You are on page 1of 1

Een nieuw talstelsel

ter voorbereiding van de aanstaande hyperinflatie

Joannes Richter

Het huidige talstelsel voor de economie is volstrekt onbruikbaar en onwetenschappelijk


geformuleerd. Nu de aanstaande hyperinflatie waarachtig voor de deur staat wordt het hoge tijd het
muntstelsel te standaardiseren. Omdat de politici en bankiers daartoe niet in staat zijn neem ik de
kans waar een voorstel in te dienen dat men bij nader inzien niet kan afwijzen.
Analoog aan de internationale standaards voor elektrotechnische eenheden zijn de nieuwe
munteneenheden universeel voor alle talen volgens algemeen geldende methoden gestandardiseerd.
Voor de dollareenheden gelden als afkortingen: K$ (“kilo” $), M$ (“mega” $), G$, T$, P$, E$, Z$, Y$.
Voor de €uro-eenheden gelden als afkortingen: K€ (kilo €), M€ (“mega” €), G€, T€, P€, E€, Z€, Y€.
De namen voor de getallen worden afgeleid uit de volgende bronnen:
• lijst van de machten van tien
• Names of large numbers
• Zahlennamen - Vorsätze für Maßeinheiten

Expo Modern
eenheid Afleiding Nederlands Duits
-nent Engels/VS
Aantal Som Afk Aantal Afk. Aantal Afk
3 Kilo gr. chílioi = duizend Duizend Kilo € K€ Thousand K$ Tausend K€
6 Mega gr. méga = groot Miljoen Mega € M€ Million M$ Million M€
9 Giga gr. gígas = reus Miljard Giga € G€ Billion G$ Milliarde G€
gr. téras = ongelofelijk
12 Tera Biljoen Tera € T€ Trillion T$ Billion T€
gr. tetrákis = viermaal
gr. petannýnai =
15 Peta alomvattend Biljard Peta € P€ Quadrillion P$ Billiarde P€
gr. pénte = vijf
18 Exa gr. héx = zes Triljoen Exa € E€ Quintillion E$ Trillion E€
21 Zetta ital. sette = zeven Triljard Zeta € Z€ Sextillion Z$ Trilliarde Z€
24 Yotta ital. otto = acht Quadriljoen Yotta€ Y€ Septillion Y$ Quadrillion Y€
27

Quintillion /
30 Quintiljoen Nonillion
Quinquillion
33

36 Sextiljoen Undecillion Sextillion


39

42 Septiljoen Tredecillion Septillion


45

48 Octiljoen Quin-decillion Oktillion

1: Een nieuw talstelsel ter voorbereiding van de aanstaande hyperinflatie

Related Interests