You are on page 1of 15

REFLEKSI

LAPORAN
PEMULIHARAAN
TAPIR
LAPORAN
PEMPROSESAN
MAKANAN
BORANG
KOLABORASI
BORANG
KOLABORASI
BROSUR
BROSUR
RUJUKAN
RUJUKAN
LAMPIRAN
( ARTIKEL )
LAMPIRAN
( ARTIKEL )
PERSEMBAHAN
POWERPOINT
PERSEMBAHAN
POWERPOINT
Bahagian 1a
(Pemuliharaan haiwan
terancam di Malaysia)

Tapir Malaya
Bahagian 1b
(pemprosesan makanan)

Pengganti bahan tiruan


dengan menggunakan
pewarna asli - daun pandan