You are on page 1of 1

Ayat Seribu Dinar Arab

Ayat Seribu Dinar Arab


﴿ ‫جا‬ ‫خرر ج‬ ‫م خ‬ ‫ه ر‬ ‫عل ل ل ه‬ ‫ج ر‬ ‫ه ير خ‬ ‫ق الل ل ر‬ ‫من ي رت ل ق‬ ‫و ر‬ ‫ ر‬...
‫من‬ ‫و ر‬ ‫بۚ ر‬ ‫س ه‬‫حت ر ق‬ ‫ث رل ي ر خ‬ ‫حي خ ه‬ ‫ن ر‬ ‫م خ‬ ‫ه ق‬ ‫ق ه‬ ‫وي رخرهز خ‬ ‫﴾ ر‬٢
‫ن الل ل ر‬
‫ه‬ ‫ه ۚ إق ل‬ ‫سب ه ه‬
‫ح خ‬ ‫و ر‬ ‫ه ر‬‫ف ه‬ ‫ه ر‬ ‫عرلىَ الل ل ق‬ ‫ل ر‬ ‫وك ل خ‬ ‫ي رت ر ر‬
‫ء ر‬
‫قدخجرا‬ ْ‫ي ء‬ ‫ش‬‫ر‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫ه‬ ‫ك‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ل‬‫ر‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ق‬‫ر‬ ۚ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫غ أر‬ ‫ربال ق ه‬
‫خ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫خ‬
﴾٣﴿

Ayat Seribu Dinar Latin

"Wa man yattaqillaaha yaj'al lahuu makhrojan (2) Wa yarzuqhu min haitsu laa yahtasibu,Wa
man yatawakkal'alallaahi fahuwa hasbuhuu,Innallaaha baalighu amrihii,Qad ja'alallaahu
likulli syai in qadran(3)" (QS.ATH-THALAQ: 2-3)

Arti Ayat Seribu Dinar

“....Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang
bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya
Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan
ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS. Ath Tholaq: 2-3)