You are on page 1of 20
 
 
Fondurile necesare editării si distribuirii revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con
-
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care doresc să sprijine această lucrare pot depune bani în contul
Asociaţiei Creştine de caritate Gosen
, deschis la BCR Arad, având codul IBAN: RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.
 mulţumim în Numele Domnului Isus!  Colectivul redacţiei 
ISSN: 1583-2589
 pagina 3
 EDITORIAL
Rețetă pentru fericire
Sergiu Culda
 
 pagina 4
LECȚIA BIBLICĂ PENTRU CEI MICI Creația prin puterea Cuvântului Său
Rebeca Dagău
 pagina 5
VERSETUL DE MEMORAT PENTRU CEI MICI Creați după chipul lui Dumnezeu
Andrada Vlad
 pagina 6-7
CĂUTAȚI ÎN CARTEA DOMNULUI Pildele Domnului Isus
Betuel
 ;
Meniuri –
Denisa Vișovan
Provocări și reacții –
Denisa Vișovan
 
Vorbe cu tâlc –
Denis Coșarbă
 pagina 8-9
COPILĂRIADaniela partea XVIII
Draga Ujeniuc
 pagina 10-11
STATUTUL MORAL ȘI SPIRITUAL AL COPILULUI Postul
Naomi Luntraş
Ce privim și auzim determină ce gândim –
Gelu Moscu
 pagina 12
BUNELE MANIERE Salutul
Emanuela Micurescu
 pagina 13
ISTORIA CREDINȚEI Credincioşia şi providenţa lui Dumnezeu
Ruben Moţ
 pagina15
 PREDICA PENTRU COPII Saul (Pavel)
Predicatorul
 pagina 16-17
PILDE Soldatul leneș • Pățania erului și a pârâului • Lenea-i dăscălița diavolului • Sărăcia și oaia • Predica izvorului 
 
 pagina 18
 RĂSPUNSURI, ÎNTREBĂRI ȘI PREMIANȚI Răspunsuri, întrebări 
 pagina 19
 ALTERNATIVE Lauda de sine
– 
 Lauda din partea lui Dumnezeu
 pagina 20
MINUNATE SUNT LUCRĂRILE DOMNULUI Păsări cântătoare
Naomi Luntraș
 Înțelepciunea luiIisus Sirah, cap. XIV:1-12
1. Fericit bărbatul care nu a greșit cu gura și nu este frământat de amărăciunea păcatelor.2. Fericit cel al cărui suet nu-l învinovățește și care nu și-a pierdut speranța.3. Pentru bărbatul zgârcit bogăția nu e bună, iar omului pizmaș la ce-i sunt bune avuțiile?4. Cine strânge lipsindu-se pe sine, pentru alții strânge și din bunurile sale se vor  înfrupta ceilalți.5. Cel care e rău cu sine însuși, pentru cine va  bun? Și nu se va bucura de avuțiile sale!6. Nimeni nu este mai rău decât cine se chinuie singur și aceasta este răsplata pentru răutatea lui.7. Chiar dacă face bine, îl face din nebăgare de seamă și până la urmă își arată răutatea.8. Rău este omul care privește cu invidie, care își întoarce fața și-i diprețuiește pe ceilalți.9. Ochiul celui nesătul nu se mulțumește cu partea sa și o nedreptate rea îi usucă suetul.10. Omul zgârcit este hapsân cu pâinea și se lipsește chiar de propria masă.11. Fiule, atât cât îți este cu putință, poartă-te bine cu tine însuți și înfățișează-i Domnului darurile care I se cuvin.12. Adu-ți aminte că moartea nu va întârzia și că legământul cu lăcașul morților nu ți-a fost dezvăluit.
 
3
„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24)
Editorial 
Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea.
(Coloseni 3:16)
(continuarea în pagina 14)
 Cartea Psalmilor începe cu cuvântul
ferice
”, o expresie enigmatică în viața muritorilor. Căutarea fericirii este o realitate general valabilă. Orice om, la orice vârstă, în orice cultură și în orice timp, își dorește să fie fericit. Dacă am putea auzi un răspuns al tuturor oamenilor, la întrebarea psalmistului:
 
 „Cine ... vrea  să aibă parte de zile fericite?”
(Psalmul 34:12), cu siguranță acesta ar fi:
 „Eu!” 
. Fiecare persoană rațională și cu capacitate de discernământ își dorește să fie fericită. Filozofii, de-a lungul timpului, s-au străduit definească scopul vieții, respectiv ceea ce oferă semnificație, împlinire și fericire existenței umane. S-au oferit multe rețete pentru fericire. Doar că raportul cantitate - preț, nu a fost calculat niciodată. Pentru o linguriță de fericire, oamenii plătesc ani de nefericire. Biblia afirmă
Dumnezeu este
fericit
(1 Timotei 6:15)
 
iar toți aceia care încearcă să găsească fericirea fără El, nu pot fi decât nefericiți. De aceea, aș dori să privim la această
„rețetă a fericirii”
, oferită de către psalmist.
1.
Ferice de omul care are principii sfnte (Psalmul 1:1)
Ferice de omul care NU se duce ... NU se oprește ... NU se așază. Ferice de omul care știe să spună NU, atunci când situația o cere. Fericirea are de-a face cu principiile? Cu regulile? Cu limitările? Mulți cred că fericit e omul care trăiește liber și fără opreliști. Principiile sfinte nu sunt bariere în calea fericirii, ci sunt indicatoare care ne feresc de calea nefericirii. În iluzia unora că vor găsi fericirea, sfidează indicatoarele și ajung pe drumuri înfundate. Avem în Scripturi exemplul unor oameni care au știut când să spună NU și au fost binecuvântați din pricina principiilor lor sfinte. Recabiții au afirmat:
noi NU bem vin
(Ieremia 35:6), tinerii din Babilon au susținut cu tărie:
NU ne spurcăm!
 
(Daniel 1:8), iar neprihănitul Iov a hotărât să
NU își oprească privirile asupra unei fecioare
(Iov 31:1). David scria că
NU își va deschide gura și NU va răspunde întru-un moment nepotrivit
 (Pslamul 39:1-2). Pentru toți aceștia se potrivesc cuvintele care spun:
și ați văzut ce sfârșit le-a dat Domnul”.
 (Iacov 5:11) Multe sunt domeniile din viață, în care, dacă am învăța spunem NU, am fi mult mai fericiți. De ce este greu să ne formăm și să trăim după astfel de principii sfinte? Pentru un copil care aude la școală, povestite cu entuziasm, exemple care NU trebuie urmate, poate fi dificil să accepte că el NU are voie și NU trebuie să participe. Când aceste principii sfinte aduc cu adevărat fericire? Sunt cel puțin două
 
condiții
 
pentru ca principiile sfinte să fie aducătoare de fericire.
 În primul rând, aceste principii trebuie înțelese în raport cu Dumnezeu, nu în raport cu oamenii!
Apostolul Ioan afirma
 „poruncile Lui nu sunt grele”
(1 Ioan 5:3). Haideți să întrebăm pe doi frați certați, dacă porunca iertării e grea? Sau pe tineri dacă
Psalmul 1
rețetă pentru fericire
porunca slujirii e ușor de acceptat? Când poruncile nu sunt grele? Există un singur răspuns:
 
când iubești! 
 E ușor să muncești șapte ani, ziua să te topești de căldură, iar noaptea să te prăpădești de frig? Da! Ți se par câteva zile, doar dacă iubești! (Geneza 29:20) Cineva spunea: „
credința face totul posibil, dragostea face totul ușor! 
” Când respecți principiile sfinte în raport cu Dumnezeu, nu din obligație față de oameni, ești cu adevărat liber și fericit. Principiile sfinte nu sunt garduri cu curent, ci un barometru al căldurii inimii față de Cel care ne-a iubit până la moarte. Le păzim nu ca să câștigăm simpatia Lui, ci pentru că ne-a ales și ne-a câștigat pentru Sine pe când îi eram vrăjmași.
Orice principiu sfânt ținut din raționamentul iubirii aduce fericire.
 
 În al doilea rând, principiile sfinte trebuie fie interiorizate, nu impuse!
Sunt mulți tineri crescuți în familii sănătoase, în biserici bune, care odată cu îndepărtarea de cămin, părăsesc și principiile pe care le-au primit. De ce? Pentru că nu au ajuns să își interiorizeze ceea ce respectau de ochii altora. Și când nu mai sunt ochi care să-i urmărească și buze care să-i  îndeamne, își urmează propria cale spre nefericire. Ei sunt cei mai nefericiți, am putea spune. Nefericiți erau când respectau principii sfinte impuse și nefericiți sunt când renunțând la ele, gustă din amarul păcatului. Pentru ca principiile sfinte să aducă fericire, trebuie interiorizate. Trebuie înțelese în profunzime, acceptate și asimilate. Doar după coaja aparent dură și neatractivă a limitării, simțim dulceța gustului ce se ascunde în interior. Se poate spune că principiile trebuie să coboare de la minte la inimă.
2.
Ferice de omul care are plăceri sfnte (Psalmi 1:2)
Dacă viața ar fi compusă doar din principii, lucruri de care să ne ferim și indicatoare cu “NU”, atunci probabil că am fi parțial fericiți. Dar Biblia vrea să ne ofere o fericire întreagă, de aceea ne vorbește și despre
 plăceri sfinte
.
 Plăcerea pentru Scriptură
este o sursă de fericire infinită. Pentru căutătorii de fericire, Solomon spunea: „
Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea.
” (Proverbe 16:20) Doar cine a gustat această fericire poate să exclame cu adevărat: „
Legea Ta este desfătarea mea
.” (Psalmul 119:174) Citirea, studierea, meditația și memorarea Scripturilor este o plăcere ce nu poate fi explicată, ci doar experimentată. Raportarea față de Scripturi este un pendul  între disciplină și desfătare. Nu întotdeauna găsești plăcere în a citi, dar soluția este să te disciplinezi și să nu te oprești din a citi. Doar citind dai de gustul plăcerii și ajungi să te desfătezi.
 Plăcerea pentru sfinți,
 
de asemenea,
 
ne este la îndemână. Dumnezeu, pe lângă Scriptură, ne-a înconjurat și cu frați. David spunea: „
Sfinţii care sunt în ţară, oamenii evlavioşi, sunt toată

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.
Anytime. Anywhere. Any device.
Cancel Anytime
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505