Pendidikan di indonesia setelah kemerdekaan

Keadaan demikian baru berubah setelah tahun 1900. Artinya seorang pengajar memberikan kemerdekaan bagi Oleh karena itu guna menyempurnakan pola pendidikan di Indonesia ada . Setelah kemerdekaan, tiga pendiri bangsa yakni memisahkan diri pada tahun 1999 setelah 24 tahun bersatu dengan Indonesia dan 3 tahun di Pendidikan; Pembagian administratif; Archives. Bagaimana perkembangan koperasi setelah kemerdekaan di indonesia?. Jepang dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) setelah kemerdekaan Indonesia dari pekerjaanya dan masuk sekolah militer di Magelang pada tahun 1923. Setelah menyelesaikan pendidikan . Setelah 57 tahun tepatnya 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta Kemerdekaan ini ternyata baru dini'mati segelintir orang saja di .Kini, setelah hampir 65 tahun Indonesia merdeka, cita-cita itu justru terasa semakin kabur. Talkshow dengan tema: Potret Pendidikan di Indonesia, Antara harapan dan realita, .Setelah itu ia menjadi guru di sekolah HIS Muhammadiyah di Cilacap. Setelah menyelesaikan pendidikan di PETA, ia menjadi Komandan Batalyon di Kroya, .Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Jumat, 17 Agustus 1945 Tahun Masehi, atau 17 Agustus Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang kerumah masing-masing. .

Walau bagaimanapun perhatian kepada pelajar melayu hanya sekadar melepas ditangga sahaja. dikawal dan diletakkan di bawah kuasa penjajah Inggeris tanpa mempunyai satu falsafah yang konkrit atau Dasar pendidikan Kebangsaan. Corak pendidikan yang ada pada ketika itu berjalan seperti biasa dengan pengajaran al-quran. dan akhlak yang baik. pengetahuan kerohanian dan seni mempertahankan diri. Pentadbiran pendidikan di Tanah melayu semasa ini adalah mengikut dasar penjajah iaitu "pecah dan perintah " serta dasar terbuka dan tiada campurtangan tentang pendidikan vernacular. Pendidikan pada peringkat ini telah berjalan secara ad hoc tanpa dibendung oleh satu garis panduan atau batasan -batasan yang konkrit. PENDIDIKAN AWAL . Pelajar-pelajar menuntut di madrasah agama dan tinggal di pondok yang di bina di sekelilingnya. Melayu. Akibat dasar Inggeris tersebut maka wujudlah sistem pendidikan plural (plural educatin al system) sesuai dengan keadaan struktur masyarakat majmuk Terdapat lima aliran bahasa iaitu bahasa Cina.Tegasnya.unsur kebangsaan di kalangan rakyat. Ini termasuklah pelajaran awal dalam bidang kraftangan serta perintis dalam bidang pertanian. Ini adalah kerana pemerintah Inggeris tidak menggangap pendidikan sebagai satu pelaburan di 'periphery'nya untuk meningkatkan kemahiran dan kebolehan rakyatnya bagi mencapai kemajuan. Arab dan Tamil.Perkembangan pembangunan pendidikan sebelum merdeka. Pada peringkat ini pendidikan di Tanah melayu telah dikelola. tingkah laku. Dengan itu. Sebaliknya mereka mengendalikan pendidikan di bawah dasar kebajikan benevolen (benovelent welfare policy). perikanan dan perburuan. Latar belakang pendidikan Sebelum kedatangan kuasa penjajah pendidikan di Tanah Melayu berbentuk bukan formal dan tidak memberatkan perkembangan kongnitif pe1ajar-pelajar. Pada peringkat lebih teratur terdapat satu sistem pendidikan agama yang disebut 'sekolah pondok ' yang ditubuhkan dan dikendalikan oleh ulama -ulama Islam yang terkenal. Oleh itu objektif pemerintahan Inggeris adalah bukan hendak mengubah atau memajukan struktur sosial tetapi sekadar menjadikan keadaan struktur sosial yang sedia ada itu sedikit efisien sahaja. dikendalikan.pembesar tempatan. pendidikan pada zaman ini berkembang secara sewenang-wenangnya tanpa satu dasar yang jelas dapat membina dan memupuk unsur. iaitu menunaikan kewajipan kepada anak watan sesuai dengan perjanjian Inggeris dengan pembesar . 1. Matlamat utama sistem pendidikan penjajah ialah semata-mata untuk memberi pendidikan kepada segolongan rakyat bagi membolehkan sebahagian mereka memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi. Inggeris mula memberi tumpuan besar kepada pelajaran Inggeris 1816. 2. Perin gkat kedua dalam perkembangan sistem pendidikan di Tanah melayu berlaku semasa zaman penjajahan Inggeris ( 1824-1957 ). Sistem pendidikan plural ini tidak dapat menyemai serta memupuk semangat Kebangsaan dikalangan penduduk yang berbilang kaum. Orientasi pendidikan yang Sumbang ini telah menekan dan mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatang kepada negara asal mereka.

Kemudian penubuhan terhadap Maktab Perguruan Perempuan Melayu di Melaka pad a tahun 1935. Singapura. Sekolah ini dikendalikan secara tidak formal dan kurikulumnya menekankan pengajaran Quran serta pendidikan moral dan kerohanian. sekolah-sekolah Arab dan Agama telah muncul di merata-rata tempat di semenanjung Tanah Melayu terutama di negeri Kelantan.Pendidikan Melayu Pendidikan Melayu yang awal menekankan pengajaran Quran dan pengetahuan asas membaca. Kedah dan Pulau Pinang. mewarisi kemiskinan keluarga. Sejarah. Akan tetapi. Maktab Perguruan Sultan Idris telah ditubuhkan. bagi memenuhi permintaan yang bertambah terhadap guru-guru sekolah melayu yang berkelayakan. Pendidikan Cina Dasar terbuka dan tidak campurtangan Inggeris dalam hal ehwal social kaum pendatang menyebabkan wujudnya sekolah-sekolah cina dan tamil. Isi kurikulumnya menegaskan pengetahuan dalam bidanrg 3M iaitu membaca. Latihan guru -guru melayu dimulakan pada tahun 1984 di Teluk Belanga. Selepas perang Dunia Pertama. Pendidikan Melayu tidak dapat mengubah cara hidup orang Melayu atau menyumbangkan kepada mobiliti menegak di kalangan masyarakat melayu.masing tanpa bantuan daripada lnggeris hinggalah tahun 1920 -an se1aras dengan tradisi mengutamakan pelajaran dan mengekalkan kebudayaan serta identiti bangsa masyarakat Cina mula bergiat menubuhkan sekolah Cina sejak awal abad ke 19. Kurikulumnya berorientasikan negeri Cina. Maktab Melayu Kuala Kangsar diasaskan mengikut model English Grammar School pada tahun 1905. Sekolahsekolah ini dikendalikan oleh masyarakat masing.dasar pentadbiran Inggeris ialah untuk menjaga kepentingan mereka sendiri. mengira dan menulis serta lukisan. dan buku-buku teks serta guru-guru juga dibawa masuk dari sana. Keadaan ini serupa di Sabah dan Serawak. Dasar tidak campur tangan lnggeris dalam pendidikan vernakular menyebabkan perkembangan politik dan ekonomi negeri Cina mempengaruhi sistem pendidikan masyarakat Cina di Semenanjung Tanah Melayu. Orang-orang Melayu tidak digalakkan ke Bandar. cuba memisahkan orang melayu daripada kemajuan perbandaran dan perindustrian. Oleh itu pendidikan yang berbentuk sekular dalam bahasa melayu dihadkan kepada empat tahun sahaja dengan skop dan kokurikulum yang terhad. menulis dan mengira(3M). Pada tahun 1920-an pengaruh kuat sekolah Cina telah menyedarkan Kerajaan . bagi menampung permintaan yang bertambah terhadap Pendidikan menengah. Ilmu Alam. Pada awal abad ke 20). Pada tahun 1922. Jelaslah di sini . sekolah ini adalah khas untuk golongan bangsawan sahaja. Tujuan utama sekolah-sekolah Melayu diasaskan pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 ialah untuk membolehkan anak-anak Melayu terus kekal di desa. Kraftangan dan pengetahuan am. Pendidikan Arab Dan Agama Satu lagi jurusan persekolahan untuk menampung persekolahan anak-anak melayu ialah sekolah Arab dan Agama. Anak-anak Melayu yang bercita-cita tinggi dan ingin melanjutkan pelajaran terpaksa memasuki sekolah menengah Inggeris di bandar. Pendidikan Melayu diadakan hanya diperingkat rendah sahaja. Sabah Dan Sarawak. Bahasa Inggeris.

Dasar pelajaran di bawah pemerintahan tentera Jepun. Satu peruntukan telah dimasukkan ke dalam ordinan ini iaitu majikan ladang getah diwajibkan membina sekolah bagi anak-anak pekerja mereka. mengira. seperti sekolah. Perkembangan ini memberi perubahan kepada sistem pendidikan di Semenanjung Malaysia. Pengajaran Nippon-Go. sekolah Tamil juga didirikan dan dikelolakan oleh masyarakat India sendiri.ilmu alam dan kebersihan diri (personal hygiene)sebelum perang dunia kedua. lagu rakyat Jepun dan cara hidup mereka ditekankan di dalam kurikulum sekolah rendah. Tujuannya untuk mengelakkan sekolah ini daripada terasing serta mengawal aktiviti sekolah ini. Pada amnya. Beberapa bangunan sekolah di Bandar-bandar digunakan sebagai . Pihak Kerajaan atau majikan ladang getah tidak memberi bantuan sama ada dari segi fizikal.undang pada tahun 1920 iaitu Enakmen Pendaftaran Sekolah diwujudkan. Oleh itu pentadbiran lnggeris mula memperkenalkan satu undang. Pemerintahan Jepun juga menubuhkan Sekolah Nippon-Go bagi mengantikan sekolah-sekolah Cina dan Inggeris.suc iaitu sebahagian besar pelajarnya akan kekal di ladang getah menjadi buruh kasar. negeri-negeri yang menganggotai Malaysia telah diduduki oleh tentera Jepun.dan India. sebahagian sekolah-sekolah cina ini menerima bantuan kewangan daripada kerajaan. Sekolah ini adalah tidak berfungsi dan bersifat culde.. Pada tahun 1923. Semasa perang Dunia Kedua (l941-1945).sekolah Tamil yang didirikan di ladang . "maritim".dan menulis karangan. ialah sekolah-sekolah venakular Melayu dan Tamil diteruskan seperti sebelumnya tetapi menambahkan bahasa Jepun dalam kokurikulum serta berorientasikan negeri Jepun. perikanan. kewangan dan pedagogi. guru-ruru di sekolah ini tidak ada latihan formal sehinggalah selepas perang Dunia Kedua apabila program latihan kelas formal telah diadakan. pertanian dan pembinaan. Kurikulum di sekolah -sekolah Tamil ini disesuaikan mengikut negeri India. Cina. normal. Bermula tahun 1924. Pendidikan di sekolah Tamil juga terhad di peringkat rendah sahaja . begitu juga kebanyakan guru serta buku -buku teks telah dibawa masuk dari India. Pendidikan Tamil Sekolah-sekolah Tamil didirikan di lading-ladang getah yang sebahagian besar kaum keturunan India ditempatkan. Dasar pentadbiran Inggeris ini secara langsung atau tidak langsung mewujudkan jurang pendidikan di antara anak-anak Melayu dan Cina. negeri-negeri Melayu Bersekutu telah meluluskan satu rang undang-undang. Pendidikan menengah telah diberhentikan dan sebagai gantinya telah ditubuhkan beberapa sekolah teknik dan maktab teknik untuk pengajian telekomunikasi.sekolah Cina. Pendidikan Zaman Jepang. program latihan guru kelas selama 3 tahun telah dimulakan untuk guru -guru sekolah Tamil.Inggeris tentang bahaya pertumbuhan sekolah Cina tanpa kaw alan. tenaga pengajar dan pedagogi. Oleh itu sekolah . Dasar pemerintahan Inggeris terhadap perkembangan pembangunan sekolah Tamil terus menambahkan lagi jurang pendidikan di antara tiga kaum utama di negara kita iaitu Melayu . Mubaligh kristian juga banyak memberi sumbangan kepada perkembangan pendidikan Tamil. Kurikulumnya nya menegaskan pengetahuan dalam kemahiran asas 3 M membaca.ladang getah menghadapi beberapa kekurangan dari segi isi kandungan kurikulum.

Suratkhabar juga mempunyai ruangan khas bagi pengajaran Bahasa Jepun. setor.berek. pusat perniagaan dan ibu pejabat pentadbiran tentera Jepun. Pendidikan pactazaman pemerintahan Jepun tidak mempunyai satu falsafah untuk tujuan perpaduan rakyat dan membentuk identiti Kebangsaan. Guruguru tempatan diberi latihan tambahan untuk mengajar bahasa Jepun.Kelas-kelas bahasa Jepun juga diadakan untuk orang dewasa di beberapa tempat seperti di kelab dan persatuan. .

Anak melaksanakan tugas -tugas perkembangan (developmental task) sesuai dengan perkembangan fisik dan psikologisnya. melaksanakan tugas-tugas perkembangan dominan berupa pengenalan dunia luar melalui motorik halus. pada masa remaja. pembentukan karakter anak berperan sangat penting. Pada sisi lain. Jika ditinjau dari aspek psikologi perkembangan. Selanjutnya. pada masa lalu cukup banyak anak yang dimobilisasi untuk kepentingan politi k agar mencoblos partai tertentu dalam pemilu. keluarga. motorik kasar. Melalui upayanya di bidang pendidikan. Sejak Indonesia merdeka hingga akhir dasa warsa 1990 -an. perhatian terhadap anak tampak lebih menitikberatkan pada bidang pendidikan. Juga. menikah usia dini. Masuknya pasal HAM dalam amandemen UUD 1945 pada giliranya memberi pengaruh besar terhadap lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. tumbuh. pembangunan karakter. anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara telah menaruh perhatian sangat tinggi terhadap dunia anak. serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi´. Anak usia dini. Kita masih ingat. Pada rentang usia tersebut. Mereka berada dalam masa pencarian identitas diri. Pasal 1 ayat 2 menyatakan: ³Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup. dan dipenuhi oleh orangtua. usia anak sejak dalam kandungan hingga umur 18 tahun itu masuk dal am kategori: usia kandungan. bermain sambil belajar. dan ikut menanggung beban ekonomi keluarganya. tampak kurang menggembirakan.Jauh sebelum Indonesia merdeka. dan belajar sambil bermain. Di lembaga inilah Ki Hajar Dewantara merealisasikan gagasan-gagasannya di bidang pembangunan pendidikan. pemerintah dan negara´. usia kanak-kanak (7-12 tahun). anak mulai mencari jati diri. dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Ciri sangat menonjol pada masa remaja adalah emosi anak yang cenderung labil. Pasal 1 ayat 12 menegaskan: ´Hak anak ad alah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin. Pada usia kanak-kanak. Sesuai UU No 23/2002 tersebut. termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1). cukup banyak anak yang menjadi pekerja di pabrik. dan usia remaja (13 -18 tahun). Pada masa ini. anak mulai memaksimalkan seluruh fungsi dan potensi panca inderanya. tokoh pendidik yang mencetuskan konsep Tut Wuri Handayani itu mendirikan Perguruan Taman Siswa. perhatian terhadap dunia anak dalam bidang sosial. Selanjutnya. misalnya. Sejak isu hak asasi manusia (HAM) mengemuka ² yang kemudian mewarnai amandemen UUD 1945 ² perhatian terhadap dunia anak menjadi lebih serius. dilindungi. usia dini (0 -6 tahun). berkembang. anak mengalami perkembangan sangat pesat baik secara fisik maupun psikologis. Itu pun masih belum optimal. . walaupun mereka masih belum cukup umur. awal 1920 -an. masyarakat. melaksanakan peran se suai gender-nya. dan mulai memerankan diri sebagai manusia dewasa. yang terbukti dari masih terseok -seoknya program perluasan dan pemerataan akses pendidikan.

pemerintah. seorang pakar otak yang menulis tak kurang dari 80 judul b uku mengenai otak. Oleh karena itu. Tony Buzan. menyatakan bahwa selama kurang lebih sembilan bulan dalam kandungan. Pada usia 8 tahun. Psikolog kondang dari Amerika Serikat itu menyatakan bahwa pada usia 4 tahun perkembangan intelektual atau kecerdasan anak sudah mencapai 50%. dan negara memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hal -hak anak. kita juga sudah punya UU yang mewajibkan orangtua. Brain Child. Pada fase ini anak mengalami perkembangan sangat pesat. Perkembangan fisik dan otak sejatinya sudah dimulai sejak dalam kandungan. Begitu pentingnya dunia anak. terutama usia dini. Gramedia dengan judul Brain Child. Hasil kajian sangat fenomenal dikemukakan oleh Benjamin S. maka sudah selayaknya jika kita memberikan perhatian lebih kepada mereka. bahasa. masyarakat. apakah tataran ideal yang tertera dalam UU Perlindungan Anak itu sudah dilaksanakan dengan baik? Apakah kita sudah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak -hak anak secara memadai? Ini merupakan pertanyaan renungan yang harus kita introspeksi. anak yang baru lahir sudah mencapai 25%. merupakan rentang usia yang sangat penting dalam perkembangan kehidupan manusia. dan usia 18 tahun mencapai 100%. 2005)). Apalagi. Secara yuridis. Bloom. Secara psikologis. Pertanyaannya. hasil penelit ian ahli-ahli psikologi maupun ilmu syaraf (neurology) menyatakan bahwa masa anak. .Boleh jadi. Jadi. Sementara dari sisi pertumbuhan fisik. kita selama ini kurang memperhatikan anak karena kurangnya pemahaman terhadap dunia mereka. tidak jarang kita memaksanakan anak berperan sebagai orang dewasa. Kesempurnaan fisik manusia dicapai pada usia 12 tahun (100 %). begitu vitalnya dunia anak. baik fisik. Cara Pintar Membuat Anak Jadi Pintar. Pada usia 6 tahun mencapai 90%. tingkat kecerdasannya mencapai 80%. keluarga. How Smart Parents Make Smart Kids ² diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh PT. otak bayi berkembang lebih cepat dibandingkan saat sudah lahir (Tony Buzan. sehingga dikenal dengan usia emas (golden age). Begitu strategisnya. motorik. anak berada dalam rentang usia yang mengalami perkembangan sangat pesat baik fisik maupun psikologis. maupun kecerdasannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful