You are on page 1of 1

EXPORTADOR BARCO

INICIO DEL PROCESO

CONSULTA VIA
CORREO
RECEPCIONA
ENVIA CONSULTA Sí CONSULTA ELECTRONICO

FIN NO REALIZA COTIZACION

SI COTIZACION

RECIBE COTIZACION ENVIA RESPUESTA A CLIENTE

ENVIO DE
SI
SOLICITA DCTOS A CLIENTES DCTOS PARA
APRUEBA COTIZACION EJECUCION


3
NO
SOLICITA INFORMACION Y
COTIZACION A PUERTO
FIN

COORDINA UBICACION Y SUBIDA A


RETIRO CONTENEDORES
BARCO

SI
INFORMA A CLIENTE
EXPORTADOR NO
CARGA CONTENEDORES

INFORMA A PUERTO

ZARPE BARCO