I. Mga salitang pangnilalaman (content words) A. Mga Nominal 1.

pangalan Uri : Pantangi, Pambalana Kailanan : Isahan, Dalawahan, Maramihan Kasarian : Panlalaki, Pambabae, Di-tiyak, Walang Kasarian Kaukulan : Palagyo(nominative), Palayon(objective), Paari(possessive) Gamit sa pangungusap: Simuno, Kaganapang Simuno (Subjective Complement), Panawag(nominative address), Pamuno (appositive) Tuwirang Layon(direct object), Di-tuwirang Layon(indirect obj.) Layon ng Pangukol(object of the preposition) 2. panghalip Uri : Pananong(interrogative), Panao(personal), Panaklaw(indefinite), Pamatlig(demonstrative) Panauhan/ Kausapan : una, pangalawa, pangatlo Kailanan : Isahan, Dalawahan, Maramihan Kasarian : babae, lalaki Kaukulan : Palagyo(nominative), Palayon(objective), Paari(possessive) Gamit sa pangungusap: Simuno, Kaganapang Simuno (Subjective Complement), Panawag(nominative address), Pamuno (appositive) Tuwirang Layon(direct object), Di-tuwirang Layon(indirect obj.) Layon ng Pangukol(object of the preposition) B. Pandiwa Uri: palipat(transitive verb) kailangan ng tuwirang layon katawanin(intransitive verb) hindi kailangan ng tuwirang layon palikas may kinalaman sa kalikasan (laging katawanin) pangawing(linking) nasa anyo na ay / naguugnay sa simuno at kaganapang pansimuno pantulong- ay sinusunod ng punong pandiwa

g. maramihan 2.g. kung) B. subalit. Mga pag-uugnay 1.Maramihan lelong tatay ng lolo mo . pang-uri(salitang binibigyang turing) Uri: panlarawan(descriptive) Pamilang Patakaran (cardinal) Panunuran(ordinal) e. Panauhan: panagdaan(past). pangkasalukayan( present). sa mga//ng. Mga pananda 1. Balintiyak (passive) e. pangawil. na 3.Tinig: Tahasan (active) e. ang. panandang pampanaguri. pang-abay Uri : pamanahon(kalian). Nanonood ng palabas ang mga mag-aaral.ang mga 2. dalawahan. panghinaharap(future) Kailanan: isahan. nagsasabi ng gaano?) II. panang-ayon(affirmation).at. pang-ukol(preposition) lagyan ng para. pangawing(ay) Ina isahan Mag-ina dalawahan Mag-iina. panggaano (frequency. datapwat) (subordinating-nang. pang-angkop: -ng.sina. to what extent?). pantukoy Panao: si. pangalawa Pamahagi Kaantasan(degree of comparison) : lantay(positive).g. panlunan(saan). tungkol atbp sa harapan ng sa. maramihan C. Ang mga mag-aaral ay nanonood ng palabas. pamatlig(conjunctions) (coordinating . ng mga//kay. una. pahambing(comparative) pasukdol(superlative) Kailanan: isahan. -g. pangatnig 2. Mga salitang Pangkayarian A. kina 4. pananggi(negation) Panakali ( degree. Panuring 1. pamaraan(manner).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful