You are on page 1of 2

Акцентологија српског језика I 12.

III 2014.

Вежба бр. 3:
ОПОЗИЦИЈА ПО КВАЛИТЕТУ: МЕТАТОНИЈА И ДОБИЈАЊЕ
УЗЛАЗНИХ АКЦЕНАТА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ;
КВАНТИТЕТ УЗЛАЗНИХ АКЦЕНАТА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
(основни принцип метатонијског преношења; разликовати дугоузлазни и краткоузлазни акценат)

УЗЛАЗНИ АКЦЕНТИ у српском језику су:

1) дугоузлазни акценат: 2) краткоузлазни акценат:


пĮсмij > пīсмо читĕти > чĭтати
дĤтğ > дġте селĩти > сģлити
глĚвĕ > глėва гласĕти > глęсати
сĸвĕ > сĵва возĩти
> вķзити рʼnкĕ > рňка
губĩти > гŋбити

1. Акцентујте следеће речи, па затим промените квантитет акцента:

Скадарлија, компанија, разумети (се), осветољубив, измирење, крадуцкати, диктатура,

пивопија, паузирати, наређење, канцеларија, фењерџија, библиотека, черупати (се), република,

Америка, барутана, преписивачев, виолина, порицати, јуначина, слаткоречив, тиранија,

обнављати (се), освојити, Пољакиња, стихоклепац, опорављати (се), бомбоњера, фискултура,

раздвојити (се), риђокоса, сањарити, космополита, заруменети (се), винарија, упечатљив,

симболиста, киселина, послужење, егоиста, граматика, утемељити (се), недоумица,

пензионеров, дискотека, меланхолија, разговарати (се), финалисткиња, предусретљив,

лептирица, несугласица, реторика, певачица, осамосталити (се), миротворац, одбојкашица,

савијача, мандолина, информисати (се), писмоноша, непобедив, пуцкетати, гитариста,

растојање, утопија, измишљати, осигурање, плафоњера, обрлатити, учитељица, једначина,

наградити, изненађење, лепотица, младожењин, тумарати, тастатура, послодавчев, распоредити

(се), унапређење, Мађарица, милостиња, осветљење, љубопитљив, пенушати (се), тестенина,

хипотека, захлађење, ненадмашив, равнотежа, васкрснуће, блебетало, избрбљати (се), чаролија,

фонетика, отарасити (се), појачање, седморица, ујединити (се), ослобођење, коментарисати

1
Акцентологија српског језика I 12.
III 2014.

2. Наведене речи имају (узлазни) акценат на унутрашњем слогу. Одредите његов квантитет.

херојство, имање, монтажа, гурманлук, шеширић, баклава, слојевит, висина, домаћин,

централа, табела, прасенце, грађевинарство, господин, реклама, сазнање, духовит, детенце,

ширина, бајковит, лукавство, лековит, новинарство, дубина, педала, целовит, убиство, канцона,

плавокос, пашалук, силовит, празнина, примамљив, буренце, планета, планина, плаховит

3. Примери за самостално вежбање:

реалиста, јуначити (се), мудролија, оморика, травуљина, земљакиња, љубимица, пијанисткиња,

комешати (се), штитоноша, уређење, отимачина, обољење, перуника, оптерећење, достављачев,

столарија, несавладив, непроменљив, љуљушкати (се), моторика, активирати (се), незамислив,

господаров, певуцкати, нажврљати, величати (се), ловорика, отапати (се), пискарати, лимарија,

песковит, зеленети (се), датотека, надокнадив, гарсоњера, неспособњаковић, енклитика