You are on page 1of 2

Акцентологија српског језика I 25.

III 2014.

Вежба бр. 5: ОПОЗИЦИЈА ПО КВАЛИТЕТУ:


КРАТКИ АКЦЕНТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
(разликовати краткосилазни и краткоузлазни акценат)

1. Акцентујте следеће именице, а затим промените квалитет акцента:

1) првак, рођак, вучјак, облак, земљак, дошљак, бадњак, шурак, сумрак, црњак;

2) кувар, зидар, рибар, собар, зубар, чувар, бравар, буквар, другар, владар, цвећар;

2) облик, видик, ходник, власник, дужник, песник, војник, смртник, срећник, вишњик.

2. Акцентујте следеће именице и придеве, а затим промените квалитет акцента:

изјава, уредба, подобан, појава, косидба, измишљен, пријава, беспослен, продаја, веридба,

управа, тврђава, савремен, остава, испостава, држава, мећава, примерен, обнова, обрва,

принова, кошава, свекрва, острига, облога, подлога, услуга, опруга, ограда, вијуга, погубан,

прерада, одбрамбени, опсада, посада, слободан, досада, супруга, ленчуга, трпеза, победа,

изломљен, увреда, двособан, бургија, лагодан, оцена, процена, ужина, паметан, кошуља, јасика

3. Ком акценатском типу припадају наведени глаголи:

умети, брисати, грејати, носити, тонути, блистати, пустити, дизати, б(ј)ежати, скочити,

плакати, трептати, лагати, трчати, стизати, трајати, горети, држати, кашљати, гинути, бојати се,

дрмнути, зовнути, створити, смејати се, водити, скинути, летовати, ковати, играти, миловати

1
Акцентологија српског језика I 25.
III 2014.

4. Примери за самостално вежбање:

1) поклик, чардак, лађар, урлик, ратник, бувљак, предзнак, повик, сланик, димњак,

стражар, сточар, лекар, нећак, лудак, седмак, сликар, шестак, подстрек, ништак, узвик, златник,

плићак, корак, банкар, просјак, ормар, патник, вештак, ратар, горштак, браник, чудак, гласник,

тешњар, златар, кантар, крајник, ћесар

2) повреда, заклоњен, ракија, јагода, побуда, понуда, пресуда, изложен, кирија, бекрија,

владика, војсковођа, обавеза, издаја, логика, одаја, предаја, публика, бесмислен, истинит,

спознаја, порука, подвала, увала, похвала, класика, упала, замишљен, патика, додела, етика,

подела, пластика, титула, мистика, обмана, одбрана, сандала, гомила, исхрана, невоља,

опомена, опсена

3) имати, радовати се, сновати, поштовати, лежати, враћати, тровати, гледати, слушати,

молити, схватати, старити, чистити, сложити