You are on page 1of 1

Акцентологија српског језика I 7. V 2014.

Вежба бр. 11 – СИЛАЗНИ АКЦЕНТИ ВАН ПРВОГ СЛОГА

1. Наведене именице су пре акценатске адаптације имале силазни акценат ван првог слога. Како су ове
речи звучале пре адаптације, а како гласи њихова адаптирана верзија? На који начин су адаптиране? Код
којих примера се у говору редовно среће адаптирана верзија, а код којих је пак честа и неадаптирана?

1) процент, бутик, гигант, рецепт, контекст;


2) стажист, фаталист, каријерист, опортунист;
3) парламент, асистент, аргумент, диригент, продуцент, инструмент, дијамант, студент;
4) жетон, официр, магнет, пано, приоритет, ниво, сиже, мајор, паритет, финансијер, генерал, купе,
бифе, билијар, сако, анимозитет, просперитет, командир, конгломерат, раритет, плато;
5) педигре, резиме, реноме;
6) акумулатор, амбасадор, милијарда, телевизор, телевизија, генератор, коментатор, лабораторија;
7) а) интуиција, локација, стагнација, регулатива, блокада, рокада, амбалажа, рециклажа, проклиза,
анализа, прогноза, хипноза, епопеја, клаустрофобија?, дијагонала, генеза, култура, цензура;
б) хемикалија, промоција, дивизија, територија, компонента, матуранткиња;
в) донација, позиција (али опозиција?), категорија.

2. Акцентујте исправно следеће речи домаћег порекла:

самозаштита, пољопривреда, кућевласник, Југославија, очигледан, земљорадник, вероватно (/вероватно),


свакодневни, својеврстан, у међувремену.

3. Напишите и акцентујте генитив множине следећих именица:

препродавац: ______________________________, маринаца: ______________________________,


полицајац: ______________________________, ватрогасац: ______________________________,
Македонац: ______________________________, Аустралијанац: ______________________________,
домородац: ______________________________, законодавац: ______________________________,
Јапанаца : ______________________________, Естонаца : ______________________________,
станодавац: ______________________________, морепловац: ______________________________.

4. Како бисте изговорили следеће именице:

међупресуда, међустаница, противуслуга, противпритисак, противудар?