You are on page 1of 4

Peribahasa

Perumpamaan Pepatah Bidalan

Pepatah ialah ungkapan yang padat


dan ringkas serta mengandungi
pengajaran dan nasihat.

Ciri-ciri Pepatah :
Berkaitan dengan adat-istiadat,
undang-undang atau peraturan
masyarakatterdiri daripada dua baris
atau lebih disebut satu demi
satumementingkan pengajaran dan
pendidikanmempunyai struktur yang
hampir sama dengan bidalan

小学藏书阁 1
Bagai telur di hujung tanduk

Maksud: Kedudukan seseorang yang tidak Peribahasa yang sama maksud


tetap atau tidak terjamin.
 Bagai abu di atas tunggul

小学藏书阁 2
 Bagai embun di hujung rumput

Contoh: Apabila menyedari keadaannya bagai telur di hujung tanduk, Mike telah
membuat keputusan untuk meletakkan jawatan.

小学藏书阁 3
小学藏书阁 4