You are on page 1of 1

Peribahasa

Perumpamaan Pepatah Bidalan

Bidalan mempunyai susunan kata


yang menekankan bandingan dan
teladan.

Ciri-ciri Bidalan:
Berfungsi sebagai nasihat.Lebih
kerap digunakan kerana mudah
diingat.Mempunyai nilai, ilmu dan
pengajaran berbanding pepatah
yang lebih ringkas dan tidak
mempunyai pengajaran

小学藏书阁 1