MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ACADEMIA DE POLIŢIE “Alexandru Ioan Cuza” FACULTATEA DE DREPT Catedra JANDARMI ŞI PREGĂTIRE GENERALĂ

BUCUREŞTI - 2007 –

„ Pregătire Militară Generală – curs universitar” Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2007. ISBN 978-973-745-041-8

A U T O R I: Col. drd. . APOSTOLESCU CRISTIAN Mr. dr. CEZAR PEŢA Cpt. POROJANU MARIN

Tehnoredactare şi copertă: Mr. dr. CEZAR PEŢA

2

CUPRINS

CAPITOLUL 1.........................................................................9 Cunoaşterea armelor convenţionale..........................................9 1.1. Organizarea armamentului de foc..................................9 1.1.1. Noţiuni generale......................................................9 1.1.2. Clasificări..............................................................10 1.2. Clasificarea muniţiilor convenţionale..........................13 CAPITOLUL 2.......................................................................15 Protecţia civilă şi managementul dezastrelor..........................15 2.1. Dezastrele – fenomene naturale distructive.................15 2.1.1. Consideraţii generale.............................................15 2.1.2. Clasificarea dezastrelor.........................................16 2.1.3. Descrierea calamităţilor naturale..........................17 2.1.3.1. Cutremurele....................................................17 2.1.3.2. Alunecările şi prăbuşirile de teren.................22 2.1.3.3. Inundaţiile......................................................22 2.1.3.4. Înzăpezirile.....................................................25 2.1.3.5. Epidemii şi epizootii......................................26 2.1.3.6. Alte fenomene meteorologice periculoase.....26 2.2. Dezastrele – evenimente provocate de accidente.........27 2.2.1. Noţiuni generale....................................................27 2.2.2. Accidentele chimice..............................................27 2.2.2.1. Accidentul chimic la agenţii economici.........27 2.2.2.2. Accidentul chimic pe timpul transportului substanţelor periculoase..............................................30 2.2.3. Accidente nucleare................................................31 2.2.4. Avarii la construcţii hidrotehnice..........................38 2.2.5. Incendii de proporţii..............................................39 2.2.6. Accidente majore la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase......................................................................40 2.2.7. Accidente majore pe căile de comunicaţie............40 3

2.2.8. Accidente majore la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii................................................................41 2.2.9. Alte dezastre nespecifice României......................41 2.2.9.1.Tsunami...........................................................41 2.2.9.2. Erupţia vulcanică............................................42 2.2.9.3. Cicloane tropicale (uragane)..........................43 2.2.9.4. Tornade..........................................................44 CAPITOLUL 3.......................................................................45 Cunoaşterea armelor de distrugere în masă............................45 3.1. Reglementări internaţionale din punct de vedere juridic despre armele de distrugere în masă.......................................45 3.2. Armele de distrugere în masă şi terorismul internaţional .................................................................................................55 3.3. Generalităţi despre armele de distrugere în masă........59 CAPITOLUL 4.......................................................................79 Teoria şi practica tragerii cu armamentul...............................79 4.1. Generalităţi despre balistică.........................................79 4.2 Balistica interioară........................................................79 4.2.1. Percuţia, aprinderea încărcăturii de iniţiere şi arderea pulberii...............................................................79 Pulbere cu fum................................................................80 Pulbere fără fum..............................................................80 4.2.2. Fenomenul tragerii................................................80 4.2.3. Reculul armei şi viteza iniţială a glonţului...........82 4.2.4. Rezistenţa, umflarea (explozia), uzura şi vivacitatea ţevii.................................................................................83 4.3. Balistica exterioară.......................................................84 4.3.1. Noţiuni despre ochire............................................84 4.3.2. Traiectoria şi elementele ei...................................85 4.3.3. Spaţiul periculos al terenului................................88 4.3.4. Spaţiul periculos al înălţătorului...........................88 4.3.5. Spaţiul defilat şi spaţiul protejat...........................89 4

4.3.6. Influenţa condiţiilor de tragere asupra traiectoriei glonţului..........................................................................90 CAPITOLUL 5.......................................................................92 Cunoaşterea armamentului......................................................92 5.1. Destinaţia şi caracteristicile de luptă ale pistolului cal. 7,65 mm, Md. 1974.................................................................92 5.2. Destinaţia şi caracteristicile pistoalelor Glock 17 şi 17L ...............................................................................................100 5.3. Destinaţia şi proprietăţile de luptă ale pistoluluimitralieră...............................................................................107 5.4. Destinaţia şi proprietăţile de luptă ale puştii-mitralieră ...............................................................................................121 5.5. Destinaţia şi caracteristicile tehnico-tactice ale puştii semiautomate cu lunetă – P.S.L............................................126 5.6. Destinaţia şi caracteristicile tehnico-tactice ale mitralierei..............................................................................134 5.7. Destinaţia şi proprietăţile de luptă ale aruncătorului de grenade antitanc A.G.-7........................................................146 5.8. Arma de vânătoare I.J. BAJKAL...............................164 CAPITOLUL 6.....................................................................170 Cunoaşterea grenadelor de mână..........................................170 6.1. Grenada de mână ofensivă (R.G.-42).........................170 6.2. Grenada de mână defensivă – F.1, Md. 1915.............171 CAPITOLUL 7.....................................................................175 Cunoaşterea explozivilor clasici şi improvizaţi....................175 7.1. Noţiuni generale despre explozivii clasici şi improvizaţi ...............................................................................................175 7.2. Descrierea şi caracteristicile principalilor explozivi folosiţi în lucrări de distrugere..............................................176 7.3. Sisteme şi mijloace pirotehnice şi electrice de aprindere:..............................................................................178 7.3.1. Sistemul pirotehnic de aprindere.........................179 5

.................2.............................. Proiecţia cilindrică transversală conformă GAUSS ...........204 9.......3.....196 8.......................... Protecţia împotriva substanţelor incendiare şi tehnica stingerii echipamentului şi a mijloacelor individuale de protecţie......204 RECTANGULARE.........198 Topografie militară.................. amestecuri explozive pe bază de azotat de amoniu......204 ALE UNUI PUNCT.... Harta şi planul topografic.....205 9..........188 8............................ Harta şi planul topografic............................................4..1......3..........190 8..... Forma şi dimensiunile pământului..............................196 CAPITOLUL 9...................4............................1...........................................7..1. Confecţionarea şi folosirea mijloacelor incendiare improvizate.............................. geluri şi paste...4.........5....3.........182 7............ Măsuri de siguranţă pe timpul lucrului cu explozivii 185 CAPITOLUL 8...181 7.. caracteristicile procesului de ardere......... linii....................4....................................198 9............ Substanţe incendiare solide...................199 9..... clasificarea substanţelor incendiare.....................207 6 ................. Explozivii improvizaţi..................... Puncte..............4..198 9....1........................................................................................................205 9.......2...201 DETERMINAREA COORDONATELOR.............................3.......................2................ Substanţe sau amestecuri incendiare lichide.2....188 Cunoaşterea mijloacelor incendiare................................. Noţiuni asupra proiecţiilor cartografice.............................................. scara hărţilor şi determinarea distanţelor pe hartă..................................................................Sistemul electric de aprindere............... direcţii şi unghiuri caracteristice pe globul terestru.....4.......................... Consideraţii generale.........188 8......5................................................2....................... Sisteme de coordonate..................192 8......205 9................................. Noţiuni generale despre cartografie........................2......206 9........................

....1.....8......................8.1................233 10...................... Determinarea zonelor văzute şi nevăzute...........4..........7............ Scheletul şi nomenclatura hărţilor...........2............................. Reprezentarea detaliilor de planimetrie prin semne convenţionale............5 Determinarea diferenţelor de nivel şi a cotelor......4..9...3.........................6.................8........221 9.............2.....216 9..........................................................228 9...............1 Destinaţia......5...8...............4.................212 9.....7.9.......1.....................224 9................233 Cunoaşterea mijloacelor individuale de protecţie....223 9...........Generalităţi despre reprezentarea reliefului...... Semnele convenţionale.............9.216 9...........227 9..6....216 9.....5............ Reprezentarea reliefului pe hărţile topografice militare ........ Scările hărţilor şi modul de folosire a lor...... Masca contra gazelor...3........................209 9.... Orientarea hărţii........1.........9.....5.............................231 CAPITOLUL 10............ Probleme ce se pot rezolva cu harta în teren.................218 9.8 Probleme ce se pot rezolva pe harta la cabinet............................... Reprezentarea detaliilor de planimetrie pe hărţile topografice militare..1. Citirea hărţilor topografice militare........5..................7............3..........227 9.3........228 9.....234 7 ...............................212 9....................233 10..233 10...............211 9..... Metoda curbelor de nivel......7................7...6....1......................................................................207 9..............217 9.8............1...225 9...........213 9...3 Descriere...6...... Deplasarea în teren cu ajutorul hărţii.....233 10.....223 9..5....2 Construirea profilurilor..............................Cadrul hărţilor în proiecţia Gauss...........2..1............. Reprezentarea pe hartă a formelor de relief. Reţeaua rectangulară........ Alte metode de reprezentare.......7..............2 Caracteristici tehnico-tactice... Determinarea vizibilităţii între puncte........208 9....1 Determinarea distanţelor.7................222 9...Metoda planului cotat...........

.................................... Completul de protecţie nr...........1........................5 Alegerea taliei........................................239 10...6 Verificarea funcţionării M.........................10..... 1.242 10.................7 Reguli de folosire a M...........G..9 Întreţinerea M...1 Modul de folosire a completului de protecţie nr..............246 ANEXE..1........C....277 8 .....G..C...................2.................2.243 10....................1....236 10.......4 Principiul de funcţionare........1.............C...1.251 BIBLIOGRAFIE:..G.....................8 Utilizarea măştii contra gazelor defectă....................... 1 .238 10.......1................................................238 10......................................................................244 10......................

arma este un mijloc (unealtă. indiferent de natura terenului. aparat sau maşină) individual sau colectiv cu caracteristici proprii. (Instrucţiuni. amestecuri incendiare ori împrăştierea de gaze nocive. teren muntos şi acoperit. maşină care serveşte în lupta împotriva inamicului. În sens militar.1.1. un rol important îl are armamentul portativ individual. Din aceste considerente personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor. este dotat cu o anumită categorie de armament.CAPITOLUL 1 Cunoaşterea armelor convenţionale 1. în apărare sau atac. Prin armament înţelegem totalitatea armelor albe şi de foc. În I. conform legii 17/1996(privind uzul de armă) şi a legii 295/2004. în raport cu specificul activităţilor desfăşurate. ca. fiind acele arme la care energia gazelor rezultate din arderea pulberii este folosită pentru aruncarea gloanţelor (proiectilelor). Acest armament poate fi întrebuinţat la ordin sau din proprie iniţiativă. loc.P. Organizarea armamentului de foc 1. la vânat.T.I.R. din apropiere sau la distanţă. iritante sau de neutralizare. folosit în lupta de apărare sau atac. anotimp şi timp. principii şi reguli de tragere cu armamentul de infanterie) armamentul de foc este definit. unealtă. Noţiuni generale În îndeplinirea misiunilor. clădiri. precum şi a mijloacelor de distrugere în masă. aparat.A. pentru capturarea sau neutralizarea adversarului în lupta apropiată.1. în unele probe sportive. arma reprezintă un obiect. 9 . de către forţele armate (militari). Tot în Dicţionarul explicativ al limbii române găsim definiţia armei de foc ca fiind arma care foloseşte pulbere explozivă pentru aruncarea proiectilelor. destinate pentru ducerea acţiunilor de luptă. în localităţi. substanţe explozive aprinse sau luminoase. Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române. În Legea 295/2004 armele de foc sunt definite ca fiind orice dispozitive a căror funcţionare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile.

cu una sau mai multe ţevi.arme destinate uzului militar.1. Clasificări Armamentul folosit în prezent este deosebit de variat. arme de asomare .arme utilitare.arme destinate practicării vânătorii. arme cu destinaţie industrială . 11. precum şi armele aflate sau nu în stare de funcţionare.arme utilitare destinate imobilizării animalelor prin injectarea de substanţe tranchilizante. 4. arme de panoplie . omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege. arme militare . destinate unui scop industrial de uz civil şi care au aparenţa unei arme de foc automate. arme utilitare .arme de foc utilitare. integrităţii şi libertăţii persoanelor fizice. precum şi desfăşurarea de către societăţile specializate de pază a activităţilor de pază a obiectivelor. arme cu tranchilizante . omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege. precum şi bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau juridice. Conform Legii 295/2004. de neutralizare şi proiectile din cauciuc.arme de foc scurte. piscicol. arme de colecţie .armele destinate a fi piese de muzeu. 10. 2. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinaţiei: 1. arme de apărare şi pază . care folosesc muniţie cu glonţ sau / şi cu alice.arme destinate să asigure desfăşurarea corespunzătoare a unor activităţi din domeniile industrial. destinate să asigure apărarea vieţii.arme de foc devenite nefuncţionale ca urmare a transformării lor de către un armurier autorizat. bunurilor şi valorilor sau a transporturilor unor valori importante. iar clasificările acestuia diferă în funcţie de sursă. 8. 9. prin supunerea acestora la un şoc mecanic. 5.arme neletale scurte.arme destinate practicării tirului sportiv. arme de vânătoare . special confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive. iritante. folosite pentru imobilizarea animalelor. medico-veterinar.1. omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege. 3. al protecţiei mediului şi protecţiei împotriva dăunătorilor. arme de tir . semiautomate. armele de foc sunt clasificate astfel: I. arme de autoapărare . 7. 6. agricol. în scop de autoapărare.2. în scopul sacrificării ulterioare. care constituie 10 .

. prin introducerea pe ţeavă a unui cartuş preluat din încărcător prin intermediul unui mecanism. sabie. după efectul la ţintă: * armament alb: . dar nu pot trage o serie de mai multe cartuşe prin apăsarea continuă pe trăgaci. necesare activităţii instituţiilor specializate în domeniul artistic.arma rachetă. artistică. . fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificării lor de către un armurier autorizat. 12. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv: 1. se reîncarcă automat. 13.arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora. arme de foc semiautomate . care este încărcată după fiecare tragere prin introducerea manuală a cartuşului în camera de încărcare sau într-un lăcaş special prevăzut la intrarea în ţeavă.I. . după fiecare cartuş tras.arme de foc a căror ţeavă nu depăşeşte 30 cm sau a căror lungime totală nu depăşeşte 60 cm. după fiecare cartuş tras. ştiinţifică.armament de infanterie. arme de foc lungi . destinate să fie păstrate în colecţii.T.. folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient.armament de aviaţie.arme care.A.P.arme de foc a căror lungime a ţevii sau lungime totală depăşesc dimensiunile armelor de foc scurte.arme de foc care. se reîncarcă manual.armament de artilerie. după fiecare foc tras. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune . stilet etc.rarităţi sau care au valoare istorică. . 3.arme de foc care. II.arme de foc care. 11 . arme de foc cu repetiţie . arme de foc cu o singură lovitură . 2.arme special confecţionate. 4.armă de foc fără încărcător. 6. armamentul modern cuprinde următoarele categorii: . 7. Armamentul de infanterie se clasifică astfel: A. arme de recuzită . documentară sau sentimentală deosebită. În I.de tăiere: baionetă. pentru aruncarea proiectilului. 5.R. arme vechi . se reîncarcă automat şi trag o serie de mai multe cartuşe prin apăsarea continuă pe trăgaci. arme de foc scurte . arme de foc automate .

cu glonţ: pistoale. rachetă. A. puşca semiautomată cu lunetă. . A. puşca semiautomată cu lunetă.cu schije: grenade de mână. . fie prin folosirea energiei de recul şi cu care se poate executa numai foc lovitură cu lovitură .9).cu efect cumulativ – lovitura P.G. * pentru învăţământ – cunoaşterea principiilor de construcţie şi funcţionare.G. lovituri pentru A.-7.-7. * de companie: mitraliera. * semiautomat – la care reîncărcarea se face fie pe principiul folosirii energiei gazelor. fie prin folosirea energiei de recul şi cu care se poate executa focul în serii şi continuu . * pentru instrucţie – destinate în mod suplimentar a fi folosite în procesul de instrucţie în scopul economisirii muniţiei şi resurselor.pistol-mitralieră.-40 mm.de lovire – diverse obiecte. executarea antrenamentelor la pregătirea de specialitate (de exerciţiu şi secţionate). * de grupă: puşca mitralieră.G.G. .6 mm. Armamentul de foc se clasifică astfel: a) din punct de vedere al greutăţii: * greu – deservit de către un grup de militari (aruncătorul de 82 mm. * uşor – deservit de către un singur militar (pistol). mitraliere. * automat – la care reîncărcarea se face fie pe principiul folosirii energiei gazelor. carabină. mitraliera. pistol-mitralieră.-7V.de împungere: baioneta..B. c) din punct de vedere al principiului de funcţionare: * cu repetiţie – la care reîncărcarea se face de trăgător după fiecare cartuş tras . B.puşca 5.. * reactiv – A. b) din punct de vedere tactic: * individual: pistol. tun. * de bord: mitraliera de pe T.pistol. puşcamitralieră.G. din punct de vedere al destinaţiei: * pentru luptă – armamentul şi aparatura existente în înzestrare în vederea ducerii acţiunilor de luptă. . puşti. * armament de foc: .A. 12 .

• bombe de aruncător de calibru 60 – 240 mm. aer-aer. C. mare-sol. antisubmarin. MUNIŢII DE AVIAŢIE (BOMBE): • bombe brizante (de fragmentaţie sau antipersonal). D. • bombe de aviaţie ghidate (rachete) sunt de tipul ruptură – pătrundere. de calibre mai mici (0. • proiectile de artilerie de calibre 20 – 240 mm. Clasificarea muniţiilor convenţionale A. MUNIŢII DE INFANTERIE: • cartuşe. • proiectile reactive.5 – 120 kg) au efect prin numărul mare de schije.1. • bombe de mină de calibre (500 – 11 000 kg) cu acţiune de foarte mare suflu cu mai multe focoase de acţiune – instantanee.2. • grenade de mână. • bomba de apă destinată distrugerii construcţiilor hidrotehnice prin efectul şocului hidraulic. B. 13 . • bombe cu destinaţie specială: antitanc. sol-aer. • mine antitanc şi antiinfanterie. RACHETE: • rachetă sol-sol. • bombe exploziv brizante de calibre (50 – 10 000 kg) cu mai multe focoase de acţiune scurtă şi întârziată. • bombe de aviaţie destinată distrugerii construcţiilor hidrotehnice prin efectul şocului hidraulic. • bombe cu materiale de propagandă şi de diversiune. au dispozitive de ghidare şi comandă prin radio. MUNIŢII DE ARTILERIE: • lovituri pentru aruncătoare de grenade antitanc. • bombe incendiare şi amestecuri incendiare. • bombe pentru ruptură – pătrundere de calibre (150 – 5 000 kg) destinate străpungerii betonului şi blindajelor de oţel (190 mm grosime).

• operative şi operativ-tactice cu bătaia între 30-70 km (10-500 Kt). se lansează de la bordul avioanelor. 14 .• intercontinentale (strategice) având o bătaie de 11 000 – 16 000 km cu mai multe încărcături nucleare de calibre între 1 – 18 Mt şi rampe de lansare subterane.sol cu bătaia între 11 – 11 000 km şi încărcături nucleare între 75 – 1 000 Kt. • aer . • cu rază medie de acţiune (tactice) bătaia 2 800 – 5 700 km (500Kt).

Nu există nici o raţiune pentru a crede că frecvenţa şi mărimea dezastrelor naturale (endogene) este pe cale să scadă în viitorul apropiat.1. S-a constatat că.sărăcia.lipsa de structuri locale specializate în managementul dezastrului. . prin tradiţie. la cutremure şi inundaţii. sau ne putem apăra în caz de urgenţă.1. Cauzele primelor fenomene.urbanizarea excesivă. cele de origine naturală. Sunt bine cunoscute în acest sens. de exemplu. Dezastrele – fenomene naturale distructive 2. în ultimii ani. trebuie căutate în structura geo-morfologică a teritoriului ţării noastre.CAPITOLUL 2 Protecţia civilă şi managementul dezastrelor. . Efectele dăunătoare pe care aceste fenomene le au asupra populaţiei. o “istorie” bogată în calamităţi naturale şi evenimente catastrofale cauzate de activitatea umană. punctele vulnerabile. 2. 15 .creşterea populaţiei. în ultimii ani. după cum se poate observa în decursul ultimilor ani. . se poate trage concluzia că magnitudinea şi frecvenţa dezastrelor naturale va creşte pe fondul schimbării climatice globale.degradarea mediului. ceea ce a condus la manifestarea unor factori de risc care au evoluat spre dezastre. Din analiza bazei de date. . mediului înconjurător şi bunurilor materiale fac necesară cunoaşterea acestor fenomene şi a modului în care putem preveni. aceste fenomene şi-au schimbat structura probabilistică şi intensitatea în raport cu acelaşi tip de fenomene înregistrate cu un deceniu în urmă. de un proces de modificări ale unor caracteristici geo-climaterice. toate zonele virtual – locuite sau nu sunt zone de risc.lipsa de educaţie în această direcţie. .ineficienţa cooperării internaţionale şi regionale în domeniu. . .economii instabile şi dezvoltate haotic.1. Fenomenele care fac să crească vulnerabilitatea societăţii umane faţă de dezastrele naturale sunt: . Zona geografică în care se găseşte amplasată ţara noastră este caracterizată. Consideraţii generale Ţara noastră are.

Definiţie: . acele fenomene generate de activităţile omeneşti. .se înţeleg prin fenomene cauzatoare de dezastre care au ca sursă activitatea desfăşurată de om. cu efecte distructive asupra mediului. Dacă se studiază orice fenomen potenţial generator de dezastre. în principal cele de natură tehnologică. dezastrele naturale pot fi: .inundaţii. în foarte puţine cazuri. putem clasifica fenomenele generatoare de dezastre în: principale şi secundare. Clasificarea dezastrelor Fenomenele cauzatoare de dezastre pot fi clasificate după două criterii principale: . Sub acest aspect.fenomene cauzatoare de dezastre cu sursă naturală de producere. se poate constata că. a unor factori de risc principal. Un al doilea criteriu de clasificare a dezastrelor este acela al modului de apariţie. dezastrele naturale sunt generate de fenomene naturale care se produc fără a fi cauzate în nici un fel de factori umani.cutremure. Definiţie: .1. . Din această clasificare înţelegem că orice factor de risc ce se manifestă ca dezastru poate antrena după sine declanşarea unor manifestări dezastruoase de mai mare sau mai mică amploare. fără ca acestea să implice sub nici o formă activitatea umană.modul de apariţie a efectelor.sursa fenomenului. efectele sale sunt unice fără a exista riscul antrenării unor efecte dezastruoase secundare.se înţeleg prin fenomene cauzatoare de dezastre cu sursă naturală de producere. În funcţie de agenţii cauzatori. 16 . În sensul definiţiei de la paragraful anterior.fenomene cauzatoare de dezastre care au ca sursă activitatea desfăşurată de om. fenomenele cauzatoare de dezastre se pot împărţi în: . Nu sunt puţine situaţiile în care un factor de risc secundar produce efecte mult mai grave decât agentul declanşator. . Ca primă clasificare. care declanşează un dezastru produs de un factor de risc secundar.2.2. populaţiei şi/sau a bunurilor materiale. acele fenomene geo-climaterice care produc dezastre.

epidemii şi epizootii. . 2.3. . Cutremurele Cutremurele se pot produce brusc. Declanşate brusc.3. în acest domeniu are ca efect imediat reducerea daunelor materiale şi a pierderilor de vieţi omeneşti. . care acţionează asupra plăcilor tectonice. .1. Majoritatea seismelor sunt de natură tectonică. Originea şi manifestările cutremurelor de pământ Cutremurele reprezintă o ruptură bruscă a continuităţii şi echilibrului unui fragment mai mult sau mai puţin întins din scoarţa terestră sau mantaua terestră (în funcţie de adâncimea la care are loc deplasarea plăcilor tectonice sau a modificărilor geologice de adâncime). datorându-se modificărilor geologice de adâncime în structura geo-morfologică a pământului. Ele se produc atunci când suma energiei pe care o acumulează progresiv forţele interne.1. care să asigure un maxim de eficienţă în desfăşurarea activităţilor impuse de o astfel de situaţie.1. Acest tip de dezastru este cu atât mai traumatizant cu cât manifestările lui sunt mai violente. Descrierea calamităţilor naturale 2.crearea unui climat de disciplină şi calm în caz de dezastru. practică. .înzăpezirile.crearea unui mod de comportare calm. . fără nici un semn de avertizare. practic fără semne care să permită prevederea acestor fenomene. Prin instruirea populaţiei asupra modului de a acţiona în caz de cutremure se urmăreşte atingerea câtorva scopuri esenţiale: . cât şi al stresului. printr-o pregătire adecvată a populaţiei. atât din punct de vedere material.alte fenomene meteorologice periculoase. cutremurele reprezintă factorul de risc cel mai greu de urmărit şi de prevenit.. Efectele sale pot fi considerabil diminuate.diminuarea prin toate mijloacele a daunelor materiale şi pierderilor de vieţi omeneşti.alunecări şi prăbuşiri de teren.asigurarea realizării unor deprinderi corecte de acţiune în propria locuinţă şi imediata vecinătate în caz de cutremur. atinge într-un anume punct limita critică a rezistenţei 17 . O bună pregătire.

fiecare fel de undă fiind însoţită de altele descendente din aceeaşi categorie. de amplitudine şi perioade mici. Al treilea tip de unde înregistrate la un cutremur sunt undele de suprafaţă. aflată la diverse adâncimi (începând cu câţiva kilometri. sunt asemănătoare cu mişcările pe care le produce o pală de vânt pe suprafaţa unui lac. Acest tip de unde se propagă asemănător undelor sonore. de torsiune sau forfecare. energia elastică. care are o mişcare ondulatorie ca urmare a scuturării ei la un capăt. deplasarea particulelor de roci puse în mişcare de unde transversale. brusc mişcarea propagându-se de-a lungul faliei. Aceste unde sosesc după un număr de secunde sau de minute. până la peste 100 kilometri). Primul semnal al unui cutremur îl constituie undele de compresie. este timpul de unde transversale. În detaliu. Al doilea tip de unde. aşa că. înmagazinată pe o mare rază a focarului unui cutremur puternic nu poate fi eliberată deodată în întregime. manifestându. În cazul acestor unde. Totuşi.rocilor. se aseamănă cu aceea a unei coarde. cu amplitudini şi perioade mari. În orice caz. în sensul de propagare a undei antrenante. au loc o serie de replici de intensitate din ce în ce mai mică (unde atenuante). rând pe rând. în plan perpendicular.se prin zgomote înfundate. acestea cedează brusc şi ruptura internă. putând apare rupturi la conducte de suprafaţă sau subterane. este cert că cele trei tipuri de unde au nu numai moduri de manifestare. Manifestările cutremurelor depind de tipurile de unde ce pot fi generate de acesta şi se propagă în interiorul şi la suprafaţa pământului. ci şi viteze de propagare diferite: în timp ce viteza de 18 . ulterior. declanşează unde elastice care provoacă vibraţii ale scoarţei pământeşti. particulele vibrează într-o mişcare puternică de o parte şi de alta. fiecare particulă fiind împinsă într-o mişcare oscilatorie de “du-te-vino”. Manifestările acestor unde. în funcţie de distanţa până la focar. procesul este foarte complicat. Sugestiv. Pe traseul acestor unde rocile se comprimă şi se dilată. care sunt unde longitudinale. acestea fiind cele care încreţesc solul. iar tensiunile scad foarte repede la zero. pe direcţia de propagare. În focar un seism are întotdeauna o durată de maxim câteva secunde pentru şocurile cele mai violente. Eliberarea energiei care se dezlănţuie la hipocentru este rapidă. Efectul lor este determinant: se dislocă clădiri şi poduri.

fenomene ce au urmări mai mult sau mai puţin importante. influenţa cutremurelor se simte mai slab decât în rocile alterate. intensitate şi efectele pe care le produc. viteza undelor transversale sau a celor de suprafaţă creşte proporţional cu distanţa parcursă. Prin reflexii sau refracţii caracterul undei poate fi schimbat. unda transformându-se din undă longitudinală în undă transversală sau invers. În apropierea epicentrului viteza undelor de compresie este de 7. fiind estimate la o medie de circa un milion pe an. Ele ajung într-un anume punct..propagare a undelor longitudinale este constantă. în general. frecvenţa de producere. în funcţie de natura petrografică a structurilor superioare ale pământului. tari şi nealterate. fie indirect. După intensitatea lor. De asemenea. moi sau mobile.7 kilometri/sec. însă vibraţiile respective se pot repeta la intervale de timp mai scurte sau mai lungi. Intensitatea cutremurelor variază de la o regiune la alta. Astfel. intensitatea cutremurelor se manifestă diferit. fie după reflexie pe suprafaţa pământului sau reflexii şi / sau refracţii pe suprafeţe de discontinuitate din interiorul pământului. urmărind arcul lung. mică (de la câteva fracţiuni de secundă până la câteva secunde).1 kilometri/sec. cutremurele de pământ pot fi microseisme. în rocile compacte. manifestându-se prin urmare în mai multe faze. Durata cutremurelor este. Undele de suprafaţă se propagă cu viteză constantă de circa 3. Undele de propagare se deplasează prin interiorul scoarţei pământeşti. în funcţie de pagubele materiale provocate. iar în limitele teritoriale ale unei regiuni. nivelul apelor subterane din regiunea respectivă şi calitatea construcţiilor. Aprecierea mărimii cutremurelor Cutremurele de pământ sunt caracterizate prin durată. Frecvenţa de producere a cutremurelor la nivel mondial este destul de mare. fie o mişcare eliptică transversală (unde Rayleigh). înregistrate doar de aparatura specială de detectare a mişcărilor scoarţei pământeşti şi macroseisme sesizate şi de oameni. prezenţa stratului freatic de suprafaţă (la adâncimi cuprinse între 2–5 metri) sau 19 . iar a undelor de suprafaţă este de 4 kilometri/sec. Mişcarea la suprafaţa solului este fie o mişcare transversală fără componentă verticală (unde Love). fie direct – urmărind între epicentru şi punctul de observare arcul scurt de cerc mare care trece prin aceste două puncte. ajungând în diverse puncte fie direct.

în urma unui mare număr de observaţii) o relaţie de tipul unei funcţii de gradul unu (funcţie de tipul ax + b = c. unul de gradul şapte este grav. Ulterior. care ţin seama de particularităţile condiţiilor de înregistrare. Între energia eliberată de cutremur (măsurată în ergi) şi valoarea magnitudinii aceluiaşi cutremur se poate stabili (empiric. În conformitate cu această scară. unde “x” reprezintă magnitudinea. cutremurului de magnitudine zero. introducând amplitudinea (A) a mişcării solului. de individualitatea cutremurului studiat. unul de gradul cinci produce daune minore. fac ca intensitatea cutremurului să crească. Iniţial. Aceşti factori 20 .faptul că fundaţiile construcţiilor ajung până aproape de stratul freatic. magnitudinea a fost definită cu ajutorul datelor oricărui seismograf şi pentru orice cutremur fără limitări prea restrânse privitoare la adâncimile şi distanţa epicentrală. iar unul de gradul opt este violent. cutremurele de pământ se clasifică după două scale seismologice de evaluare: MSK–64 sau Mercalli şi Richter. sunt determinate 12 grade de evaluare. apte să măsoare această energie. iar “c” reprezintă o valoare derivată din energie). Magnitudinea este o mărime utilizată în seismologie pentru caracterizarea cutremurelor de pământ pe baza datelor instrumentale. Scara este împărţită în 9 gradaţii. Din punct de vedere al intensităţii. Scara Richter ţine cont de energia eliberată de cutremur şi a fost elaborată după construirea unor instrumente evoluate din punct de vedere tehnologic. fiecare dintre ele indicând efectele de 10 ori mai mari decât ale seismului de grad imediat inferior. precum şi anumiţi termeni de corecţii. Un cutremur de gradul doi pe scara Richter este abia perceput. înregistrată de un seismograf standard la distanţa epicentrală de 100 kilometri şi amplitudinea care corespunde în condiţii precizate. în locul amplitudinii (B). indiferent de informaţiile la nivel macroscopic (observaţii directe fără utilizarea de instrumente de măsură). Scala MSK–64 are ca bază acceleraţia maximă a terenului determinată de cutremur şi indică posibilele consecinţe ale cutremurului. magnitudinea a fost definită prin cutremurele superficiale (adâncimea focarului este de cca 20 kilometri) drept o funcţie matematică aplicată raportului între amplitudinea maximă (B) exprimată în microni.

. salvându-şi în acest mod viaţa.recunoaşterea locurilor în care vă puteţi proteja: . La nevoie se vor consulta specialiştii în domeniul construcţiilor sau organele de protecţie civilă.sunt cei care caracterizează condiţiile geologice ale regiunii în care se face înregistrarea. fenomene meteorologice deosebite etc. masă sau birouri rezistente (sub care vă puteţi adăposti) etc. . pentru toate situaţiile (timp rece. adâncimea focarului. mecanismul de producere a cutremurului. toc de uşă solid.identificarea şi consolidarea unor obiecte care se pot deplasa sau cădea în timpul seismului. aparat de radio portabil). . Aceste rezerve vor fi verificate periodic. avându-se grijă ca acestea să fie dotate cu bateriile sau acumulatoarele necesare. . .asigurarea în locuri cunoscute de toţi membrii familiei şi uşor accesibile a unor obiecte de îmbrăcăminte strict necesare.grindă.asigurarea măsurilor de înlăturare a pericolului de incendiu.asigurarea stării de rezistenţă a locuinţei. Măsuri şi reguli privind protecţia antiseismică a locuinţelor Experienţa arată că persoanele care au noţiuni despre regulile de asigurare a locuinţelor în caz de cutremur au putut acţiona concret. Pentru protecţia personală este necesară realizarea măsurilor de protecţie a locuinţei prin: .asigurarea unor resurse care să permită deplasarea şi informarea (lanterne. procedânduse la înlocuirea lor atunci când este cazul. . .asigurarea unor rezerve permanente de apă potabilă şi alimente. tipul de seismograf folosit. evitarea distrugerilor şi protecţia instalaţiilor de alimentare cu electricitate şi gaze. repartiţia orizontală a energiei în focar. .cunoaşterea şi întreţinerea în stare de funcţionare a punctelor principale de întrerupere a alimentării cu aceste resurse. în măsura în care acest lucru este posibil. precum şi a unor truse de prim-ajutor familial. precum şi medicamente de strictă necesitate (mai ales dacă în familie există bolnavi cronici sub tratament permanent) care pot fi păstrate în timp. familiile şi bunurile materiale. observarea undelor pe diverse direcţii şi parcursuri etc.). 21 .

acţionează în maniera unui “berbec lichid” prin şocul produs de valul frontal al masei de apă acumulat. numerele de telefon şi sediile inspectoratelor de protecţie civilă. Inundaţiile Inundaţiile sunt fenomene meteorologice catastrofale produse prin acumulări de apă. zone caracterizate prin seismicitate ridicată. culminând în anul 1997. Prin aceste măsuri simple şi la îndemâna tuturor se pot reduce considerabil pierderile de bunuri materiale şi vieţi omeneşti provocate de seism. Malu cu Flori. Suceava. Râu Mare-Retezat etc. care nu pot fi preluate de cursurile normale.3. climă tropicală sau temperată. Din această cauză.. care au produs mari pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti. cu ploi abundente. Datorită schimbărilor climatice din ultimii ani din ţara noastră. În România sunt cunoscute o serie de alunecări de teren care au afectat obiective economice şi sociale importante în localităţile Iaşi. Alunecările şi prăbuşirile de teren Alături de cutremure şi inundaţii. Forţa de agresiune şi puterea de distrugere datorită inundaţiilor se manifestă prin două mecanisme: . uneori se manifestă sub formă de importante distrugeri de bunuri materiale şi pierderi de vieţi omeneşti. precum şi alte adrese utile. Cele mai importante alunecări de teren se produc în zone geografice cu relieful viguros. Orşova. poliţie. pentru a preveni şi atenua efectele sale.1. fapt în urma căruia a rezultat mărirea numărului şi amploarei alunecărilor de teren. enormă ca forţă şi relativ scurtă ca durată.2. alunecările de teren se situează printre cele mai importante dezastre naturale ale căror consecinţe.3. 2. prin afectarea a 29 de judeţe ale ţării cu pagube deosebit de importante. 22 . Există numeroase exemple de alunecări de teren. Pârcovaci. pompieri.trebuie cunoscute locurile celor mai apropiate unităţi medicale.1. 2.unda de şoc a valului iniţial (unda de viitură). Zalău.3. acest fenomen trebuie luat în consideraţie ca dezastru natural ce necesită o pregătire specială a populaţiei. prezenţa unor depozite importante de argile senzitive etc. s-au întrunit mai multe din aceste cauze.

întârzieri în livrarea produselor. care conduc.întreruperea proceselor de producţie. . Pe lângă efectele directe detaliate mai sus.reducerea exporturilor. etc. Acest tip de viitură se produce cu precădere în cazul ruperilor de baraje şi diguri.inundaţiile rezultate din apa acumulată care nu se poate scurge într-un ritm normal de-a lungul vechiului curs de apă. . ceea ce amplifică implicit şi efectele distrugătoare ale viiturii. fenomen ce antrenează după sine eliberarea în aval a unei mari cantităţi de apă.realizarea unor suprafeţe bine populate cu vegetaţie în bazinul râurilor şi fluviilor. precum şi timpul de deplasare al acesteia. se pot manifesta şi o serie de efecte indirecte. . Acest tip de inundaţie este la fel de agresiv ca cel descris anterior. la crearea unui sol poros care poate absorbi o cantitate de apă. cât şi pentru distrugerile provocate. Înălţimea şi volumul viiturii sunt factori determinanţi atât pentru timpul de deplasare al acesteia. pe distanţe destul de mici. astfel: . . cu presiune sporită datorită faptului că ruperile de baraje se produc. pe de o parte. În această categorie intră şi inundaţiile fluviale (sau pe cursurile unor râuri). Aceste fapte destul de strânse au ca efect creşterea presiunii valului format. care atacă orice obstacol aflat în calea sa: construcţii.Acest val dispune de o forţă de distrugere.cheltuieli pentru normalizarea vieţii după inundaţii. rambleuri de cale ferată.cheltuieli pentru apărare în timpul inundaţiilor. acţionând ca nişte amplificatori de presiune. poduri. Prevenirea inundaţiilor de acumulare se poate asigura prin luarea următoarelor măsuri: . dar mai puţin important ca întindere şi timp de acţiune. ci indirect se poate acţiona asupra unor factori secundari care pot limita acest tip de inundaţii. În aceste condiţii nu se pot lua măsuri directe de prevenire a cauzelor ce provoacă inundaţiile. în general. iar pe de altă parte. 23 . la o bună absorbţie a umidităţii în exces a terenurilor de luncă (limitrofe cursurilor de apă). Acest tip de inundaţii se datorează căderii mari de precipitaţii (ploaie sau zăpadă) şi/sau dezăpezirilor bruşte. .

închiderea sau deschiderea alternativă sau conjugată a construcţiilor ajutătoare de pe cursurile de apă afectate de viituri sau pericol iminent de inundaţii. . Ruperea acestor diguri şi/sau baraje se datorează unor cauze accidentale. (combinarea undelor de viitură sau mareelor cu fenomene meteorologice periculoase). Originea acestui tip de lucrări se află în încercarea de a reda utilizării productive a unor mari suprafeţe de teren. . având acelaşi efect ca măsurile enumerate la punctul anterior. se referă la: . prin reţinerea creşterilor de nivel pe timpul şi din cauza ploilor torenţiale sau a căderilor masive de precipitaţii în sezonul de iarnă. . În acest scop se construiesc diguri care flanchează albia cursurilor de apă cu pericol de inundaţii de-a lungul zonelor de inundabilitate.amenajarea optimă a profilurilor podurilor.păstrarea “braţelor moarte” ale cursurilor de apă. în punctele critice de debit.amenajarea de terase şi culturi pe pante care barează şi diminuează forţa viiturilor.. . . 24 . .regularizarea cursurilor de apă prin crearea de bazine. Inundaţiile provocate de distrugerea digurilor maritime şi fluviale se pot produce în acele locuri unde s-au efectuat lucrări de îndiguire pentru asanarea terenurilor ameninţate de inundaţii şi/sau băltiri frecvente. Se suprimă punctele de strangulare a cursurilor de apă prin următoarele metode: . .crearea de canale secundare pentru evacuarea apei în exces. .folosirea bazinelor de expansiune a creşterilor de nivel.amenajarea de cheiuri pentru lărgirea cursurilor de apă în punctele de debit maxim. prin creşterea anormală şi necontrolată a apei în timpul unor furtuni de amploare cu căderi semnificative de precipitaţii. iar în cazul digurilor fluviale. Intervenţia în cazul creşterii nivelului apei pentru a împiedica inundaţiile.degajarea construcţiilor de pe cursurile de apă.asigurarea unui control permanent al evoluţiei creşterii nivelului apei.adâncirea optimă a cursurilor de apă.

Efectele acestor fenomene pot fi clasificate în funcţie de timpul şi modul lor de manifestare. Înzăpezirile Înzăpezirile sunt fenomene sezoniere produse de căderi masive de precipitaţii sub formă de zăpadă. întreruperea alimentărilor cu energie electrică şi alte resurse (în principal apă potabilă). afectarea unor activităţi industriale şi sociale. fiind accentuate de condiţiile meteorologice în care se produc.se prevede şi se execută în permanenţă întreţinerea digurilor. În prima categorie sunt cuprinse: blocarea căilor de transport. Principala manifestare de tip catastrofal consecutivă dezgheţului este producerea de inundaţii. fiind un fenomen puţin probabil şi cu număr foarte mic de victime. .4. care nu au efecte violente.se refac şi se repară periodic în regim de urgenţă breşele care apar în construcţiile hidrotehnice menţionate mai sus. efecte secundare. înzăpezirile pot avea: efecte imediate. care să permită transportul rapid de materiale pentru reparaţii şi astuparea breşelor. 2. manifestate la intervale mai mari sau mai mici de timp. fie prin dezgheţurile podurilor de gheaţă formate pe cursurile de apă în zona geografică afectată. afectează major anumite tipuri de activităţi (cu precădere cele agro-industriale). . După aceste criterii. .3.se prevăd drumuri funcţionale şi de acces.1. .se asigură un sistem eficient de supraveghere.Prevenirea acestor catastrofe se asigură dacă sunt luate următoarele măsuri: . Principalele daune produse de astfel de fenomene se înscriu în sfera daunelor produse asupra bunurilor materiale.se urmăresc şi se consultă permanent prognozele meteorologice. pierderile de vieţi omeneşti. fie pe terenurile afectate. în schimb. 25 . precum şi mediul înconjurător. Efectele pe timp îndelungat ale acestor fenomene sunt generate de topirea acumulărilor de zăpadă. în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice. înştiinţare şi alarmare.

mai există şi alte tipuri de fenomene meteorologice în măsură să aibă urmări catastrofale. 2. valurile de căldură excesivă pot avea ca efecte: 26 . acest fenomen a apărut din ce în ce mai pregnant. de producere de evenimente catastrofale cu efecte mai grave decât cele ale evenimentelor generatoare. ultimul fenomen menţionat nu se încadra în gama de manifestări climatice specifice ţării noastre.inundaţii. în perioade ale anului care nu sunt specifice manifestărilor respective. valurile de caniculă devin un fenomen meteorologic demn de luat în seamă. care reprezintă un fenomen sezonier cu caracteristici speciale. Deşi. Epidemii şi epizootii Epidemia constă în răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile la oameni. Principalele fenomene meteorologice periculoase la care se poate face referire în acest caz sunt: furtunile şi valurile excesive de căldură.1. care impune măsuri speciale de comportament şi reducere a efectelor sale.accidente industriale. sunt cu atât mai mult de luat în consideraţie. o altă categorie fiind de asemenea condiţionată de anotimpul favorabil producerii lor.6.5. . în ultimii ani. Epizootia constă în răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile la animale. Astfel. până nu demult. cu efecte majore asupra populaţiei şi patrimoniului agro-forestier. Pandemia constă în răspândirea în proporţie de masă a unei boli transmisibile de la animale la oameni. Ambele fenomene meteorologice descrise mai sus.3. Astfel. cu cât efectele lor imediate pot antrena activarea unor factori de risc secundari. furtunile pot avea ca urmări: .1.accidente pe căile de transport. Unele dintre acestea au un caracter independent de anotimp. datorită schimbărilor climatice şi a modificărilor semnalate în structura stratului de ozon. în anumite condiţii. Această clasificare nu exclude manifestările anormale. De asemenea. .2. Alte fenomene meteorologice periculoase În afara efectelor produse de căderile masive de zăpadă.3. care pot apare.

1. cât şi în procesul de utilizare. fluviale sau la conducte magistrale. d) accidente pe căi rutiere. îngheţul puternic. transportul deşeurilor sau substanţelor toxice. oamenilor şi bunurilor materiale. crivăţul.declanşarea unor incendii (mai ales de pădure sau în zone cu vegetaţie uscată)..1.2.2. fulgerele. Accidentul chimic la agenţii economici Dezvoltarea industriei chimice în ţara noastră a dus şi la apariţia unor substanţe toxice industriale. există posibilitatea ca la orice dereglare a procesului. grindina.activarea unor focare de epidemii şi/sau epizotii. Noţiuni generale Activitatea umană a avut de-a lungul timpului. de asemenea. ceaţa. aeriene.declanşarea unei secete prelungite. precum şi transportul de diverse substanţe pe conducte magistrale sunt. Dezastrele – evenimente provocate de accidente 2. viscolul. În esenţă. precum şi dezvoltarea majoră a reţelelor de transport au generat numeroase catastrofe de proporţii şi continuă să constituie o permanentă ameninţare la adresa mediului înconjurător. efectele industrializării intensive. . . un impact deosebit asupra mediului înconjurător.2. catastrofele tehnologice pot fi generate de: a) accidente chimice. să prezinte şi un factor de risc chimic. prin avarierea 27 . Ca urmare. chiciura. factori de risc cauzatori de catastrofe. Principalii factori de risc tehnologic sunt cei de natură chimică şi/sau nucleară. Din păcate. 2. prin dezvoltarea tehnologică pe care a cunoscut-o în ultimul secol. depozitare sau transport a acestora. 2. Accidentele chimice 2. feroviare. care atât în domeniul procesului de producţie.2. b) accidente nucleare. c) accidente la construcţii hidrotehnice.2. Alte fenomene meteorologice periculoase sunt: lapoviţa.2. navale.

acidul azotic. acidul fluorhidric. . Ele pot acţiona asupra organismului prin inhalare. gaze lichefiate. a unor substanţe toxice industriale. oxizii fosforului. atunci când la instalaţiasursă toxică se produce o avarie necontrolabilă. Accidentele chimice pot fi minime. oxizii de azot.. acidul clorhidric. a unui utilaj sau mijloc de transport. constituie un accident chimic. defecţiuni. Toate aceste substanţe toxice industriale se pot găsi în instalaţiile-sursă toxică sub formă de gaze. aerosoli sau lichide. produc intoxicaţii ale oamenilor şi animalelor la distanţe foarte mari. dereglări de proces etc. ca urmare a unor neglijenţe. Dintre produsele chimice care prezintă pericol se disting următoarele categorii de substanţe: . ori a unor acţiuni diversioniste sau teroriste. chimice şi fiziopatologice în concentraţii mici. substanţele chimice care datorită proprietăţilor fizice.substanţele cu acţiune toxică generală. fosfina. vapori. dioxidul de sulf. ingerare sau contact cu pielea sau ţesuturile (cutanat sau subcutanat). datorită atacurilor din aer.sau deteriorarea unei instalaţii. oxiclorura de fosfor. în acest caz. cum sunt: hidrogenul sulfurat. 28 . să se poată elibera în mediul înconjurător substanţe toxice. urmată de eliminarea unor cantităţi de substanţe toxice în mediul înconjurător. sulfura de carbon. clorul. Aceste accidente chimice maxime se pot produce atât în timp de pace. Sunt considerate substanţe toxice industriale. atunci când într-o instalaţie-sursă toxică (sursă de pericol chimic) se produce o avarie controlabilă. oxizii de sulf. sau în timp de război. acidul cianhidric. Eliberarea necontrolată în mediul înconjurător. fosgenul. Accidentele chimice sunt maxime. caustică şi sufocant-asfixiantă. cum sunt: amoniacul. din instalaţia-sursă toxică se elimină în mediul înconjurător o mare parte sau întreaga cantitate de substanţă toxică. în concentraţii mai mari decât concentraţiile maxime admise şi care pun în mare pericol populaţia din zonă. gaze comprimate. depăşind limitele agentului economic sursă toxică. şi care creează zone de acţiune ce pot cuprinde localităţi întregi cu tot ceea ce se afla în acel moment în zonă.substanţe cu acţiune iritantă. clorcianul.

de regulă de formă tronconică. se pot produce unele avarii necontrolate. care duc la formarea într-un timp foarte scurt şi în imediata apropiere a instalaţiilor respective. ca urmare a unui accident chimic. a unei suprafeţe contaminate (cazul instalaţiilor cu substanţe toxice lichide sau gaze lichefiate) cu dimensiuni de câteva sute sau mii de metri pătraţi. Norul toxic astfel creat se deplasează pe direcţia vântului. creează. În condiţii de calm atmosferic. Zona letală este considerată zonă de acţiune a norului toxic în care concentraţia substanţei toxice (concentraţia de intoxicare) poate produce moartea unei persoane într-un timp de cel mult 15 minute.situaţia meteorologică. prin lovituri directe sau indirecte. rezultând o zonă de acţiune a norului toxic. un nor toxic. Substanţa toxică iniţială. Zona de intoxicare. Dimensiunile zonelor de acţiune a norului toxic şi persistenţa norului toxic depind de următorii factori: . zona de acţiune a norului toxic are formă emisferică. fiind necesar tratamentul medical (limita de suportabilitate). de asemenea. La instalaţiile în care se află substanţele toxice industriale.natura substanţei toxice industriale şi cantitatea existentă în momentul declanşării pericolului. se formează în mediul înconjurător. prin inhalare. un nor toxic. în cazul unui atac din aer. .valorile concentraţiilor letale şi de intoxicare. . este considerată zonă de acţiune a norului toxic în care concentraţia substanţei toxice (concentraţia de intoxicare) poate produce intoxicarea organismului timp de 1–15 minute. Dimensiunile zonelor de acţiune ale norului se stabilesc pentru valori letale (zona letală) sau de intoxicare (zona de intoxicare).Spaţiul în care substanţa toxică industrială îşi manifestă acţiunea vătămătoare. împreună cu vaporii de scurgere. instantaneu sau într-un interval scurt de timp. În cazul substanţelor toxice industriale sub formă de gaz sau vapori. se numeşte focar chimic. prin procese complexe de evaporare-vaporizare. 29 .

etc.) şi de clasa substanţei periculoase. vapori toxici sau la răspândirea de substanţe periculoase pe sol sau în mediul înconjurător. pot conduce la apariţia unor explozii. Accidentul chimic pe timpul transportului substanţelor periculoase Substanţe periculoase sunt considerate acele produse chimice. . zonei de evacuare. . care se determină de către specialiştii agentului economic sursă de pericol chimic sunt: . care pe timpul transportului cu mijloace auto sau pe calea ferată.2. emisia de gaze de vapori se pot produce direct în mijlocul de transport sau în urma răspândirii substanţelor periculoase pe sol. containere sau alte ambalaje). 30 . zonei de izolare. 2. inflamabile. Explozia. incendiul.direcţia de propagare a norului toxic. În funcţie de aceste date se poate trece la o evaluare a pericolului prin stabilirea: zonei de răspândire. datorită unor accidente de circulaţie. incendii. infectante.2. . Parametrii focarului chimic. (în cisterne.dimensiunile zonelor de acţiune ale norului toxic.2. zonei de pericol. corosive. nerespectării normelor tehnice de ambalare şi transport sau altor factori neprevăzuţi.durata de acţiune a norului toxic (persistenţa). emisii de gaze. Măsurile de protecţie şi de intervenţie adoptate pe timpul transportului Măsurile de protecţie şi de intervenţie pe timpul transportului substanţelor periculoase se stabilesc în funcţie de tipul substanţei (substanţe explozive. gazoase sau lichide toxice..proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor existente în momentul pericolului în instalaţie. avariilor apărute la mijlocul de transport sau ambalaj.suprafaţa de răspândire a substanţei toxice industriale. reacţiilor chimice neprevăzute. Mijloacele de transport a substanţelor periculoase trebuie să fie marcate cu etichete şi indicatoare de avertizare. Dimensiunile zonelor şi măsurilor de protecţie sunt specifice fiecărei clase de substanţe periculoase şi de tipul acesteia. stabilind lungimile zonei letale şi de intoxicare.

izolare şi evacuare. având ca sursă radioactivitatea materialelor scoarţei terestre.evacuarea temporară a populaţiei şi a animalelor din zona de acţiune a norului toxic pe toată durata acesteia (dacă este cazul). se referă la: . îndrumarea circulaţiei. . .desfăşurarea acţiunilor de limitare şi de înlăturare a urmărilor accidentului. mai mult sau mai puţin. nici ca efect. . produsele de dezintegrare ale radonului şi thoriului cu concentraţii mai ridicate în locuinţe şi alte spaţii neventilate. Accidente nucleare Radiaţiile prezente în natură nu diferă nici ca tip.stabilirea locului de conducere a acţiunilor şi a legăturilor. . de cele produse artificial. precum şi radioactivitatea alimentelor (potasiu – 40 reprezintă sursa cea mai importantă de iradiere internă). acordarea primului-ajutor şi a asistenţei medicale de urgenţă şi transportul lor la spital. în funcţie de iradierea naturală a organismului uman datorită radiaţiilor ionizate. pe măsura sosirii forţelor de intervenţie. în care intră instalaţiile de radiaţii X. Fiecare dintre noi este expus radiaţiei. În această categorie de radiaţii cosmice intră radiaţiile gamma terestre. ţinându-se seama de tipul substanţelor şi neutralizarea acestora. . existente în mediul înconjurător. asigurând o varietate de procedee pentru diagnostic.2. investigaţii şi terapie externă şi internă. au o întrebuinţare în domeniul medical.interzicerea accesului în zonă şi îndepărtarea din zonă a persoanelor neautorizate. . diferiţi radionuclizi şi radiaţiile gamma. pericol.alarmarea populaţiei şi adăpostirea în locuinţe cu etanşarea uşilor şi ferestrelor.scoaterea vătămaţilor din zona accidentului. 2. . Sursele de radiaţii artificiale. 31 .3.Măsurile de protecţie şi de prevenire după accident Măsurile de protecţie ce trebuiesc întreprinse după accident. paza zonei.stabilirea direcţiei de deplasare şi a dimensiunilor zonei de acţiune a norului toxic cu efecte periculoase.delimitarea şi marcarea zonelor de răspândire.

transportă arme nucleare. fără a depăşi la noi. În cazul unui accident la un obiectiv nuclear cu contaminarea radioactivă a factorilor de mediu. . datorită accidentului de la C. 32 . 66%. aşa cum s-a întâmplat în anul 1986 când. dar trebuie luate în considerare şi beneficiile pe care le aduc prin diferite proceduri de tratament. Deoarece efectele radiaţiilor sunt determinate de doza de radiaţii primită care asociază un factor de risc.instalaţiile de morărit. care au instalaţii nucleare proprii pentru propulsie.Prin specificul muncii.sateliţii artificiali care au la bord generatoare de energie electrică în conversie directă. Principalele surse de accident nuclear care pot creşte iradierea suplimentară. combustibil iradiat sau deşeuri radioactive. în medie. sunt: . ea a cunoscut o ridicare bruscă. şi retratare a combustibilului iradiat. reactoare nucleare cu plutoniu sau uraniu îmbogăţit. valoarea iradierii suplimentare creşte. nucleară.Sivert).E. în industria energetică.N. . Iradierea suplimentară a organismului uman are loc ca urmare a răspândirii radionuclizilor rezultaţi în experienţele nucleare executate în atmosferă şi depunerile pe sol a materialelor radioactive. s-au stabilit limite maxime pentru doze. Cernobâl.avioanele care transportă substanţe radioactive cu activitate mare sau arme nucleare. 65% din iradierea naturală. urmată de iradierea medicală – 23%. . preparare. există un mare număr de persoane expuse la radiaţii ionizante în domeniile de control a unor procese şi a calităţii produselor.depozitele de deşeuri radioactive de înaltă radioactivitate de la centrele nucleare electrice şi de la retragerea combustibilului iradiat. cât şi pentru populaţie – de 5 mSv/an.navele maritime de suprafaţă sau submarine. Se poate aprecia că ponderea cea mai importantă în iradierea organismului uman o are iradierea naturală – cca. în cercetare. etc. concentrare. atât pentru persoanele din mediul de lucru cu radiaţiile de 50 mSv/an (Sv . . Radiaţiile ionizante sunt dăunătoare organismului uman şi este necesar ca populaţia să fie protejată faţă de o expunere inutilă sau excesivă.

în mod deosebit. kripton. . etc. folosite în fabricarea componentelor şi echipamentelor.expunerea internă prin consumul. verificarea iniţială şi periodică a calităţii acestora. Acest nor radioactiv prezintă pentru om. Cernobâl (1986).. pregătirea şi specializarea personalului operator care asigură exploatarea. sunt preluate de vânt. răcirea de avarie şi preluarea căldurii reziduale. pericolele cele mai grave pentru contaminarea mediului înconjurător în astfel de situaţii.transportul terestru al surselor radioactive. al alimentelor şi apei contaminate radioactiv. gradul înalt de automatizare şi folosirea calculatoarelor de proces.reactoarele nucleare energetice sau de cercetare. La un accident produs la o centrală nucleară degajările radioactive în atmosferă. conferit de concepţia apărării în profunzime prin mai multe bariere fizice împotriva produselor de fisiune: teaca elementelor combustibile. de materialele depuse pe sol şi pe corp. iod şi cesiu sub formă de aerosoli sau gaze şi care se dispersează în atmosferă. concentraţia descrescând cu distanţa. constituie. sistemul de anvelopare. Reactoarele nucleare energetice au totuşi un grad de siguranţă. precum şi existenţa sistemelor speciale de securitate pentru oprirea rapidă. There Mile Island (1979) şi.obiectivele nucleare subterane pentru testare în scopuri paşnice. Măsuri de protecţie şi intervenţie în cazul accidentelor nucleare 33 . . un risc la expuneri în trei ipostaze: . circuitul primar de răcire. care transportă radioizotopii de xenon. în timp. alimentarea locală cu energie electrică a consumatorilor vitali. . La funcţionarea în deplină siguranţă a centralelor nucleare energetice o contribuţie de seamă o aduc tehnologiile avansate.expunerea externă la radiaţiile emise de componenţii din norul purtat. Centralele nucleare electrice având în structură reactoare nucleare de mare putere (500 – 1000 MW). . aşa cum au demonstrat accidentele nucleare de la Windscale (1957).expunerea internă la radiaţie prin inhalarea substanţelor radioactive din aer.

declanşarea oportună a aplicării măsurilor de protecţie şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie specifice. care execută într-un program continuu măsurarea radioactivităţii atmosferice. se indică şi determină izotopii radioactivi critici (Iod – 131 şi Cesiu – 137 – prin metode spectometrice şi Strontiul – 90 – prin analize radiochimice). care evaluează nivelul de radioactivitate şi gradul de contaminare radioactivă a mediului înconjurător şi a populaţiei prin control sanitar radiotoxicologic şi radioecologic.laboratoarele de igienă a radiaţiilor aparţinând Ministerului Sănătăţii.laboratorul de control dozimetric al instalaţiilor şi mediului înconjurător. .Un rol important în sesizarea accidentului nuclear. îl are supravegherea şi controlul radioactivităţii mediului înconjurător. apei potabile. . prevăzute şi cu staţii radio pentru transmiterea automată a datelor. altor produse alimentare considerate ca principali vectori de iradiere internă a populaţiei. Potrivit acestor prevederi. De asemenea. al depunerilor la sol. Se măsoară conţinutul radioactiv din aer. care cuprind responsabilităţile ce revin autorităţilor locale şi măsurile pentru protecţia cetăţenilor din zona de risc.staţiile de control a radioactivităţii mediului înconjurător. stabileşte obligaţiile conducerii obiectivelor nucleare. care se realizează prin: . apelor de suprafaţă. existent la nivelul centralei nuclearo-electrice şi care are dispus în zone de risc mai multe posturi fixe pentru măsurători gamma. Cadrul legal existent în România. iar organele judeţene şi ale Municipiului Bucureşti. în colaborare cu Comisia Centrală pentru intervenţie în caz de accident nuclear. conducerea obiectivului nuclear întocmeşte un plan propriu de protecţie şi intervenţie sau de urgenţă pentru amplasament. pentru determinarea radioactivităţii aerului şi radiodebitmetrelor pentru determinarea radioactivităţii la locul de dispunere. 34 . din subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor. ca şi ale autorităţilor publice în caz de accident nuclear. vegetaţiei. întocmesc planuri de protecţie şi intervenţie la nivel judeţean şi al Municipiului Bucureşti. vegetaţiei şi solului cu ajutorul utilajelor şi aparaturii. aliniat celorlalte ţări şi cerinţelor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică de la Viena. laptelui şi produselor lactate.

Nici un obiectiv nuclear nu este autorizat să funcţioneze dacă nu satisface cerinţele. Cu această ocazie.obiectivul trece la starea de urgenţă generală. animalelor etc. urmărirea şi realizarea unor măsuri pentru asigurarea înştiinţării şi alarmării. inclusiv în domeniul securităţii nucleare. se folosesc pliante. Se desfăşoară în acest scop activităţi de pregătire care să permită. alimentelor. La producerea unui accident se desfăşoară următoarele activităţi mai importante: . ale radioprotecţiei şi dacă nu are un plan de urgenţă coerent şi viabil. cât şi a populaţiei pentru aplicarea măsurilor de protecţie şi regulilor de comportare. având ca obiect accidentul nuclear şi alte materiale ilustrative care pot sprijini această acţiune. Un rol important îl are informarea populaţiei prin mijloacele audio-vizuale. se verifică şi planul de protecţie şi intervenţie întocmit de organul judeţean şi al Municipiului Bucureşti. la care sunt chemaţi să participe specialiştii din cadrul obiectivului nuclear.în localităţile cuprinse în zona afectată de evacuarea de materiale radioactive. în exteriorul amplasamentului. Trebuie reţinut faptul că adăpostirea în locuinţe permite reducerea expunerii la radiaţii de 5 ori în raport cu norul şi de 20 de ori în raport cu depunerile de radionuclizi din exterior. Cetăţenii din localităţile 35 .prin mijloacele la dispoziţie: radio. dar şi în cunoaşterea şi realizarea celor mai utile măsuri de protecţie pentru populaţie. Acest plan se verifică prin exerciţii practice până la punerea în funcţiune a centralei nuclearo-electrice. supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu. Pentru pregătirea populaţiei. într-o situaţie de accident. a tuturor forţelor de intervenţie. pentru înlăturarea efectelor produse de accident. televiziune. grajdurilor. se asigură cunoaşterea responsabilităţilor. atât acţiunea eficientă a personalului cu atribuţii de conducere. se introduce alarma chimică. . . reţeaua de radioamplificare se fac recomandări populaţiei pentru adăpostirea în locuinţe şi luarea măsurilor de protecţie a surselor de apă. În strânsă legătură cu planul propriu de intervenţie al centralei. Utilizarea adăposturilor de protecţie civilă special construite este foarte eficientă în asemenea situaţii. care pot să-şi aducă o contribuţie importantă la mărirea încrederii cetăţenilor în siguranţa funcţionării instalaţiei nucleare. ducerea acţiunii de către forţele proprii de intervenţie.

iau măsuri de etanşare la uşi şi ferestre. privind administrarea preparatelor pe bază de iod în dozele stabilite. se transmit comunicate către cetăţeni. în încăperea cea mai izolată de exterior. care au fost distribuite în stare de urgenţă sau care continuă să se distribuie prin circumscripţiile sanitare şi personalul formaţiunilor de Cruce Roşie sau de protecţie civilă.se deplasează rapid spre locuinţe. corectează unele măsuri de protecţie la grajduri şi case.deschid radioul sau difuzorul pentru a primi comunicatele despre situaţia creată şi măsurile care urmează să se realizeze. Prin radiofuziune. posturile şi televiziunea locală sau staţiile de radioficare. desfăşoară următoarele activităţi: . 36 . Grupurile mai mari de cetăţeni. se intensifică supravegherea mediului înconjurător.îşi asigură rezerva de alimente şi apă. folosind mijloacele simple de protecţie.alarmate. verifică rapid măsurile luate de membrii familiei. . îşi dezbracă pelerina sau îmbrăcămintea folosită şi intră în locuinţă. . introduc animalele în grajd. Măsuri de protecţie similare se realizează şi la societăţile comerciale. prin acoperire sau etanşare. care este unul din radionuclizii critici în situaţia de accident nuclear. Toate societăţile comerciale şi instituţiile îşi adaptează programul de activităţi la situaţia creată. Înainte de intrarea în casă. în mod deosebit. .se adăpostesc în locuinţă.îşi pregătesc şi pun masca contra gazelor pe figură sau îmbracă mijloacele simple de protecţie. Imediat după declararea stării de urgenţă generală de către conducerea obiectivului nuclear. . dat prin sirenă. unde îmbracă haine necontaminate. Aceştia se întorc la casele lor cu vehiculele şi autovehiculele pe care le au la dispoziţie. care prin natura profesiei sunt surprinşi în activităţi pe care le desfăşoară în exteriorul localităţii şi care nu au recepţionat semnalul de alarmă sunt înştiinţaţi prin curieri. luând măsuri de protecţie a personalului. auzind semnalul sonor. la cele cu profil alimentar şi la depozitele de cereale sau produse alimentare etc.asigură protecţia fântânilor. . Aceste preparate au rolul de a satura tiroida şi de a nu permite pătrunderea izotopului de iod – 131.

acestea sunt preluate de spitalele din afara zonei. unde se amenajează spaţii protejate şi un circuit adecvat. cu contori de corp uman. În funcţie de situaţia creată. De mare importanţă pentru stabilirea unui diagnostic în cazuri mai dificile. iar cazurile mai grave se spitalizează şi tratează în unităţi specializate. Pentru stabilirea dozei de radiaţie primită de populaţie în zona contaminată se organizează controlul dozimetric. Protecţia se asigură însă prin evacuarea populaţiei înainte de scăpările efective de radioactivitate de la obiectivul nuclear. se propune comisiei judeţene de apărare împotriva dezastrelor introducerea restricţiilor la consumul de apă din 37 . În faza următoare şi după evacuare. evacuarea se poate realiza şi după formarea norului radioactiv. Se va acorda atenţie şi fenomenului de autoevacuare din zona amplasamentului nuclear. însă zone de regrupare şi punctele de control a contaminării radioactive. numit şi antropogamametru.5 Sv şi mai mult în funcţie de zona contaminată). pentru a micşora riscurile contaminării. mijloacele de transport auto vor prelua cetăţenii direct de la locuinţele lor. Pentru estimarea dozei de radiaţie primită de personal şi aprecierea stadiului eventual al bolii de radiaţie se face controlul radiobiologic. dar în acest caz. stabilindu-se. Incidenţa nefastă a radiaţiilor asupra organismelor umane se poate constata simptomatic printr-un consult medical general şi prin analize de laborator.05 – 0.O măsură de protecţie foarte utilă este evacuarea din zonele în care se apreciază că iradierea pate deveni periculoasă (doze cuprinse între 0. Un capitol important al măsurilor care se iau în cazul unui accident nuclear. Aici se tratează cazurile de iradiere şi contaminare pentru prima urgenţă. este măsurarea dozei acumulate cu ajutorul unui aparat. îl constituie asigurarea asistenţei medicale de urgenţă. pentru această situaţie. Ea se realizează în unităţile sanitare şi spitaliceşti din zonă. carte scot în evidenţă modificările sanguine şi reţinerea preferenţială a unor radioizotopi în diferite organe interne. În această situaţie.

Aceste restricţii introduse odată cu alarma chimică.datele tehnice ale undei de viitură (înălţimea undei. după perioada emisiei radioactive.4. viteza de deplasare.2. este necesară decontaminarea căilor de acces. se transmit prin mijloace locale şi naţionale. Avarii la construcţii hidrotehnice Acest accident reprezintă funcţionarea defectuoasă a unei construcţii hidrotehnice. locurilor de muncă şi a bunurilor materiale are o importanţă mai mare în perioada de revenire la normal a vieţii economice şi sociale din zonă. în mod deosebit a laptelui care este aliment de bază pentru copii. complexe şi de lungă durată. precum şi a alimentelor. ce duce la pierderi de vieţi umane şi la distrugeri materiale pe porţiunea din aval a acesteia. În situaţia executării evacuării. Deţinătorii de animale trebuie să aplice restricţii similare şi la hrana acestora. probabilitatea producerii unui accident trebuie să fie luată în calcul. 2. Acţiunile de decontaminare. construite şi exploatate. ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi chiar de către populaţie pentru bunurile proprii. căilor de acces. încât riscurile radiologice pentru populaţie să fie minime. volumul de apă dislocat). folosind dacă este posibil numai furaje protejate. Decontaminarea radioactivă a clădirilor. se execută cu subunităţi ale armatei. prin realizarea măsurilor de protecţie şi însuşirea regulilor de comportare. pentru evacuarea şi organizarea unor puncte de decontaminare a mijloacelor de transport şi personalului la limita zonei. sunt următoarele: . cu indicaţia de a proteja rezervele existente în locuinţe.sursele deschise şi neprotejate. De aceea. Deşi instalaţiile nucleare moderne sunt astfel proiectate. Principalele caracteristici ale acestui tip de avarie. 38 . astfel încât să nu permită pătrunderea în sistemul apelor freatice. fiecare cetăţean trebuie să înţeleagă necesitatea pregătirii pentru asemenea situaţii. O atenţie mai mare trebuie acordată deşeurilor radioactive şi concentratelor radioactive pe timpul transportului şi depozitării lor în locuri special amenajate.

. . se manifestă prin: .. . trăznet. reacţii chimice).5.cauza declanşării (foc deschis. scântei mecanice. conducte magistrale etc. a culturilor cerealiere şi a celor pomiviticole.sistemul de avertizare – alarmare în caz de avarie. uzine de pompare. 2. materialul de construcţie şi beneficiarul acesteia). reparaţii. . scântei şi arcuri electrice.avarierea sau distrugerea complexelor petroliere (rafinării. incendii de masă sau izolate etc.distrugerea fondului forestier. scurt-circuit.). 39 . .cantitatea de căldură degajată.). . Incendii de proporţii Incendiile reprezintă o ardere declanşată natural sau artificial. corpuri încălzite sau supraîncălzite.dereglarea activităţilor economico-sociale în zona afectată.cheltuieli bugetare suplimentare pentru realizarea intervenţiei şi reabilitării. .2. explozive.pierderi de vieţi umane şi distrugeri materiale în zona de inundabilitate. scântei de materiale combustibile sau de la sudură. puţuri.evacuarea populaţiei şi a bunurilor de orice tip.pierderi de vieţi umane şi animale. . centre de depozitare.modul de propagare a focului (furtuni de foc. . sunt: . Efectele principale ale unui incendiu.evacuarea populaţiei şi a bunurilor materiale şi culturale.datele tehnice ale construcţiei hidrotehnice (înălţimea construcţiei.avarierea reţelelor electrice şi de telecomunicaţii. .avarierea şi distrugerea construcţiilor de orice fel.evidenţa lucrărilor de întreţinere. .suprafaţa de teren afectată. volumul lacului de acumulare. Efectele care rezultă din avarierea unei construcţii hidrotehnice. în urma căreia se produc pierderi de vieţi umane şi animale. . precum şi pagube materiale. . Principalele caracteristici sunt: . autoaprindere. consolidare şi expertizare periodică a stării de funcţionare a acesteia.

Principalele efecte ale acestui fenomen.7.timpul de reabilitare al comunicaţiei. chimice. victime umane şi animale.mijlocul de transport afectat.2. datorită neglijenţei umane sau unor cauze naturale. 40 .).capacitatea. cât şi pagube materiale. Accidente majore la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase Prin acest tip de accidente se înţelege distrugerea sau avarierea unor utilaje şi instalaţii tehnologice. cheltuieli suplimentare pentru reabilitare). generând distrugerea acestor căi. productivitatea şi durata ciclului tehnologic.tipul căii de comunicaţie (rutiere. sunt: . . . pot fi: . trimestrială) a accidentelor tip. sunt următoarele: . 2.6. nor toxic. . a vieţii economico-sociale din zonă. .mărimea zonei afectate.modalitatea de propagare a accidentului (explozie.probleme sociale (şomaj. Efectele ce pot surveni.2.domeniul tehnologic de activitate (instalaţii metalurgice.frecvenţa naturală (lunară.2.dereglarea fluxului de transport persoane şi marfă. . . . fluviale.distrugerea totală sau parţială a instalaţiilor. . Caracteristicile de bază ale acestui tip de accident. astfel: . etc. incendiu). . ducând la numeroase victime umane şi la pierderi materiale.pierderi de vieţi umane şi pagube materiale. . . Aceste tipuri de accidente au următoarele caracteristici. aeriene). Accidente majore pe căile de comunicaţie Accidentele majore pe căile de comunicaţie reprezintă fenomenele de întrerupere temporară a circulaţiei.afectarea mediului ambiant. feroviare.neonorarea comenzilor pe plan intern şi extern.pierderi de vieţi umane şi distrugeri materiale.

degradarea şi poluarea mediului ambiant.. dar au fost menţionate cu scopul de a completa cultura de specialitate. .).9. Are drept cauze mişcări tectonice a fundurilor oceanelor. . datorită unor acţiuni umane sau naturale.).8. Accidente majore la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii Avariile de acest tip sunt caracterizate prin distrugerea parţială a reţelelor de instalaţii şi telecomunicaţii.). descrise succint în continuare. Alte dezastre nespecifice României Dezastrele naturale. material etc. pot fi: . . .cheltuieli bugetare suplimentare.tipul de reţea (gaze. . . pe distanţe de la zece la mii de kilometri. În general tsunami afectează 1 – 2 km în adâncimea litoralului expus. Reţele sunt caracterizate prin: .întreruperea pe perioade medii sau lungi a alimentărilor de orice fel şi a transmiterii de date. îngropate etc. . telefon etc. 2.2. Efectele ce pot fi generate de acest tip de dezastru.generarea de alte accidente (incendii. viaducte. 2. sunt: 41 . nu sunt specifice ţării noastre. erupţii vulcanice sau exploziile provocate de activitatea umană.caracteristicile tehnice ale reţelelor (diametre.2.).Tsunami Tsunami este o deplasare a maselor de apă oceanice cu viteza de până la 600 km/oră şi înălţime de până la 30 metri.distrugerea sau avarierea lucrărilor de artă (poduri. . ziduri de sprijin etc).9.1. aliniamente. 2. petrol.2. puncte de distribuţie etc.).deteriorarea mediului ambiant.cheltuieli suplimentare de la buget pentru realizarea intervenţiei şi a reabilitării.poziţionarea reţelelor (aeriene. epidemii etc. Efectele acestor avarii.geometria reţelelor (lungime.

Gazele vulcanice sunt lente. dar în general se deplasează cu viteze mici. 42 . Cenuşa vulcanică depusă pe sol. hrană şi adăpostire. care poate să se scurgă cu viteze mari.poluarea mediului (mai ales infectarea surselor de alimentare cu apă potabilă). istoria activităţii vulcanice este bine cunoscută. Scurgerea piroelastică poate atinge temperaturi de 1000 0 C şi poate avea regim de deplasare lent sau rapid. fiind un pericol potenţial deosebit. Efectele ce pot fi generate de acest tip de dezastru. Erupţia vulcanică Erupţiile vulcanice sunt expulzări ale magmei. asistenţă medicală. cenuşei şi gazelor generate de mişcarea plăcilor tectonice. Spre deosebire de alte dezastre.crearea unui sistem de avertizare-alarmare pentru populaţia expusă (inclusiv pescarii. sunt: . asigurare cu apă..9... . Cea mai periculoasă manifestare o reprezintă scurgerea piroelastică care conţine gaze. .răniri sau decese umane cauzate mai ales de torentele piroelastice. .educarea comunităţilor expuse privind măsurile planificate de evacuare de urgenţă.pierderi umane pentru populaţia care locuieşte în zonele costiere expuse.distrugerea vegetaţiei. lucrărilor de infrastructură. docherii şi marinarii). clădirilor de locuit etc. sunt: .2. aşezări umane etc.distrugerea recoltelor şi dereglarea aprovizionării cu alimente. sub acţiunea ploilor torenţiale produce o mixtură densă şi fluidă. . căutare-salvare. 2. iar măsurătorile ştiinţifice sunt efectuate sistematic.2.avarierea sau distrugerea structurilor portuare. cenuşă şi fragmente mari de rocă în suspensie. . cauzând decese sau îmbolnăviri. deasupra scoarţei terestre. fiind posibilă prevederea activităţii unui vulcan şi luarea măsurilor de protecţie adecvate. terenurilor agricole. .contaminarea apei potabile. Principalele măsuri de protecţie specifice în acest caz.

3. Efectele ce pot fi generate de acest tip de dezastru. căutare-salvare şi asistenţă medicală. . etc. . .poluarea mediului (mai ales infectarea surselor de alimentare cu apă potabilă). . . sunt: . care au diametre de cca 100 km. La originea acestui fenomen stă ciocnirea unui front atmosferic de aer cald şi umed cu altul format de o masă de aer rece. .distrugerea sau avarierea parţială a infrastructurii şi clădirilor. apă.pierderi de vieţi umane.stocuri materiale de primă necesitate pentru supravieţuire. Cicloane tropicale (uragane) Cicloanele tropicale sunt furtuni tropicale. gaze sau de canalizare. 2. .crearea unui sistem de monitorizare a fenomenului cu accent pe prognoză.planificarea acţiunilor de evacuare.inundarea zonelor de coastă. sunt: . dane).monitorizarea activităţii vulcanice şi stabilirea unui sistem de înştiinţare şi alarmare pentru populaţie. .construirea de lucrări de protecţie (bariere.inundaţii generate de colmatarea cursurilor de apă cu depozite de materiale piroelastice. .distrugerea sau avarierea parţială a reţelelor de alimentare cu energie electrică. .). .întocmirea unui plan de evacuare şi deblocare a populaţiei expuse riscului. .9.2.distrugerea recoltelor. Principalele măsuri de protecţie specifice în acest caz.construirea unor lucrări de protecţie (diguri. .incendii de masă. Principalele măsuri de protecţie specifice în acest caz sunt: . caracterizate prin viteze ale vântului de peste 120 km/h şi mişcare de rotaţie anterioară (pentru emisfera nordică) sau orară (pentru emisfera sudică).pregătirea acţiunilor de căutare-salvare şi asistenţă medicală. avertizare şi alarmare.plasarea construcţiilor şi activităţilor la o distanţă rezonabilă faţă de vulcan. 43 .. diguri.

în mod aleator.9. Tornade Tornadele sunt nori sub formă de spirală de diametre mici.asigurarea unui sistem de comunicaţii fiabil. Frecvent sunt însoţite de fulgere şi ploi torenţiale.4. care se deplasează pe suprafaţa pământului. ..asigurarea unor surse de apă potabilă. 44 . 2.2. cu viteze mai mari de 200 km/h.

Astfel. ameninţările şi riscurile s-au multiplicat şi diversificat (de la degradarea mediului natural.S. mutaţiile intervenite la nivelul înaltei tehnologii contemporane au extins an de an atât puterea distructivă a încărcăturilor nucleare. însă. în ultimul deceniu al secolului trecut au generat noi vulnerabilităţi şi ameninţări. organizaţionale etc. cu multiplele ei componente economice. în Orientul Apropiat şi Mijlociu de pildă. proporţional. culturale. masivă şi radicală anihilare a „forţei vii şi tehnicii militare”. prăbuşirea „Blocului Răsăritean” şi a U. anumite procese politice şi economice survenite după încheierea Războiului Rece. a societăţii contemporane. vulnerabilităţile. cu precădere a sistemului de rachete bazat pe diferite platforme mobile de lovire. 45 .R. a făcut posibilă răspândirea de tehnici şi tehnologii secrete – controlate până atunci riguros de Moscova. a contribuit la creşterea considerabilă a preciziei şi la diversificarea procedeelor de ofensivă şi de apărare. Reglementări internaţionale din punct de vedere juridic despre armele de distrugere în masă Începutul mileniului III etalează tendinţe contradictorii pentru restructurarea într-o direcţie pozitivă a ordinii internaţionale. acumularea de bogăţie şi de fonduri în mai multe zone instabile ale planetei.CAPITOLUL 3 Cunoaşterea armelor de distrugere în masă 3. până la îmbătrânirea societăţilor postindustiale).S. după cum şi premisele unui progres semnificativ par convingătoare. sociale. inclusiv la tentativele unor mişcări teroriste şi grupuri de interese de a achiziţiona arme şi produse nucleare.D. În paralel. În ansamblul sistemelor poziţia de primă mărime.M. alimentând „piaţa armelor şi produselor nucleare”. constituind instrumentul capabil să realizeze cea mai rapidă.1. Orizontul de aşteptare al societăţii este fără îndoială foarte larg. cât şi capacitatea operaţională a vectorilor. militare. Concomitent. Armele de distrugere în masă (A.) reprezintă o ameninţare de maximă importanţă la adresa păcii şi stabilităţii internaţionale. Informatizarea accentuată a acestui domeniu militar. a concurat la mărirea „cererii” pe piaţa respectivă. un pericol de primă mărime pentru chiar existenţa vieţii pe Terra.

.). ele se referă adesea la armele N. defineşte A. Legislaţia internaţională în domeniul A.U.T. a comerţului şi traficului ilegal de arme.P.D.M.). Aşa se face că după „euforia” pacifistă din 1990–1991. personal şi tehnică militară. sau armele A. de limitare şi interzicere în final.N.. sunt arme destinate să ucidă / distrugă un mare număr de civili.U.hotărâri judiciare şi precepte calificate. Convenţiile de la Haga. Organizaţia Naţiunilor Unite (O.C. o serie de state şi regimuri dictatoriale şi-au fixat drept obiectiv prioritar.A.U.O.M.T.R. În ziua de astăzi.tratate şi legi cutumiare privind pacea şi securitatea internaţională.Trebuie adăugat şi faptul că în contextul schimbărilor geopolitice de la cumpăna secolelor XX–XXI. s-au înmulţit iniţiativele de limitare şi interzicere a proliferării A.. A.. armele de distrugere în masă (mai ales cele nucleare) fiind îmbunătăţite şi perfecţionate continuu. statutul lor internaţional. În ultimele decenii s-au făcut o serie de cercetări şi experimente. drept arma care „cauzează moartea sau aduce grave vătămări integrităţii corporale unui mare număr de oameni”. S. prin utilizarea chimicalelor. legile umanitare ale războiului şi legislaţia privind drepturile omului (Carta O.M. radiaţiilor sau radioactivităţii.D. S. prin mijloace violente sau presiune economico-diplomatică.R.. crearea unei puteri nucleare capabile să contracareze tendinţele şi încercările marilor actori internaţionali de a le modifica..W.A.W.C. cât şi în cele mai puţin dezvoltate.D. Legislaţia internaţională privind armele de distrugere în masă include: .M. organismelor purtătoare de boli.C.N. atât în ţările dezvoltate.A.B.C.B.acorduri şi tratate specifice (N.E.T. .. muniţii şi produse nucleare.D. Convenţiile de la Geneva etc.T. cele mai importante cancelarii ale lumii au revenit la mai vechile preocupări de control asupra armamentelor nucleare. B. Punctul culminant a 46 .). Legislaţia S. C.I. sunt considerate în continuare forurile legitime de soluţionare a problematicii proliferării nucleare şi nu numai. Ca urmare.) şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (A. etc.

Preocuparea comunităţii internaţionale nu s-a fixat doar în direcţia armelor nucleare. prin această convenţie se încearcă prevenirea dezvoltării.fost atins în anii ’60. precum şi a altor arme asemănătoare şi a mijloacelor de producere a lor. producă sau controleze arme nucleare. producerea şi utilizarea energiei nucleare în scopuri paşnice.) la 1 iulie 1968.C.. Convenţia privind Armele Chimice (C.I.W. iar 189 l-au ratificat (ultima ţară care la ratificat fiind Timorul de Est. . N. (Azerbaidjanul fiind ultimul stat care a ratificat Convenţia. A.) s-a perfectat la 13 ianuarie 1993. de protecţie sau alte scopuri paşnice”. La interval de 5 ani. stocării sau achiziţionării agenţilor biologici „de tipuri şi în cantităţi care nu se justifică pentru scopuri profilactice.T. asista sau încuraja statele nenucleare să achiziţioneze. printre care S. Principalele articole ale tratatului: . a intrat în vigoare Convenţia privind Armele Biologice (B.W. la 5 mai 2003).interzic statelor nucleare de a trafica. 108 de state au semnat şi 152 au ratificat B.permit dezvoltarea. alături de 59 de state au semnat Tratatul de Neproliferare Nucleară (N. Marea Britanie şi Uniunea Sovietică.P. India.C. China şi Franţa l-au ratificat în 1992. La scurt timp.A. achiziţioneze sau să primească arme nucleare.interzic statelor nenucleare să caute. la 11 mai 1995. 47 . au loc conferinţe de revizuire. Până în 2005.) – 1975. 91 de state au semnat Tratatul.A. cercetarea.W. . a intrat în vigoare la 5 martie 1970 şi a fost extins pe termen nedeterminat şi necondiţionat.obligă părţile semnatare ale tratatului să înceapă negocieri pentru a sfârşi „cursa înarmărilor” şi a proceda la dezarmarea nucleară.. la 24 februarie 2004). atunci când S. Pakistan şi Israel nu sunt membre N. fiind semnată de 130 de state.T.P.C.P.U.A. a fost convocată Conferinţa ad-hoc a Experţilor Guvernamentali responsabilă cu elaborarea unui set de măsuri de verificare ce au fost prezentate la a 5-a Conferinţă de Revizuire din 2001.U. producerii. poate supraveghea ca energia nucleară să fie folosită în scopuri paşnice de către statele nenucleare. Până în 2005.E. După războiul din Golf din 1991. . Convenţia nu dispune de un regim de verificare pentru a determina dacă părţile îşi îndeplinesc în totalitate obligaţiile ce le revin.T.

W. Tratatul este acceptat în prezent de 173 de state şi ratificat de 120 (St. Scopul convenţiei consta în eliminarea globală a armelor chimice în următorii 10 ani de la intrarea în vigoare. producerii.D. dar nu a ratificat-o încă. La 24 septembrie 1996. Aceasta din urmă are sediul la Haga.U. Irak. stocării. în 1993. O. chimice şi biologice şi rachete. Egipt. Totuşi. în cadrul Departamentului Afaceri privind Dezarmarea.C. este alcătuită din Conferinţa Statelor-Părţi. W. Părţile se obligă să distrugă toate rezervele de arme chimice. la 27 aprilie 2005). a înfiinţat în octombrie 2001 „Policy Working Group” destinat identificării implicaţiilor pe termen lung şi dimensiunilor politice ale terorismului şi formulării de recomandări asupra măsurilor ce ar putea fi adoptate pentru combaterea acestuia. Până în 2005.W. achiziţionării. Senatul S. O.P. în pofida rolului major pe care îl joacă în cadrul negocierilor diplomatice şi al armonizării intereselor şi politicienilor statelor membre.Clinton a fost primul preşedinte de stat care l-a semnat. Liban. a respins tratatul în octombrie 1999.T.W.W. 167 au ratificat C. Franţa.. Siria etc.C. Coreea de Nord. părţile sunt obligate să declare toate armele chimice şi facilităţile proprii – comerciale şi guvernamentale – Organizaţiei pentru Neproliferarea Armelor Chimice (O. deţinerii. la 20 octombrie 2004). s-a realizat Tratatul de Interzicere Completă a Experienţelor Nucleare (C. Kitts-Nevis este ultima ţară care l-a ratificat. inclusiv folosirea acestora în scopuri teroriste.C. dispune de o ramură A. este un instrument internaţional de interzicere a dezvoltării.J. nu au aderat la convenţie. 165 de state au semnat.M.C.N. la 29 aprilie 1997. C. 48 . (Madagascar este ultima ţară care a ratificat-o. O.Marea Britanie.B. Israelul a semnat C. nu dispune de mecanismele de forţă absolut necesare în situaţiile de încălcare a legislaţiei în vigoare.U. urmat apoi de ceilalţi preşedinţi ai puterilor nucleare declarate şi ai altor state nenucleare.).U. Consiliul Executiv şi Secretariatul Tehnic şi răspunde de implementarea şi verificarea prin inspecţii a aplicării C.N.N.).C.A.W. De asemenea.U. Urmare a atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001. Rusia şi China. transferului sau folosirii acestui tip de arme.T. mijloace şi alte facilităţi în următorii 10 ani de la intrarea în vigoare a convenţiei. care asigură un sprijin substanţial activităţilor în domeniul armelor nucleare.

T. 49 .O. – F.A. din cadrul N..”.200 pentru fiecare parte. Încă din 1994 s-a elaborat „Cadrul politicii Alianţei asupra proliferării A.D. cunoscut şi ca Tratatul de la Moscova.U.T.T.T. lansatoarelor şi bombelor. I. I.D.R. Acorduri de contracarare a proliferării nucleare au fost perfectate şi în cadrul parteneriatului N.T.A. Tratatul nu cere eliminarea focoaselor nucleare sau a mijloacelor de furnizare şi nu include armele tactice cu rază mică de acţiune.T. prin încurajarea dezbaterilor şi înţelegerea problemelor A.T.U.R. S.A. rămâne în vigoare până în 2009.O. dar nu conţine un program de îndeplinire a reducerilor convenite.R.A. S.M.D.O. este acela de a preveni proliferarea sau – în caz că aceasta se produce – situaţia să fie adusă sub control prin mijloace diplomatice. I) – 1991. II) – 1993.R.T. s-a înfiinţat „Centrul pentru A. Noul tratat americano-rus S. document ce stipulează că principalul obiectiv al Alianţei şi al statelor sale membre. depune eforturi în domeniul proliferării.O.A.T.A. Mai precis.. şi au subliniat importanţa respectării şi consolidării acordurilor internaţionale de neproliferare.T. astfel: S. Controversatul acord fixează data de 31 decembrie 2012 ca termen-limită pentru reducerea „plafonului” de focoase strategice desfăşurabile la 1.T. între S. şi Rusia au avut loc nenumărate negocieri bilaterale privind arsenalele nucleare şi dezarmarea nucleară.M. inclusiv eliminarea rachetelor.A.O.A. Tratatul privind viitoarea reducere şi limitare a armelor strategice ofensive (S.Şi N.R.R..T.A. În mai 2000. ţintă de atins până în 2001.M. Tratatul privind reducerile strategice ofensive (S.T.R. intrat în vigoare la 5 decembrie 1994 stipulează un nivel de 1600 mijloace de furnizare desfăşurabile şi 6000 de focoase strategice desfăşurabile de fiecare parte. destinat să coordoneze o abordare politico-militară integrantă.A.O.T.O. la 1040–1240 în 2012. Regimul de implementare şi verificare stabilit prin S.”. Cele mai importante rezultate s-au concretizat în: Tratatul privind limitarea armelor strategice ofensive (S.D.O. prevede o reducere a arsenalelor strategice.Rusă.700–2.M. liderii Alianţei au hotărât intensificarea rolului Centrului A. – de la 8646 strategice în 2002.R. După sfârşitul Războiului Rece. a intrat în vigoare la 24 mai 2002.T.T. La ultimele Summit-uri N. Tratatul american-rus S.) – 2002.

A. Părţile sunt convinse că acest tratat va ajuta la instaurarea unor condiţii mult mai favorabile promovării securităţii şi cooperării în scopul întăririi stabilităţii internaţionale. după 3 luni de la înştiinţarea scrisă a celeilalte părţi. iar Rusia a renunţat la obligaţiile sale ca urmare a retragerii S. De asemenea.T. date fiind noile relaţii de parteneriat americano-ruse este: De ce trebuie să continuăm să trăim cu riscul unor lansări nucleare 50 .A. în afara unui acord privind întâlnirea cel puţin bianuală a Comisiei Bilaterale de Implementare.R. din 13 iunie 2002. În 1997.U. specifică reducerea în următorii 7 ani la 3500 de focoase strategice desfăşurabile pentru S.S. II. Totuşi conţine o clauză de retragere din tratat.O. în afara focoaselor operaţionale desfăşurabile..T. Vicepreşedintele Nuclear Threat Initiative (N.M. măsuri de verificare. Din păcate..R.T.A. prefaţând studiul R. care se poate realiza de oricare parte.A. şi 3000 pentru Rusia. Sam Nunn. Diferenţe semnificative separă S.U. de anterioarele tratate de reducere nucleară americano-ruse şi anume: ceea ce trebuie redus. Preşedintele Putin a făcut două concesii Administraţiei Bush şi anume: Rusia a abandonat regulile de contorizare din S. III – ce prevedea reducerea până la sfârşitul lui 2007 la 2000–2500 a focoaselor strategice desfăşurabile.T. V.I.B.R.T. declara: „Cred că o chestiune fundamentală pe care preşedinţii Bush şi Putin trebuie să o discute.A. dar neintrat în vigoare.) şi fostul senator democrat al S.D. nu conţine: prevederi de contorizare specifice. termenul de implementare şi perioada de funcţionare a reducerilor.A.R.O.. faţă de celelalte tratate. tratatul nu a fost ratificat de ambele state. Beyond the Nuclear Shadow: a Phased Approach for Improving Nuclear Saftey and US-Russian Relation. Negocierile ar fi trebuit să înceapă după intrarea în vigoare a START II. dar a fost convins să semneze un tratat uşor de revocat care optează pentru stocare. S.A.T. forma sub care se vor face reducerile.T. din Tratatul A. între preşedinţii B.Elţân s-au discutat direcţiile unui nou tratat – S. pe fondul unor măsuri comprehensive de implementare şi verificare.T.Clinton şi B.U. în exercitarea suveranităţii naţionale. deşi a sperat să le menţină.N.Putin a dorit un tratat irevocabil cu rezultate în eliminarea mijloacelor de furnizare şi a focoaselor.R.T. semnat în 1993.

(S. ceea ce ar putea face ca Rusia să deţină mult mai multe arme strategice şi tactice decât cele declarate. Unii experţi în relaţii internaţionale şi politică externă susţin.U.N.T.Ruse.190 la finele lui 2002). la fel de periculoasă este şi perspectiva ca mai multe state şi grupuri teroriste să aibă acces la armele atomice. F. care arată că S. III). biologice şi chimice.Rusă a acceptat reduceri strategice (S. Pe de altă parte.. Ei argumentează prin faptul că globalizarea va întări şi mai mult interdependenţa economică între state.056 bucăţi la sfârşitul anului 1986 la 20.S.T.T. Franţa şi China) nu au nici o intenţie de renunţare la statutul lor de puteri nucleare.U. s-au pompat fonduri semnificative pentru a se asigura: venituri stabile experţilor ruşi din domeniul nuclear.T II şi S. India şi Pakistanul s-au alăturat acestui club prin efectuarea unor teste nucleare. stipulate în S. în perioada 1986–2002.R.P.A. deşi depun eforturi intense de reducere şi limitare a arsenalelor nucleare.B.A. Mai mult.U.T. Marea Britanie. Totuşi.T.R. Fostul senator este contrazis de cifrele arsenalelor din 2012. să sprijine neproliferarea (N.O.R.T. Prin programul „Cooperative Threat Reduction” din 1991. că probabilitatea unui război şi a ameninţării cu un război nuclear a fost mult redusă la începutul secolului XXI. trebuie să-şi menţină o capabilitate similară împotriva Rusiei şi viceversa …”.S.A.U. precum şi la tehnologia rachetelor balistice.Rusă. nu trebuie omis nici arsenalul de arme al fostei U..Rusă să nu aibă ca efect o proliferare nucleară. Congresul S. securitatea echipamentelor nucleare şi sprijin pentru dezarmarea nucleară a Rusiei.A. Astfel.U. a luat măsuri pentru ca starea de nesiguranţă politică şi economică din F.).T. membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate O.accidentale sau neautorizate? Răspunsul ar putea fi un fel de cerc vicios atâta timp cât Rusia poate lansa rachete nucleare balistice în timp scurt împotriva SUA. după destrămarea Uniunii Sovietice. De altfel. F. 51 .R.A.A.) şi să se alăture unui tratat comprehensiv de interzicere a testelor nucleare (C. a avut loc o reducere permanentă a rezervelor de arme nucleare (de la un arsenal total de 65. la rândul lor S.. îşi vor menţine în continuare capabilităţi de arme strategice şi tactice mai mari ca cele ale F.

care poate fi un stat. o regiune sau un spaţiu guvernat exclusiv prin acorduri internaţionale.U. Austria. pericolul armelor nucleare tactice. Dispersarea A. produce şi testa aceste arme.P. cunoaşte acum o dublă determinare. s-au desfăşurat lucrările unei noi Conferinţe de Revizuire NPT. În mai 2005.P.T.Rusă au probat.D.-ul se asociază cu aşa-numitele „zone denuclearizate”. chimice sau rachete balistice. Cea de-a doua. S. La Întâlnirea Pregătitoare din 2003 s-au dezbătut: regresul în îndeplinirea completă a obligaţiilor privind dezarmarea statelor posesoare de arme nucleare. a fost extins pe termen nedeterminat. Această dublă determinare a impus revizuirea tratatelor şi acordurilor internaţionale în domeniul A. tehnologii. Americanii au insistat ca problemele nucleare puse de Iran şi Coreea de Nord să fie examinate imediat de Consiliul de Securitate.T. situaţia ADM din Orientul Mijlociu. Acesta se referea la Principii şi Obiective. la New York. şi mai ales a N.D. „reduceri semnificative”. privind neproliferarea şi dezarmarea nucleară şi prevedeau convocarea Comisiilor Pregătitoare de 3–4 ori. şi China n-au ratificat Tratatul de interzicere completă a experienţelor nucleare.M. biologice. se referă la exportul ilegal de către un stat a unor echipamente. retragerea Coreii de Nord din tratat. experienţe desfăşurate cel mai des în cel mai mare secret.. Noua Zeelandă 52 . Statele nenucleare le reproşează celor cinci mari puteri nucleare ritmul lent în care se achită de obligaţia reducerii arsenalelor proprii.A.Evoluţii recente privind N.T.T. în cei 4 ani dinaintea Conferinţei de Revizuire. părţile au adoptat un set de măsuri în scopul întăririi procesului de revizuire a documentului.P. dezvolta. utilizării şi dezvoltării armelor nucleare într-o zonă geografică specifică.P. spre deosebire de China.M. Occidentalii şi F. cum ar fi Mongolia. temelia legislaţiei internaţionale A. Conferinţa de Revizuire (desfăşurată din 5 în 5 ani) a fost mandatată să evalueze acţiunile şi efectele tratatului şi să identifice domeniile şi mijloacele de îmbunătăţire a implementării acestuia. În plus. priveşte eforturile unui stat de a cerceta. N.D. Atunci când Tratatul N. însă. testării. Prima.M. care se referă la interzicerea staţionării. licenţe referitoare la producerea de arme nucleare. Statele denuclearizate. materii prime.

în special în Asia Centrală. pentru a pune la adăpost regimul dictatorial comunist sau pentru a obţine avantaje politico-economice speciale. Intrarea în vigoare a acestei declaraţii a fost amânată pe termen nedeterminat. China. Acestea sunt: America Latină (Tratatul de la Tlatelolco. desfăşoare sau utilizeze arme nucleare. Pacificul de Sud (Tratatul de la Rarotonga. Asia de Sud-Est (Tratatul de la Bangkok. Prin această declaraţie cele două ţări se obligă să nu testeze.U. Africa (Tratatul de la Pelindaba. unde Iranul refuză să renunţe definitiv la programul său nuclear militar. comunitatea internaţională studiază posibilitatea creării de noi zone denuclearizate. în cadrul negocierilor S. intrat în vigoare la 11 decembrie 1986).A. Phenianul s-a proclamat „putere nucleară” şi a dezvoltat un sistem de rachete tactic-operative. sunt înclinate să recurgă la Consiliul de Securitate în scopul „dezarmării nucleare” a Coreii de Nord. Coreea de Nord a fost prima ţară care s-a retras din Tratat. există patru astfel de zone denuclearizate instituite prin tratate (ce pot avea şi protocoale adiţionale). declaraţie sau mandat constituţional naţional.Rusă. producă. Coreea de Sud şi Coreea de Nord au semnat o Declaraţie Comună de Denuclearizare a Peninsulei Coreea. sunt acceptate prin legislaţie. Asia de Sud.A. Viitorul pare să fie pus astăzi sub semnul întrebării. intrat în vigoare la 22 aprilie 1968). Intenţia sa constă în folosirea „şantajului nuclear”. De asemenea. testarea. Libia a abandonat programul nuclear militar în 2004. Japonia şi S.U. stocheze. intrat în vigoare în 1995). de când Coreea de Nord a ameninţat cu retragerea şi chiar s-a retras din N. Orientul Mijlociu. posede. confecţioneze. F. Anii din urmă au înregistrat acutizarea relaţiilor în Peninsula Coreeană. primească. să nu posede capacităţi de îmbogăţire a uraniului sau reprocesare nucleară şi să folosească energia nucleară în scopuri paşnice. Sa încercat o anume rezolvare a crizei pe cale diplomatică. intrat în vigoare la 11 aprilie 1996). La ora actuală.sau Filipine. Japonia şi cele două Corei.. În schimb. În ianuarie 1992.T. Nu s-a înregistrat 53 . achiziţionarea şi primirea de arme nucleare. O altă situaţie periculoasă se menţine în regiunea Golfului.P. posesia. producerea. care interzic confecţionarea. Asia de Nord-Est şi Europa Centrală.

A.T. înainte de a fi folosite”. Şi F. politică care subminează asigurările de securitate negative promise statelor nenucleare din N. F..P.P. Prin urmare este timpul de a analiza în ce măsură şi de ce regimul NPT nu funcţionează eficient.M.M. şi-au reafirmat politica privind folosirea armelor nucleare. îşi rezervă dreptul de a răspunde cu forţă covârşitoare. 54 . în comunitatea internaţională.A.T. ceea ce slăbeşte poziţia statelor nenucleare. .P.D.Rusă şi China) au început o nouă „cursă a înarmărilor” în spaţiul cosmic.A.T. faţă de statele nucleare din afara N.politicii nucleare (prioritatea absolută a N.A.U.P.A.Rusă – ar putea concura la accelerarea proliferării armelor nucleare. cele trei puteri nucleare care contează cu adevărat (S. Aceasta necesită capabilităţi de a detecta şi distruge mijloacele A.U. politica statelor nucleare din N.nici un progres.D.Rusă şi-a modificat în parte politica nucleară în domeniul militar. conveniţi la Conferinţa de Revizuire a N.T. pentru realizarea dezarmării nucleare complete în virtutea articolului VI al Tratatului.accentuarea cooperării pe direcţia inaugurată de „G8 Global Partenership Against Weapons of Mass Destruction”. din ultimii ani au scos în relief convergenţele şi divergenţele dintre cei doi „piloni” euroatlantici în privinţa: .D.U. din 2000. inclusiv prin acţiuni preventive. (India. Prin politicile lor bilaterale. Politica a fost reintrată şi în Strategia Naţională de Combatere a Armelor de Distrugere în Masă din decembrie 2002 şi anume: „S. celor care utilizează A. Pakistan şi Israel) are un efect negativ asupra Tratatului.T. S.–U. De asemenea. prietenilor şi aliaţilor”.P. În aceeaşi Strategie Naţională de Combatere a Armelor de Distrugere în Masă se specifică faptul că „forţele militare americane şi agenţiile civile specifice trebuie să aibă capacitatea de a se apăra împotriva adversarilor înarmaţi cu A. Totodată. împotriva S.A.T. Reuniunile S. – adoptată şi de alte state nucleare precum F. statele nucleare N. şi a garanţiilor acordate statelor nucleare).U. ci mai degrabă regres în aplicarea celor 13 paşi..E. integrează tot mai mult statele nucleare non-N. folosindu-se de toate opţiunile posibile.U..T..M. ca puteri nucleare legitime.U. forţelor sale. Doctrina „acţiunilor preventive” a S.P.P. ale adversarului.

dorinţa unor oameni de ştiinţă de a coopera cu teroriştii şi uşurinţa cu care se poate face transportul intercontinental.). Disponibilitatea unor tehnologii critice. ca urmare a acumulării de bogăţie şi fonduri.M.prioritatea operaţiilor de pace şi a managementului crizelor umanitare (cu implicarea majoră a O.D. producă. Armele de distrugere în masă şi terorismul internaţional Armele de Distrugere în Masă constituie un domeniu de mare preocupare.D. Israel.C. sau explozibili rămâne cât se poate de reală. Siria şi Turcia sunt bănuite că dezvoltă şi chiar deţin capabilităţi de producere a A. iar probele colectate din Afganistan au demonstrat că Al-Qaeda a încercat să ajungă la „armele interzise”. Unele state din regiune au folosit de-a lungul timpului A. ca fiind o „datorie religioasă”.D.stabilirea unei poziţii comune asupra unui „Cod Internaţional al Comerţului de Arme” (controlat de S.M.D. Posibilitatea unui atac terorist implicând A.N. Irak. în diverse conflicte în care au fost implicate astfel: Egiptul în 55 . şi-a exprimat voinţa de a se implica mai serios în problematica securităţii mondiale. Ossama Ben Laden a proclamat achiziţia de A.U.N.corelarea „Basic Principles for an E. şi U. . permit organizaţiilor teroriste să achiziţioneze. pentru consolidarea şi respectarea legislaţiei internaţionale. 3.E. iniţieze şi să desfăşoare atacuri cu A. biologice.N. în special în relaţia cu terorismul.M.U.A. Probabilitatea unui atac terorist folosind arme chimice. Strategy Against the Proliferation of Weapons of Mass Destruction” cu „Proliferation Security Initiative”. Motivate de ideologii radicale.U.D. U.U. în cadrul operaţiilor de pace şi a managementului crizelor umanitare (cu participarea majoră a O.M. Notorii sunt atacurile cu gaz sarin de la metroul din Tokio din martie 1995 şi mai ales atacul terorist de la W. care poate fi combătut adecvat numai prin coordonarea eforturilor tuturor părţilor implicate. din septembrie 2001.E. ambiţiile teroriştilor de a produce moarte şi haos sunt cu adevărat nelimitate. Iran.. .).T.M. Libia. obligatoriu în cadrul O.2.U. radiologice sau nucleare a crescut semnificativ în ultimii 10 ani. state ca Egipt.).Rusă şi China şi-au manifestat de asemenea disponibilitatea de a concura la soluţionarea crizelor respective. În 1998. În Orientul Mijlociu. F.

Indonezia demonstrează că lupta împotriva acestui flagel al lumii moderne trebuie intensificată.A. Taiwan şi S. Siria.U. China şi alte ţări din Europa de Vest. Irak. China la care mai recent s-au adăugat India. Coreea de Sud. Kazahstan. Irak. Un control amănunţit al depozitelor este foarte greu de realizat. Ucraina. Coreea de Nord. tehnologiilor şi a materialelor nucleare precum şi a stocurilor de materii prime ce pot fi folosite în procesul construirii de A. Irak.războiul civil din Yemen (1963–1967). Pakistan şi Israel.Rusă şi Pakistanul.Rusă. Începând cu 11 septembrie 2001.M.D. lumea a intrat în epoca terorismului internaţional. Israel. 56 . Statele declarate sau bănuite că vor să-şi dezvolte capabilităţi de arme chimice şi biologice sunt: China. Statele care dispun de armament nuclear strategic sau non-strategic sunt: S. F. vulnerabile în domeniul securităţii mijloacelor nucleare. republicile turcofone din Asia centrală). Iran. cele mai importante achiziţii de A. multe din aceste capabilităţi găsindu-se pe teritoriul fostelor republici sovietice (Belarus.. controlul şi distrugerea arsenalului rusesc este din ce în ce mai necesară. Asistenţa instituţiilor internaţionale pentru identificarea.U. Coreea de Nord. F. Libia. Libia. De asemenea.. Irakul în războiul iraniano-irakian (1983 şi 1987–1988). suscită o atenţie mult mai sporită decât furtul sau construcţia de mijloace nucleare. manifestat sub toate formele. conform raportului directorului „Central Intelligence” în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2003. Libia în intervenţia în Ciad (1987) etc. Marea Britanie.M. Iranul în războiul iranianoirakian (1984–1988). achiziţionarea şi utilizarea armelor nucleare de către organizaţiile teroriste. În prezent. cei mai importanţi furnizori au fost F. Siria şi Sudan. sau componente ale acestora este foarte greu de realizat. Asia de Sud etc. F. Franţa. Coreea de Nord. Atentate soldate cu sute de victime în Turcia (noiembrie 2003) şi Spania (martie 2004). iar cooperarea între statele ameninţate şi între acestea şi organizaţiile de securitate trebuie să fie mult mai eficientă.A. s-au înregistrat în Iran.Rusă. Comunitatea internaţională poartă negocieri pentru adoptarea unei Convenţii preliminare a Terorismului Nuclear. ar putea constitui două posibile ţinte ale grupărilor şi statelor.D.Rusă.

în septembrie 2003. de a preveni proliferarea. se aliniază recentelor declaraţii G.U. vizează în principal „dezvoltarea.W.W. împreună cu alte state. Norvegia. Franţa.N. Astfel G.S. P. conform Principiilor de Interdicţie din Declaraţia P. din ianuarie 1992. sistemelor de furnizare şi materialelor specifice.) precum şi Canada. care reiterează că proliferarea A. ca urmare a achiziţionării de mijloace de producere a materialelor fuzionabile de către Iran şi Coreea de Nord. Danemarca.U. pe apă.A. din partea Pakistanului. fonduri pe care comunitatea internaţională e dispusă să le aloce.. reprezintă un pas semnificativ al implementării Declaraţiei Prezidenţiale a Consiliului de Securitate O. S. Portugalia..U. Italia.U..Bush a propus Grupului Furnizorilor Nucleari (Nuclear Suppliers Group – N.D.M.Bush la 31 mai 2003.S. Olanda. „Proliferation Security Initiative”. La a 5-a întâlnire a experţilor PSI.M.E. precum şi naţiunilor care nu sunt de acord cu inspecţiile 57 . Spania şi S. P.) să nu vândă echipament de îmbogăţire şi reprocesare oricărui stat ce nu deţine deja aceste capabilităţi.De asemenea. Japonia. maritime şi terestre privind A.D..M.W.G. Singapore şi Turcia.M. şi-au intensificat eforturile de combatere a proliferării A. constituie o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale şi subliniază necesitatea statelor membre O.N. care a avut loc la Washington în decembrie 2003.8 şi U. lansată de preşedintele G. Polonia.Bush a anunţat noi măsuri de restricţionare a comerţului cu echipamente-cheie care pot fi folosite în construcţia de bombe.. adoptată la Paris.I.I.A. Reuniunea s-a concentrat asupra capabilităţii operaţionale a participanţilor de a-şi asuma interdicţiile aeriene. Preşedintele G. în aer şi pe uscat”.I. au participat 11 state iniţiatoare a PSI (Australia. care subliniază nevoia unor eforturi mult mai coerente şi concertate pentru prevenirea proliferării privind A. sistemelor de furnizare şi materialelor specifice. precum şi a asistenţei ilicite în domeniul nuclear primită de Libia şi Iran. De asemenea. Germania. În ultimii ani şi mai ales după 2001. când va fi realizat un dosar amănunţit al stocurilor existente.D.D. a unor instrumente destinate stopării proliferării nucleare prin comerţ.S. distrugerea stocurilor de arme chimice ruseşti necesită fonduri semnificative..S. Marea Britanie.

58 . sunt destul de limitate şi contradictorii..G. pentru a răspunde adecvat pericolului prezent şi viitor al armelor nucleare şi prezintă câteva vulnerabilităţi printre care: .U. vor continua să traficheze astfel de echipamente nucleare.A. . unui nou protocol la N. precum a propus Directorul general al A.T. nu s-au prezentat probe clare de deţinere de A. Aceasta poate fi contracarată prin încheierea. Totuşi.M.W.îmbunătăţi şi moderniza legislaţia privind neproliferarea pentru a face faţă noilor ameninţări. De asemenea.îndrepta lacuna din regimul neproliferării nucleare care permite statelor să urmărească obţinerea de A. Saddam Hussein a recurs la asemenea mijloace de luptă. . La 11 februarie 2004.I.D.extinde eforturile de securizare şi distrugere a materialelor şi armelor nucleare. propunerile lui G. precum Brazilia şi Iranul.M.vor genera o intensificare a eforturilor ţărilor care nu dispun de capabilităţi de îmbogăţire şi reprocesare. preşedintele american G. precum Pakistanul.A... G.W.A. justifică în anumite condiţii „acţiunile preventive” ale comunităţii internaţionale.D. care să cerceteze capabilităţile S.A.P. . până în 2004. de a accede la astfel de tehnologii.E.M. care să interzică capabilităţile de îmbogăţire şi reprocesare şi în acelaşi timp să continue să garanteze accesul la rezervele de combustibili nucleari sub supravegherea A.Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică. În cazul Irakului însă.I. ..M.U. şi a aliaţilor lor. sub „umbrela” falsă a legitimităţii.Bush a decis înfiinţarea unei Comisii Independente..Bush a propus 7 noi paşi în procesul de combatere a dezvoltării şi proliferării A. precum şi strategia de neproliferare.D.E. Deţinerea şi proliferarea A. Mohamed El Baradei.S.restricţiona vânzarea şi transportul tehnologiilor şi echipamentului nuclear.furnizorii care nu fac parte din N.Bush.W.D. care vor: . în domeniul informaţiilor şi să propună modalităţi de îmbunătăţire şi adaptare a acestora pentru a descoperi noile ameninţări şi provocări la adresa securităţii S. deşi înainte de 2003.

G..8.A.. Generalităţi despre armele de distrugere în masă Istoricul bombei atomice (pe scurt) Fizicianul american OPPENHEIMER (1904 . S. îşi menţin în continuare rolul de actor dinamic şi de iniţiator al unor importante deschideri şi iniţiative de neproliferare nucleară. deţinerea de arme nucleare (în general de mijloace de nimicire în masă) constituie un argument esenţial al poziţionării statelor în ierarhia de putere a lumii şi o garanţie solidă de securitate. etc.3.E. Convergenţele şi tensiunile apărute după 1989–1991 între principalii actori globali şi regionali. totuşi.A. ambele intensificate din toamna anului 2001.1967) denumit “părintele bombei atomice” a lucrat împreună cu alţi savanţi (FERMI 59 .A.U. Evoluţiile recente par să indice tendinţa de consolidare a curentelor de abordare multilaterală şi concertată a problemelor proliferării nucleare în cadrul O. Contracararea proliferării nucleare se intersectează cu lupta împotriva terorismului internaţional. se manifestă fără îndoială o tendinţă evidentă şi constantă de controlare a proceselor nucleare (civile şi militare) de către actorii majori ai epocii noastre şi de limitare sau interzicere a proliferării armelor nucleare. 3. în domeniul proliferării nucleare scot în relief o serie de concluzii parţiale.T.N. specifice studierii proceselor în derulare.Concluzii: Ultimele evoluţii de pe scena internaţională. Globalizarea economică şi „ciocnirea civilizaţiilor” – ca un derivat al ei – stimulează transferurile de tehnologie şi materiale nucleare. se menţin şi în abordarea tematicii neproliferării nucleare şi întârzie în mod firesc obţinerea de rezultate rapide şi concrete în combaterea factorilor de insecuritate internaţională.M. într-un mediu extrem de securitate în plină remodelare.U.D. etc. A. Armamentul nuclear şi proliferarea A. reprezintă ameninţări esenţiale la adresa ordinii internaţionale şi a existenţei civilizaţiei umane.O.I.E. Starea de insecuritate se resimte cu acuitate la nivelul statelor nenucleare – între care se numără şi România – cu precădere în spaţiile din afara N. şi U.

care 60 . fiind acuzat de activitate antiamericană şi a fost demis din toate funcţiile deţinute până atunci. a luat Premiul NOBEL în 1922 pentru mecanica cuantică. dar şi la “Raza Morţii” – laser. lucrând şi el la “Proiectul MANHATTAN”. a emigrat în S. în 1934. Fizicianul japonez ASADA a lucrat în aceeaşi perioadă (al doilea război mondial) la “Proiectul A” (cercetarea atomică). fiind principalul ei susţinător.1954) a primit Premiul NOBEL pentru fizică în anul 1938. pentru declanşare. .1943). vrând să realizeze o bombă atomică. Fizicianul danez NIELS BOHR (1885 . în urma unirii celor două cantităţi de uraniu rezultă o masă critică şi explozia nucleară. la Universitatea din CHICAGO a pus în funcţiune primul reactor nuclear. În anul 1938 cercetătorul german OTTO HAHN a descoperit reacţia de fisiune a atomului de uraniu.U. la 2 decembrie 1942. care a mai fost denumită factorul .se lucra în paralel la realizarea a două bombe atomice.. (1938 . după război a revenit în DANEMARCA şi a luptat pentru folosirea energiei atomice în scopuri paşnice. amândouă cantităţi fiind mase subcritice. realizând în premieră mondială “reacţia în lanţ”.A. A fost reabilitat în 1963 şi a primit premiul ENRICO FERMI.se studia realizarea focosului: un focos radio.. declanşarea propriu-zisă fiind de tip puşcă – trimiterea miezului de U-235 (aproximativ 5 kg) pe ţeava unui tun în interiorul bombei la o bucată de aproximativ 11 kg.U.K. şi a primit în anul 1935 Premiul NOBEL pentru chimie. după 1945..A. una cu plutoniu şi cealaltă cu uraniu. în 1953 a refuzat să participe la construirea “Bombei H” (cu hidrogen). alt focos declanşator altimetric. Fizicianul italian ENRICO FERMI (1901 .A.U. s-a pronunţat în activitatea sa. În anul 1948 JOLIOT CURRIE a realizat primul reactor nuclear în Franţa.şi TELLER) la “Proiectul MANHATTAN”. Fizicianul american EDUARD TELLER din 1941 a participat la “Proiectul MANHATTAN” şi este considerat părintele bombei cu hidrogen. pentru folosirea energiei atomice numai în scopuri paşnice. Date despre desfăşurarea activităţilor la “Proiectul MANHATTAN”: .. în cel mai secret centru – Locul Y – LOS ALAMOS – S.1962) a elaborat teoria fisiunii nucleare şi a emigrat în S.

a fost descoperit de KLAPROTH în 1789. 235 şi 234). Pentru explozia nucleară.U.A.000 m) asupra HIROSHIMEI cântărea 11. metal albargintiu. . ora 08.prima bombă atomică aruncată din avion (33. a detonat o bombă cu hidrogen în atolul Bikini din Oceanul Pacific. Efectul ei vătămător poate întrece de sute de mii de ori efectul vătămător al celei mai puternice muniţii încărcate cu substanţe explozive obişnuite. .la 29. .în anul 1954 S.în anul 1932 fizicianul englez JAMES CHADWICK a descoperit neutronul şi în anul 1935 a primit Premiul NOBEL pentru contribuţii aduse în fizica nucleară. Arma nucleară este acea armă. se găseşte în natură mai ales în plehblendă (trei izotopi 238.Uraniu – element radioactiv. . la ALAMOGORDO.A. la o înălţime de 1850 de picioare (aproximativ 600 m). care se degajă în timpul exploziei nucleare. atomic 92. 61 .U. nr. a vândut secretul fabricării bombei atomice către partea rusească şi a fost condamnată la scaunul electric.D. Noţiunea de A. Explozia nucleară se deosebeşte de explozia obişnuită. cât şi prin natura transformărilor care au loc în substanţa încărcăturii.000 picioare – aproximativ 10.trebuia să funcţioneze deasupra solului. conţinea U-235 şi avea echivalentul în trotil de 15. care se bazează pe acţiunea distructivă a imensei cantităţi de energie.08.M.1949 Rusia lui Stalin detona cu succes prima bombă atomică. 06 august 1945. . . Se presupune că familia ROSENBERG din S. şi a făcut pierderi mai mici datorită faptului că din cauza plafonului de nori a căzut lateral de ţintă. atât prin cantitatea de energie degajată.000 livre (5 tone).16.a doua bombă atomică aruncată din avion asupra oraşului NAGASAKI la 09 august 1945 era încărcată cu plutoniu. sursa de energie o constituie procesele care au loc în nucleele atomilor elementelor chimice. .000 tone (echivalent cu bombe clasice care erau aruncate din 2.000 avioane tip B-29). dar şi datorită reliefului.prima experienţă nucleară la sol s-a efectuat în 1945.

Numărul de neutroni “N” la un element “X” se A X poate scrie sub forma Z în fizica atomică. 235. electroni. să distrugă tehnica militară şi materialele. . în nuclee mai grele. în timp scurt. numărul de electroni din înveliş este egal cu numărul de protoni.în nucleul atomic este cuprinsă aproape întreaga masă a atomului – electronii au o masă neglijabilă. diferitele obiective militare şi 62 . . pierderi mari trupelor.Structura atomului Atomii sunt cele mai mici părţi ale materiei care posedă proprietăţile elementului respectiv.atomii ai căror nuclee conţin acelaşi număr de protoni şi numere diferite de neutroni sunt izotopi (exemplu: Hidrogenul – deuteriu.numărul total al particulelor constitutive ale unui nucleu atomic – nucleonii – este indicat prin numărul de masă “A” al atomului respectiv.orice atom constă dintr-un nucleu şi un înveliş atomic. Fuziunea nucleară este procesul de unire a nucleelor elementelor uşoare. Definiţie. . . Reacţiile nucleare Fisiunea nucleară constă în dezintegrarea (ruperea) unui nucleu atomic greu.atomul în ansamblu reprezintă un sistem rezultat din combinaţia particulelor elementare pe baza forţelor care acţionează între ele. 238). formaţiunilor de apărare şi populaţiei. Acestea constituie particule elementare. nucleul conţine protoni şi neutroni.pentru un atom în stare neutră din punct de vedere electric. lucrările de apărare. tritiu. care se mai numesc nucleoni. Uraniu 234. . capabilă să producă. Arma nucleară. iar învelişul.numărul de protoni conţinuţi într-un nucleu atomic este indicat prin numărul de ordine “Z” al atomului respectiv. clasificare. în două sau mai multe fragmente sub acţiunea neutronilor. factori distructivi şi protecţia împotriva lor Arma nucleară este cea mai puternică armă de nimicire în masă. Fisiunea este simetrică şi asimetrică (fragmentele cu numerele de masă egale sau inegale). Structura este următoarea: . .

având ca urmare formarea unui element chimic mai greu (heliu) şi eliberarea unei imense cantităţi de energie. sunt de puteri foarte mici şi mici. se scindează în două produse de fisiune. să creeze mari zone contaminate radioactiv şi. mare (între 100 Kt şi 1000 Kt) – foarte mare (peste 1000 Kt). Muniţia nucleară (de fisiune şi fuziune). pot fi: .mijlocie (între 10 Kt şi 100 Kt). poate fi de cinci puteri: .muniţii nucleare (de fisiune). la care efectul principal îl constituie acţiunea neutronilor rapizi asupra personalului. este realizată sub forma încărcăturilor nucleare pentru diferite tipuri de rachete. exploziile nucleare pot fi aeriene. 63 . prin reacţia termonucleară (de fuziune). Arma nucleară. bombe de aviaţie. În funcţie de locul unde se produc. denumite muniţii nucleare. Muniţia termonucleară (de fuziune) are la bază reacţia prin care se unesc două nuclee ale unui element chimic uşor (izotopii hidrogenului – deuteriul şi tritiul) sub acţiunea unei temperaturi de ordinul milioanelor de grade. . Muniţia cu neutroni este o variantă miniaturizată a muniţiei termonucleare. totodată. de regulă. torpile şi fugase. din punct de vedere constructiv. la bombardarea cu un neutron. prin reacţia nucleară (de fisiune) sau la unirea nucleelor atomilor unor elemente chimice uşoare.foarte mică (până la 1 Kt).muniţii termonucleare (de fuziune) şi muniţii cu neutroni. Muniţiile nucleare. . în funcţie de reacţia nucleară care stă la baza acestora. . în funcţie de echivalentul de trotil.economice. Efectul distructiv al armei nucleare este determinat de energia intranucleară obţinută la scindarea nucleelor atomilor unor elemente chimice grele. Muniţiile cu neutroni. proiectile de artilerie. Muniţia nucleară (de fisiune) are la bază reacţia prin care nucleul unui element greu (uraniu . Puterea muniţiei nucleare (echivalentul de trotil) se apreciază prin cantitatea de energie care se eliberează în timpul exploziei nucleare şi se exprimă în Kilotone (Kt). să exercite asupra personalului un puternic efect moral.235 sau plutoniu .239). la suprafaţa pământului (apei) şi subterane (submarine) iar exploziile muniţiei cu neutroni – numai aeriene.mică (între 1 Kt şi 10 Kt). cu eliberarea a doi sau trei neutroni şi unei mari cantităţi de energie.

unda de şoc . a obiectivelor militare şi economice rezistente şi contaminarea radioactivă puternică a terenului în apropierea epicentrului exploziilor nucleare. Amploarea efectelor factorilor distructivi depinde de: puterea şi felul exploziei nucleare.5 ori în lungime şi 1. Ea acţionează ca impuls caloric şi poate 64 . ultraviolet şi infraroşu al spectrului. Emisiunea de lumină reprezintă un flux intens de radiaţii electromagnetice care cuprinde domeniul vizibil.impulsul electromagnetic. scoaterea din luptă a personalului. tehnicii militare şi materialelor neadăpostite şi o contaminare radioactivă neînsemnată a terenului. Exploziile nucleare subterane (submarine) se execută sub pământ (sub apă). . .contaminarea radioactivă. Exploziile aeriene înalte produc distrugerea lucrărilor de fortificaţii obişnuite. tehnicii militare şi materialelor (în lucrări de fortificaţii sau în afara acestora). la diferite adâncimi. La exploziile nucleare sub pământ (sub apă) se produce o contaminare radioactivă periculoasă. . sunt mai mari de 1. acestea se produc de la zeci de metri la sute de kilometri înălţime.Exploziile nucleare aeriene se produc la înălţimi la care zona luminoasă nu atinge suprafaţa pământului (apei).emisiunea de lumină. .radiaţia penetrantă. gradul de dispunere a trupelor. în funcţie de puterea muniţiei nucleare. condiţiile dispunerii personalului. Factorii distructivi ai exploziei nucleare sunt: . Dimensiunile zonelor contaminate pe urma norului radioactiv.5 – 2. Exploziile nucleare aeriene pot fi înalte sau joase. Exploziile nucleare la suprafaţa pământului (apei) produc distrugerea lucrărilor foarte rezistente şi contaminarea radioactivă puternică în raionul exploziei şi pe direcţia de deplasare a norului radioactiv. măsurile de protecţie luate. comparativ cu cele formate în cazul exploziilor la suprafaţa pământului. depărtarea faţă de epicentrul (centrul) exploziei.4 – 2 ori în lăţime. relieful şi condiţiile meteorologice. Exploziile aeriene joase produc distrugerea lucrărilor de fortificaţii.

În funcţie de valoarea impulsului caloric. Produc străpungerea izolaţiei cablurilor electrice. atât în mod direct. precum şi mari perturbaţii în comunicaţiile radio şi radar. gradul II (între 250 şi 400 R). boala de iradiaţie poate fi: gradul I (între 100 şi 250 R). ca urmare a acţiunii acesteia. gradul II (5-10 cal/cm2). Radiaţia penetrantă este compusă din fluxul de neutroni şi radiaţiile gama rezultate în urma exploziilor nucleare. Unda de şoc este o comprimare bruscă a aerului. gradul III (între 400 şi 600 R). Ea produce. ca unităţi de măsură.produce.014 gray). distrugerea sau deteriorarea acestora. gradul III (11-15 cal/cm2). cât şi pe direcţia de deplasare a norului radioactiv. 65 . măsurat în calorii pe centimetru-pătrat. respectiv 0. boala de iradiaţie. arsuri şi orbirea temporară. Contaminarea radioactivă se produce atât în raionul exploziei nucleare. care apar în timpul exploziilor nucleare şi care induc intensităţi şi tensiuni electrice în conductoare şi sistemele de transmisiuni neprotejate. Ea produce personalului neprotejat vătămări (contuzii şi traumatisme). iar tehnicii militare şi materialelor. formează valuri puternice care pot produce avarii navelor şi instalaţiilor de la mal. personalului neprotejat. cât şi în mod indirect – datorită loviturilor produse de obiectele rezultate prin distrugerea tehnicii şi a lucrărilor de fortificaţii.93 razi. antrenând mase mari de apă. iar tehnicii militare şi materialelor. În cazul exploziei nucleare la suprafaţa apei. care se propagă în toate direcţiile de la centrul exploziei cu viteză supersonică (viteza sunetului = 1224 km/h) şi constituie principalul factor distructiv în cadrul muniţiei nucleare şi termonucleare. unda de şoc. gradul IV (peste 600 R). incendierea acestora. Pentru măsurarea dozei de radiaţie se mai folosesc. iar tehnicii militare – deteriorarea aparaturii radio-electronice şi materialelor fotosensibile. În funcţie de valoarea dozei de radiaţie (măsurate în roentgeni). radul şi grayul (un roentgen este echivalent cu 0. Impulsul electromagnetic este determinat de câmpurile electromagnetice. arsurile pot fi: de gradul I (2-4 cal/cm2). personalului neprotejat. gradul IV (peste 15 cal/cm2). topirea siguranţelor fuzibile conectate pentru protejarea aparaturii radioelectronice.

dimensiunile acestor zone se micşorează. gradul de protecţie a trupelor şi formaţiunilor de apărare. Zona “D” marchează centrul exploziei. incendierii acesteia. Contaminarea radioactivă pe direcţia de deplasare a norului radioactiv se produce pe suprafeţe foarte mari de teren ca urmare a depunerii pe sol a particulelor radioactive. aviaţia. Ca urmare a acţiunii mai multor factori distructivi sau în totalitatea lor. de efectul undei de şoc. Alegerea mijlocului de întrebuinţare. periculoasă (zona “C”). condiţiile de timp şi stare a vremii. Efectele combinate asupra tehnicii militare se manifestă sub forma distrugerilor sau deteriorărilor. delimitându-se patru zone de contaminare: . depind de: importanţa şi dimensiunile obiectivului. zonei “C” – 1200 R. voalării materialelor fotosensibile şi defectării mijloacelor de transmisiuni. Traumatismele. apar efectele combinate ale exploziei nucleare. complică şi agravează evoluţia bolii de iradiaţie. ca rezultat al acţiunii undei de şoc şi arsurile produse de emisiunea de lumină. zonei “D” – 4000 R (în centrul acesteia. ale zonei “B” – 400 R. puternică (zona “B”) şi moderată (zona “A”). fugasele şi minele. Contaminarea radioactivă produce personalului boala de iradiaţie. Tehnica militară şi lucrările de fortificaţii contaminate se pot folosi numai după executarea decontaminării radioactive. în principal. Pe măsura scurgerii timpului. forma acţiunilor de luptă. Mijloacele de întrebuinţare a muniţiei nucleare sunt: rachetele. aproximativ 10. care la limitele exterioare ale zonei “A” sunt egale cu 40 R. artileria. caracteristicile terenului. Acestea sunt caracterizate de dozele de radiaţie ce pot fi primite de personal pe durata dezintegrării totale a produşilor radioactivi. a puterii loviturii (echivalentului de trotil). ca urmare a dezintegrării radioactive. opacizării lentilelor aparatelor optice. efectul ce se urmăreşte. a felului şi înălţimii exploziei. 66 . O reducere mai rapidă are loc în primele ore după explozie. Efectele combinate ale exploziei nucleare asupra personalului reprezintă o îmbinare a arsurilor. traumatismelor şi bolii de iradiaţie. Lucrările genistice şi construcţiile sunt distruse.000 R).foarte periculoasă (zona “D”).Contaminarea radioactivă se poate produce pe mari suprafeţe de teren şi ca rezultat al deteriorării (avarierii) centralelor nuclearo-electrice.

. nu acelaşi lucru se poate spune despre populaţie. gropi etc.distrugerea obiectivelor industriale de mare importanţă economică şi militară. întrucât pentru aceasta se folosesc acelaşi tip de rachete ca şi la programele spaţiale. .distrugerea pădurilor. după un număr stabilit de rotaţii. Din aceleaşi motive. transformată în satelit al pământului şi. Continua perfecţionare tehnică în momentul de faţă. pe de o parte. rachetele. la acest tip de arme (rachete) dat fiind costul foarte ridicat al acestora. în cele mai multe cazuri nevinovată. fără apărare. Prin folosirea armelor nucleare. şanţuri.distrugerea localităţilor dens populate. deci. De subliniat. permit aviaţiei şi rachetelor lovirea practic al oricărui punct de pe glob. care să reducă acţiunea vătămătoare a acestora. Protecţia personalului se realizează prin refugierea în adăposturile construite în timp de pace. care le corectează tot timpul traiectoria. cele mai mari pierderi de vieţi omeneşti şi mutilări se produc în rândul populaţiei civile. exact spre ţinta memorată.distrugerea căilor de comunicaţie. fiind vizate în acest sens: . poate fi lansată. unele sunt prevăzute cu computer. Acest lucru se datorează. ca şi în protecţia împotriva efectelor lor şi pierderile în rândul acestora sunt mai mici. .distrugerea obiectivelor militare importante.Bătălia rachetelor intercontinentale în realitate nu este limitată. . Protecţia împotriva efectelor armelor nucleare constă în luarea din timp a unor măsuri. se preferă încărcarea lor cu muniţie nucleară şi chimică. 67 . vegetaţiei şi a culturilor agricole. . faptului că în tot mai multe conflicte de dată recentă. cele construite pe timp de război sau în adăposturi naturale (râpe. principala ţintă de agresiune este împotriva populaţiei civile.demoralizarea populaţiei. în special cele continentale. poate reveni pe pământ pe ţinta propusă. la care pierderile cu fiecare conflict devin mai mari. o astfel de rachetă. pe lângă sistemul de telecomandă spre o ţintă. Dacă militarii sunt instruiţi în mânuirea armelor.).

În timpul războiului franco – german (1870 – 1871) s-a propus folosirea proiectilelor încărcate cu veratrină (strănutătoare). lucrărilor de fortificaţii şi altor obiective.n. a fost folosită din timpuri străvechi la asediul cetăţilor. 5. în total s-au fabricat 150. iar prin contaminarea chimică a aerului. cât şi producţia de S. clasificarea S. în forma ei rudimentară. Un gen de atac chimic.000.U. terenului. au fost fabricate şi în al doilea război mondial: S.T..L.T. Păstrându-se acţiunea toxică în teren. 1917 – arsinele şi iperita. a fost acela de a face aerul irespirabil cu ajutorul gazelor urât mirositoare.000 morţi. dată considerată ca începutul războiului chimic.e.000 butelii (15.A. folosit în antichitate.000 morţi). dacă nu se 68 . S. în Vietnam împreună cu substanţe de tipul “V” şi iritante “CS”.Arma chimică. în anii 431 – 414 î. pentru a contrabalansa inferioritatea armelor de atac.500 tone substanţe sufocante. îngreunează acţiunile de luptă şi activitatea serviciilor. să îngreuneze folosirea lor de către trupe şi formaţiunile de apărare. tehnicii militare şi materialelor.T.000 tone.. – S.L. în zona fluviului Ypres din Belgia – pe un front de 6 km s-au lansat 180 tone clor din 6.000 de militari scoşi din luptă.L. un timp îndelungat.U. apei. iar în 1882 profesorul BAYER a făcut aluzie la valoarea militară a substanţelor lacrimogene.T. care au făcut pierderi de 1. au fost întrebuinţate prima dată de către germani la 22 Aprilie 1915.A. (pe scurt) Arma chimică. spartanii au folosit fumul rezultat din arderea amestecului de sulf – smoală.300. poate să producă pierderi însemnate în rândul personalului. efectele acestora Istoricul armei chimice.L. 33 state semnează interzicerea fabricării S. Substanţele toxice de luptă produc efecte letale sau scot. cu 90. S-a continuat atât cercetarea. Caracteristici generale. Arma chimică. temporar din luptă un mare număr de militari şi luptători. Aceste atacuri au continuat pe toate fronturile până la încheierea primului război mondial. prin acţiunea substanţelor toxice de luptă. 1915 – fosgen în amestec cu clor.L. În 1925 la Conferinţa de la GENEVA.T. din care 100.000 tone. psihochimice şi de tipul “V”. s-au folosit 125. şi JAPONIA nu au semnat. care au fost folosite de S.

somanul. 69 . au rază mare de acţiune. Din categoria substanţelor toxice de luptă letale (fac parte substanţele neuroparalitice. cu acţiune generală şi sufocante. În cazul resorbţiei unor doze mari.după efectul pe care îl produc asupra personalului – letale şi cu acţiune temporară (incapacitante). Pot pătrunde în organism. prin resorbţie cutanată sau. . cu agresivitate deosebit de ridicată. apa. diminuează capacitatea de luptă a trupelor având îmbrăcate mijloacele de protecţie individuală. provocând distrugerea ţesuturilor în locurile în care vin în contact cu acestea. contaminând chimic aerul. semipersistente şi trecătoare).după starea de agregare (gaze. Substanţele toxice de luptă vezicante acţionează. Criteriile de clasificare a substanţelor toxice de luptă sunt: .iau la timp măsurile de protecţie. Din categoria substanţelor toxice de luptă neuroparalitice fac parte: substanţele de tipul “V”. sarinul şi tabunul. prin căile respiratorii. primele simptome apărând după 4-8 ore de la contaminare. tehnica militară şi materialele pe suprafeţe întinse. lichide şi solide). alimentelor şi surselor de apă. odată cu apa şi alimentele contaminate chimic. în principal. iar din categoria celor cu acţiune temporară (incapacitante) – substanţele psihochimice şi iritante (de hărţuire). terenul. Acţionează asupra sistemului nervos. Se întrebuinţează pentru scoaterea din luptă a personalului neprotejat şi îngreunarea desfăşurării acţiunilor de luptă prin contaminarea chimică a terenului. . prin traiectul gastrointestinal. Au o perioadă ascunsă de acţiune (incubaţie). iar tratamentul personalului afectat este complicat şi uneori de lungă durată. apare intoxicaţia generală a organismului. vezicante. impun măsuri severe de protecţie. Substanţele toxice de luptă neuroparalitice sunt substanţe supertoxice.după durata în care îşi păstrează proprietăţile nocive (persistente. în situaţia când acestea sunt favorabile întrebuinţării armei chimice. sub formă de picături. sub formă de vapori sau aerosoli. terenului. Se întrebuinţează pentru scoaterea din luptă a personalului neprotejat şi îngreunarea acţiunilor de luptă prin contaminarea chimică a tehnicii militare. producând tulburări grave în funcţionarea acestuia. asupra pielii şi mucoaselor. Efectele substanţelor toxice de luptă sunt amplificate de condiţiile meteorologice şi de relief.

Fenomenele de intoxicaţie apar după o perioadă ascunsă de 4-6 ore.acidul cianhidric şi clorcianul. fugasele. azotiperita şi levizita. Se întrebuinţează pentru scoaterea din luptă a personalului neprotejat. minele. Se întrebuinţează pentru scoaterea din luptă a personalului neprotejat. Tulburările psihice durează. de la 1 la 5 zile şi dispar fără tratament medical. Substanţele toxice de luptă se folosesc cu ajutorul muniţiei chimice (clasice şi binare) şi aparatelor de pulverizare. 70 . Substanţe toxice de luptă iritante (de hărţuire) acţionează asupra ochilor şi căilor respiratorii şi sunt întrebuinţate mai ales în scopul de a obosi trupele. bombelor de aviaţie. La concentraţii mari. Primele simptome apar după 1-3 ore de la contaminare. Substanţele toxice de luptă psihochimice acţionează asupra sistemului nervos central şi pot provoca tulburări psihice asemănătoare celor înnăscute sau dobândite în decursul vieţii. bombele de aruncătoare.Din categoria substanţelor toxice de luptă vezicante fac parte: . în funcţie de doza primită. obligându-le la portul îndelungat al măştii contra gazelor. cloracetofenona şi adamsita. întrerup procesele de oxigenare a ţesuturilor.iperita. Substanţele toxice de luptă cu acţiune generală pătrund în organism prin organele respiratorii. Din această grupă fac parte: fosgenul şi difosgenul. Din punct de vedere militar prezintă importanţă “BZ”-ul. Lipsa de oxigen duce la încetarea funcţiilor sistemului nervos central. grenadele) conţine substanţa toxică de luptă preparată anterior. moartea se produce instantaneu. Trecând din plămâni în sânge. Scot temporar din luptă personalul la pătrunderea lor în organism prin organele respiratorii sau traiectul gastrointestinal. prin contaminarea aerului. Muniţia chimică clasică (componentele de luptă ale rachetelor. Din categoria substanţelor toxice de luptă cu acţiune generală fac parte: . Din categoria substanţelor toxice iritante (de hărţuire) fac parte: “CS”-ul. proiectilele de artilerie. producând intoxicaţia personalului. Substanţele toxice de luptă sufocante produc vătămarea organelor respiratorii. prin contaminarea aerului.

Vântul puternic (peste 6 m/s) şi prezenţa curenţilor de aer ascendenţi. sub formă de vapori. precum şi pentru contaminarea chimică a terenului. văi adânci şi înguste). dar deosebit de reactivă. este mai redusă. Aparatele de pulverizare se folosesc pentru împrăştierea substanţelor toxice de luptă din avion sau elicopter asupra personalului aflat în staţionare. care intrând în reacţie în interiorul purtătorului pe timpul parcurgerii traiectoriei. ANGLIA şi JAPONIA au început cercetările în domeniul armei biologice înaintea celui de-al doilea război mondial 71 . persistenţa substanţelor toxice de luptă şi distanţa de propagare a norului chimic. duce la formarea substanţei toxice de luptă. Vegetaţia înaltă creează condiţii favorabile pentru realizarea de concentraţii periculoase de vapori de substanţe toxice de luptă lichide prin evaporare. Arma biologică. pădurile şi localităţile permit acumularea substanţelor toxice de luptă şi păstrarea unor concentraţii periculoase timp îndelungat. Condiţiile meteorologice şi caracterul terenului influenţează în mod direct mărimea şi configuraţia raioanelor contaminate chimic. Terenul frământat (cu viroage. fiecare în parte lipsită de toxicitate. românii otrăveau sursele de apă cu stârvuri de animale. efectele acestora Istoricul armei biologice. în condiţii de acalmie şi vânt slab se creează concentraţii periculoase de substanţe toxice de luptă. acţiunea substanţelor toxice de luptă. însă persistenţa acestora se reduce (are loc fenomenul de evaporare). Caracteristicile generale. FRANŢA. clasificarea agenţilor patogeni.Muniţia chimică binară este încărcată cu două componente.(pe scurt) În timpuri străvechi. Pe timp de iarnă. marş sau dispozitivul de luptă. îngreunează formarea concentraţiilor periculoase de substanţe toxice de luptă trecătoare şi reduc durata de acţiune a celor persistente. iar tătarii catapultau în cetăţile asediate cadavre de animale infectate cu ciumă bubonică. Pe timp călduros. iar persistenţa lor în stare de picături este mult mai mare. în punctele obligatorii de trecere.

În prezent descoperirile tehnico-ştiinţifice din domeniul biotehnologiei şi al geneticii. care nu se justifică prin scopul lor profilactic. Dacă în prezent pericolul unui război nuclear pare să se fi diminuat. În anul 1941 S. pe timp de pace. rezultând stocuri de bacterii.N. care să compenseze neputinţa lor în domeniul armelor convenţionale sau nucleare). dezvoltarea. văd în acest lucru calea cea mai ieftină pentru obţinerea unor A. şi CANADA. Prima acţiune de limitare a pericolului războiului biologic.A. răspândind agenţi biologici asupra satelor şi liniilor chineze de apărare). producerea.. depozitarea şi achiziţionarea de agenţi biologici.. defensiv sau prin alte întrebuinţări paşnice. intrată în vigoare în anul 1975. a fost făcută în 1925 prin semnarea Convenţiei de la GENEVA. primul document care s-a semnat exclusiv pentru agenţii biologici a fost Convenţia asupra armelor biologice din anul 1972. îngrijorate de avansul luat în domeniu de GERMANIA şi JAPONIA. datorită faptului că aceste arme au un preţ scăzut şi nu necesită capacităţi şi experienţă tehnologică înaltă. În anii ’50 – ’60 multe state au renunţat la păstrarea.U. ar putea afecta doar anumite grupuri etnice.. a stocurilor de agenţi biologici. precum şi a oricăror arme sau mijloace de întrebuinţare sau răspândire a lor . Se afirmă că. arma biologică. astfel încât să poată învinge imunitatea umană sau să realizeze un microorganism rezistent la antibiotice şi la profilaxia actuală. documentul nu a putut să prevadă referiri la controlul respectării celor stipulate în text şi multe state au încălcat-o.”.. denumită şi „arma săracului” sau „mută” (multe ţări sărace şi din lumea a treia. ar putea fi folosite la modificarea structurii genetice a microorganismelor. viruşi şi toxine. semnată de 143 de state şi prevede: “. întreprinsă de comunitatea internaţională.M. fiind încheiată în timpul războiului rece. prevedere extinsă şi asupra agenţilor biologici. cel biologic tinde să devină una din cele mai serioase ameninţări la securitatea globală. în viitorul apropiat agenţii biologici modificaţi genetic. 72 ..(programele de cercetare japoneze s-au bazat pe experienţe pe oameni în CHINA ocupată a anilor 1930. care prevedea interzicerea gazelor toxice. au început propriile cercetări.

organizaţiile fundamentaliste şi extremiste. Agenţii patogeni prezintă o serie de caracteristici care conferă armei biologice rolul de armă de nimicire în masă. îngreuiază depistarea îmbolnăvirii şi luarea oportună a măsurilor profilactice şi terapeutice. populaţiei şi animalelor. cu mare rezistenţă faţă de mijloacele de profilaxie şi terapie obişnuite. precum şi gravitatea stărilor de boală determinate. au o perioadă de incubaţie: existenţa unei perioade ascunse (de la câteva ore la câteva zile) între momentul contagiunii şi instalarea stării de boală. grupările teroriste nu deţin resurse financiare suficiente pentru achiziţionarea armelor nucleare. grupările rasiste şi antiguvernamentale. poate să producă pierderi mari în rândul trupelor. trei categorii de grupări teroriste se presupune că ar putea folosi A. prin manevre de genetică microbiană se pot crea tulpini cu caracteristici biologice noi. . un raport al Departamentului Apărării al S.. îmbolnăvirile au un caracter extensiv.”. 73 . îmbolnăvirile prezintă aspecte atipice: răspândirea unor agenţi patogeni preparaţi artificial poate duce la apariţia unor stări de boală cu aspecte total deferite faţă de cele întâlnite în patologia curentă cu efecte imprevizibile: apare dificultatea de a prevedea cu certitudine efectele atacului biologic privind extinderea în masă şi în timp a îmbolnăvirilor. precum şi distrugerea (contaminarea) culturilor. Pericolul bioterorismului: gradul de toxicitate şi letalitate extrem de ridicate face ca arma biologică să fie preferată de terorişti.M.U.. care se propagă prin contagiune de la cazurile iniţiale. – sectele şi cultele religioase.A. prin efectul vătămător al agenţilor patogeni. Arma biologică constituie mijlocul de nimicire în masă care. în afara tulpinilor aparţinând diferitelor specii de germeni microbieni.virusurile.. formele de boală ce se pot declanşa. ISRAEL.. epidemic (epizootic). în schimb pot obţine materia primă necesară realizării agenţilor chimici şi biologici . asigură o morbiditate extensivă: datorită invaziilor secundare.Din anul 1972 numărul ţărilor care efectuează cercetări în domeniu sunt concentrate în ORIENTUL MIJLOCIU (IRAN. Au o mare diversitate. IRAK.bacteriile.N. arăta că: “. LIBIA) şi în ASIA (COREEA DE NORD şi TAIWAN). Agenţii patogeni care pot fi folosiţi ca mijloace biologice de luptă sunt: .

Bacteriile rezistă bine la condiţiile de mediu. Toxinele microbiene sunt produse ale metabolismului bacteriilor. cele mai periculoase sunt: toxina botulinică şi enterotoxina stafilococică. în timp scurt. Metodele de dispersare a agenţilor patogeni pot fi: prin diversiune. a majorităţii personalului îmbolnăvit. ca şi virusurile. un număr mare de persoane.toxinele microbiene. Pentru personal prezintă. numai pe organisme vii. Pot scoate din luptă. bacilul morvei. pentru personal. Boala apare după o perioadă de incubaţie scurtă (1-3 zile). Cultivarea germenului se face cu uşurinţă în laboratoarele de microbiologie.ricketsiile. iar pentru animale – bacilul antraxului. care se pot multiplica. bacilul tularemic şi bacilul tific. Acţionează asupra sistemului nervos sau tubului digestiv. Prezintă importanţă militară agentul patogen al tifosului exantematic şi febra butunoasă.. Personalul se poate contamina atât în mod direct. Unele infecţii virale pot avea ca urmare scoaterea din luptă (activitate). pericol pe câmpul de luptă. bacilul pestei. având efecte toxice asupra organismului uman sau al animalelor. cât şi prin venirea în contact cu animale bolnave sau prin ingerarea unor produse de origine animală contaminate. prin deces sau sechele invalidante. prin intermediul animalelor şi insectelor contaminate. Din punct de vedere militar. prezintă importanţă agentul patogen al variolei. efective mari sau pot provoca moartea majorităţii victimelor. au o mare putere de răspândire a infecţiei şi pot scoate din luptă. pentru aproximativ o săptămână. prin aerosolizare. Ricketsiile sunt microorganisme cu caracteristici intermediare între virusuri şi bacterii. pentru o perioadă de 1-3 zile. Virusurile se multiplică numai în celulele organismelor vii. datorită atacului biologic executat de inamic. iar pentru animale – encefalomielita. după câteva ore apărând deja tulburările digestive. Dintre toxinele microbiene. cu ajutorul rachetelor. . conservate în condiţii bune îşi păstrează virulenţa timp de mulţi ani. 74 . aviaţiei şi artileriei. febra aftoasă.

Dispersarea cu ajutorul rachetelor. Arma radiologică. pot emite radiaţii alfa. precum şi a încăperilor de alimentaţie publică. care au perioada de înjumătăţire de la câteva ore la zeci de zile. beta şi gamma. 75 . cu ajutorul bombelor de aviaţie. Impun măsuri severe de protecţie. Substanţele radioactive pot acţiona asupra personalului şi animalelor direct prin iradiere exterioară cât şi prin iradiere interioară. Importanţă militară prezintă fragmentele de fisiune. Nu au culoare şi miros. Caracteristicile generale. Acestea formează zone contaminate radioactiv cu niveluri de radiaţie mari. Dispersarea prin intermediul animalelor şi insectelor urmăreşte contaminarea personalului la venirea în contact cu animalele şi insectele bolnave. Substanţele radioactive pot fi folosite în stare lichidă. tratamentul personalului iradiat este de lungă durată. Dispersarea prin aerosolizare urmăreşte contaminarea biologică a unor suprafeţe întinse de teren. rachetelor şi proiectilelor de artilerie. la pătrunderea acestora în organism prin organele respiratorii. care. solidă sau de aerosoli. ca în cazul avariilor produse la centralele nuclearo-electrice. Substanţele radioactive pot fi răspândite pe mari suprafeţe de teren. efectele acesteia Arma radiologică îşi bazează efectul distructiv pe folosirea deşeurilor radioactive ale industriei nucleare şi a unor preparate obţinute pe cale artificială prin iradierea cu fluxuri de neutroni. aviaţiei şi artileriei constituie metoda principală de folosire. iar leziunile genetice pot afecta generaţiile următoare. deoarece efectul exploziilor acestor mijloace nu afectează capacitatea de contaminare biologică a germenilor folosiţi. alimentelor şi furajelor. traiectul gastrointestinal sau prin rănile provocate de alte categorii de armament.Dispersarea prin diversiune urmăreşte contaminarea surselor şi punctelor de aprovizionare cu apă. producând personalului boala de iradiaţie. de aceea pot fi descoperite numai cu ajutorul aparatelor dozimetrice. precum şi a personalului dispus în adăposturi şi clădiri. prin transformări radioactive.

se evacuează în varianta I (cerc cu raza de 30 Km) circa 100. ele producând decesul oamenilor. comunele Măgurele. La noi în ţară obiective nucleare existente: Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară – Măgurele (Bucureşti) şi Institutul de Reactori Nuclearo-Energetici – Colibaşi (Argeş).000. Bragadiru.S.000 locuitori).000 locuitori şi se aplică măsuri de protecţie pe aproximativ 95% din teritoriul ţării. mai este pe teritoriul Bulgariei.Accidente la obiective nucleare Folosirea energiei atomice în lumea contemporană a devenit un fapt comun şi un deziderat al viitorului. Din datele publicate de Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică. însumând o putere instalată de 315 mii Megawaţi. Centrala Nuclearo-Electrică de la Cernavodă. ducând la o contaminare remarcabilă a mediului şi a alimentelor. Consecinţele accidentelor nucleare sunt deosebit de grave. unde explozia reactorului a provocat decese precoce ale unor persoane din zona reactorului. care poate afecta grav în caz de accident nuclear zona Bechet. din judeţul Ilfov.în cazul Institutului de Fizică şi Inginerie Nucleară Măgurele se evacuează din municipiul Bucureşti cartierele Rahova şi Progresul (circa 30.000 locuitori) şi se aplică . putem aminti pe cel din 1986 de la Cernobîl. iar norul radioactiv s-a întins peste unele ţări din Europa.000 locuitori (Bechet şi împrejurimi).în cazul Centralei Nuclearo-Electrice Kozlodui. rezultă că sunt în funcţiune peste 400 centrale nuclearo-electrice. Turnu Măgurele. în curs de construcţie 133 şi alte 90 în stadiul de proiect. Calafat.R. . constituind una din sursele principale de energie. Centrala Nuclearo-Electrică Kozlodui. Pe lângă aceste obiective cu risc de producere a accidentelor nucleare în zona lor apropiată. iar în varianta a II-a (cerc cu raza de 80 Km) circa 1. Ca exemplu mai recent de accident nuclear. Jilava. dozele au putut fi suficient de mari.măsuri de protecţie în municipiul Bucureşti şi 14 comune din judeţul Ilfov.S. contaminarea radioactivă a mediului înconjurător şi pierderi materiale deosebite. Craiova. pentru ca anumite efecte 76 . Iată câteva exemple de măsuri ce se aplică în caz de accidente nucleare la unele obiective: . datorită dozelor foarte mari de radiaţie. În fosta U. Dărăşti (circa 30.

ne dau asigurarea că totul este pregătit pentru o acţiune promptă de protecţie a populaţiei. până în prezent. chimice şi a altor tipuri de arme. care asigură protecţia organismului uman împotriva efectelor armelor de nimicire în masă. aparatul izolant CH146. asigurarea protecţiei populaţiei împotriva efectelor armelor nucleare.executarea unor lucrări de adăpostire. Mijloacele individuale de protecţie sunt destinate pentru protejarea organelor respiratorii. nu putem să accentuăm faptul că probabilitatea de producere a unui accident suficient de sever.D. masca izolantă de gaze IP-46.evacuarea şi dispersarea populaţiei din centrele aglomerate.înştiinţarea (alarmarea) la timp despre pericolul atacului nuclear.limitarea şi lichidarea urmărilor agresiunii aeriene. 2 şi 3. substanţelor toxice şi bacteriene.asigurarea cu mijloace de protecţie individuală şi folosirea corectă a lor. Standardele înalte în proiectare şi construcţie a centralelor (Cernavodă după sistem canadian) asigură un înalt grad de încredere că astfel de accidente nu vor avea loc. cuprinde totalitatea măsurilor ce au ca scop.cercetarea focarelor de distrugere create de către o eventuală agresiune. Pentru protecţia pielii se folosesc următoarele mijloace: completele de protecţie numărul 1. Protecţia împotriva A. Protecţia individuală cuprinde totalitatea mijloacelor. ochilor şi pielii de acţiunea substanţelor radioactive.M. . pentru a implica populaţia din vecinătatea centralei. Protecţia împotriva A. . Totuşi. biologice. este într-adevăr foarte mică.M. . .vătămătoare asupra populaţiei să poată fi detectate în decursul timpului. . Protecţia se asigură prin următoarele măsuri: . Pentru protecţia organelor respiratorii se folosesc următoarele mijloace: măştile contra gazelor de diverse tipuri. 77 .D. chimic şi biologic. Planurile de urgenţă în caz de accident nuclear. Aceste mijloace pot fi special confecţionate sau improvizate.

biologice şi să asigure protecţia persoanelor adăpostite. .împotriva dărâmăturilor provocate de explozii.L. fie în subsolurile construcţiilor existente. . etc. se pot confecţiona din materiale ce se găsesc la îndemână (cârpe.). ce se pot amenaja în timp scurt şi cu mijloace mai reduse. vată.T.împotriva căderilor de substanţe radioactive. numai în caz de nevoie. . Clasificarea adăposturilor: .împotriva suflului şi schijelor bombelor. şi a efectelor acestora se realizează prin adăpostire. tifon.M. Antidoturile sunt substanţe chimice cu rol de protecţie împotriva acţiunii S.împotriva undei de şoc.Mijloacele simple şi improvizate de protecţie individuală. obiecte de îmbrăcăminte.împotriva căderilor de substanţe radioactive.adăposturi special construite (realizate la lucrări independente sau înglobate în subsolurile construcţiilor) şi dotate cu mijloace şi instalaţii speciale. care asigură un climat interior corespunzător pentru persoanele ce se adăpostesc pe timpul atacurilor din aer. împotriva dărâmăturilor provocate de explozii: a) în mediul urban: . . fie independent (tranşee-bordeie). care au capacitatea să reducă acţiunea de distrugere a armelor nucleare. Radioprotectorii sunt denumite substanţele.împotriva suflului şi schijelor provocate de explozia bombelor de avion. Adăposturile pentru protecţia civilă reprezintă totalitatea construcţiilor special executate sau amenajate.N. care sunt folosite pentru a împiedica sau reduce efectele radiaţiilor asupra organismului. 78 . chimice.împotriva bombelor incendiare.adăposturile simple. . Protecţia colectivă împotriva A. b) în mediul rural: . .

precum şi cu stabilirea datelor balistice şi tehnicotactice ale acestuia. . aprinderea încărcăturii de iniţiere şi arderea pulberii Rezolvarea problemelor de balistică interioară prezintă unele dificultăţi datorită următorilor factori: .1.mişcarea glonţului după ieşirea din gura de foc până la atingerea obiectivului sau pământului. cu alte cuvinte studiază.CAPITOLUL 4 Teoria şi practica tragerii cu armamentul 4. în cazul de faţă.06 secunde). În timpul executării tragerii. 79 . Balistica exterioară studiază fenomenele ce se produc cu glonţul de la ieşirea din ţeavă până ajunge la obiectiv sau pe sol. mişcare determinată de impulsul primit iniţial. se ocupă cu studiul mişcării unui corp greu aruncat sub un anumit unghi faţă de orizontală. . Balistica experimentală se ocupă cu. Balistica. Percuţia. . deosebim două faze ale mişcării glonţului: . . 4. fenomenele ce se petrec cu glonţul din momentul dării focului.balistica exterioară.2. În raport de fenomenele pe care le studiază şi de fazele mişcării glonţului.2 Balistica interioară 4. Generalităţi despre balistică Cuvântul “BALISTICĂ” vine din limba greacă “balistos” “aruncare”. ramură a fizicii aplicate.mişcarea glonţului în gura de foc (ţeava) sub acţiunea gazelor rezultate din arderea pulberii de azvârlire.temperaturi mari ce se produc în timpul arderii (exploziei) – 2400–3500O C.balistica experimentală.1. până la ajungerea lui la obiectiv sau pe sol.balistica interioară. construcţia armamentului.02 – 0.rapiditatea producerii fenomenului (0. balistica se împarte în: . Balistica interioară se subdivide în pirostatică (studiază fenomenul arderii pulberii într-un volum constant) şi pirodinamică (studiază fenomenul arderii pulberii într-un volum variabil).

Fenomenul tragerii Reprezintă azvârlirea glonţului (proiectilului) din canalul ţevii. VITEZE DE INFLAMARE ŞI DE ARDERE Tip de pulbere Viteză de inflamare Viteză de ardere Pulbere cu fum Pulbere fără fum 1 – 3 m/s 2 – 3 m/s 1 cm/s 1 mm/s 4. a unui impuls exterior (flacăra de la capsă). 80 . ca urmare a acţiunii presiunii gazelor provenite din arderea pulberii. la majoritatea armelor.2. iar flacăra se propagă la pulbere prin cele două orificii. umiditatea acesteia. pulberea fără fum folosită la muniţia armamentului din dotarea studenţilor se aprinde la 200O C. viteza de ardere fiind influenţată de compoziţia pulberii.presiunile mari care pot atinge valori de peste 3000 Kg. fulminatul de mercur se aprinde. Inflamarea presupune propagarea flăcării pe suprafaţa grăunţilor încărcăturii de pulbere.f/cm2. precum şi ale unor condiţii de tragere. .. Aprinderea constă în producerea arderii în urma transmiterii pe un punct al grăuntelui de pulbere. ea are loc în trei faze: . inflamarea şi arderea propriu-zisă. Arderea constă în răspândirea (extinderea) procesului în interiorul elementului de pulbere. temperatura. precum şi de presiunea mediului înconjurător.aprinderea. viteza cu care se propagă flacăra numindu-se viteza de inflamare.variaţiile continue ale volumului în care are loc arderea pulberii.2. când percutorul loveşte capsa. În vederea aprinderii pulberii este necesară o temperatură care poate varia între 180-300O C. Deşi reacţia chimică de transformare pe baza arderii sau deflagraţiei este foarte rapidă. densitatea grăuntelui. Apăsând pe trăgaci.

care învinge starea de repaus a glonţului. b) presiunea care se exercită lateral asupra tubului cartuşului şi asupra ţevii produce o dilatare a acestora (deformare elastică) având ca efect lipirea etanşă a tubului cartuşului de pereţii interiori ai camerei cartuşului. c) exercitarea presiunii gazelor asupra închizătorului prin intermediul tubului cartuş. începe desertizarea acestuia şi angajarea lui în ghinturi. Gazele supraîncălzite se destind producând o flacără şi un efect sonor ce se manifestă sub formă de bubuitură. dar pe măsura măririi spaţiului dinapoia glonţului.perioada întâi (sau principală) – pulberea arde într-un volum.perioada a doua durează din momentul terminării arderii pulberii până la ieşirea glonţului din canalul ţevii. are loc o destindere a cantităţii gazelor puternic comprimate şi încălzite. aceasta scade. . Pe măsură ce glonţul ajunge spre gura ţevii. se deosebesc trei perioade ale acestuia: . Se formează o presiune de forţare – 250-500 Kg. la gura ţevii. care se modifică continuu şi durează din momentul atingerii presiunii de forţare până la sfârşitul arderii pulberii. Presiunea gazelor atinge valoarea maximă. fiind determinată de presiunea. presiunea scade. în schimb viteza proiectilului continuă să crească. provoacă acţiunea de mişcare către înapoi a armei. 81 . caracterizată prin arderea pulberii în tubul cartuş şi durează din momentul aprinderii pulberii şi până la începerea mişcării glonţului. deplasare numită recul. acesta intră forţat în ghinturile ţevii prin rotire. devenind egală cu presiunea atmosferică. deplasarea acestuia în canalul ţevii fiind urmărită de gaze. Deşi fenomenul tragerii se produce într-un timp foarte scurt. împiedicând astfel pătrunderea gazelor între tub şi canalul ţevii.Plecarea loviturii se produce instantaneu.perioada iniţială (preliminară). care se creează prin arderea pulberii şi care acţionează în toate direcţiile cu următoarele consecinţe: a) datorită presiunii ce se exercită asupra fundului glonţului.f/cm2. deplasându-se spre gura acesteia cu o viteză din ce în ce mai mare. .

puşcă semiautomată cu lunetă) pentru funcţionare. Remedierea se face folosind corect reazemul sau fixând corect arma în umăr. Acţiunea recului se caracterizează prin viteza şi energia pe care acesta o are pe timpul mişcării spre înapoi a armei. Valoarea vitezei iniţiale prezintă importanţă prin aceea că prin mărirea ei se măreşte bătaia. pe timpul tragerii. puterea de pătrundere şi efectul omorâtor al glonţului. Viteza iniţială depinde de lungimea ţevii.2. deoarece o parte din această forţă este consumată pentru punerea în mişcare a părţilor mobile şi efectuarea reîncărcării. potrivit căreia unei acţiuni îi corespunde o reacţiune. De reţinut.4. puşcă-mitralieră. Armamentul automat care funcţionează pe principiul forţei de recul. a vibraţiilor ţevii produse de deplasarea glonţului. partea dinainte a ţevii se abate în plan vertical faţă de poziţia axului ţevii la terminarea ochirii. Din cauza reculului. La armele automate a căror construcţie se bazează pe principiul folosirii energiei unei părţi din gazele rezultate din arderea pulberii (pistol-mitralieră. forţa de reacţiune – reculul va fi mai mic. în camera de gaze înainte ca glonţul să părăsească canalul ţevii. glonţul se mişcă într-un sens. cantitatea încărcăturii de pulbere şi temperatura acesteia. deoarece presiunea gazelor se reduce. va avea reculul şi mai mic decât armamentul neautomat. 82 . între aceste elemente existând un raport direct de determinare reciprocă.3. În situaţia dării focului la armament. o parte din aceasta pătrunzând prin orificiul practicat în ţeavă. Reculul armei şi viteza iniţială a glonţului Are la bază legea a II-a a mecanicii. Viteza pe care o are glonţul în momentul ieşirii din canalul ţevii se numeşte viteza iniţială “Vo” şi se măsoară în metri pe secundă. se micşorează durata traiectoriei şi curba acesteia. că şi puterea de pătrundere în obiectiv a glonţului este direct influenţată de valoarea vitezei iniţiale. iar reculul se manifestă în sens opus. Energia şi viteza reculului încep să se manifeste odată cu începerea mişcării glonţului în canalul ţevii şi are valoare maximă în momentul când glonţul a părăsit canalul ţevii. influenţând astfel gruparea şi precizia tragerii.

Umflarea ţevii Glonţul Corp străin Fenomenul umflării ţevii Pe timpul fenomenului tragerii ţeava este supusă uzurii. Cauzele care produc uzura ţevii pot avea cauză chimică. Deoarece presiunea gazelor pe timpul tragerii nu este uniformă în canalul ţevii. În majoritatea cazurilor umflarea sau uneori chiar explozia ţevii. zăpadă). glonţul ce se deplasează în canalul ţevii. Astfel. nisip. se poate produce umflarea sau explozia ţevii. fiind construite să reziste la o presiune de 1. Ţevile armamentului sunt mai groase la detunător şi mai subţiri spre partea dinainte. umflarea (explozia). uzura şi vivacitatea ţevii Prin rezistenţă înţelegem capacitatea pereţilor acesteia de a rezista la o anumită presiune a gazelor. pământ. se produce din cauza rămânerii în ţeavă a corpurilor străine (cârpe. mecanică sau termică. câlţi. Rezistenţa.5 – 2 ori mai mare decât presiunea la care sunt supuse în mod normal. Zgura se compune din substanţe solubile şi insolubile. Cauzele de natură chimică se datorează zgurii ce se formează în canalul ţevii pe timpul tragerii.2. depăşindu-se valoarea rezistenţei ţevii se poate produce umflarea sau explozia ţevii.4. În cazul în care în interiorul ţevii se formează o presiune mai mare decât presiunea pentru care a fost calculată rezistenţa ei. întâlnind astfel de corpuri străine îşi micşorează brusc viteza. nici grosimea pereţilor acesteia nu este uniformă. 83 . gazele ce urmează glonţul la o micşorare bruscă a vitezei acestuia sunt respinse.4. crescând instantaneu presiunea.

este necesar ca înainte de darea focului.1. Îndreptarea ţevii în plan orizontal se numeşte ochire în direcţie. Nerespectarea indicaţiilor privind întreţinerea. Cauzele de natură termică provin dintr-o supraîncălzire a ţevii pe timpul tragerii. securitatea trăgătorului. acestea din urmă având formă triunghiulară sau cilindrică. rezultatele tragerii. foaia înălţătorului cu arcul sau cursorul sau arcurile). Vivacitatea ţevii reprezintă capacitatea ţevii de a rezista la tragerea unui anumit număr de cartuşe.3.optice (luneta. 4. cu foaie gradată cu trepte sau cu sectoare. înălţător) . Totalitatea operaţiunilor efectuate pentru a îndrepta ţeava armamentului în plan orizontal şi vertical. mânuirea. fără a afecta starea tehnică a armei. Aparatele de ochire mecanice sunt formate în general din cătare (baza cătării. fără manşoane de protecţie. Prin regim de tragere se înţelege numărul de lovituri ce se pot trage cu o armă într-o unitate de timp. va duce în mod inevitabil la diminuarea rezultatelor tragerii. regimul de tragere şi a regulilor de folosire a armamentului. care au ca rezultat topirea parţială a pereţilor canalului ţevii. după care ţeava se uzează şi îşi pierde calităţile. grile şi corectoare). Înălţătoarele mecanice sunt cu braţ. Cătările armamentului portativ pot fi: fixe sau mobile. păstrarea. din lovirea şi din frecarea glonţului în ghinturi. apărătoarea cătării şi vârful acesteia) şi înălţător (baza înălţătorului.Cauzele de natură mecanică rezultă din curăţirea necorespunzătoare a armamentului cu vergele improvizate. în aşa fel încât traiectoria glonţului să treacă printr-un punct ales pe obiectiv se numeşte ochire.mecanice (cătare.3. Noţiuni despre ochire Pentru ca glonţul să ajungă la obiectiv şi să-l lovească. Aceste cauze conduc la decalibrarea ţevii. 84 . ţeava armamentului să capete o anumită poziţie în plan orizontal şi vertical. Balistica exterioară 4. iar îndreptarea ţevii în plan vertical se numeşte ochire în înălţime. Ochirea se execută cu ajutorul dispozitivelor de ochire: .

răstoarne. Datorită acţiunii acestor forţe. Forţa de gravitaţie obligă glonţul să coboare treptat mai jos de linia de aruncare. deoarece o parte din energia acestuia se consumă la deplasarea acestor unde. forţa de rezistenţă a aerului acţionează asupra vitezei glonţului în felul următor: .aerul dislocat din jurul glonţului nu reuşeşte să revină imediat la locul avut iniţial şi se formează presiuni diferite între capul şi fundul glonţului dând naştere unei forţe ce se opune deplasării glonţului.particulele de aer din jurul glonţului exercită o frecare asupra suprafeţei acestuia. viteza de mişcare a glonţului (proiectilului) se micşorează treptat. . reticul şi obiectiv.2.S. înălţătoarele optice se compun din ocular.Aparatele optice de ochire le întâlnim la P. 85 .3. În mod practic. Traiectoria şi elementele ei Drumul parcurs de centrul de greutate al glonţului (proiectilului) în aer de la ieşirea din gura de foc până la punctul de cădere se numeşte traiectorie. în mersul său în aer. 4. iar forţa de rezistenţă îi încetineşte continuu mişcarea căutând să-l coboare. cu suprafaţa foarte netedă. micşorându-i viteza.când viteza de mişcare a glonţului este mai mare decât viteza sunetului (1224 km/h) se produce o însumare a unor unde sonore. mai întinsă la început şi mai curbă către sfârşit. inversor.-7.. care micşorează viteza de deplasare a glonţului. Principalele elemente ale traiectoriei sunt următoarele: 1.L.G. După ce a fost aruncat din canalul ţevii. . Pentru micşorarea influenţei acestor forţe se recomandă folosirea unor gloanţe cu vârful alungit şi ascuţit. glonţul este supus acţiunii a două forţe: forţa de gravitaţie şi forţa de rezistenţă a aerului. A. în principiu. originea traiectoriei este centrul retezăturii dinaintea ţevii şi reprezintă punctul de plecare a glonţului (proiectilului). creându-se o undă de aer foarte densă. iar traiectoria acestuia capătă forma unei linii curbe neuniforme.

86 . 16. ramura coborâtoare este partea traiectoriei cuprinsă între vârful traiectoriei şi punctul de cădere. punctul de ochire este punctul de pe obiectiv sau din afara acestuia asupra căruia se ocheşte cu arma. 11. unghiul de cădere este unghiul format între tangenta la traiectorie în punctul de cădere şi orizontala armei. linia de ochire este linia dreaptă care uneşte ochiul trăgătorului. orizontala armei este planul orizontal care trece prin originea traiectoriei. cu punctul de ochire. linia de aruncare este prelungirea imaginară a axului ţevii în momentul plecării glonţului (proiectilului) din ţeavă. prin mijlocul crestăturii înălţătorului şi prin vârful cătării. obstacolului). obstacolului). 17. 9. punctul de incidenţă este punctul în care traiectoria intersectează suprafaţa obiectivului (pământului. punctul de cădere este punctul de intersecţie al traiectoriei cu orizontala armei. ramura urcătoare este partea traiectoriei cuprinsă între originea traiectoriei şi vârful traiectoriei. 13. 10. 12.2. unghiul de zvâcnire este unghiul format între linia de tragere şi linia de aruncare. unghiul de aruncare este unghiul format între linia de aruncare şi orizontala armei. linia de tragere este prelungirea imaginară a axului ţevii după terminarea ochirii (înainte de plecarea glonţului sau proiectilului din ţeavă). 7. vârful traiectoriei este punctul cel mai înalt al traiectoriei deasupra orizontalei. 6. 15. săgeata traiectoriei este depărtarea de la orizontala armei până la vârful traiectoriei. 4. 3. unghiul de incidenţă este unghiul format între tangentă la traiectorie în punctul de incidenţă şi tangenta la suprafaţa obiectivului (pământului. 8. 18. 5. 14. distanţa de tragere (bătaia) este distanţa măsurată în plan orizontal de la originea traiectoriei până la punctul de cădere. unghiul de tragere este unghiul format între linia de tragere şi orizontala armei.

până la o anumită limită. 30-35O). decât unghiul distanţei maxime. Tragerea trebuie executată cu aceeaşi armă. distanţa ochită este distanţa măsurată pe linia de ochire de la punctul de plecare până la intersecţia traiectoriei cu linia de ochire. se numesc traiectorii întinse (razante). unghiul de teren al obiectivului este unghiul format între linia de teren a obiectivului şi orizontala armei. Traiectoriile care se obţin cu unghiuri de tragere mai mici. 21. dar sunt obţinute cu unghiuri de tragere diferite. unghiul de ochire este unghiul format între linia de tragere şi linia de ochire. Forma traiectoriei depinde de mărimea unghiului de tragere. Traiectoriile care au aceeaşi distanţă de tragere. 20. linia de teren a obiectivului este linia dreaptă care uneşte originea traiectoriei cu baza obiectivului.19. 87 . 23. se numesc traiectorii curbe. ordonata balistică este înălţimea oricărui punct de pe traiectorie faţă de linia de ochire. 24. se măresc înălţimea traiectoriei şi distanţa de tragere (bătaia). Unghiul de tragere cu care se obţine cea mai mare distanţă de tragere se numeşte unghiul distanţei maxime (limită). Dacă unghiul de tragere se măreşte peste această limită (cca. ordonata verticală este înălţimea oricărui punct de pe traiectorie faţă de orizontala armei. dar distanţa de tragere (bătaia) începe să se micşoreze. 22. Odată cu mărirea unghiului de tragere. se numesc traiectorii conjugate. înălţimea traiectoriei continuă să se mărească. Traiectoriile care se obţin cu unghiuri mai mari decât unghiul distanţei maxime.

3. Distanţa pe care glonţul (proiectilul) nu depăşeşte înălţimea unui obiectiv.) Sp. Spaţiul periculos al înălţătorului Porţiunea de teren pe întinderea căreia ramura coborâtoare a traiectoriei nu depăşeşte înălţimea obiectivului se numeşte spaţiul periculos al înălţătorului (Sp. se numeşte spaţiul periculos al terenului (Sp. spaţiul periculos al terenului se micşorează. pe care obiectivele pot fi lovite fără schimbarea înălţătorului. relieful terenului în care se găseşte obiectivul şi de unghiul de incidenţă. 4. cu cât se ridică mai puţin deasupra liniei de ochire. Lovitura a cărei traiectorie nu se ridică deasupra liniei de ochire mai sus de înălţimea unui obiectiv. Spaţiul periculos al terenului Porţiunea de teren pe întinderea căreia traiectoria nu se ridică mai sus de înălţimea obiectivului.3. la tragerea de sus în jos. se numeşte lovitură directă.4. 4. Panta terenului micşorează spaţiul periculos al terenului.3. rezultă din proprietatea acesteia şi anume: la o anumită distanţă. se numeşte distanţa loviturii directe. Cu cât este mai înalt obiectivul şi mai razantă traiectoria. iar contra-panta îl măreşte (dacă unghiul de cădere este mai mare decât unghiul de pantă).T. cu cât unghiul de incidenţă este mai mare (mic) decât unghiul de cădere.P. va fi cu atât mai mică (mare) decât întinderea spaţiului periculos al înălţătorului. iar la tragerea de jos în sus se măreşte.P. se măsoară pe linia de ochire şi este U c U i 88 .I. cu cât unghiul de cădere este mai mic. cu atât traiectoria este mai razantă.Însemnătatea practică a traiectoriei întinse. razanţa traiectoriei poate fi apreciată şi după valoarea unghiului de cădere. cu atât este mai mare întinderea de teren. traiectoria este cu atât mai razantă. =Sp.P. pe întreaga întindere a distanţei ochite. razanţa traiectoriei.P. Întinderea spaţiului periculos al terenului într-un teren înclinat.I). 〉 Spaţiul periculos al terenului depinde de înălţimea obiectivului.T.

În limitele distanţei loviturii directe. Traiectoria întinsă îngreuiază lovirea obiectivelor. = H U 89 .D. 4.razanţa traiectoriei (cu cât traiectoria este mai razantă cu atât spaţiul periculos al înălţătorului este mai mare). Importanţa practică a spaţiului periculos al înălţătorului. Când înălţimea obiectivului este mai mică decât 1/3 din ordonata ramurii coborâtoare a traiectoriei medii. . întinderea spaţiului periculos al înălţătorului se determină prin compararea ordonatelor ramurii coborâtoare a traiectoriei medii cu înălţimea obiectivului. iar traiectoria curbă uşurează lovirea lor. Spaţiul defilat va fi cu atât mai mare cu cât este mai înalt adăpostul şi cu cât traiectoria este mai înaltă. Spaţiul periculos al înălţătorului compensează într-o oarecare măsură. Spaţiul defilat şi spaţiul protejat Porţiunea dinapoia unei adăpostiri pe care nu poate cădea nici un glonţ (proiectil) dacă traiectoria rămâne neschimbată. se numeşte spaţiul defilat (Sp. Spaţiul periculos al înălţătorului depinde de: . . Spaţiul protejat (mort) se determină cu ajutorul formulei: 1000 c Sp. constă în aceea că un obiectiv care se află în limita acestui spaţiu poate fi lovit fără a modifica înălţătorul sau punctul de ochire în înălţime.spaţiul defilat în metri.înălţimea adăpostirii în metri. erorile comise în determinarea elementelor iniţiale de tragere.definit de distanţa de la punctul de cădere până la punctul în care ordonata traiectoriei nu depăşeşte înălţimea obiectivului.P).înălţimea obiectivului (va fi cu atât mai mare cu cât este mai înalt obiectivul). Porţiunea de teren din spaţiul defilat în care obiectivul nu poate fi lovit cu glonţ (proiectil) cu o anumită traiectorie. se numeşte spaţiul protejat (Sp. Uc .D).D.5. H .unghiul de cădere în miimi.3. întinderea spaţiului periculos al înălţătorului se determină înmulţind înălţimea obiectivului cu. coeficientul spaţiului periculos. în care: Sp.

Influenţa condiţiilor de tragere asupra traiectoriei glonţului Glonţul pe timpul traiectoriei sale în atmosferă este supus influenţelor diferitelor condiţii meteorologice. ceea ce corespunde densităţi normale a aerului 1.p).206 Kg/m3.armament categoria întâi. . b) Condiţii balistice: .3. precum şi a posibilităţilor de lovire ale obiectivelor adversarului dispuse înapoia unor adăpostiri.6. următoarele: a) Condiţii meteorologice: . Importanţa practică a cunoaşterii spaţiului defilat şi a spaţiului protejat (mort) constă în aceea că. .greutatea glonţului (proiectilului) şi viteza iniţială egale cu cele specificate în tabele de tragere. Sunt considerate condiţii normale de tragere. 1000 U c 90 . 4.65% (umiditate relativă se numeşte raportul dintre numărul vaporilor de apă existenţi în aer şi numărul maxim de vapori de apă care poate exista în aer la temperatura respectivă).1000 c Sp. . permite folosirea judicioasă a adăpostirilor contra focului adversar.presiunea atmosferică la orizontala armei de 750 mm care corespunde unei altitudinii de 110 m deasupra nivelului mării. . .P. . poate fi lovit.temperatura încărcăturii de azvârlire + 15O C.temperatura aerului la orizontala armei 15O C. = (H – h) x U în care: Sp.umiditatea relativă a aerului 50 . se numeşte spaţiul periculos (Sp. Cealaltă porţiune din spaţiul defilat în care obiectivul cu toate că nu este văzut. în metri.coeficientul spaţiului periculos. Aceste condiţii pot fi normale sau speciale (accidentale).lipsa totală de vânt.P – spaţiul protejat.forma glonţului (proiectilului) corespunzătoare datelor de fabricaţie. .

Corecţiile necesare se fac prin schimbarea punctului de ochire sau prin micşorarea (mărirea) înălţătorului cu gradaţiile corespunzătoare diferenţei de presiune. faţă de planul de tragere. cât şi asupra devierii laterale. La fiecare creştere a altitudinii cu 100 m. 91 . Invers. iar vântul din stânga abate glonţul spre dreapta. Vântul care bate sub un unghi ascuţit faţă de planul de tragere. iar distanţa de tragere a glonţului se micşorează.. La creşterea temperaturii încărcăturii de azvârlire creşte viteza de ardere a acesteia şi deci creşte şi viteza iniţială a glonţului. în direcţia vântului. . forţa de rezistenţă a aerului se micşorează. astfel: . densitatea aerului se micşorează. La creşterea temperaturii. forţa de rezistenţă a aerului creşte şi se micşorează distanţa tragere. c) Condiţii topografice: .obiectivul se găseşte la orizontala armei. iar distanţa de tragere creşte. în consecinţă se micşorează forţa de rezistenţă a aerului şi deci se măreşte distanţa de tragere a glonţului. Odată cu creşterea vitezei iniţiale a glonţului se micşorează durata de traiect şi are loc coborârea traiectoriei glonţului mai jos de linia de aruncare. presiunea atmosferică scade în medie cu 9 mmHg. odată cu scăderea temperaturii se măresc densitatea şi forţa de rezistenţă a aerului.înălţimea cătării. În cazul când vântul bate din faţă. În cazul când vântul bate din spatele glonţului. Vântul lateral exercită o presiune asupra suprafeţei laterale a glonţului şi îl abate. determinată de creşterea altitudinii. Odată cu scăderea presiunii atmosferice. corespunzătoare unghiurilor de ochire din tabele.lipsa totală de înclinare laterală a terenului.vântul din dreapta abate glonţul spre stânga. Prin aceasta se măreşte distanţa de tragere. influenţează în acelaşi timp atât asupra distanţei de tragere. înălţimea (gradaţia) crestăturii înălţătorului. cea stabilită la aducerea armamentului la bătaia normală. iar densitatea acestuia se micşorează şi în consecinţă scade forţa de rezistenţă a aerului şi se măreşte distanţa de tragere (bătaia armamentului). aerul se rarefiază.

apăsând în mod direct pe trăgaci. . Alimentarea pistolului cu cartuşe se face dintr-un încărcător cu o capacitate de 7 cartuşe. 7.armarea cocoşului.65 mm. precum şi în lupta corp la corp. Pistolul se compune din următoarele mecanisme principale: . prin repetiţie. cât şi pentru a imprima manşonului închizător mişcarea spre înapoi.CAPITOLUL 5 Cunoaşterea armamentului 5. Pistolul este simplu în ceea ce priveşte construcţia şi mânuirea. fără o armare prealabilă a cocoşului. Funcţionarea pistolului se bazează pe principiul utilizării energiei de recul a manşonului închizător eliberat. Md.1. deoarece energia produsă de gazele rezultate din arderea pulberii. Pentru tragerea cu pistolul se folosesc cartuşe 7. manşonul închizător execută două operaţii şi anume: . Md. Prin mişcarea sa spre înapoi. care în timpul nefuncţionării trebuie să se găsească în poziţia “sigur”.ţeava. Formatul şi gabaritul redus al pistolului permite purtarea lui neobservabilă. 92 . Pistolul dispune de un mecanism de darea focului cu autoarmare. 1974 serveşte pentru atac şi apărare la distanţe scurte (până la 50 m). . 1974. Pistolul cal.corpul. Securitatea mânuirii pistolului împotriva unei funcţionări premature este asigurată de piedica de siguranţă.65 mm. Noţiuni privind construcţia şi funcţionarea pistolului Pistolul este o armă cu încărcare automată. iar declanşarea focului se face manual. Tragerea cu acest pistol se execută numai foc cu foc. fapt ce permite deschiderea focului cu rapiditate. în recul şi revenirea din recul. aşezate într-un singur rând. Destinaţia şi caracteristicile de luptă ale pistolului cal. este utilizată atât pentru a imprima glonţului mişcarea de rotaţie şi translaţie cu viteza necesară.65 mm.introducerea cartuşului din încărcător în canalul ţevii. blocând declanşatorul. 7.

. . loveşte sub acţiunea arcului de armare al cocoşului.pârghia trăgaciului. Întâlnindu-se cu dintele de la opritorul manşonului închizător.trăgaciul. în ţeavă se formează gaze care exercită o presiune în toate direcţiile. În completul individual al pistolului intră: . . iniţiază încărcătura pe bază de fulminat de mercur şi ulterior aprinde încărcătura de pulbere. După efectuarea cursei sale spre înapoi până la refuz. . Ghinturile din interiorul ţevii permit să se imprime glonţului viteza de rotaţie necesară asigurării stabilităţii lui pe traiectorie. Concomitent cu arderea încărcăturii de pulbere. . . . fiind angajat în plinurile ghinturilor după care acesta părăseşte ţeava. . glonţul este împins prin canalul ţevii.1 toc piele pentru pistol. Funcţionarea pistolului în timpul tragerii La apăsarea pe trăgaci. efectuându-se în acest fel şi operaţia de armare a cocoşului. .1 vergea.opritorul închizătorului. comprimând arcul recuperator.1 încărcător. tubul cartuş este aruncat afară prin fereastra prevăzută la manşonul închizător în acest scop.manşonul închizător. manşonul închizător sub acţiunea arcului recuperator revine în poziţia 93 .cocoşul pe care este montat un clichet.încărcătorul (pentru 7 cartuşe). extrage tubul cartuş din camera cartuşului.arcul recuperator. pe care este montat percutorul.pârghia cocoşului. piedica de siguranţă şi gheara extractoare. cocoşul eliberat de pe pragul de armare al agăţătorului. Acesta loveşte cu vârful său capsa de aprindere a cartuşului. manşonul închizător roteşte cocoşul şi îl trece pe pragul de armare al agăţătorului.agăţătorul. sub presiunea gazelor ce se transmit prin fundul tubului cartuş se deplasează înapoi. percutorul. După aceasta. . Sub acţiunea încărcăturii de pulbere. manşonul închizător. . În cursa sa până în poziţia extremă dinapoi. În acest timp gheara extractoare.

Partea dinapoi a interiorului ţevii constituie camera de încărcare care serveşte ca locaş pentru cartuş şi este prevăzută cu un umăr care se reazemă pe o porţiune din corpul pistolului. 94 .65 mm. Asamblarea ţevii cu corpul pistolului se face prin presare. închizătorul ia cu el cartuşul următor de pe ridicătorul de cartuşe al încărcătorului şi îl introduce în camera cartuşului. revenind astfel în poziţia iniţială şi apoi să se apese din nou pe el. Conul de forţare este porţiunea din interiorul ţevii care leagă camera cartuşului de partea ghintuită şi are rolul de a asigura glonţului o poziţie optimă înaintea amorsării încărcăturii de pulbere. care serveşte ca locaş pentru gheara extractoare în timpul funcţionării. Capătul dinapoi al ţevii este prevăzut cu o porţiune înclinată în scopul dirijării cartuşului din încărcător în camera de încărcare şi cu o degajare. Corpul pistolului formează corp comun cu mânerul. Diametrul ţevii între plinuri poartă denumirea de calibrul ţevii. manşonul închizător trebuie să fie reţinut în poziţia extremă dinapoi de către opritorul său. pistolul fiind din nou gata pentru tragere. Exteriorul ţevii este neted şi brumat. Canalul ţevii este închis de închizătorul aflat în poziţia dinainte. Destinaţia şi construcţia pieselor şi mecanismelor pistolului Ţeava are rolul de mecanism-motor. Pereţii părţii ghintuite sunt prevăzuţi cu ghinturi în traseu elicoidal. care este de 7. Pentru a trage focul următor este necesar să se elibereze trăgaciul. Ştiftul ţevii serveşte pentru rigidizarea fixării ţevii cu corpul. format din goluri şi plinuri. Corpul este piesa pe care se montează toate reperele ce formează ansamblul pistolului. în interiorul ei având loc arderea încărcăturii de pulbere. În acest fel se va efectua tragerea până la consumarea completă a cartuşelor din încărcător. Interiorului ţevii i se aplică un tratament de suprafaţă prin cromarea lui cu un strat subţire de crom. În cursa spre înainte. După consumarea cartuşelor din încărcător. devenind în felul acesta o suprafaţă rezistentă şi lucioasă. Cele patru ghinturi din interiorul ţevii permit să se imprime glonţului mişcarea de rotaţie necesară asigurării stabilităţii lui pe traiectorie.dinainte.

. .Deasupra – orificiul pentru opritorul agăţătorului.o fereastră pentru fixarea pârghiei trăgaciului cu capătul arcului trăgaciului şi cu trăgaciul. străpuns până în partea stângă. .canalul unde funcţionează pârghia trăgaciului. . străpunsă până în partea stângă a corpului pistolului. .orificiul pentru axul trăgaciului.un canal pentru ghidarea închizătorului.orificiul pentru cepii agăţătorului. .Dedesubt – fereastra pentru introducerea încărcătorului care este străpunsă până deasupra. străpunse până în partea stângă. .canalul pentru introducerea declanşatorului. Pe partea stângă a corpului pistolului se găsesc: 95 . . . . străpuns până în partea stângă. străpuns până în partea stângă.orificiul pentru axul trăgaciului.fereastra pentru uşurare. .orificiul pentru arcul şi pârghia cocoşului. străpuns în partea stângă.canalul pentru arcul şi zăvorul încărcătorului. . .locaşul pentru funcţionarea cocoşului.Dedesubt – fereastra pentru introducerea trăgaciului şi o fereastră pentru introducerea capătului nearticulat al gărzii trăgaciului.orificiul pentru şurubul plăselelor.orificiul pentru axul opritorului agăţătorului.fereastra pentru fixarea plăselelor. . . străpuns până în partea stângă. În partea posterioară a corpului pistolului se găsesc: . . străpunsă până în partea stângă.orificiul pentru axul zăvorului încărcătorului. . . . străpuns până în partea stângă. Pe partea dreaptă a corpului pistolului se găsesc: .două orificii pentru uşurare. .orificiul pentru arcul şi fixatorul gărzii trăgaciului.În partea anterioară a corpului pistolului se găsesc: . străpuns până în partea stângă.Deasupra – suportul pentru fixarea ţevii.orificiul pentru capătul axului cocoşului.locaşul pentru puntea agăţătorului.

Demontarea parţială se execută în scopul curăţirii.zăvorul încărcătorului cu axul său. . precum şi pentru repararea sau înlocuirea pieselor defecte.se scoate încărcătorul din mânerul pistolului.în tot timpul montării se va ţine seama de seriile pieselor. .orificiul pentru fixarea şi poziţionarea axului cocoşului. ungerii şi controlul pistolului. . iar la câmp pe un aşternut sau pe o scândură curăţată în prealabil de praf şi murdărie. a) Demontarea pistolului se face pentru curăţirea.orificiul pentru fixarea opritorului închizătorului. .pârghia trăgaciului.canalul pentru ghidarea manşonului închizător.declanşatorul.demontarea şi montarea să se facă pe o masă sau pe o bancă.canalul pentru opritorul manşonului închizător prevăzut în partea superioară cu o degajare în formă de unghi. ori lipsă. pentru a nu le amesteca cu piesele altor pistoale. care este legat funcţional de pârghia cocoşului. . precum şi în cazurile când i se face o nouă întreţinere (cu ulei sau unsoare) după efectuarea unei trageri îndelungate şi numai în atelierele specializate.opritorul agăţătorului cu arcul şi axul său. . Mecanismul de dare a focului se compune din: . . .. 96 .agăţătorul cu cepii de fixare. . Demontarea şi montarea pistolului.pârghia cocoşului. . Demontarea parţială a pistolului se efectuează în ordinea următoare: . . ungerea şi controlul acestuia.cocoşul. La demontarea şi montarea pistolului este necesară respectarea următoarelor reguli: . Demontarea completă se execută în scopul înlocuirii pieselor defecte sau lipsă. Demontarea pistolului poate fi parţială sau completă.trăgaciul.

se scoate capătul nearticulat al gărzii trăgaciului din corpul pistolului. iar cu degetul arătător de la mâna stângă se prinde de baza încărcătorului şi se scoate încărcătorul din corpul pistolului. apoi cu degetul arătător al mâinii drepte se apasă pe capătul gărzii trăgaciului. Cu mâna stângă se prinde de partea striată a manşonului închizător. se trage înapoi până la refuz.tot prin ţinerea pistolului în mâna dreaptă se trage manşonul închizător cu mâna stângă. cu mâna stângă. Se ţine pistolul de mâner în mâna dreaptă. .se scoate arcul recuperator de pe ţeavă. iar cu mâna stângă se prinde de arc. se duce cocoşul în poziţia armat. se răsuceşte puţin spre dreapta şi se trage de el. . . 97 .se ţine pistolul de mâner cu mâna dreaptă. spre poziţia din faţă a pistolului până când iese de pe ţeavă.ţinând pistolul în mâna dreaptă. cu degetul mare de la mâna stângă se apasă zăvorul încărcătorului spre înapoi. În timpul acestei operaţi nu se apasă pe trăgaci. în direcţia părţii din spate a pistolului. . se ridică puţin în sus de partea posterioară dându-se posibilitatea să se mişte înainte sub acţiunea arcului recuperator şi apoi se scoate cu mâna de pe corpul pistolului. apoi se eliberează manşonul închizător şi se deblochează piedica de siguranţă. care a fost scos din corp pentru a nu mai intra în locaşul său. Montarea se execută în ordinea inversă a demontării.se scoate manşonul închizător de pe corpul pistolului. Se introduce capătul gărzii în locaşul său din corpul pistolului. de la manşonul închizător se verifică vizual dacă în camera cartuşului nu a rămas un cartuş.. iar prin fereastra pentru aruncarea tuburilor.

Se curăţă piesele mobile ale pistolului sau se înlocuieşte arcul ghearei extractoare.Opritorul închizătorului este murdar sau uzat în capătul de oprire.S-a întărit unsoarea şi percutorul nu-şi face ieşirea completă.Este blocat arcul 5 98 .Se va reîncărca pistolul şi se va continua tragerea (se înlătură cartuşul care nu a făcut percuţia). Nefuncţionarea CAUZELE INCIDENTULUI .3 – 1.Se curăţă camera cartuşului.Dintele opritorului închizătorului este defect.74 mm. dacă aceasta prezintă o amprentă adâncă a percutorului. închizătorul nu sa oprit în poziţia din spate după ultimul cartuş tras.Se schimbă arcul recuperator şi arcul ridicătorului de cartuşe. 3 REMEDIEREA INCIDENTULUI . . Nefuncţionarea opritorului închizătorului. . cocoşul nu poate să fie declanşat.Capsa defectă. cocoşul a făcut declanşarea. Nearuncarea tubului-cartuş prin fereastra închizătorului sau neextragerea lui din camera cartuşului.Se curăţă 4 4 . . . . ligheanul închizătorului. -Se înlocuieşte arcul opritorului închizătorului. .Murdărie în camera cartuşului sau tasarea porţiunii semirotunde a ghearei extractoare. . slăbirea arcului recuperator şi a arcului ridicătorului de cartuşe. sau arcul ghiarei extractoare nu mai are forţa necesară.Se ajustează dintele opritorului închizătorului sau se înlocuieşte manşonul închizătorului. . dar percuţia nu s-a produs.Arcul opritorului şi-a slăbit forţa.Incidente de tragere N FELUL INCIDENTULUI Rateu: închizătorul se află cu frontalul ligheanului pe culata ţevii (închidere completă). Intrarea incompletă a cartuşului în cameră: neînchiderea cartuşului în cameră de către închizător.Se curăţă opritorul închizătorului şi se ajustează capătul de oprire. panta de alimentare şi se apretează tasările existente. 1 1 2 2 3 . . . . .Piesele sunt murdare.Se va curăţa pistolul şi se va controla ieşirea percutorului care trebuie să fie 1. .

arcul zăvorului şi se ajustează pintenul de agăţare al încărcătorului.2-0. .Ciocul de armare al cocoşului este rupt. Se produce percuţia în poziţia când piedica de siguranţă este în poziţia “sigur”.8 mm între baza încărcătorului şi corpul pistolului.Pârghia trăgaciului a ieşit din locaşul de ghidare din corp sau s-a rupt cepul de la pârghia trăgaciului. zăvorul încărcătorului. Se schimbă clichetul cocoşului dacă se constată că este rupt. zăvorului încărcătorului din cauza unsorii sau nu există jocul de 0. . . . 6 6 7 7 încărcătorul. .Percutorul sau piedica de siguranţă sunt defecte.5 zăvorului încărcătorului şi fixarea incorectă a încărcătorului.În acest caz pistolul se trimite la atelier pentru înlocuirea piedicii de siguranţă sau a percutorului.Se trimite pistolul la atelier şi se înlocuieşte arcul trăgaciului sau pârghia trăgaciului.Se trimite pistolul la atelier şi se schimbă cocoşul sau agăţătorul. sau pragul de armare al agăţătorului este uzat. Cocoşul se află în poziţia “armat”. se apasă pe trăgaci şi cocoşul nu revine în poziţia iniţială din faţă. Clichetul cocoşului este rupt în partea inferioară. Nearmarea cocoşului sau neproducerea percuţiei când se apasă pe trăgaci şi se găseşte cartuş în camera cartuşului. 8 8 99 . .

Capacitatea pentru ambalat a unei lăzi pistoale ……60 buc. 100 .f...p.Greutatea unui încărcător gol ………………..25 m.. . tu. . .Greutatea încărcăturii de pulbere …………0.Distanţa de tragere ochită ………………….Bătaia maximă a glonţului …………………1500 m.. ..f.305 ± 10m/s. .0.65 mm. . .Greutatea pistolului cu încărcător plin …….470 Kg. ..Cadenţa de tragere …………………………cca.Calibru ………………………………………7. şi îndeplinite procedurile de descărcare. pe când.Greutatea pistolului fără încărcător …………0.Numărul de cartuşe în cutia de carton ………24 buc.Greutatea cartuşului …………………………7. ..520 Kg.Greutatea cutiei de carton cu 24 de cartuşe ……192 gr. Caracteristicile tehnico-tactice ale pistolului calibru 7. .f/cm.118 mm. . 24 lov..Greutatea brută a lăzii …………………………….Lungimea ţevii ………………………………90.f.5 mm.. . md.. . .75 g..0. erai convins de contrariu.050 Kg.f.Lungimea glonţului …………………………12 mm..Viteza iniţială a glonţului ………………….2. Destinaţia şi caracteristicile pistoalelor Glock 17 şi 17L Totdeauna se presupune ca pistolul GLOCK sau oricare altă armă de foc. . .167. arma trebuie să fie considerată a fi încărcată şi capabilă să tragă. utilizatorul.22 g.65 mm.Lungimea cartuşului …………………………25 mm. 1974 .5 mm.f. Înainte de a fi scos încărcătorul.Lungimea liniei de miră …………………….Greutatea pistolului cu încărcător gol ……….. . Se execută la fel ca la pistolul-mitralieră..7 g. ..Lungimea pistolului ………………………. aşa cum sunt prezentate în instrucţiuni. 5.Capacitatea încărcătorului ……………………7 cartuşe.63 Kg.Presiunea medie admisă ……………………1350 Kg.f.580 Kg. . ... .f.. . păstrarea şi curăţirea pistolului.f. este încărcat şi capabil să execute foc.f./min..Întreţinerea. controlată camera cartuşului..Greutatea glonţului …………………………4..0.

Degetul de pe trăgaci trebuie să acţioneze prima dată pârghia de siguranţă (de la nivelul trăgaciului). Caracteristici principale Noul sistem de trăgaci “Safe Action” oferă trăgătorului cea mai bună posibilitate de a trage fiecare cartuş rapid. Pentru a reduce posibilitatea unei descărcări accidentale. blocat de pârghia de blocare. arma nu trebuie să fie îndreptată spre o altă persoană. Cuiul percutor este semiarmat după fiecare cartuş tras şi este complet asigurat. nu ţineţi degetul pe trăgaci.masa totală extrem de mică.siguranţa mare a utilizatorului. Descărcarea Pistolului nu este posibilă dacă se apasă excentric (dintr-o 101 . .În timpul manipulărilor. manşonul rămâne în poziţia deschis. în special copiilor.capacitate mare a încărcătorului. Descriere generală Pistolul semiautomat GLOCK “Safe Action” cu design-ul său impecabil. . Nu există riscul unei descărcări accidentale datorate căderii armei încărcate sau datorită şocurilor. Arma este un pistol automat care funcţionează pe baza reculului manşonului şi dispune de o siguranţă automată a cuiului percutor şi a trăgaciului de tip “Safe Action”. . fără a avea nevoie să manevreze dispozitive exterioare de asiguare/dezasigurare. este o armă periculoasă şi deci. Dacă nu doriţi ca arma să tragă. prezintă toate caracteristicile unei arme moderne: . inclusiv pistolul GLOCK. Fiecare cartuş este încărcat automat până ce tot încărcătorul este golit. Orice armă de foc.performanţe remarcabile datorate combinaţiei dintre tehnologii moderne de fabricare şi materiale cu calitate superioară. nu plasaţi degetul pe trăgaci până când arma nu a fost îndreptată spre ţintă şi nu intenţionaţi să trageţi. După ultimul cartuş. Înaintea utilizării pistolului GLOCK trebuie citite şi înţelese instrucţiunile de utilizare şi informaţiile despre siguranţa pistolului din acest manual. nu trebuie să fie accesibilă persoanelor neautorizate. Pistolul poate executa focul numai prin apăsarea DELIBERATĂ a trăgaciului.

.Înălţime ……….5 Kg. * opţional 2. masă mică. .5 (2.0).) pe trăgaci..19. . 102 .Lungimea ţevii …………. .Forţa de declanşare a trăgaciului 3. Corpul Pistolului – din plastic cu ghidaje din oţel călit – are caracteristici remarcabile: dimensiuni reduse. ..vergea de curăţare. Arma a trecut cu succes cele mai dificile teste militare şi/sau industriale şi este considerată un produs de cea mai înaltă clasă.5. .205 mm.Lungime …………186 mm ………………….. . . Opţionale .5 …………………2.5* ………2.cu încărcător plin ….225 mm.parte.pistol. .hexagonal cu rotaţia pe dreapta . din plastic.perie de curăţare.138 mm …………………138 mm. (2..dispozitiv de încărcare rapidă.30 mm... unghi de prindere ideal.lanternă de mare putere.încărcător.. .. pentru transport şi păstrare. . .114 mm ……………153 mm...Lungimea liniei de miră …165 mm ………….Grosime ………. Componenţa completului ...Calibru …………9 x 19 mm ………………9 x 19 mm.Masa (g) pistolului .cu încărcător gol ……706 …………………751. Pârghia de blocare/deblocare a manşonului cât şi piesa de blocare/deblocare a încărcătorului. oblic. Date tehnice GLOCK 17 GLOCK 17 L .cutie ermetică. . . .încărcător de rezervă. .30 mm ………………….Profilul ţevii: .f..0). etc.Capacitate (buc.. astfel încât pârghia de siguranţă nu-şi face cursa completă. ..932 …………………977.Cursa trăgaciului (mm) ……2..) încărcător…19………………. pot fi uşor acţionate cu mâna cu care se trage.suport-lanternă.

pârghia trăgaciului eliberează cuiul percutor prin intermediul conectorului. cui percutor. din încărcător şi introducerea acestuia în camera cartuşului. 103 . . încorporat în piesa 3. ţeava intrând într-o mişcare de basculare.armarea cuiului percutor. Pârghia de siguranţă. inaplicabil. trăgaciul este în poziţia extremă.împingerea pârghiei trăgaciului spre rampa de siguranţă. După o deplasare de circa 3 mm spre spate. de către ejector. ansamblu arc recuperator. de către cuiul percutor. distanţier. În timp ce trăgaciul este acţionat mai mult. Când trăgaciul este acţionat până la primul punct de presiune (cursa 5 mm). manşonul este deplasat către spate. Pistolul este considerat încărcat (gata de tragere) dacă: există cartuş pe ţeavă. iar datorită forţei de presiune a gazelor.extragerea unui nou cartuş. blocajul dintre ţeavă şi manşon va fi anulat. iar siguranţa cuiului percutor este tensionată. integrată în trăgaci. din faţă. Arcul recuperator readuce manşonul în poziţia iniţială. este acţionată cu degetul arătător pentru a permite trăgaciului să execute cursa completă. tubul cartuş este extras din cameră de către extractor şi apoi aruncat afară din pistol. După ce ultimul cartuş a fost tras. cuiul percutor este semiarmat şi asigurat. Ţeava este blocată şi obturată de către manşon. Piese componente: manşon. . Manşonul îşi continuă mişcarea de recul până în poziţia extremă. Aceasta permite pârghiei trăgaciului să fie ridicată de către arcul trăgaciului şi să fie redusă în crestătura cuiului percutor. Arma este din nou asigurată şi gata să tragă. ceea ce determină: . adică bara pârghiei de siguranţă trece în spatele rampei de siguranţă. arma este dezasigurată. În timpul acestei curse.pregătirea pentru acţionare a siguranţei cuiului percutor. în jos peste modulul de blocare şi este reţinută în această poziţie. manşonul este reţinut în poziţia “deschis” de către pârghia de blocare a manşonului. Rampa manşonului acţionează conectorul şi-l separă de pârghia trăgaciului. . ţeava.Funcţionarea pistolului.

Această siguranţă este eliberată numai dacă este apăsat trăgaciul. de contrast. cătare. blochează trăgaciul. pârghia de oprire a manşonului. ridicător. Această situaţie oferă maximum de rapiditate în executarea focului. arcul pistonului de acţionare a extractorului. arcuri inelare. siguranţa cuiului percutor intră în profilul cuiului percutor şi îl blochează. Această siguranţă poate fi acţionată (decuplată) numai dacă se apasă cu degetul pe trăgaci. În această poziţie nu există posibilitatea eliberării cuiului percutor. dacă nu este acţionată. opritorul manşonului. Toate dispozitivele de siguranţă sau dispozitivele ce deblochează siguranţa. Notă: Ansamblul arc recuperator nu se demontează. Funcţionarea siguranţei carcasei trăgaciului: cuiul percutor apasă pârghia trăgaciului pe rampa siguranţei sub influenţa arcului cuiului percutor. arcul încărcătorului. care să necesite o acţionare separată. Dacă se întâmplă ca arma să fie aruncată. funcţionează automat. arc trăgaci. în care sunt inserate elemente albe. trăgaci cu bolţul trăgaciului. Siguranţa trăgaciului: aceasta este încorporată în trăgaci sub forma unei pârghii. 104 . care. arc reazem. placa de fixare. tel.8 mm sau 0. + 0. Constă din: partea din spate – ţelul şi partea din faţă – cătarea. arcul siguranţei cuiului percutor. sunt disponibile cătări cu trei dimensiuni: 0. arcul opritorului manşonului. placa de bază a încărcătorului. sau dacă trăgaciul este acţionat cu forţă dezaxată. carcasa trăgaciului cu ejector. corp. corpul încărcătorului. concomitent cu o siguranţă maximă pentru trăgător. gheara extractoare. arcul opritorului încărcătorului. Dispozitivul de ochire. Siguranţa cuiului percutor: în poziţia asigurat. axul trăgaciului.4 mm.arcul cuiului percutor. baza încărcătorului.4 mm. opritor încărcător. Pentru reglarea pistolului în înălţime. Dispozitive de siguranţă Arma nu dispune de sisteme de siguranţă dispuse la exterior. Telul este reglabil orizontal (în direcţie). ansamblu de blocare. piston de acţionare a extractorului. este imposibil ca un cartuş să fie tras. conector. siguranţa cuiului percutor. axul carcasei trăgaciului.

arcul recuperator asamblat. prin apăsarea acestuia în încărcător de la partea din faţă.manşonul. Îndepărtaţi încărcătorul gol din armă apăsând piesa de blocare a încărcătorului. ori trageţi manşonul încet în spate şi eliberaţi-l să se deplaseze înainte. se introduce acesta pe încărcător şi se aşează încărcătorul pe o suprafaţă solidă. . Demontarea şi reasamblarea 1) Pentru curăţarea normală este suficient să demontaţi parţial arma în părţile sale componente principale. Ţineţi ferm încărcătorul şi aşezaţi degetul mare deasupra dispozitivului de încărcare. .verificaţi dacă nu există cartuş pe ţeavă. introduceţi câte un cartuş atât cât este posibil. 105 . Repetaţi operaţia pentru următoarele cartuşe.lăsaţi manşonul să revină în poziţia iniţială şi apăsaţi complet trăgaciul. .trageţi manşonul înapoi pentru a extrage cartuşul (sau tubul cartuş) care este pe ţeavă (cameră). Apăsaţi în jos dispozitivul de încărcare şi ţinându-l presat. . Descărcarea . Arma este acum asigurată şi gata să tragă. . Introduceţi încărcătorul în pistol până când opritorul încărcătorului este cuplat. Trageţi înapoi manşonul şi lăsaţi-l să se deplaseze înainte în poziţia finală.îndepărtaţi încărcătorul. Dacă se utilizează dispozitivul de încărcare rapidă furnizat de producător.Încărcarea pistolului şi tragerea Încărcătorul este încărcat cu fiecare cartuş. . În timpul presării cartuşelor în jos. ori apăsaţi pârghia de blocare a manşonului în jos. suportul manşonului alunecă în sus (eliberează arcul încărcătorului) şi cartuşele vor intra în corpul încărcătorului.ţeava. Introduceţi un nou încărcător şi apoi. După ce ultimul cartuş a fost tras. Degetul arătător al mâinii rămâne în afara gărzii trăgaciului. manşonul rămâne deschis. baza cartuşului fiind presată în jos.

.apăsaţi arcul recuperator spre înainte şi ridicaţi-l. ridicaţi-o şi trageţi-o înapoi afară din manşon. 106 .se verifică camera cartuşului dacă nu există cartuş şi se percutează în gol. Dacă manşonul este tras înapoi prea mult (mai mult de 3 mm). . Pentru întreţinerea şi curăţarea armei se recomandă să se utilizeze echipamentul de curăţare furnizat ca accesoriu (vergeaua şi peria).prindeţi ţeava de piesa de blocare a ţevii.încărcătorul. câlţi. uleiurile şi grăsimile speciale pentru arme disponibile la distribuitorii specializaţi. Reasamblarea pistoalelor GLOCK se execută în ordinea inversă demontării. .folosind cele 4 degete. . . . în aceste condiţii. Pistoalele GLOCK sunt demontate parţial în următoarea ordine: . manşonul nu va putea fi separat de corp. .. Îndepărtarea manşonului se execută după cum urmează: . Înainte de îndepărtarea manşonului se vor reaminti condiţiile de siguranţă şi de garanţie. aşa încât 4 degete să prindă manşonul şi degetul mare să fie în partea din spate a corpului pistolului.se îndepărtează încărcătorul.se îndepărtează manşonul. . trăgaciul se va mişca spre înainte.se apasă la maximum trăgaciul.se îndepărtează ţeava şi arcul recuperator din manşon. Îndepărtarea ţevii se execută după cum urmează: . trageţi manşonul aproximativ 3 mm în spate.trageţi în jos pârghia de blocaj a manşonului cu degetul mare şi indexul mâinii drepte sau stângi (trăgaciul este în continuare apăsat). La demontarea pistolului nu forţaţi sau folosiţi alte obiecte ajutătoare.împingeţi manşonul spre înainte şi separaţi-l de corp.scoateţi ansamblul arc recuperator din manşon. . .prindeţi pistolul în mâna dreaptă sau stângă. apăsaţi-o uşor înainte.corpul pistolului.

demontaţi parţial arma aşa cum a fost descris în instrucţiuni şi îndepărtaţi arcul recuperator şi ţeava de pe manşon. cu gloanţe (cu miez de oţel). Destinaţia şi proprietăţile de luptă ale pistolului-mitralieră Pistolul-mitralieră cal. Când este aplicată o presiune laterală asupra trăgaciului. trasoare şi perforantincendiare. destinată pentru nimicirea forţei vii a inamicului.62 mm. Apăsaţi complet trăgaciul. la pistolul-mitralieră se pune baioneta-pumnal. el se execută în serii scurte (până la 5 lovituri). Neblocarea sau blocarea incompletă a trăgaciului indică că siguranţa este defectă. de exemplu înaintea fiecărei utilizări sau când se curăţă arma după folosire: Testarea funcţionării siguranţei trăgaciului: . 7. În timpul tragerii. 1943. Pentru tragerea cu pistolul-mitralieră se întrebuinţează cartuşe md. .aduceţi înapoi trăgaciul în poziţia sa din faţă prin deplasarea manşonului spre înapoi. Cu pistolul-mitralieră se execută foc automat sau foc lovitură cu lovitură. Siguranţa trăgaciului (pârghia de la nivelul trăgaciului) trebuie să fie cuplată complet.Verificarea dispozitivelor de siguranţă Următoarele verificări de siguranţă se fac la intervale regulate de timp. Pentru nimicirea inamicului în lupta corp la corp. Testarea funcţionării siguranţei cuiului percutor: . Focul automat este principalul fel de foc ce se execută cu pistolul-mitralieră. blocând astfel mişcarea trăgaciului.îndepărtaţi încărcătorul din pistol şi reasiguraţi-vă că nu este încărcat. Nu reîncărcaţi sau utilizaţi arma până nu contactaţi firma GLOCK sau o persoană autorizată de către aceasta.3. Cuiul percutor trebuie mişcat înainte astfel încât vârful acestuia să fie vizibil din manşon. în serii lungi (până la 10 lovituri) şi continuu. md. . 107 .ţineţi manşonul în jos şi decomprimaţi siguranţa cuiului percutor. 5. siguranţa trebuie să rămână cuplată. 1963 este o armă individuală puternică.

alimentarea cu cartuşe a pistolului-mitralieră se face dintr-un încărcător de tip sector. este de 450g.650 Kg cu pat din lemn stratificat. • mecanismul de dare a focului. 600 de lovituri pe minut. fără baionetă-pumnal. Distanţa loviturii directe asupra ţintei-piept este de 350 m. 108 . Noţiuni despre construcţia şi funcţionarea pistoluluimitralieră Pistolul-mitralieră se compune din următoarele piese şi mecanisme principale: • ţeava cu cutia închizătorului. împreună cu teaca. Focul concentrat al pistoalelor-mitralieră asupra obiectivelor terestre se execută la distanţa de până la 800 m. • portînchizătorul cu pistonul de gaze. Cadenţa de tragere teoretică este de cca. • închizătorul. cu aparatele de ochire şi cu patul. Distanţa de tragere după înălţător este de 1000 m. cureaua şi portîncărcătorul. Greutatea pistolului-mitralieră. care are o capacitate de 30 de cartuşe. când tragerea se execută foc lovitură cu lovitură – până la 40 de lovituri pe minut. Greutatea baionetei-pumnal. este de 3. • încărcătorul. • baioneta-pumnal. • ulucul. iar asupra avioanelor şi paraşutiştilor – până la 500 m. • tubul de gaze cu apărătoarea mâinii. • recuperatorul. Tragerea cea mai eficace cu pistolul-mitralieră se obţine la distanţe de până la 400 m.6 Kg cu pat din lemn de fag masiv şi 3. Din completul pistolului-mitralieră fac parte: accesoriile. cu încărcătorul încărcat. • capacul cutiei închizătorului. Cadenţa de tragere practică este: când tragerea se execută în serii – până la 100 de lovituri pe minut.

iar portînchizătorul acţionează cu agăţătorul (nuca) autodeclanşatorului şi eliberează nuca autodeclanşatorului cocoşului. Demontarea prea frecventă a pistolului-mitralieră este dăunătoare.A. închizătorul deschide canalul ţevii. Dacă piedica de siguranţă este pusă la foc lovitură cu lovitură (F. pentru tragerea loviturii următoare se lasă liber trăgaciul şi se apasă din nou pe el. În timpul tragerii. când se schimbă unsoarea şi când se repară.F. când se apasă pe trăgaci. iar portînchizătorul comprimă arcul recuperator şi armează cocoşul (îl aşează pe agăţătorul nucii de armare).). Demontarea şi montarea pistolului-mitralieră Demontarea pistolului-mitralieră poate fi parţială sau completă: parţială – pentru curăţirea. Închizătorul se închide prin răsucirea lui spre dreapta şi prin intrarea pragurilor sale de armare după pragurile de armare ale cutiei închizătorului. ungerea şi controlul pistoluluimitralieră.). dacă piedica de siguranţă este pusă la sigur (S). pistolul-mitralieră nu funcţionează. completă – pentru curăţare când pistolul-mitralieră este prea murdar. Demontarea şi montarea pistolului-mitralieră se execută pe o masă sau pe un aşternut curat. Portînchizătorul cu închizătorul revin în poziţia dinainte sub acţiunea recuperatorului. acţionează asupra peretelui din faţă al pistonului de gaze şi împing pistonul şi portînchizătorul cu închizătorul înapoi. tragerea continuă atât timp cât se apasă pe trăgaci şi se găsesc cartuşe în încărcător. se trage o singură lovitură. Deplasându-se înapoi. nu se aşează piesele 109 . extrage tubul din camera cartuşului şi îl aruncă afară. după ce a stat în ploaie sau în zăpadă. se mânuiesc cu atenţie. o parte din gazele care urmează glonţul pătrund din orificiul din peretele ţevii în camera de gaze. care sunt împinse din canalul ţevii spre pistonul de gaze al portînchizătorului. piesele şi mecanismele se aşează în ordinea demontării lor. Dacă piedica de siguranţă este pusă la foc automat (F. apăsând pe trăgaci. închizătorul împinge cartuşul următor din încărcător în camera cartuşului şi închide canalul ţevii. deoarce grăbeşte uzura pieselor şi a mecanismelor.Funcţionarea automată se bazează pe folosirea energiei gazelor.

Demontarea parţială: • se scoate încărcătorul de la pistolul-mitralieră. la fiecare pistolmitralieră. baza înălţătorului. inelul de legătură. nu se forţează şi nu se izbesc. Montarea se execută în ordine inversă demontării. La montarea pistoluluimitralieră se confruntă serile de pe piesele lui. • se demontează capacul cutiei închizătorului. mânuind piesele şi mecanismele cu o deosebită precauţie.una peste alta. la pistolul-mitralieră. Învăţarea demontării şi a montării pistolului-mitralieră este permisă numai la demontarea parţială. • se demontează portînchizătorul. În exterior ţeava are: un filet la gura ţevii. el este egal cu 7. iar la retezetura culatei are o tăietură pentru gheara extractorului. camera de gaze. canalul este neted şi are forma unui tub de cartuş. Rolul şi descrierea pieselor şi mecanismelor pistolului-mitralieră Ţeava serveşte la imprimarea direcţiei de mişcare a glonţului. Ghinturile servesc la imprimarea mişcării de rotaţie a glonţului. camera de gaze şi baza înălţătorului sunt fixate la ţeavă cu ajutorul ştifturilor. Pragurile dintre golurile ghinturilor se numesc plinuri. În interiorul său. 110 . • se demontează recuperatorul de la pistolul-mitralieră. împreună cu închizătorul.62 mm. • se scoate penarul cu accesorii. în sus spre dreapta. baza cătării. În culată. Baza cătării. Distanţa dintre două plinuri diametral opuse se numeşte calibrul ţevii. • se scoate vergeaua de la pistolul-mitralieră. • se demontează închizătorul de la portînchizător. ţeava are un canal cu patru ghinturi. această parte a canalului se numeşte camera cartuşului. Camera cartuşului este unită cu partea ghintuită a canalului ţevii prin conul de forţare. orientate de la stânga. • se demontează de la ţeavă apărătoarea mâinii stângi cu cilindrul de gaze. seria de pe cutia închizătorului trebuie să corespundă cu seriile celorlalte piese. orificiul pentru evacuarea gazelor.

cu ajutorul unui ştift. pe ţeavă este înşurubat manşonul ţevii. aruncător pentru aruncarea tuburilor. Inelul de legătură serveşte pentru fixarea ulucului la pistolul-mitralieră. Ţeava este fixată. orificiul înclinat pentru evacuarea gazelor şi umărul pentru mânerul baionetei-pumnal. Baza cătării – are un umăr pentru vergea şi pentru mânerul baionetei-pumnal. prag pentru fixarea pereţilor laterali. în scopul de a feri filetul împotriva deteriorării. .în pereţii laterali – câte patru orificii. un orificiu pentru sania cătării. iar al patrulea pentru pivoţii 111 .în interior: locaşuri pentru închiderea închizătorului. ai căror pereţi din spate constituie pragurile de armare. din care trei pentru axele mecanismului de dare a focului. . ea are un racord tubular cu canalul pentru pistonul de gaze şi cu orificii pentru ieşirea gazelor. Camera de gaze serveşte pentru dirijarea acţiunii gazelor din ţeavă asupra pistonului de gaze al portînchizătorului. apărătoarea cătării şi un fixator cu arc. precum şi apărătoarea de la gura ţevii (capacul penarului) împotriva răsucirii pe timpul curăţării canalului ţevii. El are un zăvor pentru uluc. prag pentru gheara încărcătorului şi câte un prag oval pe pereţii laterali pentru dirijarea încărcătorului. un inel portcurea şi un orificiu pentru vergea. fixatorul menţine întăritorul de recul pentru tragerea cu cartuşe de manevră şi manşonul ţevii împotriva autodeşurubării de la ţeavă. Ea se închide deasupra cu un capac. Cutia închizătorului serveşte pentru îmbinarea pieselor şi a mecanismelor pistolului-mitralieră pentru asigurarea închiderii canalului ţevii cu închizătorul şi închiderii închizătorului. deasupra – şanţuri: longitudinal – pentru călcâiul tijei recuperatorului şi transversal – pentru capacul cutiei închizătorului. Cutia închizătorului are: . în cutia închizătorului se găseşte mecanismul de dare a focului. de cutia închizătorului şi nu se separă de ea. coadă cu orificiu pentru fixarea patului în cutia închizătorului.Filetul (din stânga) de la gura ţevii serveşte la înşurubarea întăritorului de recul pentru tragerea cu cartuşe de manevră.în spate. În urechea umărului intră vergeaua. nervuri şi praguri directoare pentru dirijarea mişcării portînchizătorului şi închizătorului.

Înălţătorul se compune din baza înălţătorului. Foaia înălţătorului are o coamă cu crestătură pentru ochire şi tăieturi pentru menţinerea cursorului în poziţia stabilită. Aparatele de ochire servesc pentru executarea ochirii cu pistolul-mitralieră pe timpul tragerii asupra obiectivelor aflate la diferite distanţe. În interior are un locaş pentru arcul lamelar şi o scobitură pentru portînchizător. pe peretele din dreapta sunt două scobituri pentru fixarea poziţiei piedicii de siguranţă la foc automat (F. Cursorul este montat pe foaia înălţătorului şi se menţine în poziţia dată cu ajutorul zăvorului. mânerulpistol şi garda trăgaciului cu zăvorul încărcătorului. cifrele scării reprezintă distanţele de tragere în sute de metri. cu ajutorul zăvorului cu arc. Baza înălţătorului are: două sectoare pentru a pune foaia înălţătorului la o anumită înălţime. La cutia închizătorului sunt fixate: patul cu inel. Arcul lamelar se găseşte în locaşul bazei înălţătorului şi menţine foaia înălţătorului în poziţia dată. intră în tăietura foii înălţătorului. Pe foaia înălţătorului este trecută o scară cu gradaţii de la 1-10 şi cu litera “P”.A. capacul are o tăietură în formă de trepte. sub acţiunea arcului. urechi pentru fixarea foii înălţătorului. Pe peretele din spate are o tăietură semicirculară pentru capacul cutiei închizătorului. pentru trecerea tuburilor care se aruncă în exterior şi pentru mişcarea mânerului de armare. . Sania şi baza cătării au trecute pe ele linii care determină poziţia cătării după reglaj.) şi la foc lovitură cu lovitură (F. arcul lamelar. Ele se compun din înălţător şi cătare. în spate 112 . orificii pentru ştift şi pentru zăvorul tubului de gaze. În partea dreaptă. foaia înălţătorului şi cursorul.dedesubt: fereastră pentru încărcător şi fereastră pentru trăgaci. Cătarea este înşurubată în sania care este fixată la baza cătării. care corespunde cu înălţătorul 3. litera “P” reprezintă poziţia normală a înălţătorului.). Capacul cutiei închizătorului fereşte de murdărie piesele şi mecanismele care se găsesc în cutia închizătorului. Baza înălţătorului este montată pe ţeavă şi fixată cu ştift.F.piedicii de siguranţă. Zăvorul are un dinte cu care.

Patul are un inel pentru curea. În locaşul patului este fixat un arc pentru împingerea penarului cu accesorii. extractor cu arc şi cu ax şi axul percutorului. pentru închiderea canalului ţevii. Patul şi mânerul-pistol servesc la mânuirea mai uşoară a pistolului-mitralieră. pentru percutarea capsei şi pentru extragerea tubului (cartuşului) din camera cartuşului. pe partea stângă – un şanţ longitudinal pentru trecerea aruncătorului cutiei închizătorului (la capătul său şanţul este lărgit pentru a asigura răsucirea închizătorului în momentul închiderii). Portînchizătorul cu pistonul de gaze serveşte pentru punerea în funcţiune a închizătorului şi a mecanismului de dare a focului. în partea îngroşată a corpului închizătorului – 113 .în interior :canale pentru recuperator şi pentru închizător. Capacul se fixează la cutia închizătorului cu ajutorul şanţului semirotund de pe baza înălţătorului.are o fereastră pentru pragul tubului director al recuperatorului. . .în părţile laterale: şanţuri pentru mişcarea portînchizătorului pe nervurile cutiei închizătorului. Închizătorul se compune din: . Corpul închizătorului are: la retezătura dinainte – lighenaş pentru fundul tubului şi locaş pentru extractor. Închizătorul serveşte pentru împingerea cartuşului în camera cartuşului.în partea dinapoi: un prag de siguranţă. un locaş pentru accesorii şi o talpă de metal cu un capac deasupra locaşului.dedesubt: un şanţ profilat în care intră pragul director al închizătorului şi un şanţ pentru trecerea aruncătorului cutiei închizătorului. două praguri de armare care în momentul închiderii închizătorului intră în tăieturile cutiei închizătorului. . Portînchizătorul are: .în partea dreaptă: prag pentru declanşarea (răsucirea) agăţătorului autodeclanşatorului şi un mâner pentru reîncărcarea pistolului-mitralieră. percutor. al şanţului transversal al cutiei închizătorului şi cu ajutorul pragului tubului director al recuperatorului. În partea dinainte a portînchizătorului este fixat un piston de gaze. .corp. deasupra – un prag director pentru răsucirea închizătorului la închidere şi la deschidere.

Apărătoarea mâinii cu tubul de gaze se compune din tubul de gaze. El se compune din arcul recuperatorului. Extractorul cu arc serveşte pentru extragerea tubului din camera cartuşului şi pentru menţinerea lui până în momentul întâlnirii cu aruncătorul cutiei închizătorului.orificii pentru axul extractorului şi axul percutorului. locaş pentru arc şi scobitură pentru ax. Apărătoarea mâinii serveşte pentru apărarea mâinilor pistolarului de arsuri pe timpul tragerii. tija mobilă şi mufă. inelele de legătură dinainte şi dinapoi. lovirea percutorului. Axul percutorului serveşte pentru fixarea percutorului şi axul extractorului. încetarea tragerii. Ea are un jgheab în care este fixat semiinelul de metal care împinge apărătoarea mâinii de la tubul de gaze (prin aceasta se exclude apariţia jocului apărătorii mâinii. În interior corpul închizătorului are un canal pentru percutor. călcâi cu praguri pentru cuplarea cu cutia închizătorului şi un prag pentru menţinerea capacului cutiei închizătorului. asigurarea executării focului automat sau a focului lovitură cu lovitură. Tija mobilă are la capătul său dinainte scobituri pentru montarea mufei. 114 . apărătoarea mâinii şi semiinelul de metal. Cu capătul său dinainte tubul de gaze se montează pe racordul camerei de gaze. inelul de legătură dinapoi are un prag în care se sprijină zăvorul tubului de gaze. Mecanismul de dare a focului serveşte pentru: eliberarea cocoşului de pe nuca de armare sau de pe nuca autodeclanşatorului. preîntâmpinarea tragerii când închizătorul nu este închis şi asigurarea pistolului-mitralieră. când se usucă lemnul). Percutorul are vârf şi scobitură pentru ax. tija de ghidare. Tubul de gaze serveşte pentru dirijarea mişcării pistonului de gaze. Apărătoarea mâinii este fixată pe tubul de gaze cu ajutorul inelelor de legătură dinainte şi dinapoi. Recuperatorul serveşte pentru aducerea portînchizătorului cu închizătorul în poziţia dinainte. Tija de ghidare are la capătul dinapoi un prag de sprijin pentru arc. El are nervuri directoare. Extractorul are gheara pentru apucarea tubului.

agăţătorul pentru tragerea lovitură cu lovitură cu arcul său. corpul se închide cu capac. Dedesubt. arc şi ridicătorul de cartuşe. Corpul încărcătorului îmbină toate piesele încărcătorului. Încărcătorul serveşte pentru încărcarea cartuşelor în el şi pentru trimiterea lor în cuita închizătorului. iar pe părţile laterale sunt umerii pentru degetele mâinilor. El se compune din corp. cu ajutorul cărora încărcătorul se montează la cutia închizătorului. pentru ca acesta să nu se deplaseze. Ulucul serveşte pentru mânuirea pistolului-mitralieră şi pentru protejarea mâinilor pistolarului împotriva arsurilor. pentru a se vedea dacă încărcătorul este încărcat complet cu cartuşe. El se fixează la ţeavă dedesubt. cu ajutorul îndoiturii interioare de pe peretele din dreapta. ridicătorul de cartuşe are un prag care asigură aşezarea în zigzag a cartuşelor din încărcător. pentru a mări rezistenţa la lovire. În interiorul corpului se găsesc ridicătorul de cartuşe şi arcul cu placa opritoare. pe peretele dinainte se găseşte o gheară. încetinitorul cocoşului cu arcul său. Pereţii corpului sunt prevăzuţi cu nervuri. cu ajutorul inelului de legătură şi la cutia închizătorului. iar pe cel dinapoi se găseşte umărul. se găseşte un orificiu de control. Placa opritoare este fixată inseparabil la capătul de jos al arcului şi menţine cu pragul său capacul încărcătorului. trăgaci. Pe peretele dinapoi al corpului. Ridicătorul de cartuşe se menţine pe capătul de sus al arcului. 115 . Capacul are un orificu pentru pragul plăcii opritoare. capac. pereţii lui laterali au îndoituri pentru menţinerea cartuşelor împotriva căderii şi praguri care limitează ridicarea ridicătorului de cartuşe. autodeclanşatorul cu arcul său şi piedica de siguranţă. În jgheabul ulucului se găseşte o garnitură de metal pentru sprijinul ţevii. unde este fixat cu trei axe ce se înlocuiesc reciproc şi se compune din: cocoşul cu arcul de armare. Scobiturile de pe uluc şi de pe apărătoarea mâinii formează ferestre pentru răcirea ţevii şi a tubului de gaze pe timpul tragerii. O parte din pistoalele-mitralieră au ulucuri prevăzute la partea inferioară cu un mâner (acesta este cel de-al doilea mâner al pistolului-mitralieră).Mecanismul de dare a focului se găseşte în cutia închizătorului. placa opritoare. cu ajutorul pragului care intră în locaşul cutiei închizătorului. în partea de jos.

Conductele reţelei de iluminat se taie câte una. pragul de siguranţă. bulonul. pentru menţinerea baionetei-pumnal împotriva căderii. pragul-ax. dornul. pe faţa dinapoi – şanţuri longitudinale cu care baioneta-pumnal se introduce pe pragurile corespunzătoare de pe opritorul camerei de gaze. în interiorul tecii se găseşte un arc lamelar. Se interzice executarea culoarelor în barajele de sârmă electrizate cu ajutorul baionetei-pumnal. Vergeaua se foloseşte pentru curăţarea şi ungerea canalului ţevii şi a canalelor şi scobiturilor din celelalte piese ale pistoluluimitralieră. Pe lamă se găsesc: marginea tăioasă. 116 . scoţând. Când se taie conducta. fălcile din masă plastică şi o curea pentru fixarea pe mână a baionetei-pumnal. Mânerul serveşte pentru mânuirea baionetei-pumnal şi pentru fixarea la pistolul-mitralieră. şurubelniţa. se foloseşte ca foarfece. fierăstrăul. în prealabil. curăţarea şi ungerea pistolului-mitralieră. ea se foloseşte. În afară de aceasta. penarul şi bidonaşul. ca fierăstrău (pentru tăierea metalului) şi ca foarfece (pentru tăierea sârmei). montarea. orificiul în care se introduce pragul-ax al tecii. cureaua de la baioneta-pumnal şi cureaua de suspensie de la teacă. Pe mâner se găsesc: pe faţa dinainte – un inel pentru introducerea pe manşonul ţevii. se va urmări ca mâinile să nu atingă suprafaţa de metal a baionetei-pumnal şi a tecii. pentru tăierea sârmei. peria.Baioneta-pumnal se pune la pistolul-mitralieră numai când se întrevede necesitatea nimicirii inamicului în lupta corp la corp. orificiul pentru curea. Accesoriile pistolului-mitralieră Accesoriile servesc pentru demontarea. teaca are o suspensie cu două biliere şi o copcă. un prag cu care baionetapumnal intră în şanţul corespunzător de pe opritorul bazei cătării. muchia tăioasă care. în combinare cu teaca. Accesoriile cuprind: vergeaua. opritorul pentru limitarea răsucirii baionetei-pumnal când se foloseşte ca foarfece şi un manşon de cauciuc pentru electroizolare. cap-câlţi. zăvorul. În restul timpului. un agăţător pentru curea. ea se foloseşte ca pumnal. împreună cu baioneta-pumnal. Teaca serveşte pentru punerea baionetei-pumnal la centură.

ca mâner pentru şurubelniţă pe timpul înşurubării şi al deşurubării cătării şi pentru răsucirea zăvorului tubului de gaze. Vergeaua se montează la pistolul-mitralieră sub ţeavă. Penarul are orificii în care se introduce vergeaua pe timpul curăţării pistolului-mitralieră. Peria se foloseşte numai pentru ungerea canalului ţevii. El menţine agăţătorul pentru tragerea lovitură cu lovitură şi încetinitorul cocoşului cu arcul său pe trăgaci. dornului şi bulonului. Scobitura de la capătul şurubelniţei este destinată pentru înşurubarea şi deşurubarea cătării. periei. 117 . precum şi a canalelor şi a scobiturilor din celelalte piese ale pistolului-mitralieră. Capacul se foloseşte ca apărătoare a ţevii pe timpul curăţării canalului ţevii. Şurubelniţa. Capul de câlţi se foloseşte pentru curăţarea şi ungerea canalului ţevii. Când se curăţă canalul ţevii. praguri interioare şi scobituri pentru fixarea la manşonul ţevii. iar scobitura laterală – pentru fixarea capului de câlţi la vergea. dornul şi bulonul se folosesc pe timpul demontării şi al montării pistolului-mitralieră. Orificiile laterale de pe capacul penarului sunt destinate pentru dornul care se foloseşte pentru scoaterea capacului penarului de pe ţeavă sau de pe penar. şurubelniţa se introduce în orificiile laterale ale penarului. şurubelniţei. orificii ovale pentru şurubelniţă şi un orificiu dreptunghiular pentru răsucirea zăvorului tubului de gaze pe timpul demontării şi al montării pistolului-mitralieră. el are un orificiu pentru dirijarea mişcării vergelei. Bidonaşul serveşte pentru apărarea uleiului folosit la ungerea pistolului-mitralieră şi se poartă în buzunarul portîncărcătorului. Penarul se foloseşte ca mâner pentru vergea pe timpul curăţării şi al ungerii canalului ţevii.Vergeaua are un cap cu orificiul pentru dorn. Pentru a putea fi folosită mai uşor. Bulonul se foloseşte pe timpul montării mecanismului de dare a focului. şurubelniţa se pune în penar pe deasupra capului vergelei. Penarul serveşte pentru păstrarea capului de câlţi. El se închide cu un capac. filet pentru înşurubarea ştergătorului sau a periei şi crestătura pentru cârpe sau câlţi.

Înţepenirea cartuşului. . cocoşul este coborât de pe nuca de armare.Se reîncarcă pistolulmitralieră şi se continuă tragerea. . . Dacă incidentul se repetă se controlează şi se curăţă percutorul şi mecanismul de dare a focului. Închizătorul este în poziţia dinainte.Extractorul sau arcul său este murdar sau defect. se înlătură cartuşul înţepenit şi se continuă tragerea.Cartuşul este defect. dar nu sa produs lovitura – nu există cartuş în camera caruşului. piesele mobile s-au oprit în poziţia de mijloc. ţinându-l în poziţia dinapoi se scoate încărcătorul şi se extrage cartuşul înfipt.Încărcătorul este murdar sau defect.Valţurile încărcătorului sunt îndoite. . se trimite pistolul-mitralieră la atelierul artileristic.Cartuşul sau camera cartuşului sunt murdare. se schimbă încărcătorul. .Incidente de tragere: Incidentele şi remedierea lor -Încărcătorul nu alimentează pistolul-mitralieră cu cartuşe.Tubul tras nu este extras din camera cartuşului. cartuşul este în camera cartuşului. . cartuşul următor s-a înfipt cu glonţul în el. unsoarea este murdară sau solidificată. .Se reîncarcă pistolulmitralieră şi se continuă tragerea. . Se extrage tubul tras din camera cartuşului cu închizătorul sau cu . .Rateu.Zăvorul încărcătorului este defect. dacă acestea sau rupt ori s-au uzat. . piesele mobile sCauzele incidentelor Procedeele de remediere . . Cartuşul s-a oprit cu glonţul în retezătura culatei ţevii. dar nu s-a produs percuţia.Se ţine mânerul de armare al portînchizătorului. se trimite pistolulmitralieră la atelierul artileristic. Dacă incidentul se repetă.Dacă zăvorul încărcătorului este defect.Se trage mânerul de armare al portînchizătorului înapoi şi.Se schimbă încărcătorul. Tubul a rămas în camera cartuşului. . . 118 .Percutorul sau mecanismul de dare a focului este defect. Închizătorul este în poziţia dinainte.

după executarea serviciului şi a exerciţiilor în teren fără tragere. se aruncă tubul şi se continuă tragerea. se timite pistolul-mitralieră la atelierul artileristic. . Dacă incidentul se repetă. .Dacă incidentul se repetă. Îngrijirea.în situaţii de luptă şi în aplicaţii cu durată mare – zilnic. .Extractorul este murdar sau defect. . pe timpul acalmiei şi al pauzelor la aplicaţii. prin păstrarea corectă. Se continuă tragerea.Tubul tras nu este aruncat. Dacă extractorul este defect. căile de gaze sau camera cartuşului sunt murdare.Dacă extractorul este defect. se trimite pistolul-mitralieră la atelierul artileristic. se ung piesele mobile.Se trage mânerul de armare al portînchizătorului înapoi. Curăţarea pistolului-mitralieră se execută: . prin mânuirea cu grijă şi prin înlocuirea sau repararea la timp a pieselor şi a mecanismelor rupte şi defecte. vergeaua. apoi se continuă tragerea. . Aceasta se realizează prin curăţarea şi ungerea lui la timp şi cu pricepere. păstrarea şi întreţinerea pistolului-mitralieră Pistolul-mitralieră trebuie ţinut întotdeauna în deplină stare de funcţionare şi gata de întrebuinţare. . 119 .Piesele mobile. Tubul nu este aruncat din cutia închizătorului. ci a rămas în ea în faţa închizătorului sau este împins din nou de închizător în camera cartuşului. se curăţă orificiile de gaze. piesele mobile şi camera cartuşului.au oprit în poziţia de mijloc.imediat după tragerea cu cartuşe de război sau de manevră. Se controlează extractorul de murdărie. . se curăţă camera cartuşului şi cartuşele. . la ieşirea din serviciu sau la înapoierea de la exerciţii.

la înapoierea de la tragere sau din aplicaţie se execută curăţarea pistolului-mitralieră în cursul următoarelor 3-4 zile...26. 0..6.. .când tragerea se execută foc lovitură cu lovitură …… 40...350.. După curăţare.. în m/s ………………. 0.cu încărcătorul din aliaj uşor.. în m ……………1000. Capacitatea încărcătorului..... Viteza iniţială a glonţului..…………………………………… 0.. 1943: Distanţa de tragere după înălţător..din aliaj uşor …………………………………….........7. neîncărcat ……….dacă pistolul-mitralieră stă nefolosit – cel puţin o dată pe săptămână....... Greutatea încărcătorului.62. Calibrul. în m .... în Kg. pentru a nu permite ca umezeala să acţioneze asupra metalului. Cadenţa de tragere..: -cu teacă ………... în m ……….când tragerea se execută în serii ………………. După executarea trageri cu cartuşe de război sau de manevră se curăţă şi se ung canalul ţevii..45..... Greutatea baionetei-pumnal..... dacă pe cârpe se observă zgură (negreală) sau rugină. în Kg...3.62 mm. se şterge zilnic canalul ţevii cu cârpe curate şi.….17... în Kg...1. în lovituri pe minut: .. încărcat ………….cu încărcătorul din aliaj uşor...fără teacă ………………………………………….….. Greutatea pistolului-mitralieră fără baionetă-pumnal.… 0.. Ofiţerii sunt obligaţi să asiste din timp în timp la curăţarea armamentului şi să controleze dacă ea se execută corect. Distanţa loviturii directe asupra ţintei-piept.. Distanţa până la care se păstrează efectul omorâtor al glonţului. md.. 7.... pistolul-mitralieră se unge. 1963 şi ale cartuşului md. Date balistice şi de construcţie ale pistolului-mitralieră cal... . Cadenţa de tragere teoretică în lovituri pe minut ……600. în mm …………………………………..……715..... 120 . în m ….3.... Distanţa maximă la care ajunge glonţul..: ...…30.... .din oţel…………………………………………….…1500..3000..... se curăţă canalul ţevii. . cartuşe ………………. Unsoarea se aplică numai pe suprafaţa bine curăţată şi uscată a metalului.……100.....33.: .…. închizătorul şi portînchizătorul cu pistonul de gaze chiar în poligon sau în teren.....

Eficacitatea maximă a focului puştii-mitralieră asupra obiectivelor terestre se obţine la distanţe de până la 800 m. Distanţa de tragere după înălţător este de 1000 m.6 Kg. mecanismul de dare a focului permite executarea tragerii lovitură cu lovitură.. Cadenţa de tragere practică când tragerea se execută în serii până la 150 lovituri pe minut. cu miezul de oţel). alimentarea cu cartuşe se face dintr-un încărcător-tambur cu capacitatea de 75 cartuşe sau dintr-un încărcătorsector cu capacitatea de 40 cartuşe. 5. în mm …………………………….. Cadenţa de tragere teoretică este de aproximativ 600 lovituri pe minut... în mm ………………369. ……………………. Ea se întrebuinţează pentru nimicirea forţei vii şi lovirea mijloacelor de foc ale inamicului. 7... Numărul de ghinturi …………………………………... în g. când tragerea se execută lovitură cu lovitură până la 50 lovituri pe minut. Lungimea liniei de miră. Grosimea cătării.7. Greutatea puştii-mitralieră cu încărcător-tambur încărcat este de 6.16. Tragerea cu puşca-mitralieră se execută în serii scurte (până la 5 lovituri).Lungimea pistolului-mitralieră. în mm ……………………. În timpul tragerii. trasoare şi perforant-incendiare.. iar asupra avioanelor şi paraşutiştilor la distanţe de până la 500 m. serii lungi (până la 15 lovituri) şi prin foc continuu. .. iar cu încărcător-sector încărcat de 5.8 Kg... Greutatea glonţului (obişnuit. 121 . Lungimea ţevii.4. 1943 cu gloanţe obişnuite. Greutatea cartuşului.1..6.. . Pentru tragerea cu puşca-mitralieră se întrebuinţează cartuşe md.2.. 1964 – este arma de bază a grupei de pistolari.……2.fără baionetă-pumnal …………………………………870.cu baioneta-pumnal pusă ……………………………1020. Lungimea cursei ghinturilor. Lungimea părţii ghintuite a ţevii. în mm: . în mm ……………………240. în g.….9 Greutatea încărcăturii de pulbere. în g...62 mm Md..4...….…378. În afară de aceasta. Distanţa loviturii directe asupra ţintei-piept este de 365 m.. …………………. în mm …………………………………415. Destinaţia şi proprietăţile de luptă ale puştii-mitralieră Puşca-mitralieră cal.

• închizătorul. • încărcătorul (tambur sau sector). extragerea tubului din camera cartuşului şi aruncarea lui din cutia închizătorului. iar portînchizătorul eliberează braţul scurt al autodeclanşatorului de pe pragul autodeclanşatorului. • ulucul. Deszăvorârea închizătorului se produce prin rotirea lui în jurul axei longitudinale spre stânga.K. apasă pe peretele frontal al pistonului de gaze şi împing pistonul cu portînchizătorul înapoi. 1963 (A. cătarea. • mecanismul de dare a focului. • recuperatorul. 7. • portînchizătorul cu pistonul de gaze. învelitoarea şi genţile pentru încărcătoare.M. • tubul de gaze cu apărătoarea mâinii. • capacul cutiei închizătorului. care se dirijează din canalul ţevii spre pistonul de gaze al portînchizătorului. o parte din gazele care urmează glonţul pătrund prin orificiul din peretele ţevii în camera de gaze.Noţiuni despre construcţia şi funcţionarea puştiimitralieră Puşca-mitralieră se compune din următoarele piese şi mecanisme principale: • ţeava cu: cutia închizătorului. Funcţionarea automată a puştii-mitralieră se bazează pe întrebuinţarea energiei gazelor rezultate din arderea pulberii. comprimarea arcului recuperator şi armarea cocoşului. crăcanul şi patul.). împinge un cartuş din încărcător în camera cartuşului şi închide canalul ţevii. 122 . înălţătorul. Majoritatea pieselor şi mecanismelor puştii-mitralieră au aceeaşi construcţie ca şi piesele şi mecanismele respective ale pistolului-mitralieră cal. datorită cărui fapt pragurile de înzăvorâre ale închizătorului ies din tăieturile cutiei închizătorului. În completul puştii-mitralieră intră: accesoriile. Prin deplasarea portînchizătorului spre înapoi se produc deszăvorârea închizătorului. La darea focului. cureaua. Portînchizătorul cu închizătorul revin în poziţia iniţială sub acţiunea recuperatorului.62 mm Md.

ungerea şi controlul puştii-mitralieră.Înzăvorârea închizătorului se produce prin rotirea lui în jurul axei longitudinale spre dreapta. trăgaci. demontarea parţială se execută pentru curăţarea. portînchizător. tragerea se continuă cât timp se apasă pe trăgaci şi în încărcător sunt cartuşe.se aşează puşca-mitralieră pe crăcan. se eliberează trăgaciul şi se apasă din nou pe acesta. Demontarea prea frecventă a puştii-mitralieră grăbeşte uzura pieselor şi mecanismelor. cu gura ţevii spre stânga. capacul cutiei închizătorului. pentru a trage lovitura următoare. nu se pun unele peste altele. Dacă piedica de siguranţă este pusă la “foc automat”. cu mâna dreaptă se desface clema arcuită şi se îndepărtează crăcanul de ţeavă. iar demontarea completă – pentru curăţirea puştiimitralieră când aceasta este prea murdară. La montarea puştii-mitralieră se confruntă seriile de pe piese: la fiecare puşcă-mitralieră seria de pe cutia închizătorului trebuie să corespundă cu seriile de pe tubul de gaze. 123 . Învăţarea demontării şi montării folosind puştile-mitraliere de luptă este admisă numai în cazuri excepţionale. Dacă piedica de siguranţă este pusă la “foc lovitură cu lovitură”. respectându-se măsurile de precauţie în mânuirea pieselor şi mecanismelor. Demontarea şi montarea puştii-mitralieră Demontarea puştii-mitralieră poate fi parţială sau completă. piesele şi mecanismele se aşază în ordinea demontării lor. la apăsarea pe trăgaci pleacă o singură lovitură. Ţinând puşcamitralieră cu mâna stângă de uluc în poziţie verticală. autodeclanşator şi pârghia focului lovitură cu lovitură. după ce a stat în ploaie sau în zăpadă. închizător. se mânuiesc cu atenţie. datorită cărui fapt pragurile de înzăvorâre ale închizătorului se agaţă de pragurile de înzăvorâre ale cutiei închizătorului. astfel ca picioarele să ocupe o poziţie fixă: se aşează puşca-mitralieră pe crăcan. cocoş. Demontarea parţială a puştii-mitralieră: . când se schimbă unsoarea şi când se repară. Demontarea şi montarea puştii-mitralieră se execută pe o masă sau pe un aşternut curat. nu se forţează şi nu se izbesc.

în care scop se trece piedica de siguranţă în poziţia de jos. se ridică puţin capătul din spate al tubului de ghidare şi se scoate recuperatorul din canalul portînchizătorului. se dă drumul la mânerul de armare şi se eliberează cocoşul de pe pragul de armare. Se ia portînchizătorul în mâna stângă. Apăsând cu degetul mare pe zăvorul încărcătorului.se demontează portînchizătorul împreună cu închizătorul. . peria. se împinge partea de jos a încărcătorului înainte şi se separă de puşca-mitralieră. se ridică puţin portînchizătorul împreună cu închizătorul şi se scoate din cutia închizătorului.se scoate penarul cu accesorii. . cu mâna dreaptă se apucă de călcâiul tubului de ghidare al recuperatorului şi se împinge către înainte până la ieşirea călcâiului acestuia din şanţul longitudinal al cutiei închizătorului. se deschide penarul şi se scot din el: capul de câlţi. . se apucă încărcătorul cu mâna dreaptă. Cu mâna stângă se apucă de gâtul patului. . Se îndepărtează capătul vergelei de ţeavă în aşa fel.se demontează capacul cutiei închizătorului. încât 124 . sub acţiunea arcului. .se demontează recuperatorul.se demontează închizătorul de pe portînchizător. încât vârful ei să iasă de sub umărul bazei cătării. se răsuceşte în aşa fel. . Ţinând puşca-mitralieră cu mâna stângă de gâtul patului. iar cu mâna dreaptă se trage portînchizătorul înapoi până la refuz. Se apasă cu degetul arătător de la mâna dreaptă pe capacul locaşului pentru penar de la talpa patului în aşa fel. dornul şi ştiftul. se trage de mânerul de armare înapoi. cu închizătorul în sus. şurubelniţa. Se ţine în continuare puşca-mitralieră cu mâna stângă. încât penarul. după care se scoate vergeaua înainte. se controlează camera cartuşului. Ţinând puşca-mitralieră cu mâna stângă de gâtul patului. După aceasta se controlează dacă nu este vreun cartuş în camera cartuşului. Pentru scoaterea vergelei se poate întrebuinţa dornul. cu degetul mare al acestei mâini se apasă pe pragul tubului de ghidare al recuperatorului.se scoate vergeaua. cu mâna dreaptă se trage închizătorul înapoi. iar cu mâna dreaptă se ridică puţin partea din spate a capacului cutiei închizătorului şi se scoate capacul.. să iasă din locaş.se scoate încărcătorul.

.. .…365.sector………………….cu încărcător-tambur.6..0. în m/s ……………………….……………………………. 125 ... Cadenţa de tragere practică.. în Kg.………………7. Capacitatea încărcătorului. cu mâna dreaptă se introduce penarul cu orificiul dreptunghiular peste pârghia zăvorului tubului de gaze. md..……………….745.………. Greutatea încărcătorului.62 mm. Lungimea puştii-mitralieră. Cadenţa de tragere teoretică în lovituri pe minut ……… 600. în m …. încărcat ………….. Rolul şi descrierea pieselor şi mecanismelor puştiimitralieră.. Sunt la fel cu cele de la pistolul-mitralieră.: . Viteza iniţială a glonţului. Calibrul.1500. .…0. se răsuceşte zăvorul în poziţie verticală şi se scoate tubul de gaze de pe racordul camerei de gaze.1000.. neîncărcat ……………………. 1964. Sunt la fel cu cele de la pistolul-mitralieră..pragul director al închizătorului să iasă din şanţul profilat al portînchizătorului şi se scoate închizătorul.când tragerea se execută foc lovitură cu lovitură ………50.se demontează tubul de gaze împreună cu apărătoarea mâinii. Distanţa până la care se păstrează efectul omorâtor al glonţului..8. Distanţa maximă la care ajunge glonţul. în m . Ţinând puşca-mitralieră cu mâna stângă. în mm. ..:……………………1040. .tambur ……………. Îngrijirea.……………. cartuşe …………………75 şi 40. încărcat ……………. împingându-l înainte... Date balistice şi de construcţie ale puştii-mitralieră cal. Distanţa de tragere după înălţător..……. neîncărcat ……………………. Sunt la fel cu cele de la pistolul-mitralieră. în Kg.6. 7.: . Montarea se execută în ordine inversă demontării. în m ………..când tragerea se execută în serii ………………………150.3000. în mm ……………………….62.2.…5. Distanţa loviturii directe asupra ţintei-piept.9. . în m ………….6..5.. .cu încărcător-sector.………….. în lovituri pe minut: ..cu încărcător-sector. întreţinerea şi păstrarea puştii-mitralieră.5.. Greutatea puştii-mitralieră. Incidente de tragere.cu încărcător-tambur.

.Distanţa maximă de tragere după înălţător ………1200 m. în g.2.Lungimea puştii cu baionetă …………………. în mm …………………………555.6. 5.2. armarea..f.Lungimea puştii fără baionetă …………………1150 mm.Distanţa până la care se păstrează efectul omorâtor al glonţului …3800 m. . …………………1.Greutatea puştii fără baionetă.Distanţa maximă de tragere cu luneta ……………1300 m. Greutatea încărcăturii de pulbere./min . ………………………………16. Pentru tragerea cu puşca semiautomată se folosesc cartuşe cu glonţ obişnuit (uşoare Md.Capacitatea încărcătorului ………………………10 cartuşe. cu miezul de oţel). automat.Calibrul ţevii ……………………………………7.5. în mişcare. În timpul tragerii alimentarea cu cartuşe se face din încărcător. Tragerea se execută numai foc cu foc. . neadăpostite şi mascate.Lungimea ţevii …………………………………620 mm.…………………800 m..1300 mm.9.……. 1908 cu miez de oţel).S. în g. în mm ……………….Viteza de tragere (cadenţa practică) …………8-10 lov.Distanţa eficace de tragere ……. Pentru nimicirea inamicului în lupta corp la corp.L Puşca semiautomată cu lunetă este arma din dotarea puşcaşului lunetist. . .. Lungimea cursei ghinturilor.. Destinaţia şi caracteristicile tehnico-tactice ale puştii semiautomate cu lunetă – P.Lungimea ţevii.Greutatea puştii fără baionetă. în mm ………………………….590. lunetă şi încărcător 4060 g. Lungimea liniei de miră. în mm …………………………………. Principalele caracteristici tehnico-tactice: . Numărul de ghinturi ………………………………….62 mm. …7. cu lunetă şi încărcător g… 4900 g. darea focului făcânduse manual iar încărcarea. Greutatea glonţului (obişnuit. în g. Lungimea părţii ghintuite a ţevii..f. .. Greutatea cartuşului.……4.544. . la puşca semiautomată cu lunetă se montează baioneta-pumnal. destinată pentru distrugerea diferitelor obiective izolate. . .. Grosimea cătării.. care apar. în mm ……………………240. . 126 .

….Puterea măritoare a lunetei ………………….. • mecanismul de dare a focului.1 g..Diametrul pupilei de ieşire ………………….f. • luneta.Lungimea părţii ghintuite ………………………565 mm.320 mm. . Construcţia şi funcţionarea puştii semiautomate 7. Din completul puştii semiautomate cu lunetă mai fac parte: .f. .Lungimea liniei de miră ………………………590 ± 1 mm.. . .f..6 g. .Greutatea lunetei ……………………………560 ± 20 g. • tubul de gaze cu apărătoarea mâinii. în principal. .………4 x. cureaua.. • ulucul ţevii.Puterea separatoare …………………………………12 s.accesoriile. . • recuperatorul.Pasul ghinturilor ………………………………….Câmpul vizual al lunetei ………………………………6o. • portînchizătorul. • încărcătorul. .62 mm cu lunetă Puşca semiautomată cu lunetă se compune. . • închizătorul..Viteza iniţială a glonţului …………………………830 m/s. din următoarele piese şi mecanisme: • ţeava cu cutia mecanismelor şi aparatele de ochire. bazată pe folosirea energiei gazelor care sunt dirijate din canalul ţevii asupra pistonului de gaze al portînchizătorului. 127 . .f.Greutatea încărcăturii de pulbere ………………….Numărul ghinturilor ………………………………4..Greutatea cartuşului ………………………………21. • baioneta-pumnal.Greutatea glonţului obişnuit cu miez de oţel ………9.. husa lunetei şi geanta pentru încărcătoare. • patul..8 g. . Puşca semiautomată cu lunetă este o armă cu rearmare automată..3. . • capacul cutiei mecanismelor..6 mm.

închizătorul împinge cartuşul de deasupra din încărcător în camera cartuşului şi se înzăvorăşte la ţeavă. acţionează asupra pistonului de gaze şi împing portînchizătorul spre înapoi. în mişcare. Demontarea şi montarea P. • demontarea închizătorului din portînchizător. Sub acţiunea arcului recuperator are loc revenirea şi încărcarea armei. o parte din gazele rezultate din arderea pulberii şi care însoţesc glonţul spre gura ţevii. putându-se continua tragerea. • demontarea capacului cutiei mecanismelor.S.L. La revenire. După montarea unui nou încărcător (încărcat) se trage înapoi mânerul de armare şi se eliberează. Portînchizătorul. care în momentul când ia contact cu aruncătorul de tuburi este aruncat în afară. Pentru a putea trage lovitura următoare. • demontarea portînchizătorului cu închizătorul. ansamblul portînchizător-închizător este blocat în poziţia dinapoi. Sub acţiunea arcului recuperator are loc revenirea portînchizătorului şi închizătorului în poziţia dinainte. În timpul revenirii. 128 . • demontarea recuperatorului de la puşcă. • demontarea lunetei de la puşcă. mai întâi trebuie eliberat trăgaciul (cocoşul se eliberează din agăţător şi se sprijină pe pragul profilat al trăgaciului) apoi se apasă din nou pe trăgaci. pe timpul cursei înapoi a portînchizătorului cu închizătorul. comprimă arcul recuperator şi armează cocoşul. Deplasându-se înapoi. cu gheara extractoare extrage tubul-cartuş din camera cartuşului. care se sprijină pe pragul profilat al trăgaciului.În timpul tragerii. închizătorul se deszăvorăşte de la ţeavă. Închizătorul se înzăvoreşte prin răsucirea lui spre dreapta şi prin intrarea pragurilor sale de înzăvorâre în şanţurile bucelei cutiei mecanismelor. pătrund prin orificiul din peretele ţevii în camera de gaze. ridicătorul de cartuşe acţionează asupra opritorului închizătorului împingându-l în sus.: • demontarea încărcătorului. iar portînchizătorul acţionează pârghia de declanşare automată scoţând braţul scurt al autodeclanşatorului din pragul cocoşului. După tragerea ultimului cartuş din încărcător.

în prelungirea canalului din peretele ţevii. Blocul cătării se găseşte montat pe ţeava puştii. Interiorul ţevii este un canal cu patru ghinturi. blocul cătării cu baza cătării. cu canalul înclinat.: Ţeava are rolul de a imprima glonţului atât o mişcare în sens longitudinal. Ascunzătorul de flăcări. şi are rolul de a asigura montarea baioneteipumnal la puşcă. Rolul şi descrierea mecanismelor şi pieselor P.S. cât şi o mişcare de rotaţie (pentru a asigura stabilitatea pe traiectorie). Camera de gaze se află montată pe ţeavă. Interiorul ţevii este acoperit cu un strat de crom.L. Ţeava se montează la cutia mecanismelor prin intermediul bucelei cutiei mecanismelor. Montarea se execută în ordine inversă demontării. în spatele bucelei de prindere a baionetei. La exterior ţeava are montat pe ea ascunzătorul de flăcări. • 129 . camera de gaze (corpul ei). înspre gura ţevii. conul de forţare şi partea ghintuită în care se află orificiul pentru efectuarea împrumutului de gaze. spre pistonul de gaze.demontarea apărătorii mâinii cu tubul de gaze. în urma blocului cătării. inelul ulucului ţevii şi blocul înălţătorului cu zăvorul apărătorii mâinii. care-i străpunge corpul. asigurând dirijarea unei cantităţi din gazele rezultate în urma tragerii în ţeavă. Ghintuirea este pe dreapta. lungimea părţii ghintuite este 565 mm. Blocul cătării cuprinde baza cătării şi fixatorul ascunzătorului de flăcări. mai ales în timpul nopţii. Buceaua de prindere a baionetei se găseşte montată pe ţeavă. Ascunzătorul de flăcări se montează la armă prin înşurubare la gura ţevii. în urma glonţului. lungimea totală a ţevii find de 620 mm. necesar rearmării automate a puştii. ce servesc la imprimarea mişcării de rotaţie a glonţului. în scopul măririi rezistenţei ţevii la trageri cât şi împotriva acţiunii agenţilor atmosferici. pentru a îngreuia descoperirea locului din care se execută tragerea. Canalul ţevii cuprinde următoarele porţiuni: camera cartuşului. pasul ghinturilor fiind de 320 mm. are rolul de a masca flăcările care ies pe la gura ţevii. buceaua pentru prinderea baionetei.

La camera de gaze se racordează tubul de gaze, formând împreună spaţiul în care are loc transformarea presiunii gazelor în forţa necesară reculului portînchizătorului. Inelul ulucului ţevii cu zăvorul ulucului au rolul de a asigura montarea ulucului la puşcă, permiţând montarea şi demontarea, cu uşurinţă, a acestuia. Blocul înălţătorului cu zăvorul apărătorii mâinii, se află montate pe ţeavă în partea din spate a ţevii. Corpul blocului are un canal longitudinal, care se găseşte în prelungirea tubului de gaze şi are rolul de a permite culisarea ansamblului portînchizător – piston de gaze. Pe suprafaţa de sus a blocului înălţătorului se montează foaia gradată cu arcul şi cursorul său, asigurându-se prin intermediul unui ghidaj profilat şi al cursorului, modificarea unghiului de înălţător în funcţie de distanţa de tragere. Pe peretele dinspre gura ţevii se află montat zăvorul apărătorii mâinii. Buceaua cutiei mecanismelor se găseşte asamblată nedemontabil pe corpul cutiei mecanismelor în partea dinspre ţeavă. Buceaua asigură legătura dintre ţeavă şi cutia mecanismelor şi permite executarea mişcării de rotaţie a închizătorului pentru înzăvorârea şi deszăvorârea acestuia la ţeavă. Se compune din buceaua propriu-zisă şi piesa de înzăvorâre fixată la bucea printr-un nit. Corpul cutiei mecanismelor este format din doi pereţi laterali şi un perete de fund. În partea de sus corpul cutiei mecanismelor este deschis permiţând culisarea mecanismului reculant. Corpul cutiei mecanismelor are în interior: - două nervuri de ghidare ale portînchizătorului, care sunt prevăzute cu locaşuri care permit montarea şi demontarea portînchizătorului de la puşcă; - pe peretele lateral stânga o nervură de ghidare a corpului portînchizătorului, nervură care prezintă aruncătorul de tuburi trase; - pe peretele lateral dreapta o nervură de ghidare pe care culisează pârghia de declanşare; - transversal, între pereţii laterali, se găseşte puntea cutiei mecanismelor cu locaşul pentru opritorul închizătorului. Corpul cutiei mecanismelor are la exterior: - pe peretele lateral stânga, ghidajul lunetei; - în partea dinspre patul puştii, deasupra, un şanţ longitudinal pentru călcâiul recuperatorului;

130

- sub peretele de fund, garda trăgaciului cu zăvorul încărcătorului; - pe peretele lateral dreapta, două scobituri şi literele “S” şi “F” (“S” – sigur; “F” – foc). De asemenea, corpul cutiei mecanismelor este prevăzut cu orificii în pereţii laterali pentru axul autodeclanşatorului, cocoşul şi trăgaciul şi orificiul profilat pentru sectorul piedicii de siguranţă. În peretele de fund se găseşte fereastra încărcătorului, unde se montează încărcătorul şi fereastra pentru coada trăgaciului. Luneta este un aparat optico-mecanic cu posibilităţi de reglare în direcţie şi în înălţime a poziţiei axei sale în raport cu axa ţevii. Ochirea prin lunetă se face cu ajutorul reticulului gradat din sistemul optic al lunetei. Accesoriile puştii semiautomate cu lunetă Accesoriile se folosesc pentru a uşura montarea şi demontarea puştii, precum şi pentru a efectua curăţirea şi ungerea ei. Completul puştii semiautomate cu lunetă cuprinde următoarele accesorii: vergeaua, capul-câlţi, peria, şurubelniţa, dornul, bulonul, alezorul, penarul şi bidonaşul. Vergeaua se utilizează la curăţirea şi ungerea canalului ţevii, în principal, şi pentru curăţirea şi ungerea celorlalte canale şi scobituri ale puştii. Vergeaua se compune din două secţiuni ce se înşurubează una în alta. La una din secţiuni, vergeaua are un cap pentru îmbinarea cu penarul, iar cealaltă secţiune are un cap filetat pentru înşurubarea la vergea a capului-câlţi şi a periei. Capul-câlţi se prezintă sub forma unei tije scurte având un cap filetat pentru montarea la vergea şi un cap prevăzut cu un canal prin care se trec câlţii sau fâşii de cârpă curată. Se foloseşte la curăţirea canalului ţevii şi a celorlalte canale ale puştii. Peria se foloseşte numai pentru ungerea canalului ţevii. Şurubelniţa se foloseşte la montarea şi demontarea puştii, pentru curăţirea camerei de gaze şi a tubului de gaze, precum şi drept cheie pentru reglarea cătării în înălţime; de asemenea are o scobitură laterală pentru fixarea capului-câlţi la vergea. Pentru a putea fi folosită cu mai multă uşurinţă, şurubelniţa se introduce în orificiile laterale ale penarului, care-i serveşte ca mâner.

131

Dornul se foloseşte pentru scoaterea axelor şi bolţurilor. Bulonul se foloseşte la montarea mecanismului de dare a focului. El menţine agăţătorul cu arcul său în canalul trăgaciului la montarea trăgaciului în cutia mecanismelor. Penarul serveşte la păstrarea celorlalte accesorii, cu excepţia vergelei şi a bidonaşului, având forma unui tub închis cu un capac. Penarul se mai foloseşte: drept mâner pentru vergea pe timpul curăţării şi a ungerii canalului ţevii; drept mâner pentru şurubelniţă; pentru răsucirea zăvorului tubului de gaze. Capacul penarului are rolul de a închide penarul. Bidonaşul este prevăzut cu două compartimente şi este destinat păstrării substanţelor necesare curăţirii şi ungerii pieselor şi mecanismelor puştii. Accesoriile împreună cu luneta (în husa ei) şi accesoriile lunetei, bidonaşul (în husa lui) şi patru încărcătoare se păstrează în geanta pentru încărcătoare. Geanta pentru încărcătoare este confecţionată din pânză şi are patru buzunare mici pentru încărcătoare (la exterior) şi un compartiment mare unde se introduc luneta acoperită cu husa ei şi accesoriile lunetei şi bidonaşul în husa lui. Acest compartiment se acoperă cu un capac care are un compartiment pentru penar cu accesoriile lui. Geanta astfel încărcată se poartă la centură, fiind prevăzută în acest scop cu două găici pentru centură. Incidente de tragere. Sunt la fel ca la pistolul-mitralieră. Întreţinerea, depozitarea şi curăţirea P.S.L.. Puşca semiautomată cu lunetă trebuie ţinută în perfectă stare de funcţionare şi gata de întrebuinţare, în orice moment. Aceasta necesită curăţirea şi ungerea la timp cu multă atenţie, precum şi înlocuirea sau repararea în termen scurt a pieselor şi mecanismelor uzate sau defecte. Curăţirea puştii semiautomate cu lunetă în serviciu la unităţi se face în următoarele situaţii: - la pregătirea puştii pentru tragere; - după executarea tragerilor cu puşca folosind cartuşe de război sau de manevră;

132

- după executarea serviciului de pază şi a exerciţiilor în teren chiar dacă puşca nu a fost folosită; - în timpul aplicaţiilor cu durată mare şi a situaţiilor de luptă, curăţirea şi ungerea puştii se fac zilnic, în timpul pauzelor la aplicaţii şi pe timpul acalmiei; - în situaţia nefolosirii puştii semiautomate cu lunetă curăţirea se execută, cel puţin, o dată pe săptămână. După executarea tragerii cu cartuşe de război se curăţă şi se unge: canalul ţevii, închizătorul şi portînchizătorul cu pistonul de gaze, camera de gaze. Operaţiile de curăţire şi ungere se execută direct în poligon sau teren. La înapoierea de la tragere sau din aplicaţie se execută curăţirea completă a puştii semiautomate cu lunetă; în următoarele 3-4 zile se repetă curăţirea canalului ţevii şi a celorlalte mecanisme. Zilnic se şterge canalul ţevii cu cârpă uscată pentru a se curăţa imediat ce apar pete de rugină sau se observă zgură. După curăţire, puşca semiautomată cu lunetă se unge. Se ung suprafeţele metalice, bine curăţate şi uscate, pentru a nu permite umezelii să acţioneze asupra metalului. Ofiţerii sunt obligaţi să asiste periodic la curăţarea puştilor semiautomate cu lunetă din dotarea unităţii respective şi să controleze dacă curăţarea s-a efectuat corect. La unităţile ce se găsesc în cazarmă sau în tabără curăţarea puştilor semiautomate cu lunetă se execută în locuri special destinate acestei operaţii pe mese utilate şi amenajate în acest scop. La unităţile ce se găsesc în luptă sau în marş, curăţarea se execută pe aşternuturi, scânduri, placaj etc. care au fost curăţate de murdărie şi praf. Pentru curăţarea şi ungerea puştii semiautomate cu lunetă se utilizează următoarele substanţe şi materiale: - ulei de funcţionare AU. Uleiul se întrebuinţează pentru curăţarea puştii semiautomate cu lunetă şi ungerea pieselor şi mecanismelor sale în cazul puştilor aflate în folosire curentă la unităţi; - amestecul de unsoare de tun cu unsoare de armă, în proporţie de 1:1, pentru ungerea canalului ţevii, a pieselor şi mecanismelor, precum şi a accesoriilor puştilor semiautomate cu lunetă ce se predau la depozit pentru o păstrare mai îndelungată; - petrol sau white-spirt pentru diluarea şi spălarea unsorii, în special la puştile semiautomate cu lunetă care au stat un timp mai

133

îndelungat în depozit. Pentru curăţarea puştii semiautomate cu lunetă folosită curent se utilizează uleiul de funcţionare AU. În condiţiile de campanie puşca se curăţă numai cu ulei de funcţionare AU. După folosirea petrolului şi white-spirtului piesele trebuie bine şterse şi uscate. Cârpe. Cârpele sunt folosite pentru ştergerea, curăţarea şi ungerea tuturor pieselor şi a mecanismelor puştii. Câlţi (fibră de in scurtă) curăţiţi de partea lemnoasă. Câlţii se folosesc numai pentru curăţarea canalului ţevii. Beţişoare din lemn de esenţă moale. Este permisă folosirea beţişoarelor din lemn de esenţă moale pentru curăţarea şanţurilor, a scobiturilor şi a orificiilor. 5.6. Destinaţia şi caracteristicile tehnico-tactice ale mitralierei Mitraliera 7,62 mm md. 1966 M pe afet uşor este o armă automată puternică a companiei de infanterie. Ea se întrebuinţează pentru nimicirea personalului şi mijloacelor de foc ale inamicului, precum şi a ţintelor aeriene. La tragerea cu mitraliera se folosesc cartuşe 7,62 mm lung, cu glonţ cu miez de oţel perforant incendiar şi trasor. Tragerea cu mitraliera se execută în serii scurte (5-10 lovituri), în serii lungi (până la 10 lovituri) şi prin foc continuu. În timpul tragerii, alimentarea cu cartuşe se face din bandă metalică aşezată în cutii. Capacitatea benzii este de 100 sau 200 (250) cartuşe. Cutia port-bandă pentru 100 cartuşe se foloseşte la tragerea de pe crăcan, fixându-se la suportul de la mitralieră; pentru tragerea de pe afet se utilizează cutia pentru 200 (250) cartuşe, fixată pe piciorul din dreapta al afetului. Bătaia eficace a mitralierei se obţine până la distanţa de 1000 m; focul prin surprindere asupra ţintelor aflate la distanţe de până la 600 m dă rezultatele cele mai bune. Distanţa maximă de tragere după înălţător este de 1500 m. Distanţa loviturii razante la tragerea asupra ţintei-piept este de 420 m, iar asupra ţintei alergând este de 640 m. Cadenţa de tragere teoretică este de aproximativ 650 lov./min., iar cadenţa de tragere practică – până la 250 lov./min. Răcirea ţevii mitralierei se face cu aer, aceasta permiţând executarea focului continuu până la 500 lovituri, după care ţeava se

134

iar asupra ţintelor aeriene n . baza alimentatorului şi pat. este de ± 30o. • cutia mecanismelor mitralierei cu capacul. în poziţie în genunchi este de 850 mm. 360o. • arcul recuperator cu tija de ghidare. • mecanismul de dare a focului. penarul cu accesoriile. ţeava de rezervă cu învelitoarea ei. Piesele şi mecanismele principale ale mitralierei. dacă este necesar să se continue tragerea. câmpul vertical de tragere în poziţie culcat sau aşezat este de – 10o + 20o. 135 . 600 mm. Pentru mitraliera cu afet câmpul orizontal de tragere asupra obiectivelor terestre. iar în picioare. extractorul de tuburi rupte. • afetul. • tubul de ghidare a pistonului şi crăcanul. • cutia port-bandă. Greutatea totală a mitralierei fără afet este de 7. piesele de schimb.lasă să se răcească sau. cutiile port-bandă. vergea. benzile pentru cartuşe. Afetul permite executarea focului cu mitraliera asupra obiectivelor terestre şi a ţintelor aeriene şi asigură mărirea eficacităţii tragerii la distanţe mari. cureaua mitralierei. din şanţul de tragere. folosind limitatorii. întăritorul de recul şi dispozitivul pentru trageri cu cartuşe de manevră.9 Kg. curelele şi chinga pentru transportul afetului şi a cutiilor port-bandă. funcţionarea acestora pe timpul tragerii Mitraliera se compune din următoarele piese şi mecanisme principale: • ţeava. ţeava încălzită se înlocuieşte cu cea de rezervă. Greutatea cutiei port-bandă cu bandă şi 100 cartuşe este de 3. • portînchizătorul cu extractor de cartuşe şi piston. Tragerea cu mitraliera se poate executa de pe crăcan sau de pe afet. iar cu 200 cartuşe – 8 Kg.5 Kg. În completul individual al mitralierei intră: învelitoarea mitralierei. • închizătorul. Înălţimea axului ţevii când se trage de pe afet în poziţie culcat este de 315 mm. cu afet – 12 Kg.

extragerea cartuşului următor din bandă şi introducerea lui în fereastra longitudinală a alimentatorului. pragurile de înzăvorâre ale închizătorului aşezându-se pe pragurile de înzăvorâre ale cutiei mecanismelor. spre dreapta. portînchizătorul cu închizătorul nu sunt reţinute de pârghia de dare a focului şi îşi continuă deplasarea înainte. În ultima parte a cursei închizătorului se produce înzăvorârea acestuia şi percutarea capsei de către percutor. determinând deplasarea acestuia în canalul ţevii. închizătorul acţionează cu pragul împingător asupra cartuşului din fereastra longitudinală a alimentatorului şi îl împinge în camera cartuşului.Funcţionarea automată a mitralierei se realizează pe principiul împrumutului de gaze. portînchizătorul se loveşte de placa de sprijin a tijei de ghidare şi sub acţiunea arcului recuperator se deplasează înainte. Deszăvorârea închizătorului se produce prin rotirea lui în jurul axei longitudinale – spre stânga – sub acţiunea portînchizătorului. o parte din gazele care urmează glonţul pătrund prin acest orificiu. Ajungând în poziţia extremă din spate. pragurile de înzăvorâre ale închizătorului scapă de pe pragurile de înzăvorâre ale cutiei mecanismelor. extragerea tubului din camera cartuşului şi aruncarea lui din cutia mecanismelor. apasă pe suprafaţa frontală a pistonului şi împing pistonul cu portînchizătorul înapoi. care în continuare se deplasează împreună cu portînchizătorul. deplasarea benzii în alimentator spre stânga cu o zală şi comprimarea arcului recuperator. Înzăvorârea închizătorului se produce prin rotirea lui în jurul axei longitudinale. Ghearele extractorului de cartuşe al portînchizătorului prind cartuşul următor din bandă. 136 . Dacă trăgaciul este apăsat. Percutorul. Prin deplasarea înapoi a portînchizătorului se produc: deszăvorârea închizătorului. în momentul când glonţul a depăşit orificiul pentru împrumut de gaze. iar degetul de alimentare al alimentatorului se deplasează spre dreapta cu o zală a benzii. La darea focului presiunea gazelor acţionază asupra glonţului. Pleacă glonţul şi funcţionarea mitralierei se repetă. sub acţiunea degajării inelare a portînchizătorului. utilizându-se energia gazelor rezultate din arderea pulberii. se deplasează înainte şi loveşte capsa cu vârful său. eliberând închizătorul.

Demontarea şi montarea mitralierei Demontarea mitralierei poate fi parţială sau completă: demontarea parţială se execută pentru curăţarea. reţinute de pragul de armare al pârghiei de dare a focului. în stare bună. Tragerea va continua până în momentul când se va elibera trăgaciul sau până când cartuşele din bandă s-au consumat. se mânuiesc cu atenţie. 137 . Pentru continuarea tragerii este necesar să se apese din nou pe trăgaci.nu se demontează piesele nituite.piesele şi mecanismele demontate se aşază în ordinea demontării.se folosesc numai scule şi accesorii specifice mitralierei. . Pentru tragerea cu cartuşe de manevră este necesar ca la gura ţevii. prelată) curat. Demontarea frecventă a mitralierei grăbeşte uzura pieselor şi a mecanismelor. iar demontarea completă pentru curăţarea mitralierei după tragere sau când aceasta este prea murdară. pentru schimbarea unsorii sau pentru reparaţii. Utilizarea mitralierelor de luptă pentru a învăţa demontarea şi montarea se admite numai în cazuri excepţionale. atunci portînchizătorul cu închizătorul se opresc în poziţia extremă din spate. Demontarea şi montarea mitralierei se execută pe o masă de lemn sau pe un aşternut (foaie de cort. La demontarea mitralierei se vor respecta următoarele reguli: . . ungerea şi verificarea mitralierei. iar la baza alimentatorului să se fixeze dispozitivul pentru trageri cu cartuşe de manevră. cu respectarea strictă a regulilor de mai sus. roluite sau cherneruite. . în locul ascunzătorului de flăcări.se verifică în prealabil ca în camera cartuşului să nu existe cartuş. presate. după ce a stat în ploaie sau în zăpadă. La montarea mitralierei se confruntă seriile de pe piese: la fiecare mitralieră seria de pe cutia mecanismelor trebuie să corespundă cu seriile pieselor (subansamblurilor) înseriate.Dacă după plecarea glonţului trăgaciul nu va fi apăsat. fără a le aşeza unele peste altele şi fără a le forţa sau lovi. să se înşurubeze întăritorul de recul.

se răsuceşte piedica de siguranţă în poziţia “foc”. ţinând cu mâna dreaptă mânerul de armare. iar cu degetul mare al mâinii drepte se deplasează zăvorul cutiei portbandă spre dreapta şi se scoate cutia portbandă de la mitralieră. se ridică umerarul şi cu degetul arătător al mâinii drepte se apasă capacul locaşului de la talpa patului astfel încât sub acţiunea arcului. . După aceasta. cu degetul mare se apasă zăvorul capacului cutiei mecanismelor. În acest scop. .se scoate penarul cu accesorii.se demontează tija de ghidare cu arcul recuperator. Ţinând mitraliera de mâner cu mâna dreaptă.se scoate cutia portbandă şi se verifică dacă nu există cartuş în camera cartuşului. . iar cu mâna dreaptă se prinde extractorul de cartuşe şi se trage 138 . readucând mecanismul reculant în poziţia limită din faţă. deplasând pentru aceasta brăţara mobilă în sus. .ţinând cu mâna dreaptă mitraliera de gâtul patului. Trăgând mânerul de armare.se aşează mitraliera pe crăcan.se demontează portînchizătorul cu închizătorul. cu mâna dreaptă se împinge înainte placa de sprijin a tijei de ghidare. După desfacerea crăcanului se aşează mitraliera cu gura ţevii spre stânga. până la ieşirea capătului tijei din locaşul său. . iar cu mâna stângă se deschide capacul. se eliberează parţial picioarele crăcanului şi se aşează crăcanul în poziţie perpendiculară pe ţeavă. penarul să iasă din locaş. Pentru aceasta. .se scoate vergeaua din piciorul drept al crăcanului. se apasă pe trăgaci. Se ridică partea din spate a tijei de ghidare şi se scoate din cutia mecanismelor împreună cu arcul recuperator.Demontarea parţială a mitralierei: Pentru demontarea parţială a mitralierei se execută următoarele operaţii: . Se scoate arcul recuperator de pe tija de ghidare. peria. Pentru aceasta se ţine mitraliera cu mâna stângă de mânerul-pistol. se desface cu degetul mare al mâinii stângi clema arcuită. în poziţie verticală. cu mâna stângă se ridică puţin patul mitralierei. se aduc portînchizătorul şi închizătorul în poziţia dinapoi şi se verifică dacă nu există cartuş în camera cartuşului. Se scoate penarul şi se scot din el capul pentru câlţi. Se ridică baza alimentatorului. care se fixează în opritorul ei. . Ţinând mitraliera cu mâna stângă de mânerul-pistol. şurubelniţa şi dornul.

Se ia portînchizătorul cu mâna stângă cu închizătorul înainte. Împingând mânerul înainte. dacă zăvorul ţevii este deschis. se demontează ţeava. Mânerul serveşte pentru transportul mitralierei. cu mâna dreaptă se roteşte închizătorul spre dreapta şi se deplasează înapoi. apasă asupra suprafeţei frontale a cutiei mecanismelor.Demontarea percutorului de la închizător. Cutia mecanismelor mitralierei serveşte pentru îmbinarea pieselor şi mecanismelor mitralierei. asigurând deplasarea iniţială a ţevii înainte.Demontarea ţevii. În partea de jos a bucelei ţevii se găseşte un canal longitudinal cu secţiune dreptunghiulară care pe pereţii laterali are 139 . iar cu mâna dreaptă se prinde pragul percutorului şi se deplasează înapoi până când percutorul poate fi scos din locaşul său. până când pragul de ghidare iese din şanţul profilat al portînchizătorului. până când se separă ţeava de la cutia mecanismelor. . asigurarea închiderii canalului ţevii cu închizătorul. . Ascunzătorul de flăcări serveşte pentru reducerea luminozităţii flăcării produse pe timpul tragerii. Regulatorul de gaze serveşte pentru reglarea debitului gazelor care acţionează asupra pistonului portînchizătorului. Rolul şi descrierea pieselor şi mecanismelor mitralierei Ţeava asigură imprimarea direcţiei de mişcare a glonţului şi concură la funcţionarea automată a mecanismelor armei. acesta se scoate împreună cu închizătorul din cutia mecanismelor.Demontarea închizătorului de la portînchizător. pentru ghidarea mişcării portînchizătorului cu închizătorul. cu mâna stângă se răsuceşte mânerul mitralierei în sus. Ridicând portînchizătorul. atunci când se trage de mâner în afară. Montarea se face în ordine inversă demontării. . precum şi pentru înzăvorârea închizătorului. La partea inferioară mânerul are un cioc care. precum şi la înlocuirea ţevii.portînchizătorul înapoi până la refuz. Se ţine închizătorul cu mâna stângă cu canalul percutorului în jos. Se deplasează zăvorul ţevii spre stânga până la refuz. După aceasta se răsuceşte închizătorul spre dreapta până la refuz şi se împinge înainte până când se separă de portînchizător.

şurub de reglare.două şanţuri longitudinale pentru montarea tubului de ghidare a pistonului. Zăvorul ţevii serveşte pentru fixarea ţevii la cutia mecanismelor şi pentru reglarea jocului dintre închizător şi retezătura din spate a ţevii. Tija de armare serveşte pentru deplasarea manuală a portînchizătorului. El se compune din corpul zăvorului. Patul asigură sprijinirea mitralierei în umărul trăgătorului pe timpul tragerii. închiderea şi înzăvorârea canalului ţevii. buceaua ţevii are două urechi pentru montarea capacului cutiei mecanismelor şi a bazei alimentatorului. Arcul recuperator cu tija de ghidare asigură revenirea închizătorului în poziţia din faţă. acţionarea împingătorului benzii. ax şi ştift cilindric spintecat. opritor şi ştift. piedica de siguranţă şi opritorul piedicii de siguranţă cu arcul său. montat în cutia sa. Tubul de ghidare a pistonului serveşte pentru ghidarea mişcării pistonului şi protejarea acestuia. în vederea aruncării tubului tras prin fereastra cutiei mecanismelor. a percutorului şi a împingătorului oblonului. el serveşte pentru deplasarea şi acţionarea închizătorului. se compune din: pârghia de dare a focului cu arcul său. Deasupra. Portînchizătorul cu piston asigură funcţionarea automată a mitralierei. gheară extractoare cu arc. eliberarea lui de pe pragul de armare şi asigurarea mitralierei contra declanşării involuntare. Împingătorul oblonului are rolul de a deschide oblonul când portînchizătorul se deplasează în recul. Mecanismul de dare a focului serveşte pentru reţinerea portînchizătorului pe pragul de armare. Mecanismul de dare a focului. El se compune din corpul închizătorului. precum şi pentru fixarea crăcanului. Închizătorul serveşte pentru: împingerea cartuşului în camera cartuşului. transmiţându-i energia necesară pentru executarea deplasării şi a operaţiilor care au loc în timpul acesteia: introducerea cartuşului în camera cartuşului. precum şi pentru extragerea cartuşelor din bandă. ea se compune din tija şi mânerul cu arc şi ax. percutorul. percutarea capsei şi extragerea tubului din camera cartuşului. Crăcanul serveşte ca reazem pe timpul tragerii. acţionarea 140 . trăgaciul cu ax.

Banda pentru cartuşe serveşte pentru dispunerea cartuşelor şi introducerea lor în alimentatorul mitralierei.tragerea cu mitraliera pe afet împotriva ţintelor terestre se execută din poziţiile culcat. picioarele afetului sunt desfăcute la maximum. Afetul serveşte pentru a mări stabilitatea mitralierei la tragerea din diferite poziţii. din genunchi şi în picioare. pentru uşurarea montării la mitralieră. utilizate la 141 . din şanţul de tragere. respectiv 200 cartuşe. picioarele laterale şi sectorul dinţat. atât în cazul tragerii împotriva obiectivelor terestre cât şi în cel al tragerii împotriva ţintelor aeriene. Poziţiile afetului: . serveşte pentru executarea ochirii pe timpul tragerii cu mitraliera la diferite distanţe. aşezat. Banda se compune din zale legate între ele cu arcuri de legătură. . La capete banda are câte o lamă de încărcare. Baza afetului se compune din: corpul central. Dispozitivul de ochire este compus din înălţător şi cătare. Alimentatorul serveşte pentru deplasarea benzii cu cartuşe şi introducerea cartuşului. asupra obiectivelor terestre şi aeriene. piciorul din faţă. Alimentatorul se compune din: baza alimentatorului. capacul cutiei mecanismelor şi împingătorul benzii. la tragerea din poziţia aşezat picioarele afetului se desfac până la suprapunerea indicilor de pe şaibele dinţate ale dispozitivelor de blocare. Capacitatea benzilor este de 100. El se compune din baza afetului şi suportul pivotant cu mecanismele de mişcare. în fereastra de alimentare a bazei alimentatorului. Cutia portbandă serveşte pentru dispunerea benzii cu cartuşe mitraliera fiind echipată cu cutii pentru 100 cartuşe. Cele două poziţii diferă prin înălţimea axului ţevii mitralierei: în cazul tragerii din poziţia culcat. închiderea şi înzăvorârea ţevii şi percutarea capsei cartuşului.tragerea din poziţiile culcat sau aşezat se execută fixând mitraliera pe cadrul afetului. Suportul pivotant cu mecanismele de mişcare asigură rotirea mitralierei în plan orizontal şi în plan vertical.împingătorului benzii de cartuşe. extras din bandă de către portînchizător.

şi cu cutii pentru 200 cartuşe.tragerea de pe crăcan. şurubelniţa. dornul. penarul. care se folosesc la tragerile de pe afet. Accesoriile pentru mitralieră: Accesoriile servesc pentru demontarea. 142 . peria. Accesoriile cuprind: vergeaua. întăritorul de recul şi dispozitivul pentru tragerea cu cartuşe de manevră. curăţarea şi ungerea mitralierei. montarea. capul pentru câlţi. extractorul de tuburi.

. ghearele extractorului nu au apucat cartuşul următor din bandă. .Cartuşul sau banda cu cartuşe sunt murdare sau deformate. se ung cartuşele din bandă şi se aşază regulatorul de gaze în poziţia imediat inferioară. . Portînchizătorul se află în poziţia din faţă. acesta se scoate cu vergeaua sau se înlocuieşte ţeava. racordul camerei de gaze.Fără a demonta mitraliera.Dacă gheara extractoare sau arcul acesteia sunt defecte. se scoate tubul.Dacă tubul nu se extrage din camera cartuşului în timpul reîncărcării mitralierei. .Camera cartuşului este murdară.Gheara extractoare sau arcul acesteia sunt defecte.S-a rupt gulerul tubului. ovalizată. iar în cazul că percutorul este rupt sau uzat. . sau are mâncături pronunţate de rugină. . Tubul cartuş nu se extrage din camera cartuşului. . tubul a rămas în camera cartuşului. . . Portînchizătorul neajungând în poziţia din faţă sa oprit. glonţul nu a plecat. Portînchizătorul s-a oprit în poziţia intermediară.Cartuşul este defect. dacă nu se vede o urmă adâncă pe capsă. iar cartuşul următor s-a înfipt cu glonţul în el. se curăţă camera cartuşului. în racordul camerei de gaze sunt arsuri de gaze. se curăţă mitraliera sau se înlocuieşte ţeava. piesele supuse frecării. mitraliera se trimite la atelierul de reparaţii.Se înlocuiesc cartuşele sau banda de cartuşe. 143 . . .Se controlează cartuşul scos din camera cartuşului şi. se curăţă şi examinează închizătorul. Imediat ce aceasta devine posibil. cartuşul în camera cartuşului. se unge camera cartuşului. . Rateu.În caz de rupere a gulerului tubului.Mitraliera este murdară sau unsoarea s-a solidificat. cartuşul se află în camera cartuşului. cartuşul este murdar.Ţevile cu defecte importante la camera cartuşului se înlocuiesc şi se clasează. .Incidente de tragere: Incidentul şi descrierea lui 01 Portînchizătorul nu ajunge în poziţia din faţă. mitraliera se trimite la atelier pentru reparat. .Cutia mecanismelor sau camera cartuşului sunt murdare.Percutorul este defect. Cauzele incidentului 02 Procedeul de înlăturare 03 .

Piesele supuse frecării. În cazul că se repetă incidentul. . .Ţevile care prezintă defecte pronunţate ale camerei cartuşului se înlocuiesc şi se clasează. Dacă partea dinainte a tubului a rămas în camera cartuşului. . Pentru extragerea părţii dinainte a tubului.Gheara extractoare sau arcul acesteia sunt defecte.Jocul dintre partea dinapoi a ţevii şi închizător este mare – obturarea nu este asigurată. .Dacă la reîncărcarea mitralierei cartuşului aruncat a extras partea dinainte a tubului. aruncătorul de tuburi sau împingătorul oblonului sunt defecte.Aruncătorul de cartuşe sau împingătorul oblonului sunt defecte. . Agăţarea tubului. Portînchizătorul n-a ajuns în poziţia din faţă. aceasta se extrage cu ajutorul extractorului pentru tuburi rupte sau se înlocuieşte ţeava. mitraliera se trimite la atelierul de reparaţii. 144 . se deşurubează cu şurubelniţa şurubul cu o tură şi se introduce ştiftul. căile de acces ale gazelor sau camera cartuşului sunt murdare.Camera cartuşului este ovalizată sau are mâncături adânci de rugină. . se ung piesele supuse frecării şi camera cartuşului.Se scoate tubul din cutia mecanismelor şi se continuă tragerea. se eliberează portînchizătorul de pe pragul de armare şi apoi se deplasează energic înapoi. se descarcă mitraliera.Dacă incidentul s-a repetat se micşorează jocul dintre ţeavă şi închizător. se continuă tragerea. 03 . în acest scop se scoate ştiftul şurubului de reglare al zăvorului ţevii.01 02 . .Dacă gheara extractoare sau arcul acesteia. deoarece partea dinainte a tubului rupt a rămas în camera cartuşului şi nu permite intrarea în aceasta a cartuşului următor. Tubul extras din camera cartuşului rămâne în cutia mecanismelor sau este prins în fereastra acesteia de către închizător.Cartuşul este defect. se introduce extractorul în camera cartuşului. . . Ruperea transversală a tubului.

. . Dacă acestea sunt în bună stare.Mitraliera este murdară. .Piesele supuse frecării sunt murdare. Imediat ce este posibil se curăţă şi se unge mitraliera. .Banda este aşezată şi încărcată corect. se aşază regulatorul de gaze în poziţia următoare. Portînchizătorul s-a oprit în poziţia din faţă sau într-o poziţie intermediară.Se opreşte tragerea. Portînchizătorul s-a oprit în poziţie intermediară. Tragerea involuntară. . . Banda s-a deformat în alimentator. cartuşul este extras din bandă şi a rămas în ghearele extractorului. 02 03 . La eliberarea trăgaciului.Banda s-a înţepenit în cutia mecanismelor. se controlează aşezarea şi încărcarea corectă a benzii. se controlează pragurile de armare de la portînchizător şi pârghia de dare a focului. mitraliera se trimite la atelierul de reparaţii. Se descarcă mitraliera. se aşază regulatorul de gaze în poziţia imediat următoare şi se ung piesele supuse frecării. .01 Portînchizătorul nu ajunge în poziţia limită din spate. Extractorul de cartuşe nu prinde bine cartuşul sau îl scapă. .Dacă se repetă incidentele. . se descarcă mitraliera. Dacă acestea sunt defecte. 145 . Ghearele extractorului sunt defecte. s-a întărit uleiul. mitraliera se trimite la atelierul de reparaţii.Mecanismul de dare a focului este defect. Dacă incidentul se repetă. . se controlează ghearele extractorului de cartuşe şi arcurile degetului de alimentare şi al opritorului benzii.Arcul degetului de alimentare sau arcul opritorul benzii sunt deformate. tragerea nu se întrerupe.Se armează portînchizătorul şi se continuă tragerea.Se scoate tubul din camera cartuşului sau din cutia mecanismelor. .Se încarcă mitraliera şi se continuă tragerea.Pragul de armare al portînchizătorului s-a rotunjit. Dacă incidentul se repetă. se apasă banda cu mâna spre alimentator.

când înălţimea obiectivului este de 2 m. cu înălţătorul optic în poziţie de luptă este 6. Greutatea aruncătorului de grenade antitanc. cu lovitură activ-reactivă. Aruncătorul de grenade antitanc este deservit de doi militari: trăgătorul şi ajutorul acestuia. care se transportă în truse.3 Kg. Distanţa loviturii directe. precum şi în clădiri de cărămidă. Distanţa maximă de tragere după înălţător este egală cu 500 m. Destinaţia şi proprietăţile de luptă ale aruncătorului de grenade antitanc A. 5. În afară de aceasta. autotunuri şi a altor mijloace motomecanizate şi blindate ale inamicului. se deschid aripioarele stabilizatorului. ca rezultat al scurgerii gazelor prin orificiile ajutajelor apare 146 . fără recul. O trusă cu două lovituri este purtată de către trăgător. iar la o distanţă care asigură securitatea trăgătorului se aprinde încărcătura de pulbere a motorului reactiv.7. Grenada se trage din aruncător cu ajutorul încărcăturii de azvârlire. dinamo-reactiv. este egală cu 330 m.G.-7 Aruncătorul de grenade antitanc portativ AG-7 este un mijloc puternic de foc al grupei de pistolari în lupta împotriva tuturor tipurilor moderne de tancuri. Unitatea de foc purtată este de 5 lovituri.Întreţinerea. depozitarea şi păstrarea mitralierei: Se execută ca la pistolul şi puşca-mitralieră. După plecarea grenadei din canalul ţevii. Cadenţa de tragere este de 4-6 lovituri pe minut. iar cealaltă trusă cu trei lovituri este purtată de către ajutorul trăgătorului. Cele mai bune rezultate la tragerea cu aruncătorul de grenade antitanc se obţin în limitele loviturii directe. La începutul arderii încărcăturii de pulbere a motorului reactiv. care se găseşte în lucrări de campanie de tip uşor. Gazele formate în urma aprinderii încărcăturii de azvârlire imprimă grenadei o mişcare de rotaţie (cu ajutorul turbinei) şi o azvârlire din canalului ţevii cu o viteză de 120 m/s. aruncătorul de grenade antitanc portativ poate fi folosit şi pentru neutralizarea şi nimicirea forţei vii a inamicului. Aruncătorul de grenade antitanc este o armă cu ţeavă lisă.

În acest fel se formează o forţă reactivă dirijată spre înainte. care echilibrează forţa de recul. Se interzice ca în timpul tragerii să se stea înapoia aruncătorului de grenade antitanc la o distanţă mai mică de 30 m. Lipsa de recul a aruncătorului la plecarea loviturii se asigură prin aceea că.forţa reactivă şi viteza de mişcare a grenadei. piesele şi mecanismele se aşează în ordinea demontării lor. se mânuiesc cu atenţie.S. deoarece se formează o zonă periculoasă produsă de scurgerea gazelor. nimiceşte echipajul. cumulativă. Grenada AG-7 supracalibru. Demontarea frecventă este dăunătoare deoarece grăbeşte uzura pieselor şi a mecanismelor. La plecarea grenadei. obţinându-se la sfârşitul arderii complete a încărcăturii. nu se aşează piesele una peste alta. Demontarea şi montarea aruncătorului de grenade antitanc se execută pe o masă sau pe un aşternut curat. 147 . ungerea şi controlul aruncătorului. aruncătorul de grenade antitanc nu are recul. viteza de 300 m/s. Pentru demontarea şi montarea aruncătorului de grenade antitanc se vor folosi accesoriile care intră în compunerea completului P. distruge armamentul şi instalaţia şi aprinde carburanţii şi muniţia. Demontarea şi montarea AG-7 Demontarea aruncătorului de grenade antitanc poate fi parţială sau completă: parţială – pentru curăţirea. după ce a stat în ploaie sau zăpadă. când se schimbă unsoarea. Funcţionarea grenadei constă în aceea că la lovirea în blindaj (obstacol) perforează blindajul (obstacolul) cu jetul dirijat al gazelor. În continuare deplasarea grenadei se produce datorită inerţiei.A. Dispozitivele de ochire ale aruncătorului de grenade antitanc se compun din înălţătorul optic PGO-7 şi înălţătorul mecanic. nu se forţează şi nu se izbesc. se măreşte. când se controlează piesă cu piesă şi pentru reparaţii. perforează blindajul sau alt obstacol datorită acţiunii dirijate a exploziei. completă – pentru curăţire când aruncătorul este prea murdar. o parte din gaze se evacuează spre înapoi prin ajutaje şi tubul pentru scurgerea gazelor.

în acest scop se răsuceşte aruncătorul de grenade antitanc cu mecanismul de dare a focului în sus (sau se aşează vertical) şi ţinând ţeava în mâna stângă.Ordinea demontării parţiale a aruncătorului de grenade antitanc este următoarea: . . la apăsarea pe trăgaci cocoşul trebuie să lovească energic percutorul. în acest scop se aşează aruncătorul de grenade antitanc pe o masă cu placa pentru protecţia înălţătorului optic în jos.se scoate capacul corpului mecanismului de dare a focului astfel: se ia mecanismul de dare a focului în mâna stângă. iar din partea stângă se introduce axul mecanismului în locaşul său. se scoate axul şi ţinându-l de mâner se separă mecanismul de dare a focului de ţeavă. arcul percutorului şi bucşa de reazem. Montarea aruncătorului de grenade antitanc. în locaşul mecanismul de percuţie şi se înşurubează niplul până când acesta se reazemă în buşca de reazem.se separă mecanismul de dare a focului de ţeavă. se apasă cu cheia-şurubelniţă în partea tăiată a mecanismului de dare a focului de la dreapta spre stânga sau cu dispozitivul pentru demontarea şi montarea mecanismului de dare a focului. după demontarea parţială. iar cu mâna dreaptă. cu mâna dreaptă cu ajutorul cheii-şurubelniţă se deşurubează niplul şi se scoate din bază percutorul. cu ajutorul cheii-şurubelniţă se deşurubează cele patru şuruburi şi se scoate capacul mecanismului de dare a focului. . se apropie mecanismul de dare a focului pe ţeavă. apoi învelitoarea de la gura ţevii. .se verifică dacă aruncătorul de grenade antitanc a fost montat corect: se introduce cocoşul în poziţia armat (cu această ocazie trebuie să se audă un ţăcănit).se montează mecanismul de percuţie: se introduce arcul pe percutor. se face în ordinea următoare: . bucşa de reazem şi percutorul cu arcul pe el. 148 .se montează mecanismul de dare a focului la ţeavă: se duce pragul bazei mecanismului de percuţie până intră în scobitura de pe corpul mecanismului de dare a focului.se scot învelitorile: la început învelitoarea de la culată. . .se montează la loc capacul corpului mecanismului de dare a focului: se pune la loc capacul corpului şi se înşurubează cele 4 şuruburi. .se demontează mecanismul de percuţie.

Pe pâlnia tubului pentru scurgerea gazelor este fixat inelulportcurea şi este prins prin reborderuire un taler. care are un locaş în trepte. pragul pentru fixarea inelului-portcurea dinainte. Brăţările se strâng cu şuruburi. Între ţeava propriuzisă şi tubul pentru scurgerea gazelor este un inel de obturaţie care împiedică scăparea gazelor prin îmbinarea filetată. acesta este sudat la ţeavă în două puncte diametral opuse. La gura ţevii este o crestătură pentru fixarea grenadei pe timpul încărcării. Rolul şi descrierea pieselor şi mecanismelor AG-7 Ţeava serveşte pentru dirijarea grenadei pe traiectorie şi pentru evacuarea gazelor rezultate din arderea încărcăturii de azvârlire. Tubul pentru scurgerea gazelor este o ţeavă lisă care se termină într-o parte cu un ajutaj. pragul subţire pentru fixarea mânerului ţevii. apoi la culata aruncătorului. care sunt îmbinate prin filet. Suprafaţa interioară a ţevii este cromată. urechile pentru îmbinarea mecanismului de dare a focului cu ţeava. La capetele apărătorilor se găsesc armăturile metalice. 149 . iar capetele jumătăţilor garniturii dinapoi sunt cherneruite. octaedru pentru cheia de deşurubare a tublui de scurgere a gazelor..se pun învelitorile: la început la gura ţevii. baza mecanismului de percuţie. iar la celălalt capăt cu o pâlnie. Pe suprafaţa exterioară a ţevii se găsesc bazele pentru fixarea înălţătorului optic. Ea se compune din ţeava propriu-zisă cu camera de încărcare în interiorul unei culate cu diametru mai mare şi tubul pentru scurgerea gazelor. cu ajutorul brăţărilor care îl protejează pe trăgător împotriva arsurilor pe timpul tragerii. placa se fixează la ţeavă cu şuruburile şi se asigură cu ştifturi. Pentru a exclude posibilitatea deşurubării tubului pentru scurgerea gazelor. Fiecare jumătate a garniturii dinainte este fixată pe apărătoare cu două nituri. Pe ţeavă sunt fixate două apărători din lemn. filetat. pentru dispunerea şi fixarea mecanismului de percuţie şi pragul pentru fixarea mecanismului de dare a focului.

Bucşa de reazem este destinată pentru a sprijini capătul de sus al arcului percutorului şi are un orificiu pentru ieşirea percutorului şi un locaş pentru arcul percutorului. coroana şi coada percutorului. piesele mecanismului de percuţie ocupă poziţia normală. care se înşurubează în locaşul bazei mecanismului de percuţie. Funcţionarea mecanismului de percuţie Până când cocoşul loveşte coada percutorului.Mecanismul de percuţie Mecanismul de percuţie asigură percutarea capsei de aprindere a grenadei. în caz contrar. Mecanismul de percuţie este montat în locaşul bazei mecanismului de percuţie. bucşă de reazem. Niplul. deoarece. Revenirea percutorului în poziţia iniţială. Mecanismul de percuţie se compune din: percutor. Arcul percutorului este destinat pentru a readuce percutorul în poziţia iniţială după plecarea loviturii şi a-l menţine în această poziţie. Mecanismul de dare a focului Mecanismul de dare a focului serveşte pentru darea focului (eliberarea cocoşului din poziţia asigurat. fixează piesele mecanismului de percuţie şi menţine centrat percutorul. sub acţiunea arcului său. Când coada percutorului este lovită de către cocoş. percutorul comprimând. arcul percutorului şi niplu. lovirea percutorului) şi 150 . arcul se deplasează în sus şi cu vârful percutează capsa de aprindere a grenadei. percutorul sub acţiunea arcului se află în poziţia extremă de jos. După aceasta arcul percutorului se destinde şi aduce percutorul în poziţia iniţială. trebuie să fie energică. la tragere se poate rupe vârful percutorului. iar celălalt capăt în coroana percutorului. partea cilindrică pe care se înfăşoară arcul percutorului. vârful percutorului se află în orificiul ţevii şi nu iese în afara suprafeţei canalului ţevii. Percutorul are un vârf conic. iar coada percutorului iese din orificiul niplului percutorului spre exterior. Arcul percutorului cu un capăt se reazemă în bucşa de reazem.

patru orificii filetate nestrăpunse pentru şuruburile capacului şi un orificiu filetat pentru şurubul agăţătorului. agăţătorul şi tija cu arc. Cocoşul are un cioc cu striaţiuni pentru armare. Cocoşul serveşte pentru a lovi percutorul la darea focului. cu care se fixează la agăţător şi un orificiu pentru axul cocoşului. două praguri – pragul de armare şi pragul de siguranţă.pentru asigurarea aruncătorului. prin limitarea mişcării trăgaciului. în partea de mijloc a corpului sunt practicate două locaşe: locaşul pentru tija arcului şi locaşul pentru piedica de siguranţă şi arcul acesteia. orificiul filetat pentru axul cocoşului. care împreună cu două plăsele fixate pe ambele părţi ale plăcii. Piedica de siguranţă serveşte pentru prevenirea tragerii loviturii involuntare. în funcţie de poziţia mecanismului de siguranţă. ca dunga roşie circulară să fie scufundată la acelaşi nivel cu capacul corpului. El se compune din: dintele superior care scoate agăţătorul din angrenajul cu pragul de înzăvorâre al cocoşului. Pentru a aşeza mecanismul de dare a focului în poziţia “asigurat” trebuie să se apese pe piedica de siguranţă din partea stângă astfel. orificiul pentru ax. trăgaciul. În afară de aceasta în corp sunt practicate nouă orificii: orificiul pentru ax. coada pentru apăsarea cu degetul în momentul dării focului şi dintele inferior pentru reazemul trăgaciului în pragul piedicii de siguranţă când mecanismul de dare a focului este pus în poziţia asigurat. Corpul mecanismului de dare a focului în partea dinainte are garda trăgaciului şi o fereastră pentru trăgaci. Pentru dispunerea arcului şi a tijei acestuia. Piedica de siguranţă are un prag şi două locaşe în care. orificiul pentru axul trăgaciului. în partea de mijloc a corpului este practicat un locaş profilat. piedica de siguranţă. Corpul se termină cu o placă. intră opritorul. care este la rândul său ridicat de un arc. Baza mecanismului de dare a focului este corpul în care se găsesc cocoşul. În partea dinapoi a corpului se găseşte scobitura pentru cocoş şi scobitura pentru îmbinarea corpului cu ţeava prin intermediul pragului bazei mecanismului de percuţie. Trăgaciul serveşte pentru eliberarea cocoşului de pe pragul de armare. orificiul pentru piedica de siguranţă. 151 . El se roteşte pe axul care este fixat în corpul mecanismului de dare a focului. formează mânerul.

pe al cărui capăt dinainte se găseşte dintele.tija se reazemă cu pragurile sale în şanţurile cocoşului şi îl menţine în angrenare cu agăţătorul pe pragul de siguranţă. . datorită cărui fapt. apasă cu pragul mare asupra cocoşului şi astfel îl obligă să se răsucească energic pe axul său şi să se ridice în sus. îl lasă în jos. Ajungând în poziţia pe care o ocupă până la armare cocoşul continuă să se răsucească pe ax şi să se ridice. piesele mecanismului de dare a focului încep mişcarea şi funcţionează în felul următor: . agăţătorul se ridică şi se agaţă în pragul de armare al cocoşului. . comprimă arcul percutorului şi percutează capsa grenadei. În agăţător este practicat orificiul pentru fixarea agăţătorului cu ajutorul şurubului la corpul mecanismului de dare a focului. 152 .cocoşul. Mişcarea cocoşului în sus este limitată de către percutor. rotindu-se pe ax. coada trăgaciului iese până la refuz din ferestruica corpului. în partea de jos a capului tijei arcului. răsucindu-se pe ax ridică cu dintele superior agăţătorul şi îl desprinde din pragul de armare al cocoşului. Agăţătorul se prezintă sub formă de lamă-arc.în acest moment cocoşul loveşte percutorul care se deplasează în sus. apasă pe trăgaciul mare al tijei şi comprimând arcul. Prin apăsare pe trăgaci piesele mecanismului de dare a focului funcţionează în felul următor: . în urma apăsării cu degetul mare al mâinii drepte. . care serveşte pentru agăţarea acestuia cu pragul de armare a cocoşului. Sub acţiunea destinderii arcului.Agăţătorul serveşte pentru menţinerea cocoşului în poziţia armat. ridicându-se.trăgaciul. tija.arcul se găseşte în stare comprimată şi cu unul din capete se reazemă în scobitura locaşului pentru tija arcului iar cu celălalt capăt. agăţătorul este aşezat cu un capăt pe partea orizontală a pragului de siguranţă al trăgaciului. Cocoşul este în poziţia armat. nu sub acţiunea arcului cocoşului ci prin forţa inerţiei.trăgaciul se găseşte în poziţia extremă dinainte datorită apăsării agăţătorului asupra dintelui superior al trăgaciului. La armarea cocoşului. Funcţionarea mecanismului de dare a focului Până la armarea cocoşului piesele mecanismului ocupă următoarea poziţie: .

Înălţătorul optic PGO-7 se prezintă ca un vizor optic cu sistem de prisme. Corpul serveşte pentru îmbinarea tuturor pieselor înălţătorului. obiectivul cu două lentile pentru obţinerea imaginii obiectivului observat. prisma pentru răsturnarea completă a imaginii obiectivului observat şi ocularul. Înălţătorul are puterea de mărire 2.prin deplasarea cocoşului în sus datorită inerţiei. suportul cu dispozitiv de strângere pentru fixarea înălţătorului la aruncător şi dispozitivul de iluminarea reticulului. în care este montat sistemul optic şi mecanismul pentru reglarea înălţătorului. El se compune dintr-un corp.7 ori şi câmpul vizual de l3o. Sistemul optic se compune din: geamurile de protecţie care feresc înălţătorului împotriva pătrunderii umezelii şi prafului.care cu partea frontală a conului de reazem se reazemă pe fundul bazei percutorului.după aceasta. umărul scurt al acestuia se lasă în jos. . . apasă pe pragul mic al tijei arcului şi lasă tija puţin în jos ceea ce frânează mişcarea mai departe a cocoşului.în acest moment agăţătorul cu un capăt stă pe partea orizontală a pragului de siguranţă al cocoşului. Piesele mecanismului ocupă din nou aceeaşi poziţie pe care au ocupat-o înainte de armare. 153 . Cursorul cu obiectivul poate să se deplaseze în plan orizontal şi vertical cu ajutorul mecanismului de reglare a înălţătorului. Dispozitivele de ochire Dispozitivele de ochire sunt destinate pentru ochirea aruncătorului de grenade antitanc pe obiective în timpul tragerii la diferite distanţe. În planul focal al ocularului vizorului se găseşte un reticul. obligă cocoşul să se răsucească pe ax în sens invers şi să se lase cu partea mai groasă în jos până la întâlnirea cu pragul mare al tijei arcului cocoşului. . Obiectivul în montură se dispune în cursor. Ele se compun din: înălţătorul optic PGO-7 şi înălţătorul mecanic şi permit executarea tragerii până la o distanţă de maximum 500 m asupra obiectivelor mobile şi fixe. tija sub acţiunea arcului ridică cu pragul mic umărul scurt al cocoşului.

8. Lentilele ocularului sunt montate într-o montură. 6. Pentru determinarea distanţei este necesar ca imaginea obiectivului înalt de 2. Scala corecţiilor în direcţie uşurează introducerea corecţiilor de devansare pe timpul tragerii spre dreapta şi spre stânga până la 050. care corespund distanţei de tragere în sute de metri până la obiectiv (200. Linia centrală dublă este prelungită mai jos de scala distanţelor. 300. iar cea de sus punctată. 400 şi 500 m). Cifrele scale 2. 3. pentru a uşura alegerea diviziunilor necesare la ochire.7 m (tancului) să se dispună între curba punctată şi linia orizontală astfel încât conturul de sus şi de jos al obiectivului să atingă liniile scalei. 800 şi 1000 m. Scala telemetrică este trasată sub formă de două linii: linia orizontală de jos este continuă. În caz de 154 . scala corecţiilor în direcţie şi scala telemetrică. Diviziunile (liniile) scalei corecţiilor în direcţie sunt trasate şi marcate în partea de jos spre dreapta şi spre stânga faţă de linia centrală dublă. cu 100 m. în punctul de contact al conturului obiectivului cu linia punctată. pe care este introdusă bonetaocular ce este fixată cu un colier pe corpul înălţătorului. 600. Diviziunile (liniile) scalei distanţelor sunt trasate orizontal şi numerotate în partea stângă cu cifrele 2. Montura reticulului este fixată în corp cu un inel şi cu trei şuruburi. Depărtarea între două linii verticale corespunde valorii de zece miimi (0-10). Pe reticulul înălţătorului este trasată scala distanţelor. 2. În această poziţie se citeşte distanţa pe scala diviziunii. Iluminarea reticulului pe timp de noapte se face prin orificiul din corp. 4 şi 5. 4. 4 şi 5. distanţa între acestea corespund modificării distanţei până la obiectiv.Reticulul este dispus în montură şi fixat cu un inel. cu cifrele 1.7 m această valoare fiind indicată dedesubtul liniei orizontale. care este acoperit cu geamul de protecţie. care serveşte pentru verificarea liniei de ochire “zero”. Deasupra scalei distanţelor este semnul +. Deasupra liniei punctate este dispusă scala cu diviziuni. 3. 400. 10 corespund distanţei de 200. Scala telemetrică este calculată pentru înălţimea obiectivului de 2. Linia corespunzătoare distanţei de 300 m şi linia centrală verticală sunt duble. ceea ce dă posibilitatea trăgătorului să descopere mai uşor înclinarea laterală a aruncătorului.

pâlnia cu conducătorul şi încărcătura de explozie. În bucşa coafei se înşurubează capul focosului.fumizare sau scădere a iluminării. În canalul radial se află capsa de aprindere KVM-3. Capul grenadei constituie partea de luptă a grenadei. izolatorul. Ambele filtre de lumină se găsesc în completul PSA al înălţătorului. coafa cu bucşa presată pe aceasta. conul conducător de curent. iar în caz de soare puternic sau zăpadă. motorul reactiv şi focosul VP-7. Fundul mai are un prag filetat pe care se înşurubează încărcătura de azvârlire PG-7 P. Motorul reactiv PG-7 D serveşte pentru a mări viteza grenadei pe traiectorie. compensator. şaibă. El se compune din: corp cu bucşa presată în aceasta. umplute cu pulbere cu fum. Stabilizatorul. se găseşte în încărcătura de azvârlire PG-7 P. reazem. fixator. Descrierea grenadei antitanc PG-7 Grenada antitanc se compune din: capul grenadei. iar în cel axial. se foloseşte filtrul de lumină portocaliu. filtrul de lumină neutru. căpăcel şi întârzietor pirotehnic ZV-7. iar în orificiul de fund se introduce partea de fund a focosului. capsă de aprindere. Pentru a proteja geamul de protecţie împotriva murdăriei şi degradării. amresor. Fundul are canalul radial şi axial. Pentru protecţia capsei de aprindere împotriva perforării involuntare şi a degradării filetului pragului pe timpul transportului 155 . Încărcătura de explozie se găseşte în corp şi se compune din doi calupi şi ecranul. pe pragul înălţătorului se introduce un căpăcel. bloc cu ajutaje de pulbere. Căpăcelul este fixat la corpul înălţătorului cu ajutorul unei curele în scopul de a nu-l pierde. Descrierea loviturii PG-7 V Lovitura se compune din următoarele părţi principale: grenada antitanc PG-7 cu focosul VP-7 şi încărcătura de azvârlire PG7 P. El se compune din tub. fund. inelul de izolaţie. diafragmă. care asigură stabilitatea grenadei pe traiectorie. căpăcelul.

Fixatorul asigură dispunerea capsei de aprindere în dreptul percutorului la încărcarea aruncătorului de grenade. Şaiba fiind arcuită reţine grenada în aruncător. dopul din penoplast şi garnitura. care se rotesc liber pe axe. ceea ce permite executarea tragerii la unghiuri de înclinare negative. două căpăcele întăritoare în tub. 156 . Întârzietorul pirotehnic ZV-7 este destinat pentru aprinderea încărcăturii de pulbere a motorului reactiv pe porţiunea iniţială a traiectoriei. Înapoia turbinei sunt aşezate garnitura de carton.este înşurubat capacul de protecţie. bucşa de fund şi două amortizoare. Stabilizatorul este dispus în interiorul încărcăturii de azvârlire. patru aripioare. arcul de siguranţă. percutorul. care se lipeşte la locul de îmbinare cu o foiţă. În locaşul turbinei este dispus trasorul. când se îmbină încărcătorul de azvârlire cu motorul reactiv. Compensatorul serveşte pentru eliminarea spaţiilor dintre marginile încărcăturii de pulbere. Turbina imprimă grenadei mişcarea de rotaţie. soclul. capsa de aprindere în bucşă. Stabilizatorul cu încărcătura de azvârlire şi cu amorsoarele sunt dispuse în tubul de hârtie. Descrierea încărcăturii de azvârlire PG-7 P Încărcătura de azvârlire este destinată pentru a imprima grenadei viteza iniţială. El se compune din: tubul stabilizatorului. care se înşurubează pe pragul filetat al fundului motorului. membrana şi turbina. Blocul cu ajutaje are şase orificii închise cu ermetizatoare prin care se scurg gazele de pulbere din motorul reactiv. care este strâns cu piuliţa. iar încărcătura de azvârlire repartizată uniform între aripile stabilizatorului. care împiedică scăparea gazelor încărcăturii de azvârlire la motor. Constructiv încărcătura de azvârlire este fixată în stabilizator şi se compune din pulbere de nitroglicerină NBL-38. El se compune din corp. şaibele. Soclul îndeplineşte rolul de obturator. garnitură de pergament. căpăcelul. Pentru a feri încărcătura de azvârlire de umezeală şi de degradări mecanice pe timpul depozitării şi transportului. ea se introduce într-un penar de hârtie. care se deşurubează înaintea îmbinării grenadei cu încărcătura de azvârlire. Amorsorul de bază şi amorsorul suplimentar se găsesc în tubul stabilizatorului. întârzietorul în bucşă. diafragmă şi reazem.

cu funcţionare percutant-instantanee. 157 . scutul cu arcuri conice. Mecanismul de inerţie se compune din: opritor. pe corp este presată membrana. Sub flanşa corpului se află o garnitură de cauciuc. mecanismul de inerţie. Cursorul este dispus în locaşul în care se găseşte detonatorul electric şi mecanismul de contact cu bucşa. se foloseşte şnurul. Când cursorul nu este armat el se menţine cu opritorul siguranţei cu pulbere şi cu bila mecanismului de inerţie. Pentru asigurarea etanşeităţii. Pentru scoaterea axului. care deplasează cursorul la armarea focosului în poziţie de luptă. dispozitivul de autodistrugere şi dispozitivul de detonaţie. Elementul piezoelectric transformă energia mecanică în energie electrică la întâlnirea focosului cu obstacolul. siguranţa de pulbere şi mecanismul de iniţiere. de cap–fund. cu armare pe traiectorie şi cu autodistrugere este destinat pentru a asigura explodarea capului grenadei la întâlnirea cu obstacolul. în care se sprijină opritorul. piuliţa.Încărcătura de azvârlire şi penalul sunt vopsite în culoare verde. Descrierea focosului VP-7 Focosul VP-7 piezoelectric. arcul şi contactul central. care este fixat pe corp cu axul. pe corp este introdus căpăcelul de siguranţă. opritor şi pulberea presată. Siguranţa de pulbere se compune din bucşă. Scutul se fixează la bucşa cu şuruburi. înainte de plecarea loviturii. Capul focosului se compune din elementul piezoelectric. contactele. detonatorul electric. În scut se sprijină două arcuri conice. Ca electrozi ai elementului piezoelectric servesc părţile frontale ale acestuia. Pentru a proteja capul focosului împotriva deformării pe timpul manipulării. care ermetizează îmbinarea focosului cu bucşa coafei grenadei. Fundul focosului se compune din mecanismul de siguranţăarmare. arc şi două bile.armare este dispus în bucşă şi se compune din: cursorul. El se compune din capul focosului şi fundul focosului. corpul şi izolatorul. Mecanismul de siguranţă .

Între tijă şi pahar este un spaţiu circular prin care se face descărcarea electrică când se aduce curent electric de la elementul piezoelectric la detonatorul electric. când cursorul nu este în poziţia armat. detonatorul electric este distanţat de încărcătura de transmitere. În bucşă. Detonatorul electric se compune din: tijă dispusă în izolaţie. căpăcel de contact cu arc.Mecanismul de iniţiere este destinat pentru aprinderea siguranţei de pulbere şi a compoziţiei dispozitivului de autodistrugere. Fundul focosului face contact cu conductorul grenadei prin pivotul învelişului cu corpul grenadei prin piuliţa de fund. în scobitura corpului se înfăşoară aţă de mătase îmbibată în vaselină şi cerezină. presată în învelişul exterior şi calupul detonatorului care cu corpul se fixează în bucşă. În plus. substanţă explozivă presată în tub şi căpăcel. Detonatorul electric este deconectat de la circuitul electric al elementului piezoelectric şi este scurtcircuitat prin piesele metalice ale fundului focosului. care măreşte siguranţa focosului în caz de funcţionare accidentală a detonatorului electric. tub. circuitul interior – conul – pâlnia – conductorul. Legătura electrică a capului focosului cu fundul focosului se realizează prin circuitul exterior şi interior al pieselor metalice ale grenadei: circuitul exterior – coafa – corpul. Substanţa de autodistrugere a focosului este dispusă în bucşă şi se compune din bucşă cu substanţă pirotehnică presată în aceasta şi capsa detonatoare. Sub bucşă este un disc de izolaţie. pahar cu orificiu. capul focosului face contact cu bucşa coafei grenadei prin filetul corpului şi cu conul grenadei printr-un contact. Pentru ermetizarea îmbinării corpului cu piuliţa de fund. Funcţionarea focosului Focosul fiind montat. El este dispus în bucşă şi se compune din: percutor. arc şi capsă de aprindere. deasupra detonatorului electric este fixat un adaus de oţel. Dispozitivul de detonare se compune din încărcătura de transmitere. Întregul mecanism din corp se strânge cu piuliţa de fund. Elementul piezoelectric din capul focosului este scurtcircuitat prin piesele metalice ale fundului focosului. 158 .

se obţine un circuit închis: elementul piezoelectric. în acest caz scobitura opritorului vine la nivelul bilei. Flacăra de la capsa de aprindere. contactul. Sub acţiunea arcurilor conice. cursorul se deplasează în poziţia de luptă. aşează detonatorul electric în dreptul încărcăturii de transmitere şi conectează detonatorul electric în circuitul piezoelementului. capacul focosului. de la o înălţime de 3 m este determinată de: siguranţa de pulbere. învelişul. bucşa. piuliţa. 159 . Ca rezultat. mecanismul de iniţiere şi mecanismul de inerţie. pe orice teren. Opritorul mecanismului de inerţie sub acţiunea forţei de inerţie se lasă în jos până se reazemă pe rondelă şi bilă şi se rostogoleşte în despărţitura bucşei. conul. detonatorul electric. Pe traiectorie: după părăsirea ţevii aruncătorului de grenade antitanc arcul ridică opritorul până se reazemă pe fundul canalului. contactele. corpul şi coafa grenadei. piezoelementul. Siguranţa focosului pe timpul transportului şi în cazul unei căderi accidentale a focosului cu grenada în orice poziţie. Pulberea din bucşă. corpul. cursorul. din care cauză detonatorul electric şi elementul piezoelectric sunt încă scurtcircuitate. Cursorul este menţinut de către opritor şi bilă. La plecarea loviturii: capsa de aprindere sub acţiunea forţei de inerţie comprimă arcul şi loveşte percutorul. după un anumit interval de timp de la plecarea grenadei din aruncător. începe să ardă. împingând prin presare opritorul din şanţul cursorului în bucşă. Deplasându-se în poziţia de luptă (extremă stânga) cursorul mişcă contactul central de pe partea ieşindă a piuliţei de fund şi căpăcelul detonatorului electric de pe scut. prin orificii aprinde compoziţia pirotehnică de autodistrugere din cele două bucşe. deschide circuitele scurtcircuitate ale elementului piezoelectric şi ale detonatorului electric. eliberând-o din angrenajul cu cursorul. pâlnia şi conductorul grenadei. piuliţa de fund.Poziţia indicată a detonatorului electric se asigură cu ajutorul bilei care se sprijină în opritorul de inerţie şi cu ajutorul cursorului care se menţine cu ajutorul opritorului ce se sprijină în pulberea din bucşă.

împing dopul de penoplast prin ajutajul aruncătorului de grenade antitanc. sub acţiunea presiunii gazelor. care imprimă grenadei şi stabilizatorului mişcarea de rotaţie. La întâlnirea cu obstacolul. După plecarea grenadei din aruncător. se produce aprinderea amorsorului şi a încărcăturii de pulbere a motorului reactiv. Funcţionarea loviturii După percutarea capsei de aprindere de către percutor. Autodistrugerea. care provoacă detonarea substanţei explozive. aprind trasorul şi deplasează grenada cu stabilizatorul înainte.5-18 m de la gura ţevii. trec prin turbină. Arderea amorsoarelor duce la aprinderea încărcăturii de azvârlire. ermetizoarele orificiilor ajutajelor sunt 160 . La începutul arderii încărcăturii. La începutul mişcării grenadei capsa de aprindere din întârzietorul pirotehnic este percutată de către percutor şi începe arderea compoziţiei întârzietoare. detonatorul electric va funcţiona cu ajutorul capsei detonatoare ceea ce va duce la explozia capului grenadei. Gazele formate rup căpăcelul şi membrana şi transmit impulsul de foc amorsoarelor încărcăturii de azvârlire. după plecare nu va întâlni un obstacol.Armarea focosului se termină după plecarea grenadei din aruncătorul de grenade antitanc. aripioarele stabilizatorului sub acţiunea forţei centrifuge şi a fluxului de aer se desfac şi asigură stabilitatea grenadei pe traiectorie. Gazele produse din această ardere rup tubul. flacăra va cuprinde încărcătura de azvârlire. Când s-a obţinut o anumită diferenţă de potenţial între electrozii elementului piezoelectric în intervalul de scânteiere a detonatorului electric se produce descărcarea electrică. care umple intervalul de scânteiere. Gazele rezultate din arderea încărcăturii de azvârlire înainte de trecere prin ajutajul aruncătorului de grenade antitanc. După arderea compoziţiei întârzietoare a întârzietorului pirotehnic. În caz că focosul nu funcţionează. sau grenada în timp de 4-6 sec. Prin piuliţă şi contact elementul piezoelectric se comprimă şi ca rezultat se produce o încărcare electrică a electrozilor acestuia. la o distanţă de 2. Detonaţia prin încărcătura de transmitere şi detonator se transmite încărcăturii de explozie a grenadei.

Loviturile de şcoală (uşor demontabile şi secţionate) sunt destinate pentru învăţarea construcţiei loviturilor şi a elementelor acestora. după care deplasarea grenadei se produce datorită inerţiei. Sub acţiunea acestuia viteza grenadei se măreşte. formându-se jetul cumulativ care perforează obstacolul. Aceste lovituri nu au elemente încărcate cu substanţe explozive. 161 .aruncate. În afară de lovituri de război la unităţi se distribuie şi lovituri de exerciţiu şi de şcoală (uşor demontabile. arde încărcătura de pulbere a motorului reactiv. Pe porţiunea activă a traiectoriei. La întâlnirea cu obstacolul focosul funcţionează şi din cauza impulsului acestuia se produce aprinderea încărcăturii de explozie. Loviturile de exerciţiu sunt destinate pentru antrenarea servanţilor. secţionate). începe scurgerea gazelor arse şi apare forţa reactivă.

Se înlocuieşte arcul percutorului. 162 . . arsuri de gaze).Se repară la atelier. . . . .Se înlocuieşte arcul.Se curăţă mecanismul de dare a focului şi mecanismul de percuţie.Se înlocuieşte lovitura.Strâmbarea sau ruperea arcului înălţătorului.Lovitura nu este complet împinsă în ţeava aruncătorului de grenade.Lovirea foii înălţătorului sau cătării. . . . Foaia înălţătorului sau cătarea este strâmbă. . . . . Jocul înălţătorului optic. .Incidente de tragere Incid entul 1.Tasarea sau ruperea arcului percutorului. Lovitura nu intră în canalul ţevii.Se împinge lovitura până când fixatorul se reazemă în fundul tăieturii de pe gura ţevii. .Ţeava este murdară (Resturi din tubul de hârtie. Procedee de înlăturarea incidentului 3. Deplasarea liberă a percutorului în baza lui. Cauza incidentului 2. . Rateu. .Slăbirea sau ancrasarea arcului cocoşului.Se curăţă ţeava. . din cauza murdăririi sau îmbâcsirii cu unsoare densă a mecanismului de dare a focului şi a mecanismului de percuţie. .Înălţătorul nu este bine fixat. .Capsa de aprindere este defectă.Percutorul nu loveşte energic capsa de aprindere. Foaia înălţătorului sau cătarea nu se fixează în poziţia de luptă sau de marş. .Se repară la atelier.Percutorul este uzat.Se fixează înălţătorul.Se înlocuieşte percutorul cu cel de rezervă.

Cadenţa de tragere …………………. Nu există spaţiu între cocoş şi niplu când percutorul este apăsat complet de către cocoş.Diametrul pupilei de ieşire ………………………4. .925 mm. .A.Calibrul aruncătorului de grenade antitanc ……….Greutatea genţii cu trei lovituri …………………9. 163 ..Puterea separatoare ………………………maximum 28”.Arcul opritorului este slab.Se înlocuieşte arcul opritorului..5 mm. .Niplul nu este înşurubat complet.40 mm.………4-6 lov. .Greutatea aruncătorului de grenade antitanc cu înălţătorul optic …6.. . ………7.330 m. Proprietăţile tehnice ale AG-7: . .S.1.Lungimea loviturii ……………………………….Viteza maximă a grenadei ………………….Limitele scalei înălţătorului …………de la 200 m la 500 m.Greutatea loviturii …………………………………2.Se înşurubează niplul. . .. . .Viteza iniţială a grenadei ………………………120 m/sec. .Puterea de mărire a înălţătorului optic …………2. ..7 ori. .Calibrul grenadei (la cap) …………………………85 mm.3 Kg. .1 Kg. Crăpături pe apărătorile din lemn. . . 3. .Valoarea unei diviziuni a scalei înălţătorului ………100 m.. .3 Kg. ..Lungimea grenadei ………………………………640 mm... ./min..2 Kg. în timpul căderii şi scoaterea prea des a apărătorilor de pe ţeavă.…300 m/sec. Piedica de siguranţă este fixată slab. .Se înlocuiesc apărătorile din lemn.8 Kg. .. 2.Greutatea genţii cu două lovituri şi P.. .. .Valoarea unei diviziuni a scalei corecţiilor în direcţie 0-10.Greutatea grenadei …………………………………1. .Câmpul vizual ……………………………………13o.Depărtarea pupilei de ieşire ………………………27 mm.Distanţa loviturii directe asupra obiectivelor cu înălţime de 2 m . . Lovirea aruncătorului.Distanţa de tragere după înălţător …………………500 m. ..Lungimea aruncătorului de grenade antitanc ……950 mm.

Această situaţie rezultă din modul în care a fost determinat calibrul armelor de vânătoare. . Astfel. Calibrul armelor de vânătoare nu se exprimă în unităţi de măsură în lungime (mm. etc.S.Limitele scalei pentru corecţiile în direcţie ………± 0-50. printrun număr care este cu atât mai mare cu cât diametrul interior al ţevii este mai mic.). şi învelitoare… 0. 5.± 0-08.Înălţimea înălţătorului ……………………………180 mm. Arma de vânătoare I.8. Apoi s-au numărat câte bucăţi (sfere din oţel) de o anumită mărime sunt într-un pfund (unitate de măsurare a greutăţii aproximativ egală cu 0. cu ţevile ghintuite sau combinat (şi lise şi ghintuite).Lungimea înălţătorului ……………………………62 mm. . putând folosi şi cartuşe cu efect fumigenlacrimogen. Se foloseşte pentru lovirea unor obiective dispuse la distanţe mici. . la interior. .Greutatea înălţătorului ……………………………0.95 Kg.Greutatea înălţătorului cu completul P. În funcţie de cartuşele folosite. ţevile sunt. cm. Există arme de vânătoare cu o ţeavă sau mai multe ţevi. calibrul armelor de 164 . Sferele mari erau 12 bucăţi la un pfund. Armele de vânătoare folosesc pentru tragere cartuşe cu alice şi cartuşe cu glonţ.. lise (pentru tragerea cu alice) şi ghintuite (la tragerea cu glonţ).J.) ci într-un mod convenţional.Lungimea înălţătorului cu boneta-ocular …………140 mm. BAJKAL Arma de vânătoare este o armă individuală folosită pentru vânătoare (agrement) şi pentru tir sportiv (în special la proba de talere aruncate din şanţ).500 Kg.Limitele verificării înălţătorului optic în înălţime şi în direcţie …. Astfel calibrul 20 este mai mic decât calibrul 12. . . cu ţevile dispuse în plan orizontal sau în plan vertical (suprapuse) sau şi în plan orizontal şi în plan vertical (armele cu 3-4 ţevi). Pot fi întâlnite arme cu ţevile lise. după ce au fost fabricate ţevile cu diametre diferite au fost confecţionate sfere din metal (oţel) având diametrul egal cu diametrul interior al ţevilor. cele mici 16 bucăţi şi cele mai mici 20 bucăţi.A..5 Kg. Deci.

. este egal cu numărul sferelor din oţel (având diametrul egal cu cel al ţevii) ce intră într-o unitate de măsurare a greutăţii (1 pfund = 0. de înaltă calitate. 165 .reducerea ţevilor la retezătura din faţă: .2 Kg.f.ţeava din stânga ……………………………………1 mm.f.lungimea ţevii ……………………………. • pana pentru asamblare.vânătoare cu alice. . Noţiuni despre construcţia şi funcţionarea armei de vânătoare Arma de vânătoare se compune din următoarele piese şi mecanisme: • ţevile cu extractorul şi cătarea. cât şi a celor cu dulii metalice. La ţevile cu ghinturi. • este destinată pentru vânătoare şi agrement. • foloseşte pentru tragere numai cartuşe cu alice.….70 mm.720-730 mm. Canalele şi camerele cartuşului sunt cromate...calibru ……………………………………………. . călite pe întreaga lungime a lor. . Distanţa de tragere diferă în funcţie de tipul cartuşului şi încărcătura. Sunt confecţionate din oţel special.5 Kg..). cu atât distanţa de tragere este mai mare.. rezistând la presiuni de până la 750 Kg.greutate …………………………………….3.diametrul interior al ţevii …………………………18. Caracteristici tehnice: • este armă cu 2 ţevi asamblate în plan orizontal.2 mm.presiunea maximă admisă …………………750 Kg. ceea ce asigură o bună protecţie anticorozivă şi facilităţi în întreţinere.lungimea camerei cartuşului ……………………. Cu cât încărcătura este mai mare./cm2.. aceasta asigură gruparea stabilă a loviturilor.12.5 mm.ţeava din dreapta …………………………………0. lise. . • patul armei cu mecanismul de dare a focului. Ţevile sunt situate în plan orizontal. Ţevile sunt asamblate între ele din construcţie. . . . .. Ţevile sunt astfel construite şi calculate încât să se poată obţine rezultate bune atât la utilizarea cartuşelor cu dulii de carton./cm2.

Deasupra, la partea din faţă a ţevilor, se găseşte dispusă cătarea. La partea dinapoi deosebim camerele cartuşului şi locaşul pentru extractorul cartuşelor. Dedesubt se găsesc: pragul de asamblare la patul armei, pragul penei de asamblare şi baza inelului portcurea. Patul armei este solidar cu mecanismul de dare a focului. Este confecţionat din lemn iar la talpă are aplicată o placă de cauciuc sau din material plastic pentru atenuarea reculului. Dedesubt, pe pat, se găseşte montată baza pentru inelul portcurea. Mecanismul de dare a focului: • corp; • mecanism de armare:– tijă de armare; • arc de armare; • pragul de armare. • mecanism de percuţie:- cocoş cu percutor; • trăgaci; • axe. • mecanism de siguranţă: - pârghie de deblocareblocare; • siguranţă. Mecanismul de armare şi mecanismul de percuţie sunt asemănătoare cu cele de la pistolul de semnalizare Walter sau U.M.C. Pârghia de deblocare-blocare are rolul de a preveni tragerile involuntare. Serveşte pentru deschiderea şi închiderea armei. Prin împingerea pârghiei spre dreapta se execută dezasigurarea şi deschiderea armei. Odată cu deschiderea armei acţionează şi extractorul care extrage duliile cartuşelor trase sau netrase. Înzăvorârea se realizează automat odată cu închiderea armei. Pentru asigurarea armei, pe partea superioară a mecanismului de dare a focului se găseşte butonul de siguranţă. Şurubul care fixează pârghia are şi rolul de înălţător, împreună cu cătarea de pe ţeavă, formând aparatele de ochire ale armei

166

Pana de asamblare serveşte pentru asamblarea armei, respectiv pentru cuplarea ţevilor cu patul armei şi mecanismul de dare a focului şi pentru armarea mecanismului de darea focului. Este confecţionată din lemn în care este montată o articulaţie metalică pentru fixare pe ţeavă, prevăzută cu pârghie de desprindere şi zăvor. Demontare şi montare Demontarea armei se execută pentru curăţire, schimbarea unor piese sau mecanisme uzate sau rupte şi pentru transportare pe distanţe mari, în mijloace de transport sau în locuri publice. Demontarea este de 2 feluri: parţială şi totală. Se execută pe o foaie de cort sau o masă curată. Operaţiunile pentru demontarea parţială sunt: - controlul camerelor cartuşelor. Se execută prin deschiderea armei, privirea pe canalul fiecărei ţevi, scoaterea cartuşelor din canalul ţevii şi introducerea lor în geanta de purtare. După verificarea canalului ţevii se închide arma. - demontarea penei de asamblare. Ţinându-se arma cu mâna stângă de ţevi, cu degetul arătător de mâna dreaptă, se trage spre exterior pârghia de desprindere a penei. Se împinge spre înainte pana şi se scot pragurile de înzăvorâre din locaşurile de la mecanismul de dare a focului. - demontarea (separarea) ţevilor asamblate de la patul armei: Ţinându-se arma cu mâna dreaptă de gâtul patului, cu degetul mare se împinge spre dreapta pârghia de deblocare a ţevilor. - cu mâna stângă se prind ţevile şi se rotesc până când pragurile de asamblare ies din locaşurile de la patul armei. Montarea este inversă demontării, astfel: - asamblarea ţevilor la patul armei. Se ţine patul armei în mâna dreaptă şi ţevile în mâna stângă. Se introduc pragurile de asamblare ale ţevilor în locaşurile de la patul armei, se rotesc ţevile până când ajung în prelungirea mecanismului de dare a focului, până când un fixator eliberează pârghia de blocare a ţevilor. - montarea penei de asamblare. Se apucă pana cu mâna dreaptă, se introduc pragurile de înzăvorâre în locaşurile de la mecanismul de dare a focului, după care se apasă pana până când

167

zăvorul pârghiei de desprindere trece înapoia pragului de asamblare fixat pe ţevi (se aude un ţăcănit uşor). - verificarea montării corecte şi eliberarea cocoşului din poziţia “armat”. - se execută deschiderea – închiderea armei, realizându-se concomitent şi armarea, după care se apasă succesiv pe trăgaciul ţevii din dreapta, apoi pe cel din stânga. Se împinge înainte butonul de siguranţă, realizându-se blocarea mecanismului de dare a focului. Reguli de folosire, depozitare şi păstrare Obligatoriu, înainte şi după folosire, se va executa controlul armamentului. Nu se folosesc alte cartuşe decât cele recomandate şi de calibru corespunzător. Nu se admit la trageri cartuşe defecte (care prezintă fisuri în dulii, sunt turtite sau incomplete). Nu se folosesc cartuşe cu dulii improvizate. Nu se manevrează trăgaciurile în gol pentru că se scurtează durata de funcţionare a percutoarelor şi se uzează piesele mecanismului de dare a focului. Pentru a preveni bombarea ţevilor, se recomandă ca după tragerea cu ţeava din dreapta (dacă nu s-a tras şi cu cea din stânga) cartuşul din ţeava din stânga să se mute în cea din dreapta, iar cartuşul următor să se introducă în ţeava din stânga. Arma se găseşte asamblată numai pe timpul executării tragerilor. În restul timpului se păstrează deschisă (cu ţevile deschise) sau dezasamblată, în tocul de purtare. Pe timpul deplasării de la locul de depozitare (păstrare) şi până la locul de executare a tragerii (folosire), arma se găseşte în toc dezasamblată. Nu se îndreaptă arma spre oameni chiar neîncărcată fiind. Depozitarea Arma se păstrează dezasamblată cu trăgaciurile destinse, unsă, în toc sau în lăzi metalice, încuiate, sigilate, în încăperi separate de celelalte materiale. Muniţia se păstrează separat de armă, în cutii din tablă încuiate.

168

Nu se introduc pe ţevi bucăţi de cârpă, câlţi sau alte materiale. Arma trebuie curăţită şi unsă permanent. Se va curăţi imediat după tragere, iar iarna după ce a ajuns la temperatura camerei în care se află. Curăţirea se execută cu arma demontată (cu ţevile scoase).

169

CAPITOLUL 6 Cunoaşterea grenadelor de mână
Focosul Percutorul Arcul 6.1. Grenada de mânăU.Z.R.G.M (R.G.-42) Inelul de ofensivă siguranţă Focosul

percutorul ui

Gâtul grenadei

Întârzietorul Bucşă Tubul central Capsa detonantă Cămaşa metalică Corpul grenadei

Şplintul de Capacul siguranţă corpului Pârghia de siguranţă

Încărcătura de explozie

Fundul corpului

Proprietăţi tactice: - constituie un puternic şi principal mijloc individual de luptă apropiată, destinată nimicirii, neutralizării şi scoaterii din luptă a inamicului; - sunt dotaţi militarii din M.A.I. şi luptătorii din elementele componente ale sistemului naţional de apărare care urmează să îndeplinească misiuni ce impun folosirea grenadei de mână ofensivă; - aparţin tipului de grenade cu mare efect moral, datorită detunării puternice cauzată de cantitatea încărcăturii explozive; - cu acestea poate fi nimicit sau neutralizat inamicul descoperit şi uşor adăpostit pe o rază de 25 m, datorită suflului şi puterii omorâtoare a schijelor; - se folosesc în atac, uneori şi în apărare, în luptele de stradă, în cele din clădiri izolate sau grupuri de clădiri, în teren acoperit şi accidentat, fiind aruncate (în special de sus în jos), împotriva inamicului ascuns sau urmărit; - când se aruncă de jos în sus, se alege un adăpost natural sau artificial care asigură o bună protecţie luptătorilor în caz de rostogolire şi împotriva schijelor. Proprietăţi tehnice: - balistice (randament): distanţa medie de aruncare 40-50 m, se poate arunca la distanţe mai mari după un antrenament sistematic şi

170

continuu; raza efectului omorâtor al schijelor 25 m, iar împrăştierea acestora peste 30 m; la explozie, se produc peste 200 schije; face explozie după 3,2-4,2 secunde (timpul de întârziere în funcţionare a focosului). - de serviciu: corpul are formă cilindrică şi este alcătuit dintro cămaşă metalică de oţel înfăşurată de 3-4 ori, cu striaţii pătrate pentru a amplifica efectul prin schije; greutatea grenadei pregătită pentru aruncare cu focos, 520 g; greutatea încărcăturii de explozie (trotil turnat), 120 g; greutatea focosului 100 g – funcţionează fuzant cu întârziere fixă.

6.2. Grenada de mână defensivă – F.1, Md. 1915
Focosul F.G.M.

Capsa de aprindere Bucşa de legătură

Ax arc percutor Percutor

Inelul de siguranţă

Pârghia de siguranţă

Corp Întârzietorul de pulbere Bucşa întârzietorul ui Capsa detonantă Fundul grenadei

Proprietăţi tactice: - constituie un foarte puternic şi principal mijloc individual de luptă apropiată, destinată nimicirii, neutralizării şi scoaterii din luptă a inamicului, tancurilor, blindatelor, maşinilor, etc.;

171

tipul vechi.aparţine tipului de grenadă de mână cu mare rază de acţiune şi eficacitate a schijelor.2 secunde. .în teren descoperit. bordeie.2-4.) se pot scoate din luptă tancuri.de serviciu: are formă de pară şi este confecţionată din fontă cu crestături longitudinale şi transversale care uşurează fragmentarea corpului pe timpul exploziei. în cele din clădiri izolate.sunt dotaţi militarii din M.schijele grenadei nimicesc sau neutralizează inamicul descoperit sau acoperit din adăposturi uşoare. tipul nou şi 45 g.balistice (randament): distanţa medie de aruncare 35-45 m. şi luptătorii din elementele componente ale sistemului naţional de apărare care urmează să îndeplinească diferite misiuni.. . raza efectului omorâtor al schijelor şi împrăştierea acestora. face explozie după 3. tipul nou şi 700 g. beciuri.. Proprietăţi tehnice: . . în teren muntos şi împădurit. produce peste 1000 schije. schijele şi suflul grenadei pot nimici sau neutraliza inamicul pe o rază de peste 200 m. cu măsurile de siguranţă şi protecţie pentru cei care le aruncă. peste 200 m. la explozie. cu fundul teşit). greutatea încărcăturii de explozie (trotil turnat sub formă de griş sau solzi) 60 g. greutatea pregătită pentru aruncare cu focos.I. în luptele de stradă. o grenadă. însă şi de jos în sus. iar prin legături de grenade (5-10 buc. . . 1981): 172 . se poate arunca la distanţe mult mai mari în raport cu antranamentul luptătorului.G. lungimea grenadei 86 mm şi diametrul 56 mm. de regulă fiind aruncate de sus în jos – uneori. lungimea grenadei 92 mm şi diametrul 60 mm (model vechi cu fundul alungit – modelul nou.A. maşini. subsoluri. Md. Focosul de construcţie românească pentru grenadele de mână ofensive şi defensive (F. în atac. 600 g.se întrebuinţează în formele principale de luptă. blindate. sau grupuri de clădiri. mai ales în apărare şi uneori. etc. tipul vechi.M..

M. Focosul U. pentru grenadele de mână ofenisve şi defensive: 173 . – bucşa de legătură. Se compune din următoarele părţi mari: – mecanismul percutant.Z. cât şi pe timpul folosirii lui. este mai eficace şi are o siguranţă dublă care previne incidentele sau accidentele atât pe timpul depozitării (păstrării).R.Inelul de siguranţă Şplint Capsa de aprindere Percutor Corpul mecanismului de percuţie Bucşa de legătură Căpăcelul capsei Bucşa Capsa întârzietor detonantă Pârghia de siguranţă Întârzietorul de pulbere Focosul de construcţie românească faţă de celelalte tipuri.G. – mecanismul de aprindere.

174 . – bucşa de legătură. – mecanismul de aprindere. percutant Pârghia de siguranţă Arc percutor Bucşa de legătură Inelul şi şplintul de siguranţă Întârzietorul de pulbere Capsa de aprindere Capsa detonantă Acest tip de focos funcţionează cu întârziere (3.Ansamblul focos Percutor Tub mec. Se compune din următoarele părţi mari: – mecanismul percutant. Este destinat pentru iniţierea încărcăturii de explozie.2-4.2 secunde).

terorism. * temperatura de explozie. Explozivii sunt substanţe sau amestecuri de substanţe chimice care. 175 . * distrugerea obiectivelor de importanţă economică şi militară. flacără.1. calorică. * în scop de sabotaj. după caz. însoţit de producerea unei mari cantităţi de gaze şi temperatură capabile să efectueze un lucru mecanic. * executarea culoarelor în baraje genistice ale inamicului. * energia unui al exploziv – capsă detonată. Impulsul iniţial care transmite o anumită cantitate de energie explozivului se poate obţine pe cale mecanică. desprindem următoarele caracteristici: * sensibilitate la acţiuni exterioare. * stabilitatea şi puterea de distrugere. * în cazul unor calamităţi naturale. Procesul care declanşează explozia se numeşte – iniţiere şi se realizează prin “impulsul iniţial”. * caloric – scânteie. În funcţie de natura şi starea explozivilor. diversiune. electrică. În realizarea acestor lucrări de distrugere sunt folosiţi. exploziv de iniţiere sau detonator intermediar.CAPITOLUL 7 Cunoaşterea explozivilor clasici şi improvizaţi 7. Lucrările de distrugere se execută pentru: * realizarea barajelor explozive. o constituie executarea lucrărilor de distrugere cu ajutorul explozivilor. încălzire. frecare. atât explozivii clasici cât şi cei improvizaţi. Noţiuni generale despre explozivii clasici şi improvizaţi Una din principalele misiuni de asigurare genistică a acţiunilor de luptă. de către subunităţile de geniu şi alte arme. lovire. chimică sau energia unui alt exploziv. sub o acţiune exterioară (impuls de iniţiere). Acest impuls se obţine astfel: * mecanic – percuţie. scânteie electrică. intră într-un proces de transformare chimică foarte rapid. * brizanţa şi viteza de explozie. * electric – descărcare electrică.

disloca materialul cu care vine în contact. Una din caracteristici este sensibilitatea crescută la lovire. Prezenţa acidului sulfuric provoacă explozia fulminatului. precum şi a fitilului detonant. Descrierea şi caracteristicile principalilor explozivi folosiţi în lucrări de distrugere Clasificarea explozivilor se face după următoarele criterii: Din punct de vedere al compoziţiei: * substanţe chimice explozive: trotilul. Este.T. căldură. Este un exploziv stabil. a capselor detonante de la cartuşele armamentului de infanterie. deci va fi folosită la capsele cu corpul din aluminiu. Este stabil la temperaturi până la 50oC. mai puţin la frecare. Se inflamează la 170oC. * solizi – T. fulminatul de mercur. greu solubilă în apă.. însă la lovire şi trepidaţii.Brizanţa este capacitatea explozivului de a rupe. otrăvitoare. de asemenea. Explodează la 210oC şi dacă este încălzit brusc detună la 117oC. un exploziv cu capacitate mare 176 . este foarte sensibil. se combină cu cupru. * explozivi brizanţi (secunzi). se dizolvă greu în apă. Din punct de vedere al întrebuinţării în luptă (practice): * explozivi de iniţiere (prizaţi). azotura de plumb. Fulminatul de mercur se prezintă sub formă de cristale mărunte de culoare albă sau cenuşie. * explozivi de aruncare (deflagranţi). Azotura de plumb se prezintă sub formă de cristale de culoare albă. Din această categorie fac parte: fulminatul de mercur.N.2. azotura de plumb şi trinitrorezorcinatul de plumb. Din punct de vedere al stării de agregare: * lichizi – nitroglicerina. * plastici – dinamita. explozivi improvizaţi. * compuşi chimici explozivi: dinamita. distruge.. etc. frecare. Explozivii de iniţiere – se întrebuinţează la încărcarea capselor pirotehnice şi electrice. având temperatura de explozie de 310o la lovire şi frecare este mai puţin sensibilă. Se întrebuinţează la confecţionarea capselor electrice. 7. este mai stabilă decât fulminatul de mercur. etc.

temperatură (la 180oC face explozie). sau trinitrotoluenul (T. insolubil în apă. Explozivii brizanţi sunt folosiţi atât în lucrări militare. carbonifere. iar de explozie de 300oC. lovire. Melinita.de detonaţie pentru iniţierea exploziei unei încărcături. cât şi ca muniţie pentru bombele de avion şi proiectile de artilerie.N. trotilul se foloseşte ca încărcătură explozivă la bombele de avion. De regulă. Este explozivul cu cea mai mare stabilitate. ca de pildă trotilul din încărcătura bombelor de avion.N. cu caracter edilitar. se prezintă ca un corp solid. la confecţionarea fitilului detonat precum şi a capselor pirotehnice (ca încărcătură brizantă). se foloseşte la confecţionarea capselor pirotehnice azidotetrilice. face explozie la temperatura de 270o. Trotilul. La lucrările de distrugere trotilul se întrebuinţează sub formă de calupuri. Temperatura de topire este de 81oC. Cu cât creşte mai mult procentul de nitroglicerină cu atât creşte sensibilitatea dinamitei la acţiuni mecanice.. * cartuş cilindric de 75 gr.i.. care asigură inflamabilitatea.T. prezintă o bună stabilitate. Trinitrorezorcinatul de plumb (T. grenade de mână. destul de stabil. dar arderea acestui exploziv poate să se transforme în explozie. Dinamitele se împart în: dinamite gelatine sau plastice şi dinamite sub 177 .. grenade.T. mai puţin sensibil la lovire şi frecare faţă de azotura de plumb. de culoare galbenă. fiind însă foarte sensibil la flacără şi scânteie electrică.) este o substanţă cristalizată. * calup mic de 100 şi 200 gr. Are întrebuinţare practică limitată. proiectile de artilerie şi mine antitanc. Tetrilul este un exploziv brizant folosit. astfel: * calup mare de 400 gr. înecăcios. sub formă solidă. întrebuinţate atât în lucrările de distrugere cât şi în lucrări de exploatare. de regulă. arde degajând un fum negru. frecare.R. sau acidul picric. a. Dinamitele sunt explozivi brizanţi a căror bază o formează nitroglicerina. de culoare galben-închis. Turnat.t. insolubil în apă. fiind întrebuinţat.. mina a. exploatări miniere. cristalizat.) este cel mai reprezentativ exploziv brizant. de culoare galben-deschis. în contact cu focul. ca detonator intermediar pentru explozia unor cantităţi mari de explozivi. în special la fabricarea capselor pirotehnice.

muniţiei de infanterie. dacă absorb apa. sabotaj. în acţiunile de diversiune. culoare cenuşie. La temperaturi sub + 8oC.3. Explozivii de aruncare: Reprezentantul grupei este pulberea cu fum (neagră) a cărei brizanţă este mai mică. cu întrebuinţare la construirea corpurilor luminoase (bombe luminoase cu paraşută) încărcăturilor de aruncare (muniţie de infanterie) etc. * 2% nitroceluloză. fulger sau încălzire până la 280oC. În ultimul timp. plăci. la minele de baraj. Se aprinde foarte uşor de la flacără. şi se foloseşte pulberea albă. bastoane. * mecanic – cu sau fără fitil ordinar sau detonant. Pulberile sunt foarte higroscopice (avide de umezeală). Se prezintă sub forme geometrice. devin nefolosibile. dinamitele sunt perisabile. 178 . de asemenea. * 9% făină de lemn. Dinamitele gelatine au o largă întrebuinţare în acţiunile teroriste şi de sabotaj. la care se folosesc explozivii. fără praf. dinamitele îngheaţă şi devin în această stare periculoase la manipulare. terorism. Pulberea cu fum se întrebuinţează pentru fabricarea fitilului ordinar. sau cu ardere fără fum. 7. Se cunoaşte. Dinamita are în compoziţie următoarele: * 65% nitroglicerină. caz în care. scânteie. coloidale. * electric. se folosesc undele radio (emiţător). pentru explozia încărcăturilor. se întrebuinţează următoarele sisteme: * pirotehnic – cu sau fără fitil detonant. termenul de garanţie nu depăşeşte 6 luni. undele infraroşii. lucios. Sisteme şi mijloace pirotehnice şi electrice de aprindere: La lucrările de distrugere.formă de praf – grizutină. infrasunete şi transmiterea comenzii prin laser. * 24% azotat de sodiu. etc. În afara sensibilităţii la manipulare. Ea se prezintă sub formă de granule de diferite mărimi.

în aer liber. un fir central director şi din învelişuri de ţesătură (in sau bumbac) impregnate cu substanţe impermeabile (bitum. se folosesc următoarele materiale: * capse pirotehnice. Înainte de întrebuinţare. transmiterea detonaţiei făcându-se cu o viteză de 5000-7000 m/sec. Sunt sensibile la frecări. în locuri greu accesibile. ferite de şocuri. Nu arde ci face explozie. Viteza de ardere a fitilului. Se păstrează în magazii uscate. fără temperatură ridicată. scânteie sau foc. Fitilul ordinar se compune dintr-o vână de pulbere neagră. * fitil ordinar. trepidaţii. penrtil). ferit de umezeală sau căldură. încărcătura de iniţiere (azotură de plumb. cu rol de protecţie. în tub de plastic. trebuie să fie controlate. etc. Aprinderea fitilului detonant se face. un fir interior director şi mai multe învelişuri de ţesătură. fitilul ordinar trebuie verificat din punct de vedere al vitezei de ardere şi calităţii vânei de pulbere. foc. la realizarea dispozitivelor de distrugere în sistemul pirotehnic. fulminant de mercur). plastic). sfoară pentru matisat. fie de la o capsă de aprindere. este de aproximativ.1. pentru a-l feri de umezeală.) şi se depozitează separat de explozivi. 1 cm pe secundă. Capsa pirotehnică se întrebuinţează pentru iniţierea (excitarea) încărcăturii de exploziv. * cleşte pentru sertizarea capselor pirotehnice.7. precum şi la aprinderea unor încărcături explozive. scânteie. să nu prezinte fisuri sau deformări. în interiorul căruia se găseşte tetril presat. Fitilul detonant se foloseşte pentru aprinderea simultană a mai multor încărcături. * aprinzători pirotehnici. fără capsă. 179 . Capsele pirotehnice se ambalează în cutii tip (50 buc. Înainte de folosire.3. chibrituri. impregnate. * materiale auxiliare – cuţit. Se compune dintr-o vână de exploziv brizant (tetril. în încăperi uscate. Sistemul pirotehnic de aprindere Pentru realizarea aprinderii pe cale pirotehnică. Se păstrează în bobine de 50 sau 100 m în încăperi uscate. fie de la un exploziv. Se compune dintr-un tub metalic. în pachete de câte 8 m şi se întrebuinţează pentru iniţierea capselor pirotehnice şi a încărcăturilor de pulbere cu fum. gudron. un căpăcel de siguranţă acoperit cu o sită fină de mătase.

se execută următoarele operaţiuni: * tăierea fitilului ordinar se face cu ajutorul unui cuţit bine ascuţit. Pentru evitarea accidentelor se iau măsuri de pază pentru interzicerea pătrunderii persoanelor străine în zona exploziilor. Dispozitivele de distrugere în sistemul pirotehnic Pentru executarea distrugerilor în diferite medii şi anumite scopuri se folosesc următoarele dispozitive: Dispozitivul liniar presupune aşezarea încărcăturilor explozive în linie. piste de aterizare şi decolare avioane. uzine termice. remize. întrebuinţat pentru distrugerea căilor de comunicaţii şi transmisiuni. 180 . respectându-se înctocmai regulile stabilite în securitatea lucrului cu explozivii. de către un singur militar. * darea focului se poate realiza fie cu ajutorul chibritului obişnuit sau de pionier. etc. Acest dispozitiv se foloseşte pentru distrugerea obiectivelor concentrate. hangare. * sertizarea capsei pirotehnice se face numai cu cleştele pentru sertizat. * amorsarea încărcăturii constă în introducerea amorsei pirotehnice la încărcătura de explozie (calup de trotil). semafoare. luându-se măsuri de protecţie a personalului. special construit care oferă protecţie în cazul exploziei întâmplătoare. de regulă. la un capăt drept. la celălalt capăt oblic pentru a i se da foc. Lungimea fitilului este calculată în funcţie de viteza de ardere şi timpul necesar pentru adăpostirea persoanei care a dat foc. Se interzice categoric sertizarea capsei (fixarea la fitil) cu ajutorul claştelui-patent sau a dinţilor. Aprinderea încărcăturii se face.Confecţionarea încărcăturilor de distrugere Pentru realizarea şi folosirea unei încărcături de distrugere în sistemul pirotehnic. fie cu aprinzătorul pirotehnic de protecţie în condiţii atmosferice grele. având un punct central pentru darea focului. cu ajutorul fitilului detonant. grupuri electrogene. conducte. stâlpi de înaltă tensiune. de suprafaţă redusă ca: piloni de pod. pentru a fi introdus în capsă. Dispozitivul radial se realizează prin dispunerea încărcăturilor în formă de raze. etc. Amorsarea încărcăturilor de distrugere se execută după amplasarea explozivului la locul de distrugere. a capsei pirotehnice.

Dispozitivul combinat rezultă din folosirea celor două dispozitive. sunt: * explozorul Tip 1 sau tranzistorizat. se folosesc pentru transmiterea curentului electric de la sursa de curent până la dispozitivele electrice de distrugere. un aprinzător electric şi un întârzietor. 181 . ferite de umezeală şi căldură. Pentru aprinderea unei capse electrice este nevoie de un curent între 1 şi 5 A.3. 7. Înainte de întrebuinţare capsele electrice se controlează cu ajutorul ohmetrului. Sursele de curent folosite pentru furnizarea curentului electric necesar exploziei dispozitivelor de distrugere. * reţeaua electrică.2. Capsa electrică se compune dintr-o capsă pirotehnică. scânteie electrică. etc.Sistemul electric de aprindere Sistemul electric de aprindere cuprinde totalitatea mijloacelor şi dispozitivelor care asigură explozia izolată sau instantanee a încărcăturilor de exploziv. De menţionat că în toate cele trei feluri de dispozitive. nu se transportă împreună cu explozivul şi se păstrează în pachete de câte 5 bucăţi. conductoare. Cablurile electrice. pentru a se produce explozia simultană a încărcăturilor de exploziv. Capsele electrice sunt sensibile la loviri. întrebuinţat la distrugerea unor obiective economice întinse şi cu clădiri dispersate. Dispozitivele electrice de aprindere Dispozitivele electrice de aprindere constituie ansamblul format din mai multe încărcături de exploziv şi mijloace electrice de aprindere în vederea executării unei distrugeri. se foloseşte fitilul detonant. * acumulatoare cu plumb. * bateriile anodice. temperatură. care la trecerea curentului electric devine incandescent. folosind drept impuls iniţial energia electrică. Capsa se compune dintr-un tub de cupru având doi conductori şi un filament din cupru-nichel. * generatoare de curent.

petrosin.capsele sunt legate între ele (una după alta).. întrebuinţat ca îngrăşământ artificial al solului. făină de grâu sau porumb. neofalină. Lăsând la o parte dezavantajul folosirii sistemului electric de aprindere în anumite condiţii atmosferice (umiditate excesivă). lucru foarte important. intră într-un proces de transformare chimică însoţit de producerea unei mari cantităţi de căldură şi gaze capabile să efectueze un lucru mecanic. faptul că adoptarea unuia din cele trei dispozitive de distrugere se face nu numai în funcţie de obiectivul care urmează să fie distrus ci. 182 . * în derivaţie . benzină. la comandă.. Substanţele inflamabile folosite în realizarea amestecurilor explozive. * grupa celulozelor: praf de cărbune. Iată de pildă pentru o sursă de curent slabă (baterii anodice) vom folosi legarea în serie a capselor. deci dispozitiv în linie sau în serie. foarte higroscopică. care sub o acţiune exterioară. sunt foarte multe. etc.4. au ca rol provocare şi întreţinerea arderii: * grupa derivaţi ai petrolului: motorină. 7. * combinat. amestecuri explozive pe bază de azotat de amoniu Explozivii improvizaţi sunt amestecuri dintre două sau mai multe substanţe chimice.După modul cum sunt legate capsele electrice şi în funcţie de natura obiectivului ce urmează a fi distrus. Azotatul de amoniu este o substanţă chimică de culoare albă.fiecare capsă se leagă la cablul electric sau secundar. valvolină. De reţinut. Ca substanţe bogate în oxigen (oxidante) se foloseşte acidul azotic şi azotatul de amoniu (NH4 NO3). şi de puterea sursei de curent folosită. rumeguş de lemn. etc. deosebim următoarele dispozitive: * în serie . ulei auto. sub formă de cristale mărunte.presupune îmbinarea celor două de mai sus. el este utilizat în special pentru explozia încărcăturilor la un moment stabilit. de diversiune şi sabotaj. iar altul inflamabil. Explozivii improvizaţi. în special în acţiunile teroriste. iar în cazul existenţei sursei de curent de intensitate mare (explozoarele) vom executa legături în derivaţie. dintre care unul bogat în oxigen.

zinc.. 183 . etc. improvizate în vase de tablă sau lut. mai ales în acţiunile de sabotaj. polietilenă. furnale.) sau alt exploziv brizant. Avantajele folosirii explozivilor improvizaţi: * în mediu închis (furnal. diversiune şi chiar terorism. faptul că prepararea şi ambalarea explozivilor improvizaţi se face în locuri şi cu mijloace simple. greu de depozitat şi manipulat. miere. pânză. * pulberi (pilituri) de: cupru. gama substanţelor inflamabile este foarte mare cu posibilităţi suficiente de procurare şi folosire. obiecte de îmbrăcăminte. amestecul nu mai este bun de folosit. exploziv improvizat sunt suficiente 2-3 capse detonante (pirotehnice sau electrice) pentru încărcături mai mari. 1. melasă. (2-300 gr. = 94%. fabricate şi nu improvizate (exemplu – trotil). Iniţierea (aprinderea) acestor explozivi se face însă cu mijloace clasice. lacuri. = 90 %. până la o săptămână. * preţul de cost incomparabil mai scăzut decât al oricărui exploziv clasic. Motorină ………………………………………. Principalele reţete de preparare şi folosire a explozivilor improvizaţi pe bază de azotat de amoniu: Grupa derivaţii petrolului: * Azotat de amoniu ……………………………….… = 6%. este necesar un impuls iniţial de cel puţin 2-3 calupuri de trotil. chiar şi de 50 Kg. etc. ulei) peste 24 ore de la preparare explodează mai greu iar dacă au trecut mai multe zile. Iată un exemplu: un amestec exploziv constituit din azotat de amoniu şi un derivat al petrolului (motorină. După cum se vede. * sunt perisabili (după preparare.5 ori. De reţinut... Dacă la o încărcătură de la 1-5 Kg. Dezavantajele folosirii explozivilor improvizaţi: * în brizanţă sunt mai slabi decât trotilul de cca. * substanţele amestecului improvizat pot fi obţinute cu uşurinţă. transportate şi folosite fără a trezi bănuieli. Se mai pot folosi alcooli. – se ambalează şi transportă în saci de hârtie. fier. trebuie folosiţi la scurt timp ). * Azotat de amoniu ………………………………. etc. vopsele pe bază de ulei. fugasă) sunt mai puternice decât trotilul. magneziu. siropuri. cazane.* grupa zaharidelor: zahăr alimentar. găleţi.

Făină de grâu-porumb ………………………….. = 5 %.. = 15 %. Alte reţete cu mai multe substanţe: * Azotat de amoniu ………………………………… = 80 %. fier.Ulei auto (ars) ………………………………….. faptul că aceste substanţe folosite în amestec. Rumeguş lemn ……….. * Azotat de amoniu …………………………………... Praf de cărbune ………………………………….= 20 %.. În aceeaşi reţetă (proporţie) se pot folosi piliturile de zinc. Pilitură de aluminiu ……………………………. = 10 %.. petrol.………………… = 70 %. = 10 %. Parafină ………………………………………. = 15 %.. Grupa celulozelor: * Azotat de amoniu ………………………………… = 85 %.…………………………… = 15 %. ci din apreciere. = 92 %. * Azotat de amoniu ………………………………. * Azotat de amoniu …………….. proporţiile stabilite în reţete nu se impun a fi cântărite farmaceutic. cu măsuri convenţionale. Important este însă.. = 30 %. pot fi folosite cu succes atât în lucrări militare. Trebuie avut în vedere faptul că.. Alcool (medicinal).. cupru. Din grupa piliturilor (pulberi): * Azotat de amoniu ………………………………. * Azotat de amoniu …………………………….. Ulei auto …………………………………………. Făină de grâu-porumb ………………………… = 15 %. Aluminiu …………………………………………. cât şi în acţiuni de sabotaj. = 10 %. * Azotat de amoniu ……………………………… = 80 %. = 10 %. Benzină. diversiune sau terorism. mărunţite pentru a se realiza nu o combinaţie chimică. * Azotat de amoniu ………………………………= 76 %. Trotil …………………………………………. = 10 %. să fie bine uscate. = 85 %.. = 85 %. 184 .. Zahăr ( ) ……………………………….. * Azotat de amoniu ……………………………….... Încărcăturile de distrugere realizate cu ajutorul explozivilor. ci un amestec cât mai omogen. neofalină ……………………….. = 8 %. spirt ………………………. = 90 %.… = 90 %.= 4 %. Ulei auto ……………………………………….

prin echiparea autoturismului cu posibilităţi de ascundere în pneuri. * fiecare militar trebuie să cunoască precis ceea ce are de făcut şi în ce ordine. În cele mai multe cazuri. 185 .5. diversiune. trebuie respectate următoarele măsuri şi reguli generale de siguranţă: * pe timpul lucrărilor de distrugere trebuie să se respecte o disciplină strictă. pragul maşinii. sub acoperirea de interes personal. dinamită. prin acţiuni armate atacă unităţi şi posturi militare. săpunuri. nu ridică probleme. etc. muniţie şi explozivi. Procurarea armelor de foc şi a explozivilor.De remarcat este faptul că în majoritatea a actelor şi atentatelor teroriste. * se stabilesc semnele de conducere. depozite. compoziţii şi mijloace precum şi armamentul uşor sau arme albe. Transportul. borcane şi cutii. etc.. tapiţeria. Gama este largă. militari izolaţi. se face cu mijloace auto. cere ingeniozitate şi pricepere. Măsuri de siguranţă pe timpul lucrului cu explozivii Pentru prevenirea accidentelor în timpul lucrărilor de distrugere care. * zona exploziei trebuie păzită. întrucât legislaţia în vigoare. nu interzice portul armelor de foc. în cele mai dese cazuri pot avea urmări foarte grave. * toate operaţiunile de lucru trebuie executate la comenzile şefului de lucrare. sau de serviciu. turistic. procurându-şi în felul acesta armament. crème. tuburi cu pastă. care trebuie să fie cunoscute de toţi militarii. pentru inducerea în eroare a organelor de ordine. sau ambalaje cu sticle. precum şi articole puţin suspecte. plastic ( C4 ).. fac excepţie acţiunile de sabotaj. spray-uri. 7. terorism. în care au fost folosite bombele artizanale sau alte mijloace de distrugere. precum şi unii explozivi improvizaţi. s-au întrebuinţat explozivii clasici: trotil. sunt folosiţi explozivii în diferite forme. în special în Occident. * toţi militarii numiţi pentru executarea lucrării de distrugere trebuie să posede temeinice cunoştinţe teoretice şi practice privind lucrul cu explozivii. în majoritatea ţărilor. de ascundere ca: articole pentru toaletă.

* nu se transportă împreună şi nu se depozitează în acelaşi loc capsele detonante şi explozivul. se respectă următoarele: * capsele electrice se introduc (amorsare) în încărcături cu puţin timp înainte de declanşarea exploziei. În cazul în care se realizează aprinderea pe cale electrică. * nu se fumează pe timpul lucrării de distrugere (manipulare. În afară de aceste reguli generale de securitate a lucrului cu explozivi. * sursa de curent se conectează la cablu după retragerea tuturor militarilor. * se asigură depozitarea şi paza tuturor materialelor explozive. distanţa corespunzătoare şi materialele de fortificaţie. ţinându-se în acelaşi timp o evidenţă precisă a consumului. tunele. muniţie. sau distrugerea podurilor. decât după 15’. * cheile explozorului precum şi sursa de curent se ţin la şeful de lucrare şi se folosesc numai la ordin. * accesul persoanelor străine în zona exploziei este interzis. sunt o serie de reglementări specifice. * apropierea de o încărcătură care a dat rateu se face după 15’-30’. pentru oameni. amorsare). * distribuirea explozivului se face numai la ordinul şefului. etc. atunci cablul se îngroapă în pământ la cel puţin 20-25 cm adâncime. * pe timpul furtunilor şi descărcărilor electrice nu se lucrează cu sistemul electric în zona liniilor de înaltă tensiune. dacă se impune distrugerea. * la terminarea lucrării de distrugere se face asanarea terenului (strângerea şi distrugerea tuturor resturilor rămase din timpul exploziei). 186 .*se asigură adăposturi. viaductelor. pregătire. * nu este permisă apropierea de o încărcătură a cărei capsă electrică n-a explodat. baraje. clădiri şi instalaţii. ca de pildă pentru operaţiunile de distrugere sau scoatere a proiectilelor (bombelor) neexplodate. exploziv. * începerea şi terminarea lucrului se stabileşte de şeful lucrării prin comenzi şi semnale.

măsurile şi regulile de securitate pe timpul lucrărilor de distrugere trebuie respectate întocmai.Indiferent însă de specificul lucrării de distrugere. a experienţei şi a gradului de pregătire a militarilor. 187 .

Trebuie menţionat aici că. acţiune în timp şi spaţiu. dietil de zinc.starea de agregare.tipul substanţelor sau amestecurilor incendiare. lichide îngroşate cu diferite adaosuri (elastomeri. Substanţele şi amestecurile solide sunt: fosforul. culturile şi bunurile materiale. . aliajul electron şi alte amestecuri de metale sau săruri ale acestora. săpunuri sau pulberi metalice). caracteristicile procesului de ardere Substanţele incendiare sunt substanţe chimice sau amestecuri care prin ardere degajă o mare cantitate de căldură. .).CAPITOLUL 8 Cunoaşterea mijloacelor incendiare 8. gelurile:. din datele apărute în literatura de specialitate de după cel de-al doilea război mondial. rezultă că aproximativ 30% din bombele întrebuinţate au avut încărcătură incendiară. azotat de metil. constituind astfel unul dintre factorii distructivi importanţi în acţiunile de luptă. substanţele incendiare pun în pericol personalul. mijloacele de transport. clasificarea substanţelor incendiare. iar distrugerile provocate au fost de 50% din totalul distrugerilor provocate din folosirea armelor convenţionale. Pentru a clasifica această categorie a substanţelor chimice de luptă este necesar a considera câteva criterii de bază. Consideraţii generale. pastele: .natura arderii. substanţele sau amestecurile incendiare pot fi solide. După starea de agregare. Substanţele lichide şi gazoase sunt: produsele petroliere brute sau distilate. dimetil. precum şi rolul îndeplinit în procesul de propagare a incendiilor. Posibilităţile de distrugere ale substanţelor şi amestecurilor incendiare sunt caracterizate prin eficacitate.gelurile cu pulberi metalice – supenapalmul. 188 . termitul. lichide şi gazoase sau sub formă de geluri şi paste.lichide incendiare îngroşate cu săpunuri de aluminiu ale acizilor palmitici şi oleici sau ale acizilor naftenici (napalmul).1. şi anume: . tehnica de luptă. etc. construcţiile. Prin cantitatea de căldură degajată. vaporii lichidelor cu volatilitate mare şi aprindere rapidă în prezenţa sau chiar absenţa aerului (acetilenă. urmată de ridicarea temperaturii locale a mediului. vegetaţia.

benzina 11.200 K. Cunoaşterea temperaturii de aprindere a unei substanţe are o deosebită importanţă în aprecierea calităţilor acesteia sub aspectul folosirii ca substanţă sau component în amestecurile incendiare. termitul 950 K. fiind un proces de oxidare. * să aibă o temperatură ridicată de ardere. Efectul incendiar al substanţelor sau amestecurilor destinate unor asemenea scopuri este condiţionat în principal de existenţa unor proprietăţi fizico-chimice.250 K.cal/Kg. * să aibă o durată mare de ardere. temperatura flăcărilor. Arderea. * să aibă posibilitatea de propagare a incendiului pe suprafaţe mari.cal/Kg. are loc în condiţiile existenţei a doi participanţi: substanţa care arde ( carburantul ) şi substanţa care întreţine arderea ( comburantul ). Temperatura de aprindere este acea temperatură la care substanţa se aprinde şi arde (în prezenţa oxigenului) în toată masa ei. aluminiul 7.cal/Kg. transport şi depozitare. Condiţiile ce se cer substanţelor şi amestecurilor incendiare pentru aprinderea ţintei: * să aibă o căldură de ardere (combustie) mare.cal/Kg.Arderea este o reacţie chimică de oxidare însoţită de dezvoltarea de căldură şi flacără. temperatura de ardere.cal/Kg.. Temperatura de inflamabilitate este temperatura la care vaporii saturaţi de la suprafaţa lichidului (combustibilului) se aprind. câteva exemple: hidrogenul 34..cal/Kg. * să ardă în afara contactului cu aerul sau în prezenţa unei cantităţi minime de aer. * să nu prezinte pericol la manipulare. metanul 13. Căldura dezvoltată în procesul de ardere până la atingerea acestei temperaturi este suficientă pentru a întreţine mai departe reacţia de oxidare.000 K.000 K. temperatura de aprindere. printre care reprezentative sunt: temperatura de inflamabilitate (caracteristica combustibililor lichizi). * să fie practic greu de stins.200 K. etc. Această oxidare poate fi violentă (cu caracter exploziv) sau lentă. * să adere bine la suprafeţe verticale. fosforul 6.. 189 . Condiţii de ardere...

În orice situaţie fosforul este capabil ca la ardere să producă vătămări sau arsuri dureroase şi greu vindecabile personalului. 6000 K. Fosforul plastifiat este un alt amestec incendiar. Câteva date termice: * temperatura de topire. În aer se autoaprinde şi arde cu flacără vie. încălzit la temperatura de până la 60o. solubil în amoniac şi sulfură de carbon (alţi solvenţi organici). degajând un fum alb abundent. termitul. Mijloace de întrebuinţare 8.. mai greu ca apa (greutate specifică 1. cu aspect ceros. * căldura de ardere. dezvoltând o temperatură de 800-1000oC. atunci când este folosit sub formă de soluţii atât pe suprafeţe plane. cât şi verticale. aliajul electron şi amestecurile acestora cu diferite substanţe oxidante. Fosforul alb este o substanţă solidă.83). dar care are avantajul de a crea focare de ardere.cal/Kg. se aprinde şi arde cu flacără alb-gălbuie. metalele alcaline. care conţine fosfor alb într-o soluţie vâscoasă de cauciuc sintetic sau material plastic.2. pădurilor. de culoare gălbuie.* să aibă asigurate condiţiile economice de fabricaţie din materii prime indigene. Fosforul alb nu este eficient pentru incendierea clădirilor rezistente şi se foloseşte pentru incendierea furajelor uscate. 44oC. 86% benzină şi 10% cauciuc). culturilor cerealiere şi plantelor tehnice. este foarte puţin solubil în apă şi alcool. fosforul alb. datorită stării de diviziune. 190 . baracamentelor uşoare de construcţie şi centrelor petroliere. Substanţe incendiare solide Cele mai reprezentative şi eficace pentru provocarea incendiilor sunt: fosforul. Descrierea principalelor substanţe şi amestecuri incendiare.1. Fosforul este folosit în principal fosforul alb (fosforul roşu nu prezintă importanţă). magneziul. 900-1000oC.2. Aceste date arată că fosforul este o substanţă incendiară mult mai slabă decât amestecurile intensive. În contact cu oxigenul din aer. * temperatura de ardere. Pentru mărirea duratei de ardere amestecurile se completează cu materiale plastice sau cauciuc (exemplu: 4% fosfor alb. 8.

formându-se un strat de cupru metalic la suprafaţa lui. pentru a le conferi stabilitate. minelor şi grenadelor incendiare.150-1.Ca mijloace de stingere se pot folosi: apa. După executarea amestecului. la acoperirea cu pământ arderea continuă. Metalele alcaline. 24% + 76%. Temperatura de iniţiere este de 1. Este un metal alcalin de culoare alb-argintie. înainte de brichetare – se adaugă ulei de in fiert. cu greutatea specifică 0. Acesta se aprinde la temperatura de 280oC. Face parte din categoria amestecurilor incendiare solide. Amestecul termit se obţine din pulberile de aluminiu şi oxizi de fier în proporţiile: 25% + 75%. Termitul. Sodiul metalic. care au proprietatea de a intra în reacţie cu apa. Potasiul metalic. etc. Datorită temperaturii ridicate are loc autoaprinderea gazului detonant (format din hidrogen şi oxigenul din aer) şi apoi a metalului alcalin.250oC. mai uşor ca apa (greutatea specifică 0. produce aprinderea materialelor şi chiar topirea unor aliaje de grosimi de 2-3 mm. eliberând hidrogen şi degajând o mare cantitate de căldură. iar în contact cu apa se aprinde extrem de violent (cu explozie) şi arde cu o flacără violetă. Efectul incendiar al termitului. Termitul se utilizează pentru încărcarea bombelor incendiare de calibru mic.8oC.86 g/cm3 şi se topeşte la temperatura de 63. aluminotermice şi este format dintr-un amestec de pulbere de aluminiu (combustibilul) şi oxizi de fier (oxidantul).500oC. proiectilelor. Termitul este un amestec incendiar intensiv. Întrucât termitul poate să ardă şi în absenţa aerului. Atât sodiul cât şi potasiul metalic se sting cu nisip fin. Brichetele de termit presate şi uscate la 45-80oC au o culoare cenuşie-argintie şi seamănă cu fonta. Din această categorie fac parte sodiul şi potasiul. Se aprinde la temperatura de 300oC sau în contact cu apa şi arde cu flacără gălbuie. 15% + 85%. 191 . de culoare albargintie.97 g/cm3) şi se topeşte la temperatura de 97. având o viteză de ardere mare şi o temperatură ridicată. soluţia de sulfat de cupru 10-15%. fiind destul de puternic. colofoniu. uşor.5oC. încetează şi posibilitatea de autoaprindere. iar cea de ardere de aproximativ 2. silicat de sodiu (15%). nisipul şi pământul. Este un metal alcalin.

Este un aliaj metalic. 192 .2. ca: * aprindere rapidă la temperaturi scăzute. aluminiu 8%. geluri şi paste În comparaţie cu substanţele solide. încărcate cu termit. * să aibă o vâscozitate corespunzătoare cerinţelor mijlocului de întrebuinţare şi temperaturii mediului ambiant. lichidele incendiare pot fi categorisite în: lichide pentru încărcarea muniţiei incendiare şi lichide pentru aruncătoarele de flăcări. Pentru a fi eficiente. uşor. lichidele incendiare trebuie să corespundă unor condiţii de întrebuinţare standard şi anume: * să degaje temperatură şi căldură de ardere mare. fie cu săruri ale metalelor alcaline. Electronul se foloseşte la confecţionarea corpurilor bombelor incendiare de aviaţie de calibru mic. * să nu se autoaprindă la manipulare. Stingerea electronului este posibilă fie cu nisip sau pământ. de culoare albargintie. iar temperatura de ardere atinge valoarea de peste 2000oC Arderea este posibilă numai în prezenţa oxigenului din aer şi este iniţiată de o flacără foarte luminoasă. Substanţe sau amestecuri incendiare lichide. nisip şi pământ. având compoziţia: magneziu 90. ceea ce explică micşorarea căldurii de ardere prin cedarea unei părţi din energia termică şi transformarea ei în energie luminoasă.Stingerea termitului se poate face cu apă. * să aibă un timp de ardere îndelungat. Acest avantaj prezintă şi neajunsul că efectul termic scade cu mărirea suprafeţei. iar focarele de incendiu acoperă suprafeţe mult mai mari. În funcţie de destinaţie. Temperatura de iniţiere a electronului este de 600oC. Lichidelor incendiare folosite pentru aruncătoarele de flăcări. acestea prezintă avanajul că au o aderenţă mai bună la suprafeţele verticale (îmbrăcăminte şi tehnică). li se cer nişte condiţii.2.5%. * ardere înceată pe traiectorie şi deplină la ţintă. mangan 1. Aliajul electron. Substanţele incendiare şi amestecurile de hidrocarburi provenite din surse naturale sau sintetice. 8. dar cu cantităţi mari.5%.

Studiile şi cercetările întreprinse au condus la concluzia că un amestec de săpunuri de aluminiu. palmitic. în ultimul timp 193 . * benzină de avion 100 ± 2 l. denumirea de NAPALM are o sferă mai largă de întrebuinţare şi se referă la toate amestecurile incendiare vâscoase. electron. * xilen 1. termit. * adezivitate bună la suprafaţa ţintei. * naftenat de aluminiu 25%.* compactitatea jetului până la atingerea ţintei. Napalmul. se numeşte NAPALM (NA – naftenaţi. dezvoltând o temperatură de 2000OC. se poate realiza cu diferite substanţe sau procedee de amorsare (fosfor alb. în funcţie de mijlocul de întrebuinţare. care se prezintă sub forma unor granule alb-gălbui. Amestecurile incendiare. stearic corespunde cerinţelor. adică măreşte indicele de vâscozitate al produselor petroliere. Acest amestec de săpunuri de aluminiu ale acizilor organici de mai sus. ci sunt compuse din sărurile altor acizi organici sau din plastomeri şi elastomeri. utilizate de armatele unor state străine. ale acizilor naftenic. * gelificator 8 ± 1 Kg. Pentru cunoaşterea unor compoziţii de amestecuri incendiare vâscoase. Amestecuri incendiare sub formă de paste Supernapalm. Aprinderea napalmului. vom da mai jos câteva tipuri de agenţi de gelifiere şi de amestecuri incendiare vâscoase: * palmitat de aluminiu 50%. Necesitatea apariţiei lichidelor vâscoase (gelurilor) s-a datorat de fapt cerinţelor privind caracteristicile tactico-tehnice ale mijloacelor de lansare.5 Kg. indiferent de faptul că nu au în compoziţie săpunuri de aluminiu ale acizilor naftenic. flacără pirotehnică sau electrică) în aer sau la sol. În prezent. oleic. PALM – palmitaţi) şi este folosit ca încărcătură în bombele incendiare de aviaţie şi aruncătoarele de flăcări (în proporţie de 92-94% benzină şi 8-6% napalm). palmitic sau oleic.7 ± 0.. * oleat de aluminiu 25%. Pentru mărirea temperaturii degajate la arderea amestecurilor incendiare vâscoase. * distanţa de lansare a lichidului cât mai mare.

* proiectilele incendiare de artilerie şi bombele de aruncătoare sunt destinate pentru incendierea construcţiilor de lemn. * de calibru mare (până la 250 Kg) se aruncă individual. bombele incendiare se pot împărţi în mai multe tipuri şi anume: * de calibru mic (până la 5 Kg) se utilizează în casete. 80% amestec incendiar) şi sunt destinate atât pentru incendierea obiectivelor din dispozitivul inamic. Această performanţă termică adusă napalmului i s-a conferit denumirea uzuală de SUPERNAPALM. cântăresc între 5250 Kg (din care cca. Prin explozie se formează un focar de incendiu cu o suprafaţă de 200400 m2. Bombele incendiare de aviaţie. proiectilelor incendiare şi recipientelor speciale de mare capacitate lansate din avion.preocupările cercetătorilor s-au axat pe direcţia realizării unor amestecuri incendiare vâscoase sub formă de paste în care să se înglobeze diferite pulberi metalice. * de calibru mediu (până la 50 Kg) se aruncă fie individual. fie în legături de câte şase bucăţi. S-a constatat că introducerea pulberilor metalice. cât şi a diferitelor obiective industriale. depozitelor de combustibil. efectul lor caracterizându-se printr-o considerabilă forţă de străpungere şi de ardere şi se crează mari focare de incendiu. Acesta este utilizat la încărcarea bombelor incendiare de aviaţie. ridică temperaturile de ardere ale napalmului cu aproximativ 400-500oC. Mijloace de întrebuinţare: Muniţia incendiară Cel mai des au fost folosite în războaiele locale. încărcate cu amestecuri incendiare vâscoase. iar la explozie fiecare bombă formează un focar de incendiu cu o rază de 5 m. Prin explozie se formează un focar de incendiu pe o rază de 25-50 m. materialelor şi muniţiilor incendiare. * recipientele (rezervoarele) incendiare de aviaţie încărcate cu amestecuri incendiare vâscoase cu o capacitate de 100400 l şi sunt prevăzute cu aprinzător şi dispozitiv de explozie la sol. 194 . După mărime. bombele de aviaţie încărcate cu napalm sau amestecuri incendiare vâscoase şi proiectilele de artilerie încărcate cu termit.

iar prin explozie. are o greutate de 12 Kg şi este purtat de către un militar. au o capacitate de amestec incendiar de 760 l. Aruncătorul de flăcări portabil. a amestecului îngroşat de 50-70 m. (Model KJ S.U. Aruncătoarele de flăcări montate pe transportoare blindate.A. iar cu arma de 170 m. 195 . durata continuă de aruncare a flăcărilor este de 6 secunde.400 l. tancurilor şi maşinilor de transport. Încărcătura utilă (amestec incendiar) este dispusă într-un rezervor montat în turela tancului cu o capacitate de 1. * grenadele incendiare de mână. Ele pot fi utilizate pentru nimicirea personalului sau distrugerea avioanelor. Aruncătoarele de flăcări sunt de două feluri: montate pe maşini de luptă (tancuri sau transportoare blindate) sau portabile.). se încarcă cu termit sau fosfor. Distanţa de aruncare cu mâna este de 20-40 m. * fugasele incendiare constituie un alt mijloc de întrebuinţare şi sunt folosite diferite vase metalice (butoaie. iar distanţa de aruncare a jetului incendiar de 180 m. a cărui bătaie maximă este de 250 m. sunt asemănătoare cu grenadele chimice sau fumigene. sunt destinate pentru nimicirea personalului şi a fortificaţiilor. Distanţa de aruncare a flăcărilor amestecului incendiar neîngroşat este de 20-25 m. cutii de muniţie) încărcate cu amestecuri incendiare vâscoase. care îl poate folosi în diferite poziţii. Durata de ardere este de 30-45 secunde. Aruncătoarele de flăcări Sunt întrebuinţate în funcţie de situaţia tactică pentru nimicirea. Raza de împrăştiere a amestecului incendiar depinde de mărimea acesteia şi poate ajunge până la 80 m. pentru că jeturile succesive de lichid incendiar aprins lansate cu precizie produc un considerabil efect psihologic (moral) asupra personalului. Durata neîntreruptă de aruncare a jeturilor este de 1-2 minute. Lansarea jeturilor de lichid incendiar se realizează cu ajutorul unui tun-aruncător de flăcări (20-60 lovituri la o încărcătură completă). Aruncătoarele de flăcări montate pe tancuri.pădurilor. substanţa se împrăştie pe o zonă cu diametrul de 30 m. etc. Acestea se încarcă cu fosfor sau termit. neutralizarea şi intimidarea personalului.

etc. cârpe. mijloace blindate. cu ajutorul unei pâlnii. după care se aruncă în obiectiv. În acest scop.3.00 litru. fapt ce permite împrăştierea conţinutului şi aprinderea acestuia. motorină.4. dopuri pentru etanşare. Acestea se numesc sticle incendiare sau coktailuri Molotov.). Modul de confecţionare este următorul: se umple o sticlă cu un lichid combustibil. maşini de luptă. având în vedere şi numărul mic de aruncătoare de flăcări şi situaţiile de luptă care apăreau în fiecare moment. cauciuc sintetic sau natural. în care se introduc câlţi. gaz). sau de mărimea acestuia se pot folosi mai multe sticle incendiare. lichide combustibile). a fost făcută încă din timpul celui de-al doilea război mondial. mijloace de protecţie individuală. 0. Televiziune. pentru protecţia personalului pot fi folosite în funcţie de situaţie. ducând în final la incendierea obiectivului. pelerinele şi prelatele din 196 ..8. etc. Motivul folosirii acestora a constat în faptul că erau uşor de confecţionat cu materiale la îndemâna militarilor (recipienţi din sticlă.75 şi 1. astfel să se spargă sticla. Confecţionarea şi folosirea mijloacelor incendiare improvizate Se cunoaşte că folosirea acestor mijloace improvizate de incendiare.). cât şi pentru distrugerea tehnicii de luptă (tancuri. Fitilul se umezeşte în lichidul combustibil. atât pentru nimicirea personalului. la gura sticlei se introduce un fitil de cârpă. Pentru folosire se identifică obiectivul. Ca o paranteză privind folosirea lor în ţara noastră. datorită proprietăţii de absorţie a materialului. care să ajungă în lichid. În funcţie de natura sau materialul din care este confecţionat obiectivul. brichetă. lucrările de apărare executate. Protecţia împotriva substanţelor incendiare şi tehnica stingerii echipamentului şi a mijloacelor individuale de protecţie Protecţia personalului împotriva efectelor substanţelor incendiare trebuie să răspundă în condiţiile războiului modern unei game largi de măsuri care să asigure oportunitate şi eficacitate.5. se aprinde capătul fitilului (chibrit. apoi se introduce dopul de etanşare. aceasta sa făcut după Decembrie ’89 în acţiunile violente din stradă şi la anumite obiective (Guvern. câlţi. petrosin. bucăţi de cauciuc tăiate în prealabil. Aceste mijloace incendiare improvizate se confecţionează din următoarele materiale: recipienţi de sticlă cu o capacitate de 0.I. M. etc. fitil pentru aprindere. tancuri. care fixează şi fitilul. lichide combustibile (benzină. 8.).

* alegerea terenului în care se execută partea practică.dotare. nu este indicată înlăturarea prin ştergere a substanţei incendiare. * instruirea militarilor ce urmează să execute practic problemele de învăţat. etc. Personalul care se găseşte în zona de acţiune a substanţelor incendiare. clădiri din piatră. După localizarea focului. * respectarea tuturor indicaţiilor conducătorului şedinţei. * supravegherea de către conducătorul şedinţei a militarilor care lucrează practic la confecţionare mijloacelor incendiare improvizate. * respectarea modului în care se confecţionează mijloacele incendiare improvizate. Cu aceste soluţii se poate stropi îmbrăcămintea sau mijloacele individuale de protecţie. ziduri. pe porţiunile vătămate se aplică feşi umezite cu apă sau soluţie de sulfat de cupru 5%. 197 . gropi. nisip. * folosirea de materiale în bună stare. pentru a exclude posibilitatea autoaprinderii amestecului incendiar stins care conţine şi fosfor. zăpadă şi mijloace improvizate. trebuie respectate următoarele măsuri şi reguli: * respectarea regulilor de manipulare a substanţelor incendiare. trebuie să părăsească în grabă zona. orientându-se spre spaţii neincendiate şi sigure din punctul de vedere al posibilităţii incendierii acestora. De asemenea. în astfel de cazuri se recomandă limitarea zonelor de ardere prin acoperire cu pământ. Măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul lucrului cu substanţe incendiare Pentru prevenirea accidentelor pe timpul lucrului cu substanţe incendiare. personalul se mai poate orienta spre: şanţuri. În cazul incendierii personalului. coroane verzi ale copacilor.

În modul acesta suprafaţa geoidului nu poate fi determinată în mod riguros geometric şi matematic. a fost necesar mai întâi să se determine matematic forma şi dimensiunile acestuia.CAPITOLUL 9 Topografie militară 9. cât şi în ofensivă. iar dimensiunile determină proporţia de reducere la o scară convenabilă a detaliilor ce se reprezintă pe hartă. denumindu-se elipsoid de referinţă. totodată măsurătorile geodezice şi topografice se execută în mod real pe suprafaţa topografică care nu este alta decât suprafaţa fizică. Pentru a se executa proiecţia suprafeţei Pământului pe o suprafaţă plană. faţă de suprafaţa elipsoidului în aceste condiţii sunt puţin pronunţate. cu posibilităţile materiale şi tehnice la nivelul epocii respective. Forma şi dimensiunile pământului Preocupări în domeniul topografiei au existat încă din antichitate când marii gânditori ai filosofiei. Pământului îi corespunde ca formă proprie geoidul – a cărei suprafaţă echipotenţială coincide cu suprafaţa liniştită a mărilor şi oceanelor. astronomiei. abaterea pe verticală între geoid şi elipsoid înregistrează valori de până la 50 m. suprafaţă care s-a considerat ca fiind obţinută prin învârtirea unei elipse în jurul axei sale mici. De remarcat că modul actual de prezentare a hărţilor topografice are la bază nevoile militare atât în apărare. matematicii. Suprafaţa geoidului nu este uniformă.1. prelungită pe sub continente şi care este perpendiculară în orice punct al ei pe direcţia verticalei în punctul respectiv. motiv pentru care s-a adoptat o suprafaţă care să corespundă acestor cerinţe. Forma şi dimensiunile Pământului constituie elemente de bază în geodezie. astfel forma suprafeţei terestre determină caracterul deformărilor care intervin prin proiectarea unei suprafeţe curbe pe o suprafaţă plană. determinată de formele de relief. 198 . Rezultatele au fost folosite apoi de navigatori în deceniile şi secolele următoare. ondulaţiile suprafeţei geoidului. ci prezintă neregularităţi datorate atât denivelărilor scoarţei terestre. astrologiei s-au ocupat şi de întocmirea hărţilor. cât şi eterogenităţii masei Pământului. cât şi de comandanţii trupelor în acţiunile militare desfăşurate. Neregularităţile.

.. după care s-au determinat următoarele elemente: * lungimea ecuatorului …………………… 40. * planul ecuatorului pământesc este planul perpendicular pe axa polilor care trece prin centrul Pământului. Faţă de această direcţie.008. Cu toate că suprafaţa elipsoidului este o suprafaţă geometrică. direcţii şi unghiuri caracteristice pe globul terestru Elementele şi noţiunile de bază în topografia militară: * axa polilor este axa imaginară care trece prin centrul Pământului şi în jurul căreia Pământul execută mişcare de rotaţie.11 Km..000 Km2. 362..083. * lungimea medie a arcului de meridian de 1o 111. * suprafaţa oceanelor( 70. după elipsoidul Krasovski este de 1:298..... calculele geodezice şi alte măsurători se fac totuşi cu unele greutăţi. * suprafaţa uscatului …………………… 148.. stabilită ca fiind de referinţă.. Având în vedere că turtirea la poli.135 Km. faţă de polul nord geografic este stabilită şi direcţia nordului geografic.704 Km. linii.. se execută lucrările geodezice. * polii geografici sunt punctele unde axa polilor intersectează suprafaţa Pământului. topografice şi cartografice.548 Km. care nu este altceva decât direcţia meridianului geografic către polul nord. intersecţia acestuia cu suprafaţa Pământului este meridianul geografic..075.. determinările.. în consecinţă se mai întâlneşte frecvent noţiunea de glob terestru.. Intersecţia acestui plan cu suprafaţa Pământului este ecuatorul.. Celelalte linii de intersecţie ale suprafeţei Pământului cu planuri paralele la planul ecuatorului se numesc paralele. * lungimea meridianului ………………….2. Puncte.000 Km2. 199 . 9.033. Polii geografici sunt cunoscuţi sub denumirea de polul nord geografic şi polul sud geografic. * planul meridianului geografic este planul care trece prin axa polilor.98% ).România foloseşte în cartografie elipsoidul de referinţă Krasovski. * raza medie a Pământului (considerat sferă) … 6371.3 ( semiaxa mică diferă cu 21 Km faţă de semiaxa mare ). în calcule practice şi lucrări pe suprafeţe cu întindere mică se consideră că Pământul are formă sferică.628.000 Km2. 40.. * suprafaţa Pământului ………………… 510.

existenţei unor minereuri şi metale care influenţează acul magnetic. determinaţi cu ajutorul acului magnetic al busolei. Se concluzionează că pe suprafaţa Pământului există polul sud şi nord geografic care sunt determinaţi cu precizie prin calcule şi măsurători şi polul sud şi nord magnetic. Declinaţia magnetică are valori diferite datorită instabilităţii polilor magnetici. Variaţiile declinaţiei magnetice în timp pot fi clasificate astfel: a) Periodice: * seculară – în decurs de 640 ani. * diurnă – este cea mai importantă şi atinge valori maxime de 20’-30’ între orele 08 şi 14. 200 . Variaţiile declinaţiei magnetice. furtuni magnetice. descărcări electrice. * anuală. este unghiul format de direcţia nordului geografic şi o direcţie oarecare ce trece printr-un punct de pe suprafaţa Pământului. b) Accidentale: care apar odată cu Aurora Boreală sau Australă. notat “Ag”. În comparaţie cu polii geografici.* azimutul geografic. polii magnetici nu sunt stabili. locale. Variaţiile declinaţiei magnetice se datorează unor cauze în timp şi locale. sunt datorate structurii anumitor roci. Declinaţia magnetică are valori pozitive (+Dm) când acul magnetic se abate către est faţă de meridianul geografic sau valori negative (-Dm) când acul magnetic se abate către vest faţă de meridianul geografic. mai pronunţată în zilele însorite de vară. este unghiul format de direcţia nordului geografic şi direcţia nordului magnetic sau diferenţa dintre valoarea în grade a azimutului geografic şi a celui magnetic. este unghiul format de direcţia nordului magnetic şi o direcţie oarecare ce trece printr-un punct de pe suprafaţa Pământului. notat “Am”. atinge valori maxime de 20o-30o. * lunară. * azimutul magnetic. * declinaţia magnetică. notată “Dm”.

privind declinaţia magnetică. format de planul ecuatorului şi verticala locului într-un punct considerat.se duc din acest punct paralele la cadrul geografic până intersectează latura de vest şi de sud a acestuia. . ceea ce reprezintă de fapt. Longitudinea se mai poate calcula din diferenţa de ore. Latitudinea se defineşte ca unghiul diedru. Punctele situate pe acelaşi meridian au aceeaşi longitudine. se va roti cu 15o. s-au întocmit hărţi magnetice care au trasate curbe. care unesc puncte cu valori egale ale declinaţiei magnetice. Determinarea coordonatelor geografice ale unui punct Pentru a afla coordonatele geografice ale unui punct oarecare de pe hartă. Longitudinea se defineşte ca fiind unghiul diedru format de planul meridianului origine (Greenwich) şi planul meridianului ce trece printr-un punct considerat. gona = declinaţie). fusul orar.3. 201 . rezultă că în timp de o oră. între două localităţi de pe glob.se adaugă aceste creşteri la valorile colţului de sud-vest al hărţii. se procedează astfel: .se determină coordonatele geografice ale colţului de sudvest ale foii de hartă. considerată la un moment dat. (Izo = egal. În urma măsurătorilor executate.Anomalia magnetică apare atunci când sunt abateri faţă de uniformitatea variaţiei declinaţiei magnetice.se determină creşterile pe latitudine şi pe longitudine până la intersecţia paralelelor duse din punctul considerat. se măsoară de la meridianul Greenwich spre est (longitudine estică) şi spre vest (longitudine vestică) de la 0o la 180o. 9. . Sisteme de coordonate Coordonatele geografice Poziţia unui punct pe suprafaţa Pământului se defineşte prin coordonatele geografice: latitudine ( ϕ ) şi longitudine ( λ ). numite izogone. Punctele situate pe aceeaşi paralelă au aceeaşi latitudine. . se măsoară de la ecuator spre nord (latitudine nordică) şi spre sud (latitudine sudică) de la 0o la 90o. cunoscându-se faptul că Pământul face în 24 de ore o rotaţie completă.

care este trasat în funcţie de scara hărţii. Un alt punct N va avea coordonatele N(Xn. . Determinarea coordonatelor rectangulare ale unui punct Intersecţia meridianului axial al unui fus cu ecuatorul sau cu oricare dintre paralele se face sub un unghi drept. De asemenea s-a arătat că punctul de intersecţie al proiecţiilor meridianului axial cu proiecţia ecuatorului se consideră drept origine a axelor de coordonate rectangulare plane. se duc pe ambele axe perpendicularele Mm şi Mm1. Cu ajutorul caroiajului.în primul rând se determină valorile coordonatelor rectangulare ale colţului de sud-vest al pătratului în care se află punctul. Acest caroiaj are liniile paralele la axele de coordonate.se duc din punctul respectiv perpendiculare pe laturile de vest şi de sud ale pătratului respectiv. pentru fiecare fus în parte. latitudinea va fi nordică. Axa XX se numeşte abscisă. Pentru determinarea coordonatelor rectangulare se procedează astfel: . În topografie axa absciselor coincide cu linia meridianului care trece prin punctul de origine al sistemului. astfel valorile paralelelor crescând spre cadrul de nord. coordonatele rectangulare ale unui punct oarecare se determină în raport cu liniile pătratului în care se află. punctul de intersecţie O se numeşte originea sistemului de coordonate. longitudinea va fi estică. fiecare hartă topografică este împărţită în pătrate prin carioajul rectangular. valorile în kilometri ale mărimilor x şi y fiind înscrise în cadrul rectangular al hărţii. iar drept direcţie pozitivă a acestei axe se ia direcţia nord.Yn). 202 . iar YY′ se numeşte ordonată. Pentru uşurarea determinării coordonatelor.Felul latitudinii şi longitudinii este dat de sensul de creştere a valorii meridianelor şi paralelelor. iar valorile meridianelor crescând spre cadrul de est. care se notează M(XmYm’). adică depărtarea punctului respectiv faţă de un sistem de axe considerat. Pentru determinarea poziţiei unui punct M faţă de axele de coordonate. Segmentele Om şi Om1 determină poziţia punctului M în plan şi sunt coordonatele rectangulare ale punctului M. Coordonatele rectangulare Poziţia unui punct în plan se defineşte prin coordonatele rectangulare X şi Y.

.cunoscând scara hărţii. În mod analog.. 203 . prin operaţii inverse. .în interiorul pătratului se măsoară cu o riglă gradată creşterile Δx şi Δy faţă de laturile de sud şi de vest ale pătratului respectiv. se poate determina şi pe hartă poziţia unui punct ale cărui coordonate sunt cunoscute.coordonatele rectangulare ale punctului se obţin prin adăugarea acestor creşteri la coordonatele colţului de sud-vest al pătratului. se efectuează operaţia de transformare şi se obţin creşterile reale din teren.

DETERMINAREA COORDONATELOR RECTANGULARE 204 X = 4.5 km Y = (5) 624.5 km .881.

paralelele şi reţeaua kilometrică. Noţiuni asupra proiecţiilor cartografice Proiecţia presupune reprezentarea pe un plan a unei porţiuni din suprafaţa Pământului. Este suficient să amintim că în cel de-al doilea război mondial s-a consumat un volum de peste cinci miliarde foi pe hartă. Noţiuni generale despre cartografie Cartografia este ştiinţa care se ocupă cu studiul hărţilor privind conţinutul. Cartografia matematică studiază proiecţiile cartografice precum şi relaţiile funcţionale între coordonatele punctelor din teren şi reprezentarea lor pe hartă. Harta şi planul topografic. * punctul central al proiecţiei. Editarea hărţilor este ramura cartografiei care se ocupă cu studierea metodelor şi procedeelor tehnologice de reproducere şi multiplicare a hărţilor. sunt: * planul de proiecţie este suprafaţa pe care se face proiectarea.4. * reţeaua geografică şi rectangulară.1. întocmire şi reproducere a lor.9. * redactarea hărţilor. respectiv meridianele. metodele şi procesele tehnologice de redactare. * scara de reprezentare. * editarea hărţilor. precum şi a cerinţelor acţiunilor militare. Cartografia s-a impus încă din cele mai vechi timpuri datorită cerinţelor nevoilor economice şi comerciale. scara hărţilor şi determinarea distanţelor pe hartă 9.4. Elementele care trebuie cunoscute pentru a efectua proiectarea unei hărţi. Clasificarea proiecţiilor se face după două criterii: * după caracterul deformărilor. Redactarea hărţilor şi întocmirea lor studiază metodele de construcţie a originalelor hărţilor. * punctul de vedere – locul unde este situat ochiul observatorului. 205 .4.2. Cartografia se împarte în: * cartografia matematică. 9.

* proiecţiile conice. în funcţie de precizia urmărită în reprezentare. adică unghiurile măsurate în teren au aceeaşi valoare cu cele din planul de proiecţie.* după aspectul reţelei cartografice. care are marele avantaj că se poate aplica fără limită. . Datorită acestui fapt sistemele de coordonate sunt uniforme. Are largă aplicare la hărţile militare (ariile nu sunt egale). * proiecţiile arbitrare nu sunt nici conforme şi nici echivalente. 206 . a pus bazele proiecţiei cilindrice transversale. iar numărul relativ mic.3.4. de la un pol la celălalt pe fâşii (fuse) de 6o sau 3o. * proiecţiile echivalente sunt proiecţiile în care se păstrează egalitatea dintre suprafeţele de pe elipsoid şi cele reprezentate în planul de proiecţie (ariile sunt egale). Proiecţia cilindrică transversală conformă GAUSS Începând cu anul 1951 s-a introdus pentru prima dată sistemul de proiecţie GAUSS. între anii 1825-1830.azimutale. Se foloseşte la întocmirea hărţilor de navigaţie maritimă şi aeriană. După aspectul reţelei cartografice: * proiecţiile perspective sau proiecţiile în care suprafaţa terestră se ia drept suprafaţa sferei de rază R. În afară de cele reprezentate mai sus. .policonice. se mai cunosc şi alte proiecţii: . * proiecţiile cilindrice în care meridianele se reprezintă prin linii drepte paralele între ele. deformează atât unghiurile cât şi suprafeţele. în care meridianele se reprezintă prin linii convergente într-un punct. 9. După caracterul deformărilor se cunosc următoarele proiecţii: * proiecţiile conforme sunt proiecţiile în care unghiurile nu se deformează. GAUSS. Se aplică la hărţile cadastrale. iar paralele prin arce de cercuri concentrice.pseudoconice.

5. Planul topografic este acea reprezentare ce conţine suprafeţe mici.1. ci după un meridian. Proiectarea suprafeţei terestre se face pe fuse de 6o longitudine. * meridianul axial să aibă forma unei drepte perpendiculare pe proiecţia ecuatorului faţă de care toate celelalte meridiane sunt curbe oarecare. iar cele de est şi vest reprezintă meridianele geografice. * paralelele să fie curbe oarecare. Harta şi planul topografic Harta este o prezentare micşorată pe un plan a întregii suprafeţe a Pământului. nu la ecuator. Laturile de nord şi sud ale hărţii reprezintă paralele geografice. 9. se impun următoarele condiţii: * conformitatea reprezentării.Cadrul hărţilor în proiecţia Gauss Hărţile topografice sunt limitate de un cadru interior. Axele de coordonate rectangulare coincid cu proiecţia meridianului axial şi cu proiecţia ecuatorului. dispuse în mod sistematic. 207 . dispuse simetric faţă de proiecţia ecuatorului. a căror ridicare şi reprezentare nu sunt influenţate de forma sferică a Pământului. la o scară convenabil aleasă. reprezentat de cele patru laturi ale hărţilor care limitează imaginea hărţii.Primele calcule. pe el fiind marcate. formule de lucru. minutele şi secundele. se află la 8 mm de cadrul interior. Elipsoidul terestru atinge suprafaţa interioară a cilindrului după meridianul P 1 P 2 care este în acelaşi timp şi un cerc mare al elipsoidului. Cadrul geografic. ale acestei proiecţii au fost date de către KRÜGER în 1912. În proiecţia cilindrică transversală GAUSS. 9. * păstrarea lungimilor în lungul meridianului axial. proiectarea se execută pe suprafaţa unui cilindru tangent la suprafaţa elipsoidului terestru. prin segmente. care face ca în literatura de specialitate să poarte denumirea de proiecţia GAUSS – KRÜGER.5. sau a unei porţiuni din teren. Pentru reprezentarea elipsoidului terestru în plan.

Valorile coordonatelor geografice, care materializează poziţia geografică pe glob a fiecărei foi de hartă sunt trecute în fiecare colţ de hartă. Elementele unei foi de hartă (le întâlnim la hărţile 1:25000 – 1:200.000): * cadrul interior; * cadrul geografic; * cadrul exterior – ornamental; * teritoriul cuprins; * nomenclatura şi denumirea foii; * caracterul hărţii; * nomenclatura foilor vecine; * textul prin care se interzice multiplicarea; * elementele conţinutului hărţii; * indicaţii, valori ale declinaţiei magnetice, convergenţa meridianelor; * schema declinaţiei magnetice; * scara numerică, grafică şi naturală a hărţii; * scara pantelor; * schema frontierelor de stat; * indicaţii redacţionale. 9.5.2. Reţeaua rectangulară Pentru măsurări metrice pe hartă se foloseşte o reţea rectangulară (kilometrică), cu ajutorul ei se pot determina coordonatele rectangulare ale oricărui punct de pe hartă. Reţeaua rectangulară este un sistem de drepte paralele cu axele de coordonate adoptate, adică cu proiecţia ecuatorului şi proiecţia meridianului axial al fiecărui fus. Reţeaua rectangulară este trasată pe hărţile topografice la scările 1:25.000 – 1:200.000. Liniile reţelei rectangulare sunt separate una de alta printr-un număr întreg de kilometri. * la scara 1:25.000 din 4 în 4 cm, adică din 1 Km în 1 Km; * la scara 1:50.000 din 2 în 2 cm – 1 Km – 1 Km; * la scara 1:200.000 din 2 în 2 cm – 4 Km – 4 Km. Valorile caroiajului kilometric sunt înscrise între cadrul interior şi cel geografic prin grupe de patru cifre. Pe laturile de nord şi

208

de sud, prima cifră din grupul celor patru care marchează kilometrul, arată numărul fusului, deci în calcul se iau în consideraţie numai următoarele trei cifre. 9.5.3. Scheletul şi nomenclatura hărţilor Clasificarea hărţilor topografice militare: * hărţi la scară mare: 1:25.000; 1:50.000; 1:100.000; * hărţi la scară mică: 1:200.000; 1:500.000; 1:1.000.000. La Congresul Internaţional de Geodezie şi Geografie din 1924, s-a propus şi adoptat un sistem internaţional de nomenclatură pentru harta lumii la scara 1:1.000.000, însuşită şi de ţara noastră, pentru harta modernă în proiecţia GAUSS – KRÜGER. Acest sistem se bazează pe împărţirea globului terestru (elipsoidului) în fuse sferice din 6o în 6o, pe longitudine, plecând de la meridianul 180o (meridianul Pacificului – opusul meridianului Greenwich) spre est şi împărţirea în zone sferice din 4o, latitudine, plecând de la Ecuator spre cei doi poli. Rezultă un număr de 60 fuse sferice numerotate de la 1-60 şi un număr de 44 zone (22 la nord şi 22 la sud de ecuator) între 0 o şi 88o, latitudine nordică şi sudică notate cu litere majuscule ale alfabetului latin de la A la V – pentru emisfera sudică se specifică prin litera S (ex.: SA, SV). Scheletul pentru foile de hartă la scara 1:1.000.000 este dat de formele trapezoidale ce iau naştere ca urmare a împărţirii suprafeţei pământului în fuse şi zone. Fiecare trapez corespunde unei foi de hartă la scara 1:1.000.000. Ţara noastră fiind cuprinsă între meridianele 20o 15’ şi 29o 41’ longitudine estică şi paralele de 43o 37’ şi 48o 15’ latitudine nordică, va fi cuprinsă în sistemul de nomenclatură internaţională în trapezul L-34 (Cluj) limitat de meridianele de 18o şi 24o longitudine estică şi paralele de 44o şi 48o latitudine nordică şi trapezul L-35 (Bucureşti) cuprins între meridianele 24o şi 30o longitudine estică şi paralele 44o şi 48o latitudine nordică. Celelalte părţi ale teritoriului vor fi cuprinde în trapezele (foile de hartă) M-34; M-35; K-34 şi K-35. Nomenclatura hărţilor este sistemul de numerotare şi de însemnare a foilor hărţii pentru a se deosebi între ele şi este înscrisă deasupra laturii de nord: - ex.: L-35-125-A (TUNARI).

209

O hartă la scara 1:1.000.000 va avea nomenclatura formată dintr-o literă mare a alfabetului latin citit pe verticală (paralelă) de jos în sus şi de două cifre arabe (pentru ţările situate la est de Greenwich până la 180o longitudine estică). Exemplu: L-35 (L – reprezintă zona delimitată de paralele şi 35 – reprezintă coloana delimitată de meridiane). Harta la scara 1:1.000.000 a fost luată ca bază pentru hărţile topografice la scări mai mari. L-35 = 1:1.000.000 Harta la scara 1:1.000.000 (L-35) este împărţită în 4 foi de hartă, la scara 1:500.000 notate fiecare cu literele mari ale alfabetului latin A, B, C, D. L-35-A = 1:500.000 (3o longitudine, 2o latitudine). Harta la scara 1:1.000.000 a fost împărţită în 36 foi de hartă numerotate cu cifre romane I-XXXVI. L-35-XXXVI = 1:200.000 (1o longitudine, 40o latitudine). Foaia de hartă la scara 1:1.000.000 a fost împărţită în 144 părţi (foi de hartă) numerotate cu cifre arabe 1 la 144. L-35-144 (30’ longitudine, 20’ latitudine) = 1:100.000. Foaia de hartă la scara 1:100.000 se împarte în patru foi de hartă notate cu literele mari ale alfabetului latin – A, B, C, D. L-34-140-C (15’ longitudine, 10’ latitudine) = 1:50.000. Foaia de hartă 1:50.000 se împarte în patru foi de hartă numerotate cu primele litere mici ale alfabetului (a, b, c, d). L-34-139-C-d = 1:25.000. Planurile topografice Pentru planurile la scara 1:10.000 se ia ca bază harta topografică la scara 1:25.000, se împarte în patru foi egale numerotate cu cifre arabe 1, 2, 3, 4. L-34-139-B-c-3 = 1:10.000. Pentru planurile la scara 1:5000 se împarte harta 1:100.000 în 256 părţi (foi) numerotate de la 1 la 256. L-34.144 (256) = 1:5000.

210

Pentru planurile 1:2000 se împarte planul 1:5000 în nouă părţi notate cu literele mici ale alfabetului latin (“a” la “i”). L-34-52 (256-I) = 1:2.000. Mai trebuie adăugat că liniile împărţitoare sunt meridiane şi paralele. 9.5.4. Scările hărţilor şi modul de folosire a lor Scara hărţilor este raportul de reducere a liniilor sau diferitelor elemente de pe hartă faţă de proiecţiile orizontale corespunzătoare din teren. Scara ne arată de câte ori au fost micşorate imaginile de pe teren atunci când au fost reprezentate pe hartă. În fiecare ţară s-a adoptat un număr limitat de scări, pentru executarea hărţilor topografice. În ţara noastră, începând cu anul 1951 s-au adoptat următoarele scări: 1:25.000; 1:50.000; 1:100.000; 1:200.000; 1:500.000; 1:1.000.000. Pe hărţi scara generală se indică de obicei sub trei forme: * scara numerică; * scara grafică; * scara naturală (1 cm = 1000 m). Scara numerică reprezintă raportul de micşorare pe hartă a unei dimensiuni din teren. Se scrie de obicei sub formă de fracţie: 1:25.000 – aceasta arată că pe hărţile corespunzătoare toate dimensiunile liniare sunt micşorate de 25.000 de ori. Întrucât scara hărţii este raportul dintre lungimea unui segment “d” de pe hartă şi lungimea “D” corespunzătoare, se poate scrie:

d = lungimea segmentului de hartă; D = lungimea aceluiaşi segment în teren; N = numitorul scării respective; 1 = numărătorul scării (m, cm, mm). De aici relaţiile:

211
(aflăm distanţa în teren) (aflăm scara)

(aflăm distanţa pe hartă)

Scara grafică simplă se foloseşte în scopul înlocuirii calculelor în cazul folosirii scării numerice. Se construieşte trasând o linie dreaptă, împărţită în dimensiuni egale între ele şi potrivite pentru măsurătorile de pe hartă. Valoarea liniară a unei asemenea gradaţii se numeşte baza scării (pentru scara 1:25.000-4 cm), iar lungimea în teren corespunzătoare bazei scării, se numeşte valoarea scării (pentru scara 1:25.000 – 1 Km). Talonul scării este folosit pentru măsurarea pe hartă a distanţelor mai mici. El se construieşte pe prima bază a scării (prima gradaţie) şi se numerotează cu cifre. Scara grafică compusă se foloseşte pentru ca măsurătorile să aibă o precizie mai mare. 9.6. Reprezentarea detaliilor de planimetrie pe hărţile topografice militare 9.6.1. Semnele convenţionale Semnele convenţionale reprezintă un sistem de notaţii sub formă de simboluri, cu ajutorul cărora se indică pe hărţi poziţia în teren a diferitelor obiecte şi fenomene, redându-se în acelaşi timp şi caracteristicile lor cantitative şi calitative. Clasificare: * semne convenţionale de contur; * semne convenţionale de scară; * semne convenţionale explicative. Semne convenţionale de contur Se folosesc pentru reprezentarea pe hartă a acelor detalii a căror configuraţie din teren se poate reda la scara hărţii. Se mai numesc semne convenţionale la scara hărţii. Exemplu: păduri; mlaştini; grădini, etc. Conturul (limitele) acestor detalii este reprezentat pe hartă printr-o figură asemănătoare cu un contur real din teren. În cazul suprapunerii cu semnele altor elemente (şanţuri, împrejmuiri) conturul nu se mai reprezintă. Suprafaţa din interiorul conturilor se completează cu semne uniforme, pentru fiecare detaliu din teren. Aceste semne de completare nu indică poziţia sau dimensiunile obiectelor din teren.

212

grosimea şi densitatea copacilor. Numărul lor şi dimensiunile depind de scara hărţii. la reprezentarea semnelor convenţionale pe hărţi acestea trebuie să fie clare. Semnele convenţionale de scară nu arată. Reprezentarea detaliilor de planimetrie prin semne convenţionale Reprezentarea punctelor de bază Punctele de bază reprezintă elementele principale ale hărţilor topografice. râuri.000 se trec punctele astronomice. etc. aceste semne redau poziţia reală a obiectelor din teren. Semne convenţionale explicative Sunt toate celelalte notări convenţionale ce se fac pe hartă. Mai sunt şi inscripţiile şi cifrele care însoţesc semnele ca: localităţi. cu simbolul ce reprezintă înălţimea. punctele de triangulaţie şi poligonometrice.2. pe hărţile la toate scările. Acestea sunt folosite întotdeauna combinat cu celelalte semne convenţionale. uzine.6. aeroporturi. De reţinut că. Mărimea acestor semne convenţionale este în funcţie de scara hărţii. pietre kilometrice. de dimensiuni mai mici. care nu pot fi reprezentate la scara hărţii. 9. altele îşi pot schimba aspectul în funcţie de scara hărţii (localităţile). prin aceleaşi semne (fântâni. prin ele înseşi.Semne convenţionale de scară Se folosesc pentru reprezentarea unor detalii din teren.000 şi 1:100. 1:50. Unele detalii sunt reprezentate. etc. expresive şi să nu aglomereze prea mult harta. exploatări miniere. Exemplu: o pădure.000. Reprezentarea localităţilor: 213 .). Lângă semnele convenţionale ale punctelor de bază se înscrie cota lor în metri. dar indiferent de scară. pentru a scoate în evidenţă unele caracteristici suplimentare ale detaliilor din teren. dimensiunile detaliilor şi de aceea nu se pot obţine prin măsurare dimensiunile reale ale acestora. Pe hărţile la scările 1:25.

Locurile de exploatare la suprafaţă sau subterane sunt reprezentate prin semne convenţionale de scară. construcţiile industriale. având o importanţă deosebită pentru deplasarea trupelor. 1:100. beton. debleelor. Reprezentarea reţelei de comunicaţii Comunicaţiile constituie elementele principale pe hărţile topografice militare. cărămidă.000. * rambleele (umpluturi peste nivel).000. rambleelor. importanţa politico-administrativă. Lângă semnele convenţionale sunt trecute inscripţiile care indică felul obiectivului sau al producţiei. * împrejmuiri de piatră.000. * liniile de transmisiuni.000. De reţinut că reţelele electrice. comunicaţii. * conductele cu construcţiile aferente. localităţile se reprezintă prin redarea caracteristicilor acestora. împrejmuirilor.000. * după numărul liniilor: simple. Reprezentarea căilor ferate: Căile ferate sunt clasificate astfel: * după lăţimea ecartamentului: normale şi înguste. în exploatare. 1:50. Reprezentarea conductelor. Lângă reprezentarea grafică a localităţilor este scrisă denumirea acesteia şi inscripţia prescurtată a organului local al puterii de stat. garduri metalice. construcţii mari. pieţe. de transmisiuni şi conductele nu se trec în localităţi. metalici.La hărţile topografice cu scara 1:25. * debleurile (săpături sub nivel). duble.. 1:100. triple. numărul de familii. 214 .000 prin semne distincte şi nu prin generalizare. ci numai în afara acestora. * după stare: în construcţie. agricole şi social-culturale sunt reprezentate pe hărţile la scară 1:25. întrucât nu se pot reprezenta la scara hărţii. densitatea construcţiilor. etc. liniilor Din această categorie fac parte: * liniile electrice pe stâlpi de lemn. Reprezentarea construcţiilor industriale Toate întreprinderile. 1:50.

canale) au o importanţă deosebită din punct de vedere militar. * râuri late ………………………… peste 300 m. se trec pe hartă toate caracteristicile şi construcţiile aferente. sunt reprezentate în totalitate pe hărţile topografice. etc. Reprezentare drumurilor: Drumurile sunt reprezentate pe hartă în funcţie de starea lor. Pe hartă sunt reprezentate fântânile de toate categoriile şi izvoarele. în funcţie de lăţime. * râuri mijlocii ……………………. * drumuri de exploatare de câmp sau forestiere. Reprezentarea hidrografiei Reţeaua hidrografică (râuri. împărţindu-se în următoarele categorii: * autostrăzi cu lăţimea peste 14 m. poduri. cantoanele. podurile. caravane.gările. pâraie şi canale sunt trecute următoarele date: lăţimea în metri.. pietre kilometrice. nisip. lăţimea până la 60 m. * şosele modernizate cu lăţimea peste 6 m. * drumuri de iarnă. hoteluri.Căile ferate. direcţia şi viteza de curgere a apei. autogări. La reprezentarea drumurilor. În funcţie de lăţime. Alături de căile ferate sunt reprezentate şi construcţiile aferente: . ele putând constitui importante obstacole pentru diferite acţiuni militare. poteci. râurile se împart în: * râuri înguste ……………………. cabane. pământ tare. lacuri. 215 . * drumuri naturale îmbunătăţite. pâraie. şoselelor. indiferent de densitatea lor. adâncime. Construcţiile hidrotehnice sunt reprezentate cu semnele lor convenţionale. până la 300 m. * drumuri naturale (vicinale). Pe râuri. precum şi construcţiile de pe marginea drumului. Râurile sunt reprezentate pe hartă cu o linie sau două linii. * şosele cu fundaţia de piatră. etc. natura fundului.

* tente. iar acolo unde unghiul de înclinare este mai mare. iar cel înclinat se va face prin cercuri amplasate excentric. * determinarea diferenţelor de nivel relative. * haşuri.000 şi 1:200. 216 . * hipsometrică.7. De obicei.9. * metoda curbelor de nivel. trebuie să se rezolve următoarele probleme: * determinarea aspectului general al reliefului.Generalităţi despre reprezentarea reliefului Reprezentarea reliefului pe hartă întâmpină dificultăţi deosebite. relieful unei suprafeţe de teren oarecare este complex. exemplificare: pe hărţile la scară mare 1:2000 şi 1. În aceeaşi înclinare a unghiului suprafeţei obiectului reprezentat. * perspectivă. Reprezentarea reliefului pe hărţile topografice militare 9. distanţa dintre curbele de nivel este egală.7. care trebuie reprezentată în plan. * determinarea pantei terenului.000 se reprezintă macrorelieful. Modalităţi de reprezentare a reliefului în tehnica cartografică: * metoda planului cotat.2.1. 9. curbele de nivel au tendinţa să se apropie. Dificultăţile la reprezentarea pe hartă a reliefului sunt multiple. * stereoscopică şi a hărţilor în relief.7. Cu toate acestea. reprezentarea formelor sale caracteristice şi a poziţiilor relative în spaţiu ale acestora. * determinarea gradului de accidentare şi de accesibilitate a terenului. Prin orice metodă se reprezintă relieful. care decurg din faptul că relieful este o formă stereometrică.5000 se poate reprezenta microrelieful: în acelaşi timp pe scările la scară mică 1:100. astfel încât să se poată studia amploarea formelor sale şi dimensiunile diferitelor neregularităţi ale terenului. Reprezentarea pe hartă a formelor de relief Se impun câteva observaţii: (a) Reprezentarea unui con drept se face prin cercuri concentrice. el trebuie să fie reprezentat pe hartă cât mai clar şi plastic.

plasticitatea este inexistentă. 217 . a unei suprafeţe concave.3. cota sa. în dreptul proiecţiei orizontale a fiecărui punct determinat.7.Metoda planului cotat Constă în a scrie în plan. Valorile curbelor de nivel sunt aşezate întodeauna în aşa fel. iar amănuntele rămân neclare.(b) Reprezentarea prin curbe de nivel a unor forme alungite. se obişnuieşte să se traseze pe acesta şi liniile caracteristice ale reliefului. Pentru a da oarecare expresivitate planului cotat. Cotele – reprezintă altitudinea absolută faţă de nivelul mării. 9. – (c) Ridicăturile şi adânciturile se deosebesc prin aşa numitele “indicatoare de pantă” care sunt liniuţe scurte trase perpendicular pe curbele de nivel. un plan înclinat. pentru ridicături indicatoarele de pantă se află la exteriorul curbelor de nivel şi invers pentru adâncituri (în interiorul curbelor de nivel). Acestui plan cotat îi lipseşte o doză mare de expresivitate. încât baza cifrelor să fie orientată spre baza pantei şi cum se spune în practică – “apa să curgă în capul cifrelor”.

* echidistanţa naturală ………………. Metoda curbelor de nivel Este cea mai corespunzătoare metodă de reprezentare a reliefului pe hărţile topografice. ajutătoare. principale. vârf ascuţit. mameloanelor. emisferă. la distanţe egale şi paralele între ele. Curbele de nivel mai pot fi definite ca fiind proiecţiile orizontale ale secţiunilor terenului cu planuri orizontale duse la diferite înălţimi. În continuare se vor da exemple privind reprezentarea prin curbe de nivel a: văilor. * echidistanţa grafică ………………. se reprezintă în acelaşi fel prin curbe de nivel. etc.9. găvanelor. * între ele există relaţia ……………… e = E / n . con înclinat. Reprezentarea formelor caracteristice de relief prin curbe de nivel 218 . Curbele de nivel se obţin prin intersectarea imaginară a suprafeţei terestre cu planuri de referinţă situate la înălţimi succesive.în care “n” este numitorul scării hărţii. indiferent dacă sunt adâncituri sau ridicături. Echidistanţa se alege de regulă în funcţie de scara hărţii şi de accidentaţia terenului. accidentale.7. E. Echidistanţele sunt: normale. Curba de nivel este locul geometric al punctelor de pe suprafaţa terestră ce au aceeaşi cotă.4. cupă sferică. şaua. dealurilor. cunoscută până în prezent... Este important de reţinut faptul că obiectele de aceeaşi formă. creasta. Reprezentarea pe hartă a formelor de relief prin curbe de nivel se face pornindu-se de la câteva consideraţii generale privind reprezentarea unor figuri geometrice: con. e.

Curba de nivel din interior are valoarea cea mai mare (cea mai mică). Creasta (culmea. botul de deal. dar convexitatea acestora sunt dirijate în sensul de urcare a talvegului. crupa) este reprezentată prin curbe de nivel de forme alungite. îndreptându-se în sensul de coborâre a liniei de despărţire a apelor. indicatoarele de pantă fiind orientate spre interiorul curbelor de nivel. 219 .Pe hărţile topografice militare dealul şi mamelonul sunt reprezentate prin curbe de nivel închise. PANTĂ UNIFORMĂ PANTĂ NEUNIFORMĂ Depresiunea este reprezentată prin curbe de nivel închise. Valea este reprezentată prin curbe de nivel alungite ca şi în cazul crestelor.

remarcându-se prezenţa a două vârfuri şi a unui gât al şeii. 220 .Şaua se reprezintă prin curbe de nivel închise.

* hărţile în relief reprezintă cel mai modern mod de reprezentare a reliefului pe hărţile topografice. Alte metode de reprezentare * prin haşuri. Terenurile plate. aplicate cu intensităţi diferite după gradul de înclinare a pantelor. Este însă o metodă greoaie. are o serie de proprietăţi foarte valoroase şi că această metodă de reprezentare. debleuri. cu atât va primi mai puţină lumină. rambleuri. în special la scări mici. până în prezent. este în acelaşi timp şi cea mai precisă. meticuloasă.5. ci cu ajutorul semnelor convenţionale. obţinându-se un bun efect plastic. şesuri. stânci. o hartă în care relieful este reprezentat prin metoda curbelor de nivel. pe lângă faptul că este simplă. şi în consecinţă şi pe hartă. câmpii. Pe hărţi versanţii ce depăşesc unghiul de înclinare de 40o nu se mai reprezintă prin curbe de nivel. În final dă impresia unor umbre: cu cât panta este mai mare. după procedee obişnuite pe un material de bază ce 221 . nu se trec prin curbe de nivel.7.În natură. întrucât acestea nu mai pot fi trasate cu echidistanţa grafică admisă Unele forme de teren ca movilele.. cu culori gri sau bistru. gropile. malurile. metoda constă în îngroşarea umbrelor în funcţie de panta terenului. Îşi găseşte aplicativitatea la hărţile strategice. 9. ci într-o strânsă corelaţie în funcţie de caracteristicile zonei reprezentate. Din cele de mai sus rezultă că. * prin tente cu umbrire. grohotişuri. nu se întâlnesc niciodată aceste forme în mod izolat. Metoda constă în reprezentarea reliefului cu ajutorul punctelor cotate şi al curbelor de nivel. nu se haşurează. versanţii se acoperă cu acestea (se haşurează). etc.

Executând în felul acesta citirea hărţii. O hartă topografică poate fi citită complet (întreaga foaie de hartă). * metoda hipsometrică presupune folosirea culorilor care acoperă spaţiile dintre curbele de nivel. * reţeaua hidrografică. în maşini speciale. Cantacuzino (1700) sau D. * construcţiile industriale. pentru expresivitate relieful reprezentat se colorează după acelaşi procedeu (hipsometrică).6. putem obţine date importante asupra terenului fără a face o recunoaştere la faţa locului. o porţiune din hartă sau pe o anumită direcţie. social-politice şi culturale ce prezintă interes militar. adâncimea ridicăturilor. se scot în evidenţă următoarele elemente: * configuraţia generală a terenului. * reţeaua de comunicaţii. apelor.poate fi uşor modelat (faţă de material plastic) prin operaţiune de vacuumare. 222 . desenate pe hartă în două culori complementare (roşu şi albastru). O citire completă a hărţii presupune cunoaşterea în primul rând a elementelor hărţii. şesurilor. intensitatea fiind în funcţie de înălţime. Citirea hărţii se face cu ajutorul unor ochelari cu lentile colorate în aceleaşi culori.7. 9. cu acest prilej. Cantemir (1737). a organizării şi desfăşurării unor acţiuni militare. * procedeul perspectivei s-a aplicat din cele mai vechi timpuri (XVIII) – Stolnicul C. Metoda este din ce în ce mai rar folosită. Citirea hărţilor topografice militare Este o deprindere practică care se formează după ce militarul şi-a însuşit cunoştinţele necesare despre hărţile topografice. Indiferent ce fel de citire se execută. Procedeul constă în reprezentarea neregularităţilor suprafeţei terestre şi mai ales a ridicăturilor prin desenare în profil. apoi a semnelor convenţionale cu ajutorul cărora au fost reprezentate pe hărţile topografice elementele terenului (detaliile de planimetrie). * procedeul stereoscopic constă în reprezentarea reliefului tot prin curbe de nivel. fiind apoi umbrite (haşuri). Citirea hărţii are un rol foarte important în efectuarea cunoaşterii terenului.

atunci distanţa se obţine ca şi la folosirea scării grafice simple. Cu rigla gradată se măsoară. rezultă că distanţa corespunzătoare din teren va avea lungimea de 57 x 50 . în funcţie de exactitatea ce se impune. Folosirea acestui procedeu ridică de zece ori precizia asigurată de scara grafică simplă Cu compasul distanţier se încadrează pe hartă distanţa dintre obiectele considerate. *cu folosirea scării grafice simple. Dacă vârful B se găseşte exact pe o diviziune a sutelor de metri a talonului. *cu folosirea riglei gradate. în aşa fel încât vârful piciorului drept să coincidă cu una din diviziunile de la dreapta zeroului. distanţa de pe hartă a cărei mărime din teren ne este necesară. obţinându-se distanţa căutată. 9. dacă vârful B este plasat între două diviziuni de sute de 223 .. în linie dreaptă. Valoarea unui mm. iar vârful piciorului stâng să se situeze în interiorul talonului. Compasul astfel desfăcut se aplică pe scara grafică. Dacă este nevoie de o precizie mai mare.8. Se citesc apoi distanţele dintre zero şi vârful fiecărui picior al compasului. Acest rezultat este afectat de erorile de gradare a riglei.1 Determinarea distanţelor Determinarea distanţelor pe hărţile topografice se face prin diferite procedee. atunci distanţele se determină cu ajutorul scării grafice compuse. aşezându-se vârful A pe una din diviziunile kilometrice în aşa fel încât vârful B să se situeze în interiorul talonului scării. adică de 2850 m. la scara hărţii fiind de 50 m.Metoda se recomandă a fi folosită în situaţia în care nu sunt condiţii pentru a ne deplasa în zonele viitoarelor acţiuni. Folosind un compas distanţier. de punctarea pe cele două extremităţi ale distanţei şi de precizia de întocmire a hărţii. Cu compasul astfel desfăcut se trece pe scara grafică compusă. Cele două valori se adună. Exemplu: să presupunem că pe o hartă topografică la scara 1:50 000 am măsurat cu rigla o distanţă de 57 mm. *cu folosirea scării grafice compuse. se ia de pe hartă distanţa a cărei mărime trebuie cunoscută în teren.8 Probleme ce se pot rezolva pe harta la cabinet 9.

atunci vârful B al compasului se coboară până când atinge una din liniile transversale ale diviziunilor.. distanţa respectivă di teren va fi de 22x50 000. după care se execută deplasarea pe traseul dorit. Pentru determinarea distanţelor pe diferite trasee curbe sau sinuoase se poate folosi un instrument simplu. Precizia măsurării. obţinându-se distanţa reală din teren. urmărindu-se ca vârful A să rămână pe aceeaşi diviziune kilometrică. Pentru curbimetrele ale căror cadrane sunt divizate centimetric. se aşează apoi rotiţa curbimetrului la punctul iniţial. 224 . . Exemplu: dacă pe o hartă la scara 1:50 000 s-au citit pe cercul gradat al curbimetrului 22 cm.8. pentru liniile curbe cu sinuozităţi mijlocii.zeci de metri. după care se face media. iar pentru liniile foarte sinuoase. Pentru a îmbunătăţi rezultatele se repetă măsurările de câteva ori. 9. Pentru măsurarea distanţei acul indicator al curbimetrului se fixează pe zero.metri. Este folositor în scopuri militare pentru o mai bună clarificare a caracteristicilor reliefului. de 1/25 din lungimea măsurată. Pentru a-l obţine cât mai precis şi repede. ţinând curbimetrul în poziţie verticală şi fără a-l ridica de pe hartă până la punctul final al traseului. distanţa măsurată se înmulţeşte cu numitorul scării numerice a hărţii pe care s-a lucrat. Pe marginea hârtiei se raportează prin linioare toate punctele caracteristice de pe linia AB: curbele de nivel. profilul topografic se construieşte pe hârtie milimetrică sau special caroiată. Profilul complet Pentru întocmirea profilului se execută următoarele operaţii: .pe această linie se aşează marginea hârtiei milimetrice pe care se va construi profilul. numit curbimetru.2 Construirea profilurilor Profilul topografic este o secţiune verticală prin suprafaţa Pământului. este de 1/50 din lungimea măsurată.pe harta topografică se trasează o linie dreaptă între punctele pe a căror direcţie este necesar profilul. *cu folosirea curbimetrului.

acesta se construieşte după o linie frântă.grafic. cumpenele de apă etc. uşor rotunjită. în astfel de situaţii. neglijând celelalte curbe de nivel. Construirea profilului în lungul liniei frânte se va face pe fiecare segment. Profilul unei linii frânte În timp de campanie se ivesc dese situaţii.3. intervalul dintre liniile orizontale ale acestei scări va fi considerat convenţional drept echidistanţă a hărţii. în care profilul trebuie construit în lungul unei şosele sau a unui itinerar dinainte stabilit. care va reprezenta profilul formei terenului pe direcţia considerată.se trece la stabilirea punctelor de contur ale profilului: ele se obţin la intersecţia perpendicularelor ridicate pe dreapta AB din fiecare punct caracteristic. . în dreptul cărora se trec valorile respective. după ce a fost scoasă de pe hartă.. Profilul simplificat În cazul unor zone în care curbele de nivel sunt dese ( regiuni muntoase ). se întocmeşte o scară arbitrară a înălţimilor. Pentru construirea acestuia.cotele. Linia de profil va fi considerată pe axul şoselei sau itinerarului respectiv. 225 . care va cuprinde valorile curbelor de nivel intersectate de linia profilului şi valorile altitudinale ale punctelor caracteristice. pe hartă. Determinarea vizibilităţii între puncte Se poate executa: . punctele de intersecţie cu talvegul văilor.toate punctele obţinute se unesc printr-o linie curbă continuă.pe marginea din stânga a hârtiei. . Construirea profilului simplificat se face la fel cu cea prezentată anterior pentru profilul complet.8. . 9.prin construirea profilului. pe marginea hârtiei se raportează doar curbele de nivel de la schimbările de pantă şi punctele caracteristice. toate punctele obţinute corespunzătoare altitudinilor punctelor respective. . cu liniile orizontale ale scării înălţimilor. se construieşte profilul simplificat. în acelaşi fel ca şi pentru o linie dreaptă.

astfel: . din A nu se poate vedea în B. având echidistanţa curbelor de nivel 5 m. Cu alte cuvinte. Se consideră cu nivel zero punctul cu altitudinea cea mai mică faţă de care se calculează diferenţele de nivel ale celorlalte puncte.pentru distanţele mici: D1 Hp= H1+ ( H2. reprezentând fiecare câte 5 m. în metri. va fi construit un profil pe o hârtie milimetrică sau pe o altă hârtie corespunzătoare după regulile expuse anterior. Prin prelungirea dreptei B| O| se obţine punctul A| la o diferenţă de nivel de circa 8 metri faţă de punctul A. unde: D1+D2 Hp= cota obstacolului în metri . 226 . D1= distanţa de la punctul A la obstacol. H1= cota punctului A. Bl Ol Al A O 25 B 40 Dacă se dispune de timp pentru determinarea vizibilităţii. Aceste diferenţe se trec la o scară convenabilă pe perpendicularele ridicate pe dreapta AB în punctele O şi respectiv B prin diviziuni. în kilometri. Presupunem că trebuie determinată vizibilitatea pe direcţia AB. în metri.. Procedeul grafic se foloseşte pentru determinare expeditivă a vizibilităţii direct pe hartă. de pe o hartă la scara 1:25 000. în kilometri. În cazul când se dispune de timp sau se cere o precizie mai mare.prin calcul.H1 ). H2= cota punctului B. datorită lui O. D2= distanţa de la punctul B la obstacol. determinarea vizibilităţii între puncte se va face pe bază de calcule. Pe direcţia respectivă se găseşte obstacolul O. atunci când pentru această operaţiune nu se dispune de timp suficient. care s-ar putea să împiedice vizibilitatea.

a.Hpc= cota calculată a obstacolului. 9.H1 ) – 0.m.pentru distanţele mai mari trebuie să luăm în calcul influenţa curburii Pământului: D1 Hp= H1+ ( H2. Este bine ca profilurile să fie construite pe aceeaşi foaie de hârtie.8. după care se construieşte cel de-al doilea ş.5 Determinarea diferenţelor de nivel şi a cotelor Determinarea pe hartă a diferenţelor de nivel se face ţinânduse seama de următoarele situaţii: 227 . . Numărul de profiluri depinde de caracteristicile formelor de relief. OB şi OC. însemnând prin haşurare zonele ce nu se văd.Dacă Hp este mai mare decât cota obstacolului luată de pe hartă înseamnă că între cele două puncte există vizibilitate. după ce se construieşte primul profil se îndoaie hârtia. se raportează pe hartă punctele care separă partea vizibilă a profilurilor de cea nevăzută. După determinarea zonelor văzute şi nevăzute pe profilurile construite. Condiţia de vizibilitate este: Hpc > Hph. . Pe aceste direcţii se construiesc profilurile respective. Prin unirea acestor puncte pe hartă se obţin zonele nevăzute care. Pe harta de lucru din punctul de observaţie stabilit se trasează câteva direcţii spre zona în care trebuie stabilită vizibilitatea. 9.0683 x D1 x D2 D1+D2 Pentru prescurtare notăm cu: .4. de exemplu.8. Determinarea zonelor văzute şi nevăzute Determinare zonelor văzute şi nevăzute se realizează cu ajutorul profilurilor.d. OA. vor fi haşurate. Pe profilurile construite din punctul de observaţie se trasează raze vizuale tangente la părţile cele mai ridicate ale terenului. pentru uşurinţa studiului terenului.Hph= cota obstacolului luată de pe hartă.

. De exemplu: dacă ne aflăm pe o cale ferată. faţă de care să se stabilească poziţia hărţii. Probleme ce se pot rezolva cu harta în teren 9.dacă punctele ale căror diferenţe de nivel ce vrem să le determinăm se află pe aceeaşi curbă de nivel. identificăm pe hartă poziţia detaliului respectiv. recunoaşterea detaliilor înconjurătoare din teren pe hartă. Orientarea hărţii faţă de detaliile din teren Pentru a orienta harta faţă de detaliile din teren este necesar să se cunoască cel puţin o direcţie din teren. precum şi recunoaşterea în teren a detaliilor reprezentată pe hartă. deci diferenţa de nivel dintre ele este egală cu zero. În acest fel se asigură ca semnele convenţionale liniare din conţinutul hărţii (drumuri. înseamnă că au aceeaşi cotă. fântână.. Aşezăm o riglă pe hartă în aşa fel. harta se întoarce cu 180o.1.în toate celelalte cazuri. căi ferate.9. apoi alegem în teren trei detalii distincte (repere). 9. este necesar să se cunoască echidistanţa curbelor de nivel de pe harta respectivă. etc). Orientarea hărţii constă în stabilirea unei astfel de poziţii. încât 228 . etc. determinarea punctului de staţie pe hartă.) să fie paralele şi în acelaşi sens cu poziţiile detaliilor din teren pe care le reprezintă. Orientarea hărţii Orientarea în teren cu ajutorul hărţii presupune efectuarea succesivă a operaţiilor de orientare a hărţii. Pentru a verifica corectitudinea orientării este suficient să ne convingem dacă diferitele detalii din dreapta şi stânga căii ferate sunt de aceeaşi parte plasate şi pe hartă. .dacă punctele respective au cota înscrisă pe hartă. rotim harta până când direcţia semnului convenţional corespunde cu direcţia căii ferate din teren.9. pentru a determina diferenţa de nivel dintre două puncte. În caz contrar. încât să existe o corespondenţă perfectă între locul de dispunere a detaliilor şi obiectivelor din teren şi dispunerea pe hartă a semnelor convenţionale prin care acestea sunt reprezentate. obţinând astfel poziţia corect orientată. În cazul când ne aflăm lângă un detaliu distinct din teren (pom izolat. diferenţa de nivel dintre ele este chiar diferenţa dintre cote. ale căror poziţii le identificăm pe hartă.

Cadrul interior de est şi de vest al hărţii constituie chiar meridianul geografic (adevărat). Când din diferite motive nu există posibilitatea să se desfacă harta pentru a aşeza busola pe cadrul ei. Întrucât direcţia liniilor verticale ale caroiajului rectangular nu corespunde cu direcţia meridianului geografic. pentru hărţile la scări mari. până ce reperul corespunzător din teren se află pe prelungirea acesteia.2 Determinarea punctului de staţie prin diverse procedee Determinarea punctului de staţie se face cu suficientă precizie folosind detaliile apropiate ale terenului. până când vârful acului magnetic se stabileşte la gradaţia ce reprezintă valoarea declinaţiei magnetice.9.marginea ei să treacă atât prin semnul convenţional al detaliului. Orientarea hărţii cu busola Când vizibilitatea este redusă. Aceasta se poate realiza cu busola. care este înscrisă sub cadrul de sud al hărţii. 9.. Se orientează harta. este recomandabil să fie aşezată la o înălţime convenabilă vizării şi să aibă o poziţie orizontală. aşezând-o cu diametrul N-S pe cadrul interior de est sau de vest. etc. 229 . o intersecţie de drumuri. trebuie să se aplice corecţia de direcţie. ca fiind paralele. în toate cazurile. care sunt reprezentate şi pe hartă. atunci pentru această operaţie se foloseşte busola. Dacă ne găsim lângă un detaliu cum ar fi o piatră kilometrică. ducându-se acul magnetic al busolei la o gradaţie corespunzătoare valorii şi semnului acestei corecţii. ele pot fi considerate în mod practic. Rotim harta. cât şi prin cel al unuia din reperele alese în teren. deci nu se poate face orientarea hărţii după procedeele descrise mai sus. se înţelege că poziţia pe hartă a semnului convenţional ce reprezintă detaliul respectiv constituie chiar punctul de staţie. Harta este orientată dacă o aşezăm într-o asemenea poziţie în care una din laturile cadrului interior de est sau de vest corespunde cu direcţia meridianului geografic din teren. împreună cu busola. sau terenul este lipsit de detalii de planimetrie care ar putea să fie identificate. aceasta poate fi aşezată pe liniile verticale ale caroiajului rectangular. Harta. privind de-a lungul riglei. un pom izolat. rotind harta.

distanţa de la punctul de staţie până la detaliul de planimetrie din teren.Din vedere. se transpune pe linia trasată pe hartă. cât şi a celor de pe hartă. fiind suficient unul singur. Se obţin două drepte al căror punct de intersecţie este chiar în punctul de staţie. a căror reprezentare să existe în mod necondiţionat şi pe hartă. Această distanţă redusă la scara hărţii. Prin metoda radierii Când se staţionează în apropierea unui detaliu de planimetrie din teren reprezentat şi pe hartă. Pentru aceasta se orientează harta după unul din procedeele cunoscute şi se aşează o riglă pe semnul convenţional ce reprezintă detaliul de planimetrie din teren. Pentru determinarea punctului de staţie se execută spre ambele detalii stabilite operaţiunile indicate la procedeul radierii (exceptând măsurarea distanţelor). astfel ca pe direcţia riglei să se vadă în teren detaliul adevărat. etc. după detalii apropiate Se orientează harta după procedeele cunoscute şi se aleg în teren. Capătul segmentului respectiv constituie chiar punctul de staţie. Este de reţinut faptul că în cazul folosirii intersecţiilor direcţiilor din teren trebuie astfel alese. Se apreciază în mod succesiv din vedere direcţiile şi distanţele de la aceste detalii până la punctul de staţie şi se însemnează cu aproximaţie pe hartă poziţia astfel obţinută. Prin metoda intersecţiei Pentru a aplica acest procedeu este necesar să se stabilească în teren două detalii distincte de planimetrie. Precizia de determinare a punctului de staţie este în funcţie de numărul detaliilor din teren care au fost folosite pentru determinarea lui. precum şi de aprecierea cât mai reală a distanţelor de pe teren. În situaţiile în care punctul de staţie se găseşte pe un detaliu liniar (şosea. Se trasează în lungul riglei o linie pe hartă şi se măsoară în teren. 2-3 detalii reprezentate şi pe hartă. atunci punctul de staţie se poate determina prin radiere. având ca origine semnul convenţional al detaliului din teren. cu pasul.) nu mai este necesar să folosim două puncte din teren. aceasta pentru faptul că cea de-a doua direcţie este dată chiar de detaliul respectiv. 230 . cale ferată. în apropierea punctului de staţie.

Când deplasarea se execută pe un drum aflat într-un teren descoperit se procedează astfel: * pe harta pusă la dispoziţie în vederea deplasării se scoate în evidenţă itinerariul de deplasare. Deplasarea în teren cu ajutorul hărţii Modul de deplasare în teren după hartă depinde de unele condiţii naturale ale terenului în care s-a stabilit itinerarul de deplasare.încât unghiurile formate de acesta să nu fie mai mici de 30o şi mai mari de 150o.9. dar în afara reţelei de drumuri. fără a mişca hârtia. având ca punct de concurenţă pe cel marcat de la început. dar impune obligatoriu alegerea în teren a unui număr minim de 3 detalii de planimetrie care să fie reprezentate şi pe hartă. * se orientează harta în punctul de pornire şi se execută deplasarea până la cel de-al doilea reper de orientare. schimbărilor de direcţie şi punctelor obligate de trecere. această operaţie se repetă până la capătul itinerariului de deplasare stabilit. bifurcaţiilor.3. cu deosebirea că se aleg şi se marchează pe hartă un număr mai mare de 231 . acordându-se o importanţă deosebită ieşirilor sau intrărilor în localităţi. Când se obţine această poziţie se înţeapă pe hartă punctul marcat pe calc. * de-a lungul itinerariului. cu un creion de culoare bistru. cât şi lateral faţă de acesta se marchează pe hartă toate detaliile ce pot servi pentru orientarea cât mai precisă şi rapidă în teren. cu ajutorul unei rigle. se trasează cu creionul câte o dreaptă spre fiecare din cele 3 detalii de planimetrie din teren. Cu ajutorul hârtiei de calc Acest procedeu se întrebuinţează în aceleaşi cazuri ca şi intersecţia. Se scoate hârtia de calc de pe suport şi se aplică pe hartă. Când deplasarea se face pe un teren descoperit. care constituie punctul de staţie. Din acest punct. Hârtia de calc bine întinsă se aşază pe un suport şi aproximativ pe mijlocul ei se marchează cu creionul un punct. În acest fel se obţin 3 drepte concurente. 9. mişcând-o în aşa fel încât direcţiile trasate pe calc să se suprapună peste semnul convenţional al detaliului corespunzător pe hartă. se procedează asemănător cu cazul precedent.

repere. care nu sunt reprezentate pe hartă se face determinarea de deplasare după azimut. aceasta se face numai cu busola. Când deplasarea se face în condiţii de vizibilitate redusă sau prin teren acoperit sau fără drumuri. * se execută orientarea în punctul de pornire şi se efectuează deplasarea până la primul reper de orientare. se procedează astfel: * se marchează reperele de orientare pe itinerar şi se măsoară distanţele dintre ele. pentru a asigura în permanenţă posibilitatea orientării faţă de detaliile înconjurătoare de pe itinerariul stabilit. * la fiecare reper se face orientarea. unde orientarea se face anevoios datorită lipsei de varietate a detaliilor de planimetrie şi unde se impune o atenţie mai mare în alegerea reperelor şi a modului de deplasare între acestea. la toate intersecţiile sau bifurcaţiile de drumuri. după azimut. măsurând distanţa cu pasul până la acesta. Când deplasarea se execută în pădure. pentru a se putea continua deplasarea. Pentru uşurarea deplasării. 232 .

Pentru purtătorii de ochelari. sub formă de picături ………...... * Capacitatea de protecţie a măştii exterioare faţă de S.... .....md.. 85-F) se poate monta dispozitivul de corectare a vederii din înzestrare.1 Destinaţia Masca contra gazelor md.. care asigură transmiterea ordinelor (comenzilor) la distanţă..L. * Masa cartuşului filtrant ……………maximum 0.... * Timpul de trecere în poziţia de luptă ………10-12 secunde. prafului radioactiv şi agenţilor biologici..1... * Numărul de talii ale feţei măştii ………………………3......T... a feţei şi a ochilor. 85 ………………………………maximum 1. 85 (md.. împotriva substanţelor toxice de luptă...45 Kg...minimum 25 g...T. la masca contra gazelor md.. 85 (md.1..L. cu acţiune generală . Masca contra gazelor 10. talia I – mare. talia II – mijlocie....CAPITOLUL 10 Cunoaşterea mijloacelor individuale de protecţie 10.2 Caracteristici tehnico-tactice * Masa completului: . neuroparalitice şi vezicante ….. 233 ... talia III – mică.... * Capacitatea de protecţie faţă de vaporii de substanţe toxice a cartuşului filtrant: S. 85-F ……………………………maximum 2.55 Kg.…minimum 4-5 cicluri... fiind prevăzută cu microfon şi dispozitiv de amplificare a sunetului... 85-F se foloseşte numai de comandanţi.. 85 (md.. Masca contra gazelor md.. 85-F) este destinată pentru protecţia organelor respiratorii. * Rezistenţa măştii exterioare la cicluri de contaminaredecontaminare ………. Masca contra gazelor md.md.1.…………minimum 6 g.T....20 Kg....………minimum 6 ore.L. 85-F) permite alimentarea cu lichide (din bidonul individual) în zone contaminate..... S.. 10. * Câmpul vizual general …………………minimum 80%.

în care se află supapa de inspiraţie (1) şi garnitura de etanşare racord lipită cu adeziv. Blocul supapei de expiraţie cu supapa de expiraţie.1. piuliţă este utilizat la strângerea ramei din material plastic. Se montează etanş la faţa măştii cu ajutorul ramelor metalice sau din material plastic. blocul supapei de expiraţie. cartuş filtrant. în plus microfonul şi mufa de cuplare a dispozitivului de amplificare a sunetului. Faţa măştii este executată din cauciuc rezistent la acţiunea substanţelor toxice de luptă. 85-F) se compune din: faţa măştii (masca propriu-zisă). masca interioară. Vizoarele sunt confecţionate din sticlă duplex.100 +10 m. dispozitiv de alimentare cu lichide (DAL). 10.. este montat etanş la masca exterioară cu un colier de fixare. Faţa măştii se compune dintr-o mască exterioară pe care sunt montate: vizoarele. Ansamblul şurub. sac port-mască. 234 .. 85 (md. 85-F. care urmăreşte conturul feţei.3 Descriere Masca contra gazelor md. Etanşarea este asigurată de o bordură interioară din cauciuc. Are formă anatomică ce permite mularea perfectă pe cap. montat etanş la faţa măştii cu ajutorul unui colier de fixare metalic sau din material plastic. similar cu cel de la blocul supapei de inspiraţie (1). şaibă. piuliţă este utilizat la strângerea colierului de fixare din material plastic. numai la masca contra gazelor md. sistemul de fixare-ajustare şi purtare şi corpul DAL cu supapa cu arc.. sita de protecţie şi capacul de protecţie a supapei de expiraţie. şaibă. blocul supapei de inspiraţie (1). 85-F sunt montate.* Distanţa de recepţionare a ordinelor şi comenzilor . dispozitiv de amplificare a sunetului (DAS). La faţa măştii md. La partea inferioară bordura interioară se prelungeşte cu un locaş pentru bărbie. Blocul supapei de inspiraţie (1). rezistentă la şocuri mecanice. Ansamblul şurub.

L. al cărui resort susţine permanent supapa în poziţia închis. închis etanş cu un dop din cauciuc. Etanşeitatea este asigurată prin mecanismul supapei. Cordeaua de fixare-ajustare are 6 braţe. ambele din cauciuc. 85 se compune dintr-un filtru de aerosoli şi un strat de sorbent pentru reţinerea vaporilor de S. capac tip D.A. Masca interioară. dispuse întro carcasă metalică. cu căpăcel de protecţie şi garnitură de etanşare.A. cu garnitură din cauciuc. iar la partea superioară un racord filetat prin care cartuşul filtrant se montează la faţa măştii. colierul metalic şi ştuţul de racordare.La capacul de protecţie al supapei de expiraţie sunt fixate bridele ce susţin căpăcelele de protecţie DAL şi DAS.T. odată cu blocul supapei de inspiraţie (1). cu cele două supape de inspiraţie (2) aşezate în suporturile supapei de inspiraţie (2). tub de acţiune cu 2 ştuţuri de cuplare. 235 . duce la pierderea proprietăţilor de protecţie împotriva substanţelor toxice! Dispozitivul de alimentare cu lichide se compune din: bidon. cu supapă cu arc este montat la faţa măştii în partea stângă. Sistemul permite ajustarea (scoaterea) rapidă a măştii pe (de pe) figură.L cu supapă cu arc cu căpăcel de protecţie şi garnitură de etanşare. este montată etanş la masca exterioară. Atunci când dispozitivul de alimentare cu lichide nu se foloseşte. Păstrarea cartuşului filtrant cu dopul sau calota scoase sau montate neetanş.L.L. corp D. Sistemul de fixare-ajustare şi purtare este alcătuit din cordeaua de fixare-ajustare şi cordeaua de purtare.A. Carcasa are la partea inferioară. Cordeaua de purtare este fixată la faţa măştii cu ajutorul a două catarame cu 3 traverse din material plastic. corpul supapei este acoperit cu un căpăcel de protecţie şi garnitură de cauciuc.A. care se montează pe bridele de la faţa măştii prin intermediul cataramelor de ajustare din material plastic şi se reglează cu ajutorul inelelor metalice cu manşon. un orificiu de intrare a aerului.L.. În interiorul ei se află tubul de alimentare cu lichide al D. Cartuşul filtrant md. Racordul filetat este închis cu un capac filetat (calotă). Corpul D.

Puterea optică a lentilelor este între +5 şi –6 dioptrii. Dispozitivul se distribuie separat purtătorilor de ochelari şi se montează în interiorul măştii în spatele vizoarelor. cu două semicapace ce se închid cu o capsă şi capacul prevăzut cu 2 închizători cu bandă. Dispozitivul pentru amplificarea sunetului echipează numai masca md. cordea de purtare. După darea în folosinţă a măştii contra gazelor la sacul portmască se fixează o etichetă cu numele şi prenumele celui ce o foloseşte şi seria cartuşului filtrant. locaşul surselor de alimentare (3 baterii 2 R 10).tub de alimentare cu lichide cu colierul de presare din material plastic. cablul de conexiune şi amplificatorul sunetului cu întrerupătorul. 85-F şi este compus din: microfon (montat în masca interioară.A. 10. se găsesc în sacul port-mască într-o pungă de material plastic. pentru prinderea la centură sacul port-mască este prevăzut cu o carabinieră. În interior este prevăzut cu compartimente pentru păstrarea măştii contra gazelor. în partea dreaptă). tubului de aducţiune şi capacului tip D. Este prevăzut cu o cordea de purtare cu catarame cu o traversă şi o margine secţionată. în partea dreaptă) cu cablu de legătură şi mufa de cuplare (montată la faţa măştii. În corpul D.A. pelerinei de protecţie. trusei de prim-ajutor.L. Dispozitivul pentru corectarea vederii este constituit dintr-o pereche de lentile optice montate în rame din material plastic cu suporţi de fixare. pachetului de decontaminare individual. clema de fixare la veston şi capacul surselor de alimentare..L. este montată supapa cu arc care se deschide numai la cuplarea ştuţului tubului de aducţiune.A.L. în spaţiul interior al măştii se creează o depresiune care provoacă deschiderea supapelor de inspiraţie şi pătrunderea aerului 236 . De asemenea. Tubul de aducţiune cu ştuţurile de cuplare şi capacul tip D.1.4 Principiul de funcţionare Executând o inspiraţie cu masca contra gazelor etanşă pe figură. alegându-se funcţie de purtător. Sacul port-mască este confecţionat dintr-un material impermeabil la apă.

T. La expiraţie.L. Punerea în funcţiune a dispozitivului de amplificare a sunetului cuprinde următoarele operaţiuni: . permiţând evacuarea aerului expirat în atmosferă. 237 . se deschide supapa cu arc. Funcţionarea dispozitivului de amplificare a sunetului Mesajul (ordine.L cu supapă cu arc. vaporii de S. în interiorul feţei măştii se creează o suprapresiune care închide supapele de inspiraţie şi deschide supapa de expiraţie. se eliberează arcul care împinge supapa realizând închiderea etanşă a acesteia.se deşurubează cele 2 şuruburi ale capacului bateriilor. . La decuplarea tubului de aducţiune prin defiletarea ştuţului de cuplare.T. iar aerul purificat pătrunde în spaţiul interior al măştii contra gazelor. .) transmis de purtător este preluat de microfon şi transmis prin mufa de cuplare şi cablul de conexiune la dispozitivul de amplificare a sunetului. împiedicând aburirea acestora. respectând polaritatea indicată pe corpul aparatului.se introduc 3 baterii 2 R 10.din exterior. În continuare. şi biologici. Datorită existenţei măştii interioare. Purtarea difuzorului asigură transmiterea mesajului la distanţă. prevăzut cu difuzor. Funcţionarea dispozitivului de alimentare cu lichide Prin înfiletarea ştuţului de cuplare al tubului de aducţiune la corpul D. sunt reţinuţi de stratul de sorbent.A. prin cartuşul filtrant. Filtrul de aerosoli al cartuşului filtrant reţine aerosolii de S.se îndepărtează capacul bateriilor. precum şi praful radioactiv din aerul contaminat. până la organele respiratorii ale purtătorului.înaintea montării bateriilor se trece întrerupătorul pe poziţia “OPRIT”. etc. comenzi. aerul purificat este obligat să spele suprafaţa interioară a vizoarelor. .L. eliberând calea de trecere a lichidului de la bidonul individual până la tubul de alimentare cu lichide din masca interioară.

A.ului la mufa de cuplare de la faţa măştii. deasupra vizoarelor printr-o cifră romană (I.C. Faţa măştii care a mai fost folosită de altă persoană trebuie dezinfectată prin ştergere cu o cârpă (vată) înmuiată în spirt medicinal sau într-o soluţie de formalină 2%. Ajustarea se execută prin tragerea succesivă de capetele libere ale braţelor cordelelor de fixare-ajustare.până la 110 III . să fie astfel aleasă încât să se muleze bine pe faţa purtătorului şi să asigure pătrunderea aerului numai prin cartuşul filtrant.se pune la loc capacul bateriilor şi se fixează prin înşurubarea celor 2 şuruburi.6 Verificarea funcţionării M. 85 (md. Pentru aceasta se procedează astfel: * se îmbracă masca contra gazelor şi se ajustează pe figură. Dacă inspiraţia nu este posibilă şi masca exterioară 238 .S.. Înainte de a fi îmbrăcată..1. Pentru alegerea taliei se măsoară înălţimea feţei purtătorului (distanţa dintre rădăcina nasului şi bărbie). La trecerea întrerupătorului pe poziţia “PORNIT” dispozitivul intră în funcţiune. Verificarea funcţionării măştii contra gazelor se execută sub conducerea comandantului de subunitate.peste 125 I Talia măştii contra gazelor md.de la 110 la 125 II . masca nouă trebuie ştearsă la exterior şi la interior cu o cârpă curată (vată) înmuiată în puţină apă şi apoi cu o cârpă uscată.G. Rezultatul măsurătorii (în mm) indică talia (mărimea necesară a măştii) astfel: înălţimea feţei Talia (mărimea) (în mm) necesară . * se obturează (astupă) orificiul de pătrundere a aerului în cartuşul filtrant (cu dopul de cauciuc sau cu podul palmei) şi se face o inspiraţie adâncă. .5 Alegerea taliei Pentru ca masca contra gazelor să asigure protecţia necesară trebuie ca talia (mărimea) ei. în afara atmosferei contaminate. 85-F) este imprimată pe masca exterioară. 10.1. II sau III).se cuplează cablul de conexiune al D. 10.

bine ajustată şi de talie corespunzătoare. În acest scop se execută următoarele operaţiuni: * se demontează cartuşul filtrant. Dacă aerul trece. se alege o altă talie. neajustată bine sau de talie necorespunzătoare. * se obturează (astupă) cu podul palmei orificiul de la blocul supapei de inspiraţie (1) şi se execută o inspiraţie. Se remediază defecţiunile (se ajustează. * se ajustează lungimea cordelei de purtare cu ajutorul cataramei. Măştile contra gazelor defecte se predau la reparat şi se înlocuiesc cu altele bune. * se împinge sacul port-mască puţin spre înapoi pentru a nu împiedica mişcarea mâinii pe timpul deplasării.C.1. atunci masca contra gazelor nu este etanşă şi pentru descoperirea defectelor este necesar să se verifice părţile componente ale acesteia. atunci masca contra gazelor este bună (etanşă) şi urmează a fi supusă unei verificări definitive în atmosfera contaminată. Dacă aerul nu pătrunde în mască. Se execută din nou o inspiraţie. Verificarea definitivă a funcţionării măştii contra gazelor se execută în atmosfera contaminată.G.7 Reguli de folosire a M. Trecerea măştii contra gazelor în poziţia “de marş” se face astfel: * se trece cordeaua de purtare a sacului port-mască peste umărul drept astfel. obturând orificiul de intrare a aerului cu podul palmei sau cu dopul de cauciuc. ori se înlocuieşte faţa măştii) şi numai după ce se constată că faţa măştii este etanşă. Dacă aerul nu pătrunde în mască atunci cartuşul filtrant este bun. Se verifică existenţa garniturii de cauciuc la blocul supapei de inspiraţie (1) şi se înfiletează până la refuz cartuşul filtrant.se lipeşte de obraji. astfel ca marginea de sus a sacului port-mască să fie la înălţimea centurii. 10. atunci faţa măştii este defectă. 239 . se trece la verificarea cartuşului filtrant. Dacă inspiraţia este posibilă. ca sacul port-mască să se găsească pe şoldul stâng cu capacul în afară. atunci faţa măştii este în stare bună de funcţionare.

în transportorul blindat (autovehicul) arma se ţine între genunchi. Trecerea măştii contra gazelor în poziţia “de aşteptare” se execută la comanda “PREGĂTIŢI MASCA”. astfel: * în poziţia în picioare sau în mers. pregăteşte costumul de mascare sau foaia de cort pentru a putea îmbrăca repede masca contra gazelor. Trecerea măştii contra gazelor în poziţia “de luptă” se execută la comanda “GAZE”. în tranşee arma se sprijină pe peretele acesteia sau se aşează pe parapet. precum şi ale navelor şi aeronavelor. iar acesta se montează la mască.* se prinde sacul port-mască de centură cu ajutorul carabinierei montate pe spatele sacului. Echipajul autovehiculului de luptă ia măştile contra gazelor din autovehicul şi le trece în poziţia “de aşteptare”. 240 . în aşa fel încât să poată fi utilizate imediat după darea semnalului de înştiinţare despre atacul nuclear şi chimic. arma se ia “la umăr”. Măştile contra gazelor şi celelalte mijloace de protecţie individuală. * se deschide capacul sacului port-mască. când se constată prezenţa substanţelor toxice de luptă sau mijloacelor biologice în aer sau pe teren (tehnica de luptă). astfel încât masca contra gazelor să poată fi scoasă cât mai repede. se aşează în locurile indicate de comandanţi. * se aduce sacul port-mască puţin spre înainte. din proprie iniţiativă (fără comandă sau semnal) atunci când se descoperă indiciile atacului nuclear şi chimic sau ale întrebuinţării mijloacelor biologice de către inamic.). în poziţia “culcat” arma se pune pe pământ în dreapta. după executarea mişcărilor indicate mai sus. Când militarul este îmbrăcat cu costumul de mascare sau are foaia de cort pusă pe el. autotunuri. etc. * se slăbeşte cureaua căştii pentru a putea fi scoasă uşor sau lăsată pe spate. * se scoate dopul de cauciuc de la cartuşul filtrant. Cordeaua sacului port-mască trebuie să fie de regulă sub foaia de cort sau sub costumul de mascare (când acestea sunt îmbrăcate). la semnalul de înştiinţare despre atacul nuclear şi chimic. aparţinând echipajelor autovehiculelor de luptă (tancuri.

iar vizoarele să vină în dreptul ochilor. pe pământ sau pe un obiect (în deplasare se poate pune sub cordeaua sacului port-mască). * se pune pe cap casca şi se strânge cureaua acesteia sub bărbie. acestea se trec peste cap în aşa fel încât să nu formeze cute. pentru trecerea măştii contra gazelor în poziţia “de luptă” se procedează astfel: * se scoate gluga. În acest timp autovehiculul se opreşte. se deschid ochii şi se continuă respiraţia. * se pune pe cap casca şi se strânge cordeaua sub bărbie. se slăbeşte cureaua de la cască şi se lasă spre spate. * se închid ochii. căciula). * se închide capacul sacului port-mască şi se ia arma. 241 . Când militarul este îmbrăcat cu foaia de cort sau cu costumul de mascare. * se aşează arma alături. * se închide capacul sacului port-mască. * se scoate masca din sac şi se îmbracă după procedeele indicate. * se face o expiraţie puternică. * se scoate masca din sacul port-mască. * se lasă pe spate sau se scoate casca de pe cap. se deschid ochii şi se reia respiraţia. * se face o expiraţie puternică.Pentru trecerea măştii contra gazelor în poziţia “de luptă” se procedează astfel: * se opreşte respiraţia şi se închid ochii. Punerea pe figură a măştii contra gazelor din poziţia “culcat” se execută astfel: * se opreşte respiraţia. aceasta se scoate şi se pune între genunchi. * se îmbracă masca pe figură stând culcat pe partea dreaptă într-o poziţie cât mai comodă. * se ajustează masca pe cap. * se introduce faţa capului cu bărbia înainte în locaşul bărbiei şi prin întinderea cordelelor. * se lasă casca pe spate. Echipajele autovehiculelor de luptă trec măştile contra gazelor în poziţia “de luptă” prin aceleaşi procedee. În cazul când militarul are pe cap bereta (şapca.

Pătrunderea aerului contaminat prin rupturile (găurile) mici apărute pe suprafaţa măştii exterioare poate fi împiedicată prin acoperirea acestora cu palma şi apăsare puternică. astfel: * în poziţia “în picioare” sau “în mers”. în poziţia “culcat”. În cazul ruperii unei cordele din sistemul de fixare-ajustare. şi prin mişcarea mâinii înainte şi în sus. Conducătorii autovehiculelor îşi pot scoate masca contra gazelor cu ajutorul mâinii stângi.8 Utilizarea măştii contra gazelor defectă Dacă masca contra gazelor se defectează în condiţiile atmosferei contaminate. continuând să conducă autovehiculul cu viteză redusă. * masca contra gazelor se şterge în interior de umezeală cu o cârpă curată. la locul unde s-a produs ruptura. este necesar ca până la primirea alteia să se utilizeze în continuare masca contra gazelor defectă. 242 . lut (pământ) sau cu miez de pâine înmuiate. arma se ţine între genunchi. Îmbrăcarea pe faţă a măştii contra gazelor direct din poziţia “de marş” se execută folosind procedeele indicate. Dacă este posibil găurile se astupă cu săpun. * se pune pe cap casca şi se strânge sub bărbie. Masca contra gazelor se aşează în sacul port-mască după oprirea autovehiculului.1.* se pune casca pe cap şi se strânge cureaua sub bărbie. Se apucă cu mâna stângă de cartuşul filtrant sau de blocul supapei de inspiraţie (1). acestea se astupă cu palma (degetul) sau cu batista (cârpa). 10. se scoate masca de pe figură. arma se pune pe pământ în dreapta. arma se ia “la umăr”. Scoaterea măştii contra gazelor se execută la comanda “SCOATEŢI MASCA”. în tranşee arma se sprijină pe perete sau se aşează pe parapet. prin simpla tragere de capetele libere ale acesteia. Aşezarea măştii contra gazelor în sacul port-mască se execută la comanda “STRÂNGEŢI MASCA” sau din proprie iniţiativă. cu palma. se apasă faţa măştii. Atunci când cartuşul filtrant prezintă găuri. în autovehicule. se pune gluga foii de cort sau a costumului de mascare şi se fixează gluga. * se lărgeşte cordeaua de fixare-ajustare.

* se pune casca pe cap şi se strânge cordeaua sub bărbie. dispozitivului de alimentare cu lichide şi dispozitivul de amplificare a sunetului şi a pieselor metalice. noroi şi umiditate a feţei măştii. 243 . se scoate masca) şi se lasă casca pe spate. se închid ochii. 10. Masca contra gazelor care este defectă se înlocuieşte astfel: * se pregăteşte masca contra gazelor bună pentru a putea fi îmbrăcată repede (se deschide capacul de la sacul port-mască. se închid ochii şi se scoate masca.1. cartuşului filtrant. se deschid ochii şi se reia respiraţia. * se pune masca contra gazelor defectă în sacul port-mască. până la înlocuirea măştii.9 Întreţinerea M. * se introduce în gură racordul filetat al cartuşului filtrant. dispozitivului de amplificare a sunetului şi sacului port-mască.G. Întreţinerea în cadrul zilei de verificare şi întreţinere a tehnicii şi materialelor şi cu ocazia trecerii la exploatarea de sezon cuprinde operaţiunile de mai sus şi în plus: * spălarea feţei măştii şi a sacului port-mască cu apă. În scopul menţinerii în permanentă stare de funcţionare a măştii contra gazelor se execută întreţinerea după fiecare folosire care cuprinde: * verificarea stării de întreţinere. protecţia este asigurată prin folosirea numai a cartuşului filtrant în care scop: * se opreşte respiraţia.În cazul în care masca exterioară este ruptă sau vizoarele sparte.C. * se pune pe figură masca contra gazelor bună. * curăţirea blocurilor supapelor. * se deşurubează cartuşul filtrant de la blocul supapei de inspiraţie (1). blocurilor supapelor. se scoate dopul de cauciuc de la orificiul de pătrundere al aerului în cartuşul filtrant. * ştergerea (curăţirea) de praf. * cu mâna liberă se strâng nările pentru ca respiraţia să se facă numai pe gură. * se opreşte respiraţia. apoi se respiră normal. se face o expiraţie puternică. se scoate masca defectă. ramelor vizoarelor. cartuşului filtrant. dispozitivului de alimentare cu lichide. * se face o expiraţie puternică.

Deconservarea măştii contra gazelor cuprinde următoarele operaţiuni: * ştergerea (curăţirea) de praf. * talia a II-a – pentru militarii cu înălţimea cuprinsă între 159 cm şi 165 cm. având cordelele de purtare 244 . mantaua de protecţie se poartă sub capacul raniţei.* retuşarea stratului de vopsea. Mantalele de protecţie se confecţionează pe cinci talii: * talia I – pentru militarii cu înălţimea până la 158 cm. * asamblarea părţilor componente. * dezasamblarea şi ambalarea pe părţi componente. Conservarea măştii contra gazelor cuprinde operaţiunile de mai sus şi în plus: * tălcuirea feţei măştii. 1 micşorează efectul vătămător al emisiunii de lumină a exploziei nucleare şi al mijloacelor incendiare. 1 se compune din: manta de protecţie. spate. * talia a V-a – pentru militarii cu înălţimea peste 178 cm. mantaua de protecţie făcută sul se poartă pe spate. Completul de protecţie nr. cu substanţe toxice de luptă şi cu mijloace bacteriene.2. talc sau alte impurităţi. * dezinfectarea părţii interioare a feţei măştii. Mantaua de protecţie este confecţionată din pânză cauciucată şi se compune din piepţi. mâneci şi gluga fixă. * talia a IV-a – pentru militarii cu înălţimea cuprinsă între 173 cm şi 178 cm. Când militarul are echipamentul incomplet (fără raniţă şi mantaua făcută sul). * talia a III-a – pentru militarii cu înălţimea cuprinsă între 166 cm şi 172 cm. În poziţia “de marş”. echipamentului şi armamentului individual împotriva infectării radioactive. În plus. 1 se foloseşte de către militarii de toate armele pentru protecţia părţilor descoperite ale corpului. Completul de protecţie nr. * dezinfectarea părţii interioare a feţei măştii. 1 Completul de protecţie nr. completul de protecţie nr. ciorapi de protecţie şi mănuşi de protecţie. deasupra celorlalte obiecte. * punerea dopului de cauciuc şi înşurubarea capacului filetat (calotei) cu garnitura de etanşare la cartuşul filtrant. 10.

împreună cu mănuşile de protecţie. se poartă în raniţă deasupra celorlalte obiecte şi sub mantaua de protecţie. nu au căptuşeală şi sunt prevăzute cu cordele de fixare după gât.petrecute peste umeri şi fixate la centură în faţă. Mănuşile de protecţie au câte două degete. În poziţia “de marş” ciorapii şi mănuşile de protecţie făcute sul. la un loc. Sunt două modele de ciorapi de protecţie. iar talia a III-a – cea mai mare. având trecute peste umărul stâng cele două cordele ale mănuşilor de protecţie legate cu o fundă (înainte de a fi petrecute peste umărul stâng cordelele se trec pe sub centură). Ciorapii de protecţie model nou au talpa din cauciuc. se mai pot purta pe şoldul drept. Când militarul nu are raniţă asupra sa. Pentru scoaterea mai uşoară din picioare ciorapii au la călcâi o ieşitură (pinten). Mănuşile de protecţie model nou sunt confecţionate din pânză cauciucată şi căptuşite cu pânză-doc. ciorapii de protecţie făcuţi sul. Ciorapii de protecţie sunt confecţionaţi din pânză cauciucată. Mănuşile de protecţie se confecţionează pe trei talii: Talia I – este cea mai mică. Ele au o prelungire din pânză-doc prevăzută cu elastic de fixare pe mâini. Ciorapii şi mănuşile de protecţie model vechi (cu cordele de fixare după gât). iar pentru fixarea pe picioare sunt prevăzuţi cu găici şi butoni. Ciorapii de protecţie se confecţionează pe trei talii: talia I – este cea mai mică. iar talia a III-a – cea mai mare. în partea de sus. la exterior. Ciorapii de protecţie model mai vechi au tălpile întărite cu pânză foaie de cort. Prinderea la centură se face cu ajutorul unor cordele de pânză. făcute împreună sul. Talia este marcată printr-o cifră romană pe manşetă. Mănuşile de protecţie model mai vechi sunt confecţionate în întregime din pânză cauciucată. iar pentru fixarea pe picioare şi la centură sunt prevăzuţi cu cordele de pânză. în poziţia inversă (cu vârful în 245 . Sunt două modele de mănuşi de protecţie. Talia este marcată printr-o cifră romană în interiorul carâmbului ciorapului. iar cordeaua de fixare la centură în spate legată de aceasta. Pentru a face sul ciorapii şi mănuşile de protecţie se procedează în felul următor: se întinde pe pământ un ciorap de protecţie. după care se aşează peste el. se poartă legaţi la spate de centură cu ajutorul unui dispozitiv.

1 şi masca contra gazelor se trec în poziţia “de aşteptare” la comanda “PREGĂTIŢI MIJLOACELE DE PROTECŢIE”. cu substanţe toxice de luptă şi cu mijloace bacteriene. pe spate şi se fixează cu ajutorul cordelelor trecute peste umeri la centură. 10. celălalt ciorap de protecţie. La această comandă se execută următoarele: * arma se aşează pe pământ sau se sprijină de un obiect oarecare. chimic sau bacteriologic. Când există pericolul atacului nuclear. Sub formă de combinezon de protecţie mantaua de protecţie se foloseşte: * în cazul executării acţiunilor într-un teren puternic infectat cu substanţe toxice de luptă. * se trece masca contra gazelor în poziţia “de aşteptare”. * se scot din raniţă mantaua de protecţie. îmbrăcată pe mâneci şi sub formă de combinezon de protecţie. Ca manta de protecţie îmbrăcată pe mâneci se foloseşte: * în cazul acţiunilor într-un teren infectat radioactiv. * la executarea lucrărilor de degazare. * când acţionează într-un teren infectat radioactiv sau cu mijloace bacteriene în condiţiile ridicării intense a prafului. 1 Mantaua de protecţie din compunerea completului de protecţie nr. ciorapii şi mănuşile de protecţie. 246 . Peste ciorapi se pun mănuşile de protecţie îndoite şi apoi se fac sul.dreptul călcâiului). făcută sul. 1 poate fi folosită ca pelerină de protecţie. completul de protecţie nr. * la trecerea sub focul inamicului a unor porţiuni de teren infectate. Sulul se leagă folosind cordelele de la ciorapii de protecţie.1 Modul de folosire a completului de protecţie nr. în faţă. dezactivare şi dezinfectare. după care se lasă să cadă liber pe spate. precum şi în cazul depunerii substanţelor radioactive din norul exploziei nucleare. Ca pelerină de protecţie mantaua de protecţie se foloseşte în momentul atacului chimic şi al întrebuinţării de către inamic a mijloacelor bacteriene.2. *se aşează mantaua de protecţie.

În cazul când militarul nu are asupra sa raniţă. la spate. 247 . La comanda “GAZE-PELERINĂ” se execută următoarele: * se pune arma între genunchi. La comanda “SCOATEŢI CIORAPII ŞI MĂNUŞILE DE PROTECŢIE” se execută următoarele: * se lasă arma pe pământ sau se sprijină de un obiect oarecare. sau “SCOATEŢI COMPLETUL DE PROTECŢIE”. dacă le au îmbrăcate. atunci se dă comanda “ÎMBRĂCAŢI PELERINA”. din proprie iniţiativă). ciorapii şi mănuşile de protecţie este aceeaşi ca poziţia “de marş”. * se îmbracă masca contra gazelor. dacă militarii nu au îmbrăcate mantalele de protecţie. * se îmbracă mantaua de protecţie ca “pelerină de protecţie”. mijloacele de protecţie individuală se aşează pe locurile stabilite de comandanţi. mantaua de protecţie şi masca contra gazelor se trec în poziţia “de luptă” la comanda “GAZE-PELERINĂ” (sau.* se fixează ciorapii şi mănuşile de protecţie la centură. se aşează pe pământ sau se reazemă de un obiect oarecare. Dacă masca contra gazelor a fost îmbrăcată mai înainte. se comandă “SCOATEŢI CIORAPII ŞI MĂNUŞILE DE PROTECŢIE”. Pentru scoaterea ciorapilor şi mănuşilor de protecţie. după ieşirea din terenul infectat. Echipajele (servanţii) autovehiculelor de luptă aşează mantaua de protecţie (mai puţin cei de la tancuri care nu au). * se ia arma în poziţia de mai înainte. poziţia “de aşteptare” cu mantaua de protecţie. ciorapii şi mănuşile de protecţie în autovehicul alături de ei. * se scot mănuşile de protecţie. a infectării radioactive sau a întrebuinţării de către inamic a mijloacelor bacteriene. * se dezleagă cordelele ciorapilor de protecţie cu care au fost legaţi la centură. dacă este necesar. * se dezleagă mai întâi cordelele ciorapilor de protecţie cu care au fost legaţi aceştia la picior (la ciorapii cu găici se desfac găicile). cu ajutorul dispozitivului de legare la centură. La începerea atacului chimic. la aviaţie şi marină.

La comanda “GAZE” – ÎMBRĂCAŢI COMPLETUL DE PROTECŢIE. MANTAUA PE MÂNECI”. * se ia arma în poziţia iniţială. se comandă “ÎMBRĂCAŢI COMPLETUL DE PROTECŢIE. * se desfac cordelele de fixare a mantalei de protecţie la centură. se scoate ciorapul stâng până la jumătate şi apoi printr-o uşoară scuturare se scoate piciorul din ciorap. * se îmbracă mănuşile de protecţie. MANTAUA PE MÂNECI – GAZE”. se calcă pe ieşitura (pintenul) sau pe partea laterală a călcâiului de la ciorapul stâng. iar când masca contra gazelor se trace în poziţia “de luptă” după îmbrăcarea completului de protecţie se dă comanda “ÎMBRĂCAŢI COMPLETUL DE PROTECŢIE. 1 cu mantaua de protecţie sub formă de “combinezon de protecţie” se face la comanda 248 . având grijă să nu infecteze militarii din apropiere. se încheie mânecile cu găicile de fixare şi se ia arma în poziţia iniţială. până la jumătatea carâmbului. pentru scoaterea ciorapilor şi mănuşilor de protecţie se procedează după cum se arată în instrucţiunile de folosire. având piciorul scos pe jumătate din ciorap. se trage gluga pe cap şi se încheie poalele mantalei. În cazul când masca contra gazelor a fost îmbrăcată separat mai înainte. se face un pas lateral sau înapoi pe un loc neinfectat şi se azvârle ciorapul din piciorul drept. * se îmbracă ciorapii de protecţie. * cu vârful piciorului drept. Îmbrăcarea completului de protecţie nr. MANTAUA PE MÂNECI” se execută următoarele: * se aşează arma pe pământ sau se reazemă de un obiect din apropiere. se dă comanda “GAZE – ÎMBRĂCAŢI COMPLETUL DE PROTECŢIE.* se calcă cu vârful piciorului stâng pe ieşitură (pintenul) sau partea laterală a călcâiului de la ciorapul drept şi se scoate piciorul drept din ciorap. MANTAUA PE MÂNECI”. În cazul când militarii au îmbrăcate mantalele de protecţie pe mâneci. Pentru folosirea completului de protecţie nr. * se îmbracă mantaua de protecţie pe mâneci. * se îmbracă masca contra gazelor. 1 cu mantaua de protecţie îmbrăcată pe mâneci.

* se îmbracă mantaua de protecţie pe mâneci. primele două butoniere care se găsesc imediat sub butonul central se fixează cu cleme. în partea dreaptă. * se pune pe cap casca şi apoi gluga. după care se fixează cu o clemă. * se îmbracă ciorapii de protecţie. * se descheie capetele cordoanelor de spate şi laterale şi se eliberează din găicile de susţinere. având gluga dată pe spate. 249 . se încheie ultimele două butoniere de la mantaua de protecţie şi gaica de fixare de la glugă. * se aşează arma pe pământ în partea dreaptă sau se reazemă de un obiect din apropiere. * se trec cordoanele de spate ale mantalei printre picioare în faţă şi se fixează de cureaua pantalonilor la şoldul stâng şi cel drept. * se prind la butonul central butonierele corespunzătoare acestuia de pe marginea dreaptă şi stângă a mantalei. * se încheie poalele mantalei de protecţie la butoni. centura cu echipamentul prins de aceasta şi casca şi se aşează. iar poala dreaptă piciorul drept. * se scot sacul port-mască de pe umăr. MANTAUA COMBINEZON – GAZE”. * se trece masca contra gazelor în poziţia “de luptă”. * se încheie cordoanele laterale ale mantalei de protecţie la butoni. La această comandă se execută următoarele: * se desfac cordelele de fixare la centură a mantalei de protecţie şi se aşează mantaua de protecţie pe pământ în partea stângă. lăsându-se neînchieate două butoniere din partea de sus. capetele libere ale cordoanelor se fixează prin închiderea simplă sau dublă la butoni.“ÎMBRĂCAŢI COMPLETUL DE PROTECŢIE. pe pământ. mai întâi cea dreaptă şi apoi cea stângă. astfel ca poala stângă să cuprindă piciorul stâng. * se pune centura cu echipamentul prins de aceasta peste mantaua de protecţie şi se ia pe umăr sacul port-mască. * se desface dispozitivul de legare la centură a ciorapilor şi mănuşilor de protecţie şi se aşează pe pământ în faţă ciorapii de protecţie spre dreapta şi mănuşile de protecţie spre stânga. * se încheie marginile mantalei de protecţie. după ce în prealabil au fost înfăşurate în jurul picioarelor mai jos de genunchi.

* se desfac cordoanele de spate ale mantalei de protecţie de la cureaua de la pantaloni. cu mantaua de protecţie îmbrăcată ca “combinezon de protecţie”. * se scot sacul port-mască şi echipamentul şi se aşează pe pământ. se fixează găicile de la mâneci prin încheierea simplă sau dublă la butoni şi se ia arma.* se îmbracă mănuşile de protecţie pe sub manşetele mânecilor. * se apucă de partea exterioară a marginilor mantalei de protecţie şi se eliberează umerii din manta. * se descheie găicile de la mâneci şi se scot pe jumătate mănuşile de protecţie din mâini. * se descheie cordoanele laterale. în aşa fel încât să nu se atingă ceafa cu partea infectată. după care prin scuturare se aruncă în spate mantaua de protecţie cu partea exterioară în jos. * se deschid cele două butoniere din partea de sus a mantalei de protecţie şi gaica de fixare de la glugă. 250 . astfel ca să poată fi uşor scoase prin scuturare. * se scot ciorapii de protecţie. odată cu mănuşile de protecţie. se descheie poalele şi marginile mantalei. La această comandă se execută următoarele: * se pune arma jos sau se sprijină de un obiect din apropiere. având grijă să nu se infecteze îmbrăcămintea sau părţile descoperite ale corpului. se desfac cordelele (găicile) de jos şi de la mijloc ale ciorapilor de protecţie. Scoaterea completului de protecţie nr. După executarea acţiunilor într-un teren infectat. completul de protecţie nr. 1 se execută la comanda “SCOATEŢI COMPLETUL DE PROTECŢIE”. * se trage gluga pe spate. * se trece în partea dinspre care bate vântul şi se scot casca şi masca contra gazelor. se scoate cu respectarea măsurilor de siguranţă indicate în instrucţiuni. * se scot clemele de fixare. 1.

ANEXE 251 .

Anexa 1 REPREZENTAREA LOCALITĂŢII PE HARTĂ Zonă cu clădiri nerezistente la foc Zonă cu clădiri rezistente la foc IONEŞTI 7382 C. 252 .-organul administraţiei publice locale (Consiliu judeţean). Denumirea localităţii în funcţie de: importanţa politico-economică. 7382–numărul de familii (numărul de gospodării).J.J. suprafaţă. C. număr de locuitori.

durata bolii: 1-2 zile 100-200 organisme Incubaţie: 1-3 săptămâni. dureri de cap. după care revine brusc cu grave tulburări respiratorii. dureri de piept 253 . blocaj circulator şi deces Febră şi frisoane. slăbiciune.Anexa 2 AGENŢI BIOLOGICI DE LUPTĂ Tipul de agent 01 Denumire a agentului 02 Timpul de la infestare la apariţia bolii 03 Doza necesară 04 Simptome şi efecte 05 Febră şi slăbiciune urmată de obicei de o uşoară îmbunătăţire a stării pacientului. ganglioni limfatici moi. depresiune nervoasă. tuse.000 spori sau mai puţin Yersinia pestis (provoacă ciuma bubonică) Bacterii Brucella suis (produce bruceloza) Incubaţie: 2-10 zile. durata bolii: 30-60% dintre victime mor în 30 de zile 10-50 organisme Dureri generalizate. hemoragie. senzaţie de rău general Rickettsii Coxiella burnetti (produce febra “Q”) Incubaţie: 10-20 zile. dureri la încheieturi şi sudoare Bacillus anthracis (produce antraxul) Incubaţie: 1-6 zile 10. pierderea apetitului. durata bolii: câteva zile 1. pneumonie şi deces Senzaţie de rău.300 organisme Pastulera tularensis (produce tularemia) Incubaţie: 1-5 zile. febră mare. durata bolii: de la câteva zile la câteva săptămâni 10 organisme sau mai puţin Pneumonie. tuse. infarct.

durata bolii: câteva zile 200 micrograme Stafilococ us enterotoxi na B Acţiune: câteva ore. durata bolii: 4 zile 2. poate începe cu simptome nespecifice de slăbiciune. crampe abdominale puternice. tuse Greţuri puternice. deficienţă respiratorie bruscă ce poate cauza decesul Greţuri. diaree şi stări de vomă Saxitoxina 150 micrograme Viruşi Botulinum 70 micrograme Ricinul Acţiune: câteva ore. moartea în câteva minute Slăbiciune. greţuri.01 02 Encefalita cabalină venezuele a-nă 03 Incubaţie: 4-5 zile. stare de vomă. durata bolii: 2472 ore 04 25 unităţi infecţioase 05 Febră. ameţeală. frisoane. stare de vomă. durata bolii: fatală după inhalarea unei doze letale Acţiune: de la câteva ore la câteva zile. durata bolii: de la câteva zile la câteva săptămâni Acţiune: de la câteva minute la câteva ore. delir. infarct şi deces Ameţeală. vedere neclară. dureri de cap. gură şi gât uscat.000 micrograme 254 . ruperea vaselor de sânge. febră. poate duce la comă. paralizia muşchilor respiratorii. hemoragie gastrointestinală. slăbire progresivă a muşchilor.

Anexa 3 ARMELE DE NIMICIRE ÎN MASĂ EVOLUŢIA MODELELOR ATOMICE „COZONAC CU STAFIDE” THOMSON 1898 “MODELUL PLANETAR” RUTHEFORD 1912 “ATOMUL LUI BOHR” – 1913“ MODELUL BOHR SOMMERFELD .1916 ELECTRONII SE ROTESC NUMAI PE ANUMITE ORBITE CIRCULARE ORBITE CIRCULARE SAU ELIPTICE 255 .

Anexa 4 MODELE ŞI PRINCIPII DE FUNCŢIONARE A ARMELOR NUCLEARE Exploziv BOMBA “ A” Plutoniu 239 Înveliş Exploziv BOMBA “ H” Plutoniu 239 sau Uraniu 235 det. emisie de radiaţii şi neutroni rapizi. 256 .fisiune). este o bombă termonucleară la care se adaugă fisiunea Uraniului. * bomba cu neutroni: fisiunea Californiu – 251. * bombele trifazice sunt compuse din bomba “A” şi “H” (fisiune – fuziune . atomic Hidrogen Înveliş * pentru bombele de dimensiuni reduse se foloseşte “deuterura de litiu”.

Anexa 5 ARMELE DE NIMICIRE ÎN MASĂ ARMA NUCLEARĂ ARMA CHIMICĂ ARMA BIOLOGICĂ II TIPURILE DE ARME NUCLEARE A – ARME NUCLEARE CU ACŢIUNE EXPLOZIVĂ: .AERONAVE PURTĂTOARE DE FOCOASE NUCLEARE .BOMBA CU NEUTRONI SUBSTANŢE RADIOACTIVE DE LUPTĂ (PRODUSE SECUNDARE ALE INDUSTRIEI ATOMICE) III MIJLOACE DE ÎNTREBUINŢARE A ARMEI NUCLEARE .EMISIUNEA DE LUMINĂ (35% DIN ENERGIA TOTALĂ A EXPLOZIEI) .RACHETE DE TOATE TIPURILE .SUBMARINELE ŞI NAVELE DE SUPRAFAŢĂ (RACHETE ŞI TORPILE) .CONTAMINAREA RADIOACTIVĂ (10% DIN ENERGIA TOTALĂ A EXPLOZIEI) 257 .RADIAŢIA PENETRANTĂ (5% DIN ENERGIA TOTALĂ A EXPLOZIEI) .BOMBA CU HIDROGEN .FUGASE NUCLEARE IV FACTORII DISTRUCTIVI AI EXPLOZIEI NUCLEARE .UNDA DE ŞOC (50% DIN ENERGIA TOTALĂ A EXPLOZIEI) .BOMBA TRIFAZICĂ (COMBINAŢIA BOMBELOR “A” ŞI “H”) B – ARME NUCLEARE FĂRĂ ACŢIUNE EXPLOZIVĂ: .ARTILERIA .IMPULSUL ELECTROMAGNETIC .BOMBA ATOMICĂ .

D) nervoase (acţiune generală asupra organismului) – acid cianhidric. după persistenţă: Anexa 6 . difosgen.L.D. .T. III CLASIFICAREA S. c) vomitive – etilcarbazolul.D. pot fi întrebuinţate şi acţionează sub formă de: . Soman. b) psihochimice (acţionează asupra sistemului nervos) – L. I CLASIFICAREA S.T.L..T.L.T.L. după acţiunea fiziopatologică asupra organismelor vii: 1..S. 258 .S. cu acţiune sufocantă (acţionează asupra căilor respiratorii / axfisiere) – fosgen. 2. 3. 4. trecătoare (nepersistente). b) strănutătoare – adamsita. – 25. cu acţiune vezicantă (acţionează asupra mucoaselor) – iperita. oxid de carbon.s.X.L.z. V.ARMA CHIMICĂ (subsatnţe toxice de luptă) I S. c.gaze sau vapori – hidrogenul arseniat. azotiperita.persistente.T.L.în stare solidă (pulberi) – L.L.în stare lichidă (picături) – SARINUL. cu acţiune generală: a) neuroparalitice (intoxică organismul) – Tabun.T. b. S. S. clorcian.-25. S.T. S. Sarin. semipersistente. levizita. mescalina. . cu acţiune iritantă (acţionează asupra mucoaselor şi căilor respiratorii) a) lacrimogene – cloratocetofenona. c) hematice (reduc numărul de globule roşii / anemie) – hidrogen arseniat.

* în zona atacului apare un miros particular al substanţelor. care dispare pe timpul cât se deplasează pe direcţia vântului. * la locul exploziei apare un nor de fum sau ceaţă. acestea se combină în momentul folosirii.Anexa 7 ARMA CHIMICĂ I MIJLOACE DE ATAC CU ARMA CHIMICĂ: ◊ Rachete. realizând S..L.T. în compartimente separate. ◊ Bombe chimice de aviaţie. clădiri etc. apar picături sau pete uleioase de culoare închisă. ◊ Pulverizarea din aparate speciale montate pe avioane ◊ Dispozitive care conţin. vegetaţie. care dispare repede.L. * toate aceste indicii prezentate nu vor confirma întotdeauna un atac chimic 259 . * pe sol. * din avioane se pot lansa casete din care se desprind şi explodează un număr mare de bombe chimice mici. iar pe teren cad picături de S.T. înfundat. * apar cadavre de păsări sau alte animale mici. care produce iritarea organelor respiratorii şi a ochilor. – este denumită muniţie chimică binară II INDICII DE RECUNOAŞTERE A ATACULUI CU ARMA CHIMICĂ: * explozia muniţiei chimice este însoţită de un zgomot slab. * în urma avioanelor se formează un nor de culoare închisă. * vegetaţia îşi schimbă culoarea şi se veştejeşte la câtva timp după atac. ◊ Proiectile chimice de artilerie şi mine chimice de aruncătoare. componentele unor substanţe chimice netoxice.

febra galbenă. a animalelor (epizootii) şi distrugerea fondului agro-forestier II BOLILE CARE POT FI PROVOCATE DE AGENŢII PATOGENI: A) BACTERIILE – ciuma. III MIJLOACELE ŞI PROCEDEELE DE RĂSPÂNDIRE A AGENŢILOR PATOGENI: * prin lansare din avion.tifosul exantematic. grenade de mână. B) RICKETTSII . în special rozătoare şi insecte. pulverizatoare. morva. D) TOXINELE MICROBIENE – febra botulinică. * bombe biologice încărcate cu suspensii lichide. cu ajutorul unui exploziv sau prin răspândirea încărcăturii la pulverizarea ei cu ajutorul aerului comprimat (un rezervor aflat în corpul bombei). 260 . fiole. febra aftoasă. ‫ ﻬ‬animale infestate – orice specie. * rachete. care se desfac la contactul cu solul. febra tifoidă. utilizaţi în scopuri agresive. bruceloza. enterotoxina stafilococică. variola. C) VIRUŞI – variola. gripa. . * lansare din avion a unor containere paraşutate.aceste proiectile funcţionează prin răspândirea conţinutului patogen. ‫ ﻬ‬pulverizarea din avion cu ajutorul unor dispozitive speciale. antraxul.Anexa 8 AGENŢI PATOGENII I Sunt agenţi patogeni. melioidoza. tularemia. holera. ‫ ﻬ‬agenţi diversionişti dotaţi cu: flacoane. psitacoza. encefalita. care pot determina îmbolnăvirea în masă a populaţiei (epidemii).

* să aibă o temperatură de ardere foarte ridicată (mii oc). termitul. aliajul electron B) lichide: produse petroliere obţinute din distilarea ţiţeiului C) gazoase (vapori): acetilena.) * bombe incendiare de aviaţie (5 – 250 kg) * recipiente (rezervoare) incendiare de aviaţie (100 – 400 l) * proiectile incendiare de artilerie şi bombe de aruncătoare * fugase incendiare * grenade incendiare de mână * sfere incendiare * plăci incendiare * sticle incendiare 261 .a. * să aibă posibilitatea propagării incendiului pe suprafeţe mari. II CLASIFICAREA SUBSTANŢELOR INCENDIARE DUPĂ STAREA DE AGREGARE A) solide: fosforul alb. dimetil şi dietil de zinc D) geluri şi paste: napalm (produs petrolier + gelificator).Anexa 9 SUBSTANŢE INCENDIARE I CARACTERISTICILE SUBSTANŢELOR (AMESTECURILOR) INCENDIARE * să aibă o căldură de ardere (combustie mare). * să fie greu de stins.b. * să ardă în afara contactului cu oxigenului din aer. montate pe tancuri şi t. metale alcaline (sodiu şi potasiu metalic). * să nu prezinte pericol la manipulare şi transport. * să aibă o durată mare de ardere. azotat de metil. supernapalm (napalm + pulberi metalice) III MIJLOACE DE ÎNTREBUINŢARE A SUBSTANŢELOR INCENDIARE * aruncătoare de flăcări (portabile.

• adezivitate bună la suprafaţa ţintei.E. • efecte: undă de şoc puternică. magneziu sau aluminiu.A. 262 .”: • este cunoscut sub denumirea de “EXPLODAREA NORILOR DE CARBURANT” sau “A. b) AMESTECUL DE TIP “F. antimaterial). 2. • este un amestec de propan. • arde şi degajă o temperatură de 1600o C. oxid de etilenă – volatile – care într-o proporţie de 1/5 cu aerul se autoaprinde şi produce o explozie. • ardere înceată pe traiectorie şi deplină la ţintă. • compactitatea jetului până la atingerea ţintei. • distanţa de lansare a lichidului cât mai mare. autoaprinderea aerului şi consumarea oxigenului din zonă.P. NOUTĂŢI ÎN DOMENIUL SUBSTANŢELOR INCENDIARE: a) PIROGELUL: • este cunoscut sub denumirea de “LAVĂ ARTIFICIALĂ”.Anexa 10 SUBSTANŢE INCENDIARE 1. echivalentă cu efectul unei lovituri nucleare de 10 kT. • este un NAPALM metalizat. CARACTERISTICILE SUBSTANŢELOR INCENDIARE FOLOSITE LA ARUNCĂTOARELE DE FLĂCĂRI: • aprindere rapidă la temperaturi scăzute.M. formând un puternic val de foc. de consistenţa aluatului. de culoare cenuşie.A. butan. salpetru. • este compus din produse petroliere şi gelificator de natura calciului şi alte adausuri ca: asfalt. generează oxid de carbon şi negru de fum.” (armă cu efect antipersonal. timp de 3 – 4 minute.

presiunea din centrul miezului este atât de mare încât roca trebuie să fie solidă.Anexa 11 SECŢIUNE TRANSVERSALĂ PRIN PĂMÂNT scoarţa până la 600o C magma 1500o C Pământul este constituit din straturi. ce se compune din magmă. 263 . sub scoarţă se găseşte mantaua. o rocă semilichidă.

dar şi cea care cauzează cutremurele 264 . mişcarea plăcilor tectonice este cea care determină apariţia munţilor.Anexa 12 FUNDUL OCEANULUI Fundul oceanului este situat pe scoarţa pământului şi o secţiune transversală realizată prin terra prezintă plăcile care formează scoarţa.

de declanşare a unui cutremur tectonic. Scara MSK (Mendvedev – Sponheuer . din interiorul pământului. a construcţiilor şi a mediului natural. cutremurele se clasifică astfel: * de suprafaţă: între 0 – 50 kilometri.Karnik). elaborat în 1935 de S. Adâncimea focarului (hipocentrului) = distanţa pe verticală dintre epicentru şi focar. Magnitudine = parametru care arată cantitatea de energie eliberată de un cutremur. pe o scară de 9 grade. Scara MM (Mercalli modificată). Falie = fractură plană sau uşor curbă a scoarţei terestre în lungul căreia se produc deplasări. * microzonare seismică = împărţirea unei regiuni în sectoare caracterizate de aceleaşi efecte pentru un cutremur prevăzut. înregistrat la scări de 1:5000 până la 1:10000. Izoseisme = curbe care delimitează – pe o hartă macroseismică – suprafeţe de egală intensitate seismică. plecând de la efectele avute asupra populaţiei. Epicentru = proiecţia focarului pe suprafaţa pământului.F. După adâncime.Anexa 13 PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE UNUI CUTREMUR Focar (sinonim cu hipocentru) = punct teoretic. * de adâncime: peste 250 kilometri. Richter. Intensitate seismică = cuantificarea consecinţelor unui cutremur pe o scară specifică de 12 grade. 265 . * intermediar: între 50 – 250 kilometri.

clopotele sună singure Cad obiecte şi tencuială Clădirile încep să cadă. se produc crăpături în tencuială. se produc numeroase surpări Cutremur atât de violent încât întreaga zonă îşi modifică aspectul 266 . liniile electrice cad Cutremur dezastruos cu numeroase victime Aproape toate clădirile se prăbuşesc. cornişele cad Casele. se produc crăpături în pământ Nici un edificiu nu rămâne în picioare.5 2. obiectele fixate pe pereţi vibrează (oscilează) Obiectele oscilează.64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Acceleraţia maximă a terenului (mm/s) 2.Anexa 14 SCALA MSK .6 – 5 6 – 10 11 – 25 26 – 50 51 – 100 101 – 250 251 – 500 501 – 1000 1001 – 2500 2501 – 5000 > 5000 Consecinţele cutremurului Cutremur înregistrat doar de instrumente Cutremur abia simţit de persoane mai sensibile sau aflate la etaj Cutremur uşor cu daune minime Cutremur simţit de toţi.64 Gradul cutremurului MSK .

Anexa 15 CUM şi PE CINE ANUNŢĂM OPERATIV ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Centrul operaţional al sectorului POPULAŢIA TEL. 112 Centrul Operational pentru Situaţii de Urgenţă PRIMAR Şeful Protecţiei Civile Comisia de Apărare Împotriva Dezastrelor POLIŢIA COMUNITARĂ Comisia de Evacuare POMPIERI Comisiile de specialitate ale sectorului POLIŢIE-JANDARMI Serviciul de ambulanţă Mass-media Formaţiuni de Protecţie Civilă la nivel sector 267 .

112 Centrul Operational pentru Situaţii de Urgenţă PRIMAR Şeful Protecţiei Civile Comisia de Apărare Împotriva Dezastrelor POLIŢIA COMUNITARĂ Comisia de Evacuare POMPIERI Comisiile de specialitate ale sectorului POLIŢIE-JANDARMI Serviciul de ambulanţă Mass-media Formaţiuni de Protecţie Civilă la nivel sector 268 .Anexa 16 CUM şi PE CINE ANUNŢĂM OPERATIV ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Centrul operaţional al sectorului POPULAŢIA TEL.

ÎMPREJMUIRILOR.Anexa 17 REPREZENTAREA CONDUCTELOR. LIMITELOR ŞI CĂILOR FERATE 269 . RAMBLEELOR. DEBLEURILOR.

Anexa 18 REPREZENTAREA RELIEFULUI PE HARTĂ PRIN CURBE DE NIVEL 270 .

Anexa 19 METODA PLANULUI COTAT 271 .

industriale. sportive etc 272 . culturale.Anexa 20 Puncte de bază Obiective economice.

Anexa 32 REPREZENTAREA FORMELOR DE RELIEF PE HARTĂ 273 .

Anexa 22 SEMNELE CONVENŢIONALE A. SEMNE CONVENŢIONALE DE SCARĂ C. SEMNE CONVENŢIONALE EXPLICATIVE 274 . SEMNE CONVENŢIONALE DE CONTUR B.

4 – lăţimea unei benzi.Anexa 23 REPREZENTAREA DRUMURILOR AUTOSTRADĂ: 2 – nr. în metri. As – material de acoperire. P – material de acoperire.pod 275 . 8 – lăţimea din şanţ în şanţ. B – material de acoperire. ŞOSELE: 6 – lăţimea carosabilului. 10 – lăţimea din şanţ în şanţ. . Drumuri în construcţie Drum natural (vicinal) Drum de exploatare pe câmp sau în pădure Poteci pentru transporturi samarizate sau de picior Trecerea drumului peste un curs de apă . . benzilor. ŞOSEA MODERNIZATĂ: 7 – lăţimea carosabilului.

Anexa 24 SEMNALELEM N A L E S E TRANSMISE CU AJUTORUL SIRENELOR DE ALARMĂ ÎN CAZ DE RĂZBOI SAU DEZASTRU 1. 4. cu pauză de 12 secunde între ele. ALARMĂ DE DEZASTRE – constă în 5 sunete a 16 de secunde fiecare. 2. PREALARMĂ AERIANĂ – constă în 3 sunete a 32 secunde fiecare. ALARMĂ AERIANĂ – constă în 15 sunete a 4 secunde fiecare. cu pauză de 4 secunde între ele. cu durata de 2 minute. 3. ÎNCETAREA ALARMEI – constă dintr-un sunet continuu de aceeaşi intensitate. cu pauză de 10 secunde între ele. FISIUNEA NUCLEARĂ ATOM DE URANIU NEUTRON 276 .

model 1963.62 mm. . ediţie 1976. “Protecţia civilă şi managementul dezastrelor”. ediţie 2000. .I.Instrucţiuni de cunoaştere pentru pistol mitralieră calibrul 7.Legea 604/2004 privind aprobarea O. . ediţie 1987. model 1974.Instrucţiuni de cunoaştere pentru puşca semiautomată cu lunetă 7. ..O. .N.BIBLIOGRAFIE: . .C – 7.1999.Instrucţiuni de cunoaştere pentru pistol calibrul 7.G.Decizia Guvernului din 13. 277 . . . . .T.62 mm. -C – 12.Instrucţiuni de cunoaştere pentru puşca mitralieră calibrul 7.. model 1964. ediţie 1986.62 mm.R.Instrucţiuni de cunoaştere pentru aruncătorul de grenade A. .62 mm. -7. . . 88/2001 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.Atlas de semne convenţionale pentru planurile topografice.Legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. .Legea 295/2004 privind regimul armelor de foc şi muniţiilor.Instrucţiuni de cunoaştere pentru mitraliera de companie calibrul 7.Legea 481/2004 privind organizarea şi funcţionarea protecţiei civile în România. . . . ediţie 1993. ediţie 1983.G.65 mm. nr.I. ediţie 1984.C – 9.9. calibrul 9 mm. .G. model 1966.Album cu principalele tipuri de tehnică militară din înzestrarea unor armate străine.Cunoştinţe generale referitoare la bazele tragerii cu armamentul de infanterie.A.P.C – 8 A. ediţie 1985. .A – 106.Legea 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române. . .A. .09.U. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.Instrucţiuni de cunoaştere pentru pistol GLOCK 17 şi 17L.

2005. ed.“Protecţia civilă şi managementul dezastrelor”. editura I&A.„Bazele tragerii cu armamentul – curs universitar. Enola Gay.Manual de protecţie civilă ediţie 1983.J.“Trăim cu radiaţii”.Instrucţiuni de cunoaştere a armei de vânătoare I.Ghidul măsurilor de urgenţă – transportul mărfurilor periculoase.C.I.A. 278 . 1976. .Instrucţiuni de cunoaştere pentru grenadele de mână.Topografie militară.G. .. Bucureşti. ediţie 2000. . . BAIKAL.Gordon Thomas. ediţie 1989. . Bucureşti. editura M. . Max Morgan Witts.Instrucţiuni de cunoaştere a M. 1983. model 1974 şi 1985. . . 2005. . editura Politica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful