You are on page 1of 3

S.C. ..........................................................S.R.L.

.............................................................................

VERIFICAT APROB
Cadru Tehnic P.S.I. Director General
INSTRUCTIUNI
De Apararea Impotriva Incendiilor la
Atelierul de Vopsitorie in cadrul
S.C. .................................................S.R.L.

1. Incaperile pentru degresare, preparare a vopselelor, grunduire, vopsire, lacuire etc. vor fi
asigurate cu sisteme de ventilaare pentru evacuarea gazelor asigurandu-se evacuarea aerului
viciat si introducerea aerului proaspat. Instalatiile de ventilare vor fi separate de alte instalatii de
ventilare comune celorlalte ateliere.
2. Instalatiile si echipamentele electrice, si celelalte utilaje folosite in incaperile de degresare,
preparare a vopselor, grunduire, vopsire si lacuire vor fi corespunzatoare mediului exploziv sau
vor avea protectii corespunzatoare astfel incat sa nu constituie surse de initiere a exploziilor.
3. Incalzirea incaperilor va fi numai prin sistemul de incalzire centrala cu abur de joasa presiune,
apa calda sau aer cald.
4. Pardoselile trebuie sa fie rezistente la foc, netede, lipsite de rosturi si usor de curatat.
5. In incaperile atelierului este interzisa intrarea sau folosirea mijloacelor de transport
(electrocutare, electrostivuitoare etc.) ai a altor instalatii si utilaje care pot produce scantei. Este
interzis accesul cu foc deschis, piese si materiale incandescente.
6. Toate sectiile, atelierele sau zonele periculoase din punct de vedere al incendiilor vor fi
marcate cu indicatoare de securitate.
7. Toate lucrarile de intretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor executate in incaperi cu
pericol de explozie (degresare, vopsire, lacuire etc.) se efectueaza numai dupa evacuarea
vaporilor formati si a tuturor materialelor si/sau substantelor inflamabile.
8. La terminarea lucrului, instalatiile si utilajele vor fi oprite, golite si spalate iar deseurile
(resturile) vor fi colectate in recipente metalice inchise si depozitate in locuri special amenajate.
Materialele si sculele folosite si curatate se vor aseza in dulapuri sau cutii metalice inchise.
9. Transportul vopselelor si diluantilor se efectueaza numai in recipiente inchise.
10. Prepararea si diluarea vopselelor se face intr-o incapere separata de cea in care se face
vopsirea.
11. Vopselele si lacurile se pastreaza in bidoane ermetic inchise si dispuse in incaperi separate,
iar in atelier vor fi aduse numai cele care se folosesc intr-un schimb de lucru.
12. Deschiderea capacelor la recipientele metalice care contin diluanti, vopsele si alte substante
inflamabile se efectueaza numai cu scule care nu provoaca scantei.
13. La folosirea vopselei cu pigment de aluminiu, suprafata pieselor si obiectelor metalice se va
curata complet de rugina.
Pigmentii de aluminiu (si in general cei piroforici) se pastreaza in cutii metalice etanse si dupa
caz umectate in petrol.
Praful de aluminiu aprins nu se stinge cu apa sau cu spuma ci cu pulbere stingatoare speciala,
nisip uscat sau sare uscata.
14. Vopselele, lacruile si materialele pentru lacuire vor fi ferite de actiunea razelor solare.
Materialele pentru lacuire se pastreaza numai in vase inchise.
15. Degresarea suprafetelor metalice cu ajutorul solventilor organici se efectueaza numai in
spatii bine ventilate.
16. La decaparea cu solventi, se vor folosi inhibitori pentru reducerea cantitatii de hidrogen
degajat.
17. La agregatele de degresare mecanizata sau manuala, pentru stingerea incendiilor, se foloseste
dioxidul de carbon.
18. Vopsirea prin pensulare se poate executa si in halele (incaperile) de lucru cu alt specific, cu
conditia ca in apropiere sa nu existe surse de foc, asigurandu-se in acelasi timp o ventilare
corespunzatoare.
19. La vopsirea sau uleierea pieselor prin imersie (cufundare) intr-un recipient cu vopsea, lac sau
ulei, acesta trebuie amplasat intr-o camera cu aspiratie locala.
Este interzisa amplasarea bailor de imersie in spatii comune cu alte ateliere de specific diferit.
20. Baile cu o capacitate sub 2 mc se prevad cu capace care sa se inchida in caz de aprindere a
vopselei.
Baile cu o capacatitate peste 2 mc sau cele mai servite de un transportor suspendat, se prevad cu
sisteme de preaplin, cu golire rapida prin curgere libera intr-un rezervor amplasat in exteriorul
cladirii.
21. In timpul functionarii, baile prevazute cu capace se inchid iar din cele cu sistem de golire, se
va evacua vopseaua din rezervor.
22. Daca pentru manipularea pieselor se foloseste un transportor cu carlig, sub transportor se
amenajeaza un jgheab sau gratar pentru colectarea vopselei scurse de pe piese.
23. In atelierele in care consumul de vopsea depaseste 10 l pe schimb, vopsirea prin pulverizare
se face obligatoriu in cabine sau pe platforme deschise prevazute cu dispozitive pentru retinerea
particulelor de vopsea (filtre, perdele de apa) si cu ventilare pentru eliminarea vopselelor pe baza
de solvent.
Cabinele si platformele de vopsire trebuie se executa din materiale incombustibile, usor de
curatat. La vopsirea in aer liber se inlatura sursele de foc deschis pe o raza de 15 m si nu se va
admite fumatul.
24. In cabinele de vopsire, pe tot timpul operatiilor trebuie mentinuta depresiunea fara de mediul
exterior acestora. In acest sens, debitul de aer viciat exhaustat trebuie sa fie mai mare decat
debitul de aer utilizat pentru pulverizare.
25. Cabinele de vopsire si lacuire prin pulverizare vor avea asigurat iluminatul electric din
exterior.
26. Pulverizarea se face cu aer comprimat, cu azot sau dioxid de carbon sau prin presiune
hidraulica, neadmitandu-se sub nici o forma folosirea oxigenului sau a unui gaz combustibil.
Aerul comprimat trebuie filtrat de impuritati.
27. Incaperile pentru pulverizarea lacurilor pe baza de nitroceluloza vor avea ventilatie separata
fata de cele pentru pulverizarea lacurilor poliesterice.
28. Camerele in care se executa operatiile de lacuire trebuie prevazute cu perdele de apa si cu
filtru umed.
In cazul pulverizarii nitrolacului la cald, aerul comprimat poate fi incalzit pana la maximum
+50gradeC.
29. Este interzisa executarea reparatiilor in timpul functionarii instalatiilor de vopsire.
In cazul defectarii instalatiei de ventilare (exhaustare), lucrul se intrerupe imediat si se reia
numai dupa remedierea deficientelor.
30. Personalul care serveste utilajul sau indeplineste diferite activitati in atelierele de vopsire va
purta imbracaminte si incaltaminte care sa nu produca scantei prin lovire, atingere, frecare etc.
31. Vopsirea in camp electrostatic se poate face cu instalatii portabile, cu actionare manuala a
pistolului, caz in care curentul maxim de scurtcircuit nu va depasi 0,2 mA sau cu instalatii fixe si
inchise, actionate de la un panou de comanda.
In cazul vopsirii in camp electrostatic, in cabina de vopsire se va asigura o perfecta ventilare.
Pistolul de pulverizare nu trebuie sa ajunga fata de obiect la distanta de strapungere.
32. Pentru protejarea impotriva scanteilor periculoase, care se produc in special la caderi de
tensiune, se prevede o instalatie de protectie care reduce progresiv tensiunea instalatiei de
pulverizare si o scoate din functiune.
33. La trecerea obiectului de vopsit printre pistoalele de pulverizare, acesta nu trebuie rotit
(invartit).
34. La instalatia de uscare, trebuie sa se elimine posibilitatea aprinderii vaporilor de vopsele prin
limitarea si controlul temperaturii si asigurarea functionarii permanente a ventilarii ori dupa caz a
instalatiilor de vidare sau inertizare.
35. In cazul folosirii pentru uscare a razelor infrarosii, concentratia vaporilor de solventi in aer
trebuie mentinuta cu 50% mai mica decat limita inferioara de explozie.
Cuptoarele de uscare incalzite cu gaze trebuie prevazute cu instalatii automate de supraveghere a
aprinderii si a controlului arderii.
Inainte de alimentarea cu gaze, cuptoarele vor fi aerisite.
36. La cuptoarele la care nu se pot realiza dispozitivele mentionate, cu regim automat de
masurare si indicare continua, se va efectua controlul permanent al temperaturii cu ajutorul
aparatelor manuale de masura si control.
37. La fiecare cuptor se vor stabili precis parametri care trebuie verificati si respectati pentru a nu
fi depasiti.
38. Partile metalice ale cuptoarelor cu aer in circulatie si care folosesc benzi rulante se leaga la
priza de pamant.
39. La uscarea in aer liber, se iau masuri pentru inlaturarea oricaror surse de foc fata de piesele si
materialele vopsite.