You are on page 1of 1

Liceul Tehnologic “”Tudor Vladimirescu Director,

Prof. Pavel Corina Patricia

CURRICULUM ADAPTAT PERSONALIZAT


Disciplina : Limba Engleza

An Scolar: 2017 – 2018

Clasa aVIIIa A

Elev : Radu Roxana

Conform certificatului Nr 1356/26.10.2017

Sef Comisie Metodica, Psiholog Scolar Profesor,

Prof. Pricop Mariana Coman Monica Dulgheru Carmen