You are on page 1of 8

School: Scoala Gimnaziala Nr.

3, Pechea Viza Director,


Grade: IV
Hours: 2/W Viza Comisie Metodica
Bookcourse: WAY AHEAD 2
Teacher: Carmen Dulgheru
Planning
Academic Year 2016 - 2017

Nr. Unit Continuturi Competente Numar Saptamina Observatii


Elemente de constructie a comunicarii specifice ore
Functii comunicative ale limbii vizate alocate
Unit 1 Copilul despre sine: jocuri, jucarii 1.2; 1.3; 2 S1
Good Casa: scoala, obiecte scolare 2.1; 2.3;
morning! Animale: denumire 2.4; 3.1;
Lumea fantastica: persona 111d318b je de film, desen animat 3.2; 3.3; 4.3
Copilul si lumea inconjuratoare: oras, cladiri
Cultura si civilizatie: nume si prenume tipice, cintece si poezii
Substantivul; Verbul - prezentul simplu; Prepozitia de loc (on, under)
A saluta si a raspunde la salut; a se prezenta si a prezenta pe cineva; a angaja si a incheia un
schimb verbal; a identifica elemente din universul familiar
Unit 2 Copilul despre sine: nume, virsta, jocuri; jucarii 1.1; 1.2; 2 S2
This is my Famila: membrii familiei, sarbatori in familie 2.1; 2.2;
family. Casa: incaperi 2.4; 3.1; 3.2
Copilul si lumea inconjuratoare: oras, cladiri
Substantivul; Adjectivul posesiv; Numeralul cardinal; Verbul - timpul prezent; Prepozitia de
loc: in
A se prezenta si a prezenta pe cineva, a identifica elemnte din universul familiar; a descire
persoane, locuri, a cere si a da informatii (de ordin personal), a localiza persoane, obiecte,
actiuni
Unit 3 Familia: hrana 1.1;1.2; 1.4; 3 S3-S4
I like sweets Animale: denumire 2.1; 2.4;
Copilul si lumea inconjuratoare: cumparaturi 3.1; 3.3; 4.3
Substantivul: numarul plural; Verbul - prezentul simplu; Numeralul cardinal: 1-20
A exprima ceea ce iti place/ nu iti place; a identifica elemente din universul familiar; a
exprima o dorinta
Unit 4 Activitati: activitati pentru timpul liber 1.2; 1.3; 3 S4-S5
He likes Casa: scoala, obiecte scolare, activitati specifice 1.4; 2.2;
football. Cultura si civilizatie: nume si prenume tipice 2.3; 2.4;
Animale: denumire, caracteristici 3.1; 3.3;

1
Substantivul - numarul plural; Verbul - prezentul simplu; Adjectivul posesiv 4.2; 4.3
Unit 5 Familia: membrii familiei, ocupatii 1.3; 1.4; 4 S6-S7
I must help. Casa:incaperi, mobile, scoala, activitati specifice 2.1; 2.2;
Activitati: activitati curente 2.3; 2.4;
Substantivul: numarul plural 3.1; 3.3;
Verbul: prezentul simplu; must 4.1; 4.3
Adverb de timp: tomorrow
A exprima o dorinta, a propune cuiva sa faca ceva
Unit 6 Familia: membrii familiei 1.2; 1.3; 5 S8-S10
He has an Activitati: activitati pentru timpul liber 2.3; 2.4;
umbrella! Copilul despre sine: imbracaminte, insusiri fizice 3.3; 3.4; S 11
Animale: denumire, caracteristici 4.2; 4.3 Saptamana Altfel
Cultura si civilizatie: nume si prenume tipice
Substantivul: numarul plural; Verbul - timpul prezent; Numeralul ordinal; Adjectivul
posesiv
A localiza persoane, obiecte, actiuni, a descrie persoane, animale, a exprima ceea ce iti
place/ nu iti place
Unit 7 Familia: sarbatori in familie 1.2; 1.3; 4 S10-S12
We'll have a Copilul si lumea inconjuratoare: corespondenta 1.4; 2.1;
beautiful Activitati: activitati pentru timpul liber, lunile anului 2.3; 2.4;
Christmas Cultura si civilizatie: cintece si poezii 3.1; 3.3;
Lumea fantastica: persona 111d318b je de basm 4.1; 4.2; 4.3
Substantivul: numarul plural, Verbul: viitorul cu will, must; Adverbul :tomorrow; Prepozitia
de loc: on, in
A exprima o dorinta, a face o cerere, a felicita, a propune si a cere cuiva sa faca ceva, a
relata activitati la viitor, a exprima ceea ce iti place si ceea ce nu iti place
Unit 8 Copilul despre sine: jocuri si jucarii 1.1; 1.3; 2 S12-S13
What is her Familia: ocupatii 2.3; 2.4;
job? Copilul si lumea inconjuratoare: oras/ cladiri 3.3; 4.1; 4.2
Activitati: zilele saptaminii, activitati curente, activitati pentru timpul liber
Substantivul; Verbul - prezentul simplu
A cere si a da informatii, a relata activitati la prezent, a localiza persoane, locuri, a exprima
ceea ce iti place si ceea ce nu iti place
Unit 9 Copilu despre sine: jocuri si jucarii 1.2; 1.3; 3 S13-S14
I am in Animale: denumire, caracteristici 1.4; 2.2;
front of Lumea fantastica: persona 111d318b je de basm, desen animat 2.3; 3.2;
Tom Substantivul; Verbul - prezentul simplu; Adverbul; Prepozitia de loc: behind, between, next 3.3; 4.1;
to 4.2; 4.3
A localiza persoane, obiecte, actiuni, a relata activitati la prezent, a angaja si a incheia un

2
schimb verbal
Unit 10 Activitati: activitati curente, activitati pentru timpul liber 1.2; 1.3; 3 S15-S16 Revision Lesson 3
I can see Copilul si lumea inconjuratoare: orasul ,cladiri, cumparaturi 2.3; 2.4;
you Verbul: can; timpul prezent simplu; Adjectivul posesiv 3.1; 3.3;
A angaja si a incheia un schimb verbal, a relata activitati la prezent, a propune si a cere 4.1; 4.3
cuiva sa faca ceva
Unit 11 Cultura si civilizatie - nume si prenume tipice, nume de monumente, nume de orase 1.1; 1.3; 3 S16-S17
Where do Animale - denumire, caracteristici 2.1; 2.2;
they come Copilul si lumea inconjuratoare - orasul/satul, cladiri 2.3; 2.4;
from? Vremea - caracteristici climatice 3.1; 3.2;
Verbul - prezentul simplu; Substantivul - numarul plural 3.3; 4.1;
A saluta si araspunde la salut, a se prezenta si a prezenta pe cineva; a angaja si a incheia un 4.2; 4.3; 5.1
schimb verbal, a relata activitati la prezent
Unit 12 Copilul si lumea inconjuratoare: cumparaturi 1.1; 1.3; 3 S18-S19
Do you have Familia: hrana 1.4; 2.2;
any Substantivul: numarul plural; Adjectivul posesiv; Verbul - prezentul simplu; structuri 2.3; 2.4;
bananas? specifice: there are 3.2; 3.3;
A angaja si a incheia un schimb verbal; a identifica elemente din universul familiar; a 4.1; 4.2
localiza obiecte; a relata activitati la present; a exprima ceea ce iti place /nu iti place
Unit 13 Vremea: anotimpuri, caracteristici climatice 1.2; 1.3; 4 S19-S21
What is the Cultura si civilizatie: nume de orase 1.4; 2.2;
weather Activitati: lunile anului 2.3; 2.4;
like? Copilul si lumea inconjuratoare: cumparaturi 3.1; 3.2;
Copilul despre sine: jocuri; jucarii 3.3; 4.1;
Familia: sarbatori in familie; hrana 4.2; 4.3; 5.1
Substantivul: numarul plural; Verbul: prezentul simplu; Numeralul cardinal: 10 -100
A identifica elemente din universul familiar; a descrie persoane, locuri, a localiza persoane,
a face o urare, a felicita
Unit 14 Copilul si lumea inconjuratoare: oras, sat 1.1; 1.2; 4 S21-S23
There are Activitati: activitati pentru timpul liber 1.3; 2.2;
lots of Animale: denumire, caracteristici 2.3; 2.4;
people Copilu despre sinel: imberacaminte, jocuri, jucarii 3.3; 4.3
Structuri specifice: there are; Numeralul cardinal; Prepozitia de loc: under, in; Substantivul:
plurale neregulate
A identifica elemente din universul familiar, a descrie persoane, animale, locuri, a angaja si
a incheia un schimb verbal, a localiza persoane, obiecte, actiuni
Unit 15 Copilul despre sine: imbracaminte, jocuri, jucarii 1.1; 1.2; 4 S23-S25 Revision
Whose ring Cultura si civilizatie: nume de monumente 1.4; 2.1; Lesson 4
is this? Animale: denumire, caracteristici 2.2; 2.3;

3
Verbul : prezentul simplu; structuri specifice: there are ; Prepozitia de loc: on; Substanitvul - 2.4; 3.1;
numarul plural 3.3; 4.1; 4.3
A angaja si a incheia un schimb verbal; a identifica elemente din universul familiar, a cere si
a da informatii, a localiza persoane, obiecte, actiuni
Unit 16 Casa - incaperi 1.2; 1.3; 4 S25-S27
What is he Copilul si lumea inconjuratoare: oras, sat, cladiri, corespondenta 1.4; 2.1;;
doing? Copilul despre sine: imbracaminte, jocuri, jucarii 2.2; 2.4;
Activitati curente, pentru timpul liber 3.1; 3.3
Substantivul - numarul plural; Verbul : prezentul continuu
A se prezenta si a prezenta pe cineva, a angaja si a incheia un schimb verbal, a identifica
elemente din universul familiar, a relata activitati la prezent
Unit 17 Familia: membrii familiei 1.1; 1.3; 4 S27-S29
May I stay Activitati pentru timpul liber 2.1; 2.2;
up late Lumea fantastica: persona 111d318b je de basm, desen animat, film 2.3; 3.1;
tonight? Cultura si civilizatie: cintece si poezii 3.2; 3.3; 4.1
Verbul: prezentul simplu; may; must
Substantivul: numarul plural
A cere si a da informatii, a localiza persoane, obiecte, actiuni, a exprima o dorinta, a relata
activitati la prezent, a exprima ceea ce iti place sau ceea ce nu iti place
Unit 18 Activitati: momentele zilei; activitati curente, activitati pentru timpul liber 1.1; 1.2; 4 S29-S31
It is quarter Casa: incaperi, scoala, obiecte scolare, activitati specifice 1.3; 2.2;
to eight. Copilul despre sine: jocuri, jucarii 2.3; 2.4;
Numeralul; Verbul - prezentul continuu; Prepozitia de loc: up, over, across, into, onto 3.1; 3.2;
A identifica elemente din universul familiar, a localiza persoane, obiecte, actiuni, a exprima 3.3; 4.1
o dorinta, a relata activitati la prezent
Unit 19 Activitati: lunile anului, activitati curente, pentru timpul liber 1.1; 1.2; 3 S31-S32
She is the Copilul despre sine: jocuri, jucarii 1.3; 2.1;
first! Verbul: prezentul continuu 2.3; 2.4;
A identifica elemente din universul familiar, a descrie persoane, animale, locuri, a cere si a 3.2; 3.3;
da informatii, a localiza persoane, obiecte, actiuni, a relata activitati la prezent, a exprima o 4.1; 4.2
stare fizica
Unit 20 Copilul despre sine: nume, imbracaminte, jocuri, jucarii 1.1; 1.2; 4 S33-S34 Revision Unit
What can Animale: denumire, caracteristici 1.3; 2.1;
you do in Activitati: momente ale zilei; zilele saptaminii, timpul liber 2.2; 2.3;
English? Substantivul - numarul plural; Numeralul cardinal; Verbul - prezentul simplu; prezentul 2.4; 3.2; 3.3
continuu
A saluta si a raspunde la salut, a se prezenta si a prezenta pe cineva, a angaja si a incheia un
schimb verbal, a descrie persoane, animale, locuri, a localiza persoane, obiecte,actiuni, a
face o urare, a felicita, a relata activitati la prezent

4
Planificare pe unitati de invatare
Clasa: a-IV-a, 2 ore/saptamana
Manual: WAY AHEAD 2
Profesor: Carmen Dulgheru

Nr. Unit Lesson Contents O.R Learning Activities Time Materials Manage Assessment
Crt.
1. Unit 1 Copilul despre sine: jocuri, jucarii 1.2; -exercitii de discriminare 2 -textbook -whole class Exercises
Good morning! Casa: scoala, obiecte scolare 1.3; -exercitii de raspuns la S1 -teacher individual Questions
Animale: denumire 2.1; comenzi, formule simple book pair work answers
Lumea fantastica: persona 111d318b je de 2.3; de cominicare in -records
film, desen animat 2.4; societate -drawings
Copilul si lumea inconjuratoare: oras, 3.1; -exercitii de pronuntie
cladiri 3.2; -activitati in perechi
Cultura si civilizatie: nume si prenume 3.3; -exercitii de identificare
tipice, cintece si poezii 4.3 -exercitii de citire
Substantivul; Verbul - prezentul simplu; -exercitii de completare
Prepozitia de loc (on, under) pe un suport vizual
A saluta si a raspunde la salut; a se
prezenta si a prezenta pe cineva; a angaja
si a incheia un schimb verbal; a identifica
elemente din universul familiar
2. Unit 2 Copilul despre sine: nume, virsta, jocuri; 1.1; -exercitii de identificare 2 -textbook -whole class Exercises
This is my family. jucarii 1.2; -exercitii de discriminare S2 -teacher individual Questions
Famila: membrii familiei, sarbatori in 2.1; -exercitii de pronuntie book pair work answers
familie 2.2; -interpretare de cantece, -records
Casa: incaperi 2.4; recitare de poezii
Copilul si lumea inconjuratoare: oras, 3.1; -exercitii de citire
cladiri 3.2
Substantivul; Adjectivul posesiv;
Numeralul cardinal; Verbul - timpul
prezent; Prepozitia de loc: in
A se prezenta si a prezenta pe cineva, a
identifica elemnte din universul familiar; a
descire persoane, locuri, a cere si a da
informatii (de ordin personal), a localiza
persoane, obiecte, actiuni
3. Unit 3 Familia: hrana 1.1;1.2 --exercitii de identificare 3 -textbook -whole class Exercises
I like sweets Animale: denumire 1.4; -exercitii de discriminare S3-S4 -teacher individual Questions

5
Copilul si lumea inconjuratoare: 2.1; -raspunsuri la intrebari book pair work answers
cumparaturi 2.4; -exercitii de pronuntie -records
Substantivul: numarul plural; Verbul - 3.1; -interpretare de cantece,
prezentul simplu; Numeralul cardinal: 1- 3.3; recitare de poezii
20 4.3 -exercitii de citire
A exprima ceea ce iti place/ nu iti place; a -exercitii de completare
identifica elemente din universul familiar; pe un suport vizual
a exprima o dorinta
4. Unit 4 Activitati: activitati pentru timpul liber 1.2; -exercitii de discriminare 3 -textbook -whole class Exercises
He likes football. Casa: scoala, obiecte scolare, activitati 1.3; -exercitii de raspuns la S4-S5 -teacher individual Questions
specifice 1.4; comenzi, formule simple book pair work answers
Cultura si civilizatie: nume si prenume 2.2; de cominicare in -records
tipice 2.3; societate
Animale: denumire, caracteristici 2.4; -raspunsuri la intrebari
Substantivul - numarul plural; Verbul - 3.1; -exercitii de repetare
prezentul simplu; Adjectivul posesiv 3.3; -activitati in perechi
4.2; -exercitii de identificare
4.3 -exercitii de tip
adevarat/fals
-exercitii de scriere dupa
dictare
-exercitii de completare
5. Unit 5 Familia: membrii familiei, ocupatii 1.3; -exercitii de raspuns la 4 -textbook -whole class Exercises
I must help. Casa:incaperi, mobile, scoala, activitati 1.4; comenzi, formule simple S6-S7 -teacher individual Questions
specifice 2.1; de cominicare in book pair work answers
Activitati: activitati curente 2.2; societate -records
Substantivul: numarul plural 2.3; -raspunsuri la intrebari
Verbul: prezentul simplu; must 2.4; -exercitii de pronuntie
Adverb de timp: tomorrow 3.1; - exercitii de repetare
A exprima o dorinta, a propune cuiva sa 3.3; -activitati in perechi
faca ceva 4.1; -exercitii de identificare
4.3 -exercitii de completare
6. Unit 6 Familia: membrii familiei 1.2; -exercitii de discriminare 5 -textbook -whole class Exercises
He has an Activitati: activitati pentru timpul liber 1.3; -exercitii de raspuns la S8-S10 -teacher individual Questions
umbrella! Copilul despre sine: imbracaminte, insusiri 2.3; comenzi, formule simple book pair work answers
fizice 2.4; de cominicare in -records
Animale: denumire, caracteristici 3.3; societate
Cultura si civilizatie: nume si prenume 3.4; -activitati in perechi
tipice 4.2; -exercitii de tip

6
Substantivul: numarul plural; Verbul - 4.3 adevarat/fals
timpul prezent; Numeralul ordinal; -intrebari si raspunsuri
Adjectivul posesiv -exercitii de completare
A localiza persoane, obiecte, actiuni, a
descrie persoane, animale, a exprima ceea
ce iti place/ nu iti place
7. Unit 7 Familia: sarbatori in familie 1.2; -exercitii de discriminare 4 -textbook -whole class Exercises
We'll have a Copilul si lumea inconjuratoare: 1.3; -exercitii de raspuns la S10-S12 -teacher individual Questions
beautiful corespondenta 1.4; comenzi, formule simple book pair work answers
Christmas Activitati: activitati pentru timpul liber, 2.1; de comunicare in -records
lunile anului 2.3; societate
Cultura si civilizatie: cintece si poezii 2.4; -raspunsuri la intrebari
Lumea fantastica: persona 111d318b je de 3.1; -exercitii de tip
basm 3.3; adevarat/fals
Substantivul: numarul plural, Verbul: 4.1; -exercitii de pronuntie
viitorul cu will, must; Adverbul 4.2; -activitati in perechi
:tomorrow; Prepozitia de loc: on, in 4.3 -exercitii de identificare
A exprima o dorinta, a face o cerere, a -exercitii de copiere
felicita, a propune si a cere cuiva sa faca -exercitii de scriere dupa
ceva, a relata activitati la viitor, a exprima dictare
ceea ce iti place si ceea ce nu iti place -exercitii de completare
8. Unit 8 Copilul despre sine: jocuri si jucarii 1.1; -exercitii de identificare 2 -textbook -whole class Exercises
What is her job? Familia: ocupatii 1.3; --exercitii de raspuns la S12-S13 -teacher individual Questions
Copilul si lumea inconjuratoare: oras/ 2.3; comenzi, formule simple book pair work answers
cladiri 2.4; de comunicare in -records
Activitati: zilele saptaminii, activitati 3.3; societate
curente, activitati pentru timpul liber 4.1; -activitati in perechi
Substantivul; Verbul - prezentul simplu 4.2 -exercitii de tip
A cere si a da informatii, a relata activitati adevarat/fals
la prezent, a localiza persoane, locuri, a -exercitii de copiere
exprima ceea ce iti place si ceea ce nu iti -exercitii de scriere dupa
place dictare
9. Unit 9 Copilu despre sine: jocuri si jucarii 1.2; -exercitii de discriminare 3 -textbook -whole class -whole class
I am in front of Animale: denumire, caracteristici 1.3; -exercitii de raspuns la S13-S14 -teacher individual individual
Tom Lumea fantastica: persona 111d318b je de 1.4; comenzi, formule simple book pair work pair work
basm, desen animat 2.2; de comunicare in -records
Substantivul; Verbul - prezentul simplu; 2.3; societate
Adverbul; Prepozitia de loc: behind, 3.2; -raspunsuri la intrebari
between, next to 3.3; - exercitii de repetare

7
A localiza persoane, obiecte, actiuni, a 4.1; -activitati in perechi
relata activitati la prezent, a angaja si a 4.2; -exercitii de citire
incheia un schimb verbal 4.3 -exercitii de tip
adevarat/fals
-exercitii de copiere
--exercitii de completare
10. Unit 10 Activitati: activitati curente, activitati 1.2; -exercitii de discriminare 3 -textbook -whole class -whole class
I can see you pentru timpul liber 1.3; -exercitii de raspuns la S15-S16 -teacher individual individual
Copilul si lumea inconjuratoare: orasul 2.3; comenzi, formule simple book pair work pair work
,cladiri, cumparaturi 2.4; de comunicare in -records
Verbul: can; timpul prezent simplu; 3.1; societate
Adjectivul posesiv 3.3; -activitati in perechi
A angaja si a incheia un schimb verbal, a 4.1; -exercitii de tip
relata activitati la prezent, a propune si a 4.3 adevarat/fals
cere cuiva sa faca ceva -exercitii de identificare
-exercitii de copiere
--exercitii de completare
11. Unit 11 Cultura si civilizatie - nume si prenume 1.1; -exercitii de identificare 3 -textbook -whole class -whole class
Where do they tipice, nume de monumente, nume de 1.3; --exercitii de raspuns la S16-S17 -teacher individual individual
come from? orase 2.1; comenzi, formule simple book pair work pair work
Animale - denumire, caracteristici 2.2; de comunicare in -records
Copilul si lumea inconjuratoare - 2.3; societate
orasul/satul, cladiri 2.4; -exercitii de pronuntie
Vremea - caracteristici climatice 3.1; - exercitii de repetare
Verbul - prezentul simplu; Substantivul - 3.2; -activitati in perechi
numarul plural 3.3; -exercitii de identificare
A saluta si araspunde la salut, a se 4.1; -exercitii de citire
prezenta si a prezenta pe cineva; a angaja 4.2; --exercitii de tip
si a incheia un schimb verbal, a relata 4.3; adevarat/fals
activitati la prezent 5.1 -exercitii de copiere
-exercitii de scriere dupa
dictare
--exercitii de completare