You are on page 1of 2

School: Școala Gimnazială nr 2, T.

Vladimirescu
Grade: VII
Hours : 2/W
Bookcourse : Scrapbook / Oxford University Press
Teacher : Carmen Dulgheru

Planning
Academic Year 2017 – 2018

Semestrul I

Unitatea
Nr. Nr.
de Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămana Observaţii
crt. ore
învaţare
1  a solicita si a oferi informatii
1. Tastes  1.2 Desprinderea sensului global al 7 30' alocate
and despre evenimente, experiente unui mesaj simplu / al unei conversatii testului
Behaviour si activitati trecute uzuale, articulat clar, cu viteza inițial
 a-si exprima acordul si normala
dezacordul  1.3 Selectarea unor informatii
 a cere si a da sugestii particulare dintr-un mesaj oral
articulat clar si rar
 1.4 Executarea unor instructiuni
rostite clar si rar de profesor
 2.1 Producerea unor enunturi
afirmative, negative, interogative,
exclamative
 2.2 Formularea unor întrebari simple
în situatii de comunicare uzuala
 2.3 Relatarea în propozitii simple, a
unor aspecte despre oameni, fapte,
evenimente

2 A  o
a face, a accepta sau a refuza 1.1 Sesizarea ordinii evenimentelor 8
Birthday oferta dintr-un mesaj articulat clar si rar
Party  a exprima stari fizice si  1.2 Desprinderea sensului global al
sufletesti unui mesaj simplu / al unei conversatii
 Substantive numarabile si uzuale, articulat clar, cu viteza
nenumarabile normala
 Verbe modale: will pentru  3.3 Extragerea informatiilor specifice
hotar dintrun text în vederea rezolvarii unei
sarcini de lucru simple
 4.1 Redactarea unor texte scurte
folosind cuvinte de legatura simple (si,
dar, pentru ca, deci)
 4.2 Redactarea unor mesaje scurte,
familiare, pe teme din universul
imediat
 4.5 Formularea unor raspunsuri scrise
la întrebari referitoare la texte sau la
experiente personale

3  a solicita si a oferi informatii


Museums  1.4 Executarea unor instructiuni 7
despre evenimente, experiente rostite clar si rar de profesor
si activitati trecute  2.4 Descrierea, în propozitii simple, a
 a-si exprima compasiunea unor locuri, imagini, evenimente
 Verbul: Past Perfect Simple 3.1 Anticiparea temei / a subiectului
 Cuvinte de legatura: first, unui text pe baza de titlu, imagini,
then, next, after that, when, cuvinte cheie etc.
finally  3.2 Extragerea ideilor principale dintr-
un scurt text de informare
 4.3 Descrierea unor sarbatori

4 Colours 
a solicita si a oferi informatii 1.2 Desprinderea sensului global al 7
despre evenimente, experiente unui mesaj simplu / al unei conversatii
si activitati trecute uzuale, articulat clar, cu viteza
 a cere si a da detalii si normala
explicatii  1.3 Selectarea unor informatii
 a exprima stari fizice si particulare dintr-un mesaj oral
sufletesti articulat clar si rar
 a exprima o hotar  1.4 Executarea unor instructiuni
 a-si exprima compasiunea rostite clar si rar de profesor
 Determinanti: a little, a few 2.3 Relatarea în propozitii simple, a
unor aspecte despre oameni, fapte,
 Verbe modale: will pentru
evenimente
hotar
 2.4 Descrierea, în propozitii simple, a
unor locuri, imagini, evenimente
 3.2 Extragerea ideilor principale dintr-
un scurt text de informare
 3.4 Deducerea din context a sensului
unor elemente lexicale necunoscute
 4.2 Redactarea unor mesaje scurte,
familiare, pe teme din universul
imediat

5 Fame  Poluare  1.1 Sesizarea ordinii evenimentelor 7


 Îngrijirea si protectia mediului dintr-un mesaj articulat clar si rar
 o
a face, a accepta sau a refuza 1.2 Desprinderea sensului global al
oferta unui mesaj simplu / al unei conversatii
 a cere si a da sugestii uzuale, articulat clar, cu viteza
normala
 a exprima stari fizice si
sufletesti  1.4 Executarea unor instructiuni
rostite clar si rar de profesor
 a da instructiuni
 Adjective care exprima
 2.4 Descrierea, în propozitii simple, a
unor locuri, imagini, evenimente
nationalitatea
 Pronumele relative who,
 3.2 Extragerea ideilor principale dintr-
un scurt text de informare
which, that
 3.4 Deducerea din context a sensului
unor elemente lexicale necunoscute
 4.1 Redactarea unor texte scurte
folosind cuvinte de legatura simple (si,
dar, pentru ca, deci)
 4.5 Formularea unor raspunsuri scrise
la întrebari referitoare la texte sau la
experiente personale