You are on page 1of 1

SKALA PROCJENE NASTAVNIKOVE DEMOKRATIČNOSTI

U ovoj skali nema tačnog i netačnog odgovora.


Pažljivo pročitajte svaku tvrdnju.
Skala se popunjava tako što u svaku crtu koja se nalazi između dvije oprečne karakteristike stavite
oznaku X na onom dijelu skale koji odgovara vašoj procjeni.

Ako osoba koju procjenjujete ima oštar glas, onda to označite ovako:

Oštar glas X Ljubazan glas

................................................................................................................................................................

Oštar glas X Ljubazan glas

Naređuje X Predlaže

Vrši pritisak X Utječe

Zahtijeva saradnju X Pridobiva za saradnju

Nameće mišljenje X Nudi svoje mišljenje

Kritizira X Ohrabruje

Upozorava na greške X Ističe pozitivno

Kažnjava X Pomaže

Sam govori X Sluša druge