You are on page 1of 1

Judeţul / sectorul.................................................................................................

Localitatea............................................................................................................
Şcoala....................................................................................................................
Numele şi prenumele elevei / elevului……………………………………………………….
Clasa a II-a....................
Băiat Fată

1. Vei pleca în excursie cu ceilalți colegi și cu doamna învățătoare / domnul învățător. Dǎnuț, unul
dintre colegi, a lipsit de la școală. Scrie-i un bilet prin care sǎ îi dai informații despre plecare.

…………………………

……………………………………………………………. Verifică dacă:


 ai respectat cerinţa;
……………………………………………………………………………………………………  ai scris data;
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
 ai scris formula de început;
 ai semnat biletul.
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………….

2. Te-ai întors din excursia în care ai mers cu ceilalți colegi și cu doamna învățătoare / domnul învățător.
Pentru că ți-a plăcut foarte mult, scrie, pe pagina următoare, un text format din şase propoziţii în
care să povestești cum a fost în excursie. Pentru aceasta, răspunde la următoarele întrebări:

1. Unde ați mers în excursie?


2. Când a avut loc excursia?
3. Cum a fost vremea?
4. Ce ați vizitat?
5. Ce ți-a plǎcut mai mult?
6. Cum te-ai simțit la sfârșitul zilei?

Scrie un titlu potrivit pentru textul tău.

…………………………………….....

Verifică dacă:
-ai scris corect cuvintele
-ai ordonat propoziţiile într-un text
-ai folosit semnele de punctuaţie
potrivite
-ai formulat propoziţii clare şi
complete
-ai aşezat corect textul în pagină