You are on page 1of 6

Numele:  Data: 

Aria suprafeței compuse din diferite figuri


geometrice
Calculează aria fiecărui dreptunghi și apoi calculează aria întregii suprafețe compuse de figurile
geometrice.

1. 2.
2 cm 4 cm
2 cm 2 cm

a 1 cm
a

3 cm
b
b
5 cm 2 cm

Aria a: cm² Aria a: cm²


Aria b: cm² Total: cm² Aria b: cm² Total: cm²

3. 4.
2 cm 6 cm
1 cm

4 cm
b
3 cm

b
2 cm

a
6 cm

a
5 cm

Aria a: cm² Aria a: cm²


Aria b: cm² Total: cm² Aria b: cm² Total: cm²

5. 6.
3 cm
3 cm 2 cm
5 cm
3 cm

a
5 cm

6 cm

b b
4 cm

Aria a: cm² Aria a: cm²


Aria b: cm² Total: cm² Aria b: cm² Total: cm²

Observație: Dimensiunile date nu sunt la scară.

Pagina 1 din 2 visit twinkl.ro


Numele:  Data: 

Aria suprafeței compuse din diferite figuri


geometrice
Calculează aria fiecărui dreptunghi și apoi calculează aria întregii suprafețe compuse de figurile
geometrice.

7. 8.

8 cm
3 cm a 1 cm
2 cm

4 cm
4 cm b
6 cm

a 3 cm
5 cm

c
3 cm

2 cm
c
5 cm

Aria a: cm² Aria c: cm² Aria a: cm² Aria c: cm²


Aria b: cm² Total: cm² Aria b: cm² Total: cm²

9. 10.

7 cm
a 4 cm
2 cm

3 cm 6 cm 3 cm
4 cm

a
5 cm

b
2 cm

b
5 cm

c
2 cm

c
8 cm

Aria a: cm² Aria c: cm² Aria a: cm² Aria c: cm²


Aria b: cm² Total: cm² Area b: cm² Total: cm²

Observație: Dimensiunile date nu sunt la scară.

Pagina 2 din 2 visit twinkl.ro


Numele:  Data: 

Aria suprafeței compuse din diferite figuri


geometrice
Identifică figurile geometrice ale căror arie o poți calcula. Calculează apoi aria fiecărei suprafețe
compuse din figurile geometrice identificate.

1. 2.
8 cm 1 cm
3 cm

3 cm
7 cm
3 cm

4 cm
6 cm

Total: Total:

3. 4.

3 cm 9 cm
1 cm

3 cm
4 cm
6 cm
5 cm

4 cm

Total: Total:

5. 6.
4 cm
8 cm
2 cm

10 cm

7 cm
5 cm

6 cm
12 cm
Total: Total:

Observație: Dimensiunile date nu sunt la scară.

Pagina 1 din 1 visit twinkl.ro


Numele:  Data: 

Aria suprafeței compuse din diferite figuri


geometrice
Identifică figurile geometrice ale căror arie o poți calcula. Calculează apoi aria fiecărei suprafețe
compuse din figurile geometrice identificate.

7. 8.

1 cm
1 cm

7 cm 14 cm
5 cm

6 cm
8 cm
8 cm

2 cm
4 cm

3 cm
3 cm

5 cm
6 cm

Total: Total:

9. 10.

8 cm
3 cm
2 cm

4 cm
2 cm

5 cm
4 cm
10 cm

9 cm

4 cm
6 cm

3 cm
1cm

4 cm
4 cm

Total: Total:

Observație: Dimensiunile date nu sunt la scară.

Pagina 1 din 1 visit twinkl.ro


Numele:  Data: 

Aria suprafeței compuse din diferite figuri


geometrice
Identifică figurile geometrice ale căror arie o poți calcula. Calculează apoi aria fiecărei suprafețe
compuse din figurile geometrice identificate.

1. 2.
12 m

2m
11 m

8m
10 m
3m

5m 15 m

Total: Total:

3. 4. 5m

6m

3m
2m

8m
11 m

3m

5m
1m

5m

8m
10 m 3m
Total: Total:
5m

Scrie măsurile posibile pe care aceste suprafețe le-ar putea avea având în vedere aria dată.

5. Aria: 98m² 6. a Aria: 120m²


a b
e b d c
h d j e
c f
f g
g h
i
a: b: c: d: a: b: c: d: e:
e: f: g: h: f: g: h: i: j:

Observație: Dimensiunile date nu sunt la scară.

Pagina 1 din 2 visit twinkl.ro


Aria suprafeței compuse din diferite figuri geometrice Răspunsuri

Întrebare Răspuns

Calculează aria fiecărui dreptunghi și apoi calculează aria întregii suprafețe compuse de
figurile geometrice.

1 Aria a: 4 cm² Aria b: 10 cm² Total: 14 cm² 6 Aria a: 20 cm² Aria b: 18 cm² Total: 38 cm²

Aria a: 18 cm² Aria b: 12 cm²


2 Aria a: 4 cm² Aria b: 6 cm² Total: 10 cm² 7
Aria c: 10 cm² Total: 40 cm²

Aria a: 8 cm² Aria b: 12 cm²


3 Aria a: 10 cm² Aria b: 3 cm² Total: 13 cm² 8
Aria c: 10 cm² Total: 30 cm²

Aria a: 14 cm² Aria b: 15 cm²


4 Aria a: 12 cm² Aria b: 24 cm² Total: 36 cm² 9
Aria c: 16 cm² Total: 45 cm²

Aria a: 16 cm² Aria b: 12 cm²


5 Aria a: 9 cm² Aria b: 10 cm² Total: 19c m² 10
Aria c: 15 cm² Total: 43 cm²

Întrebare Răspuns

Identifică figurile geometrice ale căror arie o poți calcula. Calculează apoi aria fiecărei suprafețe
compuse din figurile geometrice identificate.

1 Total: 42 cm² 6 Total: 96 cm²

2 Total: 35 cm² 7 Total: 57 cm²

3 Total: 38 cm² 8 Total: 88 cm²

4 Total: 42cm² 9 Total: 94 cm²

5 Total: 38 cm² 10 Total: 104 cm²

Întrebare Răspuns

Identifică figurile geometrice ale căror arie o poți calcula. Calculează apoi aria fiecărei suprafețe
compuse din figurile geometrice identificate.

1 Total: 105 m² 4 Total: 71 m²

a: 14 m b: 6 m c: 6 m d: 2 m e: 3 m
2 Total: 98 m² 5
f: 6 m g: 5 m h: 10 m

a: 12 m b: 4 m c: 10 m d: 3 m e: 4 m
3 Total: 59 m² 6
f: 5 m g: 6 m h: 3 m i: 12 m j: 15 m

Pagina 2 din 2 visit twinkl.ro