You are on page 1of 8

POSLOVNA EKONOMIJA http://www.scribd.

com/doc/23678782/POSLOVNA-EKONOMIJA

UVOD

U ovom seminarskom radu uzeta je za obradu tema „ Ponuda i potražnja u tržišnom sistemu“

koja je danas jako aktuelna u svkidašnjem životu. Proces robne razmjene svodi se na

kupovinu i prodaju, iza koje stoje određeni odnosi ponude i potražnje datih vrsta roba.

Ekonomija objašnjava mnoge promjene u našem društvu. Da bi smo bolje objasnili ravnotežu

između ponude i potražnje na tržištu koristićemo grafikone sa krivuljama i tabelarne prikaze

određenih podataka. Obim ponude i potražnje igra značajnu ulogu u formiranju cijena.

1 of 8 31.10.2010. 14:46
POSLOVNA EKONOMIJA http://www.scribd.com/doc/23678782/POSLOVNA-EKONOMIJA

2 of 8 31.10.2010. 14:46
POSLOVNA EKONOMIJA http://www.scribd.com/doc/23678782/POSLOVNA-EKONOMIJA

3 of 8 31.10.2010. 14:46
POSLOVNA EKONOMIJA http://www.scribd.com/doc/23678782/POSLOVNA-EKONOMIJA

4 of 8 31.10.2010. 14:46
POSLOVNA EKONOMIJA http://www.scribd.com/doc/23678782/POSLOVNA-EKONOMIJA

5 of 8 31.10.2010. 14:46
POSLOVNA EKONOMIJA http://www.scribd.com/doc/23678782/POSLOVNA-EKONOMIJA

6 of 8 31.10.2010. 14:46
POSLOVNA EKONOMIJA http://www.scribd.com/doc/23678782/POSLOVNA-EKONOMIJA

7 of 8 31.10.2010. 14:46
POSLOVNA EKONOMIJA http://www.scribd.com/doc/23678782/POSLOVNA-EKONOMIJA

8 of 8 31.10.2010. 14:46