You are on page 1of 6

Fisa de evaluare a factorilor de risc „Dulgher” Cod Document: DD-20-53

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA


PENTRU LOCUL DE MUNCA: DULGHER

Exemplar nr...

Data intrarii in vigoare:

Elaborat:
Comisia de evaluare reprezentata prin:
Neboisa Giurici; Irimie Lucian

Verificat:
Responsabil Management SSO
Neboisa Giurici

Aprobat:
Director General
Goran Panici

Exemplar controlat:  Exemplar necontrolat: 

Ed. 1, Rev. 2 Pag. 1 din 6


Fisa de evaluare a factorilor de risc „Dulgher” Cod Document: DD-20-53

UNITATEA: SC SMITHFIELD FERME Nr.de persoane expuse: 3


SRL Fisa de evaluare a locului de munca
SECTIA: Fermele Smithfield Ferme Fisa nr. DD – 20 – 53 Durata expunerii 8 ore/schimb
Locul de munca: Dulgher Echipa de evaluare: conform deciziei nr.
5466/02.09.2014
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa de Clasa de Nivel
sistemului de identificati (descriere parametrii) maxima gravitate probabilitate partial de
munca previzibila risc
Mijloacele de 1. Organe de maşini în mişcare - prindere, INV gr. III 4 5 5
productie antrenare de către părţile mobile ale mijloacelor
de muncă aflate în mişcare etc
2. Lovire de către utilajele autopropulsate sau DECES 7 1 3
autovehiculele aflate în trafic în incinta în care îşi
desfăşoară activitatea
Factori de risc
3. Implicarea în accidente rutiere a DECES 7 3 5
mecanic
autovehiculului în care se deplasează lucrătorul
4. Autodeclanşări ale echipamentelor tehnice DECES 7 1 3
5. Rostogolirea mijloacelor de muncă aşezate în ITM 45- 3 3 3
autoturism, neasigurate împotriva deplasărilor 180 zile
necontrolate
6. Rostogolirea materialelor sau semifabricatelor ITM 45- 3 3 3
neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate 180 zile
7. Cădere liberă a mijloacelor de muncă ITM 45- 3 3 3
poziţionate incorect în autovehicul sau nefixate/ 180 zile
neancorate sau la manipularea manuală a acestora
8. Alunecarea necontrolată a mijloacelor de DECES 7 1 3
muncă încărcate în autovehicule sau a
materialelor de construcţii depozitate în stive
9. Alunecare, rostogolire, răsturnare a mijloacelor DECES 7 1 3
de muncă, sub efectul gravitaţiei, pe timpul
pregătirii pentru lucru
Ed. 1, Rev. 2 Pag. 2 din 6
Fisa de evaluare a factorilor de risc „Dulgher” Cod Document: DD-20-53

10. Cădere liberă de piese, scule, materiale ITM 45- 3 3 3


poziţionate incorect sau la manipularea manuală 180 zile
11. Proiectare de aşchii, corpuri dure, material INV gr. III 4 5 5
abraziv la operaţiile de tăiere cu circularul
12. Contact direct cu suprafeţe periculoase ITM 3-45 2 6 3
(tăietoare, înţepătoare, abrazive) zile
Factori de risc 13. Arsuri accidentale provocate de producerea ITM 3-45 2 6 3
termic scânteilor provenite de la mijloacele de muncă zile
14. Contactul accidental cu suprafeţe foarte calde INV gr. III 4 2 3
- părţi metalice ale motorului autovehiculului pus
în funcţiune, materiale incandescente
15. Contactul accidental cu suprafeţe foarte reci – ITM 3-45 2 6 3
piese şi materiale metalice (iarna) zile
Factori de risc 16. Electrocutare prin atingere directă, atingere DECES 7 2 4
electric indirectă, tensiune de pas
Mijloacele de Factori de risc 17. Lucrul cu substanţe inflamabile la locurile de DECES 7 1 3
productie chimic muncă din apropiere – diluant, vopsea
Mediul de munca 18. Temperatura ambiantă este ridicată vara şi ITM 3-45 2 6 3
Factori de risc scăzută iarna zile
fizic 19. Umiditatea excesivă în cazul lucrului în condiţii ITM 3-45 2 6 3
meteo nefavorabile (ploi, ninsori, etc.) zile
20. Presiunea ridicată a aerului pe timpul lucrului ITM 3-45 2 6 3
în condiţii meteo nefavorabile zile
21. Curenţi de aer favorizaţi de neetanşeităţile ITM 3-45 2 6 3
încăperilor aflate în executare zile
22. Zgomot puternic produs de mijloacele de ITM 3-45 2 5 3
muncă sau provenit de la locurile de muncă zile
învecinate
23. Calamităţi naturale - seism, furtună, vânt, DECES 7 1 3
grindină, tornadă, trăznet, alunecări, surpări de
teren, prăbuşiri de copaci

Ed. 1, Rev. 2 Pag. 3 din 6


Fisa de evaluare a factorilor de risc „Dulgher” Cod Document: DD-20-53

24. Pulberi pneumoconiogene în atmosfera ITM 3-45 2 6 3


locului de muncă (particule flux, pulberi metalice zile
fine, etc.)
Factori de risc 25. Fum, gaze, vapori toxici de la locurile de DECES 7 1 3
chimic muncă din apropiere: vopsire
26. Vapori inflamabili (diluant) DECES 7 1 3

Factori de risc 27. Posibilitatea agresării de către câini vagabonzi ITM 3-45 2 6 3
biologic zile
Sarcina de munca Conţinut 28. Metode de muncă necorespunzătoare – DECES 7 1 3
necorespunzător succesiunea greşită a operaţiilor de pregătire a
mijloacelor de muncă pentru punere în funcţiune
29. Depozitarea materialelor sau a mijloacelor de ITM 3-45 2 6 3
muncă pe căile de deplasare şi de acces de la locul zile
de muncă (în şantier)
Suprasolicitare 30. Efort dinamic la manipularea maselor mari ITM 3-45 2 5 3
fizica zile
31. Poziţii de lucru vicioase/ forţate la efectuarea ITM 3-45 2 5 3
operaţiilor prevăzute în sarcina de muncă zile
Suprasolicitare 32. Ritmicitate variabilă a muncii, alternând ritmul ITM 3-45 2 5 3
psihica de muncă intens cu perioade de activitate scăzută zile
33. Suprasolicitarea atenţiei la mişcările repetitive ITM 3-45 2 6 3
de ciclu scurt zile
Executant Actiuni gresite 34. Executarea de operaţii neprevăzute în DECES 7 1 3
sarcina de muncă
35. Fixarea necorespunzătoare a materialelor ce DECES 7 1 3
urmează a fi prelucrate
36. Poziţionarea greşită a mijloacelor de muncă în DECES 7 1 3
vederea punerii în funcţiune
37. Pornirea defectuoasă a maşinilor folosite DECES 7 1 3
38. Comandă greşită la circular - prindere mână INV gr. III 4 2 3

Ed. 1, Rev. 2 Pag. 4 din 6


Fisa de evaluare a factorilor de risc „Dulgher” Cod Document: DD-20-53

39. Reglarea parametrilor de lucru la valori INV gr. III 4 2 3


necorespunzătoare
40. Lucrul fără rabatarea ecranelor şi INV gr. III 4 2 3
dispozitivelor de protecţie
41. Lăsarea fără supraveghere sau părăsirea DECES 7 1 3
mijloacelor de muncă în timpul funcţionării
42. Efectuarea de operaţii de remediere a DECES 7 1 3
instalaţiilor electrice ale maşinilor-unelte pe timpul
funcţionării sau fără întreruperea alimentării
electrice a acestora
43. Lucrul cu scule uzate - cleşti, pânză circular, DECES 7 1 3
dornuri, etc
44. Deplasări, staţionări în zone periculoase: DECES 7 2 4
locuri în care rezistenţa fizică nu este verificată
(poduri), pe căile de acces auto, sub sarcina
mijloacelor de ridicat
45. Efectuarea de operaţii de remediere a DECES 7 1 3
defecţiunilor apărute la autovehicul (şasiu,
direcţie, frâne, suspensii), fără fixarea acestuia
46. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, DECES 7 2 4
împiedicare, dezechilibrare
47. Cădere de la înălţime prin păşire în gol, prin DECES 7 3 5
dezechilibrare, prin alunecare
48. Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea DECES 7 1 3
Omisiuni la locul de muncă
49. Neutilizarea echipamentului individual de DECES 7 2 4
protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din
dotare

Ed. 1, Rev. 2 Pag. 5 din 6


Fisa de evaluare a factorilor de risc „Dulgher” Cod Document: DD-20-53

Nivelul de risc global al locului de munca este:

49

r  R i i
4  (5  5)  4  (4  4)  41  (3  3) 533
N rg  i 1
   3,35
49
4  5  4  4  41  3
r
159
i
i 1

Ed. 1, Rev. 2 Pag. 6 din 6