You are on page 1of 1

КАЛЕНДАР РАДА

I ПОЛУГОДИШТЕ (од 03. септембра до 21. децембра) II ПОЛУГОДИШТЕ (од 15. јануара до 21. јуна)

I квартал ( 40 НД) III квартал (49 НД)

МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н

1 2 II 1 2 3 4 5 6

1 3* 4 5 6 7 8 9 III 7 8 9 10 11 12 13

IX 2 10 11 12 13 14 15 16 20 17 14 15* 16 17 18 19ПЕ 20 14
3 17** 18 19 20 21 22 23 18 21 22 23 24 25 26 27

4 24 25 26 27 28 29 30 19 28** 29 30 31

МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н

5 1* 2 3 4 5 6 7 1 2 3

6 8 9 10 11 12 13 14 20 4 5 6 7 8 9 10

X 7 15** 16 17 18 19 20 21 23 II 21 11* 12 13 14 15 16 17 19
8 22 23 24 25 26кк 27 28 22 18 19 20 21 22 23 24

9 29*пк 30 31 23 25** 26 27 28

II квартал ( 40 НД) МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н

МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н 1 2 3

9 1 2 3 4 24 4 5 6 7 8 9 10

10 5 6 7 8 9 10 11 III 25 11* 12 13 14 15 16 17 21
XI 11 12 13** 14 15 16 17ПО 18 22 26 18 19 20 21 22кк 23 24

12 19 20 21 22 23 24 25 27 25**пк 26 27 28 29 30 31

13 26* 27 28 29 30

IV квартал (56 НД)

МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н

1 2 28 1 2 3 4 5 6 7

14 3* 4 5 6 7 8 9 29 8* 9 10 11 12 13 14

15 10** 11 12 13 14 15 16 15 IV 30 15 16 17 18 19 20 21 14
XII
16 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

I 24 25 26 27 28 29 30 29 30

II 31

16 КК КРАЈ КВАРТАЛА МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н

16 ПК ПОЧЕТАК КВАРТАЛА 30 1 2 3* 4ПО 5

8 НЕНАСТАВНИ ДАНИ (ПРАЗНИЦИ) 31 6** 7 8 9 10а 11 12

ЗИМСКИ РАСПУСТ V 32 13 14 15 16 17б 18 19 22


ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ 33 20* 21 22 23 24 25 26

ЛЕТЊИ РАСПУСТ 34 27 28 29 30 31в

а ПОСЛЕДЊИ НАСТАВНИ ДАН ЗА

IV-1,2,3,5,6 МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н

б ПОСЛЕДЊИ НАСТАВНИ ДАН ЗА 1 2

IV-4 35 3** 4 5 6 7г 8 9

в ПОСЛЕДЊИ НАСТАВНИ ДАН ЗА VI 36 10 11 12 13 14 15 16 15

II-3 ; III-3 37 17* 18 19 20 21д 22 23


г ПОСЛЕДЊИ НАСТАВНИ ДАН ЗА 24 25 26 27 28 29 30
I-4; II-1,2,4 ; III-1,2,4,5,6

д ПОСЛЕДЊИ НАСТАВНИ ДАН ЗА

I-1,2,3,5,6,7 ; II-5,6

8 ДАНИ ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

2018-2019.