You are on page 1of 31

WEG

WIJZER DOORHEEN

Sint-Goedele Brussel

ZATERDAG 22 JUNI 2019


> VAN 9 TOT 22 UUR
SINT-GORIKSHALLEN
BRUSSEL
1
EEN FAMILIEDAG…?
Om gestalte te geven aan een krachtig schoolbestuur dat zijn eigen plaats
zou opeisen in het Brussels onderwijs- en opvoedingslandschap werd op
19 juni 2002 in de Schelp van het Vlaams Parlement de vzw Sint-Goedele
Brussel boven de spreekwoordelijke doopvont gehouden.
De schoolbesturen van 14 onderwijsinstellingen sloegen de handen in el-
kaar en werkten een premature bestuurlijke optimalisering en schaalver-
groting uit.
De voorbije jaren breidde de vzw Sint-Goedele Brussel zich uit met 7 on-
derwijsinstellingen, één initiatief voor buitenschoolse opvang en 10 kinder-
dagverblijven. Daarenboven hebben de meeste instellingen hun capaciteit
verdubbeld waardoor hun infrastructuur, met de steun van de Vlaamse
Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, vernieuwd en
verruimd werd. Zo werden er de voorbije 7 jaren voor ongeveer 100 miljoen
euro in de infrastructuur van onze onderwijsinstellingen en kinderdagver-
blijven geïnvesteerd en staan er bouwprojecten voor ruim 50 miljoen euro
in de steigers.

Inhouds-
De vzw Sint-Goedele Brussel groeide de voorbije jaren dan ook uit tot een
betrouwbaar bestuur in het onderwijslandschap en de kinderopvang.
Deze groei is echter vooral het resultaat van het vertrouwen van duizenden
ouders, cursisten en leerlingen en de onverdroten inzet van meer dan 1500

tafel
medewerkers. Onze onderwijsinstellingen tellen nu meer dan 7000 leerlin-
gen en cursisten en onze kinderdagverblijven ongeveer 450 kindplaatsen.
Uit dankbaarheid voor dit vertrouwen en deze inzet organiseren we dan
ook op zaterdag 22 juni 2019 ‘Het G-beuren’, een unieke dag in Brussel met
familie en vrienden met een waaier aan verrassende activiteiten.
Als school- en organiserend bestuur hebben we dag in dag uit aandacht
voor de Brusselse rijkdom. Onze instellingen nemen heel wat initiatieven
om de kansen die Brussel te bieden heeft ten volle te benutten. Door hen
nieuwe ervaringen en verrassende contexten aan te bieden verbreden we
de leefwereld van onze kinderen, jongeren en cursisten.
Tijdens deze Familiedag willen we ook hun ouders en de vele sympathisan-
Inleiding/voorwoord 1 ten van de vzw Sint-Goedele Brussel hiermee gratis kennis laten maken.
Maar vooral willen we u een aangename, sfeervolle kennistocht naar ver-
Praktische info 2 trouwde en minder bekende Brusselse plekken aanbieden waarbij ontmoe-
ting centraal staat.
Activiteitenoverzicht 3 Brussel nodigt ons uit, u komt toch ook? Reserveer nu onmiddellijk uw
Inschrijvingsformulier 55 3 activiteiten voor deze dag. Maar neem vooreerst deze ‘wegwijzer’ door.
Zo komt u meer te weten over ons gratis, maar daarom niet minder verras-
Dankwoord / send, aanbod.
Met de medewerking van 58 Nogmaals dank aan alle ouders, leerlingen en cursisten voor hun vertrou-
wen en aan alle medewerkers voor hun onverdroten, dagelijkse, geduldige
inzet.
Piet Vandermot
algemeen directeur
2 1
Praktische info
Voor wie?
Voor kinderen, jongeren en hun ouders, cursisten, medewerkers, oud-leer-
lingen, oud-medewerkers, sympathisanten en allen die de vzw Sint-Goede-
le Brussel een warm hart toedragen.
Door ons ruim aanbod aan activiteiten kan ieder van jullie iets vinden dat
jullie aanspreekt en waar jullie aan kunnen deelnemen.

Kostprijs?
Mede door de financiële steun van bedrijven, instellingen en organisaties
worden alle activiteiten gratis aangeboden.
Vanaf 18 uur kan je deelnemen aan een slotfeest voor een bedrag van € 15
per volwassene en € 10 per kind (jonger dan 12 jaar). Na het eetfeest met on-
der andere barbecue, kan je genieten van een slotshow met een optreden
van Johan Verminnen (21 uur) en een klank -en lichtspektakel (22 uur).

Inschrijven?
Activiteitenoverzicht
Inschrijven kan via onze eventwebsite http://hetgbeuren.eventbrite.com of
via het invulformulier in dit boekje.
Dit invulformulier kan je afgeven op het secretariaat van je instelling ten Voor de ontdekkingsreiziger
laatste op 7 juni 2019.

Waar gaat het event door?


Een kijkje nemen
De activiteiten vinden op verschillende locaties plaats, deze kan je terugvin-
den in het activiteitenoverzicht. The show must go on
Je moet je toegangstickets komen ophalen de dag zelf in de Sint-Gorikshal-
len tussen 9 en 16 uur.
Ook het slotfeest met barbecue, het optreden van Johan Verminnen en het
Grenzen verleggen
klank- en lichtspektakel vinden op deze locatie plaats.
Voor de creatieveling
Bereikbaarheid?
Deelnemers die niet beschikken over een MIVB-abonnement kunnen bij de
toegangstickets ook een gratis dagticket van de MIVB ontvangen. Kinderen Voor de uitvinder
tot en met 6 jaar reizen gratis.

Nog vragen? Randanimatie


Heeft u vooraf vragen, mail dan naar gbeuren@sint-goedele.be of stel ze
via facebook op “Het G-Beuren Sint-Goedele Brussel”.
De dag zelf kan je met je vragen terecht aan onze infostand in de
Sint-Gorikshallen.

2 3
Voor de ontdekkingsreiziger

Boottocht Vivaldi Boottocht Verdi


De boottocht Vivaldi geeft je een aparte kijk op de Brusselse kanaalomge- De Verdi boot vaart je langs de groene gordel door Brussel en een gids vertelt
ving en de vele nieuwe bouwprojecten aan de kaaien. Verder vaar je via de je alles over de haven.
bekende Budabrug. Een gids vertelt je alles over de verrassend haveninstal-
laties die tot diep in de stad doordringen. Voor wie voor de hele familie

Voor wie voor de hele familie Aantal deelnemers 150 personen per tocht

Aantal deelnemers 80 personen per tocht Tijdstip om 10 uur, 12 uur en 14 uur


15 minuten vooraf aanmelden
Tijdstip om 10 uur, 12 uur, 14 uur en 16 uur
15 minuten vooraf aanmelden Duur 1 uur 50 minuten

Duur 1 uur 50 minuten Locatie/startpunt inschepen aan de Heembeekkaai,


Vilvoordsesteenweg 13, 1000 Brussel
Locatie/startpunt inschepen aan de Becokaai, 1000 Brussel
nabij Havenlaan Bereikbaarheid bus: 57, halte Voorhaven
(rechtover de KBC en op 200 m van metrohalte IJzer) tram: 3 en 7, halte Heembeek

Bereikbaarheid bus: 47 en 88, halte IJzer


tram: 51, halte Sainctelette of IJzer
metro: lijnen 2 en 6, halte IJzer

Met de steun van CaptA Met de steun van CaptA


IT-Solutions IT-Solutions

4 5
Voor de ontdekkingsreiziger

Hop on Hop off


De alombekende rode dubbeldek-bussen brengen je naar de highlights van
Brussel, een unieke ervaring om Brussel te leren kennen. Als u onderweg
wilt deelnemen aan andere activiteiten uit ons aanbod, denk er dan aan je
hiervoor in te schrijven.
Je hebt de keuze uit 2 routes:
Route 1 (de blauwe lijn) Brussels – Atomium, brengt je naar het
noordelijk deel van Brussel. Je ondekt via deze weg de Basiliek van Koe-
kelberg, de Sint Hubertusgallerijen, het Casino, de shoppingregio van de
Nieuwstraat, het Koninklijk paleis van Laken met de Koninklijke Serres, het
Atomium, Mini-Europa, de Sint-Gorikswijk, de buurt van de Grote Markt en
Manneken-Pis . Deze tour duurt ongeveer 90 minuten.
Route 2 (de rode lijn) Brussels – Europe, voert je naar het zuide-
lijk deel van Brussel. Je reist via de Kunstberg naar de Zavel met antiquairs,
de Louizawijk met luxueuse shoppingsmogelijkheden. Het parcours loopt
vervolgens langs het Victor Hortamuseum, het Flageyplein met de Art Nou-
Segway veau-huizen, het Jubelpark en de Europese instellingen. Eindigen doen we
Grijp je kans om de historische plekjes en verborgen schatten in het cen- aan het Koninklijk Paleis. Deze route duurt ongeveer 60 minuten.
trum van Brussel te ontdekken op een originele manier. Na een korte initia-
tie bestuur je zelf je segway en doorkruis je onze hoofdstad. De tour wordt
begeleid door een professionele gids die Brussel door en door kent. Voor wie voor de hele familie
Voor wie vanaf 16 jaar (iedere deelnemer moet een geldig Aantal deelnemers onbeperkt
identiteitsbewijs afgeven)
Tijdstip doorlopend van 10 tot 17 uur
Aantal deelnemers 20 personen per tour
Locatie/startpunt aanmelden aan de opstapplaats
Tijdstip om 9.30 uur, 12.30 uur en 15.30 uur
Bereikbaarheid alle opstapplaatsen met uurschema zijn op de
Duur 2 uur (initiatie inbegrepen) website te vinden:
http://www.citysightseeingbrussel.be
Locatie/startpunt Kolenmarktstraat 1 (Kolenmarkt, vlakbij de Grote
Markt, aan de achterkant van het Stadhuis)
Bereikbaarheid bus: 33, 48 en 95, halte Beurs
tram: 3 en 4, halte Beurs
metro: lijnen 1 en 5, halte Centraal station of
De Brouckère

Met de steun van Met de steun van

6 7
Voor de ontdekkingsreiziger

Art Nouveau:
wonen, shoppen en een modelschool
Stripwandeling in de Brigittinenwijk - Wandeling met gids
Samen met een gids ontdek je tijdens deze wandeling verschillende strip- De Brigittinenwijk in de Marollen kende rond de eeuwwisseling een enor-
muren in hartje Brussel. De gids zal het tijdens de wandeling hebben over me dynamiek door de aanwezigheid van het treinstation en het Volkshuis
het belang van de Belgische traditie en de geschiedenis van de strip, het van Victor Horta. Een nieuwe stedelijke infrastructuur diende zich aan:
verband met Brussel en het sociaal en commerciële aspect. Hij verkent met coöperatieve winkels, het grootwarenhuis Merchie-Pède, het Wijnpaleis,
jou een aantal minder bekende locaties en geeft een woordje uitleg bij elke een nieuwe typologie van huurwoningen, een woning met atelier voor een
stripmuur. Ook de grote publiektrekkers zoals de Grote Markt en Manneken kunstschilder... en een modelschool van Victor Horta. De wandeling eindigt
Pis komen hierbij aan bod. Je kan de wandeling ook op eigen tempo maken of begint met een bezoek aan de modelschool van Victor Horta: ‘Jardin
met een doe-het-zelfpakket dat je kan afhalen in de Sint-Gorikshallen. d’enfants, kindertuin, de allereerste vorm van immersie-onderwijs werd
hier toegepast..
Voor wie voor de hele familie
Voor wie voor volwassenen
Aantal deelnemers 25 personen per wandeling (3 wandelingen per uur)
Aantal deelnemers 20 personen per wandeling (5 wandelingen per uur)
Tijdstip 3 wandelingen om 10 uur
3 wandelingen om 14 uur Tijdstip 5 wandelingen om 11 uur
5 wandelingen om 14 uur
Duur 2.30 uur
Duur 2.30 uur
Locatie/startpunt Hoofdingang van het Centraal station
Locatie/startpunt trappen Kapellekerk, Kappelenmarkt, 1000 Brussel
Bereikbaarheid bus: 38 en 71, halte Bozar
tram: 92 en 93, halte Paleizen Bereikbaarheid bus: 27, 30, 48, halte Kapellekerk
metro: lijnen 1 en 5, halte Centraal station metro: lijnen 1 en 5, halte Centraal station

Met de steun van Met de steun van

8 9
Voor de ontdekkingsreiziger

Sollen met de Marollen Van Congo tot Matongé


Wandeling met of zonder gids Wandeling met gids
‘Sollen met de Marollen’ gaat over armoede in de stad, de geschiedenis van Het Belgische Congo-avontuur startte als privézaak van koning Leopold
de sociale woningbouw, stadsvernieuwing en het belang van een goed so- II. Daarom liggen de eerste sporen van bestuurlijke initiatieven bij de ach-
ciaal weefsel. Samen met een gids verken je de trendy Hoogstraat en de tertuin van het Koninklijk Paleis. Terugkerende kolonisten vonden elkaar
bij toeristen geliefde rommelmarkt op het Vossenplein, maar ook weinig in clubs en bars in het aangrenzende Oud-Elsene. Na de Congolese onaf-
gekende buurten als de Kleine Marol, de Krakeel- en Radijzenbuurt. Je kan hankelijkheid beperkten de meeste relaties met Zwart-Afrika zich tot sociale
de wandeling ook zonder gids maken met een plan dat je kan afhalen aan hulp, zoals het studentenhuis Maison Africaine. Terugkerende studenten
onze centrale infodesk in de Sint-Gorikshallen. kregen het echter aan de stok met Mobutu en verkozen weer naar België te
komen. Matongé was geboren.
Voor wie voor volwassenen Deze Brukselwandeling vormt een verrassend bezoek aan de buurt van de
Naamsepoort, met 100 jaar Congo-politiek en de geuren en kleuren van het
Aantal deelnemers 25 personen per wandeling Afrikaans getinte Matongé.
Tijdstip 2 groepen om 10.30 uur Voor wie voor volwassenen
(einde 13.00 uur aan de Kapellekerk)
1 groep om 14 uur Aantal deelnemers 25 personen per wandeling
(einde om 16.30 uur aan de Kapellekerk)
Tijdstip 2 groepen om 10.30 uur
Locatie/startpunt Justitiepaleis, Poelaertplein 1, 1000 Brussel (einde 13.00 uur aan de Naamsepoort)
1 groep om 14.00 uur
Bereikbaarheid bus: 33, halte Louiza (einde om 16.30 uur aan de Naamsepoort)
tram: 8, 92, 93 en 97, halte Louiza
metro: lijnen 2 en 6, halte Louiza Duur 2.30 uur
Locatie/startpunt standbeeld Leopold II, Troonplein, 1000 Brussel
Bereikbaarheid bus: 8, 92, 93 en 97, halte Troon
metro: lijnen 2 en 6, halte Troon

Met de steun van Met de steun van

10 11
Voor de ontdekkingsreiziger

Is dit Molenbeek?
Wandeling met gids
We laten u graag een ander Molenbeek zien. Niet een gemeente die vaak
verkeerd ongenuanceerd getypeerd wordt als een broeiplaats voor
gangsters en extremisten. Maar een bruisend en verrassende gemeente.
Voor wie voor volwassenen
Aantal deelnemers 25 personen per groep
Tijdstip 1 groep om 10 uur
ÎLOT SUCRÉ- stadscentrum

(einde 12.30 uur aan de Vlaamse Poort)
2 groepen om 14 uur
Wandeling met of zonder gids (einde om 16.30 uur aan de Vlaamse Poort)

De buurt rond de Grote Markt is één van de oudste van Brussel. We flaneren Duur 2.30 uur
langs de Grote Markt, de Boterstraat, de Sint-Hubertusgalerijen, het Euro-
pakruispunt, het Agoraplein, de Zuidstraat, de Sint-Niklaaskerk, het oude Locatie/startpunt metrohalte Graaf van Vlaanderen
beursgebouw, het Muntplein en de centrale lanen. Tijdens de wandeling Bereikbaarheid tram: 51, halte Vlaamse Poort
tonen we voorbeelden van de merkwaardige combinatie van authentiek metro: lijnen 1 en 5, halte Graaf van Vlaanderen
historisch en pittoresk toeristisch. Middeleeuws uitziende geveltjes blijken
helemaal niet zo oud. Îlot Sucré is een wandeling met vele gezichten die
enkele mythes ontkracht en geheime plekjes onthult. Om de wandeling
zonder gids te maken haal je de doe-het-zelf bundel af aan de infodesk in
de Sint- Gorikshallen.
Voor wie voor volwassenen
Aantal deelnemers 15 personen per groep
Tijdstip 1 groep om 10.00 uur
(einde 12.30 uur op de Grote Markt)
2 groepen om 14.00 uur
(einde om 16.30 uur op de Grote Markt)
Duur 2.30 uur
Locatie/startpunt Beursplein
Bereikbaarheid bus: 86, halte Dansaert
tram: 3 en 4, halte Beurs
metro: lijnen 1 en 5, halte De Brouckère

Met de steun van Met de steun van

12 13
Een kijkje nemen

Molenbeek kanaalzone Zuid


Wandeling zonder gids
Je ziet mooie voorbeelden van wat de industrialisatie voor de stad kan be-
tekenen: een heringerichte site combineert wonen en werken, een gloed-
nieuwe passiefbouw met felle kleuraccenten contrasteert met een muur-
schildering in zachte pasteltinten die je aan het dromen zet. Waar men ooit
een regelrechte ravage aanrichtte, transformeert het niemandsland zich tot
een wandelboulevard. Hier en daar kruis je nog een braakliggend terrein,
maar de parkaanleg is al gestart. De bundel is af te halen aan de infodesk in
de Sint-Gorikshallen.
Voor wie voor de hele familie
Aantal deelnemers onbeperkt
Duur 1 uur
Locatie/startpunt metrohalte Graaf van Vlaanderen
Bereikbaarheid tram: 51, halte Vlaamse Poort
metro: lijnen 1 en 5, halte Graaf van Vlaanderen Chocostory: Chocolademuseum
Chocoladekenners laten je het hele proces van cacao tot chocolade bele-
ven. Tijdens je bezoek aan het Chocolademuseum worden al je zintuigen
geprikkeld. Je komt meer te weten over de geschiedenis van cacao via ver-
schillende demonstraties en proevertjes. Achteraf ontvang je een lekkere
attentie..
Voor wie voor hele familie
Aantal deelnemers 25 personen per uur
Tijdstip om 10 uur, 11 uur, 12 uur, 14 uur, 15 uur, 16 uur en 17 uur
Duur 1 uur
Locatie/startpunt Stoofstraat 41, 1000 Brussel (achter de Grote Markt)
Bereikbaarheid bus: 33, 48 en 95, halte Grote markt
tram: 3 en 4, halte Beurs
metro: lijnen 1 en 5, halte De Brouckère of
Centraal station

Met de steun van

14 15
Een kijkje nemen

Bozar meets Breugel Atomium


De tentoonstelling Prenten in de eeuw van Breugel is een samenwerking De bovenste bol van het Atomium biedt een adembenemend panoramisch
tussen BOZAR en de Koninklijke Bibliotheek van België. Ze schetst een beeld zicht over de negentien gemeenten van Brussel. Bij helder weer reikt het
van de prentproductie in de zuidelijke Nederlanden in de eeuw van Breugel. zicht tot Antwerpen en zijn haveninstallaties. Mis tijdens je bezoek aan
Zijn grafisch oeuvre is maar het topje van de ijsberg; in de schaduw van deze het Atomium zeker niets van de tentoonstellingen ter plaatse. Met je toe-
reus zijn nog vele andere pareltjes op papier te ontdekken. gangsticket heb je ook toegang tot het Brussels Design Museum dat zeker
een bezoekje waard is.
Je kan kiezen voor de tentoonstelling in de prachtige Bozar.
Ga je liever op stap dan kan je het parcours “Pierewaaien met Breugel” vol- Voor wie voor hele familie
gen. Van de hoogstad tot in de laagstad treed je in Breugels voetsporen. Aantal deelnemers onbeperkt
Uiteraard kan je de tentoonstelling met de wandeling combineren.
Tijdstip doorlopend van 10 tot 17 uur
Voor wie voor volwassenen
Duur 2 uur
Aantal deelnemers tentoonstelling: 15 personen per groep,
2 groepen per uur Locatie/startpunt Atomiumplein 1, 1020 Brussel
wandeling: 20 personen per groep,
5 groepen per uur Bereikbaarheid bus: 84, 88, halte Heizel
tram: 7, halte Heizel
Tijdstip tentoonstelling: om 10 uur, 11 uur, 12 uur, 13 uur, metro: lijn 6, halte Heizel
14 uur en 15 uur halte van de hop on hop off bus
wandeling: om 11 uur en 14 uur
Duur tentoonstelling 1.30 uur, wandeling 2.30 uur
Locatie/startpunt Tentoonstelling: Bozar, Ravenstein 23, 1000 Brussel
Wandeling: trappen Sint-Jacobskerk,
Borgendaalgang 1, 1000 Brussel
(aan de Coudenberg)
Bereikbaarheid Tentoonstelling:
bus: 38 en 71, halte Bozar
tram: 92 en 93, halte Paleizen
metro: lijnen 1 en 5, halte Centraal station
wandeling:
bus: 27 en 33, halte Koning
tram: 92 en 93 halte Koning
metro: lijnen 1 en 5, halte Centraal station

Met de steun van Met de steun van

16 17
Een kijkje nemen

Coudenberg
Kies voor een bezoek aan de betoverende archeologische site van het reus-
achtige Coudenbergpaleis waar Keizer Karel en de Europese adel verbleven
tot een brand het gebouw verwoestte. Je ontdekt er een netwerk van ge-
welfde gangen, zalen en verborgen kamers. Wanneer je komt met je kinde-
ren, kan je kiezen uit 2 parcours, speciaal voor kinderen tussen 5 en 15 jaar!
Voor kinderen van 5 tot 8 jaar: ondergrondse speurtocht naar de ket-
ting van het Gulden Vlies. Klein keizer Kareltje heeft jouw hulp nodig! Hij
is de code om zijn schatkist te openen vergeten en zoekt stoere ridders
en prinsessen om de code te kraken. Durf jij mee op zoek te gaan in het
ondergrondse paleis van de Coudenberg? Als je de schatkist kunt openen
zal Kareltje je zeker belonen! In het rugzakje zitten de nodige hulpmiddelen
Train World om opdrachten op te lossen (een schatkaart, een kostuum, een puzzel, een
zaklamp ...).
Train World is meer dan een museum, het is een unieke spoorervaring. Je Voor kinderen van 10 tot 15 jaar: ontdek de archeologische site van de
beleeft er de wereld van de treinen van vroeger, nu en morgen. Je wandelt Coudenberg aan de hand van de bouwtechnieken en gebruikte materialen,
tussen locomotieven, neemt plaats in treinen van 100 jaar oud, bezoekt een gewapend met je eigen smartphone, tablet of een boekje.
spoorweghuisje en loopt over een echte spoorwegbrug. Je ervaart zelfs hoe
het voelt om een trein te besturen. Voor wie voor de hele familie met activiteit voor de kinderen
Voor wie voor de hele familie Aantal deelnemers onbeperkt
mogelijkheid tot schattenzoektocht voor kinderen
van 6 tot 12 jaar Tijdstip doorlopend van 10 tot 17 uur
Aantal deelnemers onbeperkt Duur 1 à 1.30 uur
Tijdstip doorlopend van 10 tot 17 uur Locatie/startpunt Paleizenplein 7, 1000 Brussel.
(laatste toegang om 15.30 uur)
Bereikbaarheid bus: 27, 38, 71 en 95, halte Koning en Paleizen
Duur 2.30 uur tram: 92 en 93, halte Paleizen
metro: lijnen 1 en 5, halte Centraal station of Park
Locatie/startpunt Station van Schaarbeek, Prinses Elisabethplein 5,
1030 Schaarbeek.
Train World bevindt zich net naast de uitgang
van het station van Schaarbeek.
Bereikbaarheid bus: 59 en 69, halte Schaarbeek station
tram: 7 en 92, halte Schaarbeek station

Met de steun van Met de steun van

18 19
Een kijkje nemen

BELvue museum
Het BELvue toont België en zijn geschiedenis aan de hand van een moderne
en interactieve opstelling. Het aanbod richt zich tot de hele familie, want ook
voor de allerkleinsten zijn er activiteiten die een bezoek de moeite waard
maken. Wanneer je komt met je kinderen, kan je kiezen uit een spelpar-
cours, speciaal voor kinderen en jongeren tussen 3 en 16 jaar!
3 tot 5 jaar: Mimi en Momo hebben je nodig! Help Mimi de voorwerpen
terug te vinden die in het museum verstopt zitten. Momo kent dan weer al-
leen zwart, geel en rood. Kun jij hem alle kleuren tonen? Een avontuur door
België en zijn geschiedenis met heel veel dingen om te voelen en te zien!
6 tot 8 jaar: Trek je (mantel)pak aan en word minister tijdens je bezoek aan
het museum. Er valt zo veel te denken en te doen! Maak kennis met België
en zijn geschiedenis door jouw opdrachten uit te voeren. Kun je de uitda-
ging aan?
9 tot 12 jaar: Zeno de ontdekkingsreiziger is op bezoek in België! Vergezel
hem op zijn reis, stap in zijn periscoop-camionette en maak kennis met de
verschillende aspecten van het land. Geschiedenis, cultuur, economie,…
België zal (bijna) geen geheimen meer voor je hebben!
Muntschouwburg 12 tot 16 jaar: Doe je ook mee aan België in 1 minuut? In elke zaal vertellen
Een rondleiding in de Muntschouwburg dompelt je helemaal onder in de we je kort wat er te zien is. Let goed op, want daarna krijg je telkens een
wondere wereld van de opera. Een gids vertelt je alles over een operapro- opdracht. Kan je deze binnen één minuut oplossen, dan verdien je punten!
ductie; van concept tot première en neemt je mee langsheen de inkomhal, Voor wie voor de hele familie
de eretrappen, de foyer, de Grote Zaal, de Koninklijke Loge en het Koninklijk
Salon. Aantal deelnemers onbeperkt
Voor wie voor de hele familie Tijdstip doorlopend van 10 tot 18 uur
Aantal deelnemers 100 personen per rondleiding Duur 1 à 1.30 uur
Tijdstip om 9 uur, 11 uur en 13 uur Locatie/startpunt Paleizenplein, 7. 1000 Brussel.
Duur 1.30 uur Bereikbaarheid bus: 27, 38, 71 en 95, halte Koning en Paleizen
tram: 92 en 93, halte Paleizen
Locatie/startpunt Muntplein, 1000 Brussel. metro: lijnen 1 en 5, halte Centraal station of Park
Bereikbaarheid bus: 29, 66 en 71 halte De Brouckère
tram: 3, 4 en 32 halte De Brouckère
metro: lijnen 1 en 5 halte De Brouckère

Met de steun van Met de steun van

20 21
Een kijkje nemen

Broodhuis:
het Museum van de Stad Brussel
Het Museum van de Stad Brussel bevindt zich in een indrukwekkend ge-
bouw in het historische hart van Brussel op de Grote Markt. Bezoekers ma-
ken er kennis met de veelzijdige collectie uit de geschiedenis van Brussel.
Geniet ook van de tijdelijke expo The Grand Place to be en ontdek alle ge-
heimen van deze iconische plek van architectuur en een bruisend Brussel.
Voor wie voor de hele familie
Aantal deelnemers 75 personen per rondleiding
Tijdstip om 10 uur, 11 uur, 13 uur en 14 uur
Duur 1 à 1.30 uur
Locatie/startpunt Grote Markt, 1000 Brussel
Bereikbaarheid bus: 33, 48 en 95, halte Grote markt


tram: 3 en 4, halte Beurs
metro: lijnen 1 en 5, halte De Brouckère of Museum voor
Centraal station natuurwetenschappen
Kom de allosaurus bewonderen! Een bezoek aan dit museum is geweldig
voor kinderen en volwassenen. De dinoskeletten zijn ieders favoriet, maar
ook andere weetjes over de mensen- en dierenwereld blijven boeien.
Voor wie voor de hele familie
Aantal deelnemers onbeperkt
Tijdstip doorlopend van 10 tot 17 uur
Duur 2 uur
Locatie/startpunt Vautierstraat 29, 1000 Brussel
Bereikbaarheid bus: 38 en 95, halte Idalie of Luxemburg of 34 en 80,
halte Museum
metro: lijnen 1 en 5, halte Maalbeek of lijnen 2 en 6,
halte Troon

Met de steun van Met de steun van

22 23
Een kijkje nemen

Trammuseum
De tram in Brussel viert dit jaar zijn 150ste verjaardag.
Ontdek in het museum de mooie tramvoertuigen die de voorbije 150 jaar
gebruikt zijn.
Voor wie voor de hele familie
Aantal deelnemers onbeperkt
Tijdstip doorlopend van 13 tot 17 uur
Duur 1 à 1.30 uur
Locatie/startpunt Tervurenlaan 364b, 1150 Brussel
Bereikbaarheid metro: lijn 1 uitstappen aan halte Montgomery,
daarna tram 39 of 44 tot aan de halte Trammuseum
Stadion R.S.C Anderlecht
Het Constant Vanden Stockstadion is een van de oudste stadions van ons
land gelegen in hartje Anderlecht. Ga op bezoek bij de recordkampioen van Trammuseum
België en neem een kijkje achter de schermen. met historische tramrit
Voor wie voor de hele familie Na het museumbezoek kan je een rit beleven op de historische tramvoer-
tuigen die langs de mooiste plekjes van Brussel en het Zoniënwoud rijden..
Aantal deelnemers 25 personen per rondleiding
Voor wie voor de hele familie
Tijdstip 10 uur, 11 uur en 14 uur
Aantal deelnemers onbeperkt
Duur 45 minuten
Tijdstip doorlopend van 13 tot 17 uur
Locatie/startpunt Théo Verbeecklaan 2, 1070 Anderlecht
Duur 1 à 1.30 uur
Bereikbaarheid bus: 46, halte De Linde
tram: 81, halte Sint-Guido Locatie/startpunt Tervurenlaan 364b, 1150 Brussel
metro: lijn 1, halte Sint-Guido
Bereikbaarheid metro: lijn 1 uitstappen aan halte Montgomery,
daarna tram 39 of 44 tot aan de halte Trammuseum

MARC BAERT
Met de steun van Met de steun van electric

24 25
The show must go on

© Saris/den Engelsman

© Saris/den Engelsman
BB Wonderland
Samen met je jongste telg genieten van een interactieve dans- en muzieker- De dansers en musici van het Wonderland Collectief nodigen kinderen uit
varing. Deze voorstelling is een creatie van Cie Petit. om actief deel te nemen op het podium en op avontuur te gaan. Zo ont-
staat een unieke voorstelling die eerst voor, maar al gauw samen met het
Voor wie voor baby’s tussen 6 en 18 maanden en hun ouders publiek wordt gespeeld. Een heerlijk feestje waarop uiteindelijk iedereen op
de dansvloer staat.
Aantal deelnemers 25 baby’s per voorstelling
Voor wie voor peuters en kleuters van 2 tot 6 jaar
Tijdstip om 15 uur en 16 uur
Aantal deelnemers 30 peuters/kleuters per voorstelling
Duur 30 minuten
Tijdstip om 15 uur en 16.15 uur
Locatie/startpunt Muntpunt, zaal Literair Salon, Munt 6, 1000 Brussel
Duur 30 minuten
Bereikbaarheid bus: 29, 66 en 71, halte De Brouckère
tram: 3, 4 en 32, halte De Brouckère Locatie/startpunt Muntpunt, zaal Literair Salon, Munt 6, 1000 Brussel
metro: lijnen 1 en 5, halte De Brouckère
Bereikbaarheid bus: 29, 66 en 71, halte De Brouckère
tram: 3, 4 en 32, halte De Brouckère
metro: lijnen 1 en 5, halte De Brouckère

Met de steun van Met de steun van

26 27
The show must go on

Theatervoorstelling: Filmvoorstelling
Wa Wilder Man “BINTI “
Drie figuren op het toneel kijken met grote bange ogen in de zaal… in Cinema Galeries
Wie zit daar? Wat komen ze hier doen? Moeten ze bang zijn? Moeten ze
beven? Geniet in de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen, een unieke plek in het histo-
risch centrum van Brussel, van de film Binti. De 12-jarige Binti droomt ervan
Ze zijn in elk geval vreemd, onbekend, beangstigend en heel klein. om een bekende vlogger te worden, net zoals haar idool Tatyana. Maar op
Wat is er zo bizar aan die vreemden? Zo anders aan die anderen? Worden een dag moet ze met haar papa Jovial vluchten voor de politie, die hen het
die anderen een deel van het bekende als ze maar lang genoeg blijven? land wil uitzetten. Schuilend in een boomhut ontmoet ze Elias en de twee
worden vrienden. Terwijl Binti Elias al vloggend helpt met zijn Red de Oka-
Om zich te beschermen tegen deze vreemde indringers zetten de drie actri- pi Club, rijpt er bij haar een perfect plan: haar papa moet trouwen met de
ces maskers op, vermommen ze zich, doen ze zich sterker voor dan ze zijn mama van Elias, zodat ze in het land kunnen blijven.
en vallen ze hopeloos door de mand.
Voor wie voor de hele familie
Een voorstelling over onze dubieuze houding tegenover alles wat nieuw en
vreemd is. En onze bizarre reacties op het onbekende. Aantal deelnemers 212 personen
Wa Wilder Man is een theatervoorstelling van Compagnie Barbarie voor het
jonge publiek aangeboden door BRONKS. Tijdstip om 11 uur

Voor wie voor kinderen vanaf 4 jaar Duur 1.30 uur


(vergezeld van volwassenen)
Locatie/startpunt Cinéma GALERIES, Koninginnengalerij 26,
Aantal deelnemers 200 personen per voorstelling 1000 Brussel

Tijdstip om 11 uur en 14 uur Bereikbaarheid bus: 33, 48 en 95, halte Grote markt
tram: 3 en 4, halte Beurs
Duur 1 uur metro: lijnen 1 en 5, halte De Brouckère of
Centraal station
Locatie/startpunt BRONKS, Varkensmarkt 15-17, 1000 Brussel
Bereikbaarheid bus: 88, halte Dansaert
tram: 51, halte Vlaamse poort
metro: lijnen 1 en 5, halte Sint-Katelijne

Met de steun van Met de steun van

28 29
Grenzen verleggen

Initiatie boksen
Verdedig jezelf als de beste Mohammed Ali, of deel gerichte slagen uit als
Rocky Balboa. Tijdens deze initiatie leer je de kneepjes van het vak.
Voor wie voor jongeren vanaf 14 jaar
Aantal deelnemers 20 personen per sessie
Tijdstip om 14 uur, 15 uur en 16 uur
Duur 1 uur
Locatie/startpunt Campus Spoor West,
Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht
Bereikbaarheid bus: 86, halte Weststation
tram: 82, halte Weststation
metro: lijnen 1, 2, 5 en 6, halte Weststation
Air track
Toon je coolste salto’s en gaafste trucs op deze gigantische luchttrampoline.
Voor wie voor jongeren vanaf 14 jaar
Aantal deelnemers 20 personen per sessie
Tijdstip om 14 uur, 15 uur en 16 uur
Duur 1 uur
Locatie/startpunt sportzaal Campus Spoor West,
Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht
Bereikbaarheid bus: 86, halte Weststation
tram: 82, halte Weststation
metro: lijnen 1, 2, 5 en 6, halte Weststation

Met de steun van Met de steun van

30 31
Grenzen verleggen

Bowling
Bowlen op een unieke locatie het kan zomaar in onze hoofdstad. Op de
rooftopbar kan je tijdens je partijtje bowling genieten van een adembene-
mend uitzicht.
Voor wie vanaf 12 jaar
Aantal deelnemers 6 spelers per baan
Tijdstip 5 banen om 10 uur
5 banen om 11 uur
5 banen om 12 uur
5 banen om 13 uur
5 banen om 14 uur
5 banen om 15 uur
5 banen om 16 uur
Duur 1 uur
Roeien op het kanaal
Stel een groep van 12 personen samen en ga voor een uitdagende team-
Locatie/startpunt Keizerlaan 36, 1000 Brussel buildingactiviteit. Samen met je team stap je op de Bantry Bay voor een roei-
Bereikbaarheid Bus: 30, 33, 48 en 95, halte Bibliotheek activiteit op het Brusselse kanaal. Deze activiteit vergt inspanning, samen-
Metro: lijnen 1 en 5, halte Centraal station werking, solidariteit en vertrouwen van alle teamleden. Een unieke ervaring!
Zorg zeker voor aangepaste kledij en een dosis actief enthousiasme.
Voor wie vanaf 16 jaar
Aantal deelnemers 12 personen per sessie
Tijdstip om 10 uur, 11 uur, 12 uur, 14 uur, 15 uur en 16 uur
Duur 45 minuten
Locatie/startpunt Jachthaven BRYC, Vilvoordelaan, 1020 Brussel.
Bereikbaarheid bus: 47 en 57, halte Van Praet
tram: 3 en 7, halte Van Praet

Met de steun van Met de steun van

32 33
Grenzen verleggen

Hoogteparcours en klimmen Avontuurlijk fietsen


Het stadslabo Jes daagt jongeren uit. Schrijf je in voor een workshop hoog- Op de mountainbike wordt de stad één groot speelterrein. Ga op alterna-
teparcours en muurklimmen. De begeleiders staan klaar om je te helpen je tieve stadsverkenning langs onbekende plekjes in Brussel. Onderweg krijg
hoogtevrees te overwinnen. je heel wat avontuurlijke opdrachten: gebouwen beklimmen, groepsop-
drachten, spannende wedstrijdjes, trappen afdalen per fiets… Durf jij de
Voor wie vanaf 16 jaar uitdaging aan? Een topconditie is niet nodig, zin voor avontuur des te meer!
Aantal deelnemers 12 deelnemers per sessie Voor wie vanaf 16 jaar
Tijdstip om 10 uur, 13 uur en 15 uur Aantal deelnemers 12 deelnemers per sessie
Duur 2 uur Tijdstip om 10 uur, 13 uur en 15 uur
Locatie/startpunt Werkhuizenstraat 3 - 1080 Molenbeek Duur 2.30 uur
Bereikbaarheid bus: 47 en 88, halte IJzer Locatie/startpunt Werkhuizenstraat 3 - 1080 Molenbeek
tram: 51, halte Sainctelette of IJzer
metro: lijnen 2 en 6, halte IJzer Bereikbaarheid bus: 47 en 88, halte IJzer
tram: 51, halte Sainctelette of IJzer
metro: lijnen 2 en 6, halte IJzer

Met de steun van Met de steun van

34 35
Grenzen verleggen

Technopolis: Geheime agent(e) Playboxatelier


Een workshop voor echte detectives. Word een codekraker en leer je eigen PLAYBOX zijn geniale speel-
kluis openen. koffers waarin telkens een spel
of activiteit verstopt zit. Zowel
Voor wie voor kinderen van 7 tot 10 jaar kleine kinderen als jongeren
(vergezeld van volwassenen) toveren de koffers om tot echte
Aantal deelnemers 20 kinderen per sessie speelterreinen.
MECANOBOX: En of the sky
Tijdstip 10 uur, 10.30 uur, 11 uur, 11.30 uur, 13 uur, 13.30 uur, the limit is. Een box gevuld met
14 uur, 14.30 uur, 15 uur, 15.30 uur, 16 uur, 16.30 uur levensgrote mecano laat je toe
en 17 uur jouw droomhuis, 3D-huisdier
of wat dan ook te bouwen,
Duur 30 minuten waar of wanneer je wil!
STEPBOX: Neem een step, schuif de schansen uit de box en bouw je eigen
Locatie/startpunt Muntpunt, zaal Zinneke, Munt 6, 1000 Brussel
parcours! Time trial of challenge, het startschot voor een bloedstollende
Bereikbaarheid bus: 29, 66 en 71, halte De Brouckère race kan weerklinken!
tram: 3, 4 en 32, halte De Brouckère BOKSBOX: Een volledige bokszaal in één ingenieuze box? De boksbox
biedt onderdak aan helmen, handschoenen, bokszak, speedball, .... Kort-
Geheim Agent
metro: lijnen 1 en 5, halte De Brouckèreleeftijd:
7-10 jaar
om, redenen genoeg om er een lap op te geven!
BOUGEBOX: Maak van de stad jouw sportterrein. Ringen, netten of goals,
Ben je een echte codekraker en kan je een
kluis openen? Dit is een workshop voor
sticks, rackets of ballen, alles wat je sportief hart verlangt, vind je in deze
echte detectives. box.
In de SNOEZELBOX kan je even tot rust komen. Zachte geluidsgolven en
betoverend licht nemen je even mee op reis en sluiten je voor even af van
de rest van de wereld. Je zet voet aan land op het moment dat je de deur
opnieuw opent.
Voor wie voor kinderen van 6 tot 13 jaar
(onder begeleiding van volwassenen)
Aantal deelnemers onbeperkt
Tijdstip doorlopend van 10 uur tot 12 uur,
van 13 uur tot 15 uur of van 15 uur tot 17 uur
Locatie/startpunt Muntpunt , Munt 6, 1000 Brussel
Bereikbaarheid bus: 29, 66 en 71, halte De Brouckère
tram: 3, 4 en 32, halte De Brouckère
metro: lijnen 1 en 5, halte De Brouckère

Met de steun van Met de steun van

36 37
Voor de creatievelingen

G- sport Cookiefactory
Kinderen met een verstandelijke beperking kunnen komen proeven van Onder begeleiding van de kookmetchef maak je een gezonde snack. Je kan
het beweegaanbod (multimove) dat volgend schooljaar op Campus Spoor kiezen uit smoothies, gezonde pannenkoeken en koekjes. Smullen maar…
West op woensdagnamiddag georganiseerd zal worden. De basisbewe-
Voor wie voor kinderen van 6 tot 13 jaar
gingen zoals klimmen, springen, trekken en duwen, vangen en werpen… (onder begeleiding van volwassenen)
komen allemaal aan bod. Uitdagend sportmateriaal en enthousiaste bege-
leiders zorgen voor veel sportplezier bij de kinderen. Aantal deelnemers 20 kinderen per uur
Voor wie kinderen met een verstandelijke beperking Tijdstip doorlopend van 10 uur tot 17 uur
van 4 tot 10 jaar
Locatie/startpunt Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel
Aantal deelnemers 6 kinderen per sessie
Bereikbaarheid bus: 29, 66 en 71, halte De Brouckère
Tijdstip om 14 uur, 15 uur en 16 uur tram: 3, 4 en 32, halte De Brouckère
metro: lijnen 1 en 5, halte De Brouckère
Duur 30 minuten
Locatie/startpunt Campus Spoor West,
Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht
Bereikbaarheid bus: 86, halte Weststation
tram: 82, halte Weststation
metro: lijnen 1, 2, 5 en 6, halte Weststation

Met de steun van Met de steun van

38 39
Voor de creatievelingen

Brussels dialect Chocostory,


Gefascineerd door het Brussel Dialect? Dan is deze workshop zeker iets chocolade maken
voor jou. Het Brussels dialect kan je leren. BeBrusseleir organiseert Toêlles-
se Brussels waar je leert lëstere, spreike, leize en schraaive. Leer je eigen pralines en truffels maken samen met echte chocoladeken-
ners.
Voor wie voor volwassenen
Voor wie voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Aantal deelnemers 20 personen per sessie (vergezeld van volwassenen)
Tijdstip om 14 uur en 15 uur Aantal deelnemers 25 personen per sessie
Duur 1 uur Tijdstip om 10 uur, 11 uur, 12 uur, 13 uur, 14 uur, 15 uur en 16 uur
Locatie/startpunt Het Goudblommeke van Papier, Duur 2 uur
Cellebroersstraat 55, 1000 Brussel
Locatie/startpunt Stoofstraat 41, 1000 Brussel (achter de Grote Markt)
Bereikbaarheid bus: 30, 33, 48 en 95, halte Bibliotheek
tram: 3 en 4, halte Anneessens Bereikbaarheid bus: 33, 48 en 95, halte Grote markt
metro: lijnen 1 en 5, halte Centraal station tram: 3 en 4, halte Beurs
metro: lijnen 1 en 5, halte De Brouckère of
Centraal station

Brandbeveiliging

Met de steun van Met de steun van

Chaussée du Risquons-Tout 536 - 7700 Mouscron -


T 056/42 32 29 - F 056/42 00 83 - E info@allfiresecurity.be

40 41
Voor de creatievelingen Voor de uitvinder

Graffiti
Leer graffiti spuiten als een echte kunstenaar. Bedenk je eigen tag, creëer je
eigen stijl. Laat je gaan in het wijde aanbod van technieken om zo je eigen
stijl volledig uit te bouwen en je eigen kunstwerk te maken op een paneel/
muur.
Voor wie vanaf 9 jaar
Aantal deelnemers 20 personen per sessie
Tijdstip om 10 uur, 12 uur, 14 uur en 16 uur
Duur 1.30 uur
Locatie/startpunt Campus Spoor West,
Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht
Bereikbaarheid bus: 86, halte Weststation
tram: 82, halte Weststation
metro: lijnen 1, 2, 5 en 6, halte Weststation

Virtual Room
Kom terecht in de wereld van virtual reality. Begeef je door verschillende
tijdzones en los aan de hand van aanwijzingen het raadsel op. Een unieke
ervaring om een nieuwe wereld te ontdekken.
Voor wie voor jongeren vanaf 12 jaar en voor volwassenen
Aantal deelnemers 60 personen per sessie
Tijdstip om 10 uur, 11.15 uur, 12.30 uur, 13.45 uur, 15 uur,
16.15 uur en 17.30 uur
Duur 1.15 uur
Locatie/startpunt Trapstraat 16 , 1000 Brussel
Bereikbaarheid bus: 30, 33, 48 en 95, halte Bibliotheek
metro: lijnen 1 en 5, halte Centraal station

Met de steun van Met de steun van

42 43
Voor de uitvinder

Bekijk je
leeftijd:
10-15 jaar
Technopolis: 3D-tekening
Wek je eigen 3D-tekening of kleurplaat tot leven.
eigen DNA
Wie ben jij? Maak je eigen DNA zichtbaar
Voor wie voor kinderen van 3 tot 8 jaar tijdens deze leuke workshop.
(vergezeld van volwassenen)
Aantal deelnemers 20 kinderen per sessie
Tijdstip 10 uur, 10.30 uur, 11 uur, 11.30 uur, 13 uur, 13.30 uur,
14 uur, 14.30 uur, 15 uur, 15.30 uur, 16 uur, 16.30 uur en
17 uur
Duur 30 minuten
Locatie/startpunt Muntpunt, zaal Zinneke, Munt 6, 1000 Brussel
Wek tram:
je29,3, 466enen32,71,halte
leeftijd:
3-8 jaar
Bereikbaarheid
bus: halte De Brouckère

3D-tekening
De Brouckère
metro: lijnen 1 en 5, halte De Brouckère

tot leven
Laat je kleurplaat tot leven komen in 3D. Technopolis: DNA
Wie ben jij? Maak je eigen DNA zichtbaar tijdens deze leuke workshop..
Voor wie voor kinderen van 9 tot 12 jaar
(vergezeld van volwassenen)
Aantal deelnemers 20 kinderen per sessie
Tijdstip 10 uur, 10.30 uur, 11 uur, 11.30 uur, 13 uur, 13.30 uur,
14 uur, 14.30 uur, 15 uur, 15.30 uur, 16 uur, 16.30 uur
en 17 uur
Duur 30 minuten
Locatie/startpunt Muntpunt-zaal Zinneke, Munt 6, 1000 Brussel
Bereikbaarheid bus: 29, 66 en 71, halte De Brouckère
tram: 3, 4 en 32, halte De Brouckère
metro: lijnen 1 en 5, halte De Brouckère

Met de steun van Met de steun van

44 45
Randanimatie

Make-over-salon Ballonnenclown
In dit gekke kapsalon kan je terecht voor een knotsgek kapsel, leuke vlecht- Dieren, speciale hoofdeksels deze clown kan het allemaal. Een echte klas-
jes of bloemetjes in je haar. Je kan ook voor een volledige make-over gaan sieker!
van superheld tot sprookjesfiguur.
Voor wie van 0 tot 99 jaar
Voor wie van 0 tot 99 jaar
Aantal deelnemers onbeperkt
Aantal deelnemers onbeperkt
Tijdstip doorlopend van 10 uur tot 17 uur
Tijdstip doorlopend van 10 uur tot 17 uur
Locatie/startpunt Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel
Locatie/startpunt Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel
Bereikbaarheid bus: 29, 66 en 71, halte De Brouckère
Bereikbaarheid bus: 29, 66 en 71, halte De Brouckère tram: 3, 4 en 32, halte De Brouckère
tram: 3, 4 en 32, halte De Brouckère metro: lijnen 1 en 5, halte De Brouckère
metro: lijnen 1 en 5, halte De Brouckère

46 47
Randanimatie

Foto booth
Maak gedurende de hele dag een paar leuke foto’s in het fotohokje als sou-
venir van deze onvergetelijke dag.
Voor wie voor de hele familie
Aantal deelnemers onbeperkt
Tijdstip Doorlopend van 10 uur tot 17 uur
Locatie/startpunt Sint-Gorikshallen, Sint-Goriksplein, 1000 Brussel Leesstraat
Bereikbaarheid bus: 86, halte Dansaert De leesstraat is een rustige plek met hangmatten, strandstoelen en natuur-
tram: 3 en 4, halte Beurs lijk heel veel boeken, kranten, tijdschriften en strips.
metro: lijnen 1 en 5, halte De Brouckère
Voor wie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Aantal deelnemers onbeperkt
Tijdstip doorlopend van 10 uur tot 17 uur
Locatie/startpunt Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel
Bereikbaarheid bus: 29, 66 en 71, halte De Brouckère
tram: 3, 4 en 32, halte De Brouckère
metro: lijnen 1 en 5, halte De Brouckère

48 49
Randanimatie

Pleisterplaats
De agora van Muntpunt wordt omgetoverd tot een interactieve speel- en
doe ruimte voor kinderen en hun ouders.
Voor wie voor kinderen van 0 tot 2.5 jaar met hun ouders
Aantal deelnemers onbeperkt
Tijdstip doorlopend van 10 uur tot 17 uur
Duur 30 minuten
Locatie/startpunt Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel
Bereikbaarheid bus: 29, 66 en 71, halte De Brouckère
tram: 3, 4 en 32, halte De Brouckère
metro: lijnen 1 en 5, halte De Brouckère

Pieterpeuterpad
Het Pieterpeuterpad bestaat uit verschillende aaibare en kleurrijke materi-
alen die stimulerend zijn voor de zintuigen. Hiermee kan jouw peuter zijn
eigen weg leggen en lopen. Kinderen worden uitgedaagd om te klauteren,
door een tunnel te kruipen of een berg op te klimmen.
Voor wie voor kinderen van 2 tot 6 jaar
Aantal deelnemers onbeperkt
Tijdstip Doorlopend van 10 uur tot 17 uur
Locatie/startpunt Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel
Bereikbaarheid bus: 29, 66 en 71, halte De Brouckère
tram: 3, 4 en 32, halte De Brouckère
metro: lijnen 1 en 5, halte De Brouckère

Met de steun van Met de steun van

50 51
Zone tarifaire MTB Tariefzone MTB Blokken
Drie
VTM
Fonteinen
Windberg
Twyeninck

242
Zellik Station

1
Dilbeek 64

24
Kaasmarkt Luchthaven Witloof Ka
243 Robbrechts Cortenbach Bea
Kerk
Kortenbach
Hoogveld
Kerk SAO DGHR Domaine Militaire Haren-Sud Omnisports Haren
Bever De Villegas Buda Omnisport Haren

24
Rijkendal DOO DGHR Militair Domein Haren-Zuid
Hôpital Militaire

5
242-243 57
Gemeenteplein Militair Hospitaal Bicoque Biplan A
Guido Gezelle Markt 47
Tweedekker V
Bloemendal Long Bonnier Beyseghem 53 57

82
Magnolias Diegemstraat

24
Ferme Nos Pilifs

0
Vijvers Lange Bunder Beizegem

0
Tariefzone MTB Magnolia Expo Versailles Antoon
Kapelleke

0
Madelon Vandenhoven

82
53 Van Oss

24
Van Elewijck 250-251 Nieuwelaan Mutsaard
Val Maria

1-
820 Aquiris Haren

24
2-
Mariëndaal Trassersweg 45 Middelwe

24
Brabantsdal De Ridder Saint-Vincent

3
Pagodes Kruipweg
Koning Boudewijn Wannecouter
Pagoden Chemin Vert Rive Droite Sint-Vincentius
Roi Baudouin Ramier

58
Burvenich Zavelput Peter Benoit Groenweg Rechteroever

23 -23
Esplanade

23
B Cdt. J. De Blockplein Bosduif 59 SABCA

0 2
1
6 Van Cutsem

46
Ceres

0-
46
Rue du Panorama

1
Panoramastraat 3 De Wand Marly Bordet
I. Meyskens Heysel Chemin de Fonson Bordet
Pavillons Meudon Station
Améthyste 7 84 88 Heizel Fer Spoorweg

64
Onyx 19 Meudon-paviljoenen

47
Amethist
Araucaria Monnoyer Picardie Paix

47
47
Arbre Ballon Cité Modèle 4 Trois Pertuis

1
45
9 Vrede

0-
57

47
De Heyn Modelwijk 4 Buissonnets Prés Communs Driegaten Bâle
Dikke Beuk

2-
27
84 Braambosjes Gemenebeemden Pont Albert Baze

1-
Da Vinci

27
Rive Gauche Albertbrug 55

0-
27
Av. Reine Astrid Palfijn Linkeroever Carli Oud Kapelleke 32 55

32
51 93
Kon. Astridlaan
Stadion
Biebuyck 6
Stade

80
Serres Royales Zénobe Gramme Chaumontel
UZ-Pédiatrie Fernand Léger

65
Demunter Tircher
UZ-Pediatrie Koninklijke Serres Tilleul 12
Avant-Port 69 Linde

62
Matisse

65
Schaerbeek Hoedemaekers
13 Pattijn
Voorhaven
Schaarbeek 92
245

Anatole 59 Diab
820

Houba-Brugmann Centenaire Schola Heembeek Lekaerts


Eeuwfeest Schaerbeek Gare France Notre-Dame Dui
Dieleghem Stiénon 53 Europea Schaarbeek Station

24 -250
Onze-Lieve-Vrouw

24

0-2 -2

19
Permeke

3
Dielegem Hôpital des enfants Helmet

41 51-2
-2 6
Van de 12

42 0
Kinderziekenhuis Kufferath
Artistes Van Praet Huart-Hamoir 471 Velde Evere Gare Evere Loisirs Begraafplaats van
UZ Brussel Kunstenaars

32
245 Docks Bruxsel Shopping

51
Stuyvenbergh Evere Station Vrijetijd Cimetière de Bru

-2
C Conscience

31
53 Dejaze 21

0-2
13 14 53 14 88 Foyer Schaerbeekois
Sobieski

23
Crocq Hôpital Brugmann Schaarbeekse Haard Kurth

66
UZ-VUB

5
Bonaventure Karel Bogaerd 58

24
Brugmann-ziekenhuis 63
Kennis

61
Ernest Salu

80
Ancienne Barrière Arbre Unique

0-4
Evere

47
93
Reniers

46
Oude Afspanning Demolder Latinis Eenboom
Duysburgh Bockstael Gare Docks Bruxsel Bichon
57
Dendermonde - St-Niklaas
Bockstael Station Dunant
Hôpital Paul Brien Louis Bertrand
Termonde - St-Nicolas Eugène Toussaint Lorge Guillaume De Greef

66
Prince Léopold Princesse Elisabeth Paul Brien-ziekenhuis

64
Jette Héliotropes Genève
Prins Leopold Bockstael Prinses Elisabeth Artémis
Waelhem Heliotropen Optimisme
Cimetière de Jette Outre-Ponts
Foyer Jettois 49 89 Princesse Clémentine Mabru Verboekhoven Josaphat
Exposition Over de Bruggen
Le Roux Kerkhof van Jette 62 Jetse Haard Prinses Clementina Guillaume
Tentoonstelling Jette Gare Bockstael Moorslede

65
19 62 de Lom

58
Aalst Jette Station Paul Paduwa
93 Pavillon Eenens Pentathlon

55
Paviljoen Leduc

32
Jacobs Stephenson Chazal
Jules De

63
Démineurs Fontaine Crossing 80

2
27
Ontmijners Nekkersdal Trooz 58

62
Lenoir Frans RTL House

1-
Square du Centenaire Claessens 471 Grosjean

27
Ernest Laude 2

260-460-461
1
Carène
14

Drie Koningen Eeuwfeestsquare Loyauté Pogge Azalées Courtens

250-251
Rechtschapenheid Pouchkine Dieudonné Rubens Collignon Carina
Verbeyst Breesch Azalea Léopold III
84

Poesjkin Mommaerts

59
Lefèvre

0
CPAS Ganshoren Masui

27
Zellik Église St-Servais Herman Leopold III
88

Lehon
13

OCMW Ganshoren Woeste 88


Liedts St.-Servaaskerk Colonel Bourg
Centrum Bruxellois Tour Et Taxis Bienfaiteurs
Pannenhuis

47
Entrepôt
Brusselaars Thurn En Taxis Lefrancq Coteaux Weldoeners Patrie Lebrun Kolonel Bourg
Stapelhuis Destouvelles Robiano 66
Wijnheuvelen Vaderland
Escaut 25

230-231-232

242-243-245
Den Hoorinck Van Page Place R. Astrid Tour et Taxis 62 Meiser

240-241
Ganshoren- Het K. Astridplein Léopold I Odon Schelde 12
Steamers Thurn en Taxis 65
Sport Veroost Neuberger Lowet Nereus Leopold I Warland Thomas 358 Meiser

8- 51
Maalbeek Stoomboten Glibert
51

35 18-3
84

0
D

89

270-271

41
(Zellik) 87 Firmin 4 14 20

3
35
93

92
Chopin Bremer

8
Lecharlier Vanderstichelen Picard 20
Miroir WTC 57 61 Méridien Geefs
14 Divin S
212-213-214

Spiegel Belgica Middaglijn Dailly Max Plasky


Gare du Nord

25
Basilix Sainte-Marie Clays Godd. Z
Broustin Avenue du Port Steurs Fuss Opale
Noordstation Sint-Maria Bossuet Brabançonne
Havenlaan 61 Opaal
Simpson Willebroek Bruxelles-Nord Radium Levie
Bois des Îles Limite

272
21
Parc Élisabeth Brussel-Noord Rue Traversière Grens
Eilandenhout Gillon Houwaert Vinçotte
Elisabethpark Jubilé Dwarsstraat 28 Plasky
Sorensen Riethuisen Nicolay Diamant
82 84 87 Jubelfeest 58
Berchem 13 2 6 Sainctelette 25 55 Clovis Luther

79
63
Botanique

12
Station 212-213-214 51
Yser Quetelet Braemt Chasseurs Ardennais
Beeckmans Elisabeth Ribaucourt Rogier

59
Pampoel IJzer Kruidtuin Ardense Jagers Victor Hugo
Pleinstraat Tieboutstraat
212-213-214 Gutenberg Vergote
Simonis 129-212-213 358 270-271-272 Marguerite
Berchem-Shopping Pl. M. d'Autriche 318-351-410 de Jamblinne
Groot-Bijgaarden M. Van Oostenrijkpl.
Collège Sacré-Coeur
2 9 13 87
214-355
61 60 Margareta
Heilig Hartcollege Ourthe 63
de Meux
87
Ypres Saint-Louis 318-351-410
61
Vanhuffel 89
St-Josse
W. Wilson Georges Henri
Parc Monnet 355 Ieper Martyrs Ambiorix Gueux Wappers
5

21
Alcyons
35

Monnet-park Goffin Martelaars Presse St-Joost Geuzen


Bossaert-Basilique Besme Liberté Chevalerie
Gr.-Bijgaarden Merchtem
20

Drukpers

64
Bossaert-Basiliek Vrijheid Bruxelles-Congrès Michel-Ange Ridderschap
9

Station Petit Château Congrès


12

Valida Autrique Brussel-Congres Livingstone Michelangelo 39 44


Azur Bénès Bastogne Sippelberg Klein Kasteeltje Congres Madou
Groot-Bijgaarden 19 Bayens Azuur Vereman Schweitzer Bastenaken 20 Treurenberg 61 81

59
Comte de Flandre
Ossegem Zwarte Vijvers Sint-Katelijne De Brouckère Gare Centrale Park 36 79 Merode
Graaf van Vlaanderen Arts-Loi Maalbeek
355 Cimetière de Molenbeek Osseghem Étangs Noirs Sainte-Catherine Centraal Station Parc Schuman
E Liedekerke
Hunderenveld
20 Begraafplaats van Molenbeek Kunst-Wet Maelbeek
82
Sept Étoiles Karreveld
129-136 Zeven Sterren Comhaire Genot Van Zande Schuman
51

Place de l'Église Merod


Trèves Gaulois
Moeremanslaan
49

Kerkplein Trier Toulouse Froissart Nerviens


Broek Leroy Arenberg Galliërs
810

20 Borne 29 47 66 38 63 Nerviërs

92
Mennekens Paal 27 Place St-Pierre
Gemeenteplein 71 88 65 86 St-Pietersplein
Cimetières Thym

93
Maricolles Porte de Flandre Dansaert Trône
Bourse Palais
89

Maricollen Begraafplaatsen Elbers Hoogbosch Tijm Candries Beekkant Vlaamsepoort Bozar Parc Léopold
Thieffry
Condor Beurs Paleizen 54 Troon
82

Savonnerie

E
87 12 21
0

Kasteelhoeve 87 Leopoldspark
129

Zeepziederij Royale Leman

86
Berchemstraat Joseph Baeck 33 Grand-Place Acacias
Dubois Éléphant Koning Luxembourg
Machtens 86 Grote Markt 95 Acacia Roi Vainqueur
Luxemburg

60
Olifant 38

36
86

Marktplaats Baron de Viron 86 1 Saint-Géry Bibliothèque 71 Koning Overwinnaar


Tamaris 33

80
59
Sint-Gorik Bibliotheek Louis Hap
Prince de Liège Tamarisken Rue de Dilbeek Weststation Science
Porte de Ninove 48 95 Onze Novembre
Kalenbergst. St.-Antoon Tourelle Moortebeek Prins van Luik Dilbeekstraat Gare de l'Ouest Petit Sablon Wetenschap
Ninoofsepoort Elf November
126-127-128-129 126-127-128-129 126-127-128
Manneken Pis Kleine Zavel
Buanderie Jourdan
137 136-137 86 34 64 80 Museum Fétis
820 82 Washuis La Chasse
Rue de l'Obus Scheut César De Grand Sablon Naamsepoort 34
Dilbeek Kaudenaardest. Quatre Vents Triangle Arts et De Jacht
13

Bomstraat 80
Paepe Porte de Namur
6-

46 Vier Winden Duchesse Driehoek Grote Zavel Idalie Étangs


13

Stelplaats Métiers Anneessens


48
7

Jacques Brel Hertogin Vijvers


Moortebeek Chapelle Poelaert

38
46

95
Ninove Peterbos Paulsen Porte d'Anderlecht Varia
Henri Rey Kapellekerk
49 Quart.St-Boniface
Dilbeek Zuurweide Anderlechtsepoort Louise
27
89
F Groot-Bijgaarden Vétérans Coloniaux
Liverpool
Jeu de Balle
Vossenplein
Louiza
St-Bonifaaswijk
Blyckaerts
Natation
Zwemkunst
Koloniale Veteranen
Delacroix 8 33 97 Buedts
82

Jakob Smits Fernand Cocq


51

Willemyns

E
Birmingham

54
Hôpital St-Pierre
Lemonnier Stéphanie Malibran Église St-Antoine
Beauté St-Pieters-ziekenhuis Arsenal
Boudewijnln. Fruits Stefania Sint-Antoonkerk
Westland Shopping 89 Schoonheid Aumale Musée d'Ixelles Arsenaal
Fruit Germoir
13

Museum van Elsene


6
-1

Vlinderstraat Maison d'Erasme Mouterij


Munthof
37

75 Defacqz
Erasmushuis Vander Bruggen Clemenceau Wery
Hôtel des Monnaies

Av

81
Ternat Neerhofstraat 116-117 René Henry Rodin VUB Strat
Vanne

en
116-117
118-810

Dilbeek Rondenbos 118-810 Broeren Conseil

ue
Krijgsku
46

Saint-Guidon Verlaat Levure


Raad Flagey

Lo
Schepdaal Résistance Albert I Bara Gist Delporte
Chée. de Charleroisestwg.
Sint-Guido

uis
Leerbeek De Linde Verzet Douvres 81 Dautzenberg 59

e-
Dover Etterbeek G

93
75 140

Lo
49
Zuidstation Faider

uiz
Pommier 75 46 Etterbeek Sta
46 81 Gare du Midi Porte de Hal Ziekenhuis Etterbeek-Elsene

ala
Goede Lucht Appelboom
W-365

Hôpital J. Bracops Hallepoort

an
27 49 50 Hôpital Etterbeek-Ixelles
Bon Air J. Bracops ziekenhuis Bailli
116-117-118 Cureghem Goujons Ancien Dépôt 78 Sint-Gillisvoorplein Biarritz
Av. Fonsnylaan

Scherdemael Baljuw

34
Sibelius Parvis de Saint-Gilles Étangs d'Ixelles

25
Meir Kuregem Grondel Oude Stelplaats
136-137

Pl. Victor

1-
Scherdemaal

34
Eloy Hortapl. Vijvers van Elsene

3-
R. Veeweyde
Tariefzone MTB

34
Vanhellemont Pont du Canal

95
71

54

36

8-
Veeweidestr. Suède Janson Géo Bernier
81

34
Vaartbrug

6
Vétérinaires Roffiaen

9
Zweden

C
Neerpede Ysaye Veeartsen Horta Morichar 81 Vleurgat Abbaye
Biestebroeck Abdij Thys

71
Trinité Buyl
Veeweide Bethléem Guillaume Tell Barrière
G Avenue du Roi
97

van Beethoven Deux Gares Moris Drievuldigheid


Démocratie

72
Veeweyde Koningslaan Bethlehem Willem Tell Bareel
Twee Stations Cambre-Étoile
Democratie 81
Van Eyck Jeanne
136-137 Ter Kameren-Ster Cimetière d'Ixel
Aristide Petite Île W-365 Johanna
Zone tarifaire MTB

Frans Hals Imprimerie Washington Begraafplaats v


75 Briand Klein Eiland
0

Drukkerij 72
81

Relais
Brugmannlaan

Parc Vivès Combaz Ma Campagne 93


Lombardie Pleisterp
60

38
Debussy ULB
Vivès-park Legrand
54

Lombardije
92

Hermes Orban Lepoutre Patton


Rochefort
48

Frans Hals van Kalken Solbosch


Bizet Darwin Solbos
Martin Waxweiler 97 Prison
Marius Renard Albert Gevangenis Georges
78

Luther King Berthelot


141-142-144
145-170-171

81 Wiels 37 Brugmann Bascule


Marie-Jo
W
Avenue Van Volxemlaan

ate

Laîné Berkendael Avenue de


Digue du Canal Molière B
rlo
97

50
Île Sainte-Hélène Charroi l'Orée Zoomlaan
o

Marie Curie Vaartdijk Berkendaal B


se

Het Rad Eiland Sint-Helena Gerij Stallaert


W nw

Mont Kemmel
ste

Huit Heures Union


-3 eg
e
65
Avenue

Oostende
La Roue Acht Uren 49 Kemmelberg
153-154-155

32

Gossart Longchamp

36
Ostende
Wauters 7 Churchill Cavell

6
810

Châtaignes 54 Avenue Churchill


54 Kastanjes Jupiter Timmermans Churchilllaan
Trèfle Colombophiles Labeur Forest Centre (Bervoets)
Ch

Klaver Duivenmelkers Arbeid Vanderkindere


98 Vorst Centrum (Bervoets) Tournoi
82

au

Multipharma CERIA 75 3
ss

Zaman-Forest Nat. Steekspel Molière- Avenue René Gobert


ée

141 COOVI Longchamp Montjoie René Gobertlaan


de

Zaman-Vorst Nat. 48 Brunard


Boulevard International Duden 51
H
W

Erasme Campus COOVI Monaco


ate

Internationalelaan Altitude Cent Messidor Avenue De Fré


Campus CERIA
60

rlo

Erasmus Eddy Merckx Mystère


Hoogte Honderd
o

Mysterie De Frélaan
Langeveld René Gobert
142 141-142 Forest-Midi Forest Centre Forest National Coghen
810 Bollinckx Vorst-Zuid Vorst Centrum Boetendael Houzeau Floride
Croix de fer Meylemeersch Vorst Nationaal Domaine Statuaires
5
38

Peyo
Chaussée d’Alsembergsesteenweg

IJzerkruis Mijlenmeers Leemans - Saint-Nicolas Beeldhouwers Zeecrabbe Florida


15

Leerbeek via Lennik Domein Héros Gendarmes


W-365

Eddy Merckx Sint-Niklaas


3
-1

Leerbeek via Gaasbeek Saint-Denis Gendarmen


54

Roosendael Helden 41
-1

Sint-Denijs Forestoise
55

Ikea Mozart 37
Hôpital Sainte-Elisabeth
-8

43
136-137
10

Forest-Est Collège Saint-Pierre Sint-Elizabeth-ziekenhuis


Humanité
51
144-145
170-171

Vorst-Oost Sint-Pieterscollege 38 41 98
Humaniteit Max Waller 48 Observatoire
Bens 43 Vert Chasseur
Decroly Sterrenwacht
98

78 Aulne Marlow Groene Jager


Negenmanneke Bempt Uccle-Stalle Elzeboom Mercure
Ukkel-Stalle Wolvendael Montana
Mercurius
Zo

153-154-155-810

Neerstalle Xavier de Bue Gare de Saint-Job


n e

50 Thévenet Lancaster Station Sint-Job


ta

Hamoir
rif

Victor Allard
52 53
32

Gilson Rue Longue Uccle Sport 92


ai

Vivier d'Oie
170-171
re

Bezemstraat Langestraat Ukkel Sport Merlo Dieweg 97 Diesdelle


M

Globe
TB

Drossart
14

Pathé Egide Van Wagon


4-

Drogenbos- Carrefour Stalle Drossaard De Wansijn Place Saint-Job


14

G. Deruyverstraat Kruispunt Stalle Ophem Wagen


E. Ghijsstraat Shopping Eggergat 60 Sint-Jobplein Vivier d'Oie
98 43
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam + voornaam ...................................................................................................
Email ...........................................................................................................................
Tel ...............................................................................................................................

EERSTE KEUZE TWEEDE KEUZE


ACTIVITEIT AANTAL TIJDSTIP TIJDSTIP
Voor de ontdekkingsreiziger
Boottocht Vivaldi
Boottocht Verdi
Segway
Hop on Hop off
Stripwandeling met gids
Stripwandeling zonder gids
Art Nouveau wandeling met gids
Sollen met Marollen:
wandeling met gids
Sollen met Marollen:
wandeling zonder gids
Van Congo tot Matongé:
wandeling met gids
Ilot sucré: wandeling met gids
Ilot sucré: wandeling zonder gids
Is dit Molenbeek?
wandeling met gids
Molenbeek kanaalzone Zuid:
wandeling zonder gids
Een kijkje nemen
Chocostory: chocolademuseum
Bozar meets Breugel tentoonstelling
Bozar meets Breugel wandeling
Atomium
Trainworld
Coudenberg 6 tot 8 jaar
Coudenberg 10 tot 15 jaar
Muntschouwburg
BELvue museum
Broodhuis
Museum voor natuurweten-
schappen
Trammuseum
Trammuseum met historische tramrit
Stadion RSC Anderlecht

54 55
EERSTE KEUZE TWEEDE KEUZE
ACTIVITEIT AANTAL TIJDSTIP TIJDSTIP

The show must go on


BB
Wonderland
Theatervoorstelling MET DANK AAN
“Wa Wilder man”
Filmvoorstelling “BINTI”
Grenzen verleggen Ik dank vooreerst het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de KBC Bank
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Zonder hun steun zou deze
Initiatie boksen
Familiedag geenszins mogelijk geweest zijn.
Airtrack
Bowling
Ik dank Bruzz, de MIVB en het Stadsbestuur van Brussel om hun mede-
werking bij ‘Het G-beuren’.
Roeien op het kanaal
Hoogteparcours en klimmen Ik dank de bedrijven, instellingen en organisaties die een activiteit
adopteren.
Avontuurlijk fietsen
Technopolis: geheime agent Ik dank de peuters van het kinderdagverblijf Harlekijntje en de kleuters
en leerlingen van de vrije basisscholen Angelusinstituut, Heilig-Hartcolle-
Playboxatelier
ge, Heilig-Hart, Sint-Jozefscollege, Sint-Lutgardis, Sint-Martinus, Sint-Pie-
G-sport
ter & Sint-Guido, Sint-Pieterscollege, SPES en de vrije kleuterschool Het
Voor de creatievelingen Klimmertje voor de tekeningen die deze wegwijzer kleur geven.
Cookiefactory
Ik dank de leerlingen van de Cardijnschool voor het ontwerp van de
Brussels dialect affiche en de leerlingen van het Sint-Guido-Instituut voor de informatie-
Chocostory: chocolade maken ve powerpointpresentatie.
Grafitti Ik dank de leden van de werkgroep ‘Familiedag’ van het Directiecomité
Voor de uitvinder voor hun creativiteit, aanstekelijk enthousiasme en inventiviteit bij het
Virtual room uitwerken van het ‘G-beuren’.
Technopolis: 3D-tekeningen Ik dank de personeelsleden van de centrale diensten voor hun inzet bij
Technopolis: DNA de realisatie van deze Familiedag.
Maar ik dank vooral alle deelnemers aan deze Familiedag.
Kinderbarbecue
Kinderspaghetti
Barbecue
Spaghetti
Piet Van Speybroeck
voorzitter
Wenst u een MIVB dagticket? JA NEEN aantal ……………..

Datum en handtekening

56
ERECOMITÉ
Ardor;
Kardinaal Jozef De Kesel, Aartsbisschop Mechelen – Brussel;
Brigitte Grouwels, parlementslid Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Piet Van Speybroeck, voorzitter Raad van Bestuur.
Guido Van Waeyenberge, oud-voorzitter Raad van Bestuur;
Jos Verelst, oud-voorzitter Raad van Bestuur.

STEUNCOMITÉ
Marijke Chielens, ondervoorzitter Raad van Bestuur;
Benjamin Dalle, directeur Ceder;
Directiecomité Sint-Goedele Brussel;
Steven Dubaere, lid Raad van Bestuur;
Kurt Gutschoven, lid Raad van Bestuur;
Hans-Karl Mariën, lid Raad van Bestuur;
Gilbert Parewyck, lid Raad van Bestuur;
Elke Roex, schepen Nederlandstalige Aangelegenheden Anderlecht;
Jean-Marie Sempels , lid Raad van Bestuur;
Raf Van Den Storm, lid Raad van Bestuur;
Matthias Van Holm, lid Raad van Bestuur.

Verder gaat onze dank ook naar

die het slotfeest adopteerde.

Met de medewerking van