You are on page 1of 2

COLEGIUL AGRICOL “DIMITRIE CANTEMIR” HUSI

PROIECT DE SPECIALITATE PENTRU


CERTIFICAREA COMPETENȚELOR
PROFESIONALE

SPECIALIZAREA:TEHNICIAN HORTICOL

INDRUMATOR:
Prof.ing. SPÎNIȘTEANU IULIAN

Candidat:
HUȚUȚUI C. COSMIN

2018
TEMA PROIECTULUI:

TEHNOLOGIA DE ÎNTREȚINERE A
PLANTAȚIILOR VITICOLE TINERE ÎN ANUL
1,2 ȘI 3 PE O SUPRAFAȚĂ DE 3 HA