You are on page 1of 1

CUPRINS:

CAPITOLUL. I. INTRODUCERE
1.1. Importanţa viticulturii
1.2. Situaţia viticulturii pe glob
1.3. Situaţia viticulturii în România
CAPITOLUL II MEMORIU DESCRIPTIV CONDITIILE PECOCLIMATICE
DIN PODGORIA HUSI-CENTRUL VITICOL HUSI
2.1.Asezare geografica
CAPITOLUL III TEHNOLOGIA DE ÎNTREŢINERE A PLANTAŢIILOR
TINERE DE VIŢĂ RODITOARE
3.1.Lucrările de întreţinere în anul I de la plantare
3.2.Lucrările de întreţinere în anul II de la plantare
3.3.Lucrările de întreţinere în anul III de la plantare
3.4.Sistemele de taiere
3.4.1. Sistemul de taiere cu elemente scurte.
3.4.2. Sistemul de taiere cu elemente lungi.
3.4.3. Sistemul de taiere cu elemente scurte si lungi (mixt).
3.5.Forme de conducere
3.5.1. Conducerea pe tulpini joase este mult raspandita in arealele cu
3.5.2. Conducerea pe tulpini semiinalte.
3.5.3. Conducerea pe tulpini inalte.
CAPITOLUL IV FISE TEHNOLOGICE
4.1.Fisa tehnologica pentru pregatirea terenului si infiintarea plantatiei
4.1.1. Primul si al doilea an de pregatire a terenului
2.1.2. Fisa tehnologica pentru intretinerea plantatiei in anul I de la infiintare
2.1.3. Fisa tehnologica pentru instalarea sistemului de sustinere
2.1.4. Fisa tehnologica pentru intretinerea planttiei in anul II de la infiintare
2.1.5. Fisa tehnologica pentru intretinerea plantatiei in anul III de la infiintare
SISTEMA DE MASINI FOLOSITE
BIBLIOGRAFIE