You are on page 1of 3

OBIECTIVELE ŞI MIJLOACELE ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE A

UTILAJELOR
Activitatea de întreţinere şi reparaţii a devenit o problemă tehnologică, în timp ce o lungă
perioadă de timp era considerată ca o activitate anexă neimportantă. Această modificare de
optică este firească, deoarece astăzi într-o întreprindere constructoare de maşini exisă un număr
foarte mare de utilaje diversificate.

Obiectivele întreţinerii şi reparaţiei utilajelor dintr-o întreprindere sunt:

menţinerea stării evitarea reducerea limitarea la un asigurarea


utilajului la întreruperilor de timpilor nivel minim a funcţionării
parametrii care producţie, neproductivi în cheltuielilor utilajelor în
să asigure datorită avariilor; scopul micşorării efectuate cu condiţii de
cantitatea, cheltuielilor pe lucrările de securitate deplină
calitatea şi unitatea de întreţinere şi în exploatare.
continuitatea produs; reparaţii;
producţiei;

Existenţa unui compartiment de întreţinere şi reparaţii este justificată de necesitatea


asigurării utilizării permanente a echipamentelor şi clădirilor din întreprinderile tot mai
complexe.
Domeniul de activitate al compartimentului de întreţinere este diferit de la o întreprindere
la alta, dar cuprinde în general, următoarele lucrări:
întreţinerea şi repararea echipamentului şi clădirilor;
modificările aduse acestora;
montarea şi punerea în funcţiune a noilor echipamente;
livrarea de utilităţi în scopuri de producţie (apă, energie electrică, aer, abur, gaze etc.);
controlul şi evidenţa cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii;
paza contra incendiilor.

Pentru atingerea obiectivelor compartimentul de întreţinere trebuie să se folosească de


principalele mijloace:
să se constituie într-un organism proporţional dimensionat cu cadre şi bine organizat în
funcţie de specificul întreprinderii;
să elaboreze un program de lucru bine conceput;
să-şi organizeze disponibilul de piese de schimb în funcţie de necesităţi;
să evidenţieze şi să studieze continuu cauzele avariilor şi să prevadă remediile;
să lucreze în strânsă colaborare cu celelalte compartimente, astfel ca să se asigure
funcţionarea utilajelor prin respectarea programelor;
să se informeze permanent în pas cu progresul tehnologic, în domeniul materialelor,
metodelor şi echipamentelor noi
ACTIVITĂŢILE DE ÎNTREŢINERE
Tabel nr. 1
ACŢIUNEA CE CUPRINDE CUI REVINE
Activităţi efectuate pentru
evitarea lucrărilor de reparaţii
Personalului de deservire şi
şi pentru ca lucrările de
Previziunea întreţinerii a celui de întreţinere din
întreţinere inevitabile să fie
secţii
efectuate cel mai comod
posibil
Activităţi efectuate pentru
reducerea uzurii, menţinerea
Personalului de întreţinere
utilajelor în bune condiţii de
Întreţinerea preventivă din secţii şi ateliere care
funcţionare şi evitarea
execută reviziile
opririlor neprevăzute
provocate de accident.
Activităţi efectuate pentru
corijarea defectelor, înlocuirea
Personalului de întreţinere
pieselor uzate, revizuirea şi
Întreţinerea corectivă din secţii şi ateliere care
renovarea utilajelor într-un
execută reparaţiile
mod care să le redea calităţile
lor de funcţionare şi precizie.
Activităţi ca: previziunea pe
termen lung şi scurt,
Persanului de conducere a
organizarea muncii, studiul de
Evidenţă şi planificare activităţii de întreţinere şi
costuri, înregistrarea cauzelor
reparaţii.
proastei funcţionări a utilajelor
.