You are on page 1of 1

Biserica de Lemn- o comoară a arhitecturii medievale moldovenești – este cea mai veche

biserică de lemn din țară, construită încă în secolul XVII în cadrul Mănăstirii Hârjeuca, raionul
Telenești.

În 1820, după ce mănăstirea reușește să-și construiască o biserică din piatră, biserica de lemn
este dezasamblată și transportată în satul Hirișeni, la cererea sătenilor care nu aveau biserica lor.
Aceatsa a servit credincioșilor din sat până în anul 1928, când și în Hirișeni a fost înălțată o nouă
biserică din piatră. După anii 60, în perioada comunistă, lăcașul a fost abandonat și lăsat fără
întreținere, devenind o simplă capelă de cimitir.

A fost dată uitării până în 2010, când a fost dezasamblată din nou și adusă la Chișinău. Astăzi
aceasta face parte din complexul „Muzeul Satului”.

Pereții bisericii, construite din stejarii codrilor Moldovei mai păstrează și astăzi plăcuțele de
numerotare. Sub ruinele bisericii au fost găsite icoane încă din secolul XVII, și o parte din
iconostas, care a permis restaurarea acestuia în întregime. Bârnele erau prinse cu amestec de var
și de lână de oaie, apoi legate cu funii. Tencuiala pusă astăzi ar putea rezista și o mie de ani.

Reconstrucția a durat mai mult de un an și 4 luni, acoperișul și turla reprezentând copii fidele ale
celor originale. Acest exemplune dovedește că monumentele arhitecturale, chiar dacă se află în
ultima fază de degradare, mai pot fi salvate. De aceea, implicarea oricăruia din noi, poate salva o
comoară.