You are on page 1of 3

SISTEME DE INTRETINERE SI REPARATII

Natura activitatii de intretinere si reparatii depinde de tipul operatiilor si de felul utilajelor


folosite de intreprinderea respectiva. Astfel, pentru echipamentele care se folosesc in birouri
(calculatoare, copiatoare, imprimante), intretinerea si repararea se face de catre intreprinderi
specializate, pe baza unui contract de service.

In intreprinderile mici si mijlocii cu profil de productie, care folosesc utilaje si instalatii


complexe si specializate, importanta activitatii de intretinere si reparatii creste. In acest caz,
sarcinile de intretinere curenta pot fi atribuite muncitorilor direct productivi, iar pentru activitatea
propriu-zisa de reparatii se impune crearea unei subunitati de intretinere si reparatii, in care sa
lucreze personal specializat.

O intreprindere are posibilitatea sa opteze pentru unul sau mai multe sisteme de
intretinere si reparatii, principalele alternative in acest sens fiind:

1) Sistemul de intretinere si reparatii preventive urmareste sa evite uzura avansata a


utilajelor si caderile accidentale ale acestora. Principalele variante ale acestui sistem sunt:

a) intretinere si reparatii preventive sub forma reviziilor tehnice si a reparatiilor


planificate (reparatii curente de gradul I si II, reparatii capitale), care necesita elaborarea unor
normative tehnice de reparatii pe grupe de utilaje de acelasi tip (eventual acestea pot fi preluate
de la intreprinderi similare mari) si care se refera la urmatoarele elemente:

- ciclul de reparatii care se caracterizeaza printr-o durata si


structura. Durata ciclului de reparatii exprima intervalul de timp dintre doua reparatii capitale,
inclusiv durata uneia dintre ele. Structura ciclului de reparatii cuprinde numarul, succesiunea si
felul reparatiilor care urmeaza a fi efectuate in cadrul ciclului, fiind particularizata pe tipuri de
utilaje, conform caracteristicilor acestora.

- durata de functionare intre doua reparatii succesive, care reprezinta intervalul de


timp in care utilajul poate fi exploatat fara a necesita nici o interventie.
- durata de imobilizare in reparatii, care exprima intervalul maxim de timp (in zile
lucratoare) in care utilajul poate sta in reparatii, fiind o marime dependenta de caracteristicile
tehnice ale acestuia.

- timpul necesar pentru executarea reparatiilor, care se stabileste pe tipuri de utilaje


si feluri de lucrari de reparatii, luand in considerare complexitatea lucrarilor si marimea formatiei
de lucru care poate lucra efectiv, asa incat printr-o concentrare de forte, la efectuarea unei
anumite lucrari de reparatii, sa poata fi redusa durata de imobilizare a utilajelor in reparatii. Prin
urmare exista o relatie de dependenta intre 'durata de imobilizare in reparatii a unui utilaj' si
'timpul necesar pentru executarea reparatiilor', in sensul ca aplicarea unor masuri tehnico-
organizatorice poate influenta favorabil durata efectiva de imobilizare in reparatii;

- felul si succesiunea interventiilor;

- costul maxim admis al reparatiilor (exprimat in % din valoarea de inlocuire a


utilajului), reprezinta limita maxima a cheltuielilor admise a se efectua, pe feluri de lucrari de
reparatii, fiind un element de baza in aprecierea eficientei economice a executarii lucrarilor de
reparatii planificate.

b) intretinere si reparatii preventive sub forma verificarilor periodice,


reviziilor partiale si a reviziilor generale, a carei aplicare necesita fise tehnologice pe tipuri de
utilaje si feluri de lucrari, care sa contina operatiile aferente acestor lucrari si timpul normat
aferent.

c) intretinere si reparatii preventive pe grupe de utilaje prin stabilirea


frecventei interventiilor consta in stabilirea pentru fiecare grupa de utilaje de acelasi tip a
intervalului de timp (in luni calendaristice) intre doua lucrari de reparatii consecutive, pe baza
minimizarii costului total al prevenirii defectiunilor si al repararii utilajelor din grupa respectiva.
Lucrarile de reparatii care se vor executa in cadrul acestui sistem nu sunt diferentiate pe categorii
de dificultate, astfel ca le denumim simplu 'reparatii preventive', iar operatiile componente se vor
stabili concret, in momentul opririi utilajului pentru efectuarea fiecarei reparatii.
2) Sistemul de intretinere si reparatii in functie de starea utilajelor (intretinere
predictiva) se caracterizeaza prin aceea ca utilajele sunt oprite numai cand starea lor reclama
acest lucru, iar piesele si subansamblele se inlocuiesc cand defectiunile sunt in faza incipienta.
Aplicarea acestui sistem necesita urmarirea continua a starii utilajelor, prin compararea valorilor
limita ale parametrilor si identificarea unor nereguli in functionarea utilajelor. Parametrii privind
functionarea utilajelor (viteza de lucru, temperatura, precizia) trebuie masurati in mod continuu,
evaluati si interpretati, pe baza lor putand fi anticipata starea tehnica viitoare a utilajelor.

3) Sistemul de intretinere si reparatii in functie de necesitati (intretinere de


remediere) consta in exploatarea utilajelor pana in momentul in care, datorita uzurii fizice
avansate a acestora, se produc caderi accidentale. In acest caz se renunta la eforturile de urmarire
a starii tehnice a utilajelor, ceea ce face imposibila atat prevederea momentului in care se vor
produce caderi accidentale, cat si a volumului de munca vie si materializata necesar remedierii
defectiunilor.