You are on page 1of 1

Constructor :

Proiect :
Data :

FIŞA DE EXCAVARE

PUŢ sau PANOU Nr.

UTILAJ Nr Grosime……... m

Adâncimea
Faza exec.
Defecţiune

Intreţinere
Deplasare
Excavare

Diverse
Data

Ora

Observaţii Lungime ……m


panou
Natura Cota
teren teren

Curatare
panou

Caracteristici fluid de foraj inainte de betonare:


* Densitate: g/cm 3
*Vascozitate (Marsch): s
*PH :
*Filtrat : ml Adâncimea conf. proiect
Adâncimea reala
Cota superioară a grinzii de ghidaj

SEMNĂTURI : LEGENDA
Panou betonat anterior
Sef santier Nivel superior argilă
RTE Fundul panoului
CQ

Diriginte de santier :

Formular Cod AQ 01-39_REV 01