You are on page 1of 1

Природно кретање становништва у Републици Србији, 2014.

Број становника 30.06. 7131787

Живорођени 66461
Мртворођени 348

Умрли 101247
Умрла одојчад 381

Природни прираштај -34786

Показатељи природног кретања становништва у Републици Србији, 2014.

Живорођени на 1000 становника 9.3


Умрли на 1000 становника 14.2
Природни прираштај на 1000 становника -4.9

Умрла одојчад на 1000 живорођених 5.7

Просечна старост мајке при рођењу детета 29.2


Просечна старост мајке при рођењу првог детета 27.9
Просечна старост умрлог лица 74.3

Очекивано трајање живота 2012-2014


Мушко 72.6
Женско 77.7