You are on page 1of 18

Akda Mga Tauhan at Katangian Paboritong Tunggalian Resolusyon

Kaganapan/ Senaryo
Illiad at Achilles- anak ng sundalo na si Peleus at ng nimpa ng dagat na Illiad Digmaan sa pagitan ng Sa labanan,
Odyssey si Thetis. Ang pinakamakapangyarihang mandirigma sa The Troy at Achaean inirerekomenda ni
Iliad at ang kumander ng mga Myrmidons. Mapagmataas at Ang paborito kong Nestor na patnubayan ni
matigas ang ulo, siya ay mabilis magalit lalo na noong nalaman kaganapan sa Illiad ay kung Ang digmaang ito ay Patroklos ang
niya na ang kanyang karangalan ay na-dungisan. saan kinuha ni Haring Priam nagsimula sa pag-agaw ni Myrmidons, habang na
ang bangkay ni Hector mula Paris kay Helen galing sa nakasuot ng armor ni
Agamemnon- Hari ng Mycenae at pinuno ng hukbo ng Achaea; kay Achilles na nag-iisa. Dito kanyang asawa na si Achilleus. Ginagawa niya
kapatid ni Haring Menelaus ng Sparta. Siya ay mapagmataas at masasalamin ang pag-ibig ng Menelaus. ito at napatay.
madalas na makasarili. Tulad ni Achilles, wala siyang isang ama para sa kanyang
konsiderasyon at pag-iisip. anak. Walang pag- Bangayan sa pagitan ni Si Achilles ay muling
aalinlangang pinuntahan Achilles at Agamemnon bumalik sa labanan
Patroclus- Ang matalik na kaibigan, kasamahan, at tagapayo ni niya si Achilles kahit na habang suot ang
Achilles. Si Patroclus ay lumaki na kasama ang dakilang maaring siyang patayin nito. Labis ang poot ni Achilles panibagong kalasag.
mandirigma sa Phthia, sa ilalim ng pangangalaga ni Peleus. Makikita rin natin dito na kay Agamemnon dahil sa Nakapatay siya ng
Tapat kay Achilles at sa mga layunin ng mga Achaean. nakipagsalo si Achilles kay pagkuha ng pagkadalaga maraming Trojan
Priam sa pagkain, tanda ng ng kanyang premyo sa kabilang na si Hector.
Odysseus- Isang mabuting mandirigma at ang pinakamatalino tunay na wakas ng hindi digmaan na si Briseis. Ito
sa mga kumander ng Achaean. Si Odysseus ay isa sa dalawang makataong galit ni Achilles. ay lumikha ng krisis para Bumagsak ang lungsod
pinakamahusay na pampublikong tagapagsalita ng Achaeans sa mga Achaeans dahil sa ng Troy at muling
kabilang si Nestor. Odyssey pagbitiw ni Achilles mula naibalik si Helen kay
sa digmaan. Ito ay Menelaus.
Diomedes- ang pinakabata sa mga kumander ng Achaean, si Ang pinakapaborito kong bumubuo sa pangunahing
Diomedes ay matapang at kung minsan ay napatunayan na parte ng kwento ay ang paksa ng The Iliad. Odyssey
mabagsik. paglalayag ni Odysseus
pauwi sa kanyang tahanan. Odyssey Nakauwi si Odyssey sa
Great Ajax- Isa sa mga kumander ng Achaean, ang Maraming napagdaanan na kanila. Doon naghihintay
pangalawang pinakamalakas na mandirigmang Achaean pagsubok ngunit siya rin ay Si Odysseus ay naglayag ang mga manliligaw ng
ikalawa kay Achilles. Ang kanyang pambihirang sukat at lakas nakauwi sa tulong ni pabalik sa kanila kanyang asawa. Sa tulong
ay tumutulong sa kanya na sugpuin ang kanyang mga kalaban. Athena. pagkatapos ng digmaang ni Athena, siya ay
Siya ay madalas na nakikipaglaban kasama ni Little Ajax, at ang Trojan ngunit sa kanyang maayos na nauwi at
pares ay madalas na tinutukoy bilang ang "Aeantes." paglalayag siya ay napatay ang mga
pinipigilan ng maraming manliligaw ni Penelope.
Little Ajax- Isang kumander ng Achaean, si Little Ajax ay ang mga karakter, isa na doon
anak ni Oileus. Madalas siyang nakikipaglaban kasama ni Great si Poseidon nag alit sa
Ajax, na ang taas at lakas ay komplimentaryo sa kanyang liit at kanya.
bilis.

Nestor- Hari ng Pylos at ang pinakamatandang komandante ng


Achaea. Dahil sa katandaan siya ay mahina na ngunit matalino.
Siya ay madalas na gumaganap bilang tagapayo sa mga
kumander ng militar, lalo na kay Agamemnon. Si Nestor at
Odysseus ay ang pinaka-magaling at mapang-hikayat na mga
orator ng Achaeans, bagaman matagal matapos si Nestor
magsalita.

Menelaus- Hari ng Sparta; ang nakababatang kapatid na lalaki


ni Agamemnon. Si Menelaus ay mas tahimik, hindi gaanong
kahanga-hanga, at hindi gaanong mapagmataas kaysa kay
Agamemnon. Bagaman mayroon siyang matapang na puso, si
Menelaus ay hindi kabilang sa pinakamakapangyarihang mga
mandirigmang Achaea.

Idomeneus - Hari ng Crete at isang iginagalang kumander. Si


Idomeneus ay namuno sa mga Trojans sa Aklat 13 .

Machaon - Isang manggagamot.

Calchas - Isang mahalagang manghuhula. Ang pagkakakilanlan


ni Calchas sa dahilan ng salot na siyang nanalasa sa hukbong
Achaean ang nagsimula sa bangayan sa pagitan ni Agamemnon
at Achilles na sumasakop sa unang labing siyam na aklat ng The
Iliad.

Peleus - ama ni Achilles at apo ni Zeus. Kahit na ang kanyang


pangalan ay madalas na lumilitaw sa mahabang tula, si Peleus
ay hindi kailanman lumilitaw nang personal.

Phoenix- Isang mabait na matandang mandirigma, tumulong si


Phoenix palakihin si Achilles habang siya ay binatilyo pa rin. Si
Achilles ay lubos na nagmamahal at nagtitiwala kay Phoenix, at
siya ay namagitan sa pagitan ni Achilles at ni Agamemnon sa
kanilang pag-aaway.

Ang Myrmidons - Ang mga sundalo sa ilalim ng utos ni


Achilles, mula sa bayan ng Phthia, Greece.

Hector- Anak na lalaki ni Haring Priam at Reyna Hecuba, si


Hector ang pinakamalakas na mandirigma sa hukbong Troyano.
Siya ay may kapintasan tulad ng kay Achilles, ngunit ang
kanyang bloodlust ay di gaanong kalubha kagaya ng kay
Achilles. Siya ay tapat sa kanyang asawa na si Andromache at
anak na lalaki na si Astyanax, ngunit galit siya sa kanyang
kapatid na si Paris dahil sa pagdadala ng digmaan sa kanilang
pamilya at lungsod.

Priam- Hari ng Troy at asawa ni Hecuba, si Priam ay ang ama ng


limampung Troyanong mandirigma, kabilang sina Hector at
Paris. Siya ay nakakuha ng paggalang sa parehong mga Trojans
at Achaeans dahil sa kanyang taglay na katalinuhan at sa
mapagkawanggawang tuntunin. Mabait siya kay Helen,
bagama't nalulungkot siya sa digmaan na dulot ng kagandahan
nito.

Hecuba - Reyna ng Troy, asawa ng Priam, at ina ni Hector at


Paris.

Paris- anak ni Priam at Hecuba at kapatid ni Hector. Si Paris ay


makasarili at madalas ay hindi makatarungan. Gumagamit siya
ng pana at palaso upang makipaglaban,ngunit mas higit niyang
gustong makipagtalik na lang kay Helen at hayaan ang iba na
lumaban para sa kanya at dahil dito umani siya ng panguuyam
galing kay Hector at Helen.

Helen- Ang pinaka-magandang babae noong sinaunang


panahon. Siya ay ninakaw ni Paris galing sa kanyang asawa na si
Menelaus. Galit siya sa kanyang sarili dahil sa paghihirap na
nadanasan ng mga tao sa Troy at Achaean.

Aeneas - Isang maharlika Trojan, ang anak na lalaki ni


Aphrodite, at isang makapangyarihang mandirigma.

Andromache - Ang mapagmahal na asawa ni Hector, si


Andromache ay nakiusap kay Hector na umalis mula sa
digmaan at iligtas ang kanyang sarili bago patayin siya ng mga
Achaean.

Astyanax - sanggol na anak ni Hector at Andromache.

Mahabharata Yudhishtra- Ang pinakamatanda sa mga kapatid na Si Yudhisthir ay nakipaglaro Tunggalian sa pagitan ng Ang digmaang
Pandava. Siya ay kilala rin bilang 'Dharamraj' at isang ehemplo ng dais sa mga Kauravas . mga Kauravas at Kurukshetra ay umabot
ng kabutihan. Inirerekomenda siya bilang pinakamatalino sa Natalo lahat ng nasakanya Pandavas ng hangang labing
mga kapatid ngunit hindi niya maprotektahan ang kanyang kabilang ang kanyang asawa tatlong araw na kumitil
asawa, si Draupadi sa laro ng pagsusugal dahil ang kanyang na si Draupadi. Sinimulan ni Ang salungatan sa pagitan sa buhay nina Bhishma,
kawalang-katiyakan at kawalan ng kakayahan ay mas Draupadi ang pagdarasal kay ng mag-pinsan ay lumitaw Abhimanyu, Dushasana,
nangibabaw kaysa sa mahusay na paghatol. Krishna upang protektahan para sa trono Drona, Karna, at
siya habang sinisira ni ni Hastinapura sa isang Duryodhana.
Arjuna- Isa sa mga kapatid na Pandavas, si Arjuna ay isang Dushasana ang kanyang Indian na kaharian na
magiting na mandirigma at isang bihasang mamamana na may saree. Habang sinimulan ni tinatawag
nakamamatay na katumpakan. Siya ang pinaka-mamahal na Dushasana ang pagbubukas na Kuru . Sangkot sa
alagad ni Guru Dronacharya. Kasama ni Yudhishtira, siya ay ng mga kanyang saree, ang digmaan ang iba’t-ibang
nasa gilid ng 'Dharma', moralidad at katuwiran. Ang pangalang kanyang saree ay patuloy na grupo na kaalyado
Arjuna ay nangangahulugang "isa sa dalisay na mga lumalawak at sa huli, si magkatunggaling grupo.
gawa." Sinasabing siya ay isang pagkakatawang-tao ng Dushasana ay napilitang
sinaunang pantas na si Nara. Isa sa mga pinakadakilang huminto. Masasalim dito
mamamana ng kanyang henerasyon, si Arjuna ay inilarawan ang pananampalataya ni
bilang napaka gwapo at tanyag sa mga kababaihan. Bukod kay Dushasana.
Draupadi, pinakasalan niya si Subhadra, at Ulipi.

Karna- Si Karna ay isang anak sa labas ni Kunti. Siya ang sentral


na karakter sa Mahabharata, ang walang talo na mandirigma.
Pinili ng prinsipe ang panig ng mga Kauravas kahit na sinubukan
ni Kunti na hikayatin siyang dalhin sa panig ng mga Pandavas.
Ngunit si Karna ay matapang at nakikipaglaban hanggang sa
wakas kung ano ang pinaniniwalaan niyang katotohanan.

Dhritarashtra- Ang bulag na hari ng Hastinapur na naniniwala


sa kanyang pagkabulag ay isang sumpa sa kanya. Nabigo siya
upang makuha ang pakikiramay ng mga mambabasa habang
wala siyang lakas ng kapangyarihan ng isang hari at nabigo
upang mapanatili ang kapayapaan sa kanyang pamilya at
kaharian.

Gandhari- Asawa ng Dhritarashtra na nagbibigay ng paningin sa


kanyang asawa. Isa siya sa pinakamatalinong babae na karakter
ng Mahabharata ngunit bumagsak bilang tahimik na papet sa
harap ng mga utos ng kanyang asawa. Nakuha niya ang
simpatiya ng mga mambabasa habang sinasaksihan niya ang
pagkamatay ng kanyang mga anak nang isa-isa. Siya lamang
ang may tapang na sumpain ang Panginoon Krishna sa huli.

Shakuni- Kapatid na lalaki ni Reyna Gandhari, siya ang isa sa


pinaka matalino at kinasusuklaman na karakter sa
Mahabharata. Gumawa siya ng mga plano laban sa kanyang
mga kaaway, ang mga Kaurav na walang tanda ng
awa. Ginagamit niya ang kanyang mga kasanayan sa pagsusugal
upang sirain ang kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng
pisikal, mental at emosyonal na pagpapahirap sa kanila. Siya ay
may pananagutan sa pagtatag ng batong pundasyon para sa
mapanirang digmaan ng Kurukshetra.

Dronacharya- Royal guro ng mga Pandavas at Kauravas. Siya ay


isang matapang at magaling na mandirigma Kinuha niya ang
panig ng 'Dharma' o katuwiran at sumusuporta sa mga
Pandavas hanggang sa wakas.

Duryodhana- Ang pinakamatanda sa angkan ng Kaurava, si


Duryodhana ay isang malakas at makapangyarihang lider.
Ngunit maaaring madaling mahikayat siya ng iba dahil binulag
siya ng kasakiman at paninibugho. Siya ay nasaksihan bilang
pinuno ng masasamang panig na may lakas ng loob at
potensyal na lumaban sa limang makapangyarihang kapatid.

Draupadi- Anak ni Haring Drupada ng Panchala. Pinakasalan


niya ang lahat ng limang Pandavas, bagaman nanalo si Arjuna
sa kanya sa Swayamvara. Dahil sa pangako ng lahat ng mga
kapatid ay dapat na ibahagi sa kanya sa kanilang lima.

Bhishma Pitamah
Siya ang anak ni Shantanu at Ganga. Namanata siyang hindi na
magkaroon ng anumang anak sa kanya na maaaring makakuha
sa trono. Sa laki ng sakripisyo niya ay siyang nagbigay sa kanya
ng pangalang "Bhishma" na nangangahulugang "isa na nakuha
ang isang kahila-hilot na panata". Siya ang sentinel ng
kasaganaan ng kaharian ng Hastinapur. Isa siya sa
makapangyarihang karakter ng Mahabharata, isang mahusay
na paglalarawan ng etika at pagkamakatarungan.

Canterbury Ang Tagapagsalaysay - Ang tagapagsalaysay ay ginagawang The Miller’s Tale May ibat-ibang tunggalian Tinapos ni Chaucer ang
Tales malinaw na siya ay isang karakter din sa kanyang aklat. Kahit na sa ibat-ibang kwento na mga kwento sa
siya ay tinatawag na Chaucer. Sa Pangkalahatang Prologo, ang Ang ikalawang kwento napaloob sa Canterburry pamamagitan ng
tagapagsalaysay ay nagtatanghal ng kanyang sarili bilang isang pagkatapos ng Knight’s tale. tales. Ang mga Retraction na nagsasabi
mahilig sa pakikipagtalik at walang kibo na karakter. Nang Ang kwentong ito ay isang manlalakbay ay sa mga lahat na nasaktan
maglaon, inakusahan siya ng Host na tahimik at madilim. katawatawa at hindi seryoso nagtunggalian sa kanilang at natamaan ng mga
kumpara sa naunang mga tales. patama ng kanyang mga
Ang Knight - Ang unang pilgrim na Chaucer isinalarawan sa kwento. kwento na isisi ito sa
general na prologo, at ang tagasalaysay ng unang kuwento. Ang Tungalian sa Wife of kanyang kakulangan ng
Knight ay kumakatawan sa perpektong Kristiyanong lalaki-sa- Ang "The Miller's Tale" ay Bath’s Tale edukasyon. tinapos niya
armas noong medibal na panahon. Siya ay lumahok sa hindi kuwento ng isang sa pamamagitan ng isang
bababa sa labinlimang dakilang krusada ng kanyang karpintero, at nang kanyang Nagkwento ang babae sa dasal para sa paghingi ng
panahon. Matapang, may karanasan, at mabait, ang asawa, at dalawang Bath patungkol sa kanyang tawad sa kanyang lahat
tagapagsalaysay ay lubos na hinahangaan siya. estudyante na sabik na buhay. Nagkwento din siya na ginawa habang
makipagtalik sa kanya. Ang tungkol sa isang knight na sinasabi niya ang tungkol
Ang Asawa sa Bath- Ang bath ay Ingles na bayan, hindi karpintero, si John, ay gumahasa sa isang babae sa mga secular at
pangalan ng asawa ng babae. Isa siyang mananahi, ngunit tila nakatira sa Oxford kasama kaya ito’y pinarusahan. paganong mga tauhan.
isa siyang propesyonal na asawa. Siya ay nag-asawa ng limang ang kanyang mas bata na Ang kanyang parusa ay
beses at nagkaroon ng maraming iba pang mga gawain sa asawa, si Alisoun, na isang dapat malaman niya ang
kanyang kabataan, na ginagawang mahusay ang kanyang lokal na kagandahan. Upang sagot sa tanong na: Ano
pagsasanay sa sining ng pag-ibig. Nagtatanghal siya bilang isang kumita ng pera, si John ay ang pinakagusto ng mga
taong nagmamahal sa pag-aasawa at kasarian, ngunit, mula sa nagpaupa ng isang kwarto kababaihan?
kung ano ang nakikita natin sa kanya, nagagalak din siya sa kay Nicholas na siyang may
mayaman na damit, pakikipag-usap, at pagtatalo. Siya ay bingi gusto sa kanyang asawa.
sa isang tainga at may puwang sa pagitan ng kanyang mga
ngipin sa harap, na itinuturing na kaakit-akit sa panahon ni Isang araw, naglakbay si
Chaucer. Siya ay naglakbay sa mga pilgrimages sa Jerusalem ng John at doon nasakop ni
tatlong beses at sa ibang lugar sa Europa. Nicholas si Alisoun.

The Pardoner- Ang mga Pardoner ay siyang nagbigay ng papa Samantala, si Nicholas ay
indulgences-reprieves mula sa pinetensya bilang kapalit ng mga naghahangad na gumugol
donasyon at kawanggawa sa Simbahan. Maraming pardoners, ng isang buong gabi sa mga
kabilang ang isang ito, nangongolekta sila para sa sarili. Sa bisig ni Alisoun sa halip na
katunayan, ang Chaucer's Pardoner ay nakapagpuno ng ilang sandali lamang silang
pandaraya, nagdadala ng isang bag na puno ng mga pekeng magkakasama sa mga
relics-halimbawa, inaangkin niya ang belo ng Birheng pagliban ni John. Gumawa
Maria. Ang Pardoner ay may mahaba, mamantika , dilaw na siya ng paraan. Sinabi niya
buhok at walang balbas. kay Juan na ang Diyos ay
magpapadala ng malaking
Ang Miller - Stout at brawny, ang Miller ay may kulugo sa baha tulad ng isang
kanyang ilong at isang malaking bibig, parehong literal at ipinadala niya noong
pasimbolo. panahon ni Noe. Sinabi niya
na sinabi sa kanya ng Diyos
Ang Prioress - Inilarawan bilang katamtaman at tahimik, ang na maaari nilang mailigtas
Prioress na ito (isang madre na pinuno ng kanyang kumbento) ang kanilang sarili sa
ay naghahangad na magkaroon ng katangi-tanging pamamagitan ng pagbitin ng
panlasa. Alam niya ang Pranses (bagaman hindi ang Pranses ng tatlong malalaking tubo
korte), siya ay nakapagsamit ng mabuti, at siya ay kawanggawa mula sa kisame hanggang
at mahabagin. matulog. Kapag
bumabangon ang tubig,
Ang Monk - Karamihan sa mga monghe ng Middle Ages ay pinutol nila ang mga lubid at
nanirahan sa mga monasteryo alinsunod sa Panuntunan ni San lumulutang. Naniniwala si
Benedict, na hinihiling na italaga nila ang kanilang buhay sa John sa kanya at nararapat
"trabaho at panalangin." Ang Monk na ito ay maliit na na umakyat sa kanyang tub.
nagmamalasakit sa Panuntunan; ang kanyang debosyon ay ang Iniisip niya na ginagawa din
pangangaso at pagkain. Siya ay malaki, malakas, at mahusay na nina Nicholas at Alisoun,
nakasuot sa pangangaso ng bota at balahibo. ngunit sa katunayan, sila ay
gumugol ng gabi nang
Ang Summoner - Ang Summoner ay nagdudulot ng mga taong magkasama sa kama ni
inakusahan ng paglabag sa batas ng Simbahan sa John.
eklesiastikanang hukuman. Ang Summoner na ito ay isang
malambot na tao na ang mukha ay nasugatan sa pamamagitan Lalong nagging katawatawa
ng ketong. Siya ay lasing madalas, ay magagalitin, at hindi ang pangyayari noong
partikular na kwalipikado para sa kanyang posisyon. dumating si Absolon.

Ang Host - Ang pinuno ng grupo, ang Host ay malaki, malakas,


at maligaya, kahit na siya ay may mabilis na pagkasubo.

The Canon- Misteryosong tao na kasama ang kanyang Yeoman.


hindi orihinal na kasama ng mga manlalakbay.

The Canon’s Yeoman- Katulong nang Canon na masyadong


maingay tungkol sa propesyon ng kanyang amo kaya biglang
umalis ang kanyang amo.

Jankin- ikalimang asawa ng babae sa Bath.


Uncle Tom’s Uncle Tom- Ang isang mahusay at banal na tao, si Uncle Tom Si Eliza at ang kanyang anak Si Uncle Tom ay naibenta Gustong palayaiin ni
Cabin ang bida sa Uncle Tom's Cabin . Kahit na sa ilalim ng ay lumayas mula sa kanilang sa isang napakasamang George si uncle Tom
pinakamasamang kondisyon, si Uncle Tom ay palaging amo papuntang Canada amo. Siya ay linalatigo ngunit namatay ang huli
nananalangin sa Diyos at hahanap ng paraan upang mapanatili upang maiwasan ang upang maging isang Tom sa kamay ng
ang kanyang pananampalataya. pagbenta sa kanyang anak. matapang na tao na siyang kanyang amo. Si Uncle
mamamahala sa Tom ay pinalatigo ng
Tiya Chloe - Ang asawa ni Uncle Tom at ang tagapagluto ni Dito naisalarawan ang plantasyon. Ngunit siya ay malaman ng kanyang
Shelby. Madalas na nagpapangap na masiyahin si Chloe sa pagmamahal ng isang ina sa nanatiling tapat at amo na hikayatin niya
harap ni Shelby upang maitago ang kanyang mas kumplikadong kanyang anak. mabuting tao. ang dalawang babae na
mga damdamin. ginawang prostitute ng
kanilang amo. Sa ibang
Arthur Shelby - Ang may-ari ni Uncle Tom sa Kentucky, banda naman si Elisa at
ibinebenta ni Shelby si Tom sa malupit na si Ginoong Haley George at ng kanilang
upang mabayaran ang kanyang mga utang. Ang isang may pamilya ay nagging
pinag-aralan, mabait, at karaniwan ay taos-puso na lalaki, masaya ng makawala sila
gayunman, pinapahintulutan ni Shelby na pairaling ang pang- sa pagkaalipin patungo
aalipin. sa Canada.

Emily Shelby - Ang asawa ni Mr. Shelby, si Emily Shelby ay


isang mapagmahal, Kristiyanong babae na hindi naniniwala sa
pang-aalipin. Ginagamit niya ang kanyang impluwensya sa
kanyang asawa upang subukang tulungan ang mga alipin ni
Shelby at isa sa maraming karakter sa nobela na may
magandang moral.

George Shelby - Tinawag na "Mas'r George" ni Uncle Tom, si


George ang anak na lalaki ni Shelby. Minamahal niya si Tom at
nangangako na iligtas siya mula sa kalupitan kung saan
ipinagbili siya ng kanyang ama.

George Harris - Ang asawa ni Eliza at isang taong mausisa at


mahuhusay na mulatto.

Eliza Harris - Ang katulong ni Gng. Shelby, ang asawa ni


George, at ang ina ni Harry, si Eliza ay isang matalino, maganda,
at matapang na alipin.
Divina Comedia Dante- ang pinatapon na Florentinian na makata, na pinatigil sa Si Dante ay naghahanap sa Sa pinakapinal na
kanyang landas ng pagkakamali sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ngunit siya ay pilgrimahi ni Dante, siya
Birhen, Saint Lucy, at Beatrice, at natubos sa kanyang pinipigilan ng kanyang ay ginabayan ni Beatrice
paglalakbay sa pamamagitan ng Impiyerno, Purgatoryo, at parusa sa Empiyerno patungong Paradiso, ang
Paraiso. papuntang sa kanyang langit. Doon nakipagusap
tunay na landas. siya sa ibat-ibang santo
Beatrice- ang kanyang minamahal, na binago sa isang anghel, kabilang na sina Thomas
isa sa mga babaeng Maria. Aquinas, St. Peter and
John. Sa katapusan, si
Virgil- Dante's master, ang dakilang Romanong makata na Dante ay nagkaroon ng
gagabay sa kanya sa pamamagitan ng Impiyerno at Purgatory. epipanyo na hindi niya
maipaliwanag ngunit sa
Saint Lucy- Saint Lucy, patron saint ni Dante. Nagpapadala siya kanyang sarili ay
ng tulong sa kanya at binibigyan siya ng gabay sa bahagi sa pakiramdam niyang siyay
Purgatoryo. kaisa na ng Diyos.

Charon- ayon sa kaugalian ang manlalakbay ng sinumpaang


mga kaluluwa.

Minos- ang hukom na naghahatid ng mga makasalanan sa


kanilang inilaan na mga pagpapahirap.

Paolo at Fransesca- ang magkasintahan na pinatay ng kapatid


ni Paolo na siyang asawa ni Fransesca. Magkasama sila
hangang sa impyerno dahilan ng pagka-awa ni Dante.

Ciacco- ang Florentine na isinumpa dahil sa katakawan, na


nagpropesiya sa magaganap na mga alitan sa kanyang lungsod
na nangyari pagkatapos niyang mamatay.

Plutus- ang nilalang na nagbabantay sa pasukan ng ikaapat na


Impiyerno.

El Cid The Cid- Ang ginoo ng Bivar. Pinalayas galing sa kristyanong Nagustuhan ko ang Kaylangan makuha ni El Nagbigay ng mga handog
Campeador Spanya ni Alfonso Vl ng Castile. Siya ay pumasok, kasama nang pagkakawal ng kayamanan Cid ang pabor ng hari sa ang Cid sa hari. Dahil sa
kanyang mga vassals , sa expedisyon na siyang magpapabilib sa ni Cid kung saan sila pamamagitan ng tolda ng hari ng Morocco
hari at maging sanhi upang bawiin ang utos ng pagpapalayas. nakipaglaban sa mga moro pakikipaglaban sa Islamic na ibinigay ni Cid, siya ay
at ang mga nasamsam nila inhabitants ng Espanya. na pardon ng hari. Siya
Alfonso VI- Hari ng Leon. Pinalayas niya ang Cid at muling sa digmaan ay binbahagi ay yumaman at nagging
pinabalik noong kanyang lumalagong kapangyarihan ay niya sa kanyang mga kawal. matagumpay. Ang
nagiging isang banta sa trono. Siya ay mapagbigay kahit na kanyang dalawang anak
sa pinakamababang kawal ay nakapangasawa ng
Dona Elvira at Dona Sol- ang mga anak na babae ng Cid, na niya. mga hari.
kasal kina Diego at Fernando, prinsipe ng Carrion.

Isanlibo at Scheherazade or Shahrazad- isang maalamat na Persianong Ang paborito kong parte ay Dahil sa galit niya sa hindi Nahumaling ang hari sa
Isang Gabi reyna at tagapagsalaysay sa The Nights. Siya ay anak ng vizier kung saan kinukwentuhan ni pagkamatapat ng mga mga kwento ng reyna.
at kapatid ni Dunyazad. Scheherazade ang hari. Dito babae, nagpasya ang hari Habang tumatagal,
makikita ang katalinuhan na si Shahryar na tumatagal sin ang buhay
Dunyazad- ang nakakabatang kapatid ni Scheherazade . niya at ng kanyang kapatid magasawa ng isang babae ni Scheherazade at
na babae na siyang sa isang araw at patayin kalaunan hindi
Scheherazade’s Father- minsan ay tinatawag na Jafar. Vizier ni nagudyok sa kanya na ito. Naulit ito hangang ipinagpatuloy ng hari ang
Haring Shahryar. Sa utos nang hari, pinupugutan niya ng ulo huwag tapusin ang mga mapangasawa niya si pagpatay sa kanya.
ang asawa ng hari. kwento. Scheherazade.

Shahryar- ay ang fictional na Persianong hari na ikinukwento ni Isa sa mga kwento niya ay
Scheherazade. ang Sinbad.

Shah Zaman- ang sultan ng Samarkand, at kapatid ng hari.


Aklat ng mga Meng Tzu- ang batang patrician ng estado ng Lu na ipinadala sa Book 13- kung saan Nakapaloob din ditto kung Ang aklat 20 ang
Araw pag-aaral sa ilalim ni Confucius ng kanyang ama. nakapaloob kung paano paano naghirap si panghuli kung saan
mabuting panuntunan ang Confucius at kanyang mga nakalagay ang mga tao
Meng Wu Po- Ang anak ni Meng Tzu. isang bansa at paanong ang alagad sa pagpapalaganap na nagging basihan para
isang lider ay dapat gumawa ng kanyang ideolohiya. sa mga lider at ang
Tzu-yu- isang alagad ng mabuti kahit na mahirap konklusyon ng mga
at isaisip ang mas malaking pangaral ni Confucius.
Yen Hui- Pinakamahalagang disipulo ni Confucius at posibleng layunin.
paborito niya. Ang kanyang maagang pagkamatay ay naging
sanhi ng ilang pagkasira at nabanggit sa ilang mga punto sa
teksto. Ito ay hindi malinaw kung ang mga pahayag tungkol sa
kanya ay nauna sa kanyang kamatayan o binigkas pagkatapos.

Tzu-lu- Ang isang disipulo kung minsan ay tinutukoy bilang Yu.

Tzu-chang / Tsze-chang- Isang alagad.

Duke Ai- Ang Duke of Lu mula 494-468.

Confucius / Ang Master / Master K'ung- Isang Tsino na


pilosopo, pulitiko, at guro na nabuhay mula 551-479 BC. Ang
kanyang pilosopiya ay binigyang diin ang moralidad, katapatan,
at pagkalalaki ng wastong paraan ng pagsasagawa ng sarili sa
lahat ng bagay. Ang Analects ay kumakatawan sa isang
koleksyon ng kanyang mga kasabihan bilang dokumentado ng
kanyang mga alagad pagkatapos ng kanyang kamatayan.

Lin Fang- Ang isang disipulo na pinaniniwalaan ng ilang iskolar


ay higit na kilala para sa kanyang mabagal na pagpapatawa at
pangkalahatang kakulangan ng katalinuhan.

Jan Ch'iu / Ran Qiu- Isang ministro ng hukuman sa paglilingkod


sa pamilyang Chi. Sinabi sa kanya ni Confucius kung hindi niya
mapukaw ang pamilya sa paghahandog sa Mount T'ai. Tugon
niya na hindi niya magagawa

Tzu-Hsia / Shang- Isang pinahintulutang alagad na pinupuri ni


Confucius para sa kanyang kaalaman sa Aklat ng Mga Awit .

Wang-sun Chia- Ang Commander-in-Chief ng Wei.

Tsai Yu / Zai Yu- Isang disipulo ni Confucius kung kanino siya ay


nagpahayag ng malaking kabiguan. Siya ay inilarawan sa teksto
bilang tamad at argumentative sa mga oras. Ang ilang mga
iskolar makita Book V, Ch. 9 bilang katibayan na nagrereklamo
si Confucius sa pagkuha sa kanya bilang isang alagad.

Kuan Chung / Guan Zhong- Isang negosyante sa ika-7 siglo BC


na nagtayo ng kapangyarihan ng kaharian ng Ch'i. Siya ay
itinuturing na lubos na pinalawak ang kapangyarihang
pampulitika ng kaharian sa panahon ng kanyang
panahon. Nagtatanghal si Confucius ng isang alternatibong
pananaw sa kanya bilang isang maliit na ginawa upang itaas
ang kalagayan ng moralidad ng kaharian habang hinahadlangan
ang hari ng Chou ng kanyang karapatang kapangyarihan bilang
pinuno.

Master Tseng- Minsan tinatawag na "Zengzi" o "Zeng Shen",


ang disipulo na ito ay kredito na may maraming mga
kasabihan. Malamang na naging lider siya sa komunidad ng
Confucian sa Lu at kinuha ang mga alagad niya, ang apo ni
Confucius sa kanila.

Jan Yung / Zhonggong- Ang isang mahalagang figure ng


Confucian na mukhang mahusay na nagustuhan at iginagalang
ni Confucius. Tingnan ang Book VI, Ch. 1.

Master Yu / You Ruo- Ang character na ito ay lumilitaw halos


lahat sa Aklat ko at maaaring may mga disipulo ng kanyang
sarili; ito ay hindi maliwanag kung bakit hindi siya nabanggit
higit pa sa iba pang mga libro.

Yuan Ssu- Ang maliit ay kilala ng disipulong ito. Ito ay


naniniwala na umalis siya mula sa lipunan at nanirahan sa Wei
kasunod ng kamatayan ni Confucius.

Ch'i-tiao K'ai / Qidiao Kai- Ang figure na ito ay lilitaw lamang


isang beses sa teksto (Book V, kabanata 6), ngunit ito ay nasa
isang positibong ilaw. Tumanggi siyang humingi ng tungkulin
pagkatapos ipahayag na hindi pa niya napagpasiyahan ang
kabutihan ng mabuting pananampalataya.

Gongxi Chi / Kung-hsi Hua


Isang katutubong ng Lu. Ito ay pinaniniwalaan na siya ang
pangunahing responsable sa mga ritwal na isinagawa sa libing
ni Confucius.

Yan Yan- Ang isang katutubong ng Wu, nakikilala para sa


kanyang pampanitikan kaalaman.

Chang / Zi-zhang- Ang isang katutubong ng Chen, na


pinaniniwalaang apatnapu't walong taon na mas bata kaysa kay
Confucius. Ang ilang iskolar ay nakikita ang di-pagkakasundo sa
pagitan niya at ng iba pang mga alagad kasunod ng kamatayan
ni Confucius.

Li / Po-Yu- Anak ni Confucius, na pinaniniwalaan na namatay


bago ang kanyang ama. May maliit na pagbanggit sa kanya sa
teksto, bagaman ito ay malinaw na ang kanyang kamatayan ay
lubhang apektado kay Confucius.

Tzu-ch'in- Isang alagad ni Confucius. Little ay kilala sa kanya.

Yang Huo- Ang isang retainer para sa pamilyang Chi,


pinaniniwalaan na siya ay gumamit ng kapangyarihan mula sa
pamilyang Chi pagkatapos maging tagapangasiwa ng domain ng
Pi. Sa Book XVII, ang Ch.1 Confucius ay naghahanap upang
maiwasan ang direktang pakikipag-ugnay sa isang tao ngunit
pagkatapos ng Yang Huo gumagawa ng mahusay na pahayag
tungkol sa pangangailangan upang maglingkod sa pamahalaan,
Confucius ay sumang-ayon upang matugunan
siya. Gayunpaman, walang katibayan na nagsilbi si Confucius sa
Yang Huo.

Kung-shan Fu-jao- Ang Warden of Pi, ang pangunahing


tanggulan ng pamilyang Chi. Nagrebelde siya laban sa Chi
Family sa 502 BC. Tinawag niya si Confucius sa Book
XVII. Naniniwala si Confucius na ang Kung-shan ay maaaring
magkaroon ng mga disenyo upang ibalik ang Duke sa kanyang
nararapat na posisyon.

Pi Hsi- Isang opisyal ng Chin.

Chieh Yu- Ang baliw ng Ch'u. Nakatagpo siya ni Confucius sa


Aklat XVIII at nais na makipag-usap sa kanya ngunit tumakbo si
Chieh Yu, na imposible ang pag-uusap.
Book of the Osiris- Sa mitolohiyang Ehipsyo, si Osiris ay isang diyos ng mga Isang funerary text kung Ang mga buwaya ay Ang mga spells sa huli ay
Dead sinaunang Ehipsiyo, na kalimitang tinatawag na diyos ng saan napaloob ang mga makakapagpinsala sa mga amuletic spells at
Kabilang Buhay. Siya ang diyos na nagdadala ng buhay, ang hari spells. namatay. Ang spell 31-35 mga pangproteksyon sa
at hukom ng mga namatay na mga tao, at ng pagbaha ng ilog Ang spell 125 kung saan ang ay proteksyon para dito. libingan.
nilo. Si Osiris ang diyos na naghuhukom at tagasakdal ng patay ay kailangan
kaukulang hatol sa mga kaluluwa ng mga yumaong tao na magdeklara ng kanyang
naghahanap ng daan sa paraiso sa kabilang buhay. pagkainosente at doon
titimbangin ng mga diyos
Isis- ang pangunahing diyosa sa relihiyon ng Ehipto. Asawa ni kung siya ba ay
Osiris. karapatdapat.

Ra- ay ang sinaunang diyos ng araw ng mga Ehipto.


Songs of Charlemagne- sa historya, siya ay hari ng mga Franks at tapat Nang malaman ni Alde ang Ang Pagtatraydor Namatay si Roland ng
Roland na kapanalig ng papa. Siya ay isang manlulupig at sapilitan pagkamatay ni Roland, siya dahil sa pagtatraydor ni
niyang ginawang Kristyano ang mga tao habang palaki ang rin ay namatay ng dahil sa Si Ganelon at si haring Ganelon. Nang malaman
kanyang nasasakupan. matinding kalungkutan. Dito Marsile ay nagplanong ito ni Charlemagne, siya
masasalamin ang lalim ng patayin si Roland upang ay pumunta sa Espanya
Roland- Siya ay nabanggit lamang sa paglipas sa kanyang pag-ibig. tumahimik na ang Spanya. upang maghigante sa
makasaysayang mga talaan, bilang prefek ng Breton Marches, pinapunta nila si Roland sa pagkamatay ni Roland.
kabilang sa mga na nahulog sa Roncesvals. Sa The Song of maling lugar at oras sa Natalo nila ang Espanya
Roland, gayunpaman, siya ang bayani. Isa siya sa labindalawang isang lugar. Ang at naibalik nila sa Fransya
kapantay ng Pransiya, pamangkin ni Charlemagne at sensitibong si Oliver ay ang Kristyanong
paboritong, isang mahusay at matapang na mandirigma at ang nakakita sa panganib kaluwalhatian.
nauunawaan ang kampanya ng Frank sa Espanya bilang isang ngunit si Roland ay
krusada, na pinapayagan ang walang kompromiso sa Saracens. nagpatuloy pa rin.

Olivier - Ang isang magiting na mandirigma, isa sa


labindalawang kapantay ng Pransya, at ang pinakamatalik na
kaibigan ni Roland, si Olivier ang foil ng kalaban, na itinatag ang
mapangahas na pag-iisip ni Roland sa sarili niyang kabaitan: "Si
Roland ay matapang, si Olivier ay matalino, at pareho silang
matapang na matapang”.

Turpin - Ang arsobispo Turpin, na nakikipaglaban at namatay


kasama si Roland sa Roncesvals, ay kumakatawan sa pagliko ng
Christendom patungo sa militanteng aktibidad sa panahon ng
mga Krusada.

Ganelon- Ganelon ay isang mahusay na iginagalang Frankish


baron at ama ni Roland. Pinagtatanggol niya ang pagiging
mapagmataas ng kanyang anak na lalaki at mahusay na
katanyagan sa mga Franks at tagumpay sa larangan ng
digmaan.
Thierry- Siya ay ang solong dissenting boses sa konseho ng mga
barons sa paghatol kay Ganelon.

Pinabel- pinakamalapit na kasama ni Ganelon at isang


makapangyarihang at magaling na Frankish baron,
pinatutunayan ni Pinabel si Ganelon sa kanyang paglilitis.

Naimes- Ang mga salaysay ay walang sinasabi tungkol sa Duke


Naimes bukod sa na siya ay isang Gascon lord na sumasamba
kay Charlemagne.

Oger- Ang bilang ng Danish na Oger ay isa sa pinakamatitig at


pinaka maaasahang vassal ng Charlemagne.

Gautier- Ang Count Gautier of Hum ay kabilang sa


labindalawang baron Roland picks para sa kanyang rear guard.

Alde- Alde the Beautiful ay kapatid ni Oliver at siyang


mapapangasawa ni Roland.
Takdang Aralin sa Panitikang Filipino (GEFIL 1)

Mga Maimpluwensiyang Akda

Ipinasa ni:

Jerah Y. Torrejos
April 22, 2019