You are on page 1of 6

5-12-2019

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:

KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Maślejak
proboszcz
Ks. Robert Wojsław
wikariusz
Ks. Siarhei Anhur
wikariusz

SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRÓLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Aleksandra Antonik
przełożona
s. Małgorzata Polańska

NIEDZIELNE MSZE ŚW.


sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
Kochane Dzieci!!! 11:15 (z udziałem dzieci),
W dniu dziesiejszym cała parafia wita 1:00, 7:00
Was bardzo serdecznie. (z udziałem młodzieży)
Przy ołtarzu Pańskim w Waszej intencji,
w intencji Waszych rodziców i chrzestnych Codzienne Msze ŚW.
zostanie odprawiona Msza św., od poniedziałku do soboty
podczas której po raz pierwszy o 9:00am;
przyjmiecie Pana Jezusa w Komunii św. od poniedziałku do piątku
Życzę wam Drogie Dzieci, byście od dnia o 7:00pm
dzisiejszego zawsze były w serdecznej
przyjaźni z Panem Jezusem, który Was Biuro Parafialne czynne:
bardzo kocha. od poniedziałku do piątku
Polecam Was opiece Matki Najświętszej. 10:00am -12:00pm
Niech Ona czuwa nad Wami i prowadzi 1:00pm - 5:00pm
Was do Jezusa. w soboty
10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

NIEDZIELA - 19 MAJA
8:00 +Henryka Basak (12 rocz. śmierci), Urszula,
Ludwika, Michał, Antoni, Anna - od Mieczysław Basak
NIEDZIELA 12 MAJA 9:30 +Marianna Wróbel
11:15 - O Boże bł. dla Stasi i Jóżefa Ledzińskich z ok.
8:00 +Franciszka Bujak, Michał Ziarnowski z braćmi
9:30 +Leonora Sokołowska, Jadwiga Gutowska
rocznicy ślubu
11:15 +Stefan Izydorek (12 r. śmierci) - Wanda z rodziną 1:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla ks. Sergiusza z ok.
1:00 - W intencji Matek 11 rocz. święceń kapłańskich
1:00 - O Boże bł. dla członków Arcybractwa i ich rodzin 1:00 +Paulina Wiżak
1:00 - O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Dariusza Paprzyckiego 1:00 +Franciszka, Eugeniusz Furlepa, Jan Krukowski
z ok. urodzin - od mamy
1:00 +Jerzy Tadajewski
1:00 - O Boże bł. dla Adasia z ok. urodzin - babcia
1:00 - O Boże bł. dla Anny z ok. Ukończenia studiów i o 1:00 +Beata Press
szczęśliwy lot i powrót z Polski 1:00 +Kasia Mrukowicz
1:00 - O Boże bł.. dla Marleny i Joanny Fronczak 1:00 +Stefan Izienicki - od rodziny
1:00 +Mery Lambert 1:00 +Zbigniew Szymański (39 rocz. śmierci) - od córki
1:00 +Paulina Wilżak Małgorzaty z rodziną
1:00 +Tomasz i Bronisława Żak - od dzieci
1:00 +Alicja Kebetz 1:00 +Czesław Dyjak
1:00 +Zofia i Franciszek Metkowski 1:00 +Piotr Martusiewicz - od Anny Bankowski
1:00 +Stanisław Zielonka (18 miesięcy po śmierci) 7:00 - O Boże bł. dla Karoliny, Julii i Darka
1:00 +Stanisława Strzemecka (8 rocz. śmierci)
1:00 +Alojza Łakoma (zmarła w Polsce)
1:00 +Ryszard Kabicki
1:00 +Julia, Kazimierz Petecki - od córki z rodziną NABOŻEŃTWO FATIMSKIE
1:00 +Michael Pietraszko, Stanisław Jasiński W poniedziałek, 13 maja zapraszamy na
1:00 +Genowefa Maziarz nabożeństwo fatimskie. Procesja z figurą
1:00 +Stanisław, Tadeusz, Janusz, Teresa Kwiatkowscy, Matki Bożej Fatimskiej i modlitwa
Eugeniusz, Janina, Jan, Janina, Władysława, Władysław różańcowa po Mszy św. o godz. 7:00pm.
Krzystanek
1:00 +Czesława Dyjak
1:00 +Alicja Kebetz, Janina Solińska, Janina Spionek, Michalina
Fronczak
7:00 +Irena Ochwanowska i o Boże bł. dla Emilii i Piotra z ok. POSŁUGA W KOŚCIELE
urodzin
LEKTORZY
PONIEDZIAŁEK - 13 MAJA Sobota/Niedziela 5 - 19 - 2019
9:00 - Za Matki 4:00 - A. Marchel
7:00 - O Boże bł. i opiekę MB Fatimskiej dla Seniorów 5:30 - A. Mirek
7:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla Filipa Hryczyk 8:00 - A. Szklarska, D. Mndziuk
9:30 - B. Dulemba, A. Karlic, B. Kawalek
WTOREK - 14 MAJA 11:15 - Dzieci Rocznicowe
9:00 - Za Matki 1:00 - M. Grot, J. Gmurowska, K. Szymczakowska
7:00 +Zygmunt Linowski - od Gosi Warda 7:00 - J. A. Wróbel
ŚRODA - 15 MAJA
KOLEKTORZY
9:00 - Za Parafian Sobota/Niedziela 5 - 19 - 2019
9:00 - Za Matki 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
7:00 +Zofia, Marian, Czesław Dobkowski 8:00 - E. Filip, G. Mikołajczyk
CZWARTEK - 16 MAJA 9:30 - S. Kwiek, J. Madurski, E.
Niemczyk, A. Nytko
9:00 - Za Matki 11:15 - M. Bieciuk, J. Sokołowski, Z. Wolan, K. Zadrozny
7:00 +Alicja Kebetz 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
PIĄTEK - 17 MAJA 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
9:00 - Za Matki
7:00 - O Boże bł. dla Krystyny SKŁADKA CSA - 5 MAJA 2019
7:00 +Józef Piech (rocznica śmierci)
DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
7:00 +Zygmunt Linowski - od Ireny Nasiadko
SOBOTA - 18 MAJA CSA $51,224.00 4,574 $46,650.00

9:00 - Za Matki
9:00 - O Boże bł. dla s. Oli z ok. Imienin Serdeczne Bóg zapłać
4:00 +Władysław, Zofia Samul
za troskę o Kościół
5:30 - O Boże bł. i potrzebne łaski z ok. urodzin Diany
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA MAJ 2019


Intencja powszechna: Aby Kościół w Afryce poprzez
Dzisiaj obchodzimy niedzielę zaangażowanie swoich członków był zaczynem
Dobrego Pasterza. jedności pomiędzy narodami a także znakiem nadziei
W Starym Testamencie pasterzem dla tego kontynentu.
wybranego ludu był Bóg Ojciec. W
Nowym Testamencie tę rolę pasterza
Bóg Ojciec zlecił swojemu Synowi
Jezusowi Chrystusowi. Co to znaczy, DZISIAJ OBCHODZIMY DZIEŃ MATKI.
że Jezus jest Dobrym Pasterzem? Wszystkim Mamom składamy serdeczne życzenia:
Zauważmy, On nie uczy nas fałszu, ale obfitych darów Bożych, zdrowia, pokoju serca oraz opieki
jest tym, który otwiera nam drogę do Matki Najświętszej. By okazać wdzięczność, ogarnijmy
uzyskania pełnego objawienia Bożego. modlitwą nasze Mamy.
On przyszedł, aby zbawić swoje owce i Maryjo, Matko pięknej
obdarzyć je obfitością swoich łask. Jego dobroć przejawia Miłości módl się za nasze
się w tym, że jest gotów życie swoje oddać za owce i je Mamy. Dzisiaj w naszym
oddał. Kościele rozpoczyna się
Chrystus, jako dobry Pasterz, prosi każdego z nas, nowenna 9 Mszy św. za
abyśmy słuchali jego głosu, bo wtedy otrzymamy od Niego żyjące i zmarłe Mamy.
życie wieczne i nikt nie wyrwie nas z Jego ręki. (J 10, 27-
28)
W tygodniku "Niedziela" z 28 kwietnia ukazał sie
artykuł ks. Pawła Rozpiątkowskiego zatytułowany CSA - CATHOLIC SERVICES APPEAL
"Przyczyny kryzysu... Diagnoza Benedykta XVI". Autor DOROCZNA KWESTA ARCHIDIECEZJALNA
omawia w nim list jaki napisał papież Senior na temat NA CELE CHARYTATYWNE
kryzysu moralnego w Kościele. Co jest ważne z tego listu Dziś rozpoczyna się w naszej parafii doroczna Kwesta
Papieża dla nas wszystkich. Przyczynę kryzysu papież Archidiecezjalna zwana "CSA - Catholic Services Appeal.
widzi w rewolucji seksualnej, która wspierana przez Fundusze zebrane w czasie kwesty wspierają takie
czynniki polityczne rozpoczęła się w latach 60 i 70 programy parafialne jak duszpasterstwo młodzieży,
ubiegłego wieku. Została ona zainicjowana poza chrześcijańska formacja, przygotowanie do małżeństwa,
Kościołem, ale uderzyła w Kościół. Rewolucja seksualna to pomoc ludziom chorym i cierpiącym, duszpasterstwo
odrzucenie Boga i ogłoszenie Jego śmierci. A ogłoszenie powołań. Poprzez naszą modlitwę i uczynki miłosierdzia
śmierci Boga pociąga za sobą następujacy wniosek: nie ma okazujemy troskę i miłość jedni wobec drugich. Wielu
żadnego absolutnego dobra, nie ma dobrego Pasterza. akcji charytatywnym nie można przeprowadzić bez
Dlaczego tak straszne rzeczy wydarzyły się w Kosciele? finansowej pomocy. Drodzy Parafianie, składając donację
Bo spora część ludzi Koscioła nie kocha Boga. Dlaczego na CSA okazujemy naszą troskę i miłość wobec lokalnego
niszczy nas zło, bo odmówilismy kochania Boga. Kościoła, który nie mógłby funkcjonować bez naszej
Dlaczego mamy bronić Kosciół przed atakami. Papież hojności.
Benedykt tłumaczy: jeśli Kosciół porównamy do sieci W tym roku Archidiecezja Detroit wyznaczyła naszej
pełnej ryb, to w tej sieci są ryby dobre i złe. Jesli Kościół parafii docelową kwotę w wysokości
porównamy do pola, to na tym polu rośnie zboże, ale także $ 51,224.00. Po osiągnięciu tej kwoty dodatkowo
i chwast. Musimy bronic Koscioła, bo w istocie obrona zebrane fundusze zostaną zwrócone do parafii na
Kościoła jest obroną Boga. Jak patrzą wrogowie na jej własne potrzeby.
Kosciół, nie widzaą żadnego dobra, tylko zło. Uważają, ze
Kościół jest całkowicie zły i dlatego trzeba go zniszczyć. Bardzo proszę o hojne donacje na ten cel, abyśmy
Pomyślmy kto stoi za tą myślą, że Kościół jest mogli zebrać wyznaczoną nam kwotę. Donacje na Kwestę
całkowicie zły. Pomyślmy, kto jest całkowicie zły. Czy nie można składać ratami.
widzimy tu walki między Bogiem a szatanem.
A jednak Jezus jest dobrym Pasterzem. Posłuchajmy
ZMARLI W OSTATNIM CZASIE
Go w naszym życiu idźmy za Nim, bo tylko w Nim jest
jedyna nasza nadzieja na zwyciestwo dobra. W ostatnim tygodniu odszedł do wieczności:
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz śp. Antoni Jan Topór (93)
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
W najbliższym czasie sakramentalny związek ŻYCZENIA IMIENINOWE
małżeński zawrzeć mają:
Thomas John Stefanczyk & W sobotę,18 maja swoje imieniny
Catherine Rochelle Synnestvedt obchodzić będzie s. Aleksandra
Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach w Życzymy Siostrze błogosławieństwa
zawarciu małżeństwa proszony jest o zgłoszenie w Bożego oraz opieki Matki Bożej na
biurze parafialnym. każdy dzień.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

KONCERT PAWŁA PIEKARCZYKA MODLITWOM POLECAMY


W dzisiejszą niedzielę serdecznie zapraszamy na CHORYCH I CIERPIĄCYCH
koncert Pawła Piekarczyka, artysty wykonującego Irena, Antoni Popławski, Józef
poezję śpiewaną, barda Solidarności. Koncert odbędzie Wasilewski, Anna Celińska, Maria
się po Mszy o godz. 1:00 pm w Sali Jana Pawła II. Rożek, Barbara Grudka, Eleonora,
Wstęp wolny. Będzie możliwość zakupu płyt artysty. Teresa Szymański, Anna Rusinowski,
Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
Rożek, Barbara W, Marek N, Krystyna,
PAMIĄTKOWY ALBUM
Łukasz Siedlaczek, Jadwiga Kondracka, Stanisława
na 40 lecie naszej Parafii
Mandziuk, Morgan Czerwiński, Lidia Krzyształowicz,
Stańmy się częścią naszej wspólnej historii! Halina Bazarewska, Mieczysław Basak, Dorota Kuniec,
Zapraszamy wszystkie rodziny i biznesy do Halina Konwiak, Roma Muszyńska, Izabella, Paweł
włączenia się w tworzenie pięknego albumu na Kuniec, Maria, Elżbieta, Urszula Derecka, Sławomir,
październikową uroczystość 40 lecia naszej Jakub M, Helena Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik,
parafii. Zyczenia rodzinne i firmowe bedą Janina Pienkowska, Siery, Bronisława Macek, Marian B.,
zamieszczone w galerii zwieńczającej to piękne Sohayla Babbie, Helena Janda, Marian, Ryszard,
wydanie upamiętniające naszą wspólną Zbigniew Bartnik, Bolesław Leśniak, Fran Gun, Ryszard
historię i ku pamięci następnych pokoleń. Nytko, Izydor Szklarski
Prosimy o kontakt z Marcinem Zającem (586)383-1148 Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
nazwisk bliskich chorych i cierpiących z naszych rodzin.
PIELGRZYMKA DO LIBANU
W dniach od 13 do 23 maja z naszej parafii pod KAWIARENKA - PODZIĘKOWANIE
duchowym przewodnictwem ks. Proboszcza Andrzeja Dochód z kawiarenki z niedzieli 5 maja,
wyrusza pielgrzymka do grobu św. Charbela w Libanie. wynósł: $1,213.00. Radzie parafialnej i
Pielgrzymów prosimy o modlitwę za parafian w wolontariuszom, którzy przygotowali
miejscach pielgrzymkowych. kawiarenkę oraz, którzy wsparli to dzieło
Serdeczne Bóg zapłać!!!
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Zespół Pieśni i Tańca DUNAJEC, MIRECZKI,
W miesiącu maju zapraszamy na
MAŁY DUNAJEC oraz KOZICE i CAPY
Nabożeństwo majowe
po każdej wieczornej Mszy św. zapraszają na JUBILEUSZOWY KONCERT GALOWY
od poniedziałku do piątku z okazji 20 - lecia istnienia zespołu.
Niedziela, 19 Maj, godz. 3:00 pm w ROCHESTER
HIGH SCHOOL AUDITORIUM, 180 S Livernois Rd,
ZAKOŃCZENIE ROKU KATECHETYCZNEGO Rochester Hills, MI 48307 •
Drzwi otwarte o 2:30 pm. Bilety: $10.00, Dzieci $5.00
W sobotę 18 maja i niedzielę 19 maja jest ostatnim dostępne przy wejściu przed koncertem.
dniem spotkania katechetów z dziećmi i młodzieżą. W Więcej informacji: 313-333-4469.
tym dniu będzie rozdanie świadectw w tych samych
godzinach, w których dzieci chodziły na religię.
Natomiast w niedzielę 19 maja na Mszy o godz. 11:15am WIOSENNA ZABAWA GÓRALSKA
będziemy dziękować Bogu za cały rok i poznawania
Koło Góralskie nr. 4 „Morskie Oko”, przy ZPPA zaprasza
Boga i będziemy prosić o Boże błogosławieństwo na czas na zabawę, która odbędzie się 18 maja 2019 roku w
wakacji. American Polish Cultural Center, 2975 E. Maple Rd.,
Troy. Do tańca grać będzie zZespół „Oni” z nowym
I ROCZNICA KOMUNII ŚWIĘTEJ programem, cena biletu $65 od osoby. W cenie, obiad,
W przyszłą niedzielę, 19 maja swoją I primium bar, góralskie jadło. Bilety do nabycia w sklepie
rocznicę Komunii świętej będą obchodzić G-Mart, 10012 Jos. Campau Hamtramck
dzieci, które w zeszłym roku przyjęły tel. 313-874-4666 lub 313-574-9711
Jezusa po raz pierwszy do swojego serca.
Dzieci rocznicowe zapraszamy na Mszę
świętą o godzinie 11:15am w strojach SPOTKANIE KOŁA SENIORA
komunijnych lub w strojach galowych. „Złota Róża” odbędzie się we
wtorek 14 maja. O godzinie 10:00
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy podczas tegorocznego rano Msza święta i spotkanie w sali
Festiwalu Parafialnego organizuje Kiermasz używanych św. Jana Pawła II. Solenizantów
rzeczy dziecięcych. Osoby zainteresowane sprzedażą miesiąca prosimy o przyniesienie ciasta
prosimy o kontakt: Iwona Fontana 586 262 9420 albo Aneta na deser.
Luzinski 313 377 9476.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

Dear Fellow Community Member,


The Annual Our Lady of Czestochowa Parish Festival is rapidly approaching, so mark
your calendars for Saturday and Sunday, June 8th and 9th of 2019.
Our Festival Committee has been very busy organizing this major event to ensure that it
will be a great success! This festival is far more then just a fundraiser. It is our annual
celebration of our Polish-American heritage for our parish families and our local
community.
The 2019 Festival is also an excellent opportunity for local businesses and organizations
to promote their name, products, and services to our parishioners and to the local community members. We
are expecting nearly 4,000 people to attend this year’s festival! We invite you to take advantage of this
opportunity and become a festival sponsor.
With your generous donation your company name will be listed on our festival’s advertising materials, and
announced through speakers during festival events. We will provide a space for your company advertising
banner. All proceeds earned from the festival will be used to support our Church operations.
Please refer to the enclosed list of sponsorship opportunities. As always, all donations are 100% tax-
deductible.
Please contact Mateusz Wasiolek – Festival Sponsors Coordinator at (586) 907 3645 or
polishfestivalolc@gmail.com for more information on becoming a festival sponsor or with any questions.
Our Lady of Czestochowa Church greatly appreciates the continued support that our local businesses offer to
help make this a fantastic celebration for everyone!!
Sincerely,
Rev. Andrzej Maślejak
The OLC 2019 Festival Committee
****************************************************************
Our Lady of Czestochowa 2019 Parish Festival Sponsorship
Business Name: ___________________________
Contact Person:___________________________
Address: ________________________________
Phone Number: ___________________________
E-mail Address:____________________________
I am interested in becoming a Festival Sponsor of one of the following:
_ Platinum Sponsor $1500 + _ General Sponsor - $300
_ Gold Sponsor $1000 _ General Sponsor - $200
_ Silver Sponsor $500 _ General Sponsor - $100
_ General Sponsor Other – Value ___________________
_ 1st Place Raffle Prize Sponsor – $1,000
_ 2nd Place Raffle Prize Sponsor – $500.00
_ 3rd Place Raffle Prize Sponsor – Apple Watch ($400.00 value)
_ 3rd Place Raffle Prize Sponsor – Set of Pots ($300.00 value)
_ 3rd Place Raffle Prize Sponsor – Tablet ($200.00value)
Checks should be made payable to Our Lady of Czestochowa. Completed forms and donations can be dropped
off at our parish office or mailed to:
Our Lady of Czestochowa Church
3100 18 Mile Rd.
Sterling Heights, MI 48314
All donations are due by no later than May 22, 2019.
Please remember that all donations are 100% tax deductible. Any amount of donation is welcome and
appreciated.
Our Lady of Czestochowa Church greatly appreciates the continued support that our local businesses offer to
help make this a fantastic celebration for everyone!
May God Bless You!
Bóg zapłać!
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

FESTIWAL PARAFIALNY 8-9 CZERWCA 2019


Zbliża się nasz doroczny Festiwal Parafialny. W sobotę, 8 czerwca, Festiwal trwać będzie od 2:00-10:00pm, a
w niedzielę od godziny 12:00-8:00 pm. W tym roku odpowiedzialnymi za przygotowanie Festiwalu są: Marcin
Zając (586) 383-1148, Mateusz Wasiołek (586) 907 3645 i Marek Bieciuk.
Bardzo prosimy o pomoc w przygotowaniu festiwalu. W tym roku została zmieniona form zapisów do pomocy
przy naszym Parafialnym festiwalu. Osoby chętne do pracy przed i w czasie festiwalu proszone są
o zapisywanie się w Lobby kościoła u przedstawicieli Rady Parafialnej.
Zwracamy się także z prośbą o przynoszenie rzeczy na „Pchli Targ” oraz o upieczenie ciasta.
Stoiska można rezerwować w biurze.
Członkowie Rady Parafialnej zwracaja się z prośbą do mężczyzn o pomoc przy odnowie podłogi, która jest
rozkładana pod głównym namiotem. Prace będą przeprowadzane popołudniami oraz w soboty. Po
szczegółowe informacje prosimy o kontakt z Danielem Myzia (586) 489 8872 oraz Marcinem Zającem (586)
383-1148

You might also like