You are on page 1of 1

ARGUMENT

Modulul psihopedagogic a fost important pentru mine deoarece m-a ajutat, ca viitor
cadru didactic să înțeleg conceptul de personalitate și să fac diferența dintre aceasta,
temperament și caracter. Acestea țin de anumite particularități individuale ce au ridicat mereu
probleme în practica instructiv-educativă. Copiii de aceeași vârstă pot fi extrem de diferiți,
impunând moduri diferite de a-i aborda. Un viitor profesor trebuie să cunoască care sunt
nuanțele acestor concepte la fel ca și variațiile, pentru a ști cum să își stabilească obiectivele și
cum să utilizeze sistemul de recompense și pedepse. Spre exemplu, voi ști dacă îmi voi
cunoaște elevii, când recompensele externe pot realiza trasformari, astfel încât acesta să fie
intern motivat să învețe sau să realizeze diverse alte sarcini.

Modulul psihopedagogic m-a ajutat să studiez și anumite metode ce permit


cunoașterea elevilor. Un cadru didactic trebuie să determine în urma unui procedeu de
diagnosticare caracteristicile specifice fiecărui individ (în fuctie deci de individualitatea să),
pentru a putea mai apoi să realizeze proiectarea unei activități didactice, să reușească să
selecteze cele mai adecvate acțiuni de asistență a procesului de învățare și de intervenție, dacă
acesta nu decurge corespunzător.

A fost, printre altele o lecție despre dificultățile de învățare cu care mulți tineri se
confruntă. Dacă un profesor le înțelege și le sesizează extrem de timpuriu, se pot luă măsuri
care să le îndrepte și elevul să aibă un parcurs școlar normal.

Nu în ultimul rând, am studiat în cadrul modulului psihopedagogic teoriile învățării, în


detaliu. Mi-au fost prezentate procesele fundamentale într-o învățare elementară și tipurile de
învățare. Apoi am făcut o trecere în revistă și a tipurilor de motivații în învățare. Este
importantă înțelegerea motivației extrinseci, când elevul spre exemplu nu are un interes direct
pentru ceea ce i se predă, și motivația intinseca atunci când acesta este realmente implicat și
interesat de ceea ce se predă. De aici se pot ingelege și care sunt cauzele unui eșec școlar,
astfel încât acesta să poată fi prevenit.

De asemenea, ca viitor cadru didactic, am invătat ce este creativitatea și afectivitatea.


Sunt componente importante în formarea persoanalitatii unui om și trebuie înțelese
modalitățile prin care ele pot fi stimulate.

În ceea ce privește pedagogia, un rol important l-a avut și practica. De altfel orele de
practică și de observare a unor lecții de curs au fost semnificative. Orele de practică, mai ales
atunci când a fost vorba de predarea sau evaluarea pe care am făcut-o ca viitor cadru didactic,
s-au desfășurat sub îndrumarea unui profesor cu experinta. Acesta ne-a observat , evaluat și
mi-a oferit sfaturi care sunt convins că o să mă ajute în viitor.