You are on page 1of 1

<p>Na prelasku iz XIX u XX vek Građanska škola u Bačkoj Palanci dobila je svoju

prvu zgradu. U toj zgradi počela je rad,


pola veka kasnije osnovana, Gimnazija.</p>
<p>Gimnazija u Bačkoj Palanci zvanično je osnovana 17. januara 1945. godine. Počela
rad sa 344 učenika, kao nepotpuna mešovita
gimnazija. Imala je zvaničan naziv “Državna realna gimnazija” Bačka Palanka. Od
1948. to je potpuna, mešovita gimnazija,
do danas, sa svim promenama kroz koje je prošao obrazovni sistem u zemlji.</p>
<p>Reformom iz 1975. godine Gimnazija je transformisana u Centar za društvene
delatnosti. Od 1990. godine ponovo je postala
Gimnazija opšteg tipa. Danas školu pohađa preko 350 učenika u 16 odeljenja opšteg
tipa, društveno – jezičkog i
prirodno-matematičkog smera.</p>

Bačka Palanka je grad u Srbiji koji se nalazi na levoj obali Dunava. Prema popisu
iz 2002. godine grad je imao 29.449 stanovnika,
a opština Bačka Palanka 60.966 stanovnika.
Na osnovu arheoloških nalaza i pisanih dokumenata dokazano je da su na ovim
prostorima ljudi živeli neprekidno od praistorije
do danas. Prva naselja se podižu u XI veku, a naziv Palanka se pominje 1593.
godine.
Od XI veka na ovim prostorima živeli su Ugari i Srbi (što potvrđuju slovenski
srpski toponimi: Veliki i Mali Gajic, Golubnjak,
Rajkovo, Ristićev put, Uroška bara itd).

U opštini Bačka Palanka živi preko 60 hiljada stanovnika, a u samom gradu gotovo
tridesetpet hiljada. No, računa se da je u
regionu opštine trajno životno utočište našlo i oko petnaest hiljada ljudi koji su
izbegli iz ratom zahvaćenih područja
bivše Jugoslavije. Među njima je najviše onih iz Bosanske krajine, nekih delova
Hrvatske, a u poslednje vreme i sa Kosova.
Svi dosadašnji popisi stanovništva pokazuju jednu konstantu: Više od dve trećine
stanovništva bačkopalanačke opštine čine Srbi.