a e r i ! l e q l g q l s e l p r e u ) a c r p o l t a d r z r l e t e 'd a r o c acr ledolul ououlouelr $ qcr ztlatuol s e eler qedled c el l ar ari er c edol e ? z tl o c t u o ' l e u l l e u i e l t .

l o d oluopunqe illeJt0suejl :alelaltlpc' aplE3 alue r - r - r n6a1 ' q r z a u r q c t a d,rJ o l l l g l l t u o r l x o j o u r o l l_ o q arxal;altadt lBull ( ? n l t s e 0 u o c E t p r EE l u a t c r l n s u t ' p r d e rr _ r Ec O u1 n o g l e t J l e ! l e l l r q l:l a l E l n o s E ^ o t p lr r O c r ; d u - r : (c ) e d ea p ) e l e s n u r s r p t e c l q e-l Eie a o sn l o :au|'uas
(lEl uluas) ezoqrsd
lUnJo_

n l n z E c s r 1 a d e c t s (;l e u rg!llnpeel tue^cor ;) l l lncsar clllodp nc ?le.lopuod eppc s_ er _ ijojoap aauostp a1ey1rqe011e1 lfeydled _ ejnplEcEl qluej al ol ut a r u u o s u t ' g A l l c a lo l e l t p q e l ' o l E l t A t l c e r e-d r r _ l e :euol dur r g

atJntloos ales t l e j o l o c c el P u t l s o l u l t z u e J l t e o i a p q o s t J o e u n' o o l o u o L u €n e s o a l o u a u o O r ; o ( r c t u l s l p ^e l l u o ^ c o J l! e u l )

rusrptoltlJadlq p auoldtu ts l$ auurag.t InlogBl a 'L l n l e q eu l l a l e z l i a l u l s u n s 1 S J l u J a l s t s t l l n uu n s u s r p r o i t i i a d l L l p a c t u t l ca l l E l s a + t u e y \ a i l a l J tu 1 1 3 o l g E l n

t u a t p t o l tt u o u l l o r l p e n l s a o x a t i c n p ] € o - o l d o g c t l d t u ln N ( U S ! J e z t l o d t q o t l o a r r l .tuatptoJtl d ap Inuou.uoLl luapuaoaput luoLl-l.lotl puBluodseelelaqllo tS ezaluts pl p;alol os EuBtptoltl op BLuouolnv '(,,ectxo1,,) pleteOexa atDololerrtolduJts o aundnsaidnu uor11ja] Lul]ln l s a c v ' ( p s r n s E l l e n e s ? p l o r l l )E S r n sa p l u o r a l l p u l' ( e r ) q u t u o r t o p o r l r ll s ( ? r ) q u - l x o j l la p l e l n s l l l a ^ l u e l o c E c t l o' l n c s a J 3 r l a ^ t uu n a l s a u l l a po t E O, 6 l e g e u u a u j a l u n a l s a e z o c l x o l o o J l l ' l o p l o J I l l a n l u l A r s a c x al e z r l e l u l st u o u 1 1 o lre l n s t i ln E l l loAtu e l a c e s l l a l u a l p t o l l l l u o u J J o q p I n l n s o c x e i u t c e s u o ce l s a I n u s t p t o l r i r a d r g a e

e l n l e l c u a u o u; s a l f r u l l a o

1n1/ISto ltH3dtH tou
,(ge.rnrng| nsr6'H '.10 (Ufunrngf nxa;nrof .rp ltor{lw lord

eP tuauqD{!sf,qsouoDlPHlC

rNilctou|It108
egaolouwoopug ep ersrutoc

ozL
' aunuJolne-uouoloLUIpro.r -soAEi I rllad rq ap Mopaseg s e n l o q e a l a r i u a r a i r a l r u r a d ( g e U f ) g 9 1 . r o l d o c o r - r l u e l r d . r o c r l ue n B Sp z B p t x o p ro e r e s - i o d o r ! ] - l l ur o l r d r o c r l u e o r e u r u l r o l a 'p o r u i l e l i o xe i u e s q eu l ' o o t u t l o q n a l a u - l l o l e 'Pzoclxoloaitlu! u! rerr.ls 6urputqauouiotl xasl 3911s 'aln3 lnssajs olsa (ur1nqo16 - s a r ol u n s a . r e J ' r o q l n e s l e l o l c r l e u s e ; d? l ! s 0 1 e a r e u t u j l a l a pq r S 1 1 u r i l r lL ' 0 l e Q n s )] e s a l d n sa l s a a l e c c r l e u s e l d H S I B o r p u t u r a l o p e : u e l l n u l r s 6 l n c l e d t o d p n o p a J V ' c t l e u l s e l d S t e a l e z o p a p o l t q t s u e s e ; i l n p o l a L uo u n a s a J e oa l d a l ] a l H e t l t t e d eu t . r dl t q t s o d] t u a ^ s pe ; . e t n 6 t ; u l l e l u a z a r dc t l s o u 0 e r p p I n u l l u o 0 t V a

stlsouoPlp p urltroFlv a
a c r u e 0 o l e d o r l0 3 t u t l cr e u l l o le a l t l t q p l s q( e u a r p a e - l o i l l a l s a l a l l P a p t t n l g l e ) l n q l l l u o c e p ' r i l s t p t o i t l l a d r q I n l n J t l s o u 0 e r pa i t l t q a J ap E - e l s n r i u o de l e s a c a uo l s o n u c l H B o l e u t u j r e l a q c p ] l n z a u e l n z q 3 s p clu nc ozo3 u - l x o i o o j l ll u n S I a l a j P o i 9 u i j n e l ' P l e u . l J on P SP l n s s a r c( C l U ) a . l B l d e c o p o t o t p e . l l n o l u n s Z I n l e q e lu t a l P j o l u n u a c t u l l co u J j o lg a l a [ ! r r dg c 1 n 1 d e e u o r i u e ua 6 o l1 i 'eluo^call ! e L Io|l s c l u n s a s t u t l sa u t J o lp n o p e l a u l l j d ,
a ;e uor icuniladrtJeLu q azelselou.t ./elnctlol no LUoutc J eOI Z ilJeAO eWnllS Utp ezoclxoloejtl l l ( q u o r e p o r u o e e s n p u le o c p u l l q J e l n o r u eq u l o l o ) p o l e p g s n p u r z o o t x o l o o j l l Jp d e 0r l u a l p l o ttl u o ttl l o tl p a A rsaoxa l a ap uud er ltlcel ezo1txoloaJ rbl !ielltueJ Er lsa6ur ( ^ r l c n r l s o u n u t o l n eu l s t u e c o u ( s s a l u r e dE r o l o p ue l t p r o l ru r p e z o c r x o l o a 1 8l p ) ) r l r e l n c e q n s l t p t o J tu t p e z o c t x o l o o l l e l ust ptot ttJadlq etel ezoctxoloaJll .g ( c3q - ?ueul n € 3 l u o r i o 3 u l l o . l l o p e u o D s a 3 x au r r d )e c r l s e l q o l oall l J o u n lu t p I n L r s t p r o t r l t a d.rg ep l ? g tl t IuatptoJ iolIuoru.l oq B o u n r l 3 e l P ^ 1 ] c o l oE l e z l l 0 d l q f u e l s r z e r )c r z e l d o a u - u o u l j o l t s ( ; n u o u r d o . r l q e s Bu - o r r l )e oi ze l d o a u u j o l .(l n csatc e g.tezr pdtll EznEO Inlustpr olr l r adtpl ep HSt nc) : q l e t l r u e l ' p l e z t p r lo r d r u l z n l p E s n C' 1 1 l ta V ' u e t p t o J t t x o lI n u l o u a p vc ls p r e l n p o u t l l n u c t x o le S n g Z p ( r o 1 e 1 n u t r 1 S ' u n u Juo ltn e O a u M o p a s p g _ S a ^ ee O o g t s uE ) r le t wstproJtlJadtq ?zoJtxoloeJu V nc

( c r u a E o l e d o f l on t J a l u ca d a l e c r ; g s e l c ) I g z o o r x o l o o J t l / u l s p t o J t l l e daq a J t u t l J a u t o J . Z lp

InlagEI

dt a Z l n l o q e lu t l e d e L U S l p l o J l U e a pq o l u r l c l o u l l o 1' p l e r l u a s e l s a u j s t p r o . r r p a d r q e o 'aulldo o p o c l u l l sl a u J J o J i l l l q E l s ea e c t l n s d e . l a li l n p u o cl a u nr r r e l d o p en d o c su g l 'SUC-VlH d r l o l d e q c a l e t o o s pa u n L u t o t nr u n r i i a l e n E ' o a ] l e ' E O e l l o c l e o q ' s t n e l Oa l u o l s e l u JE l e e l ee t c a d o l e' B S E o t c t u l o a t u l a u e , o 0 P - l l l l ! ^ ' u o s t p pe l e o q ' t d l t a p v i e J E q e lz q e t p : n l d u l e x a . a u n u l o t n e t o qa l l e n 3 ap a t e l 3 o s Bl o d a s s o ^ e l c t t l o qa l e a J r u r l c l u q l s o l t u e y lo u n L u r o l n r o l o u l S r u e 3 o L U a J e e l 3 ' l u o l p l o J lllu o l u r o q p I n l n s o 3 x e i u t c e s u o i u n s n u r SM o p a s e g - s e 1 g J e o c eleoq u l r B L U nlu d e ( p n t 1 e t 1 l t te ulte d o u u a p ) e r q r i e r d n u o p o x t L U ( s a n e r 3 e r t e d o u r rt e l I ls -lPuo)c'urleuoxalnulorpulsluns ujnc euujas aloun ec Inldei lezlca:d otnqall

lzl

'eznec ap uqap"nc rs al"r"orpurs Inu,ollcoLuo,coar alre , rncsa,o -erocare3radrq lellualallp cllsou6el6

.(gcruedap|Jn3e}e'a^l}SEalaSeo|XUEaujeojpulSxa)ect

a l a l u e o J p u l s ' l s a l l u ec lU l l c t e l e q p zI n l a q e l p Lu e Ecetple3 iuarcilnsut'alpcplueLu I lr . a n r l e l a 0 ao l u g l n q l n ln c o c B la s I n l n u - l s t p t o r t p e de rlle r i u a l o l l p n c t l s o u 6 e l c ^

' l e ln p o u e j l x eu e l p l o r l ll n l n l 'luextltadtq l ' a l e l E U l J Ou l A l l c B O l p Pn l n p o lt t l g l d e ce a r e q l L l un 3 A IJ e - n s a ll n l a A t u l I n p o u u n E Z e t } u a p t n a E u e l p | o J l } e u e r O t i u I c S .p l n z e soc l|u 3!ls lo } u la l u)a p P a U e | p l sJ l x n3s o . lau s p ' E t u l o ]' g s B o J o l n p $ n o e p 1 e ' r e o na l s o g l n s E q n sg l l p l o r ! lo p I n c l'lg lo u D e l S e s nzEO HSA u Ln,lua r p , g l n o s a r ol n u E r , n p o p z e a p e l d o ro p s n p u ru , s r p r o . r r l i e d rna s l u r ld r ' ca * i r o , a l l rer uln n r l u a d qtu.pald acAr, ulslp]orlpadlL pcras "r,1nqo16trti
ap utstptortlradrq lncrpou1elg '1 etnErT

-Saseel}ulcq}nzPcscIUnclolaujstptoltltadtqeetatluop|^a9|lqlsodase}

ttctalas (elezrletceds aruro3 u$ atelletep
A

cl l s a ll u su J u l l c u t stp to l rY e d tg

clullcqns rrstptolrltadtH

urslploJtl-ol'IlloN

tez tl od!tl u.lslplolluod!H
A

I I I

+

I I
\ /

I I

t

I I

I

olncsaJS tr'raqlltl

tr ,tq!l or

aleuJlou

er ''"qllor

alncsaJc

+ I I
nBS leAsApBUl

(turlndt'0 qns) lesaldng

leuJoN

g (turln,1 alsad)lncso.lC

c11euseld P151
A

I
I

ap qclullg eunrcldsng r,.usrploJIUodtq

I

zzl
I c 'clzll : ( o l u n u a p J l e A' e r e t l ) l u e l l c x on l n i e u J l le 't " ur I n l n l J o Jro r o l l il c a l u t E ' e l u e s a J l sl i o l nE o l e l t ^ aa p ' J l l a l a t p - o u e r 0 r O e H s l :ecrldurrox!fi€detet ataPogn

t l s a l l u e u c t u tl c t n t n u s ! F l o l l u e d t qn l u e u l P l e 4
t 1 q u u l s t p t o r t i . l a d r9 c a p s l p l o l t l o d q ul nc leLueutLulalap luoAJoJl lncsalc nps lUotOtlnS lppo! Uode alauOZ :u.lslploJll - r e d r Lo c n p u re l e o d a l u o l s t x o a r d u e r p l o l t lr u n r z o ln c t i u a t c E d 1 ( p i l s e o ue t e i l e a un a i s o u n o ) t e p o li l o l l a pn 9 o l s u o zu t a l e c ' l p p o !c r u r l r r e r l u P a l s aE u o J e p o l t u v ' B e l u l l c Q n S i s a l t u e uo t S ele l olarr]Jol aleol ap ocrue0oledotle lElilulne eltiuLueEzoclxoloeJll/ulsrprorrpedlLl g J t p r e o o l L ! q o l p e d t qt s a ' ( x e u r t l c l s ou 3 d ( t c t u l s r e n 1l e r c a d su 1 )g ; e u 1 e r f e l l J q t l u g z n l c u la 1 e y , : €tJ t l r l l r e e p e l t$ ezolodoelso atuedoal alplle alreujole1lercedsu1)aseosolesELU eolocnpo;ut,id - s o ; a c l u t l ct t f e c t l d t u o c U r u J e i a p l e o d u J S t p t o J t U a d r U c l u l l c q n s u l J o J e op B E e '(eseolueuectpau ujslplottlodtq aznac')eztpdlL,| 'aranasouotproitlou lgoq)lesaldns crieurseyd HSI ap aznec alle asnlcxa alnq 0 - u L ' ( t e t n 1 r l o l e r l J o ua l s l u . ! t l l s e d e $ u g s u ! c s a 1 c n u 1 l s ] a q l l ? I e l t l n l a n t u e l s a p ' l e s a i d n s c t J a sH S I o l l q c o p l e r f u a p r n a l s a c l U l l c q n sn u s l p l o J t l t a d t g I 'o3rurl3 l l l t e 3 l l d t u oa p n e S J o i e r o q ea p a z t l e u g p J e o pl e l l u a p l Aa l s S ' l u a l p l o l l l u o L u c o o -Joqap EAlsacxs gAltnltlsqns gzop o ap * lua4catl ret/ - nes saJXaul euelploJli a t i c n p o r do o p l e u t u r J a l o p l s o ( e ) c t u t l c q n s z o c r X o l o a l l l / l n r r r s t p t o l r l t a d l g a e

g r! u!t egns InrusIp I orlued 1
c B H St s e 3 ' a l B L U . /o luL u l l ol ' ( l u l s t p l o r t l l e daq lp u l l e ^ s o p e o u o L u ! a l s a c r l e r - u s eH S I l e ! p u 1d r o l t r q l s a l l u e e!l u e s q e c e u n e o p l o l )u r s e l d 1r f n c s a rto u l u n sl a q l l c l l s l o q l l r n g a u l o 1 ' l u a ! p l o l lJ o l l u o L r J o tolu n r f c e ; p l e z t l e J a u a o u a l s l z a j p I n u J o r p u usl 3 e. g[ l

'letl]Jou Atlce 'laq!l ?1 auriueui 'clleuseld P1 eetelsaicEUtuJJalap ct0olotq as 4ceqpaalul.rdler l n c s e r c e 8 1 ( t t t S 0 I e l i o d s u e r l a p e u r a l o l dp l e d t r u l t d ' t a u l x o l le a l e b e p p e l eut1nqo10) alSalcocareoop PI Incolut (?U) lfQrlcuas t1 ealetnsguleral Cgf lelol -aldas ale.lo ntldacelluoc p lJpJlSlululpB a u a n e a r e L U j e c n e s l l u l c ] e sI n s l n O l 'auotplolrl r r l c u n l r a d l qa u ne t s a l d x o u n s c l l e u s e l d 1 1 n e s ] r tI elrrelsatcaleol nu ,Ezoelxoloalli/LuslprorrljedrLl pu ap 93 lPJe^Ape lol el alsa - u e a s u l s l l B t l J S E t ds t a l p o l e s e l d n s l l i o l e 1 lt e o l e o l n u g 3 I n t d e lJ e l ca i s a g c e q (BUlOl!usl'eutujBoop 'edop-1 'fzlocluosocnJB) aluaujectpeuj nes JounilrejlsturuJ pvVll)o.'r..ip tezrlodrq-oujel - e l o d t t lI n u l s l p l o r l l o d t q r ' E U O [ e u r s e r d a p , o r a n a s u o r p t o l t ] a t l o q u 1 r s r c u A u el uJ ' c l u l l s q n st S l s e l l u e u lc t u t l cl n u i s t p l o J r y a d uq l e u l n un u a r e d ei e s a t d n sH S I r!

ezl
alerctaurocroppredad @11n1aqe1) e !! ICO elnppuawou ,oruataectpaw nc nlaqef ,

l aj l l q B q o J oB u l l a c v z e a z t l e o a s B o u n t s t r r J : E l t 0 u n l e r p c l u l l ca u n t s t u l a o e u r i q o d J l e nrluad ts pzeojlsrutujpe s.Lv pznyp p$no nc n opasEg_sa^ereeleoq as ul e - l q c ae n r l u a d n l u a u l e l eeld e c u a s a l e cn c ' B J e L U l J dl e o t p u l I n l u a t o e d J q l l t I r et e i u r z e r d arr$ ( 7 1 n 1 -aqel)pleuijounps glnesojs areidecopor alouJjoluJ 'ilUACAp eSIc ap ,pzEaz nc g - t l t l no s . . ( S l V )p z a l u l s€ p o l a u a t p t o J r l t l un l n L U S t p r o l l t e d r q rp Inluauelell ul

ezaluls ap eleuatgoJltltuv .
qleu0tnrrqc el fu e n l e l u to p p u Je e l p i e u o l e l a d o l so d n rpca 6 a l e t u; e c r D l n r r q o t U os ! n l n l u a l o ee i uu e ; e : 6 d gdnp E^tptca5 SIV

rueap 0z qnsqlsrgn

gleryted elu J ol 3aptoJ tl

auntsoJdr uoc ouauouoj op elBu EsnS lnlnluoloed r ialar S eiu luer edooceu luatced (q re to d u a l o l e t ul e c r 0 r n r r qJ s t H c a r l P c l ptu r g u o c ) p l e c r 6 . r n r r e ic o E d n pp ^ t p t c e u e qn q l n zP sscl u SIV gdnp g^r pr oaU o j o tp e j to p e u j P a l SIV EI g s e o u r r l n l o g S n C pzoltcolnuel6e er uedocnel ^ nes ru Bo p 0 z q n s E l sj g n atp€uJ nes gcttr te$ng ' e t e l d p l eE U t o J B S r up ap 0Z alsed etsr en

tvcteHnHtHc
rNf TUVIVH1

AII C VOIC VU

col

lueledoocgu]uatced

sl v n c ro tro l u e l u o u i e l e l E d n pq ^ r p t c e 6 l e.lErrl ESnC SIV AP p s n p u te z o g r c o ; n u e r O y V U IN OC

r n l n l u o r c ee i url e ; o t 6 d ? c l x o l o e JelZ ) J l EutcJES VIIENNIfudVUNC eluosqe esectu esne n - VZfINIS p o s l d eI n u l r d ] C S N S I C I O U I I I I N V

oud

g r c z l p l o l l p e d t L l/ e fn p o u t l l n u e $ n 6 t $ ? .t /l opaseg-se^pJg ElpoquJacllnederalrspolau ee.reFaly lnlegpr

' p l e c r 0 l lt L { c n '(srv) gzolurs e r d e r a r s n r l c e o r p eIr p o l l o p a l a u a r p r o r l r l u B : I n l a q e l l)u a u r (e n - e l e Ja p e l o f e u l f p l l l e p o u o l lo p u n d s t p u e r p r o lc l x o l l 'EJelnpourllnL t ( l InuouapB e$n0 rnopeseg-sane;g Pclxo] eleog) ursrproruadrq auJol oluo4cajl ap reuraloC '(lell ? n po l n d o l o z r )r g c e o t p e J l n c a r d e ; e i o r p e.U
: r u a t p t o J ruor.rjjoLl acrdolsoJolosjnse nps roproJ!l tl .s ep pl6rnrlL,lc ] - u E c o l q ' t u a t p t o J lJOltuoulloq lazaiulsaloluesolq

l l e d r c u r . rId r o rn e a r o ^ r l e p a s s a c r O r a u a J p e - p l a r a l r n q .aluaueclpot/\.z 3Je3Ojlul

vzL
o o p l u n s L U s r p r o J r l r a d !Jo.rl e s a c o u l a z o 6 p n t ] 3 n l l s a p r e l n l a o e ; l u tl d e . r o l o t p e uL a e 'Elaq l o P l u t z a t d e t S ( t u u r Z ' e e u l c ) E l € l l L u rp . r e l n s ta l e l t l l Q e t l a u eo I I E u e J d l a l l l l e r p eu r i d ' 1 s , 'Iln d o l o zn J e z e a z t l e e rs I n l n p o t o t p e ) l l n a d e t e l l n l s o l 3 r p e r s o n e r CB l e o qu t t a r u r l e 1 o xe ; d n s en t l e O a u3 e l e o l ' u a 0 o u t c t e 3c a + a g ojv olelllrUolur ulu.lralap u r$ ua6elnu nes ua0owecnol n l a J en N e r o f e u t J n c s r orp l l s d r lr $ u f l l o lA r l E l a l ' l e l l s t u t L Ua p J o s n ' l e l a l o a u t q . pB l 'lusrslla '\ZIBZ er l u o u j e l B r lu n l l e l l p a ^ o pe - S l n l a q e l )a l u e l d B f , o p o l o l pa z e l s e l - € L ln c n e s ( y 7 1 n ; e q e 1 )e u . l o un e s q l n o s o l cp u e t p r o l ra l e l d e o o p o t o r p n o a t a u ] l pl er q - J O lU l I B L U n Q z e A Z t l l lo s A r l c e o r p eIln p o t ' t n l n L l s t p r o l r l r e dIrn l u e u l e l e j u l U n l AtlgeotPeJlnQol ' 'sIv llJPllslu!LupP e e e r a d n t a J l u !l a l l q l s r a ^ aIj U n s a J e J ' l u a ^ s o l ll e u Jl l n u . r e p u n S o sc o J ou n q l u r z e l d a la s e o u l 0 r t n l d l e u e l n ca l i l l a J l - d n t 3 P s e o p o u l l l a u p t J a d ' e r u a d o l t o o g u l o r l ' a r c e do I t t - s r l d w1 ; p u t s ' o r l e l s g-' o no e - a l u cJ a l c l ' E c l x o ig i l l E d o t l: a j e i o l i e o l o s j o ^ p e ! l l c e o re p e o u n l g l s l l o e l s l x S ' o i g j r 3 o 3 n a a l n u i J oE ll + l S a l l s o c n a l p t n l n l g L u n e e i u e b l na p e o i e u t L u r o l oe . J e s a c ae t s e ' 1 9 0 l l J a l n p u a u p u ' P l q e la p z e c u t . l o l t ^ E u l o q l u u ; e f e t r c n l l s u tn J E S o c a o l s a S I V n c r a l d e r ae o ; a d a O - u ! e p a l u l B U l' I u e r l j e l e j lo p l u n l 0 a l a w u d u 1 q 1 n 6 a r p ' a i E i B l lo l i l n z P ca r l u t p a e1elede :SIV El ?sJanpe erfceetelanos leLU i/"9'A-Z'0 eac elss ezoltcolnuet0y z f i w 0 L - ga l s a a r a u l l e i i ua P e z o p l r € | ' t z 1 6 w 9 - 0 2 o p a l s a ( - . | o z o t r 1 o z e u r l o L u e s i o z e u j t q r p s p ? l p l l l u tE z o c n 0 o l) a s a]lluluJe IV allBlalac p 9tE+ nrjal s q l e L UJ E l u e c e ; d s u e ,l r i l n t e s e de l r J o l e p' u l s t p t o J r l l a d l n o e u l l . r e su t a r l c a l ao p n a t i e c l p uo r e l e p ' E l u g L u o U ql e r l s r 6 o J U c u !a l s a n u ( l r c e t n o r l l r d o r dI) I I V ' l o z l u S V el - e L u l l a ul]$ ; o z e u t t q l e c l t e p l o z e p r u J tp e l e n t J o p d o ! s l t c p l n o t l l l l a ud t I a p o a r n o r l a p a l e ^ l r a p ] u n s e t u g r i l o uu J o l e z t l t l nl u o ^ c a l l t e u l a 3 s l v a p a l e l e r e d a r d 'alez - t ; e t c e d so l l l c l n . l o s i u e l e d u l o c p l u n s q z o o t x o l o a 1a p a u l o i l o l s o J e e r d e l a ]r s l e tl o 'Allotu '(Z rrrcnoeLun4sutp eac B acrpel ezootxol ;nctlsou0Btp lsece ulC Intaqet) ' - o a i l i ' e r o l o p u l i l p r o r !u l p n e s q l n c e q n sB l t p t o j l ] l p e z o 3 r x o l o o . r(l g u o l e p o r u e B l u l a p P S n p ue l l p l o J l l g u o i e p o r u e p p s n p u tg z o o t x o l o a 1 tp l l I n d t il u n s p z o c t x o l l ) l e o -oorllop olej slll./o]ap lotlsv 'eluatctiaut 'pleserdnsalsa rua0opue luns acoleoap l u a l p l o J lJ o l l u o L ! l o le z a } u l sa j e c u t o l a z o c t x o } o o ju}! q p u e L u o c aa s n u s I V l { t j I nl n u - s l p l o r l l o L U l o u o u ! l q o n d o c sn c llJ I u S I V n o l u o L u e l e J l n e p e l e p a c a t da r n q a i lA l l pc - f , e o l p ep o l n c e t d e t a i' V z o a ) t l o r p Jn c t o c e l n B Sl c l u l s l ? A u a l p r o r t l r a deq l y r1 r i u e c s a l o p n e s l l o o ce i e s l n l e 0 el a cu t l s p u t o J en o l e t c o s en [ ! s t p t o r r l t a d rrq u SIV no erdeta]etalald a5 I (e Inleqel) r l u e l a d o o c s n A B u l o q l p p u e u o c a lo s n u ( r u e7 - L ) S I V n c - e i l b u n l a r e i n c o u e d Arlotil lsaoeutp :pcrlnedelat eiue!lduroc prnseulE U n qu l a p u l d a pS l V n c t a t d op - e t a lI n s a c c n sL u s t p r o J l l . t a d ra r e o $ n l a u l l o u ! n B Sp 3 r r . u s n 0 n J e l t l n z e Ju ! ap q a l e

9ZL

q l p c t D J n J t L lJ e l l q l oa t s o l d u i o c a p p u e r l o c a ja s ' J o t j a l u e l e u e ec a - o t l u a u o t € I u a u e l e l le l a p u n d s g r u a c p c r l d oe r l e d o l n a u p z e c u l ( l l a t c o s e l t l l n a a - a l l pu l n e s a l d e r a l o u o l e p p u l o l q n s ) p r l o a j u en l d u e x aa p ' t n l n u t l e l s o l p l l ots l u p 'e u u o d s o l o t 'c J e l l q i o t d e l s l o r p p' . l o e P s rcd z16tl0t uostuperd 'lugLuql rDo;eu a rode 'uolosrupardillaul - d g sZ ' e u e t u g i d p s / a l l z x s o u a n p l l u0 r _ 0 0 0 t r n n o e r d e r a ls l n d 0 a p e u r r o lq n s t z r o c t i l o 3 p t r e u j a u p o l a z o p E p u e u o s e j E S ( t I n l o g p l )( e 1 n p e . r 6 a g e s e l s ' a ; a p e l o l p o l g e s e l c ' c n ? s q 1 n p e r o e s e l c ' c n B Sq 1 n p e t 6 e s e l s a t 0 'c : o l u a L u o lo l s l p o l p t r J n t p a l l n L ! t e u Jn p s l n u n )a j a ^ a s a l a u l j o t a u 1nper0 eselc z u l E l P i o a l d e t a l o c l l i o oE p u P L U o c aJ C O s p o n l l n l o n a' o n t i c p o l a u 1 l o lu l s '(9 arledouleuonrluad acrlrcads Inloclpl) epolatn '(rerl 'atOtntlL{o 'SlV) tnlnL!stptolr}or.r.lJou eOnepeas arBOel lPnluana eolauriueLu ' lo l a d e r e l o r p e' r o 1 n 0 r s e e r o u t i q oe l s e C O I n l u a u e l e l l u 1s e d I n u u d ( 1 s l 1 e t 0 o L u ' O o l o u u c o p u a )l e u t ; d r c s r p r l l n u -oullei+o e a i e p l o q eo g l t s o c o ue O l n l u o u 1 e l e 1 l o l B q l n q o j l a lt . l o L U na u ne a j o p n l c x o l E l n f e' ( p r e l q t o 1 3 u r r d l e t l u a p t ^ o c o tl e ) , u l € l E l n c o e l l x al J n l e l n c s n L ! l n u j n l o ^ e j a l s a j c ' L U s t p t o j t l o u l r o u e z e t c o s e s l In e nJ a n p u 9 3s a l B l P u l ' g l P r a l E l l uC O e p a l t l n z e cu Jl t c t p pa l s e l e r i u a r a l t pn c r l s o u $ e r 6 ; 'ie^iazoJ rlsou60rd 0r l" leSrpu c e p a s t p u ra l s o l a ^ t uu n e r u 'ostlnederag -lBUoxa ezeenet1eInleuJnj iolaloala eolpnlpno ts olptiuare;rp ecrl - n e d e l e la l t t i e c t p un : 1 u a d l t l n o l s o ( 7 g l p g l n l a q e l ) c r u r l o a r e c l l r s p l Ot . t n z e c . r l u t p o 'LUSlpro./rltedlll a % 9 - t e l J e o eC O o p o J a ^ e s l o u l j o J ap altjelssltuetu dnpe;ede e 'gpeosardps aleod (go) BS nESlue+tujocuoc qrede ES se^eje er1edou.rleg6 Mopaseg -s aAerC e rTedoutI eUO A t l n l t l s q n su o u l e l e l ln 3 l l u e l p l o r l l o d l Lilu e t c e dl l u n e l a c t l n a d e l a l a i u e r l d u r o c - u o u r a r i u € p l 1 n r l u e d . c t t ea a : l e o l p P Ju a u l e l B r lu n q d n p n e s S I V e o r l t d o g d n p I n l n u s r p r o r r l t a d le q n l p ! o a l l q 'ArloeorpeJ l) a p l n l n o s l | q : ( ? l P c l 0 l n l t qe J n o c p o a l e c l p e lo l o i u a u j e l e lg d n p L U S ! p l ' - r o r r l o d re p t n l n c s t JE : B l t l o l e p l e r n q g e ar s ? l e o 1 c r O o l o u t l c o p u e e q O a n e l d no E l l s -o30uvl'P-zlptoj'uadlL.l prplnpourl0d gsno ls nnopaseg-sa^prg qleoqap alt)nzec 'sns teLU p a a l a p o l o u le c t g d e s , ( a t e t c o s e a ' l B l q t l e i d e p a x l u J' o t t x l B g o x aL u s t p r o . r r l t a d l q ' aunullolneloq lEnlua^e l u nc EZnllp 'Mopaseg e s n 6 ) J o u a i u pa l e l u a z o t d1 s o 1 e r f g l r r e ; n c r l r erd r p ca l e n o eleoq ul Mopaseg-saAeJg eleog

LZr
-elapou ozop nc luol.rJBieJl '(plectDlnlqcelno un lpcap AtlcpotpeJ lnpotlus4cojl teu) sanetO elledo[lle]lo enetOetloaun 1odnnopaseg-sanele plpoq utp lnu1stp - l o J l i j a o l L l! a l e z l l l l no l e c l p e ia l o l u o u j B t e j lu j s r p t o J r i o d cq p u ta l e c ' s l e ^ c o p e u l u rn azop u! pzBallstuil.upB qsep teunu saAEJcerledou;pllo e^ej0e 1od os 51y
qeztlet)ads ilStAJasu! ., rolelnqwe u! ,

nrlued) (Ut 1os) ezo;nlecltiour :(gle.rqadled erlcerler nrgued) qutprteuenb(%g'0'1os) (ZS tos) :lecol l$ loloueidold luarilelejl

q ,pnuol3eztlodlr l e r e l r n l rd l rle e te u o rfca'g l ezr ;odr er der alor pel re s :cuolstseto l ut aO .loloutloltc llsluoDelue :acr lnadelal lc eds r e6 enr le a l u a l srsl ad eteleqces er do;dreolelcor oo r p n r l u o dp l e l n co e i l xae Jn l e l n csnu g;ecr 0.r nltLlofuantalur ad ar g l e Jl u e sueJl ad giellqr oar seldu.r ocop Ele3 ( e u a e u to co l rrfe crl d u uoc l p1e.r e1el etxeltlor d) otlelor etalq olueuel e.t1 ,pur r odso;oto * *e;e3r OtnJr qo p tl o a l u p l+ a rdelelootpoc + ar det l - a l o c lu o c'a rd e l e l o rp e+ e rdelaloctuoc _ ;aletcose oluotuelell souoA pr d - e l l u l a u r l n q o ; 0 o u n L u r ' E z e r e l e t u' s e ll o o J u e l ' q u u o d s o ; c r c ( l e r e Ll elz q e !pn c ro l r^ B u 1 o q fdecxa ptelr qto delelor pe.r er nc) a er g1e:eueOr delelocr l.r oc e eluauEle{ g .+alectpotu ( 1 e r d e a re l a l o td ttu a d er qo1olol ap n ntluod)nr nur nl eloqoo lr ( aler qadled elauepe nr tuad) u r r n ; n d e c ? l B c t p ur e u l e r f r z o d e lnsJno (re l n coe:1ut dioc" ep er fezues ,,utpJls pelaotzlolut ,aleteueO ns py \ Inlnleulnl tJ .p aJelnco o;liecr ;duJoc .r r ealtuan ol d ar elncoltipylltour ace l og.c ear Je q l n q o .rl o r InlnleJllr lur r s uBlncor o1r qo16 znr l0.r d e r er Eaiepe c s.q r nlnur slptolloullou eelaur luetu Seeleull qo E r ' : a r o f e ua n t l o a t q o L

soApJC re;ledoulello Intuaueleu ' g l n l a q e t
(ara^as)J rs (alerepotu)Q'@tururwugcrlrpout)e.epet0 tatl pundsatos tt (g-t) aselJ tilesetJ ,

cr ldo r nln^Jou or eloolv- g VSVIC e

ouoouroc luntzol- g vsvlc
eJelncoeilxoJnlelncsnu/ || eoielcejv ' VSVIC 'u ru rg L elsed tJelnoo (eulaurourleuoxa el toll e rznllotd arurlellox3 g VSVIS )

rorrj roilJnlnsol EajElcalv z vsvlc 'euoldrurs ecrurlc euuras telunu ql?J - t VSVIC
auu€s nes autoldutsqr q3 - 0 VSVI3

E +sanPJc leoqutp . a r e l n J o r o l l r g c l l l p o r up s c s d s o N e a J e s t l t s e 1 3, I n l a q e l

8Zl

tLu 0e gleplstp gdy 6 7 ntsepd ap etnpol 6 1 prolepLu pol

a r d e : a l o u a O r-x o ( e l € t 3 0 s ie l c a l u u l ) e c l l o l q l l u l t p o l e r j l et o { l p l t J q;re l 0 o l o c p u r J elln l o r l u o c l ( t c a lu g l a q c e d u l; e n l u a n a€ c r u r J a l t l u e ) aAtlepes q (.7 o Ez ocnl0'cr0olor zl; les) ectlllor loaleor prar pr qltr l c aarr .l I : n u o l e 6 r l qa l e l c o s e ' a c r J r c a d se lu e u j e l e r lg o eu ilnltsejnotl - 1 r d o .rd e rn q u l u o o rsJa nuoo eoolq ar o g e16u z lelso1euozelaugx ap rs re Eer el) nps n t 6 iu O0 L o ztl .to so l p tqp leutoonsr uaLl uj 11e acuelr .r ader sta^uoc i l ql L,l ul u e :tI r el ? '(eyl l o l l u o cq n s ) e r o g e l s o u a ^ e t l u l D r uZ l o l o u e rd o rd e s 'q l e roe;ec ad ' ar o g e10u 0B- 0?loJouer dotd n .a1uero1q- El ag ' 1 s oa d ' r z a d u n g p c r d x t a 0 t t ) , 1 o 6 n 1 t l n l o sn E S( . ^ . r' a r oZ L q r n p o l: ( S I Vg d n pq r o o e ; ) r u e r p r o l t u o L U r o q r a r l a l o aE t l t q t i . . l u l E l6 t ) n r p o s p o t s ep ( Ecr r tse6ozeu epuos nes) Eler oateced r u ( a r oy e ; 6 L u0 g Z - 0 g l ) t c E l n o t l l r d o'rldo B l n o t i l r l an e s ( e , r o e 16 u rg f p l ) lozeuJrqipc . , l o z E u Jrl a:u Z e l u t s p o u e t p t o l l t l u e c ' t u o t p l o r ltl u o t l l j o L l p t a z a l u l s t l t q t L { u l E e n o € L

actxoloaJt] eztjc InluaupleJl .g Inlagel t '(g o g a t n l a q e l ) d o l l o q t s d t i e c r p o u'lp i e l n c s e n o r p l er s E c r l r l o r l c a l e o r pp o r ru O ' rl , e j q l l l q c a e 'j q 1 e t a u e a t d e l e l o c l i l o ot u a r p r o JJ o l t u o l u J ottalt s l a n u o c . e ts lazaluls ' E o r e 3 o l qe p l o l l i e p u e l b u l p J o l l u o u . J Je all e J a q l l o z e o q c o l q r e o a l u a u l e o ! p a u l ot q a l e c t l d t t l to 3 e c l l a p c t l n a d e J a p u l e L l c s ' ( e c e r p r e cE l u a r c t l n s u 't1 u l ] t j e ) a l B l n c O 'l ' o - s E A o l p i Pa J a ^ a s J E J n q l no J e l e i p r L l s arp d n l sn B Se r i e l r 0 e' g J q o l' l a r O o l o l e u o l c l -dt-uts eelenelbe ut.tdqlezualcelec 'razoctxoloo;ll Enet6ariecrldruoc ols= e o

'(nlJolceultlclsod gzotodoelso) scrJlorilolrsuapoalso rJecrJrpoLrt (EcrprBcoLr.l nes ' a t l o t l . r e d r q )c t l e l O o t p t e c o s to q c t l r p o r u( g p e u l e r l e p l q t l )a c e t p 1 e c j p l s a l t u e u l a l a t n n J l a o P l e l e l u e $ n On c l a o P l ' t o l u l s J ge l l e r c a d s ! p c t p u te s r S ( a r b t n t r q cn r 1 . u - f , e o t p e p o l ' S I V ) a l e l a u j n u oa l o o e o l [ r re 1 $ a s o l o l r .(gluepue _u Iniuouele{ esn0 no auoz u! sele teut)gntlelcedxe nes luauleleJ] qpuputo3olas'(rvropese8-sanelg q l B o q' e J e l n p o u l l l n L u n 0 ' [ J o u o ] n e e l p t o J r ] g$ u l n p o u )l l e u s e l d H S I g z p e s a l d n s a J e s t u o t p l o l l lt u o r l l l o r la p q l n s s e l c l e j a p o u e u e 6 o p u ee r l c n p o l da p z B c u l slleurseldHSI ljuzllelu;ou lndocs nc ruarprorlruoLUJorJ razopeaJaJ ap l - n p o lu r p e l s u o 3 I n i u a u e l e j t' g u t x o j t a p q g E ^ l s a c x a ^ r l n l t l s q n s z o po p z e c u l stullcqns !ntnus!p!oJrlledtq InluauelEJl 'AlisEolpel I n p o le p P s n p u lS a A e l et e t l e d o u l e y o o l e n e r 0 e ; n O e e p q c r p e t d e e l - u r 1( u o s r u p a r d 1 6 y 1 a w ,otr v L-g'0 nrlcedser 0 g p l e l i l u re z o p ) l u n l t _ z a p p l E r ] - n p n c ' e l B u o ! l u s ue l e c l p p ia l a l u o u l e l p lq d n p ' l l e l l s t u r u r p et z t o o r l . r o c o c n q 0a i ap

vztHc vSrxoro:tH|r

6Zl

u e r p t o l l lI n l n s a lu ! r e i l s o ] r u l I n l n l E l l l l l ue i u e z a r d t e t s l r E e - u o co s a l t l q n s3 e n c e t i c u n de ; ' e r 1 $ a ce l g o t l s o u O e ra j e o l e nn e r $ p Eunutolne n3 PcluoJcg)lplolli ullo urapoxll.ll ilAEuloqa.llutp%96 pl res ut rfncsercluns l s l u l l n q o l O o t l l - t 1 ute . t o c l l u e e s ( O a I - t t u e ) p z e p r x o l e d o r r l - r 1 ure r o c r i u y t d n t d 'atuletleuodrq 'JolozputruesueJl qutelsloorlor-l elncsoJc ielepou PclJas e gielapou ' a l a l $ e : c' l n c s a l cl o l s l s a l o c - l O ln c a r u a p l d l t s t pl n c s a r cc l ; a s l o l a l s a l o o o o t l s o u : - 6 e t pl u n s n u € l e c ' l l g c l l l p o u e t l u e p r n e o da s 1 e u l l n ra p a u u l l c e r e da l e q o r d 1 e '(6olour.rcopua a I n l s t l e t c a d s p l e n l e n oa t n q a J l a a l P J ' , , a u s l p l o ] l l n ! l o ql e u o l p u t s "I n l r u n u - e s eq u e l p t o l te u n t z ao e s u tg t c a l t a l l l l ) e e ) e ! ' a n e l Oa u a l p l o j l l a u! l o q u l r $ e e r g d el o d u i s l p r o r r l o d ra p a n t l s o 6 n s c r u q e - r l c e t e do q o r d ( 7 e l n 0 r 1 ) n z g c sa l s o t r j J e t ' l e u . / o un e s l l n z p c s p l n o a ra p o i s a ? c t l e u i s e l dH S I r e z t i o d t q - o u t e l e l o d I n u r s r p r o l l l o d lu . l ' l e u J r o u I l n c l n o s a r J rq rl o c t l e L u s e l d S I u t t d p z e a z t J e l c e l ea s o r u r l o q n sn u s l p l o l r l o d l H' q u s e l d u 1 1 n z H l ' l n c s o ; co l s a ' l s a l r u e u ort u l l c . - 9 c s a l s a vy 3 r c t teulid InuJStptoJrlodrq HSI u1 '(7

-seldHSI alse leutld uistptoiliodrq lncrlsou6etp ep nlluod lsel lrqlsuas tErrt laC lolBroqel ep tJEJoldxS 'claatsolOotceut,qleol ' c - l q u o a t u l a q ' 1 t O u n ; a l dl e l 3 l l P l e u o a u u u l a se o p u B A BL u s t u t l o le pg u g d ., a a lenlcal - a l u l l t c l l a p n c ' c l u o u i J e z t p l s t u e uu u d p l s a l l u p L u s u o lelruaOuoInu1epaxttA J 'leclolnJlqc i u e r l e l e l l g d n p g l u o s q en e s g l e u - t l o l l e ' l n s s a j c ' l e L U r o u J n l o A p l l a l e o d e p t o l l I . s n p a j o p l q l l ' a l B l ! l t u o l u.ta o l o l a O - c e l e b' e a l o u a u l e' t t O e l o u e u' J t i le 1g i u e r a l o l u 'te c t z a u L uJ q l n q l n 'l o t z a u l l l p e t q t ' a l l E l l p e j qa t q t s d l p e J q t s e t d a p B u l J o l r l r L l c ' 'e ' ' g l r c s e l r o o l p l : a t p t e c l p e j qp J ! l o l '(ctptectted - s e ! pP l e l j a U ea u n l s u a U e d t q i e s r q n s ru r r d i u a n c a J r e u r1 e c ) r l e O e u r a l ' ' q o - o t p l e o' f r 1 i e no t u o l s t p a t z n o e o d t 'q s e o l e q a l e a l x e l e , u e r d r e c l a u n to p u l o l p u l s ' r r 6 ; e t uP l e c J E L u v l t 't ' a r f e d l l s u o c ' e l u a l e d e uE U t l e s o 1 p .( r qc s l u a l s e ' c t l r l e r esd o l t n ' - r q a r l u a l e r D d )p l e l e p u o d t a l $ a t c' a r c a d o l ee t e l c e la l u a p s, a l e J l l l l u'!a p ! 1 e de c ' u a ' e l e c s ne l u a u t n 6 s : q n r o s q o -lzolelelladtq l € s o l l n p et a l s l e nI n u l s t p t o r r i o d uq r1 'acturolsrsrllnu q 3 l u n s u s r p r o r r l o d ra p o o r u r 1a p r g l s a l r u e 6 j

ernDrl) (trr) raqlltI eareurrrr:alap ctleusetd as arec Ezeroose rroosap el 'ctieu

c tu l l c n o l q B l

ruecr;Oourtue - z o ) \ 0 n c ( a l a c s t n ' s s e o J a s ' a i u a u t n Ols l z r l e J a u a b t 1 ; r ;u n e r e d e ' L u a p a x ! w ut) p 1e ur e l l L U n u ' P J e Ae u l o l u l ! u a ! p l o Jrru o u l J oa.p r a r f c n p o rrd r a c n p o l a J e L U J n os t l r l e ec l e l n s l ll o ^ l ue l l u a l p l o l ttlu o t u J oo p I n l n } ! c l i oe f u r c a s u oa } s al n u s t p t o l l i o d l H L{ p c

a! l t ut t a 6

'lnwsto toHtrodtH
nrsatOorglenurullpl olBoc d t . q 1 n 6 eo C r 0r In otlos Inlanru o e r d e r a l o c r u o o$ ; e u r r o u l a u r ^ o l r E u Bv-v7 u1

08r

'eJeJeupol nes srel luns (leuJou HSl Un el HSr InlnJoldacat 'HSl sp e s u n d s 9 la p e s d ! l l e l o z tl l c l l o p ' a u a 0 o l l e to L u J o i ' e z e u a 0 o u o r " u l o q s r p l o z n e oa i l e : ( g l e n O u t l P p l onllld u r a x a p ' t r d o l c a o a r z a u a 0 s r n B Sp u e t p l o l to t z o u e n p l -aOe)pzeuaDoliqtuestp ne leltue6uooruapoxL! nc rolriuarcedea1e11o[ey\J o ueqoor]slnuoJp - u t s t Sa l e z t l o d t t l - o u ] E l P l o e l t l o u l n l u n s J p z r l o d r q - o u t e l e l o d t r l dtq rnlnLuslprotrlodrq 'altqectldxaut o l e e l u s A c a it e u o l a ce l € z n e C l q l u e r e d el L u a c t l 6 o d r a c n p u tp u g l n d 'leleJiau UslploJllodtq L e p z e J u o c n p o la s g u t l n s u la p I n l p s e c a u g u n u r r o l nE 3 t u l E - o r 3g l l p l o J lo ! l l a l Al n s l n c l e de d g l l o n z a p d r l o p l I i e r e q B z a q p l pn c l ^ e u l o q a l l u l p ] g A l l e u t x o l d e' s l e n u l ' u o s t p p vP l P o q' J e u j J a t o t u j o u e' l d l l a p i p J E q E z %01 leqBtp ' e p l o l B l . l l n o ll l J U e t l o do O t 1 t 1 t n ' g : a u n u J t o l nleo q J o l l eE a l e q . tr e u q f u a p l c u lo n e l ' o l o l r j l t l s B u t l P c l u o J O l ! p l o l l ln o u A P U l o g( c i e n t l t l ' q u o l e p o l L ! Br)u s t p r o l r l o d l q d P ' a c n p u l1 o d' e c t u o l ca l l p r o l l ll a u n l n p u o le d s a l e t E L ua l u e u p c t p o r u l o u n . p o l a p e . n t S ( g l e c t 6 J n J l rBflc c t Sn l l c e o r p plln p o t )a l e c r p e lo l o l u a u e l p . t l ' ( 1 1 e d o r p r Inllellep t e u t l d I n u ] o p a x l utlS o i o u t l t l s e H J e t r J o l u lplc r u o J c 1 r p r o . n 1 )n u J r o l na l r u n r z o l g r e ou e : e ; e d l c u t l d z n e c l o l l l l n p e E l a J p( p u e r p r o l lp z n e ca p ) . r e u u d a lnusrprolrlodrg
tustprollodtq ap tnlncusou1etp pwyto61y -7 etn617

r.usrproJtioulloN

rezrlodrq-ouelelodtq tlslpro.rrlodrp

ctutloqns r.nsrpro.rrlodrg

lseltuPut clutlc leu:r.td tu-rsrplo.llodrg A

lerlJou?lJ leurou HSI

i

tI
I
lnzEcs 1J lnzPcsnPslPuJJou HSI

t I
leluJoutl3 lncsaJcHsl

I I

lnzgcs tIJ lncso.rc HsI

ctrvl,ls\flaPrg)ufgl]11 ts ctrvws\rd HSl

'(rnln3tulsJBA , l e r St n 1 n 1 1 n e el t u lp ' - e n n [ l e ] t u e 6 u o c ) e d e J e c l e l s J g n( n r i o l r z u e l ] er a e i n e sl p l e r n p: ( c t u r l c - q n sn B S s a l l u e uc t u t l c a l e u t J da u e l p t o Jtta i u a r u l n su o u e L u r a d ) ) l l un p e r 6 ( o / o g n r l e u i r x o r d e r : l - v)eillodrq-ouelelodrrl pznecsp ./Bpunces - "/096 rs BCJrc EUerprojrl pznec a p " l E t " u l ltd u n t z a l e a ) e z t l E : e pa t i c u nu l e c u r s e l c l e o da s l) sol l e Inu1srprorriodr;1
aJECtltsPlc

C o m p l i c a fi i t L i m f o m up r i m i t i v i r o i d i a n s t e o c o m p l i c a t i r a r d g i e s t e s u s p e c t aa t u n c r l e e t H o i n d g u g ad i n t i r o i d i t a a s h i m o t c r e g t e r u s cs a u a s i m e t r i cm a i a l e si n c u r s u l b , r r a p i ec u h o r m o ntii r o i d i e n i . i D i a g n o s t i c d e h i p o t i r o i d i s c l i n i cm a n i f e ss a u s u b c l i n i c s t ea s o c i a i n t r - o ul m t e t e r i c Ap r o p o r l i c u d e p r e s i e . g H i p o t i r o i d t s mc o n g e n i t a l i c e l a l c o p i l u l us e p o t c o m p l i c a u d e f i c i t e n t e ul i c i p e l c t u a l e e r m a n e n ts i h i p o t r o e s t a t u r a l a . i p o t i r o i d i s mc l il n i cm a n i f e s tn e c o if H u . ) c t a ta r e d r e p tc o m p l i c a l i e o n s t a n t d t e r o s c l e r o z as t e m i c 6d a t o r i t a i s l i p i c a si , d e m i e id e t i p 2 S i a h o m o c i s t e i n e i r i c em o d e r ac r e s c u t eC a r d i o p a t i i s c h e se t . a p o a t ef i a g r a v a t a e a d m i n i s t r a r eh o r m o n i l otri r o i d i e niin tici odatA pAruta a d a r o z ei n a d e c v a t e ,a r n u r e p r e z i n t o c o n t r a i n d i c a tde a d m i n i s t r a ra s u b s t r a d ie e i l [ i e i h o r m o n a lter o i d i e n e .

Hipoti roidi smuI subcli ni c
H i p o t i r o i d i s m s u b c l i n i ce s t e d i a g n o s t i c a t e b a z a p r o b e l o r e l a b o r a t o r : ul p d -SH p l a s m a t i u s o rc r e s c u tc u T o l i b e r( F T +i)n l i m i t en o r m a l e . c , B o l n a v ip o t f i a s i m p t o m a t i c ia u p o t a v e as i m p t o m e i n i m e( d e p r e s i e , i s i s m d u n c l i ec o g n i t i v d n f e r t i l i t a t e , t e n i e i z i c i , c r e g t e r p o n d e r a l A ) . i, as f e H i p o t i r o i d i s ms u b c l i n i cl,a f e l c u f o r m ac l i n i cm a n i f e s t d , p r e z i n tu n f a c t o r ul re A pentru prin creEterea Jerisc aterosclerozA plasmatic. LDl-colesterolului Bolnavii ; u h i p o t i r o i d i s mu b c l i n i c i a n t i c o r pa n t i * T P O r e s c u l s a u / g ic e i c u L D L - c o s i c i A e s t e r o l r e s c u t e c e s i t Ar a t a m e ns u b s t i t u t i t i r o i d i a ni;n a c e e a g i i t u a l i es e n c t t v s tf la Si cei simptomatici. cazurile angorpectoris, La cu tratamentul substitutiv cu e v o - t i r o x i ns i m a i a l e s c u t r i i o d o t i r o n i n a p r e z i n to c o n t r a i n d i c a l ire l a t i v A , a re d e r A n Sl a t r a t a m e n t u l e d i c a e f i c i e n q i e v e n t u ailn t e r v e n t i o na ll a f e c t i u n ic o r o m l t a i rariene. M e d i c a m e n ti e d a t e e t i p u la m i o d a r o n e io t i n d u c e i p o t i r o i d i s m b o l n a v i i p o d h la : u a p o r ti o d a ts u fi c i e n ts a u c r e s c u t .

Tratament
t T r a t a m e n t u li p o t i r o i d i s m u l p e r m a n e na r e c a o b i e c t i v e e s t a b i l i r e a o r h ui r n m o t i r o i d i s m u l c u e f e c t es e c u n d a r e i n i m eg i m e n { i n e r en o r r n o t i r o i d i s m u l u i ui m a c u u n p r e p a r ab i n et o l e r a t i r e l a t i v e f t i n . e o a r e c er a t a m e n t u lu b s t i t u t i t r e t i s d t s v b u i e u r m a tt o a t av i a t a .i n S U A .t r a t a m e n t u lu b s t i t u t i c u l e v o - t i r o x i ns o d i c a a s v t i m pd e u n a n c o s t ai n j u r d e 1 0d o l a r i R e s t a b i l i r e a p i d i a n o r m o t i r o i d i s m u l u i r . e s t e n e c e s a r af,a r a a f i r i s c a n t a i.n m i x e d e m u l o n g e n i t a ld a r e s t e r i s c a n t a c , ( p u t A n f i f a t a l a l)a c e i c a r ea s o c i a z Aa r d i o p a t iie c h e m i c a a u i n s u ifc i e n t a o r d c s s c (CS t i c o s u p r a r e n a l i a n a R )i.n t r u c Aa c e g t i a e c e s i t a r e g t e r ep r o g r e s i va d o z e r . a t n c a P r e p a r a t ede e l e c t i e u n tc e l ed e l e v o - t i r o x i nE u t h y r o x 'L - T i r o x i n ' )a c e s le (d s : , t e a s e a d m i n r s t r e a zn d o z au n i c am a t i n a l A , u e f e c tb i o l o g i c o n s t a n td e t e r il a c . m i n Au n n i v e lp l a s m a t i c o n s t a na l T " , s u n tb i n et o l e r a t e i r e l a t i v e f t i n e . t i S
131

zt,L
( O t )C i u a 0 r l a l a p I n l n l u a t c t l a o c d n s ea l l q t s l a ^ et ur - a l t a l u l c a s u o n o ' n l p t e l9 1 n 6 oe p a l s a c r u t l c o g c l l c l l s r 1 ; tl t n z a g g l Inotlsou0erp 'lesuaduoc t a l e t U e dt a u t x o Jel e r l c n p o t d p l B u r r . rld l t c t l a p e . t o l t ) n z ee € i e i l t n J n - o f e y \ ' ( c l e c t d o l 3 s p l o j t l ' a u a t p l o lrrl z e u a 6 s rp $ n O r g js l a u r o ln r l u a d a l p p) r s1 g c ' ( l e 1 r u e 0 uo ro p r u r z u o ol l r c r l a pp s n bn c a l e u r o ln r l u e d g l e . r B J z e a z . p ae s r s ; r c ) l e r - l l l po l s al n c s E u - n o u .;e ll t u a b u oIc t n r u a p a x l u a c o o e l d r u r l c n e c le lnctlsouflelO 'plelAap rugurpldps ur alreo;lndecul!uatp z alaurrrd 'acocerd -lorll luotl]JoU luaLuelBJi nc glluenatd aieodatpc plplutul un-Jluud 11 ajep,elolop e u j r o l0 g u r r l r a l a ps r f n c s g u - n o u 0 ?u l p | .^ r l e u r x o r de 1a r e d e s a l e o a pq 3 l l q , l 00 a -nd alBlpugsap ploleu guelqold o alsa luaueurjsd 1eyua6uo3tnuepaxlw

usl lpltuebuoo(ulapexlur) plollod Iq ntluod lelPuooun-6uluoaJss I
'(are6el ap lolauteioid ual r - $ a t c E l l . l o l B p c l 6 o l o r z to t u a u t x o t r l r a d ro ,g l s t x a p l , L l a c a 1 p o a p r e l i e l s a 6 n s r n cu r l e c r l s o u o e t p r e o l e ^a l E n u l p l o l ? r ) t u n l g o p l E A J a l u tl J a q l lf l _ a palpzt)ol e t$ HSr l - l u o u jP p u e u o c e i a s ' u J S l p l o J l t o dnL {t l u t c l p s c I l p i c a ; o c} u a u e } p J } n u ne a J o p a 1 u l l l u r 3 j e sI n s j n c u l e u a l p l o l t l o d t q l a n e u l o g 1 ' n 1 6 r 1 e c l t c n o q u r x o l r l - o 4 o l a e 0g ap lazop tttal$elc eolPllsacauqzev rqns !uE 0L uJ llr-tlllln alecrlgndalllpnls

erfelsag
l e c t p u t, ! g u l x o l t f - o n a a p r n l n l e t e d a r dE o l u t l cl n l l l , 3 o 1 CE n p l ^ t p up o u j u l l e c t l t j a ^a r n q a J,l A t l o L U lI l l s e c Bu r p l a l r i a l r pa c r o o t o l q l c o l s a e o ^ e l o d E u r x o j l ] - o ^ oa p o l e t c j e u o c e i e r e d a i da l a l t J a l r p q z o p r $ e a e c e , l e1 '(utoIual) n B t l e u l x o ] l l - o n a l o l p z r l o q B l o ors o J cn e s ( e u r u i e . r l s a l o,c r u r L u n l e a p p l x o j p l t l' s o ] a l 1 e l | n s e t f q t o s q ep e c s o i e o o l u e L u e c l p o u rl a u n . e r f q r o s q e l g u l ) a t o p u j o l p u l s' n n u l l u o c s l pu a u l e l B ; l' q l u a t c t l n s ue r l n l r l s q n s p i a E z o p: a z n e ca l l n u r l e L l ela ^ e] o d P u e t p l o J al r l n l t l s q n s p t e r d e ; ao l e a r e o l q c q l s r l e s a u . l a l alalpllnzau 'lezrlodrq_oulelElodrq usrprorrlodlq c n lacel USc lalicunJ olenlene unduteS 'gurxorl-onalc raloo P n e o l u r p u e d a c u re s r q) u o s l u p a l dn c e r d e l e l ' ( L u s t l e l t n l l d o d rg J e p u n c o s p s ( t p l u r r . l c s n pr 11iojpurs) ELrJ - l l d u s c e i u e l c t l n s u ln c t n l n u l s r p r o r r l o d r q e o l o r o o s p z e s u o r c r d s na s p u g o p s ( l n l n p l e c o l t ll.e u e O t x o p I n u l n s u o c s a r 3r u a r p r o Jnlu o u , r o q ) / o c r rnlnprec - o l u l ; e u e o t x oo p I n l n u l n s u o o o ; a p p o s B u u d r u a r p l o J lllu o r u l o r l B l r n l n p ; e c o r L U e l u e j a l o lc s a l c a l a l u e s o l q - E l a 8 ' q 3 t u i a l l c srrl e d o t p j e c c a n t a 3 e | l e r c a d su t , p l e p - u e u o c o r a l s o u e r p r o r lA r l n l r l s q n s sq I n l u o r u B l e jE r J o r a r u B s o l g - B l e a j a r s o s v l 'Ela'l} B elsje^ e; atede aiec tl e oleztloqelau ap raleJlJapqcs elpoiep 'lraurl l l i l n p ee l ] P c o pl c l u l s l ? A l r o r u lr p u il u n s e r i n l r g s q na p a l s z o 6 - r z 1 6 6 9 z E s op o i s a P l e l l l u lB Z o p€ c l u l o l l c s t t l e d o l p r e c c r u o t p r o l r l o d r r . e n E l r B t ' t z f i r lO O l - O a p i a l s o E U r x o r l - o ^ o l p q l e l l r u r z o p p c i l . l a q c s a r l e d o r p J eg J g J o e r c I J A U rrlr | 1 n p e _ 1 tugrll-el - d e s 7 - 7 e l ' l e n p e l 0p o u u t a l s a l c a s B z o p' r o r J a l l nE l e r c o s p r 6 o l o l e d l e n l u a ^ s : a e 'plsJ?A rs rnlnlUsrpro:r10drLl ealelrJa^as Ap Opurdep gurxorl-o^al Elelllur ap ezoc

teL

' c t l e u s e l d a q l l? I p l e i u n u o r d r B alapgcs pugne o 'nlJollzuell ulslptolllodtq aJanas eu.l.lol ap 'por tEtu Ellonzap unleurerd 1od rrrdoc . o r l g l r d ou 1 c a p l r 3 r l a p c a l a u o z ! ' Q J | n 1 d e } U O r f u ea o n u le ur lrqeloJolpnlcolatul p ' u n p u e u r u r o l a pc N S E A r e l l o ^ z o p3 o l ea l e o d ( r u n 1 n e l p ca p q l p r n p ilcliop el e o p U P A E ) J o l l z u e re l P u o o un u l s t p t o t t l o drrs r e r q 3 ' p o l o p r n l n u c r l a p nl ll I q rerxeplord un lliplllecle JolBolpul tSplutzatdel rustptollodrq ad p-6uruaarJs ;elruabuoc nrlu o c l u a p u a l a u o z l E c p l l n z a u ' r e ^ ac c l o p z B 3u r % o v a l s a dr s s a u l e . r a p o L u Iu l OC -g : % 6 ' 6 e - 0 7 o s nc r o ru t % 6 ' , 6 f o p : ( o o rp c r u a p u a 6 n 0n r l c e d s a p)o ta p t n t t r t + " p e r op osnpotd .toll]Frnqlnl loluJapua PalellJanas pleuorilodord no lcolrpqiuancerl o e l e l s p o !a p l l c l i a pP l p lo l o u o z l J P r u e o la r e d e u o l z u e r l u o n l e l r u e o u ol c u s l p l o , n - l l o d l H' p o l a p I n l l s l l a pa p ' u ! l e u r u r i a l a pn r r o l r z u E lJ l l l u a 6 u o cn u ;edtcuud e l ' - s r p l o j r l o d gtlls r x € e u r ( r f n c s g u - n o u r r ! o a o r / ;a p g l u e p l c uo n c )l u a u e r u l a1 e 1 r u a 0 d -uocInujSrprorrl0drq grele q'!nplncs?u-nou p ap nuotlzueL lnus1ptotr70dr1l 'alenlge ,o,r, aleotlelul acrlnedelel alpl nza)nc .(elalseu pdnp g-?,el 'nrzjglreule^aceadecur InlueuJBlejl ,(rz1641611gl_oL ruguugldps as re! ep q l B l ' t z t 6 \ f i r 1 - 9 )e l e n l s e l o cu t p o l e l p u r nc r g c e r n e r ag u r x o r i - o 4 a l g o f d p alerirur alazop'lElBuoeu 0urueatcs repeor.red op el ;nlndecul ?c |n1de1 ag leuoriuaur

e-z
9-V 9 -9 8 -9

002- 00r 09r- 00t 00t - 9/ 9/-09 0q - g'lt

t u ez l < l u ez L - g
luE 9- |. ZL-9

9r-0r

r u n lg - 0

JeluabuooInlnuapextu Inlueurelell .L rr4aqpl 'pcrlnaderei , e l u e r r d u r o c s a i e l p u n q ue c 1 d e 1e r 0 el rl -oloullcopua e]luooul qzBonlce1o olelstdep ap as tolt)nzeJ eelezl;olluoy\ ? (1 1n1aqeil 'fixt6r1gt-0t op oisopl'pupu,ocar op Eurxorl-o^or Er'rrrur ezoo .0 'eacezerdsgnop e e n z p u l l jg u e e d o i n a 'u l e l ^a p r u g u i q l d p s p erpaL .l z a l a u r r du JA r l n l r l s q nIs l n l u a u e l B je a J o o e c ue n l ' r n l n o r l s o u 0 e rs r p u i : r l u r p a J e u r l u o c p p nes n r l u a d) a q l l r i r l e 1 ' H 5 1e g u s e l d u r e a j p z o p J e s a s elu l p o u i lru n s . l / n L U 7 a l s e da j p o l e A p z e t l a e J 9 ' - u e p r ^ ae a s u r c e n r zu Ju r n 0 u e s p p e a e z a pp u e z r l r l 'n - 1 u t u a a J c s e c . L pc HSl :ilua3ap pnopalar!rlln terpuou.r ed eleJnurnce ul ueld eiuauadxe e d l e z e qs u a s u o c n q l s l x a ' 1 e 1 t u a OIu o n r l a p € x t rn 1 n - 6 u t u a ; , y 1u r n s d u nl 3 u el s u; ' O u nu a u i r a l 1 ad elrqer6nel aclulouoco-olcos elutcasuoc 'Plelulut nc orBpJBleJ eLurol ep tolsece erfuenerd e1 pu9cnp'e1du"tts 'pulxoJll-onal InluatlelellrSeb el 'p-1uruaatrg ."",r,1c luns nc lal -ercdolsol nc lelBuoeu tnln-6utuaoJcs ealelrsacau sndur e-s ,n riour lsooeuro

vt,r
' t n l n l n p oe u e t l l q n s3 e n c e r f c u n d r l c e d s e r n ' a c r 6 o 1 o o u a r ] P x e n d u to S ' l n p o u 1l3 u l n u nl e u 6 r J e u n J a l c e 1 p c l c x a u o c t l s t , a l pn n I - c e l e ca s l u l l cJ o l a u u J a s 1 3c s l Je p J o l t J o l 3 e if u e s q y' o l e c t A J a c o i arl a ll l e d o u p e - a p P ' t a l 6 e l s l p ' l e l u o l s ep u a z a r l g u r x o l r l - o n a l e tf d n c l u a u l B l B ql n s ; e r c e d u r q 1 s l - e n p e l 0 l e ] $ a l c : ( i e x l u s l o p p ' 1 e ; n O aJ n l u o c c ' c t u n ' l n p a r1) reu n i I n p o u : l u n sl e z t u - 0 r 1 e u rr l u e de n r l s a O na J r u r l c u u a s ( t l e q r p q l n s a e ? l q n pa l s e r u 0 r ; e u r l r l n p o u ro efuancall) utlncseul lnxasltueap gg elsadnps tup ap 0Z qns Bisrg4 :JBlnpau ue - ! p ! o l l l t l o u l s l e o p o l e l l l u ] ea l u o p a c o l u:e i u e c s a l o pn e s t e l g p a l r p l l d o c 1, r n ; n 1 e 0 u n e s t n l n d e c n l o ^ l u l ' l l J o l s t r e l l u ! t l u e o pu t g u J a l x a r d e r a i o t p e J : l u c s t J P ez l e n ' o p l l o } s P , l e J l s v' ( l u e u t L U o p s c r u n )u p t p r o JI n p o ul n u n l e u O r l e u ne rl lnJalcEJec p z e a t a O n s P 3t ; o l c e le t i u a p r nia d c r u r l cn u a u e x e Sg g r i u n u g ueg e u u e u v ol lz r o l '(elueledsuBlloco c l u n s a l r l n i s l L l o l)l e r b o c a c e ]o s r l n l s r r {r Sr z r l o s a c ( l l l n p o u r l u le a J l q a s o a'q t l n p o u o l o elu ln sp o p p ) : u g ; e l s a d o u u n lnJtauptpeEcpp 'etletOoce gJellLI]ls 'ared;ed llelsldep nc olztcoJd nc o ulrd g 1od luarproli t'lnpoN 3rut13 olqel n 'nrlcadsar I a e l e c r p s r un l n J l u or3 f u a r c r le r $r o l e i e d o a r I n l n c r l s o u d - 6 e l pl l i q i l l e s e l a l $ a l c l s o l er f e l e d o u o r p r o J l n p o u p e r rl r o r l u ra 1 e 1 r u 6 r 1 e u n l n t e l ap r 'aJBulJn 'aluarcrlaur -ueco.td eelelSalc eleJrpaualalceaJlu! idarq plesElo olso rs ' e l s a n u t u O t u a t u a l p t o ; t l o l r l n p oe e l e t e d o ( V n S )o A e y a l t o t u t l O q Plepueuoco] . u l g l ll l u n sr u n s ' e l e u o t l e u l o au P c l p a u l l u o o 1' 1 u 0 1 u e u o r p r o J oll r l n p oe g l t l n u l o u r rr u prnc plecr0:nirLlc ellur!l ap lndocs (7"g1."-g) e nc 'aJ tuOtle,l ep (riuanr..,y ,"*jjnr,y r u 0 r u e ql n p o u l o l e t e d o a r d l e r l u a J o l t lp l o d u n o o l s a e q e r f u a se u J o l q o r d l r a l !uB ap 09 elsadelslg^nc alloruol el'/"CIg al$e$gdep rOololedouroleuerieurluoc rs ap c t l e l 6 o c a i e l l u a p r n( r o l l l n p o u o . t c t u tr)u r l c q n s a t p r o Jrro l r l n p o e i u a n c a i 3 t a ro ru ] u 'pJoN p ecueujv e u! e B r 1 9 3 a p J E LlU U A i S e l u l l cl l l q B l a c atp o t p t o J oll t l n p o u l u e ; e n a t d ' e t u e u ru l u c u lt e o ^ r s n l s u'!l E p o l l c l l o pn c a u e d o r n er p lo i l n u r i a t t u no l o l e l S 1n l d u i " * " ' . p . " 1 " ' l l r u u - a u s 6 r l e l n d o d l p" / o L -p l c r u r l c l e l c e l e p V , c e u r ! l u n s r u a r p l o rr l n p o u e n u r l u og l e p o l otxelr;ord iluecape^elgs0p lplsaJos ur:d lsol E pol op lnltsrlop erBcu! !.rEi ul

l N : l l C l O H l Il l l O O O N
l a p l o J l t e t l c u n le a ] e n l e A a an J l u a d ' t u e0 - z g d n p e d n i a r l u g s g u r x o r t l - o 4 a l l l a nc 'nllollzuell etdelal u Ll l B l P u o a u l s r p t o t r l o d lq z e a l o a d s n s s o r B O ! a l r 1 n z p c l a u 'eieoSlurrl'ecodeN-[nlC't]salncng u ulp tieitu -raleur

'alElal toptoJ|l 'rfueco;q eticunl lelodual gqlLlul oJPs r d l o c r l u e o p J e l u e c e l d s u e r ll e s e d u u d : L L l s l u B s o t u u n - l l u t t d t S s n p o l d l 1e l e o d n r J o l r z u e l l llE leieuoeuInuJSrpro.rrgodrpl

e^a}gc lndacur ur nrluad also :Le )u ls zI ru g3rlqno lecrlde aiercup,"p "r -etrerOord surdnc olsa ur InlnuJsrprorrlodrq p-6utuait?spjlseoue,rei lpreuoou u; ' B r r p . , l s nlv a na p ' s ' e d o r n 3' e r u o d e rp J o N p e s r J a u vu ! p u r l n ro p l ' z r r r l no l u a L U e -lenl3B alsatStluocap gnopalsadnc g[!Jnu3lerfrur e le]euoau p-6utuaantg ]so]

9er

n l d u r t tu gg c t l e t 0 o c e$ q c l u l l so r t l p L u r l e u i n uP l l s a c e u q n s a l s au e l p t o i t i uc g u l l n p o u o J J t l A J B S o o ea l s o n u e s e e r e t o l d x a ' ( c ! u t l c q n s ) L ' r l e u o r i e u t a l uo l t i t a d x at t i e l u o f e u t a r u t d o l n t l l o d t t ] l n l n p o ua l e c u l l n z p c u ! u a u a l q u n Ha l n l a cn c u J o u r c j e 3 n e p a l L { u n H l n l a cn c u l o u o p E n n e s i B l n c l l o } e a e u r o u t c J Eu n a p t e l n c t l o lt r J o u a pu n e t l u a l o l t p l e o d n u g V N l t a t l c u n d a t e l a d a l c ' c t l s o u 0 e l p - u o uS ( o l t l U n Ha l n l a c n O e l o u l n l n e s l Elel a u n d u u lre i l n z o l I n u J l l l n ' u 0 t l p r u' u 0 r u e q a c l 0 o l o l t c l e l l n z a io p t l n d t l ? u l L u a -notlo] Jouinl) unrcrdsns p a t 'euel - J a l a p s e u e t p r o r r l r f c u n du r 1 6 e e o l e n l c e l ar S o l t c o a i l la p t t n d n t 0 e s Zl-Z oliqo ap ?loa;oceteleldlaluto ntl bolotedouroleue g-g urlnd loJ e EaJellocal iuns 'sleltuOtleu p toleledoard r6olollJ c a - u e de u r u ! u a c t u q a la l l l l l p u o C Incllsou0erp u r r n l s t q c ! p I n p ! q o l a O e l l x aa s t a t f c u n d n : o 1 n { e e 1 l n r l u e dl E l a l p u Jq z e s n o l e ; d s t S e s o t n q a l la r e 3 a d a ; a t n e u e uu l p P u n a l s o n C I n l n l e r i u a p t z an d u r r lu ga f a n u lo lt at a r $ 6 o 1 o u ; 3 o p u as r g e r c a dls c r p o r u p E l e n 1 s o + o n q a l l a r r f q n s3 e n o e r i c u n g l n

o r l l q n sc P n c e r f c u n 6
' e l u o l c a p r o ra c o c e t d c t p ue n l l u e dt S( t r t O V l B t as ezeato;dxa ateisale elsldep e nrluad;a.r eueOocuoolotd alrrielnur ezrleue) c ' r r p fa l a u n l ' p l n o s e l a l s oa l e c ' p c t l e u s e l e u t u o i l s l e cZ d u E e alllltu1ulpllrdoc 1 e e - E O Z oa s u p t p t o l tlle l n p o u L u o u r c r e c a l B l l l u j e l i u a p a c s l un 3 l l ^ e u l o q l p a e ap j

' E u n u j r o i n o l o l ! l q s P Hg l l p l o r ! lB l e n l u a ^ a e c e o g - r l s o u 0 e t pn J l u e dt c t u t l n q o ; 0 o r t 1 - t l1 uq z e p t x o l a d o . t t l - t llu d t o c t l u e u l l " u l a l a p e te $ e ' ] n c s a l c3 l l e u s e l d a USt ap ze3 ul a s ' u e l p l o l l lc r x o lr l o u a p e u n a p n l c x a l e c g ( A e t $ y g a 1 r r n 0 !( g V N 1 )e r t l q n sc e n c e t i c u n d p u e u i) 'Atloul - o c o la s n u e r l S a c e l B l B I S e c Bu r p : t u D t u o q u n E a p l os l l c e l d l u n s l t ! o u o l n B n t 3 u l l l n p o N ' c t u t l c q n s e s ] s a l t u E L c r u r l oa l s a l n r r t s t p t o t t l l a dPq e p t l l q P l se n J i s1 -uad crletuseld e t$ ioqll v lea:r-zopgpueuocol aS llesaldns also oleo 'HSI ap s I , l u e p u e d e p uite p o l I n l o s e l ig z e a l d e co c a r e o e p ) , p l e c " t z L u o u o l n en p o uu n e z e pg1 qoeC - r i u a p r n as r l n c e u t e r O r l u r crs ( t u l n r j L ' 0 q n s l o n t un c ) c t l e u r s e l d $ r p a u l e i u a u l l a d x e$ o l o t e d o ] t J n n u o l e 6 r l q o o u ru ! g l t s a J a uS V N I t r n c s l J p E l l s ' g u r l n r p a r l e 6 t l s o n u t p u t u a n a p ' r u 0 r l Err0l3a p t u 0 t u a q u o l p l o J ll o l l l n p o u -dr1 l o e ! l ' t z l l o s l l l n p o un r l u a d E a J o t l u a l a l lu j l u e l r o d r u ls a : 0 o r du n E l u t z a t d e 6 y 1 1 1 p t a r l e r O o c a p l e c ! l l l e l co t l s o u O e t p ' o u o t p r o r i E J l uiln l s t L j g l u r z a r d errl n p o u l l n y y t u 0 t l e u] u n s . l ? a l " l l n p o ut l S a c e t o ! r " p o l u a r i t o d o l d t E u r n u e p ' c r i e l O t l u t c s . . l c o ll u n s r i u e u l u l o p ( o a1lurpZOt-g) l n n e s ( u r u 0 L e l s e d l n r 1 e l u e r p c ) ! c l u n r u o r p r o l !llo l t l n p o u o l c e ue e l e l t t o f e y \ 1 ' ( g g ' V e a 1 r t n 0 l lt) o l o u u c o p ue 1 n O a l p ' a l e 3 a 0 a - t p u ta r J e b r l s a n u tp a l o p o l o u ln c r l e z u e ! l ! t i l el lu n s o l e 3 l l c l p a u a ; l e o o p ' a l B o } e a - t s t l s o c r p r o l d x e l l e E J g l ' s e c c n s c p l e z r l l l n l e l e o dc t l s o u 0 e l p p l P c e l s e c e n o r l ' ( V t e l n 6 r l ) l e l l e u l a c u l a c u l p a l e z t l l l no z l l e u el u n s A l l c e o l p e l a a.tlutp lecotJ I n l n p o te a t e l d e cr $ l i e p o l l J o s e r ln J P u e l p l o r le t ; e t 0 r l u t c g( g g t S V 0 a l t r n 6 l l ) l '?uelplorll 'llqlsuaselllnllpLuseld c ( B V N I ) o r l i q n sc e n c P U B l p l o re lt i c u n d 951 r e r l e r 6 o c e: l u n s l u o r p l o l ! lr l n p o u o p z e c u l a l e p u e u j o c a ja u s l p l o J t la l o l s a l roleroqel sp trg'to;dx3