www.mezofoldielet.hu www.mezofoldielet.

hu
iii. évFolyaM 11. száM 2010. noveMber dunaújváros térségének ingyenes inForMációs lapja

M e g j e l e n i k h a v o n ta 1 5 . 0 0 0 p é l d á n y b a n a k ö v e t k e z ő t e l e p ü l é s e k e n :
ADONY, APOSTAG, BARACS, BELOIANNISZ, BESNYŐ, DARUSZENTMIKLÓS, DUNAEGYHÁZA, DUNAFÖLDVÁR, DUNAVECSE, ELŐSZÁLLÁS, HANTOS, IVÁNCSA, KISAPOSTAG, KULCS, LÓRÉV, MEZŐFALVA, NAGYKARÁCSONY, NAGYVENYIM, PERKÁTA, PUSZTASZABOLCS, RÁCALMÁS, SZABADEGYHÁZA, SZALKSZENTMÁRTON, TASS

szüreti felvonulások
képes beszámolónk a 18. oldalon

Iváncsa új polgármestere ...................2. Köztéri óra ajándékba ..........................3. A vértanúk emlékére ............................4. Kompetencia alapú oktatás ...............5. Kertészkedő .............................................6. Vállalkozók a városért ..........................7. Művészházaspár kiállítása ..................8. Ruttka Ferenc Rácalmáson .................9. Kulturális programok ........................ 10. Fotók, festmények .............................. 11. Hogy öröm legyen olvasni .............. 12. Homeopátiás tanácsok..................... 13. Életmód Sóspataki-módra .............. 14. Hazai gyógynövényeink................... 15. A jogász a kárfelelősségről.............. 16. Lelki Élet rovat ..................................... 17. Élő népművészet kiállítás ................ 18. Népdaléneklési verseny ................... 18. Konyhai Élet.......................................... 19. Mikulás-szezon .................................... 20.

A tArtAlomból:

Egy karItatív nap
Iváncsa (kk) Mindenki jól járt, aki részt vett az iváncsai áMK Mesepalota óvoda udvarán 2010. október 9-én rendezett karitatív programon. Egyrészről az egyik budapesti gyógyszergyár szolgáltató központjának 130 dolgozójából az a 75, aki részt vett a karitatív program formájában zajló csapatépítő tréningen, és persze jól jártak a gyerekek, az óvodapedagógusok és a szülők is, mert a most 30 éves óvoda gazdag és értékes ajándékokat kapott. Folytatás az 5. oldalon további fotók A weboldAlunkon

Hálaadás és Újbor ünnepe
adony (kk) Hálaadó és újbor ünnepet tartottak október 16-án az adonyi Szőlőhegyen. A hagyományos rendezvényre kellemes, őszi időben került sor. Az eseményen L. Simon László, a körzet országgyűlési képviselője és Ronyecz Péter adonyi polgármester is részt vett a számos érdeklődő mellett. A liturgia után a duna Menti Szent orbán Borrend, Adony hírvivő borlovagjává avatták Horpácsi Lászlót, a velencei borrend tagját. Folytatás a 7.oldalon további fotók A weboldAlunkon

Fotó: MudRA LáSzLó

Fotó: MudRA LáSzLó

Fotó: MudRA LáSzLó

BEMutatjuk az új polgárMEStErEkEt
az önkormányzati választásokon abból a 25 településből, ahol a Mezőföldi Élet megjelenik, 15 helyen maradt a régi polgármester, 10 településen pedig változás történt a polgármester személyében. Sorozatunkban bemutatjuk az új polgármestereket. Elsőként Szabó Ferencet, Iváncsa új polgármesterét. továbbra is hasznos állampolgára kívánok lenni szülőfalumnak.” A 2010. október 3-án polgármesterré választott Szabó Ferenc tősgyökeres iváncsai. Vállalkozó, aki a legutóbbi ciklusban a fejlesztéseket koordináló tanácsnokként dolgozott a képviselő-testületben. Polgármesteri programjában a munkahelyteremtés, a közbiztonság, a közintézmények felújítása és takarékos működtetése, a település járdákkal, szabadidős programokat szolgáló helyszínekkel való ellátása, a csapadékvíz elvezetés kérdése és a közösségfejlesztés – civil szervezeti kapcsolatok erősítése és egyedi kezdeményezések teljes körű felkarolása - szerepel kiemelt feladatként. Hitvallása megegyezik Molnár tiboréval: „Lojalitás a mindenkori hatalomhoz, de Iváncsa érdeke mindenek felett!” E mottó jegyében kérdeztem a legfontosabb és a legsürgősebb teendőkről. – Szeretném, ha Iváncsa közélete hamar visszatérne a normális kerékvágásba és egymás tisztelete jellemezné azt. Most az elsődleges feladatunk az iskola-felújítás. A kivitelezői pályázat győztesével, a sárbogárdi VdB-K Kft-vel október 28-án aláírtuk a szerződést, kezdődnek a munkák. Ez az időszak a szülők, a pedagógusok és a gyerekek számára is a szokásosnál nehezebb lesz, nem kis áldozatvállalással jár a március 4-ei bejezésig. Ennek a nagy uniós pályázatnak a segítségével komplett külső-belső és gépészeti stb. felújításra, korszerűsítésre, eszközök beszerzésére is sor kerülhet. A megújult iskolában interaktív táblák, 30 db új számítógép is várja majd a gyerekeket. – Iváncsa közbiztonságának javítása igen sürgető feladatunk – mondta Szabó Ferenc, egy másik témára térve, és utalt rá, hogy a polgárőrség pályázaton nyert egy egyelőre 7 db kamerával üzemelő kamerarendszert, ami segítheti a rendőrség munkáját, de véleménye szerint a közbiztonsági helyzet javítása csupán e kamerarendszerrel nem, csak a polgárőrség és a lakossági „SzEM - Szomszédok Egymásért Mozgalom”, valamint a vállalkozók aktív részvételével valósítható meg. Ezért a polgármester úr kezdeményezi a „közbiztonsági kerekasztal” életre hívását. A törvény és a szabályok ellen vétők számára az eddigiekhez képest nehéz idők jönnek: ígérete szerint, mostantól minden esetben szigorú retorzióra számíthatnak. – Sokat jelent Iváncsa számára, hogy a tavasszal megkezdődhet a doorHan üzem építése, a kiviteli tervek adaptációja már folyamatban van – tért át a község gazdasági helyzetének javítását célzó beruházások témakörére Szabó Ferenc. Mint elmondta, szorgalmazzák, hogy a helyi vállalkozók vegyenek részt a munkában. A jövő év második felében elkezdődik a szükséges munkaerő oktatása is. Az iparterület másik részén, a 108 hektáros területen október 20-án volt helyszíni szemle a belterületbe csatolással kapcsolatban. Iváncsán húsba vágó téma a tanuszoda ügye. tény, hogy az, hogy a beloianniszi, a perkátai és a pusztaszabolcsi önkormányzat eddig nem vett részt a tanuszoda üzemeltetésébenm- ami miatt peres eljárás van folyamatban – Iváncsának már ötvenmillió forint veszteséget okozott. Fontos azonban tudni, hogy nem Iváncsa perel, hanem az az öt önkormányzat, amely közösen üzemelteti a tanuszodát. Szabó Ferenc és az iváncsai képviselő-testület szeretné, hogy tárgyalják újra az ügyet. Az uszodánál folyó minisztériumi vizsgálatról szólva elmondta, hogy a PPP konstrukcióban épült autópályáknál, egyetemeknél, uszodáknál, sportpályáknál, csarnokoknál folyik - országosan - vizsgálat. Az államtitkár asszony ittjártakor gratulált a létesítményhez, amelyet iskolaidőben havonta 3562 gyermek látogat, és az esti zárásig még 837 fő a látogatók átlagos létszáma, az intézményt szépnek és jól kihasználtnak mondta. A vizsgálat részeként a szerződéseket és a perrel összefüggő dokumentumokat kellett még megküldeni a minisztériumba. – Hiszek abban, hogy a helyzet jobb irányt vesz és a megalakult új önkormányzatokkal együttműködünk – tette hozzá a polgármester bizakodóan. – Ezzel együtt fontosnak tartom, hogy az emberek megértsék, a PPP konstrukció igazából a bankoknak jó (az Adonyi kistérségi tanuszoda esetében éppen a takarékbanknak), mert bár az állam, a magáncég és az önkormányzat együttműködését takarja a fogalom, a magánberuházó csak 10% önrészt vállalhatott, a 90%-os banki finanszírozás kötelező a PPP felállásban! A szolgáltatási díjat 15 évig kell fizetni, ami a beruházás és az üzemeltetés költségeinek a megfizetését jelenti, de az igazán nagy hasznot a bankok húzzák, a kamatok miatt. Ezért egyáltalán nem nagy baj, ha a PPP konstrukciót átértékeli a kormányzat. – Iváncsa költségvetésének összeállításához ismernünk kell majd a kormányzat terveit. Ami a pénzügyeket most illeti: a főtér és a játszótér megépítéséhez – mivel utófinanszírozott pályázatokról van szó – átmeneti hitelt kellett felvenni, de ezt a tőkét a pályázati elszámolás elfogadásával megkapjuk. A választási kampány során kialakult helyzetre visszatérve a polgármester így fogalmazott: – Legyen egy rossz álom, ami volt és lépjünk túl rajta! Én bárkivel hajlandó vagyok együtt dolgozni, aki Iváncsa érdekében munkálkodik.

szabó ferenc, iváncsa új polgármestere

Fotó: KoczKA KAtA

Harminc év után új ember áll Iváncsa önkormányzatának élén, Szabó Ferenc (50) független polgármester. Elődje, Molnár tibor (56), aki harminc évvel ezelőtt lett a község tanácselnöke, majd az 1990-es választásoktól kezdve öt cikluson át volt Iváncsa polgármestere, s aki az idei falunapon díszpolgári címet kapott, úgy döntött, nem jelölteti magát a 2010. évi polgármester-választáson. Indokai nem nyilvánosak – elégedjünk meg enynyivel, és kívánjunk a Polgármester Úrnak jó egészséget, kiegyensúlyozott, és boldog, de aktív nyugdíjas éveket. Ahogy ő fogalmazott az iváncsaiakhoz írt levelében: „Megköszönöm valamennyiüknek az eddigi támogatást, a jövőben pedig

kÖztéri óra ajándékba
adony (kk) A pontos időt is mutatja, egész órakor muzsikál is az a köztéri óra, amit az Adonyiak Baráti Köre 2010. október 9-én adományozott a városnak. Az óra Rancz Lajos székesfehérvári mester műhelyében készült. A patinás adonyi civil szervezet tagsága már több tanújelét adta, mennyire lokálpatrióta, hiszen köztéri alkotásokkal, emlékművekkel gyarapították eddig is Adony városát. Ez alkalommal egy míves köztéri órát állítottak egy térzenéléssel egybekötött ünnepségen, amely szombaton reggel kilenctől a tíz órakor felcsendülő harangjátékig tartott, és ahol a Bandy Band muzsikált.

nyugdíjas klubok nagytalálkozója
Iváncsa (kk) Hagyományos nagyrendezvényét tartotta a NYISz, Nyugdíjasok Iváncsai Szervezete október 2-án. A Vasvári István vezette egyesület meghívását a környező településeken működő baráti társklubok elfogadták, így alaposan megtelt a Faluház. Besnyőről, Beloianniszból, Pusztaszabolcsról és Perkátáról, dunaújvárosból, Érdről, Ráckeresztúrról, Ercsiből, Szabadegyházáról, Rácalmásról is érkeztek vendégek, akik jelképes ajándékkal és kis műsorral kedveskedtek a vendéglátóknak, ők pedig virággal, finom falatokkal, szeretettel és vidámsággal viszonozták azt. Az iskolások kis köszöntő műsora után a résztvevő klubok tagjai egy-egy verssel, énekkel, a beloianniszi triandafilo néptánccsoport görög néptáncokkal színesítették a műsort. Első alkalommal vettek részt a találkozón a többszörös díjnyertes érdi sváb dalkör tagjai, akiknek a műsora méltán aratott nagy sikert a jelenlévők körében. Az iváncsai nyugdíjasok legközelebbi nagyobb programja november 13-án lesz, amikor a második félévi névnaposokat köszöntik.

Fotó: MudRA LáSzLó

Öreg diákok szervezték
pusztaszabolcs Az Öreg diákok Baráti Egyesülete szervezésében 2010 október 9-én az megtartottuk a szüreti felvonulást, amely a Kastély-tól indult. A rendezvényt czompó István polgármester nyitotta meg s miután a résztvevők megebédeltek, elindult a menet: 14 lovas kocsi, 2 hintó, 5 csíkos valamint kb. 100 felvonuló. A kocsikon a zichyújfaluból érkezett asszony tánccsoport, a pusztaszabolcsi Róka Mónika vezette hastánccsoport, a felvonulni vágyók egy-egy kocsira ültek. Voltak, akik gyalog, kerékpáron, illetve kocsival kisérték a menetet. Igaz, voltak, akik időközben lemondták a felvonuláson való részvételt, de ez különösebb fennakadást nem jelentett. Hét megállóhelyünk volt. A zenét Milák László és társai szolgáltatták. Este nyolckor kezdődött a bál a Kiri Panzióban, itt az Önkormányzat jóvoltából meglepetés-vendégek: Kenyér Klára és Szatmári Gábor szórakoztatták a közönséget. A bálban kb. 150 fő szórakozott hajnal 3 óráig. Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik munkájukkal, adományukkal segítették, hogy ilyen színvonalas szüreti felvonulást és bált tudtunk tartani. Külön köszönet czompó István polgármester úrnak és Kiss Kornélia közművelődés-szervezőnek, valamint Váti Péternek, aki nagyon sokat segített a szervezésben. A bevétel egy részéből a vörösiszappal borított devecser és Kolontár segítségére fogunk adományt küldeni. Domak Istvánné, az Öreg Diákok Baráti Egyesület vezetője

az érdi sváb dalosok

Fotó: KoczKA KAtA

ismerje meg székelyfÖld gyÖngyszemeit!
Gyergyószentmiklóstól 3 km-re, a Gyilkos-tó felé vezető út mellett, egy festőien szép völgyben várja Önöket hét kényelmes, barátságos vendégház. Keresse fel honlapunkat, ahol szállásismertetővel, részletes programajánlóval, fotókkal tájékoztatjuk a csodálatos természeti tájak, valamint a történelmi helyszínek iránt érdeklődőket. Kapcsolat: www.hetvirag.ro telefon: +40 748 116 713
HIRdEtÉS

október 6. szalkszentmártonban
Az aradi vértanúk tiszteletére emlékművet avattak fel október 6-án a szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékmúzeum udvarán. A ötlet Borbély Lajosnak a Múzeum Baráti Kör elnökének fejéből pattant ki, aki egyben motorja is lett a tervnek. Az emlékmű felállításához szükséges anyagiakat a szalkszentmártoni polgárok közadakozásból teremtették elő. Fontos megemlíteni, hogy a pár százezer forintot a szalkiak néhány nap alatt összeadták. A honvédtábornokok arcképét a székesfehérvári Simon M. Veronika művésznő festette meg, és ezeket a képeket Budapesten, egy speciális égetési technikával rögzítettek. Az így elkészült alkotásokat zsinkó Emil szalkszentmártoni kőfaragó mester helyezte el egy előre kiválasztott gránittömbre. Az ünnepélyes szoboravatásra a gyásznapon került sor közel száz jelenlévő előtt. Az ünnepi beszédet Kispálné dr.Luca Ilona a kiskőrösi Petőfi Sándor Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója mondta, kiemelve a hősi halált halt tábornokok érdemeit és hazájuk iránti hűségüket., majd a helyi általános iskola diákjai színesítették az eseményt. Az emlékmű nemcsak tiszteleg az aradi hősök emléke előtt, hanem jelképezi a szalkszentmártoni összefogást is, ami ebben a megosztott világban igencsak példaértékű. Azóta többen felkeresik a múzeum udvarán álló emlékművet és a messzi vidékről is Szalkszentmártonba ellátogatók elismeréssel szólnak az ötlet megvalósításáról, és valóban őszinte tiszteletet és hálát érdemelnek mindazok akik ezt az elképzelést munkájukkal illetve pénzadományukkal segítették. Farkas Lajos a szalkszentmártoni Petőfi Emlékmúzeum igazgatója

Fotó: KoczKA KAtA

kulcson október 23-án este fáklyás felvonulással és faültetéssel emlékeztek a forradalomra. a képen kaczander károly volt ötvenhatos és az ünnepség néhány résztvevője

adjon vért!
a Dunaújvárosi vöröskereszt szervezésében véradás lesz:
Dunaújváros, vérellátó November 2. 8-10 óráig Dunaújváros ISD Dunai vasmű kokszoló, Ebédlő November 4. 630-12 óráig Dunaújváros, loránttfy Iskola November 9. 12-15 óráig Dunaújváros, gárdonyi Iskola November 11. 14-16 óráig Dunaújváros, Széchenyi Iskola vérellátó November 16. 8-10 óráig Dunaújváros ISD Dunai vasmű Energia, Dunaferr Iskola November 18. 7-11 óráig Dunaújváros, aDu Iskola. November 23. 9-11 óráig perkáta, orvosi rendelő November 23. 13-17 óráig Dunaújváros, Hankook - tárgyaló November 25. 13-16 óráig Dunaújváros, tűzoltóság November 30. 8-10 óráig

farkas lajos az emlékművel

„tanulóI laptop prograM puSztaSzaBolcSon”
a társadalmi Infrastruktúra operatív program keretében került benyújtásra a tIop-1.1.1-09/1-2010-0005 azonosítószámú „tanulói laptop program pusztaszabolcson” című pályázat. A pályázathoz az Európai unió és a Magyar állam által nyújtott támogatás összege: 3.196.230,- Ft. A projekt összköltsége 3.196.230,- Ft. A projekt megvalósításának kezdete: 2010.05.03. A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2011.03.01. A pályázat keretében megvalósuló feladatok: A pályázati kiírás, konstrukció közvetlenül hozzájárul az IKt-val (infokommunikációs technológia) támogatott 1:1 (1 diák/1 számítógép) oktatási környezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez a közoktatásban. A programmal a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik, és még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a kooperatív technikáknak a fejlesztését. A konstrukció hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetenciafejlesztő oktatás alkalmazása során. A projekt keretében az alábbi feladat-ellátási hely (József Attila Közös Igazgatású általános Iskola és óvoda) számára IKt eszközök (1 db tanári laptop, 23 db tanulói laptop, 23 db tároló, 1 db router és 1 db WiFi Access Point) beszerzése valósul meg. Kedvezményezett: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat, 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Közreműködő Szervezet: oktatási Kulturális Minisztérium támogatáskezelő Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János utca 5., honlap: www.okmt.hu A projekt az Európai unió támogatásával, a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Egy karItatív nap az óvoDáÉrt
Folytatás az 1. oldalról A tréning résztvevői vállalkoztak arra, hogy egy 6-szor 4 méteres faházat építenek raktár céljára, egy babaházat, KRESz-parkot alakítanak ki, kicserélik az óvoda kerítésének drótját, rendbe teszik az udvari játékokat és a járdákat, a szabadtéri foglalkoztató székeket átfestik, tujákat, árvácskákat ültetnek, és egy autónyi játékkal, könyvvel, puzzle kirakóval és kisautókkal örvendeztették meg a gyerekeket, miközben a munkatársak jobban megismerték egymást, jól együtt kellett működniük. És persze jól jártak az iváncsai óvodások, a szüleik, az óvodapedagógusok, vagyis mindenki, aki valamilyen módon részesült ennek az önzetlen segítő napnak az áldásaiból. A nap folyamán a szüreti felvonulók is meglátogatták a budapesti vendégeket, és Szabó Ferenc polgármester is felkereste az óvodát, hogy megköszönje a szorgosan munkálkodó vendégeknek a munkájukat és az ajándékokat. Az óvoda ebéddel és kis, termésekből készült manófigurákkal kedveskedett minden karitatív önkéntesnek. Andrási Mária óvodavezető örömmel újságolta ott jártunkkor, hogy az óvoda dolgozói is, szabadnapjukat nem kímélve, sokat tettek a nap sikeréért, hogy minden a tervek szerint valósulhasson meg. talán soha nem is jöhetett volna jobbkor egy ilyen karitatív nap, aminek köszönhetően az intézmény megújult és megszépült, mint most, amikor az óvoda éppen a 30. születésnapját ünnepli!

koMpEtEncIa alapon tanítanak
Szalkszentmárton A szalkszentmártoni Petőfi Sándor többcélú Közoktatási Intézményben (óvoda, iskola) is lezárult a táMoP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás bevezetésére és meghonosítására kiírt projekt az augusztus 27-ei projektzáró ünnepéllyel, ahol az intézmény pedagógusain kívül a fenntartó és a Szülői Szervezet képviselői is részt vettek. tóth Ferenc jegyző úr üdvözölte az egybegyűlteket. Farkas Márta projektmenedzser beszámolt az elmúlt egy év tapasztalatairól. Vetítettképes előadás formájában ismerkedhettünk meg a programba bevont óvodás és iskolás csoportok munkájáról. Három rövidfilmmel is bizonyságot nyerhettünk a program létjogosultságáról. A gyerekek felszabadultan, játékos formában ismerkedhettek meg a tananyaggal. Pappné Vizinger Mária (iskolai) és Rizmanné ágoston zsuzsanna (óvodai) szakmai vezetők az új tanítási módszerek (ú.m. tantárgytömbösítés, témahét, moduláris oktatás) és az infokommunikációs technológiák alkalmazását emelték ki beszámolójukban. A pedagógusok 97%-a vett részt a programban, a legtöbben továbbképzéseken tágíthatták szakmai ismereteiket és öszszesen 86 tanúsítványt szereztek. Munkájukat mentor szaktanácsadók segítették tapasztalatukkal, segédanyagaikkal. Jó gyakorlati példákat Székesfehérváron, a Munkácsy iskolában, a jászberényi óvodában és Egerben, az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló általános Iskolájában láttak. Az év végére, a tapasztalatokból merítve, saját innovációkat is készítettek a pedagógusok, melyek jó példával szolgálhatnak másoknak. Ezek megtekinthetők az iskola honlapján, ill. az Educatio honlapján. A képes beszámoló úgyszintén megtalálható az iskola honlapján (www.szalkszentmarton.suli.hu) tóth Ferenc jegyző úr - Aranyi János polgármester nevében - egy csokor virággal és állófogadással köszönte meg az intézmény dolgozóinak azt a mérhetetlen nagy elszántságot és teherbírást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak.

kulcson, a 6-os út mellett 1000 és 2000 négyzetméteres ipari telkek eladók. Érdeklődni lehet: 06 20 976 5167

nemcsak a nagyok, a kicsik is szorgoskodtak

Fotó: MudRA LáSzLó

w w w.nogradik atalin.fw.hu

AnimÓ Fogadó Rácalmás
– max. 120 fős különterem – esküvői vacsora lebonyolítása – céges és más zártkörű rendezvények – szállás – étlapon kívüli, kívánság szerinti ételsor készítése – üzleti megbeszélésekhez, termék­ bemutatókhoz bérelhető terem – Menü: 750 Ft
természetes anyagokból – pamut, len – készült textil ajándéktárgyak, konyhai kiegészítők, függönyök, asztalterítők, fürdőszobai frottír dísz- és használati tárgyak

Velünk már most készülhet a Karácsonyra!
Fogadó tér 1. Telefon: 06 25 524 635
Várjuk nyitott műhelyünkben kedden és csütörtökön 16-18 óráig, vagy más, egyeztetett időpontban! dunaújváros, tóth árpád út 6. telefon: 06 30 396 2254 Honlapunk: www.textildisz.mlap.hu

kertészkedő–Szalai Gabriella rovata
A fák levelei sárgán és vörösen virítanak a kertekben, erdőkben, az utak szélén, a reggelek egyre hűvösebbek, ködösek s lassan megérkeznek a hajnali fagyok. A szokásos november elsejei fagyot megúsztuk s az első héten is enyhe idő várható. Az óra viszszaállításával azonban 1 órával hamarabb sötétedik, így csak a hétvégét tudjuk a hátralévő kerti munkákra felhasználni. Az egynyári virágok az első októberi fagyokkal tönkrementek, helyükre árvácskát, díszkáposztát, krizantémot tehetünk. Az utóbbi évek egyik nagy őszi és téli slágere a díszkáposzta, amely még a fagyok után is megőrzi szépségét. Rojtos kerek vagy tollas levelei különleges színárnyalatokban ragyognak, így az erkély és a kert is színes és vidám lesz ettől a különleges növénytől. A mediterrán növényeket a pincében, verandán, garázsban ritkán locsoljuk csak meg, mert a sok víz miatt a tetvek lepik el. Sajnos akkor permetezni kell. A növények novemberben nyugalmi állapotban vannak. Nagy biztonsággal fognak megeredni a szabadgyökérrel vásárolt gyümölcsfák, szőlőoltványok, bogyósok, díszfák. A kertészetekben kérjünk az ültetéshez tanácsot! Ne maradjon el az őszi lemosó permetezés! Nagyon sok kártevőtől mentjük vele meg a növényeinket. A lehullott falevelekkel néhány fagyérzékeny növény téli takarását elvégezhetjük, de a beteg lombot szedjük össze (komposztba se tegyük), égessük el! Örökzöldjeink némelyike a hideg hatására rozsdás-vöröses színt öltött, ne ijedjünk meg, a tavaszi melegedéssel visszatér szép zöld színük. A tuják, hamisciprusok, néhány fenyő sűrű lombja miatt a törzsnél bebarnul, levelei elszáradnak. Ezeket kézzel szedjük ki, hogy szellős legyen a törzs körül. Locsolni még kell, elsősorban frissen ültetett növényeinket. Az őszi népszerű csemegék egyike: az élénk színű, illatozó sütőtök. Akárcsak a paprika és a paradicsom, ez a növény is az Újvilágból indult hódító útjára, ennél is pontosabban (állítólag) a texasi és a mexikói indiánok kertjeiből és hazánkban is nagy sikert aratott – még a legszegényebb családok asztaláról sem hiányozhatott. Előnyei közé tartozik, hogy jól eltartható, sok más zöldséggel, gyümölccsel ellentétben az sem árt neki, ha megcsípi a dér, sőt ekkor lesz igazán finom és édes. A sütőtők sütve a legjobb, ilyenkor a benne felhalmozódott cukor édes, karamelles ízt kölcsönöz neki, s ha türelmetlenségünkben nem kapkodjuk ki idő előtt a sütőből, úgy krémesen olvad majd szét a szánkban. Erre a célra főképp a hosszúkás alakú, hegedűtök alkalmas, mert ez jóval édesebb, mint a hagyományos fajta. Készíthetünk sütőtöklevest, pitét, de még szerecsendióval megbolondított, sós köretet is, olyasfélét, mint a krumplipüré. A népi gyógyászatban már régóta alkalmazzák máj-, vese- és bélbetegségek esetén, de úgy hírlik, hogy még a köszvényre is jótékony hatással van, főképp a magja. Vitathatatlan tény, hogy a húsa igen gazdag karotinban (ahogy az a színe is mutatja), valamint c- és E- vitaminban, a magja pedig kész magnézium-, kálium- és B-vitamin bomba. Egy finom tea mellett, sütőtököt majszolva tervezzék a jövő évet, s emlékezzenek az idei év ragyogó, meleg napjaira!

Hálaadás és Újbor ünnepe
Az új hírvivő borlovag amellett, hogy Schmidt Attila ceremóniamester előtt elméleti és gyakorlati „vizsgát” tett, majd megköszönte az avatást, meg is nevettette a közönséget, amikor azt mondta: „Úgy jövök Adonyba, mintha haza mennék. Bár igaz, ami igaz, néha – némi borkóstolás után – haza kicsit félve megyek...” Az ünnep következő felvonásában vehette át Molnár tibor, Iváncsa volt polgármestere Králl István nagymestertől a Szent orbán Emlékérmet, amelyet az adonyi szőlőkultúra fejlesztését, az épített és természeti környezet megőrzését segítő tevékenységével érdemelt ki. Ahogy a nagymester fogalmazott, Molnár tibor sokat segített a borrend munkájában, eddig is színvonalas borversenyeket rendeztek Iváncsán, és most, hogy a polgármester-választáson már nem indult, hanem nyugállományba vonult, a díjat mintegy megelőlegezésként kapta a borrendtől, azt kívánva, hogy a nyugdíjas éveket jó egészségben, szerettei, unokái kö-

Folytatás az 1. oldalról rében, illetve a borrend munkájában való aktívabb részvétellel töltse. Molnár tibor válaszában megköszönte a díjat. Mint mondta, mind több kellemes meglepetés éri az utóbbi időben. A nyáron Iváncsa díszpolgára lett s most egy civil szervezet díját érdemelte ki. Meglepte a gesztus, de mint fogalmazott: aktívként is feladatának tartotta a borrend munkájának segítését, mostantól a díj is kötelezi, s ő még aktívabb lesz, ígérte. Mint mondta, fontos, hogy a közéletben nagy múltú és sikeres közösségek működjenek a jövőben is. Ezt követően adta át a kulcsi Menyhárt Ferenc és dr. zsiros Mária által tavaly alapított, Adony város legszimpatikusabb borászának járó Vándordíjat – immár a döntést a Nagytanácsra bízva – dr. zsiros Mária és a nagymester az idén Solti Ferencnek. Az adonyi borünnepet a helyi fúvósok, a Bandy Band és a néptáncosok műsora színesítette. A program pinceszerrel folytatódott.

solti ferenc kapta a vándordíjat

Fotó: MudRA LáSzLó

vállalkozók a vároSÉrt
rácalmás (kk) Megalakult és formálódik a Vállalkozók Rácalmásért Egyesület, amely a városban működő vállalkozások összefogására, tevékenységük megismertetésére és több más közös cél együttes megvalósítására született. Molnár József helyi vállalkozó augusztusban kezdeményezte néhány, általa ismert vállalkozó öszszehívásával egy vállalkozói klub megalakítását, majd a hetenkénti találkozások alkalmain folyamatosan formálódó közösség egy egyesület létrehozásáról döntött, melynek bejegyeztetése folyamatban van. A célok és a feladatok meghatározása során sok hasznos ötlet vetődött fel. Felmerült egy kiadvány összeállításának igénye, amelyben helyet kaphatna minden rácalmási vállalkozás, s amelynek célja, hogy a több mint négyszáz Rácalmáson adót fizető vállalkozó megismerje egymást, megismerjék őket és tevékenységüket a lakosok is, és amikor megbízást szeretnének adni valakinek egy munka elvégzésére, lehetőleg e megbízható helyi mestereket és cégeket válasszák. Az egyesület az önkormányzattal való együttműködésre is törekszik. Azt tervezik, hogy a városi rendezvényeken részt vesznek, közös erővel támogatják azokat, így egyegy, eddig is adakozókedvű vállalkozónak is könnyebb lesz a jövőben, és a jó ügyek közös felkarolása sokkal nagyobb segítséget jelenthet majd a rendezőknek is, mint amíg csak néhány pártfogóra találtak, akik szponzorálták rendezvényüket, akciójukat. Az egyesület tagjai szeretnék, ha a tavasszal egy expo keretében mutatkozhatnának be és közös naptár kiadásán is dolgoznak, számos más ötletük mellett. Az új rácalmási közösség tagsága egyelőre egymással ismerkedik a hétfő esténkénti összejöveteleken, kicserélik gondolataikat, olykor ütköztetik nézeteiket, és egy alkalommal már bográcspartyn is részt vettek, ahol közelebbről, oldottabb hangulatban beszélgettek egymással. A formálódó egyesület tagsága és vezetése arra törekszik, hogy a zászlaján a Rácz-Almási Egyesült Vegyesipartestület nevet és az 1901-es évszámot viselő előd nyomdokain haladva, együtt fellépve szolgálja – remélhetőleg nagy létszámúra gyarapodó - kisközösségük és a város érdekeit egyaránt.

pusztaszabolcs város Önkormányzata a társadalmi Infrastruktúra operatív Program keretében pályázatot nyert a „tanulói laptop program” és „Interaktív táblák alkalmazása” a helyi József Attila Közös Igazgatású általános Iskola és óvodában projektekkel.
A tIoP-1.1.1-09/1-2010-0005 sz. „tanulói laptop program” keretében 3.196.230,-Ft támogatásban, a tIoP-1.1.1-07/1-2008-0889 sz. „Informatikai infrastruktúrafejlesztés” keretében 18.913.884,-Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat. A két pályázat keretében beszerzésre kerülő eszközökre hirdetmény nélküli általános egyszerű közbeszerzés került lefolytatásra. a nyertes pályázók a képviselő-testület döntése alapján: - a tIoP-1.1.1-09/1-2010-0005 pályázat esetében az albacomp rI kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.), - a tIoP-1.1.1-07/1-2008-0889 pályázat esetében az Erlas kft. (1148 Budapest, Bánki donát u. 60-62.). A projekt értelmében a korszerű taneszközök üzembe helyezésének 2010. november 30-ig kell megvalósulnia.

a Mezőföldi Élet c. újságot korlátozott példányszámban, Dunaújvárosban is terjesztjük, itt:
kőműves utca: - city café - topo Pizzéria - Kenguru ABc - Kínai gyorsétterem vasmű út: - corner Kávézó - Gourmand Kávézó - Art café Kávézó - tourinform iroda - csillagház porta Főiskola környéke: - Junior café - Széchenyi pékség - campus étterem - Família zöld Porta (Piac tér) Munkásművelődési központ

Mezőföldi Élet
dunaújváros térségének információs lapja Hu ISSN 1789-9044 Lapnyilvántartási szám: 163/265/1/2008. Alapította: Koczka Kata és Mudra László, 2008-ban Készült 15.000 példányban, a Ringier Print Nyomdában HARBoR PARK, 1225 Budapest, campona u. 1. Kiadó: Koczka Kata ev (EV-807042) Szerkesztőség: 2459 Rácalmás, deák tér 4. E-mail: info@mezofoldielet.hu Web: www.mezofoldielet.hu Mobiltelefon: 06 20 9237 211 Főszerkesztő: Koczka Kata Fotó: Mudra László design: Kiss Miklós tördelés: Müller ágnes Hirdetésfelvétel: hirdetes@mezofoldielet.hu Milka Julianna, dunaújváros telefon: 06 30 968 6832 Lilla Butik, Marczinka Györgyné Iváncsa, Fő u. 56. telefon: 06 30 9566 488 Mezőföld turisztikai Információs Pont Kékesi Istvánné, Ida 2457 Adony Kossuth Lajos út 7. telefon: 06 30 900 5606 Korábbi lapszámainkat és Médiaajánlónkat – benne a nyomtatott és az online újság, illetve kombinált hirdetési áraival – megtalálja honlapunkon: www.mezofoldielet.hu

szavazzon a bartókra!

Öt ÉvtIzED, Hatvan Év, HEtvEn ESztEnDő
ban festő és grafikus, s a két művész mindemellett elmélyült zománcművészeti alkotómunkát is kifejtett, illetve kifejt. cyránski a kisplasztikák és a kiállítási plasztikák készítése mellett a monumentális, köztéren elhelyezett kompozíciók körében alkotta meg legfontosabb műveit – a szobrászatát legszebben reprezentáló kompozíciói dunaújvárosban leltek otthonra –, míg ifj. Koffán a tradicionális, elsősorban a reneszánsz igézetében született képeinek és grafikai lapjainak megalkotásán túl a művészeti ágazatok és műformák megannyi ágát-bogát bejárta azzal a kutatói szenvedélylyel hajtva, amelyről egy visszaemlékezésében így vallott: „1946-tól 2006-ig minden esztendőben iskolába jártam, hol engem tanítottak, hol én tanítottam, mindig volt szabad iskolám, önként kínálkozott a nyári három hónap tűzzománcozásra. 1995-től számítógépes grafikával is foglalkozom, amelyben geometriai kutatásaim tanulságait foglalom össze. Művészetelméleti kérdésekkel foglalkozó dolgozataim közül talán a Leonardo da Vinci és a téridő kontinuum, geometriai, térelméleti írásaim közül a Reliefterek címűt említeném. Írtam egy kétkötetes, majd hatszáz oldalas felsőfokú geometria-tankönyvet.” ugyanebben az ifj. Koffánvisszapillantásban olvasható az alábbi, dunaújvárosra vonatkozó megállapítás is: ’Feleségemmel ma már városalapítóknak számítunk: 1965-ben, érkezésünkkor még csak kamaszkorában volt az 1950-ben alapított város, és hatvanéves lesz, amikor mi a hetvenediket töltjük be.’ Nos, elérkezett ez a pillanat: a város Kortárs Művészeti Intézete által prezentált cyránskiifj. Koffán-műegyüttesben rejlenek, a két, egymással összefonódott, csaknem öt évtizedet felölelő életműbe foglaltak a hatvan éves város közönsége elé tárt súlyos művészeti, és a művészeten túlmutató tanulságok.” A kiállítás december 11-ig, vasárnap kivételével naponta 10-18 óra között látható

Fejér megyében ötödik alkalommal jutalmazzák a művészetek, a sport, a tudomány és a kultúra egyéb területein kiemelkedően alkotókat a megyei Prima Primissima díjjal. Az öt év során először került a jelöltek közé dunaújvárosi. Külön öröm számunkra, hogy ez a jelölt a régió egyik kiemelkedő munkát végző kulturális központja, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza. Arra kérjük olvasóinkat, segítsék az intézményt szavazataikkal a közönségdíj elnyerésében. Szavazni november 24-én éjfélig lehet az alábbi internetcímen, egy számítógépről naponta egyszer, de akár minden nap: http://www.feher var tv.hu/ fejer-megyei-prima-dij-2010

Cyránski mária és ifj. koffán károly Dunaújváros cyránski Mária „Retrospektív” és férje, ifj. Koffán Károly „Fénysugár oldalnézetben” című közös kiállítása a november 6-án, szombaton 18 órakor nyílik a Kortárs Művészeti Intézetben. A kiállítást megnyitó Wehner tibor művészettörténész így ír a művészházaspár közös tárlata kapcsán: „cyránski Mária szobrászművész és ifj. Koffán Károly festő- és grafikusművész alkotásaik együttes bemutatásával köszöntik dunaújvárost, és a tárlat megrendezésével egyúttal dunaújváros köszönti a két hetven esztendős művészt.

Fotó: MudRA LáSzLó

Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
2400 Dunaújváros, Római krt. 47-49. Tel.: 06-25/510-280 Fax: 06-25/510-299 www.rudas.hu e-mail: level@rudas.hu

Kedves 8. osztályos tanulók!
Program: 8,00 – 9,00 óra – Ismerkedés az iskolával: tantermek, szaktantermek, taniroda, tanbank megtekintése – Kollégiumi épület bemutatása 9,00 – 10,00 óra – Szóbeli tájékoztatás a képzések-ről, a felvételiről és a jelentkezés módjáról – Kollégiumról tájékoztatás 10,00 – 11,00 óra – Ismerkedés az iskolával: tanter-mek, szaktantermek, taniroda, tanbank megtekintése – Kollégiumi épület bemutatása

A 2011/2012. tanév beiskolázási lehetőségeiről nyílt napot tartunk iskolánkban 2010. november 27-én (szombaton)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Noha a cyránski Mária–ifj. Koffán Károly művészházaspár és a város kapcsolata a közelmúlt negyedszázadában már nem volt olyan szoros, mint korábban, mégis elmondható, hogy az 1965 és 1986 közötti dunaújvárosi alkotói periódus máig ható, meghatározó jelentőségű a két művész pályáján és munkásságában. Itt kezdték meg a főiskolai éveket követően működésüket, itt alakították ki művészetük karakteres jegyeit, itt alkották meg az életművüket megalapozó munkákat, és műveikkel, kiállítási kollekcióikkal az 1980-as évek után is gyakran visszatértek pályakezdésük e színterére. A két művész azonos esztendőben, 1940-ben született, majd Budapesten együtt végezték főiskolai tanulmányaikat, és 1965-ben már művészházaspárként, Weiner tibor hívására együtt érkeztek dunaújvárosban – s ennyi azonosság után az sem csodálható, ha művészeti törekvéseikben is számos rokon vonás fedezhető fel. Azonos a két művész aspirációiban a sokirányú érdeklődés, a több művészeti ágazatban kifejtett tevékenység, azonos a művészeti életben való aktív szerep- és feladatvállalás, és összefűző jegy az erőteljes művészetpedagógiai indíttatás is. cyránski Mária elsődlegesen a klasszikus szobrászati eszmények szellemében munkálkodó szobrász, míg ifj. Koffán elsősor-

egyHázzenei kórustalálkozó
Mezőfalva (kk) Mezőfalván október 9-én, a búcsú napján rendezték a II. dréta Antal Egyházzenei Kórustalálkozót a római katolikus templomban, hat meghívott kórus részvételével. A vendéglátókon, a Mezőfalvi Nőikaron kívül a dunaújvárosi Széchenyi Gimnázium Vegyeskara (karnagy: Pocsai Mária), a Viadana Kamarakórus (karnagy: Kurucz Gergely), a dunaújvárosi Vegyeskar (vezényel: Horváth Péter), valamint a székesfehérvári Vox Humana egyházi kórus (szakmai vezető: zemplényi Katica), továbbá a sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyeskar (karnagy: Huszics Vendelné) szerepelt. Ez utóbbi együttes nyerte el tavaly a dréta-díjat, az idén pedig a Viadana Kamarakórus érdemelte ki a vándordíjat.
további fotók A weboldAlunkon:

ruttka ferenC kiállítása
rácalmás (kk) A Művelődési Ház és Könyvtárban 2010. november 3-án kiállítás nyílt Ruttka Ferenc festőművész néhány festményéből. A Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület (Kovács Pálné és Aradi ádámné szervezésében), illetve a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Nikolényi Mirtill, továbbá az önkormányzat közös rendezésében létrejött kiállításon Ruttka Ferenc művészetébe nyerhet bepillantást a látogató, és meggyőződhet a művész segítő szándékáról is: néhány kiállított művét eladásra kínálja azzal, hogy annak bevételéből a vörösiszap károsultjait támogatja. A megnyitó különlegessége volt, hogy a művész úr jóvoltából egy korábbi, budapesti kiállításának megnyitóján készült felvételt is láthattunk dVd-ről, ahol Kibédy Ervin színművész olvasta fel róla és neki írt versét, majd Bubik István színművész egy afrikai dalt adott elő dobkísérettel, így tisztelgett a festőként és jazz-dobosként is kiváló művész előtt. Sajnos, e két nagyszerű színészünk már csak filmeken láthatóhallható. A 85. évében járó Ruttka Ferenc 1958-ban végzett az Iparművészeti Akadémián mint díszlettervező, majd a MAFILM munkatársa lett, ahol főleg Jancsó Miklóssal dolgozott (pl. az oldás és kötés című filmen). 1968-tól Németországban, az akkori NSzK-ban alkotott, 1978-ban azonban végleg hazatért és csak a festészetnek élt. Sokat kiállító művész idehaza és külföldön (München, Bécs, New York stb.). egyaránt. Képeinek tulajdonosai között szerepel Ronald Reagan, Bill clinton, Helmut Kohl és számtalan más világhíresség, például maga a pápa is. Ruttka Ferenc ars poeticája szerint „Béke akkor lesz, ha a fegyverek arzenálját a művészet váltja fel. Művészetemben az ember és a fák játsszák a főszerepet. Vallom: ha fák nem lesznek, mi is meghalunk.” A kiállítás hétköznapokon: 10-18 óráig, szombaton: 10-14 óráig és vasárnap: 14-18 óráig látogatható, november 10-éig.

www.mezofoldielet.hu

a sárbogárdi kórus énekel

Fotó: MudRA LáSzLó

kovács pálné és ruttka ferenc

Fotó: KoczKA KAtA

a tuDoMány HEtE
Dunaújváros A dunaújvárosi Főiskola 2010. november 6-12. között “Határok nélküli tudomány. Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán” címmel, a Magyar tudomány Ünnepe tiszteletére interdiszciplináris, tudományos konferenciasorozatot szervez. A dunaújvárosi Főiskola idén 9. alkalommal rendezi meg a tudomány Hete c. konferenciasorozatot, amely több szekcióban és plenáris ülésen folytatja munkáját. E héten rendezik a házi tudományos diákköri versenyt és selmecbányai hagyománytörténeti kiállítás nyílik, amely december 16-ig lesz látható az A-épület könyvtár K-06-os előadótermében. A tudomány Hetében kerül sor az idei Kistérségi Innovációs díjak átadására is.

kulturálIS prograMajánló
Munkásművelődési központ Dunaújváros
komatál – Márton napi kavalkád november 13. 14-18,30 óráig Mesterségek Bölcsője - népi kézműves foglalkozások 16:30-17 óráig Németh Irma népdalénekes hangszerbemutatós daltanítása 17-18 óráig A rátóti kiskondás – a Baracs Néptáncegyüttes műsora 18-18:40 óráig táncház – kalocsai táncok tanítása (a belépés díjtalan) Boszorkányszombat november 20. 15-18 óráig játszóház és táncház 17-19 óráig Verses teadélután Ajándékkészítő hétvége – november 27. 15-17 óráig Mesterségek Bölcsője - népi kézműves foglalkozások 16-17 óráig A tücsök és a hangya – a Nefelejcs Bábszínház előadása 17-18 óráig táncház Részvételi díj: 300 Ft ajándékkészítő hétvége december 4. 15-17 óráig Mesterségek Bölcsője - népi kézműves foglalkozások 17-18 óráig „télapó itt van” – az Írisz versszínpad zenés gyermekműsora óvodásoknak és általános iskolásoknak Részvételi díj: 300 Ft Bódy gábor Ifjúsági Filmklub November 9. Fábri zoltán: Édes Anna November 16. Koltai Lajos: Sorstalanság November 23. claude chabrol: Bovaryné November 30. Jud taylor: Az öreg halász és a tenger december 7. Franco zeffirelli: Hamlet gyermekrendezvények November 17. 16 órától tréfás logikai vetélkedő gyerekeknek, csapatoknak Fabó Ferenc természetfotós önálló kiállítása október 29-tól november 26-ig (hétfőtől szombatig, 8-20 óráig látogatható) MMk jazz klub november 18. 19 óra Fritz Joe és barátai - koncerttel egybekötött zenetörténeti előadás, belépő: 700 Ft. Ismeretterjesztő előadás November 26. 18 óra Ízek, illatok, muzsikák adás címe: A néprajz a jövő tudománya. A belépés díjtalan!

Művelődési Ház és könyvtár, rácalmás állandó programok
Hétfő 10.00-11.30 zumba fitness tánc kedd 12.30-15.00 jazzbalett 14.00-16.00 falugazdász 2. kedden 16.00-18.00 Remény klub 17.00-19.00 Városvédő Egyesület / Klub 1. kedden 17.00-19.00 Jobbik 18.00-19.00 városvédő torna 19.00-20.00 alakformáló torna Szerda 10.00-12.00 német nyelvtanfolyam/nyugdíjasok 13.00-14.00 jazzbalett 14.00-15.00 asszonykórus utolsó szerdán 15.00-16.00 mozgássérültek klubja 18.00-19.30 zumba fitness tánc csütörtök 12.30-15.00 jazzbalett 17.00-19.00 kéthetente nyugdíjasklub utolsó csütörtök 17.00-18.00 Vöröskeresztes fogadóóra 17.30-19.00 jóga 18.00-19.00 városvédő torna 19.00-20.00 alakformáló torna péntek 12.30-15.00 jazzbalett 17.00-19.00 német nyelvtanfolyam/dolgozók 17.00-20.00 sakk-kör utolsó pénteken 19.30-21.00 Szent György Polgárőrség Szombat 15.00-17.00 egyházi foglalkozás minden 2. és 4. szombat 15-18 foltvarró klub 3. szombaton 15-16-ig német-sváb egyesület 16.00-17.30 néptánc

keddenként 9:30 – 12:30 Baba-mama klub 14:00 – 15:00 tini klub 17:30 – 20:00 Meditációs klub Szerdánként 10:00 – 11:00 ovis játszóház november 10-én, szerdán 9:30 – 11:00 „Gyermekemre hangolódva” – szülők iskolája Szabó Erika védőnővel csütörtökönként 10:00 – 11:00 zenebölcsi 17:00 – 19:00 tiffany tanfolyam november 26-án, pénteken 16 órától Adventi koszorú, ajtó- és asztaldísz készítés Felső Katalin virágkötő vezetésével (előzetes jelentkezést kérünk!)

Intercisa Múzeum Dunaújváros
térjünk a tárgyra! Múzeumok őszi Fesztiválja November 13. 14-18 óráig családi délután Érdekes tárgyak az állandó kiállításban Perkáta grófjai, a Győry család könyvtárának emlékei ókori ügyességi és társasjátékok Múzeumok őszi Éjszakája November 13. 18-22 óráig Pincétől a padlásig - szakvezetések 18 órakor a régészeti gyűjteményben 19 órakor a Perkáta grófjai c. időszaki kiállításban 19:30 órakor a raktárban, a restaurátor műhelyben Múzeumi alkotósarok – kézműves programok felnőtteknek Ékszer, mozaik, szövés-fonás, könyvkötés 20:30 órakor Szent Márton-napi hiedelmek Márton-napi álmok – Rékai Miklós néprajzkutató előadása 21:30 órakor „Eljött Márton szürke lovon” muzsikál Németh Irma és Pocsai Mária Vendégcsalogató menü: Ludaskaréj libatöpörtyűvel Bacchus-bólé lúdtalpas pohárban

városi Művelődési központ Dunaföldvár
november 21. 15 óra Szívből szól a dal – magyar nóta és operett gála a kolontári vörösiszap károsultak javára

közösségi-kulturális központ és könyvtár adony
november 20. 18 órakor tolnai Klári 1930 – a Madách Színház előadása Közreműködik: Kara tünde és Kautzky Armand

Besnyői Helytörténeti gyűjtemény
Besnyő, Petőfi S. u. 5.

Iváncsai Helytörténeti gyűjtemény

Iváncsa, Fő u. 3. (06 25 256 001)

a néprajz a jövő tudománya
Dunaújváros Prof. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, a Pécsi tudományegyetem tanára tart előadást a dunaújvárosi evangélikus templomban (Szilágyi Erzsébet u. 34.), 2010. november 13-án, szombaton, 18 órai kezdettel. Az elő-

kulcs, iskolai rendezvényterem
november 19. 17 órakor óvodai jótékonysági koncert Fellép a dunaújvárosi Főiskola Női Kara Bongyán-Lendvai Attila gitár Lendvai Józsefné szavalat Az óvoda Micimackó és Malacka csoportja

a kulcsi Faluház 2010. november
Hétfőnként 16 órától Geiszler József képzőművészeti szabadiskolája

nyElvőr
Egybe, külön v.

– Ébl Andrea rovata

természetfotósok tárlatai
kulcs, Dunaújváros (kk) Ifjabb Kékesi István természetfotóiból nyílt kiállítás Kulcson, a Faluházban. A képek többnyire Adonyban és a környéken születtek. A fotókból a duna, a fák, az élővilág szeretete és tisztelete árad. A kiállítás november 15-ig látható, a Faluház nyitvatartási idejében. Egy másik természetfotós, Fabó Ferenc, a Mezőföld Fotóklub tagja „Az én templomom és annak szentjei” cmű önálló kiállításával örvendezteti meg a dunaújvárosi Munkásművelődési Központ Kassák Galériájának látogatóit. A Fabó Ferenc természetfotóiból nyílt tárlat november 26-ig látogatható, vasárnap kivételével naponta 8-20 óráig.

Szóösszetételek révén gyakran keletkeznek hosszú szavak. Ha az öszszetétel előtagja vagy utótagja (esetleg mindkét tagja) ugyancsak összetett szó, többszörös összetételről beszélünk. Például: gépkocsivezető, cseppkőbarlang, ivóvízellátás stb. Hogy könnyebben olvashatók legyenek, bizonyos esetekben célszerű őket kötőjellel tagolni. A szabály szerint hat szótagig egybeírjuk, a hat szótagnál hosszabbakat pedig kötőjellel tagoljuk, mégpedig a két fő összetételi tag határán. Például: élelmiszer-áruház, gyermekrajz-kiállítás, tehergépkocsi-vezető, labdarúgó-bajnokság, munkaerő-nyilvántartás stb. Szótagszámláláskor a toldalékok közül a jeleket és ragokat figyelmen kívül kell hagyni. Például: gépkocsivezetőnek, gépkocsivezetőtől, gyalogátkelőhelyen, gyalogátkelőhelyeken, kerékpárjavításokat. Bár az utóbb említett összetett szavak szótagszáma meghaladja a hatot, mégis egybe kell őket írni, mert

az aláhúzott részek ragok (-nek, -től, -t) vagy jelek ejtéskönnyítő kötőhangzóval (-ek, -ok), nem számítanak. Számítanak viszont a képzők. A kerékpár-javítási összetétel csak hét szótagból áll, a kerékpárjavításokat pedig nyolcból, mégis a hét szótagból állót tagolom kötőjellel, mert a hetedik szótag egy képző (-i). Még néhány példa: élelmiszerkészletükből, de élelmiszerkészletű; postásszakszervezethez, de postás-szakszervezeti. Az egyébként szabályos, de túlzottan hosszú összetett szavak elkerülhetők, ha helyettük szószerkezeteket alkalmazunk. Én az üzlethálózat-fejlesztés helyett szívesebben használnám az üzlethálózat fejlesztése, a faiparitanuló-képzés helyett a faipari tanulók képzése, a tervezőiroda-vezető helyett a tervezőiroda vezetője kifejezést. Mennyivel érthetőbb a szerkezetes megoldás! A szerző a kulcsi Fekete István általános Iskola igazgatója

ifj. kékesi istván odvas fatörzs az áradó dunánál

a 99 éves szloboda antal festő képeiből nyílt kiállítás november 3-án a nagyvenyimi művelődési Házban. a kiállítást szabóné lőrincz ilona polgármester nyitotta meg, beke bea gitározott, koncz tímea énekelt

Fotó: KoczKA KAtA

a logopÉDuS SzEMÉvEl – takácsné csór Marianna rovata
Mit tehetünk, hogy gyermekünk sikeres legyen az olvasásban?
Az olvasás-írás tanulás megalapozásához tartozik a testséma fejlesztés és a téri tájékozódás. Ez a két terület szorosan összekapcsolódik. Hogyan tudjuk segíteni a téri tájékozódást? Alapfeltétel, hogy a gyermek ismerje a saját személyi zónáit, testrészeit. tudjon a saját testén tájékozódni. Nélkülözhetetlen a testrészek nevének az ismerete, tudatosítása. Ez is hozzátartozik a szókincs gazdagításához. Jó játék a test tudatos megismerése tükörrel. Milyen vagyok? Arányok, alkat, színek megnevezése. Ha már ismeri a saját testét, hogyan fog tájékozódni? Saját magához viszonyítva kell meghatározni a környezetében lévő tárgyak helyét. Ha már ez jól megy, akkor képes lesz a tárgyak helyét egymáshoz viszonyítva is meghatározni. Játék: 4-5 tárgyat az asztalra teszünk. Megfigyeltetjük a tárgyak helyét és megnevezzük a sorrendjüket. Letakarjuk. Emlékezetből is nevezzék meg! Változtatunk a tárgyak sorrendjén. Mi változott meg? A téri tájékozódás fejlesztése kapcsolódik a mozgásokhoz. Miért? A mozgás a térben való helyváltoztatásokkal összefüggő tevékenységekben és a síkban történő eligazodás gyakoroltatásában is megjelenhet. Jó játék lehet a tudatosításhoz, ha az óvodába vagy az iskolába menet rögzítjük, irányokkal megfogalmazva a helyes útirányt. „Egyenesen, jobbra, balra, ferdén fel vagy le, vissza, előre” stb. Elengedhetetlen a névutók szerinti tájékozódás térben és síkban. A mellett, alatt, között, felett, előtt, mögött névutók ismerete és helyes használata része a téri tájékozódásnak. Játék a házikóval. Különböző játékok elhelyezése a házikó körül. Válaszok előhívása a „hol?” kérdésre. A síkban, lapon meghatározott névutók alkalmazása az irányok differenciálását mélyíti. A sorban és az oszlopban, vagyis a vízszintes és a függőleges irányok szerinti eligazodás a könyvben és a füzetben való tájékozódás része. Ezek hiányában nehezen igazodnak el a könyv, a füzet lapjain. Pl. nem találják meg a betűk kezdőpontjait a vonalak között. Meddig kell gyakorolnunk a téri irányok fejlesztését? Amíg nem automatizálódik, ha már szinte gondolkodás nélkül kapjuk a helyes válaszokat. Miért fontos ennyire az alapokhoz visszanyúlni? A tanulók térpercepciós zavarai okozzák a betűk (b-d-p, sz-zs) szavak (lát-tál, pék, kép) számok (16-61, 69-96) fordítva olvasását, rosszul észlelik a betűk egymáshoz való viszonyát, megváltoztatják azok sorrendjét a szavakban. Ezeket a hibákat, torzításokat nem az olvasás gyakoroltatásával, hanem csak a téri helyzet, a téri viszonyok pontos észlelésének kialakításával tudjuk korrigálni. Az azonosság-különbözőség felismerésének képessége meghatározó szerepet játszik a betűk felismerésében, azonosításában, és egymástól való megkülönböztetésében. Az alak-forma állandóság, az alak-háttér megkülönböztetésének képessége, a rész-egész viszonyának helyes észlelése nélkül nincs eredményes olvasás-írás tanulás. Aki nem észleli a forma azonosságát, az nem ismeri fel ugyanazt a betűt, ha más színű, más méretű, vagy más helyzetű. Az alak-háttér megkülönböztetésének képessége nélkül a gyermekek nem ismerik fel az egyes szavakat a mondatokban, a betűket a szavakban. Az alak-háttér észlelése játszik szerepet a lényeges-lényegtelen megkülönböztetésében is, aminek a tanulási folyamatban meghatározó szerepe van. Ezeket a tévesztéseket sem lehet mással, mint az alapfunkciók kialakításával kiküszöbölni. Takácsné Csór Marianna igazságügyi logopédiai szakértő

EgÉSzSÉgnapok nagyvEnyIMEn
nagyvenyim „Elsősorban saját magunk vagyunk felelősek egészségünkért”„A betegség vészjel” Más utat kell választanunk, meg kell találnunk ideális utunkat” – e mottók jegyében rendeznek Nagyvenyimen, a Művelődési Házban Rozbora Piroska vezetésével Egészségnapokat. A sorozat egyik állomásán, a november 4-én, csütörtökön rendezett előadáson a gerinc és annak elváltozásai álltak a középpontban. Kovács József csontkovács, természetgyógyász várta az érdeklődőket, akitől a jelenlévők megtudhatták, miért olyan fontos és hogyan kell gerincünk, csigolyáink egészségéért tennünk.

a HoMEopátIáS orvoS tanácSaI
dr. Földi ágnes gyermekgyógyász, homeopátiás orvos rovata
Kedves olvasóink! Szeretettel köszönöm a megkereséseiket a múlt havi cikkemmel kapcsolatban. Nagyon sokan érdeklődtek a megelőzésről, és ez nagy örömmel tölt el. Könnyebb a bajt megelőzni, mint gyógyítani. Sok sikert és jó egészséget mindenkinek, aki használni kezdte a megelőző sémát! Ha néhányan közülük úgy érzik, hogy ez nem elegendően hatásos, akkor kérem, gondoljanak arra, hogy valószínűleg alkati kezelésre is szükség van, mert nagyobb a probléma! Az élet sok-sok területén kellene többet foglalkoznunk a megelőzéssel, nemcsak az egészségügyben. Akkor talán nem következett volna be ekkora tragédia, mint a vörösiszapömlésnél. ott is inkább a maró lúg volt a felelős a mérhetetlen károkért. Szörnyű volt látni a képeken az embereket, amint mutatták óriási veszteségeiket, sebeiket, éreztették az első napokban rémületüket, teljes bizonytalanságukat, kilátástalanságukat. Rengeteg ember sietett segíteni, takarítani, adományokat vinni, küldeni, lelki vigaszt nyújtani. Férjem is úgy gondolta: ott a helyünk. Aznap telepítették ki a kolontáriakat, amikor mi mentünk. Az ajkai sportcsarnokban sikerült beszélgetni velük. Fizikailag szerettünk volna segíteni devecseren egy családnál, de végül homeopátiás „ellátás” lett belőle Ajkán. többször hallottam és talán már írtam is Önöknek arról, hogy hirtelen, váratlan események, melyek felkészületlenül érnek bennünket, komoly érzelmi megrázkódtatásokkal járnak tartósan, és ha nem tudjuk megosztani őket, azaz feldolgozatlanul maradnak – akár súlyos betegségekhez is vezethetnek. Ezért éreztem azt, hogy tennünk kell értük. Homeopátiás szerek segíthetnek bennünket az ún. „feldolgozásban”. Higgyék el, nincs olyan erős, kemény, magabiztos, kiegyensúlyozott ember, akit ne tudna egy személyes tragédia megbetegíteni. Viszont, ha gondol rá, hogy a homeopátia lelkileg is képes hatni, segít a „feldolgozásban”, akkor megoldást találhat ezekben a szerekben, megelőzhető lesz egy komoly betegség. A homeopátiás szerek nem nyugtatók, nem fognak lelassulni tőlük, nem csökken az erejük. Hiszen, ha valamikor, hát most aztán szükségük van fizikai erőre, tiszta tudatra: felelősen kell dönteniük további életükről. Nem lenne jó, ha rémületükben, keserűségükben, dühükben, félelmükben olyan döntést hoznának arról, hol fognak élni a továbbiakban, amit később esetleg megbánnak. Most biztosan kapnak segítséget, később biztosan nem. Miben segíthet a homeopátia? Nagyon hirtelen, nagyon váratlanul történt a gátszakadás. Sokan beszéltek arról, hogy úgy érezték: meg fognak halni. Megdöbbentően sokan meghaltak. többen pedig látták, hogy szomszédjuk, rokonuk meghal. A halálfélelem és a hirtelen jelentkező betegségek nagy szere az Aconitum. (Bármilyen helyzetben érzett halálfélelem esetén hatásos.) A lúgos iszap vitt mindent. Az éppen háza tetején cserepező ezermester elmesélte, hogy mindene odalett. óriási veszteségét úgy jellemezte, hogy „nincs egy csavarhúzóm se”. E szavak hallatán - mikor egy homeopátiás oktatáson meséltem el – egy kolléganő zokogni kezdett. Kiderült, hogy több mint 10 évvel ezelőtt a délvidékről, a háború mindennapos bombázásai (melyben 3 hónapig részük volt) miatt, mindenét hátrahagyva menekült a családjával Magyarországra. Ez az óriási veszteség, melyet egy mély csalódottság kísér: az Ignatia nevű szert kívánja. Ha viszont nagyon régen volt a veszteség, és máig feldolgozatlan; betegségek követik egymást, akkor bonyolultabb a gyógyítás is. Veszteség: személy, de akár egy szeretett kisállat elvesztése esetén is érhet bennünket. Gondoljanak az Ignatiara! Kezdetben, de talán a mai napig is tapasztalható a nagyfokú bizonytalanság. Mi lesz ezután? Hol éljünk? Hogyan fogunk ezután megélni? Stb… Ha megszakad az érzelmi biztonság Pulsatillát kell adni. Sok hasonló helyzet adódhat az élet folyamán. A borzalmakat átélt emberek gyakran azért nem tudnak aludni, mert rémálmaik vannak. Segít megszabadulni a rémületet követő rémálmoktól a Stramonium. A lúgos iszap súlyos égési sérüléseket okozott. Az emberek elmondásuk szerint egy hét múlva erősebb fájdalmat éreztek, mint kezdetben. A nagy fizikai sértés, nagy lelki sérüléssel párosult. Amikor bármilyen sérülés, lelki bántással is együtt jár, akkor Staphysagria segít. Az égési sérülésnek fokozatai vannak. Ha csak bőrpír van (I. fokú égés) Apis és Belladonna ajánlott, pl. napégésnél. Ha felhólyagzott (II. fokú égés) cantharis szedhető. A homeopátiás kezelés mellett a helyi kezelés is szükséges. Ha bőrelhalással járó III. fokú égést tapasztalunk, mindenképpen kórházi kezelést ajánlunk. csakúgy, mint a lúgos iszaptól égetteknél. Mivel itt mérgezés is történt, az Arsenicum album nevű szer ajánlható, a kezelés mellett. Nagyon sok sérült állatot kezeltek menhelyeken, állatkórházakban. Egy állatorvos beszámolt arról, hogy sok állat nagyon megadóan, beletörődötten tűrte a sorsát. Volt, amelyik hálásan nyalogatta a sebeit kötöző orvos kezeit. Egy ilyen kutyán szintén segíthetünk homeopátiás szerekkel, mely pl. a Pulsatilla, de az állat egyéb tulajdonságait figyelembe véve, akár mással is. „Nem maga a megpróbáltatás, hanem a megpróbáltatásokra adott reakciótok az, mely meghatározza, hogyan fog folytatódni életetek története.” – mondta dieter F. uchtdorf elnök. Már olvasták tőlem ezt a mondatot. Igen, lehetünk dühösek, fásultak, szenvedők, sértettek, csalódottak, szorongók, depressziósok. Ha ismerjük a homeopátiát, kérhetünk segítséget, hogy könnyebb legyen túlélni a nehézségek okozta érzelmi hullámvölgyeket! Kedves olvasóink vigyázzanak magukra és egymásra! Megelőzni sokkal jobb a bajt, mint gyógyítani! drága kincsünk az egészségünk! Őrizzük meg! Dr. Földi Ágnes T:06/20/4408088 e-mail: drfoldiagi@gmail.com

a tErMÉSzEtgyógyáSz tanácSaI
rácalmás (kk) Sóspataki Ferenc agárdi természetgyógyász nevét mind gyakrabban emlegetem itt, a lap hasábjain, és mind gyakrabban emlegetik – hálával - azok, akik valamelyik Magyarok Szövetsége rendezvény – vásárok, Magyarok országos Gyűlése – gyógyító jurtájában vagy éppen legutóbb Rácalmáson, a Művelődési Házban rendezett előadását hallották, netán már annak hatására változtattak táplálkozásukon, életmódjukon. Sóspataki Ferenc most 68 éves. Persze, jó néhány évet le is tagadhatna, de nem teszi, mert így is jól érzi magát. Közgazdászként, túlhajszolt cégvezetőként élt s még ötvenedik életéve előtt nyirokmirigycsomó-daganatot diagnosztizáltak nála. Ma már úgy sejti, a sok szénsavas, cukros „lötty”, amit ivott literszám, jelentősen hozzájárult szervezete ellenálló-képességének a csökkenéséhez és a súlyos betegség kialakulásához. tizenháromszor műtötték, kapott kemoterápiát és sugárkezelést, amivel az emésztőrendszerét is komoly erőpróbának tették ki a kezelői, de ez már „csak” mellékhatás volt. Pár hetet jósoltak neki, és az, hogy ma is köztünk van és még sokáig itt is fog maradni (tervei szerint közel 130 évig fog élni), azt saját magának köszönheti: felismerte, hogy a kertjében termő növények milyen nagyban segítik a gyógyulást. Ahogy jobban lett s a tyúkhúr, a pitypang és társaik fogyasztásának hatására elmúltak a kábítószer fájdalomcsillapítók elhagyása utáni elvonási tünetek is, nekifeküdt a tanulásnak és levizsgázott gyógynövénytanból, aztán, hogy másoknak is segíthessen, kitanulta a Voll-féle állapotfelmérő készülék használatát és vizsgát tett természetgyógyászatból. Sóspataki Ferenc szerint (érdekes módon egyre több helyről ezt hallani) a betegségek alapja a savasság. Megszületésünk előtt 8,5 pH értékű magzatvízben lubickolunk, ez igazán ideálisnak mondható állapot. A testünk folyamatosan megújul, a felhám sejtjei kéthetente kicserélődnek, a májunk fél év alatt regenerálódik, ha a dNS programja nem sérült. A savas környezetben a gombák, a szabadgyökök kikezdik a dNS-t, elrontják a programot és az így létrejövő információzavaros állapot nem más, mint a rák. Éppen ezért a szervezet savasodásának gátat kell vetni! Hogyan? A rácalmási, rendkívül élvezetes előadáson elhangzott minden hasznos tanácsot képtelenség itt leírni, de kedvcsinálónak íme néhány: Az alapállás: amit eszel, az leszel. Hiába tudjuk úgy, hogy egészséges gyümölcs az alma, csak reggel az, este pedig méreg! Egy almából 1 liter széndioxid szabadul fel, ami 1 liter gázt jelent az emésztőrendszerünkben. Ha este esszük az almát, ez a gáz a lépet a májhoz, a májat a bordákhoz nyomja, és nemcsak a paplan fog emelkedni, de a szervezetünk is savasodik. Jól lúgosítanak a tökfélék, remek a kovászos uborka és bár savanyú, lúgosítja a szervezetet a citrom! A szellemi és a fizikai munka, sőt, a sport, még a tv-nézés is savasít, ezért gyümölcsöt csak 14 óra előtt együnk! Reggelente jó egy banán, elsősorban a mésztartalma miatt. Minden falatot legalább 30-szor meg kell rágni. Ne várjuk meg, míg szomjasak leszünk, naponta testsúlytízkilogramonként 3 dl folyadékot (vizet, nem „buborékos” ásványvizet, mert a széndioxid szénsavvá alakul!) kell inni, de evés előtt és után fél óráig, valamint közben se igyunk semmit sem, mert hígítjuk vele az emésztőnedveket. de este, lefekvés előtt érdemes inni egy pohár vizet (hígítja a vért), ezzel elkerülhető az infarktus! Ajánlott naponta 1 dl vörösbor. A szőlő a napfényből születik, benne vas, arany, ezüst stb., 14-féle ásványi anyag van! A szőlőmagot érdemes szétrágni és megenni! A férfiak fogyasszanak tökmagolajat (magas a magnézium-tartalma), ami rugalmasan tartja az érfalakat, így nem lesz sűrű a vérük, elkerülhetők a szív és a szem betegségei! Használjunk lenmagolajat! Szervezetünk mész-szükségletét fedezzük mákból! Kávét – a pörkölése során keletkező rákkeltő (karcogén) anyag miatt – naponta csak egy adagot igyunk, de ha sikerülne leszokni a kávézásról, az lenne a legjobb. Jól helyettesíti a tea, elsősorban a zöldtea. Már az aztékok is fogyasztottak disznóparéjt, aminek magas a kobalttartalma, és amely ma egyébként a gyermektápszerek fontos része, amarantként ismert. A petrezselyem zöldben sok a c-vitamin és nagyon jó antibakteriális hatása van. cukorbetegségre ajánlja az eperfalevél-kapor-pongyolapitypangszár keveréket. A kurkuma (sáfrány) kifejezetten rákellenes fűszer. Egyértelműen kerülendő minden finomított ételalapanyag: a finomított étolaj (240 celsius fokra hevítik mielőtt a palackokba kerül), a finomított cukor, só, liszt – ez a három „fehér halál” - rákkeltő anyagokat tartalmaznak. A répacukorból készült cukorból lesznek a plakkok, amik felrakódnak az érfalakra, ezért lehetőleg kerüljük! Amikor megszületünk, édesanyánk szervezetéből enzimtartalékokat kapunk, ezt lassan feléljük. Ezért a babákat addig kell szoptatni, amíg csak lehet! Fogyasszunk nyers gyümölcsöket, zöldségeket, húst (!) – ami lehet nyers, sózott szalonna, kaviár, lazac is. A szalonnában lévő lipáz lebontja a zsírt! Kanalazzunk a salátánkra naponta néhány lágytojást! A vérzsírt kell csökkenteni, nem a koleszterinszintet és akkor nem lesz szükség a sok kellemetlen mellékhatást, köztük potenciazavarokat okozó koleszterincsökkentő gyógyszerekre! Az uSA-ban már betiltották a margarint! transzzsírokat tartalmaz, rákkeltő! térjünk vissza a vajfogyasztásra! Süteményekhez is vagy vajat vagy zsírt használjunk, ahogy nagyanyáink is tették! Naponta fél órát kerékpározzunk, fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket, sok „jól megrágott” vizet! Most érik a galagonya. Menjünk a családunkkal, szeretteinkkel kirándulni, szedjünk galagonyát, ami kiváló szíverősítő, szárítva teának elkészíthető, jól oldja a szívidegességet! Örülni kell minden napnak, minden nap újjá kell születni!

Fotó: KoczKA KAtA

sóspataki ferenc rucolával kínálta a közönséget

a MI pIacunk – Blau Gabi rovata
A piac kínálatán is érződik, hogy lassan vége az ősznek. Már kapható a télre betárolható krumpli, hagyma, sárgarépa, petrezselyemgyökér, káposztafélék. Krumpliból érdemes a földeset megvásárolni, ha hosszabb ideig kívánjuk eltartani, hisz hűvösben jól és sokáig eltartható. A mosottal sincs semmi gond, csak az nem áll el olyan sokáig. Ez a sokunk által kedvelt zöldség mindennapos, alapvető élelmiszernövény, kalóriatartalma 1/3-a a kenyérének. Nagyon sokféleképpen elkészíthetjük. Lehet belőle leves, főzelék, olajban, vagy zsírban sütve, húsételekhez köretként, kenyér és egyéb kelt-, sült-, és főtt tészták készítéséhez is használható. A magyar ételek egyik legfontosabb ízesítő fűszere és a magyar kertek elmaradhatatlan növénye a vöröshagyma. Indiában már 2000 év óta gyógynövényként ismerték: a szívbetegségek, reumatikus fájdalmak gyógyítására használták. Ha a vöröshagymára gondolunk, akkor menthetetlenül Makó nevét társítjuk a fogalomhoz, ahol már a 19. század elején jelentős hagymatermesztés folyt, de manapság a Jászság a legnagyobb hagymatermő vidékünk. Szintén kapható a sokoldalúan felhasználható kedvelt őszi-téli csemege a sütőtök, amely az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Mind színben, mind pedig formában eltérő különböző fajtái léteznek. Igénytelen, könnyen termeszthető és beszerezhető, jól tárolható, nem drága, elkészítése is egyszerű, de embert próbálóbb feladat egy nagyobb darab hazacipelése és megpucolása. A káposztafélék igen ízletesek, rengeteg vitamint tartalmaznak még tél vége felé is, ráadásul ezerféleképpen elkészíthetők. Legismertebbek: a fejes káposzta, a lilakáposzta, a kelkáposzta. Közéjük tartozik a kelbimbó, a kínai kel, sőt a karfiol is. A család minden tagjának magas az A-, Bés c-vitamin-tartalma, és van bennük kalcium, foszfor, kálium, magnézium, vas és folsav is. csekély kalória-, magas rosttartalmuk miatt igen közkedveltek. A savanyú káposzta tele van a legkülönfélébb vitaminokkal, igazi vitaminbomba, ráadásul jó társ lehet a fogyókúrában és a szervezet méregtelenítésében is. Hatásosan szabályozza a vércukorszintet, és csökkenti a koleszterinszintet is. A savanyú káposzta erjesztése során olyan, jótékony baktériumok szaporodnak el, amelyek kedvező hatást gyakorolnak a bélflórára. A káposzta a savanyítás után is megőrzi nagyon magas c-vitamintartalmát. A paprika, a paradicsom, az uborka lassan eltűnik a piacról, de helyüket átveszik a savanyúságok. Nagyon sokféle készül a nyáron igen kedvelt zöldségekből. A dunaújvárosi piacon négy termelő „verseng” a vevők kegyeiért, akik válogathatnak a nemcsak finom, hanem a szemet is gyönyörködtető finomságokból.

Hazai gyógynÖvényeink
Sorozatunkban azokat a - többnyire gyomnövénynek tartott, a kertekből gyakran irtott - növényeket mutatjuk be, amelyeket nagymamáink, dédmamáink még gyógyító hatásukról ismertek és használtak a különféle bajokra, de ez a tudás mára csaknem elveszett. Maria treben írásaitól Szabó Györgyig, a bükki füvesemberig azonban mind többen őrzik és terjesztik ezt a tudást. Már megfigyeltem, hogy szinte mindenért, amit „makacs gaz” fogalommal korábban magam is illettem, hálát kell adnunk a teremtőnek, mert éppen ezek azok, amik aztán a legmakacsabb segítőink az egészségünk megőrzésében, továbbá betegségeinkből való kievickélésünkben. Becsüljük meg hát a legközönségesebb gyomot is, mert nem véletlenül van ott, ahol, és jobban járunk, ha megismerjük és az étrendünkbe illesztjük, mintha tudatlanságunkban kiirtjuk. Sóspataki Ferenc agárdi természetgyógyász egyik kedvenc napi étele a tyúkhúr. Ismerjük meg új oldaláról eddig ismeretlen ismerősünket! ködést serkentő, kőoldó hatása ismert, de sok más betegség ellen is hatásos gyógyír: segít a görcsök, aritmia, neurózis, gyomorfekély, golyva esetén. Segítségével gyorsabban elmúlnak a furunkulusok, a diatézis, az ekcéma súlyosbodása. A növényt használják hashajtóként és vízhajtóként, valamint arthritis, köszvény, reuma és különféle sérülések esetében. Ha álmatlanságtól, elhízástól, szemgyulladástól szenvednek, szintén jól jöhet ez a szerény kis növény. Sőt, újabb információk szerint diabéteszes betegek számára nélkülözhetetlen ez a zöldféle. Rendszeresen használják, kisebb mennyiségben. Alacsonyan tarja a vércukorszintet és szabályozza az egész endokrin rendszer működését. A tyúkhúr javítja az általános anyagcserét. Szaponintartalma miatt fogyasztása nagyobb menynyiségben hasmenést, hányást okozhat egyes állatoknál (ló, szarvasmarha, bárány), tehát egyszerre ne sokat fogyasszunk, inkább csak kiegészítésként, fűszerként használjuk. tisztító hatása miatt azonban eltávolítja a mérgeket, normalizálja a máj – és a későbbiekben (láncreakcióként) minden belső szervünk – működését. diabétesz esetén ez nagyon fontos, de egészséges szervezetre is jó hatással van. Fogyasztása egyszerű: naponta gyűjtsük a tyúkhúrt, folyó víz alatt mossuk meg a leveleit, és adjuk hozzá a salátához! Pároljuk, főzzük, szárítsuk, használjuk fűszerként! Érdemes tavasszal összegyűjteni a fiatal hajtásait, ezeket mossuk le, itassuk le róla a nedvességet és szárítsuk meg! Ezután őröljük porrá, és tegyük el egy befőttes üvegbe! Adjuk bármilyen ételhez, szórjuk rá szendvicsekre! Forrás: natursziget.hu (oroszból fordította: Bajkovné Erdész Mária)

a tyúkhúr (Stellaria media)

A közönséges tyúkhúr áprilistól a fagyokig virágzik, nem nehéz megtalálni bármely veteményeskertben vagy beépítetlen telken, árokparton. A szegfűfélék (caryophyllaceae) családjának csillaghúr (Stellaria) nemzetségbe tartozik, általánosan elterjedt, a nitrogénben gazdag talajokat kedvelő gyomnövényfaj. Egyéves, hideg évszaki növény; ősszel vagy télen csírázik, majd áttelel. Vékony karógyökerével, heverő szárának csomóiból eredő bojtos gyökereivel szilárdan kapaszkodik a földben. Kora tavasztól késő őszig virágzik, gyakran enyhe téli napokon is. Virágai aprók, fehérek, a levelek hónaljában vékony kocsányokon fejlődnek, magányosak vagy álernyős virágzatot alkotnak. Egyedenként több ezer mag terem. A magvak 2 °c-on már csíráznak, csírázóképességüket 25 évig is megtarthatják a talajban. A tyúkhúrban illóolajok, sók, szaponinok találhatók, ezek révén vizelethajtó, vese- és epemű-

veszélyes üzem kárfelelőssége
Szomorú aktualitás az iszapkatasztrófa következményeinek helyreállítása és ennek során az okozott károkért való felelősség megállapítása. Valószínű, hogy az egyéni és közösségi igényérvényesítések huzamosabb időt vesznek majd igénybe. Sajtóhírek rendszeres témája a kibontakozó kártérítési vita, e körben már hivatkozás történt arra, hogy az üzemeltető cégnek ún. objektív kártérítési felelőssége van. Mit is jelent ez? Elöljáróban érdemes megjegyezni, hogy az általános polgári jogi kárfelelősség lényege a jogellenes magatartás, a kár, a kettő közötti okozati összefüggés, valamint a károkozó magatartás ún. felróhatósága, más szóval a vétkesség. A felróhatóság annyit tesz, hogy valaki nem úgy jár el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Ez a magatartás lehet szándékos avagy gondatlan. Mindenesetre az általános kárfelelősség alól lehetőség van a kimentésre, azaz ha a károkozó bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható volt, azaz vétlen, úgy nem kötelezhető kártérítésre. Veszélyes üzemek működéséből eredő károk megítélése ennél lényegesen szigorúbb megítélés alá esik. A Polgári törvénykönyv ún. objektív felelősséget rendel alkalmazni ezekben az esetekben, amikor a felelősség alóli kimentés lehetőségét korlátozza és függetleníti a fentiekben hivatkozott vétkességi tényezőktől, azaz a károkozó ezekben az esetekben akkor is felel, ha egyébként úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható volt, azaz vétlen. Érdemes megjegyezni, hogy a fokozott veszéllyel járó tevékenység fogalma adott esetben bírói mérlegelés tárgyát képezheti, általában ide tartoznak a gépi erővel működő berendezések, üzemek, stb., ill. jogszabály is utalhat valamely tevékenységet e körbe. Veszélyes üzem működéséből eredő károkért való felelősség alól a szigorúbb követelmények alapján csak és kizárólag akkor lehet mentesülni, amennyiben a károkozó bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszélylyel járó tevékenységen kívül esik. Mivel az újsághírekből arról lehetett értesülni, hogy az érintett üzem a jogi felelősségét vitatja, az nem jelenthet ezért mást, minthogy álláspontja szerint a kárt a fokozott veszéllyel járó tevékenysége körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A bizonyítási teher mindenesetre a károkozón nyugszik, azaz e kettős feltétel fennállását ő tartozik bizonyítani. Az „elháríthatatlanság” akkor állapítható meg, ha – a technika adott fejlettségi szintjére és az üzemeltető gazdaságossági és pénzügyi lehetőségeit is megfelelően figyelembe vevő teherbíró képességére is figyelemmel – objektíve nem áll fenn a védekezés lehetősége. Mindenesetre igen érdekes kérdéseket fog felvetni, hogy vajon a kétségkívül szokatlanul csapadékos időjárás esetleg jelenthet-e olyan elháríthatatlan és külső okot (vis maior), amely a felelősség megállapítását befolyásolhatja. Bizonyára előbb vagy utóbb felmerülnek a tragédiához vezető oksági kapcsolathoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolható további felelősségi viszonyok is. Dr. Hanák Tamás

jogI ÉlEt

– dr. Hanák tamás rovata

MInDEnSzEntEk
fejemben. Nagymamám, akihez mindig szívesen mentem, cukros kenyeret adott, hiszen csokoládé, cukorka ritkán került hozzá. Édesapám, amikor jött a buszról, két ujja közt letépett falevelet pödört végig az úton, előttünk levegőbe röpítette s kislányként számtalanszor a nyakában vitt haza. Kisdiákom, aki iskolába jött volna, amikor találkozott az elmúlással…. Képek , illatok, emlékek sokasága jön és jön…Szeretteim. Igen . Érdekes, fájó érzés kimondani a szót s érezni, emlékezni. Az életünk csodálatos adománya, hogy némelyekkel évtizedeket, másokkal éveket, vagy csak hónapokat töltöttünk el együtt. csodálatos adománya, mert utána egy illat, egy szín, egy szellő rájuk emlékeztet, s fájó érzéssel rezzenti meg lelkünket. de ha fáj, akkor én még itt vagyok, ha fáj, akkor jó volt vele. Kimegyek a temetőkbe, leteszem a virágaim, meggyújtom a gyertyákat. de Kedveseim, Szeretteim ott fent! Belül, legbelül, minden nap gyertyát gyújtok a szívemben, amikor rátok emlékszem, arra az illatra, színre, ízre. Itt vagytok szívemben, mely millió apró dobbanással jelzi létemet s tudja, a szeretetem irántatok nem csorbul sosem. Jákli-Rankasz Brigitta

"az adás és az elfogadás után a szeretet iskolájának talán legnehezebb tantárgya az elengedés művészete. Elengedni mindent és mindenkit, akiket valaha szerettünk, és hinni, hogy a lélek szabadságában örökre együtt maradunk." Mindenszentek Amikor a szívem megdobbant, hevesebben és még hevesebben, akkor már tudtam, ma gondolataim szeretteim körül fognak járni. Szeretteim. Igen . Érdekes és csodálatos érzés kimondani a szót, s érezni, ízlelgetni. de jó is, hogy vannak. Az őszi, hűvös nap még rám hunyorog , bágyadtan mosolyog, nagyon igyekszik, hogy a krizantémok, mint az év utolsó virágai, még sok szirmukkal fehéren, sárgán virítsanak . ott . ott, hol mellettük millió mécses, gyertya melegíti majd őket, egyszer életükben, utoljára. Hát megint eljött, megint itt van. Emlékek hada kavarog a

adonyi kistérségi turisztikai infomációs pont www.meti.hu

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Dunaújvárosban, a Bartók Béla téren, a színháznál.
Kutyák, macskák, házi kedvenc állatok teljes körű ellátása. Sebészeti beavatkozások, ivartalanítás, védőoltások, ízületi problémák kezelése, allergia vizsgálatok, ultrahangos fogkő eltávolítás, külső élősködők elleni védekezés, bőrgyógyászati kezelések, szaktanácsadás.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 15-18 óráig szombaton 9-11 óráig Dr. Győri Gyula állatorvos Telefon: 06 30 254 8707

őSzI kErÉkpártúra
Az év utolsó kerékpártúrája gyönyörű őszi napsütéses időben zajlott le. Kis csoportunk reggel 9 órakor indult Iváncsára, az első állomáshelyre. A tanuszoda előtt Bircsákné Évike várt bennünket. Bemutatta az új Főteret és az ott megépült emlék sétautat, az időszalagot, melynek kialakítását Molnár tibor polgármester úr kezdeményezte, a messze múltba vezető történelmi visszatekintés Évike szakmai felkészültségét és tudását dicséri. Megtudtuk, hogy Iváncsa 4300 éve lakott terület volt, a bronzkorban földműveléssel, vadászattal, halászattal foglalkoztak az ott lakók, e tényt egy korabeli tárolóedény jelképezi. A Krisztus utáni században épített limes menettábor mérföldköve jelzi, hogy a település Aquincumtól 34 ezer lépésre van. A sétaúton lépésről–lépésre haladva az avarkori, a honfoglalás, illetve az árpádkori, a török idők, majd a XIX. és a XX. század eseményeibe kaphattunk betekintést a lézerrel vésett gránit emlékkövek ábrái és feliratai alapján. Az emlékséta után megtekintettük az egészségügyi központ épületét és a mellette kialakított, szépen megtervezett, fából készült játszóteret, amit nemrégiben avattak. Megragadott bennünket a sokféle, szinte művészi alkotásnak is beillő játékok sokasága, a mászókák, a többféle hinta, a fából készült, vakondot ábrázoló ülőke, a kötélpálya látványa, a homokozó, aminek közepére ivókutat építettek. A kismamák és gyermekeik pihenését szolgáló padokat csodáltuk, örültünk annak, hogy a gyermekek a mai kor követelményeinek megfelelően itt biztonságban tölthetik szüleikkel a szabadidejüket. Ez a csodálatos játszótér mindannyiunk tetszését elnyerte. E rövid pihenő után utunkat Besnyő irányába folytattuk. Besnyői vezetőnk, Fónadné Nellike elénk kerekezve, már Iváncsa határában fogadott bennünket. Első utunk az új emlékműhöz vezetett, amelyet október 1-án avattak fel, és amely a község megalakulásának 60. évfordulója alkalmából, a Besnyőről elszármazottakat tömörítő Besnyőiek Baráti Köre egyesület kezdeményezésére létesült, és a II. világháborúban elesett áldozatoknak is emléket állít. Megtekintettük a csodálatosan megformált háborús emlékmű minden oldalát és elhelyeztük az emlékezés virágait. Az emlékművet zámbó József tervezte. Nellike bemutatta a Leader pályázati forrásból, az önkormányzat által készíttetett parkot, a játszóteret, és a rózsalugast, ami Gémesiné Fejes zsuzsanna polgármester asszony elképzelései szerint valósult meg. A parkban rövid sétát tettünk, a szomszédságában megnéztük az általános iskola és a Faluház épületét. Innen tovább haladva a Posta és a Gyógyszertár épületében kialakított Helytörténeti Gyűjteménybe mentünk. Itt Szuszán tímea kalauzolásával a régi mezőgazdasági eszközöket, családi fotókat, a korabeli tanyagazdaságok konyhai berendezéseit, a szövőszéket, a palóc szobát és a múlt századok öltözetét, a palócok viseletét láthattuk, illetve hallgattunk mindezekről tájékoztatást. csodálatunkat fejeztük ki a leheletvékony, kézi hímzésű ruhák és fejdíszek, valamint a szövött kelmék láttán. Következő állomásunk helyszíne, az 1897. évben, a Wimpffen család által, tiroli stílusban építttetett római katolikus templom volt. A templom történetét Páliné Mártikától tudtuk meg, aki a templombelsőt is bemutatta. Beszélt arról, hogy a két háború idején a templom és a paplak nagyon megrongálódott, majd többszöri állagmegóvási és felújítási munka következett, míg 2002. évben nyerte vissza eredeti és ma látható formáját. E műemlék épület Besnyő turisztikai értékű látnivalójának egyike. utolsó programként megnéztük a település szélén látható, műemléknek is minősíthető, öt pilléren álló, már használaton kívüli, kissé romos öreg víztornyot. Régen ezen a területen pezsgő élet folyt, sok lakó- és gazdasági épülettel, itt volt régen a posta épülete is. Besnyői kísérőinktől elköszönve, kellemes, szép napsütéses időben Adony felé folytattuk utunkat. A túra résztvevői nevében köszönjük az iváncsai és besnyői kisérőinknek településük bemutatását és szíves vendéglátásukat. Kékesiné Ida Mezőföld turisztikai Információs Pont, keksiida@freemail.hu http://meti.fw.hu

25 éves az iváncsai Szent kereszt Felmagasztalása templom
alapokra, dr Szakos Gyula megyéspüspök támogatásával, dr Fóti János plébános vezetésével az iváncsai hívek lelkes munkájával és a külföldön élő testvérek anyagi támogatásával, 1985-ben épült, Pordán H. Ferenc tervei alapján. A templom és a plébánia egy fedél alatt, egy építészeti egységet képez, mely 22 éven át jelentősebb felújításon nem esett át. Istennek legyen hála, 2007-ben az Egyházmegye, Iváncsa község önkormányzata és az egyházközség anyagi támogatásával, a hívek adományaival és Farkas Lajos építész vállalkozó és társainak munkájából és támogatásából sor kerülhetett az épület felújítására, állagmegóvására. Az épületegyüttes teljesen új tetőzetet kapott, új vízelvezető rendszerrel, valamint a torony is átalakításra került. A torony méreteiben nagyobb, új, s immár automata harangozási rendszerrel működik. átalakításra került a sekrestye, a mellette lévő kihasználatlan belső zárt udvar egybenyitásával. Az épület egészét érintően teljes belső és külső festésre, mázolásra került sor, valamint a templom új, korszerű, impozáns bejáratot kapott. átalakításra került a templom előtti tér, melyen elhelyeztünk egy Szent Keresztet, valamint kialakítottunk egy Lourdes-i barlangot. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik munkájukkal, szellemi és fizikai segítségükkel hozzájárultak, hogy templomunk megépülhessen s az elmúlt 25 év során a település lakóit, hívő közösségét szolgálhassa. Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt 10 esztendő alatt segítségemre voltak, munkájukkal segítették az egyházközség munkását. Isten áldása kísérje őket Gedő Attila plébános

lElkI ÉlEt

Fotó: KoczKA KAtA

2010. október 9-én, szombaton 11 órakor került sor az iváncsai Szent Kereszt Felmagasztalása templom felszentelésének 25. évfordulója alkalmából a püspöki ünnepi szentmisére, a hívek, a település vetetői, valamint zarándokok részvételével. A szentmise keretében hálát adtunk a teremtő Istennek, köszönetünket fejeztük ki a település vezetőinek, a híveknek, a templom megépítésében, megóvásában, felújításában segítségünkre lévőknek, hogy templomunk a mai pompájában szolgálhatja a híveket. Az iváncsai templom és plébánia rövid története: 1907-ben a római katolikusok iskolakápolnát építettek, a mai Idősek otthona helyén, mely a jelenlegi templom és plébánia közvetlen szomszédságában van. Ez volt az új templom megépítéséig, 1985-ig a település temploma. Az iváncsai egyházközség 1919-ig Adony fíliájaként működött, majd 1919től önálló egyházközség lett. Anyakönyvei és história dómusza is ettől az időponttól olvashatók. A jelenlegi templom egy 1943-ban lefektetett

a dunaújvárosi Evangélikus templom november havi programjából
November 13-án du. 18 órától Andrásfalvy Bertalan professzor előadása lesz hallható, A néprajz a jövő tudománya címmel, a Hadak Útja Baráti Kör szervezésében November 14-én du. 16 órától a hagyományos Márton-napi lampionos felvonulás lesz a templomkertben. Amíg a gyerekek elkészítik lámpásaikat, a szülőket beszélgetésre hívják. November 27-én tillai Aurél 80. évében adventi koncert November 28-án délben, az istentiszteletet követően nyitják meg dr.Gellényi árpádné textilművész foltvarró kiállítását.

Élő nÉpMűvÉSzEt
XV. országos Népművészeti Kiállítás
2010. október 29-től 2011. március 27-ig látható a népi kézművesség legszebb alkotásait bemutató kiállítás a budapesti Néprajzi Múzeumban. A kiállítás egyik fontos célja rávilágítani: a turistaközpontok, vásárok nagy részét napjainkban elöntő, többnyire igénytelen, nem kézműves munkával készült, „népművészetként” árult ajándéktárgyak mellett létezik hiteles, igényes és míves tárgykultúra is. A Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a szaktárca (idén az oktatási és Kulturális Minisztérium, majd a Nemzeti Erőforrás Minisztérium) ötévente ad lehetőséget a hazai tárgyalkotó népművészet, a népi kismesterségek képviselőinek, hogy az előző években született alkotásokat szakmai zsűri, majd a közönség előtt megmérettessék. A pályázati felhívásra idén közel tízezer tárgy érkezett, ezeket a régiós előzsűrizések után egy neves szakemberekből álló zsűri bírálta el. A kiállításon közel 450 alkotó és alkotóközösség 1700 tárgya látható. A népi kismesterségek minden ága megjelenik a tárlaton: történeti és paraszti hímzés, csipke, kékfestő, viselet, népi ékszer, szőttes, nemez, faművesség használati tárgyak, bútorok, játékok, csont- és szarufaragás, kovácsmesterség, fazekasság, bőrművesség, szalma-, csuhé-, gyékény- és vesszőfonás, mézeskalács, gyermekjáték. A 2010-es kiállításon a rendezők azt is bemutatják, milyen utat járt be a terület a népművészet felfedezésének kora (XIX. század vége), valamint a népi iparművészet létrejötte óta. A március végéig látható kiállítást számos program kíséri: lesznek kézműves foglalkozások, szakmai események, koncertek, és például divatbemutató is, amelyen a népművészetből ihletet merítő, de ma is hordható viseleteket láthatnak az érdeklődők. A kiállításon a Mezőföldi Élet megjelenési területéről a dunaújvárosi Göncziné Heffner Anna gyöngyfűző ékszereit és a beloianniszi Boka Gábor bőrműves tárgyait is láthatja a közönség.

Fotó: MudRA LáSzLó

szüreti felvonulást és bált rendeztek iváncsán a i.f.i.klub szervezésében, ahol bagóczki istván volt a bíró, kovács mónika a bíróné, ők vezették a 22 beöltözött péárt és a két kisgyermek párt a 9 hátas lovas kíséretében. a bálon kétszázan vettek részt, a legkitartóbbak hajnali négyig bírták

tÉlI prograMok
Előszállás télen sincs hiány programokból Előszálláson. A nagykarácsonyi Szeretet Posta megnyitójára, sokak kívánságára, 2010. november 28-án ismét megrendezzük a Mikulás futást. Előszálláson a művelődési házban reggel 9 órától várjuk regisztrációra a környező települések és községünk apraját-nagyját. Reményeink szerint az idén a postások is csatlakoznak az általában 100 fő feletti csapathoz. Meleg tea, meglepetések, jó társaság és a mozgás öröme köszönti Előszállás-Nagykarácsony között, ünnephez méltón advent első vasárnapját. Kérjük, a más településekről nagyobb létszámban érkezők részvételi szándékukat lehetőség szerint (e-mailben rankaszbrigi@freemail.hu, vagy telefonon: 06 70 364 6281) november 10-ig jelezzék! december 3-án 19 órától folytatjuk a téli hajrát a IV. Éjszakai Mikulás Kupáért zajló teremfoci- küzdelemmel. Jákli-Rankasz Brigitta

Harmincadik alkalommal volt kulcson szüreti felvonulás és bál. ezúttal is kovács istván volt a kisbíró, a bíró pedig a komáromi házaspár: komáromi balázs és komárominé fazekas erika. a rendezvényhez magyarok vására is társult a magyarok szövetsége dunaújvárosi járási közösség szervezésében. a bálon közel 350 vendég vett részt.

Fotó: MudRA LáSzLó

Csoportos népdaléneklési verseny
Fejér megye (kk) A Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza meghirdeti a Pesovár Ferenc VI. országos csoportos Népdaléneklési Versenyt a 6-22 éves korosztály számára, az alábbi kategóriákban: a. énekkettősök - énekhármasok b. éneklő csoportok (4 vagy annál több fő, max. 10 fő) c. hangszer kíséretes éneklő csoportok (2 vagy annál több fő, max. 15 fő) A jelentkezési lapon a megadott kategóriák és átlagéletkor alapján sorolják be a versenyzőket! Az országos versenyen megyénként mindhárom kategóriában 1-1 magyar vagy nemzetiségi csoportot várnak. A résztvevő csoportok egy népdalcsokorral (min. 3 népdal, tájegység, vagy témakör kösse össze a dalokat) indulhatnak, a műsoridő nem haladhatja meg a 6 percet. A verseny részletes programját, helyszíneit legkésőbb 2011. május 1-ig eljuttatják valamennyi résztvevőnek. Jelentkezési határidő: 2011. április 11. A jelentkezési lap letölthető a www.fejermmk.hu oldalról Bővebb információ: (22)315-021, (30)3787029, titkarsag@fejermmk.hu

Bajor burgonyagombóc leves
Hozzávalók: – 1 kisebb füstölt csülök – 1 sárgarépa – 1 fej vöröshagyma – só, bors – babérlevél – köménymag – 3 evőkanál mustár – 2-3 dl tejföl – 2 dl sör – 2 gerezd fokhagyma A füstölt csülköt vízben megfőzzük. Mikor megfőtt, kivesszük és a főzőlevet félretesszük. Egy fazékban zsemleszínű rántást készítünk. Beletesszük a babérlevelet, őrölt köményt, apróra vágott vöröshagymát. Felöntjük kb. két liter lével, hozzáadjuk a reszelt répát, mustárt, összezúzott fokhagymát, sót, borsot. Főzzük 30 percet, majd tejföllel behabarjuk és a sört hozzáadjuk. Felforraljuk, burgonyagombóccal és kis kockára vágott csülökkel tálaljuk.

kóStoló

– Erős István rovata
vely mint sütőeszköz helyett sütőzacskót használhatunk, amely jobban zárható, így a finom gőzök a zacskón belül maradnak és átjárják az ételt. A desszert ezúttal egy olasz finomság, amit készen is lehet kapni (elég borsos áron), de most megtudhatják, hogyan készülhet otthon a profiterol! Mindehhez jó étvágyat kíván ifjabb Erős István, a rácalmási Animó Fogadó szakácsa

Javában benne járunk már az őszben. Ilyenkor már jólesik egy csésze forró leves, főleg ha olyan finom, mint amilyet most ajánlunk főzőcskézéshez kedvet érző olvasóink figyelmébe. A leves után egy könnyebb második fogást és még egy kis desszertet is megengedhetünk magunknak. A csirke papírhüvelyben egy régi, jól bevált recept, elkészítése roppant egyszerű, különösen mióta a papírhü-

profiterol
tésztához: (mint a képviselőfánk tészta, csak kisebb golyók) – 12,5 dkg víz – 5 dkg vaj – 10 dkg liszt – 2 tojás – csipet só Égetett tészta (125 g víz, 50 g vaj, 75 g liszt, 2 tojás, egy csipet só) elkészítése: A vizet a vajjal és a sóval együtt egy kis lábasba helyezzük és felmelegítjük. Amint felforr a víz, húzzuk le a tűzről az edényt és keverjünk hozzá egy marék lisztet fakanállal, majd helyezzük vissza a tűzhelyre. Hamarosan gombóccá áll össze a tészta, ami elválik a fakanáltól és az edény falától. Hagyjuk még főni 2-3 percig, folyamatos keverés mellett, és amikor olyan halk hangot hallunk, mintha zsírban sercegne a tészta, húzzuk le a tűzről és borítsuk egy hideg felületre (márványlapra). Amikor kihűlt a tészta, helyezzük vissza az ugyancsak kihűlt edénybe, adjuk hozzá egyenként a tojásokat. csak akkor adjuk hozzá a második tojást, amikor az elsőt már jól elkevertük a tésztával. Keverjük tovább erőteljesen a fakanállal a tésztát, egészen addig, amíg szép buborékos lesz, és lassan szakadozni kezd. Habzsák segítségével formázzunk belőle golyókat, és sütőpapíron, 250 fokon süssük őket 10-15 percig, míg aranyszínűek lesznek. Ha kihűltek, legegyszerűbben fecskendővel tölthetjük meg őket a főzött krémmel. Krém: – 3 dkg mogyoró – 4 evőkanál cukor – 3 tojássárgája – 2 pohár tej – 2 evőkanál reszelt csokoládé – 1 púpozott kiskanál ételkeményítő – 1 vaníliarúd Főzött krém (1 tojássárgája, 1 evőkanál cukor, 1 evőkanál liszt, 1 pohár tej) elkészítése: Helyezzük egy lábasba a cukrot és a tojássárgáját, és keverjük el fakanállal, majd adjuk hozzá a lisztet. Melegítsük fel a tejet, és amikor már majdnem forr, egy kis habverővel keverve adjuk kis adagokban a tojáshoz, a liszthez és a cukorhoz. Amikor az összes tejet hozzáadtuk, tegyük fel a lábast a tűzhelyre és keverjük folyamatosan egy fakanállal. A krém fokozatosan sűrűsödni fog. továbbra is folyamatosan keverve, forrás után főzzük a krémet még 5 percig, hogy elveszítse a lisztízt. Levéve a tűzhelyről, időnként megkeverve hűtsük ki, hogy ne képződjön ráncos réteg a tetején. Öntet: – 40 dkg cukor – 30 dkg vaj – 18 dkg kakaópor – 2 dl tejszín A cukrot a tejszínnel pár percig főzzük, majd hozzáöntjük a kakaóport és a vaj egyharmadát. Nagyon alaposan kikeverjük, ügyelve, hogy ne maradjon benne csomó. Ha kihűlt, kihabosítjuk a maradék vajjal, hozzákeverjük a tejszínhabot, fahéjjal ízesítjük. Összekeverjük a betöltött golyócskákkal, és tálba rakjuk, majd jól lehűtjük.

csirkecomb „papírhüvelyben”
Hozzávalók: – 4 csirkecomb (kicsontozva) – 4 szelet libamáj vagy kacsamáj – 4 vékony szelet bacon – só, bors – olaj – 2 ceruzacukkini – 2 sárgarépa – 4-5 ág karfiol – 1 fej hagyma vagy egy szál póréhagyma – 3 fej gomba – 2 marék kelbimbó – 2 szál zellerszár – 1 nagy paprika – sütőpapír vagy sütőtasak Elkészítés: A kicsontozott combokat megmossuk, megtisztítjuk. Sózzuk, borsozzuk, és egy kis olajon elősütjük. A zöldségeket szeleteljük és egy tálban összekeverjük. A zöldségkeveréket elosztjuk a sütőzacskók aljában. Ráhelyezzük a húst, a libamájat és a tetejére egy-egy szelet szalonnát. A zsák száját összekötjük, majd 180 fokon 40-60 percig sütjük, attól függően, mekkorák a combok. tálaláskor óvatosan felbontjuk, rizzsel, vagy burizs körettel tálaljuk.

FotóK: MudRA LáSzLó

15. MIkuláS FESztIvál nagykarácSonyBan
nagykarácsony A hagyományokhoz híven idén is nagykarácsonyi dolgozó szobájában várja kis látogatóit a magyar Mikulás. Házának udvarában pihen a „csillagjáró Szán”, amire idén is minden gyermek felülhet és elképzelheti, milyen is lehet, amikor a szarvasok húzta szán jól megpakolva ajándékokkal siklik tova az égen. A karámban szarvasok várják a finom répa, alma és kukorica csemegét, amivel a gyerekek is megetethetik őket. Rudolfnak és Fürgének a nyáron három kisszarvasa született, akik kíváncsian várják első látogatóikat! A ház kertjében első alkalommal látható Manóvilág címmel Bubutimár Éva felejthetetlen élményt nyújtó kiállítása. Nemcsak nézelődni lehet, hanem egy kis meglepetés is várhatja az „Ajándék csere-bereládikák”nál azokat, akik hoznak magukkal otthonról egy pici megunt játékot, hogy azzal megajándékozzák ismeretlen társaikat. A 77 ládikában a gyerekek által hozott meglepetések lapulnak. Ezek közül lehet választani egyet, amit az rejt, az elvihető, de csak akkor, ha a helyére is kerül valami, ami a következő gyermeknek örömet okoz, ha megtalálja! A Mikulásháztól 500 méterre a játszóház várja a kis vendégeit közel 250 m2 játéktérrel, és megannyi játékkal. Az alkotni vágyó kis kézművesek is kipróbálhatják ügyességüket különféle technikákban. Újdonságként látható a Fővarázsló Manó interaktív varázsló műsora, és ha még senki nem fáradt el, megtekinthető egy báb mesejáték is. Érdemes meglátogatni a Szeretetpostát, amely november 28-án nyitja meg kapuját, és ahol nemcsak egyedi bélyegzéssel kerülnek továbbküldésre az üdvözlőlapok, de megtekinthető az 1989 óta kiadott adventi bélyegek és bélyegzők kiállítása is. Az idei szezon újdonságaként a szorgos manók készítettek egy Szalmalabirintust, és amikor készen lettek vele, a huncut krampuszok elrejtették a karácsonyfa gyönyörű díszeit, melyeket csak a gyerekek segítségével lehet megtalálni. A hagyományteremtés szándékával az idén először adventi vásárra is sor kerül november 27. és december 22. között. Felhívások, programok, egyéni és csoportos bejelentkezéshez további információk: a http://www.mikulasfalva.com honlapon. 250 árvízkárosult gyermeket lát vendégül. 2010. november 8., hétfő Nagykarácsonyi óvodások és iskolások látogatása a Mikulásházban 2010. november 13, szombat szarvas névadóünnepség, rajzkiállítás megnyitása, varázslóműsor, mesemondás, „Jön a Mikulás” - bábjáték 2010. november 20., szombat don Pedro bohócparádé, varázslóműsor, mesemondás, „Jön a Mikulás” - bábjáték 2010. november 27, szombat Adventi Vásár megnyitása, „A tündérek karácsonya” című mesejáték, szamuráj bemutató, Pelyhecske gyermek buli, varázslóműsor, „Jön a Mikulás” - bábjáték 2010. november 28., vasárnap Szeretetposta ünnepélyes megnyitása 2010. december 4., szombat „A tündérek karácsonya” - mesejáték, don Pedro bohócparádé, „találkozás a Mikulással” - a Napraforgó Meseszínház előadása, Bóbita együttes koncertje, varázslóműsor, „Jön a Mikulás” - bábjáték 2010. december 5., vasárnap don Pedro bohócparádé, varázslóműsor, „Jön a Mikulás” címmel bábjáték, Szironta csengettyű- és citeraegyüttes műsora, „A tündérek karácsonya” - mesejáték 2010. december 6., hétfő don Pedro bohócparádé, varázslóműsor, „Jön a Mikulás” – bábjáték Belépő: Felnőtt: 1200 Ft Gyerek: 1200 Ft diák: 1200 Ft Nyugdíjas: 1200 Ft 3 éves kor alatt ingyenes.

a 15. Mikulás fesztivál programja

A „Mezőföldi Mikulás 15, 20 és 30” teljesítménytúra
2010. december 5. (vasárnap)
Résztvevők az egész ország területéről, várunk mindenkit! A túra az „Észak-Dunántúli Kupa” záró túrája.

2010. november 5., péntek ünnepélyes megnyitó keretében a Mikulásfalva Nonprofit Kft., a „Mikulásfalva – Mesefalu” Alapítvány és a Baptista Szeretetszolgálat

A 15 (csak 12.5!) km-es távnak (Mezőfalva - Bolondvár - Ménesmajor - Nagykarácsony) rajt a mezőfalvi művelődési házból (Mezőfalva, Kinizsi u. 38.) 7.00-9.45 óra között. Teljesítési szintidő: 5 óra. a 20 km-es távnak (Nagyvenyim - Mezőfalvi szőlőhegy – Mezőfalva – Bolondvár – Ménesmajor- Nagykarácsony) rajt a nagyvenyimi iskolából (Nagyvenyim, Fő u. 16.) 7.00-9.30 óra között. Teljesítési szintidő: 6 óra a 30 km-es távnak (Nagyvenyim- Mélykút -Mezőfalvi szőlőhegy – Mezőfalva Bolondvár-Ménesmajor - Nagykarácsony) rajt a nagyvenyimi iskolából (Nagyvenyim, Fő u. 16.) 7.00-8.30 óra között. Teljesítési szintidő: 8 óra. Cél a nagykarácsonyi iskola (Nagykarácsony, Rákóczi u. 10.) tornatermében lesz. A célban emléklap és kitűző jár a sikeres teljesítőknek, ill. zsíros- és lekváros kenyér + tea, túra közben pedig édesség, meleg ital (tea, forralt bor) jár minden indulónak. Saját poharat mindenki hozzon magával! Nagyobb létszámú csoportok (min. 15 fő) jelentkezése esetén kérjük legkésőbb december 3-ig a részvételi szándékot jelezni. Nevezési díjak távonként: 15 km: 900 Ft/fő ill., 20-30 km: 1000 Ft/fő. Nevezési díj kedvezmény: előzetes nevezés esetén november 30.-i határidővel, valamint MTSZ-, TTT-tagok, illetve nagyvenyimi, mezőfalvi és nagykarácsonyi lakosok és a három település iskolásai részére 100 Ft. A kedvezmények nem vonhatók össze! A túra után a résztvevőket, akik ezt igénylik busszal szállítjuk vissza a starthelyre, mely díját az igénybe vevőknek a helyszínen kell kifizetni. Érdeklődni, vagy ha túra közben bármilyen probléma felmerül, a rendezőket a következő számokon lehet utolérni: Németh László: 06/20-9532197, Farkas Gyula: 06/30-3859295, Kiss Csaba Gábor: 06/20-4770481 Németh László „Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület” vezetője www.erdojarokklubja.hu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful