You are on page 1of 4

Butlletí informatiu d’Independents Units per Sant Fost

Edició maig 2019 36 anys fent poble (1983-2019)

Seguim treballant per Sant Fost

Arranjament del pàrquing del Pavelló-2

#ensmouSantFost
#estimemSantFost
L’obra feta pel govern IUSF
Hem aconseguit rebaixar el deute des de l’inici de la legislatura i hem
pogut dur a terme una gran quantitat de projectes. Heus aquí un petit tast:

Control accessos urbanitzacions Procés participatiu Av. Aragó Arranjament Ateneu

Aparcament exprés Parc infantil Can Lladó Av. Mauri

Fira d’entitats Enjardinament amb gabions Adequació parc Can Corominas

#fempoble
#femSantFost
2
4 anys treballant dia a dia
Endeutament 2016: 73,06%; 2017: 58,15%; 2018: 45,92; 2019: 40,21%.
IUSF, exemple de gestió i de compromís amb Sant Fost

Pista poliesportiva exterior Pàrquing Pavelló-2 Vehicle elèctric

Asfaltat Av. Aragó Grades camp de futbol Nous contenidors

Adequació carrer Sant Isidre Llums LED al Pavelló-1 Signatura conveni pla accessibilitat

#treballemDiaaDia
#treballemperSantFost
3
Qui som? D’on venim?
Independents Units per Sant Fost: exemple de bon govern, un grup polític plural i transversal

L’any 1983 les eleccions municipals a Sant Fost van ser anul·lades
per una sèrie d’irregularitats detectades. No tothom ho recorda. Els
comicis es van repetir i poc després l’alcalde electe va patir una
moció de censura promoguda pel seu mateix partit, la primera de la
història de la democràcia espanyola. Des d’aquests inicis convulsos,
els partits tradicionals van convertir Sant Fost en un camp de guerres
polítiques, denúncies judicials i odis personals. La culminació
d’aquesta situació arribà arran de les eleccions de 1995, obrint un
període en què l’Ajuntament va ser conegut tristament arreu del país
com el que va canviar set cops d’alcalde en un any. No es feien
inversions en via pública ni en equipaments de cap mena en una
època en què els municipis podien endeutar-se i es rebien importants
subvencions. Cal recordar que la carretera principal no va tenir
voreres, enllumenat i clavegueram generalitzat fins l’any 2000. Es va
aprovar un pla general sense contemplar les cessions obligatòries de
patrimoni a l’Ajuntament, que en aquella època constituïen el
principal recurs per a invertir. Es van limitar i condicionar les cessions
de terrenys per a equipaments, posant en perill la ubicació de Montserrat Sanmartí, la nostra alcaldessa
l’ambulatori i de l’institut que avui coneixem. Es van tolerar les
urbanitzacions a la muntanya amb greus dèficits urbanístics, sense estar connectats al sistema municipal
d’aigua potable i sense clavegueram. Mas Llombart i Mas Corts no disposaven ni d’aigua pública. Uns pocs
gestionaven l’aigua de forma privada. En el poble no hi havia un col·lector general connectat a la depuradora.
En aquest context, un grup molt important de veïns i veïnes de Sant Fost, farts dels partits polítics, van decidir
presentar-se a les eleccions per solucionar els problemes municipals. IUSF va assumir la responsabilitat del
govern municipal amb la intenció de modernitzar el nostre Ajuntament i acabar amb els escàndols polítics.
Aquesta és la nostra raó de ser, un govern independent treballant des de Sant Fost i per Sant Fost. Ens vam
haver d’organitzar per poder urbanitzar i mantenir els nostres carrers, per tenir un CAP, un institut, escoles i
una llar d’infants, urbanitzant el polígon industrial, amb un sistema de clavegueram connectat a la depuradora,
subministrament d’aigua potable a les urbanitzacions, un transport públic, enllumenat i equipaments esportius
de qualitat, serveis socials i equipaments culturals. Per mantenir les nostres tradicions, perquè tots els nostres
barris es tractin per igual, perquè tothom tingui els mateixos drets. Sant Fost ha progressat des de
l’estabilitat, sense escàndols i sense cap cas de corrupció.

Durant aquests anys, fins i tot disposant de majoria suficient, IUSF ha establert acords o coalicions amb
totes les forces polítiques de Sant Fost. Sempre hem intentat construir sense anar en contra de ningú, obrint
el govern municipal a aquells representants de partits que han deixat enrere les seves diferències ideològiques
per treballar pel poble, que han prioritzat Sant Fost davant els dictats que arriben des d’un despatx de
Barcelona.

Per què IUSF no va en contra de cap partit? Perquè tots tenim la nostra ideologia i el nostre vot a la resta
d’eleccions, però a les municipals unim forces, aparquem les diferències i ens centrem en Sant Fost, la
nostra raó de ser. Respectem totes les opcions. Per això som garantia de convivència i respecte, perquè som
plurals, la força política més transversal de Sant Fost.

Volem que Sant Fost segueixi progressant amb estabilitat, amb honestedat i amb la millor convivència. Volem
que tots els veïns i veïnes de Sant Fost, independentment de la seva ideologia, se sentin representats pel seu
Ajuntament. Units, no partits.

Quan guanya IUSF tots guanyem. Per això amb IUSF qui guanya és Sant Fost!