You are on page 1of 1

Salam Sejahtera,

Bapak- bapak,ibu-ibu yang saya hormati, serta Adik-adik yang saya cintai.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-
Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang nyaman ini untuk
melepas kami kami, siswa kelas VI, yang telah menamatkan sekolah dasar. Itu berarti kami sudah mampu
melewati tahap wajib belajar enam tahun.

Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, serta adik-adik yang saya sayangi.
Keberhasilan kami ini tidak bisa lepas dari jerih payah Bapak dan Ibu Guru. Tanpa mengenal lelah, bapak dan
ibu Guru terus memberikan bimbingan dan arahan. Kami sangat bersyukur memperoleh bimbingan dari Bapak
dan Ibu Guru . Kami sampaikan terimakasih kepada Bapak dan Ibu guru. Kami tidak mungkin bisa membalas
jasa Bapak dan Ibu Guru. Kami hanya bisa mendoakan, semoga jasa Bapak dan Ibu guru mendapat balasan
yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Selain itu, kami berjanji untuk selalu
mengingat nasihat dan pesan Bapak dan Ibu Guru untuk terus rajin belajar, menuntut ilmu tanpa mengenal
waktu dan tempat
.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
Selaku anak didik, tentu saja kami pernah berbuat kesalahan, baik yang kai sengaja maupun yang tidak sengaja.
Pada kesempatan ini saya mewakili semua teman memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan
kekhilafan yang telah kami lakukan. Semoga Bapak dan Ibu Guru bersedia memaafkan kami.
Yang terakhir kami mohon doa restu bapak dan ibu guru. Semoga pada masa mendatang kami dapat
menjalankan tugas kami dengan lebih baik. Semoga kami dapat meraih cita-cita kami dan berguna bagi nusa
dan bangsa.

Kami juga berpesan kepada adik-adik, teruslah belajar dan menuntut ilmu. Jangan pernah ada kata malas untuk
belajar. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Mari kita tuntut ilmu setinggi mungkin. Semoga tuhan
meridai usaha kita, amin.
Sekarang tibalah bagi kami untuk mengucapkan selamat berpisah. Sampai berjumpa pada kesempatan
mendatang. Apabila ada tutur kata dan tingkah kami yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu dan Adik-adik,
kami mohon maaf.
Sekian terima kasih.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salam Sejahtera,
Bapak- bapak,ibu-ibu yang saya hormati, serta Adik-adik yang saya cintai.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-
Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang nyaman ini untuk
melepas kami kami, siswa kelas VI, yang telah menamatkan sekolah dasar. Itu berarti kami sudah mampu
melewati tahap wajib belajar enam tahun.

Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, serta adik-adik yang saya sayangi.
Keberhasilan kami ini tidak bisa lepas dari jerih payah Bapak dan Ibu Guru. Tanpa mengenal lelah, bapak dan
ibu Guru terus memberikan bimbingan dan arahan. Kami sangat bersyukur memperoleh bimbingan dari Bapak
dan Ibu Guru . Kami sampaikan terimakasih kepada Bapak dan Ibu guru. Kami tidak mungkin bisa membalas
jasa Bapak dan Ibu Guru. Kami hanya bisa mendoakan, semoga jasa Bapak dan Ibu guru mendapat balasan
yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Selain itu, kami berjanji untuk selalu
mengingat nasihat dan pesan Bapak dan Ibu Guru untuk terus rajin belajar, menuntut ilmu tanpa mengenal
waktu dan tempat
.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
Selaku anak didik, tentu saja kami pernah berbuat kesalahan, baik yang kai sengaja maupun yang tidak sengaja.
Pada kesempatan ini saya mewakili semua teman memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan
kekhilafan yang telah kami lakukan. Semoga Bapak dan Ibu Guru bersedia memaafkan kami.
Yang terakhir kami mohon doa restu bapak dan ibu guru. Semoga pada masa mendatang kami dapat
menjalankan tugas kami dengan lebih baik. Semoga kami dapat meraih cita-cita kami dan berguna bagi nusa
dan bangsa.

Kami juga berpesan kepada adik-adik, teruslah belajar dan menuntut ilmu. Jangan pernah ada kata malas untuk
belajar. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Mari kita tuntut ilmu setinggi mungkin. Semoga tuhan
meridai usaha kita, amin.
Sekarang tibalah bagi kami untuk mengucapkan selamat berpisah. Sampai berjumpa pada kesempatan
mendatang. Apabila ada tutur kata dan tingkah kami yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu dan Adik-adik,
kami mohon maaf.
Sekian terima kasih.
-