You are on page 1of 3

“Mga Meditasyon ni Andrew”

Umaga ngayon ng malaman


ko sa sarili ko, wala akong
mapala. Mi isang pusing dito
sa Cavite di ko nakuha.
Binilang ko ang mga sandali at
ang mga araw ng aking
pagwawagi at pagiging sawi.
Walang mi isang
nakakaramdam sa akin ng
“Kamusta ka na, Andrew?”.
Mayroon rin na binagsakan
ako ng pinto ng nakita ako ni
Cathy.

Pero isa nasa isip ko


ngayon, di ko man makuha si
Ailyn sa aking mga kamay.
Alam ko balang araw
makukuha ko rin sya kahit
magkaanak sya sa iba. Alam
kong napapagod na rin sya sa
ginagawa nya at pati
pagpapabebe ni Jonas sa
kanya.

Si Jonas na akala mo ay isa


akong duwag sa amin. Binulag
ko ang lahat sa sino ako. Hindi
ako ang nakikita nilang
mahina. Malakas lang ako pag
wala ako sa company. Pero
balang araw ay matutunan ko
rin na manalo laban sa
mukhang baklang yan. Balang
araw rin makikita nya na mas
aangat ako sa kanya at
kakainggitan ako.

Maraming nambubully sa
akin pero di nila pa rin
nalalaman ang tunay na
madirigma sa isang tao na
akala nila mahina.

Ngayon, habang ako’y


papabalik ng Talisay,
probinsya ng Negros
Occidental, may nasa isip ako
na balang araw mapapalago
ko ang negosyo ng aking
mama at matatalo ko rin kahit
sino kahit si Jonas pa.

At kung sino man maging


babae ko sa huli, sana mas
maganda pa ang ugali kesa
kay Ailyn. Bata pa ako at
marami pang mararating…

-The End