You are on page 1of 75

LISTA

activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

n.c.a. = neclasificate altundeva; * = parte din

Nr. Cod Denumirea activităţii Observaţii Noile Coduri CAEN cf. Ord. 337/2007
crt. CAEN Conform anexei 1 la Ord.1798/2007
1. 0121 Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru > 100 capete 0141 Cresterea bovinelor de lapte
obţinerea laptelui 0142 Cresterea altor bovine
2. 0122 Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, > 1.000 capete 0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline
măgarilor, catârilor şi asinilor

0145 Cresterea ovinelor si caprinelor

0149 Cresterea altor animale (include 0122*,


0125*)
3. 0123 Creşterea porcinelor > 100 locuri 0146 Cresterea porcinelor
4. 0124 Creşterea păsărilor > 10.000 locuri 0147 Cresterea pasarilor
5. 0125 Creşterea altor animale > 500 locuri 0144 Cresterea camilelor si camelidelor

0149 Cresterea altor animale (include 0122*,


0125*)
0322 Acvacultura în ape dulci (include 0502*,
0125*)
6. 0130 Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală şi Cumulate conform poz. 0150 Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală
creşterea animalelor) anterioare combinata cu creşterea animalelor)
7. 0141 Activităţi de servicii anexe agriculturii Irigaţii şi desecări; servicii 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
pentru mecanizarea,
grădinărit peisagistic (arhitectura peisageră) chimizarea agriculturii şi 0141*
protecţie fitosanitară 0163 Activităţi după recoltare (include 0141*,
0111*, 0113*)
0164 Pregatirea semintelor (0111*, 0112*,
0113*, 0141*

1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi


legumelor n.c.a(0141*, 1533*, 5131*)
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
8. 0142 Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, > 100 locuri 0162 Activitati auxiliare pentru cresterea
cu excepţia activităţilor veterinare animalelor (0142, 9272*)
9. 0201 Silvicultură şi exploatare forestieră Pe unitate de 0129 Cultivarea altor plante permanente (0111*,
baza/productie**) 0201*)

0210 Silvicultura si alte activitati forestiere


(0112*, 0201*)
0220 Exploatarea forestieră

0201*
0230 Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontană (0112*,
0201*, 0113*)

12. 0502 Piscicultură 0321 Acvacultura maritima


0322 Acvacultura in ape dulci (0502*, 0125*)
13. 1010 Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (PCS 0510 Extracţia cărbunelui superior (PCS =/>
> 23865 kJ/kg) 23865 kJ/kg)

0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia


mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
1920 Fabricarea produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului (2320*
1030*
1020*
1010*)
14. 1020 Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior (PCS < 0520 (PCS < 23865 kJ/kg)
23865 kJ/kg) Extracţia cărbunelui inferior

0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia


mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)

1920 Fabricarea produselor obţinute din


prelucrarea ţiţeiului (2320
1030*
1020*
1010*)
15. 1030 Extracţia şi prepararea turbei 0892 Extractia turbei
0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
1920 Fabricarea produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului (2320
1030*
1020*
1010*)
16. 1110 Extracţia hidrocarburilor 0610 Extractia petrolului brut
0620 Extractia gazelor naturale
0910 Activităţi de servicii anexe
extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
(1120,1110)
5221 Activităţi de servicii anexe pentru
transporturi terestre
(1110*,5020*,6010*,6321)
5222 Activităţi de servicii anexe
transporturilor pe apă
1110*
6322*
6120*
6110*
17. 1120 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi 0910 Activităţi de servicii anexe
gazelor naturale (exclusiv prospecţiunile) extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
(1120,1110*)
18. 1200 Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive 0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
19. 1310 Extracţia şi prepararea minereurilor feroase 0710 Extracţia minereurilor feroase
1310*
0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
20. 1320 Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi 0729 Extracţia altor minereuri metalifere
rare (exclusiv minereurile radioactive) neferoase
1320*
0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
21. 1411 Extracţia pietrei pentru construcţii 0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a
pietrei calcaroase, extracţia pietrei pentru
construcţii, ghipsului, cretei
şi a ardeziei
1411*
1413*
1412*
0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
22. 1412 Extracţia pietrei calcaroase, gipsului şi a cretei 0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a
pietrei calcaroase, extracţia pietrei pentru
construcţii, ghipsului, cretei
şi a ardeziei
1411*
1413*
1412*
0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
23. 1413 Extracţia de ardezie 0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a
pietrei calcaroase, extracţia pietrei pentru
construcţii, ghipsului, cretei
şi a ardeziei
1411*
1413*
1412*
0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
24. 1421 Extracţia pietrişului şi nisipului 0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia
argilei şi caolinului
1421*, 1422*
0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
25. 1422 Extracţia argilei şi caolinului 0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia
argilei şi caolinului
1421*, 1422*
0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
26. 1430 Extracţia şi prepararea minereurilor pentru 0891 Extracţia mineralelor pentru
industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale industria chimică şi a îngrăşămintelor
naturale
0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
27. 1440 Extracţia sării 0893 Extractia sarii

0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia


mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor
(1587, 1440*)
28. 1450 Alte activităţi extractive 0899 Alte activităţi extractive n.c.a.

0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia


mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor
nepericuloase
1450*
9002*
2415*
29. 1511 Producţia şi conservarea cărnii > 1 t/zi materie prima* 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii
(1511,1512*)
30. 1512 Producţia şi conservarea cărnii de pasăre > 1 t/zi materie prima* 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii
(1511,1512*)

1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de


pasăre
31. 1513 Prepararea produselor din carne (inclusiv din > 1 t/zi materie prima* 1013 Fabricarea produselor din carne
carne de pasăre) (inclusiv din carne de pasăre)
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
1513,1520,1533*,1581*, 1585*

1089 Fabricarea altor produse alimentare


n.c.a.
1513*
1589
1581*
1562*

1013 Fabricarea produselor din carne


(inclusiv din carne de pasăre)
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
1513*
1520*
1585*
1581*
1533*
1089 Fabricarea altor produse alimentare
n.c.a.
1513*
1581*
1562*
1589
32. 1520 Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a Include şi prelucrarea 1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui,
produselor din peşte primară (condiţionare) crustaceelor şi moluştelor
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
1513*
1520*
1585*
1581*
1533*
33. 1531 Prelucrarea şi conservarea cartofilor > de 500 kg/zi materie 1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor
prima*
34. 1532 Fabricarea sucurilor din fructe şi legume > 1 t/zi materie prima* 1032 Fabricarea sucurilor din fructe şi legume
35. 1533 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor > 500 kg/zi materie prima* 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor
şi legumelor n.c.a.
5131*
1533*
0141*

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate


1513*
1520*
1585*
1581*
1533*
36. 1541 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute > 1 t/zi materie prima* 1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 0113*
1542
1541
37. 1542 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate 1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 0113*
1542
1541
38. 1543 Fabricarea margarinei şi produselor comestibile 1042 Fabricarea margarinei şi produselor
similare comestibile similare
39. 1551 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 1051 Fabricarea produselor lactate şi a
brânzeturilor
40. 1552 Fabricarea îngheţatei cu excepţia dozatoarelor 1052 Fabricarea inghetatei
41. 1561 Fabricarea produselor de morărit > 300 t/zi 1061 Fabricarea produselor de morărit
42. 1562 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon > 300 t/zi 1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din
amidon
1089 Fabricarea altor produse alimentare
n.c.a.
1513*
1581*
1562*
1589
43. 1571 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana
fermă animalelor de fermă
44. 1572 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana
companie animalelor de companie
45. 1581 Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete > 1 t/zi produs finit 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a
de patiserie produselor proaspete de patiserie

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate


1513*
1520*
1585*
1581*
1533*
1089 Fabricarea altor produse alimentare
n.c.a.
1513*
1581*
1562*
1589
46. 1582 Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi a altor > 1 t/zi produs finit 1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor;
produse similare fabricarea prăjiturilor
şi a produselor conservate de patiserie
47. 1583 Fabricarea zahărului 1081 Fabricarea zahărului
48. 1584 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a cu excepţia laboratoarelor 1082 Fabricarea produselor din cacao, a
produselor zaharoase de cofetărie ciocolatei şi a produselor zaharoase
49. 1585 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi > 1 t/zi produs finit 1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor,
a altor produse similare făinoase cuş-cuş-ului şi a altor produse
făinoase similare
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
1513*
1520*
1585*
1581*
1533*
50. 1586 Prelucrarea ceaiului şi cafelei > 100 kg/zi produs finit 1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei
51. 1587 Fabricarea condimentelor > 100 kg/zi produs finit 1084 Fabricarea condimentelor şi
ingredientelor
1587
1440*
52. 1588 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate 1086 Fabricarea preparatelor alimentare
şi alimentelor dietetice omogenizate şi alimentelor dietetice
53. 1589 Fabricarea altor produse alimentare 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
54. 1591 Fabricarea băuturilor alcoolice distilate Capacitatea totala a 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor
instalatiilor > 300 litri alcoolice 1591
5134*
1592*
55. 1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie Capacitatea totala a 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor
instalatiilor > 300 litri alcoolice 1591
5134*
1592*
2014 Fabricarea altor produse chimice
organice, de bază
1592*
2414*
56. 1593 Fabricarea vinului > 500 l/zi 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
0113*
5134*
1593
57. 1594 Fabricarea cidrului şi a vinului din fructe > 500 l/zi 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri
din fructe
58. 1595 Fabricarea altor băuturi nedistilate obţinute prin > 500 l/zi 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute
fermentare prin fermentare
59. 1596 Fabricarea berii 1105 Fabricarea berii
60. 1597 Fabricarea malţului 1106 Fabricarea malţului
61. 1598 Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare cu excepţia sifonăriilor 1107 Producţia de băuturi răcoritoare
nealcoolice nealcoolice; producţia de ape minerale şi
alte ape îmbuteliate
1600 Fabricarea produselor din tutun 1200 Fabricarea produselor din tutun
62. 1711 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de bumbac şi 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
tip bumbac 1711
1712
1713
1714
1717
1716
1715
63. 1712 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână cardată > 50 Kg/zi 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
şi tip lână cardată 1711
1712
1713
1714
1717
1716
1715
64. 1713 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână > 50 Kg/zi 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
pieptănată şi tip lână 1711
1712
1713
1714
1717
1716
1715
65. 1714 Pregătirea şi filarea în fire a fibrelor tip in > 50 Kg/zi 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1711
1712
1713
1714
1717
1716
1715
66. 1715 Prelucrarea şi răsucirea mătăsii naturale şi > 50 Kg/zi 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
artificiale (inclusiv din scame) şi a firelor sintetice 1711
1712
1713
1714
1717
1716
1715
67. 1716 Fabricarea aţei de cusut > 50 Kg/zi 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1711
1712
1713
1714
1717
1716
1715
68. 1717 Pregătirea fibrelor şi filarea altor tipuri de fire > 50 Kg/zi 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1711
1712
1713
1714
1717
1716
1715
69. 1721 Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac > 50 Kg/zi 1320 Producţia de ţesături 1721
1722
1723
1830*
1725
1724
70. 1722 Ţesături din lână cardată şi din fire tip lână > 50 Kg/zi
cardată
71. 1723 Ţesături din lână pieptănată şi din fire tip lână > 50 Kg/zi 1320 Producţia de ţesături 1721
pieptănată 1722
1723
1830*
1725
1724
72. 1724 Ţesături din mătase şi din fire tip mătase > 50 Kg/zi 1320 Producţia de ţesături 1721
1722
1723
1830*
1725
1724
73. 1725 Ţesături din alte textile > 50 Kg/zi 1320 Producţia de ţesături 1721
1722
1723
1830*
1725
1724
74. 1730 Finisarea materialelor textile > 50 Kg/zi 1330 Finisarea materialelor textile 5271*
1730
75. 1740 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu > 50 maşini 1392 Fabricarea de articole confecţionate din
excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi
lenjeriei de corp)
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi
instrumente medicale stomatologice
2442*
2924*
3320*
3340*
1740*
3310*
3319 Repararea altor echipamente 1740*
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
9529 Repararea articolelor de uz personal
şi gospodăresc n.c.a.
1740*
3630*
5274*
3640*
76. 1751 Fabricarea de covoare şi mochete > 50 maşini 1393 Fabricarea de covoare şi mochete
77. 1752 Fabricarea de frânghii, sfori şi plase Numai pentru impregnare 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii,
sau acoperire sfori şi plase
3319 Repararea altor echipamente 1740*
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
78. 1753 Fabricarea de textile neţesute şi articole din > 50 maşini 1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din
acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte acestea, cu excepţia confecţiilor de
îmbrăcăminte
79. 1754 Fabricarea altor articole textile n.c.a. > 50 maşini 1396 Fabricarea de articole tehnice şi
industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile


n.c.a.
3663*
1754*
1722 Fabricarea produselor de uz
gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau
carton
1754*
2122*

80. 1760 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare > 50 maşini 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare
sau croşetare 1760
1830*
81. 1771 Fabricarea de ciorapi, şosete şi ciorapi pantalon, > 50 maşini 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi
tricotaţi sau croşetaţi accesorii n.c.a.
1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a
ciorapilor şi articolelor de galanterie
82. 1772 Fabricarea de pulovere, veste şi articole similare > 50 maşini 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a
tricotate sau croşetate altor articole de îmbrăcăminte

83. 1810 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele > 50 maşini 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din
piele
3299 Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.
1810*
1824*
1920*
2052*
2051*
2524*
2875*
3640*
3663*
3310*
84. 1821 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru > 50 maşini 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte
lucru pentru lucru
85. 1822 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte > 50 maşini 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte
(exclusiv lenjeria de corp) (exclusiv lenjeria de corp)
86. 1823 Fabricarea articolelor de lenjerie de corp > 50 maşini 1414 Fabricarea de articole de lenjerie
de corp
87. 1824 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi > 50 maşini 1419 Fabricarea altor articole de
accesorii n.c.a. îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
3299 Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.
1810*
1824*
1920*
2052*
2051*
2524*
2875*
3640*
3663*
3310*
88. 1830 Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea Preparare si vopsire si/sau Producţia de ţesături 1721
articolelor din blană > 50 masini confectionarea 1722
articolelor din blana 1320 1723
1830*
1725
1724
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare
sau croşetare 1760
1830*

1420 Fabricarea articolelor din blana


1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi
vopsirea blănurilor 1830*
1910
89. 1910 Tăbăcirea şi finisarea pieilor 1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi
vopsirea blănurilor 1830*
1910
90. 1920 Fabricarea de articole de voiaj şi marochinărie şi > 50 maşini 1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi
a articolelor de harnaşament marochinărie şi a articolelor de
harnaşament
3663*
1920*
3299 Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.
1810*
1824*
1920*
2052*
2051*
2524*
2875*
3640*
3663*
3310*
91. 1930 Fabricarea încălţămintei > 100 perechi/zi 1520 Fabricarea încălţămintei

1629 Fabricarea altor produse din lemn;


fabricarea articolelor din plută,paie şi din
alte materiale vegetale
împletite
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
2229 Fabricarea altor produse din material
plastic
3663*
1930*
2524*
92. 2010 Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
lemnului
93. 2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn: 1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor
placaj, panel, furnir, plăci din aşchii din lemn, plăci din lemn
fibrolemnoase, etc.
94. 2030 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie 1622
pentru construcţii Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de
dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
2030*
4542
2812*
2523*
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi
terase la construcţii
4522*
2030*
95. 2040 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

3319 Repararea altor echipamente 1740*


1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
96. 2052 Fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri 1629 Fabricarea altor produse din lemn;
fabricarea articolelor din plută,
paie şi din alte materiale vegetale împletite
1930*
2051*
3663*
2052*
3299 Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.
1810*
1824*
1920*
2052*
2051*
2524*
2875*
3640*
3663*
3310*
97. 2111 Fabricarea celulozei 1711 Fabricarea celulozei
98. 2112 Fabricarea hârtiei şi cartonului 1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
99. 2121 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a Cu exceptia fabricarii 1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a
ambalajelor din hârtie sau carton ambalajelor din mai putin ambalajelor din hârtie şi carton
de 500 kg/zi materie prima
100. 2124 Fabricarea tapetului 1724 Fabricarea tapetului
101. 2221 Tipărirea ziarelor 1811 Tipărirea ziarelor
102. 2222 Alte activităţi de tipărire n.c.a Cu excepţia activităţilor de 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
imprimare computerizată şi 2123
fotocopiere 2222*
1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
2125*
2122*
2222*
5819 Alte activităţi de editare
7240*
2222*
2215
103. 2225 Alte lucrări de tipografie Numai pentru vopsire, 1813 Servicii pregătitoare pentru
scufundare in baie, pretipărire
glazurare 2224
2225
104. 2310 Fabricarea produselor de cocserie 1910 Fabricarea produselor de cocserie
2310
2414*
105. 2320 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea 1920 Fabricarea produselor obţinute din
ţiţeiului prelucrarea ţiţeiului
2320
1010*
1030*
1020*
106. 2330 Prelucrarea combustibililor nucleari 2013 Fabricarea altor produse chimice
anorganice, de bază
2330*
2413

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice


2442*
2330*
2446 Prelucrarea combustibililor nucleari
2330*
3812 Colectarea deşeurilor periculoase
4011*
2330*
9002*
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor
periculoase
9002*
2330*
107. 2411 Fabricarea gazelor industriale 2011 Fabricarea gazelor industriale
108. 2412 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 2012 Fabricarea coloranţilor şi a
pigmenţilor

109. 2413 Fabricarea altor produse chimice anorganice de 2013 Fabricarea altor produse chimice
bază anorganice, de bază
2413
2330*
110. 2414 Fabricarea altor produse chimice organice de 1910 Fabricarea produselor de cocserie
bază 2310
2414*
2014 Fabricarea altor produse chimice
organice, de bază
1592*
2414*
111. 2415 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor 2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor
azotoase azotoase
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor
nepericuloase
1450*
9002*
2415*
112. 2416 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2016 Fabricarea materialelor plastice în
forme primare
113. 2417 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în
forme primare
114. 2420 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse 2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor
agrochimice produse agrochimice
115. 2430 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii
tipografice şi masticurilor tipografice şi masticurilor
116. 2441 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de
bază
117. 2442 Fabricarea preparatelor farmaceutice Cu excepţia farmaciilor 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

2330* 2442*
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi
instrumente medicale stomatologice
2442*
2924*
3320*
3340*
1740*
3310*
118. 2451 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor
produselor de întreţinere şi a produselor de întreţinere
2451*
2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor
cosmetice (de
toaletă)
2452
2451*
119. 2452 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice 2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor
(de toaletă) cosmetice (de
toaletă)
2452
2451*
120. 2461 Fabricarea explozivilor 2051 Fabricarea explozivilor
3663*
2461
121. 2462 Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor 2052 Fabricarea cleiurilor
2059 Fabricarea altor produse chimice
n.c.a.
2466*
2464
2462*
122. 2463 Fabricarea uleiurilor esenţiale 2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
123. 2464 Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic 2059 Fabricarea altor produse chimice
n.c.a.
2466*
2464
2462*
124. 2466 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 Fabricarea altor produse chimice
n.c.a.
2466*
2464
2462*
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice
(module)
2466*
3110*
3230*
3130*
3210*
3120*
125. 2470 Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale 2060 Fabricarea fibrelor sintetice şi
artificiale
126. 2511 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer 2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor
anvelopelor
de aer; reşaparea şi refacerea
2512
2511
127. 2512 Reşaparea anvelopelor 2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor
anvelopelor
de aer; reşaparea şi refacerea
2512
2511
128. 2513 Fabricarea altor produse din cauciuc 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
2513*
3663*
1930*
3319 Repararea altor echipamente 1740*
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
129. 2521 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor > 1 t/zi 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi
din material plastic profilelor din material plastic
3320 Instalarea maşinilor şi
echipamentelor industriale
2521*
2615*
2640*
3330
28*
29*
30*
31
*
32*
33*
34*
35*
36*
3320*
2681*
130. 2522 Fabricarea articolelor de ambalaj din material 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din
plastic material plastic
131. 2523 Fabricarea articolelor din material plastic pentru > 100 mp/zi 2223 Fabricarea articolelor din material
construcţii plastic pentru construcţii 3663*
2523*
2732 electrice şi electronice
Fabricarea altor fire şi cabluri
3130*
2523*
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
2030*
4542
2812*
2523*
132. 2524 Fabricarea altor produse din material plastic 2229 Fabricarea altor produse din material
plastic
3663*
1930*
2524*
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune
pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
3130*
3120*
2524*
3299 Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.
1810*
1824*
1920*
2052*
2051*
2524*
2875*
3640*
3663*
3310*
3319 Repararea altor echipamente 1740*
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
133. 2611 Fabricarea sticlei plate 2311 Fabricarea sticlei plate
134. 2612 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate Cu exceptia serviciilor de 2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
finisare a sticlei plate si a
atelierelor de geamgerie
135. 2613 Fabricarea articolelor din sticlă 2313 Fabricarea articolelor din sticlă
136. 2614 Fabricarea fibrelor din sticlă 2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
137. 2615 Fabricarea de sticlărie tehnică 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 2615*

3319 Repararea altor echipamente 1740*


1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
3320 Instalarea maşinilor şi
echipamentelor industriale
2521*
2615*
2640*
3330
28*
29*
30*
31
*
32*
33*
34*
35*
36*
3320*
2681*
138. 2621 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz
gospodăresc şi ornamental gospodăresc şi ornamental
139. 2622 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din
ceramică
140. 2623 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din 2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor
ceramică izolante din ceramică
141. 2624 Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic 2344 Fabricarea altor produse tehnice din
ceramică
142. 2625 Fabricarea altor produse ceramice 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

143. 2626 Fabricarea produselor ceramice refractare 2320 Fabricarea de produse refractare
144. 2630 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din
ceramică
145. 2640 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse 2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi
pentru construcţii, din argilă arsă din argilă arsă
altor produse pentru construcţii,
3319 Repararea altor echipamente 1740*
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
3320 Instalarea maşinilor şi
echipamentelor industriale
2521*
2615*
2640*
3330
28*
29*
30*
31
*
32*
33*
34*
35*
36*
3320*
2681*
146. 2651 Fabricarea cimentului 2351 Fabricarea cimentului
147. 2652 Fabricarea varului 2352 Fabricarea varului şi ipsosului
2653
2652
148. 2653 Fabricarea ipsosului 2352 Fabricarea varului şi ipsosului
2653
2652
149. 2661 Fabricarea elementelor din beton pentru > 1 t/zi 2361 Fabricarea produselor din beton
construcţii pentru construcţii
150. 2662 Fabricarea elementelor din ipsos pentru > 1 t/zi 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru
construcţii construcţii
151. 2663 Fabricarea betonului > 1 t/zi 2363 Fabricarea betonului
152. 2664 Fabricarea mortarului > 1 t/zi 2364 Fabricarea mortarului
154. 2666 Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi > 1 t/zi 2369 Fabricarea altor articole din beton,
ipsos ciment şi ipsos
155. 2670 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea
pietrei
156. 2681 Fabricarea de produse abrazive 2391 Fabricarea de produse abrazive 2681*

3319 Repararea altor echipamente 1740*


1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
3320 Instalarea maşinilor şi
echipamentelor industriale
2521*
2615*
2640*
3330
28*
29*
30*
31
*
32*
33*
34*
35*
36*
3320*
2681*
157. 2682 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, Inclusiv staţii de mixturi 2399 Fabricarea altor produse din minerale
n.c.a. asfaltice nemetalice, n.c.a.
158. 2710 Producţia de metale feroase sub forme primare şi 2410 Producţia de metale feroase sub forme
cea de feroaliaje primare şi de feroaliaje
159. 2721 Producţia de tuburi (ţevi) din fontă 2451 Turnarea fontei
2721
2751
160. 2722 Producţia de tuburi (ţevi) din oţel 2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile
tubulare şi accesorii pentru acestea,
din oţel
161. 2731 Tragere la rece 2431 Tragere la rece a barelor
162. 2732 Laminare la rece 2432 Laminare la rece a benzilor înguste
163. 2733 Producţia altor profile obţinute la rece 2433 Producţia de profile obţinute la rece
2811*
2733
164. 2734 Trefilare 2434 Trefilarea firelor la rece
165. 2741 Producţia metalelor preţioase 2441 Producţia metalelor preţioase
166. 2742 Metalurgia aluminiului 2442 Metalurgia aluminiului
167. 2743 Producţia plumbului, zincului şi cositorului 2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
168. 2744 Metalurgia cuprului 2444 Metalurgia cuprului
169. 2745 Producţia altor metale neferoase 2445 Producţia altor metale neferoase
170. 2751 Turnarea fontei 2451 Turnarea fontei
2751
2721
171. 2752 Turnarea oţelului 2452 Turnarea otelului
172. 2753 Turnarea metalelor neferoase uşoare 2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
173. 2754 Turnarea altor metale neferoase 2454 Turnarea altor metale neferoase
174. 2811 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi > 10 t/luna 2433 Producţia de profile obţinute la rece
componente ale structurilor metalice 2811*
2733
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi
metalice
părţi componente ale structurilor
2811*
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
175. 2812 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie Pentru un consum de 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din
din metal materie prima > 5 t/luna Metal 2812*
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
2030*
2812*
4542
2523*
176. 2821 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi
metalice containere metalice
2821*
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
177. 2822 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire 2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru
centrală încălzire centrală 2822*
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
178. 2830 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia 2530 Producţia generatoarelor de aburi
cazanelor pentru încălzire centrală) (cu excepţia cazanelor pentru încălzire
centrală)
2830*
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
179. 2840 Fabricarea produselor metalice obţinute prin 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute
deformare plastică; metalurgia pulberilor prin deformare plastică; metalurgia
pulberilor
180. 2851 Tratarea şi acoperirea metalelor 2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
181. 2852 Operaţiuni de mecanică generală Cu exceptia atelierelor 2562 Operaţiuni de mecanică generală
lacatuserie si a atelierelor
de multiplicat chei
182. 2861 Fabricarea produselor de tăiat şi de uz casnic 2571 Fabricarea produselor de tăiat
2875*
2861*
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
183. 2862 Fabricarea uneltelor de mână > 5 t/luna 2573 Fabricarea uneltelor
2956*
2862*
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte
pentru prelucrarea metalului
2862*
3162*
2942*
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2862*
2943*
2892 Fabricarea utilajelor pentru
extracţie şi construcţii
2952*
3410*
2862*
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
184. 2863 Fabricarea articolelor de feronerie > 5 t/luna 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
2863*
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
185. 2871 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte > 5 t/luna 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte
produse similare din oţel produse similare din oţel 2871*
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
186. 2872 Fabricarea ambalajelor din metale uşoare 2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
187. 2873 Fabricarea articolelor din fire metalice 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice;
fabricarea de lanţuri şi arcuri
2874*
2873
188. 2874 Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice;
fabricarea de lanţuri şi arcuri
2874*
2873
2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi
nituri şi şaibe
alte articole filetate: fabricarea de
2874*
189. 2875 Fabricarea altor articole din metal 2571 Fabricarea produselor de tăiat
2861*
2875*
2599 Fabricarea altor articole din metal
n.c.a.
3663*
3162*
2875*
3299 Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.
1810*
1824*
1920*
2052*
2051*
2524*
2875*
3640*
3663*
3310*
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
190. 2911 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia 2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu
motoarelor pentru avioane, vehicule şi excepţia celor pentru avioane,
motociclete) autovehicule şi motociclete.)
3430*
2911*
3312 Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
191. 2912 Fabricarea de pompe şi compresoare 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2913*
2912*
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
2912*
3312 Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
192. 2913 Fabricarea articolelor de robinetărie 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2913*
2912*
2814
Fabricarea de articole de robinetărie
2913*
3312 Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
193. 2914 Fabricarea lagărelor, angrenajelor şi organelor 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor,
mecanice de transmisie mecanice de transmisie
cutiilor de viteză şi a elementelor
2914*

3312 Repararea maşinilor


2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
194. 2921 Fabricarea cuptoarelor industriale şi arzătoarelor 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi
arzătoarelor
2921*
2972*
2971*

3312 Repararea maşinilor


2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
195. 2922 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi
manipulat
3550*
2922*
3312 Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
2922*
4532
4531*
4534*
196. 2923 Fabricarea echipamentelor industriale de Procedura specifică 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi
ventilaţie şi frigorifice (cu excepţia celor pentru uz frigorifice, exclusiv a
casnic) echipamentelor de uz casnic
2923*
2971*
3312 Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
197. 2924 Fabricarea altor echipamente de utilizare 2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de
generală utilizare generală n.c.a.
2924*
3320*
2943*

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi


instrumente medicale stomatologice
2442*
3310*
2924*
3340*
1740*
3320*
3312 Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
3313 Repararea echipamentelor electronice
şi optice
2924*
3110*
3162*
3350*
3230*
3310*
3320*
3340*
3210*
198. 2931 Fabricarea tractoarelor 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor
pentru agricultură şi exploatări forestiere
2931*
2953*
2932*
3312 Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
199. 2932 Fabricarea altor maşini şi utilaje agricole şi 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor
forestiere pentru agricultură şi exploatări forestiere
2931*
2953*
2932*
3312 Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
9522 Repararea dispozitivelor de uz
gospodăresc şi a echipamentelor
pentru casa şi grădină
5272*
2932*
200. 2941 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate 2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile
electric acţionate electric
2941*

3312 Repararea maşinilor


2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
201. 2942 Fabricarea altor maşini-unelte pentru prelucrarea 2841 Fabricarea utilajelor şi a
metalului maşinilor-unelte pentru prelucrarea
metalului
2862*
3162*
2942*
3312 Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
202. 2943 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2790 Fabricarea altor echipamente
electrice
3210*
3162*
3120*
3130*
2943*
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de
utilizare generală n.c.a.
2924*
3320*
2943*
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2943*
2862*
3312 Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
203. 2951 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2951*
3312 Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
204. 2952 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 2892 Fabricarea utilajelor pentru
extracţie şi construcţii
2952*
3410*
2862*
3312 Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
205. 2953 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor
alimentare, băuturilor şi tutunului forestiere
pentru agricultură şi exploatări
2931*
2953*
2932*
2893 Fabricarea utilajelor pentru
prelucrarea produselor alimentare,
băuturilor şi tutunului 2953*
3312 Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
206. 2954 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă,
îmbrăcămintei şi a pielăriei a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2954*
2956*
3312 Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
207. 2955 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei
cartonului şi cartonului
2955*
3312 Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
208. 2956 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice 2573 Fabricarea uneltelor
2862*
2956*
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
2956*
2971*
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă,
a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2954*
2956*
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
maselor plastice şi a cauciucului 2956*

2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice


n.c.a.
2956*
3162*
3320*
3663*
3530*
3650*
3340*
3312 Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
209. 2960 Fabricarea armamentului şi muniţiei 2540 Fabricarea armamentului şi muniţiei 2960*
3030 Fabricarea de aeronave şi nave
spaţiale
2960*
3611*
3530*
3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
2960*
3312 Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
210. 2971 Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
2956*
2971*
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi
arzătoarelor
2921*
2972*
2971*
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi
frigorifice, exclusiv a
echipamentelor de uz casnic
2923*
2971*
3314 Repararea echipamentelor electrice
2971*
3110*
3320*
3162*
3310*
3120*
211. 2972 Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic 2752 Fabricarea de echipamente casnice
neelectrice
2972*
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi
arzătoarelor
2921*
2972*
2971*
212. 3001 Fabricarea maşinilor de birou 2823 Fabricarea maşinilor şi
echipamentelor de birou (exclusiv
fabricarea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice)
3001
3612*
3230*

213. 3002 Fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente Cu excepţia activităţilor de 2620 Fabricarea calculatoarelor şi a
electronice asamblare a acestora echipamentelor periferice
3002*
3230*
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia
informaţiei
7260
7222*
3002*
214. 3110 Producţia de motoare, generatoare şi 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice
transformatoare electrice (module)
2466*
3110*
3230*
3130*
3210*
3120*
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor
şi transformatoarelor electrice
3110*
3162*
3313 Repararea echipamentelor electronice
şi optice
2924*
3110*
3162*
3350*
3230*
3310*
3320*
3340*
3210*
3314 Repararea echipamentelor electrice
2971*
3110*
3320*
3162*
3310*
3120*
215. 3120 Producţia de aparate pentru distribuţia şi 2611 Fabricarea subansamblurilor
comanda electricităţii electronice (module)
2466*
3230*
3120*
3130*
3210*
3110*
2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi
control a electricităţii

2733 Fabricarea dispozitivelor de


conexiune pentru fire şi cabluri
electrice şi electronice
3130*
3120*
2524*
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
2943*
3210*
3120*
3130*
3162*
3314 Repararea echipamentelor electrice
2971*
3110*
3120*
3320*
3310*
3162*
216. 3130 Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice
(module)
2466*
3110*
3230*
3130*
3210*
3120*

2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică


3130*
3340*
2732 Fabricarea altor fire şi cabluri
electrice şi electronice
2523*
3130*
2733 Fabricarea dispozitivelor de
conexiune pentru fire şi cabluri
electrice şi electronice
3130*
3120*
2524*
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
2943*
3210*
3120*
3130*
3162*
217. 3140 Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice 2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii 3140*

218. 3150 Producţia de lămpi electrice şi echipamente de 2740 Producţia de lămpi electrice şi echipamente
iluminat de iluminat
3150
3162*
3161*
219. 3161 Producţia de componente electrice pentru 2740 Producţia de lămpi electrice şi echipamente
motoare şi vehicule n.c.a de iluminat
3150
3162*
3161*
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi
electronice pentru autovehicule şi
pentru motoare de autovehicule 3161*

220. 3162 Producţia altor componente electrice n.c.a 2344 Fabricarea altor produse tehnice din
ceramică
2624
3162*
2599 Fabricarea altor articole din metal
n.c.a.
2875*
3663*
3162*
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
3220*
3230*
3320*
3162*
2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive
pentru măsură, verificare, control, navigaţie
3320*
3162*
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor
şi transformatoarelor electrice
3110*
3162*
2740 Fabricarea de echipamente electrice
de iluminat
3150
3162*
3161*
2790 Fabricarea altor echipamente
electrice
2943*
3210*
3120*
3130*
3162*
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte
pentru prelucrarea metalului
2862*
2942*
3162*
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje
specifice n.c.a.
2956*
3162*
3320*
3663*
3530*
3650*
3340*
3020 Fabricarea materialului rulant
3611*
3520*
3162*
3313 Repararea echipamentelor electronice
şi optice
2924*
3110*
3162*
3350*
3230*
3310*
3320*
3340*
3210*
3314 Repararea echipamentelor electrice
2971*
3110*
3320*
3162*
3310*
3120*
221. 3210 Producţia de tuburi electronice şi alte componente Fabricarea subansamblurilor electronice
electronice (module)
2466*
3110*
2611 3230*
3130*
3210*
3120*
2612 Fabricarea altor componente
electronice
3210*
2790 Fabricarea altor echipamente
electrice
2943*
3210*
3120*
3130*
3162*
3313 Repararea echipamentelor electronice
şi optice
2924*
3110*
3162*
3350*
3230*
3310*
3320*
3340*
3210*

222. 3220 Producţia de emiţătoare radio-televiziune, Fabricarea subansamblurilor electronice


echipamente şi aparate telefonice şi telegrafice (module)
2466*
3110*
2611 3230*
3130*
3210*
3120*
2630 Fabricarea echipamentelor de
comunicaţii
3220*
3320*
3162*
3230*
9512 Repararea echipamentelor de
comunicaţii
5274*
3220*
223. 3230 Producţia de receptoare de radio şi televiziune; Fabricarea subansamblurilor electronice
aparate de înregistrare şi reproducere audio şi (module)
video 2466*
3110*
2611 3230*
3130*
3210*
3120*
2620 Fabricarea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice
3002*
3230*
2630 Fabricarea echipamentelor de
comunicaţii
3220*
3320*
3162*
3230*
2640 Fabricarea produselor electronice de
larg consum
3650*
3230*

2670 Fabricarea de instrumente optice şi


echipamente fotografice
3340*
3230*
3320*
2823 Fabricarea maşinilor şi
echipamentelor de birou (exclusiv
fabricarea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice)
3001
3230*
3612*
224. 3310 Producţia de aparatură şi instrumente medicale 2660 Fabricarea de echipamente pentru
radiologie, electrodiagnostic şi
electroterapie
3310*
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri
şi magazine
3310*
3612*
3611*
3550*
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi
instrumente medicale stomatologice
2442*
2924*
3320*
3340*
1740*
3310*
3299 Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.
1810*
1824*
1920*
2052*
2051*
2524*
2875*
3640*
3663*
3310*
3313 Repararea echipamentelor electronice
şi optice
2924*
3110*
3162*
3350*
3230*
3310*
3320*
3340*
3210*

3314 Repararea echipamentelor electrice


2971*
3110*
3320*
3162*
3310*
3120*
225. 3320 Producţia de aparatură şi instrumente de măsură, Fabricarea subansamblurilor electronice
verificare şi control (cu excepţia echipamentelor (module)
de măsură, reglare şi control pentru procesele 2466*
industriale) 3110*
2611 3230*
3130*
3210*
3120*
2630 Fabricarea echipamentelor de
comunicaţii
3220*
3320*
3162*
3230*
2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive
pentru măsură, verificare, control, navigaţie
3320*
3162*
2670 Fabricarea de instrumente optice şi
echipamente fotografice
3340*
3230*
3320*
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare
generală n.c.a.
2924*
3320*
2943*
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje
specifice n.c.a.
2956*
3162*
3320*
3663*
3530*
3650*
3340*
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi
instrumente medicale stomatologice
2442*
2924*
3320*
3340*
1740*
3310*
3313 Repararea echipamentelor electronice
şi optice
2924*
3110*
3162*
3350*
3230*
3310*
3320*
3340*
3210*
3314 Repararea echipamentelor electrice
2971*
3110*
3320*
3162*
3310*
3120*

3320 Instalarea maşinilor şi


echipamentelor industriale
2521*
3330
2640*
2681*
28*
29*
30*
31*
32*
33*
34*
35*
36*
3320*
2615*
226. 3330 Producţia de echipamente de măsură, reglare şi 3320 Instalarea maşinilor şi
control pentru procese industriale echipamentelor industriale
2521*
3330
2640*
2681*
28*
29*
30*
31*
32*
33*
34*
35*
36*
3320*
2615*

227. 3340 Producţia de aparatură şi instrumente optice şi Cu exceptia centrelor de 2670 Fabricarea de instrumente optice şi
fotografice optica medicala care echipamente fotografice
monteaza lentile si repara 3340*
ochelari 3230*
3320*

2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică


3130*
3340*
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje
specifice n.c.a.
2956*
3162*
3320*
3663*
3530*
3650*
3340*
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi
instrumente medicale stomatologice
2442*
2924*
3320*
3340*
1740*
3310*
3313 Repararea echipamentelor electronice
şi optice
2924*
3110*
3162*
3350*
3230*
3310*
3320*
3340*
3210*
228. 3350 Producţia de ceasuri 2652 Producţia de ceasuri
3350*

3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare


din metale şi
pietre preţioase
3350*
3622
3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole
similare
3661
3350*
3313 Repararea echipamentelor electronice
şi optice
2924*
3110*
3162*
3350*
3230*
3310*
3320*
3340*
3210*
229. 3410 Producţia de autovehicule 2892 Fabricarea utilajelor pentru
extracţie şi construcţii
2952*
3410*
2862*
2910 Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier
3410*
3091 Fabricarea de motociclete
3541
3410*
230. 3420 Producţia de caroserii, remorci şi semiremorci 2920 Producţia de caroserii pentru
autovehicule; fabricarea de remorci şi
semiremorci
3420*
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
231. 3430 Producţia de piese şi accesorii pentru 2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu
autovehicule şi motoare de autovehicule excepţia celor pentru avioane, autovehicule
şi motociclete.)
3430*
2911*
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii
pentru autovehicule şi pentru motoare de
autovehicule
3430*
3611*
232. 3511 Construcţii şi reparaţii de nave 3011 Construcţia de nave şi structuri
plutitoare
3511*
3611*
3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi
bărcilor
3511*
3512*

233. 3512 Construcţii şi reparaţii de ambarcaţiuni sportive şi 3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive
de agrement şi de agrement
3512*
3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi
bărcilor
3511*
3512*
234. 3520 Construcţia şi repararea materialului rulant 3020 Fabricarea materialului rulant
3162*
3611*
3520*

3317 Repararea şi întreţinerea altor


echipamentelor de transport n.c.a.
3520*
3550*
3543*
235. 3530 Construcţii şi reparaţii de aeronave şi nave 2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje
specifice n.c.a.
2956*
3162*
3320*
3663*
3530*
3650*
3340*
3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
3611*
3530*
2960*
3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi
navelor spaţiale
3530*
236. 3541 Producţia de motociclete 3091 Fabricarea de motociclete
3541
3410*
237. 3542 Producţia de biciclete 3092 Fabricarea de biciclete şi de
vehicule pentru invalizi
3542
3663*
3543*
238. 3611 Producţia de scaune 2932 Fabricarea altor piese şi accesorii
pentru autovehicule şi pentru motoare de
autovehicule
3430*
3611*
3011 Construcţia de nave şi structuri
plutitoare
3511*
3611*
3020 Fabricarea materialului rulant
3162*
3611*
3520*
3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
3611*
3530*
2960*
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri
şi magazine
3310*
3612*
3611*
3550*
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3613
3611*

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.


3614*
3611*
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
3611*
3614*
3612*

239. 3612 Producţia mobilierului pentru birou şi magazine 2823 Fabricarea maşinilor şi
echipamentelor de birou (exclusiv
fabricarea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice)
3001
3230*
3612*
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri
şi magazine
3310*
3612*
3611*
3550*
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
3611*
3614*
3612*
240. 3613 Producţia mobilierului pentru bucătării 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3613
3611*

241. 3614 Producţia altor tipuri de mobilier 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
3614*
3611*
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
3611*
3614*
3612*
242. 3615 Producţia de saltele şi somiere 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
243. 3621 Baterea monedelor şi medaliilor instalaţii pt. tratarea 3211 Baterea monedelor
suprafeţei metalelor pe
bază chimică sau
electrolitică
244. 3622 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din instalaţii pt. tratarea 3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare
metale şi pietre suprafeţei metalelor pe din metale şi
bază chimică sau pietre preţioase
electrolitică 3350*
3622
245. 3630 Fabricarea instrumentelor muzicale 3220 Fabricarea instrumentelor musicale
3630*
3319 Repararea altor echipamente 1740*
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
9529 Repararea articolelor de uz personal
şi gospodăresc n.c.a.
1740*
3630*
5274*
3640*
246. 3640 Fabricarea articolelor pentru sport 3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3640*
3299 Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.
1810*
1824*
1920*
2052*
2051*
2524*
2875*
3640*
3663*
3310*
9529 Repararea articolelor de uz personal
şi gospodăresc n.c.a.
1740*
3630*
5274*
3640*
247. 3650 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 2640 Fabricarea produselor electronice de
larg consum
3650*
3230*
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje
specifice n.c.a.
2956*
3162*
3320*
3663*
3530*
3650*
3340*
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3650*

3319 Repararea altor echipamente 1740*


1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
248. 3661 Fabricarea bijuteriilor de fantezie instalaţii pt. tratarea 3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole
suprafeţei metalelor pe similare
bază chimică sau 3661
electrolitică 3350*
249. 3710 Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice 3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi
reciclabile a echipamentelor scoase din uz
pentru recuperarea materialelor
3710*
3832 Recuperarea materialelor reciclabile
sortate
3720
3710*
250. 3720 Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice 3832 Recuperarea materialelor reciclabile
reciclabile sortate
3720
3710*
251. 4011 Producţia de energie electrică 3511 Producţia de energie electrică
4011*
3812 Colectarea deşeurilor periculoase
4011*
2330*
9002*
252. 4012 Transportul energiei electrice Pentru linii de inalta si 3512 Transportul energiei electrice
medie tensiune
253. 4021 Producţia gazelor 3521 Producţia gazelor
254. 4030 Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
calde 4030*

255. 4100 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
256. 4524 Construcţii hidrotehnice 4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare
pentru fluide
4521*
4525*
4524*
4291 Construcţii hidrotehnice
4524*
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4521*
4550
4524*
4525*
4545*
4522*
257. 5020 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor cu staţii de vopsire sau 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
spălare/epurare ape uzate
5020*
5221 Activităţi de servicii anexe pentru
transporturi terestre
(1110*,5020*,6010*,6321)
258. 5050 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru Cu exceptia comercializarii 4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor
autovehicule produselor lubrifiante si de pentru autovehicule în magazine
racire pentru autovehicule specializate
259. 5123 Comerţ cu ridicata al animalelor vii Procedura specifică pt. 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii
fauna sălbatică
260. 5151 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi instalaţii de depozitare a 4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi,
gazoşi şi al produselor derivate produselor petroliere, lichizi şi gazoşi şi al
petrochimice şi chimice produselor derivate

261. 5155 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 4675 Comerţ cu ridicata al produselor
chimice
5155*

4676 Comerţ cu ridicata al altor produse


intermediare
5155*
5156
262. 5157 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
263. 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, Numai pentru hipermarket- 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine
cu vânzare predominantă de produse alimentare, uri, supermarket-uri, nespecializate, cu vânzare
băuturi şi tutun complexe comerciale
264. 5510 Hoteluri 5510 Hoteluri si alte facilitate de cazare similare
265. 5522 Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5522
5521*
266. 5523 Alte mijloace de cazare Numai pentru sate de 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi
vacanta, pensiuni turistice, perioade de scurtă durată
ferme agroturistice cu sursa 5521*
proprie de alimentare cu 5523*
apa potabila si sisteme 5590 Alte servicii de cazare
individuale de epurare 5523*
corespunzatoare a apelor
uzate
267. 5530 Restaurante > 100 locuri 5610 Restaurante
268. 6010 Transporturi pe calea ferată 4910 Transporturi interurbane de călători
pe calea ferată
6010*

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată


6010*
5221 Activităţi de servicii anexe pentru
transporturi terestre
1110*
6010*
5020*
6321
269. 6024 Transporturi rutiere de mărfuri numai pentru substanţe, 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 6024*
mărfuri şi deşeuri
periculoase 4942 Servicii de mutare 6024*

270. 6030 Transporturi prin conducte 4950 Transporturi prin conducte


271. 6110 Transporturi maritime şi de coastă Porturi maritime de peste 5010 Transporturi maritime şi costiere de
1350 t Pasageri
6110*

5020 Transporturi maritime şi costiere de marfă


6110*
5222 Activităţi de servicii anexe
transporturilor pe apă
1110*
6322*
6120*
6110*
272. 6120 Transporturi pe căi navigabile interioare Porturi pentru traficul pe 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile
cursuri de apă interne care interioare
permit trecerea unor vase 6120*
de peste 1350 tone
5040 Transportul de marfă pe căi
navigabile interioare
6120*
5222 Activităţi de servicii anexe
transporturilor pe apă
1110*
6322*
6120*
6110*
273. 6210 Transporturi aeriene după grafic aeroporturi cu o lungime de 5110 Transporturi aeriene de pasageri
bază a pistei de decolare
de 2100 m sau mai mult 6220*
6210*

5121 Transporturi aeriene de marfă

6220*
6210*
274. 6220 Transporturi aeriene ocazionale aeroporturi cu o lungime de 5110 Transporturi aeriene de pasageri
bază a pistei de decolare
de 2100 m sau mai mult 6220*
6210*
5121 Transporturi aeriene de marfă

6220*
6210*
275. 6312 Depozitări instalaţii de depozitare a 5210 Depozitări
produselor petroliere,
petrochimice şi chimice
277. 7310 Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale Procedura specifică pentru 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- inclusiv pentru organisme modificate genetic organisme modificate
genetic 7310*

7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale


şi inginerie
7310*
7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe
sociale şi umaniste
7310*
7320
279. 8511 Activităţi de asistenţă spitalicească şi sanatorială 8610 Activităţi de asistenţă spitalicească
8511*

8720 Activităţi ale centrelor de recuperare


psihică şi de
dezintoxicare, exclusiv spitale
8531*
8514*
8511*
280. 9001 Colectarea şi tratarea apelor uzate 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
281. 9002 Colectarea şi tratarea altor reziduuri 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
9003*
9002*

3812 Colectarea deşeurilor periculoase


4011*
2330*
9002*
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor
nepericuloase
9002*
2415*
1450*
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor
periculoase
2330*
9002*

282. 9003 Salubritate, depoluare şi activităţi similare 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
9003*
9002*

3900 Activităţi şi servicii de decontaminare


9003*
8129 Alte activităţi de curăţenie
7470*
9003*
283. 9253 Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale 9104 Activităţi ale grădinilor zoologice,
rezervaţiilor botanice şi ale rezervaţiilor naturale

284. 9301 Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi Cu exceptia atelierelor 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor
blănurilor mestesugaresti de textile şi a produselor din blană
retusare/vopsire manuala a
articolelor din textile, piele
sau blanuri