You are on page 1of 4

Deci, conceptul de performanţă se pretează la o varietate aproape infinită de definiţii, printre

care și:
performanţa „este un rezultat deosebit obţinut în domeniul managementului, economic,
comercial, etc. ce imprimă caracteristici de competitivitate, eficienţă şi eficacitate organizaţiei şi
componentelor sale procesuale şi structurale”; [Verboncu I., 2005];
performanţa „este o stare de competitivitate a întreprinderii, atinsă printr-un nivel de
eficacitate şi productivitate care-i asigură o prezenţă durabilă pe piaţă”; [Niculescu M., 1999]
performanţa constă în „atingerea scopurilor care ţi s-au dat în convergenţă cu orientările
întreprinderii”. Astfel, performanţa nu este o simplă constatare a unui rezultat ci este consecinţa
unei comparaţii între rezultat şi obiectiv; [Noye D., 2002]
performanţa înseamnă „gradul de succes în atingerea obiectivelor declarate”; [Devine P.,
1979]
„a măsura performanţa înseamnă a aprecia valoarea, iar a cunoaşte valoarea înseamnă ’a
traduce’ performanţa”; [Albu C., 2004]
performanţa este „o măsură a succesului întreprinderii perceput de public”; [Callot Ph., 1994]
performanţa este o stare de competitivitate (a unui agent economic, a unui manager, etc.)
atinsă printr-un nivel de eficacitate şi eficienţă care asigură o prezenţă durabilă în timp.
[Băileşteanu Gh., 2005]
http://www.stiucum.com/finante/banci-si-burse/Indicatorii-de-performanta-ban31842.php
https://ru.scribd.com/document/145396777/indicatori-de-performanta-bancara
http://www.creeaza.com/afaceri/economie/finante-banci/Indicatori-de-performanta-
banc961.php
http://www.creeaza.com/afaceri/economie/finante-banci/Performantele-bancare-prezent-
894.php venituri / cheltuieli
http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2008-
01/10_CARUNTU_GENU_ALEXANDRU_Prel2.pdf
http://seaopenresearch.eu/Journals/articles/MI_31_62.pdf
https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2011/finante/Bolocan_Mihail_Dra
gos_%20RO%20.pdf - cite ceva
http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2010-04.II/20_IOAN_DUMITRU_MOTONIU.pdf -
articol
https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2010/finante/Silivestru_Hadrian_ro
.pdf -- management
https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2011/finante/Pintea_Mirela_Ro.pdf
- pentu capitolul 2 – performantă și rezultat..legătura dintre ele
http://seaopenresearch.eu/Journals/articles/MI_31_5.pdf - tot la capitolul 2 și la capitolul 1.2
(performanta intr-un mediu instabil)
http://www.mi.bxb.ro/Articol/mi_28_3.pdf dinferenta intre eficacitate, eficienta =
performanță ... capitolul 3
http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2004/28.pdf

https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2010/finante/Socaciu_Bintintan_A
nca_ro.pdf pentru analiză
https://ru.scribd.com/doc/29078658/Contabilitate-Bancara-de-Ciornii-Revilia
https://www.ase.ro/upcpr/profesori/976/IC%202%20Indicatori_profitabilitate.pdf
http://www.financejournal.ro/fisiere/revista/166313877306_NISTOR_RO.pdf
https://cursdeguvernare.ro/studiu-ey-profitabilitatea-sistemului-bancar-modele-de-
optimizare.html
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/182-183_3.pdf caracteristica bancii genrală
https://ru.scribd.com/document/77549255/criza-bancara
BIBLIOGRAFIE
1. Bătrâncea, ș.a – Analiza performanţelor şi riscurilor bancare, Editura Risoprint, Cluj-
Napoca România, 2008, p. 374
2. Tomuleasa I.I. – Articol: Bank performance and soudness in the new EU member states,
Management intercultural, Volumul XVI, Nr. 2 (31), Iași România, 2014
3. http://seaopenresearch.eu/Journals/articles/MI_31_62.pdf
4. Spulbăr C., Management bancar. Ed 2-a. Editura SITECH Craiova, 2008, p.34
5. Cardoș, Bogdan Mircea și Muț, Mihaela – Eva – Modele ale măsurării performanței
organizaționale. Revista de Management și Inginerie Economică, Vol. 11 Nr 3 2012
6. http://seaopenresearch.eu/Journals/articles/MI_31_5.pdf
7. Basno, C. ș.a, Monedă, Credit, Bănci, EDP, Bucureşti, 1999 pag. 335
8. Verboncu I., Zalman M. - Management şi performanţe, Ed. Universitară, Bucureşti, 2005
p 63
9. Niculescu M., Lavalette G. - Strategii de creştere, Ed. Economică, Bucureşti, 1999 p 256;
10. Noye D., - Manager les performances, Insep Consulting Editions, Paris, 2002, p 6.
11. Devine P., ș.a - An introduction to industrial economics, George Allen, London, 1979, p
300.
12. Albu C., Albu N. - Instrumente de management al performanţei, Ed. Economică,
Bucureşti, 2004 p 96.
13. Callot Ph. - Cahier de recherche, La performance, Mars 1994.
14. Băileşteanu G. - Semiotică economică, Ed. Mirton, Timişoara, 2005 p 427;
15. Jianu, I., „Performanţa – o noţiune care se caută pentru a se regăsi. Ambiguitate şi
claritate‖”, Revista Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor, nr. 5, Bucureşti, 2006;
16. Pearsall J. - The Concise Oxford Dictionary, Tenth Edition, Oxford University Press,
New York, 1999 p 1060.
17. Stancu I. Finanţe. Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului. Investiţii reale şi finanţarea
lor, p.25-29.
18. Rotaru C., Managementul performanţei bancare, Ed. Expert, 2001, p.16-19.
19. Stoica M. – Management bancar, Editura economică, 1999, p. 170
20. Nistor I. – Revista: „Finanțe – Provocările viitorului”, Puncte de vedere asupra utilizării
unor indicatori de performanță bancară, București p. 34, acces pe www.financejournal.ro
21. Berea A. O - Strategie bancară, Editura Expert, Bucureşti, 2001, pag. 91.
22. Grigoriță C. – Activitatea Bancară, editura Cartier, 2005
23. Buşe G., ş.a. - Dicţionarul complet al economiei de piaţă, Ed. Societatea Informaţia,
Bucureşti, 1994, pag. 142
24. Olteanu A. - Management Bancar, Editura Dareco, Bucureşti, 2003, pag. 336
25. Arpa M., ș.a. - The influence of macroeconomic developments on Austrian Banks:
implications for banking supervision. BIS Papers Nr. 1 martie 2001, 116p
26. Lindgren C. ș.a. - Bank Soundness and Macroeconomic Policy. IMF Working Paper,
1996.