You are on page 1of 29

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir

Facultatea de Management Turistic si Comercial

ANALIZA COMPARATIVĂ A CALITĂŢII


FRIGIDERELOR COMECIALIZATE
PE PIATA INTERNA
Anul I FR

Prof: Emilia Pascu

Student:
Introducere

Analiza comparativa a calitatii defineste masura in care caracteristicile direct


proportionale si invers proportionale cu calitatea sunt relevante in vederea achizitionarii unui
produs. Aceasta analiza se realizeaza prin intermediul unor metode si indicatori specific ice
ajyta la determinarea unui nivel calitativ. Pentru realizarea analizei comparative sunt necesare
in primul rand stabilirea caracteristicilor cu calitatea si invers proportionale cu aceasta.
Analiza comparativa a calitatii marfurilor consta in aplicare unor metodologii adecvate ce
presupun compararea a doua sau mai multe marfuri pe baza caracteristicilor lor de prezentare.

Ea faciliteaza cunoasterea reala a ofertei de produse sau servicii, necesitate stringenta


pentru toti factorii care actioneaza in medii economice concurentiale, dominate de informatii
multiple, incerte si chiar contradictorii in domeniul calitatii.
Beneficiarii nemijlociti ai analizei comparative a calitatii marfurilor sunt:

1. Societatile comerciale din domeniul productiei marfurilor si cel al prestarilor de


servicii, care trebuie sa cunoasca permanent zona de piata specifica obiectului lor de
activitate si, pe aceasta baza, sa gaseasca solutii adecvate asigurarii coerentei
politicilor comerciale.
2. Organizatiile cu atributii de supraveghere si corectare a activitatilor de productie in
comercializarea marfurilor si in domeniul prestarilor de servicii. Ca de pilda organelle
de sinteza economica, organele de control economic, organele fiscale si cele vamale;
care trebuie sa cunoasca raporturile calitative reale dintre marfurile care compun
segmentele de oferta.
3.
Consumatorii, in calitatea lor de purtatori ai cererii, care constituie categoria cea mai
numeroasa si cea mai indreptatita sa beneficieze de obiectivitatea si pertinenta
rezultatelor analizei comparative a calitatii marfurilorsi serviciilor. Acestia sunt supusi
permanent une publicitati persuasive si nu totdeauna corecte in privinta calitatii
produselor si serviciilor, de fapt, care conduce la manifestarea unui comportament de
cumparare nejudicios.

Obiectivele care se urmaresc prin analiza comparativa sunt:


1. Stabilirea performantelor diferitelor modele de produse;

2.
Compararea conditiilor comerciale si de servicii oferite de firmele
producatoare, distribuitoare;

3.
Caracterizarea produselor din punct de vedere al caracteristicilor de calitate;

4.
Stabilirea raportului performanta/pret sau calitate/pret.
Scopul acestei analize comparative este sa-l ajute pe consumator in achizitionarea de produse
care sa satisfaca nevoile acestuia la un pret cat mai mic. Ceea ce reprezinta importanta pentru
consummator este raportul calitate/ pret. In cazul produselor de folosinta indelungata
consumatorul trebuie sa tina cont, atunci cand achizitioneaza un prosus de: pretul produsului;
cheltuielile de intretinere, de mentenanta si de cheltuielile curente de exploatare (consum de
energie, carburant). Analizele comparative, cu toate limitele lor, prezinta o importanta
deosebita, deoarece, prin efectuarea lor si publicarea constanta a rezultatelor obtinute,
genereaza o influenta spectaculoasa, atat asupra consumatorilor, cat si producatorilor,
bucurandu-i pe primii si punandu-i in garda pe furnizori, acestia constituindu-se adevarati
denuntatori ai practicilor neloiale ale producatorilor si facandu-i pe consumatori mai
circumspecti si mai rationali privind procesul de achizitionare a bunurilor.

CARACTERIZAREA MERCEOLOGICĂ A
APARATULUI

1.Caracterizarea merceologică a frigiderelor

Un frigider este un aparat sau o instalaţie pentru producerea şi menţinerea frigului, adică a
temperaturii mai joase decât a mediului ambiant, principiu descoperit de Carl von Linde. Se
compune de obicei dintr-o incintă (un dulap) răcită de instalaţia producătoare de frig.
Folosirea frigiderelor este larg răspândită în domeniul casnic, fiind folosite în bucătărie pentru
conservarea alimentelor. Instalaţiile mai mari, folosite în industrie şi în alimentaţia publică
sunt cunoscute ca instalaţii frigorifice.

FRIGIDÉR, frigidere, s.n. Dulap de construcţie specială echipat cu un agregat frigorigen, care
menţine o temperatură scăzută produsă cu ajutorul energiei electrice, a gazului metan sau a
unui combustibil lichid, destinat răcirii şi păstrării temporare a alimentelor şi a produselor
uşor alterabile. – Din fr. frigidaire. Sursa: Dicţionarul explicativ al limbii române
frigidér s. n., pl. frigidére Sursa: Dicţionar ortografic al limbii române
FRIGIDÉR ~e n. Dulap special prevăzut cu o instalaţie frigorigenă în care se păstrează, la
temperaturi scăzute, alimente uşor alterabile; frigorifer de uz casnic.
/<fr. frigidaire Sursa: Noul dicţionar explicativ al limbii române
FRIGIDÉR s.n. Aparat electric în care se menţine o temperatură scăzută, convenabilă păstrării
şi conservării alimentelor. [< fr. frigidaire – nume comercial]. Sursa: Dicţionar de neologisme
FRIGIDÉR s. n. dulap electric în care se menţine o temperatură scăzută, convenabilă păstrării
şi conservării alimentelor. (< fr. frigidaire) Sursa: Marele dicţionar de neologisme

Răcirea frigiderelor se poate face:

 cu un rezervor care conţine un material cu punct de topire scăzut (gheaţă, zăpadă


carbonică);
 cu o maşină frigorifică, care poate fi cu absorbţie sau cu compresor.
Compunerea frigiderului

Aşa cum se poate vedea în imaginile de mai jos, o vedere laterală, în componenţa unui
frigider intră următoarele (temperaturile sunt aproximative):

 un compresor electric care acţionează asupra agentului frigorific. Este acţionat


electric şi transferă frigiderului energie sub formă de lucru mecanic, în schimbul
energiei electrice utilizate;
 o reţea de conducte de lichefiere montate în exterior pe partea din spate a frigiderului,
vopsite de obicei în negru ţi care fac parte dintr-un subansamblu denumit
condensator;
 un circuit interior de răcire, format din canale (ţevi) interioare prin care curge
agentul frigorific, circuit denumit uneori şi vaporizator;
 o valvă de expansiune.
 lichidul de răcire, denumit şi agent frigorific sau agent refrigerent, despre care am
vorbit anterior.
Interiorul frigiderului

Frigiderul este echipat aşadar cu o reţea etanşă de ţevi şi conducte dintre care primele
sunt dispuse în interiorul său (circuitul de răcire), iar celelalte în exterior, pe peretele
posterior (condensatorul). Prin acest sistem continuu de ţevi şi conducte curge agentul
frigorific. În funcţie de locaţia sa în cadrul reţelei de ţevi la un moment dat, refrigerentul este
fie în stare lichidă, fie în stare gazoasă.

La momentul surprins în fotografia de dedesubt, când circulă prin circuitul de răcire,


lichidul de răcire se află în stare gazoasă, la temperaturi scăzute. Atunci când aerul încălzit de
alimentele proaspăt introduce în frigider ia contact cu ţevile reci, se produce un transfer de
căldură dinspre alimente spre gazul refrigerent, rezultând o răcire a compartimentului pentru
depzitarea alimentelor, respectiv încălzirea refrigerentului, care curge spre compresor.
Compresorul şi
condensatorul

Agentul frigorific trece acum printr-un proces în urma căruia este extrasă căldura pe
care acesta a absorbit-o din alimentele depozitate în frigider, revenind astfel la o temperatură
scăzută. Ce se întâmplă de fapt in această etapă?

La început compresorul presurizează gazul, proces care îl încălzeşte asemenea


felului în care o pompă de bicicletă se încălzeşte în timpul umflării unei roţi. Acum un gaz
foarte fierbinte, agentul frigorific traversează reţeaua de conducte de lichefiere a
condensatorului, care se găseşte, după cum am menţionat anterior, în exteriorul frigiderului,
în partea din spate a acestuia. Pe măsură ce traversează conductele de lichefiere, gazul
eliberează căldura acumulată, motiv pentru care aerul este cald în spaţiul din spatele
frigiderului. De-a lungul reţelei de conducte, agentul se răceşte suficient pentru a trece prin
condensare în formă lichidă. Practic are loc un proces de lichefiere, care este întotdeauna
însoţit de cedare de căldură (vezi figurile de mai jos).
Valva de expansiune

Lichidul, încă destul de cald şi sub presiune, trece prin valva de expansiune şi se
transformă într-un amestec lichido-gazos aflat la o presiune mai mică , ceea ce duce la
vaporizarea şi răcirea sa considerabilă, în cadrul unui proces asemănător cu ceea ce simţim
cînd folosim spray-ul unui deodorant. La ieşirea din valva de expansiune, agentul este un
amestec suficient de rece pentru a fi capabil să îngheţe hrana din congelatorul frigiderului d-
voastră. Dar la momentul când revine în reţeaua de ţevi din interiorul frigiderului, ajunge la o
temperatură optimă pentru răcire şi care nu mai produce şi îngheţarea alimentelor. Ciclul
reîncepe apoi cu agentul frigorific absorbind căldura alimentelor de-abia introduse în frigider,
permiţând astfel păstrarea lor pentru perioade mai lungi de timp decât ar fi posibil la
temperatura camerei.

O perspectivă termodinamică

Aşa cum am descris anterior, efectul de răcire se obţine în cazul frigiderului printr-un
ciclu de condensări şi vaporizări ale unui compus chimic, freon sau propan. Etapele acestui
ciclu de refrigerare, explicate dintr-o perspectivă termodinamică în cele ce urmează, sunt
numerotate în figura următoare de la 1 la 6 (în cadrul figurii punctele albastre simbolizează că
agentul frigorific este în stare gazoasă, iar zonele complet albastre semnifică faptul că agentul
este în stare lichidă la acele momente. De remarcat şi zonele de tranziţie între lichid şi gaz,
unde avem de-a face cu un amestec între cele două):

1. În exteriorul containerului frigiderului, compresorul electric efectuează lucru


mecanic asupra gazului frigorific, mărindu-i presiunea, ceea ce, conform principiilor
termodinamicii, îi creşte şi temperatura.
2. În continuare, acest gaz la presiune mare şi temperatură ridicată pătrunde în
conductele de lichefiere ale condensatorului din spatele frigiderului.
3. Căldura (q) circulă dinspre gazul aflat la o temperatură ridicată spre zona de
temperatură mai scăzută din jurul condensatorului. Această pierdere de căldură
face ca gazul aflat la presiune mare să condenseze într-un lichid (mişcarea moleculelor
de gaz ale agentului de răcire este încetinită în momentul pierderii de căldură, ceea ce
permite formarea legăturilor între moleculele substanţei specifice stării de agregare
lichide). Astfel, lucrul mecanic efectuat asupra gazului de către compresor este urmat
de o transformare de stare de agregare a agentului frigorific în cadrul unei reacţii cu
cedare de căldură, căldură cedată aerului din mediul imediat apropiat condensatorului.
Dacă aţi atins vreodată ţevile din spatele frigiderului aţi simţit căldura eliberată la
condensarea agentului de răcire.
4. Apoi, lichidul de răcire trece printr-o valvă de expansiune intrând în circuitul de
răcire din interiorul frigiderului. În aceste momente lichidul este la presiune scăzută
datorită expansiunii şi are o temperatură inferioară celei a mediului în care se află
(aerul din frigider).
5. Căldura se transferă dinspre zonele cu temperatură mai mare (unde sunt
depozitate alimentele) spre circuitul de răcire, reducând temperatura din frigider.
Energia absorbită sub formă de căldură învinge forţele de atracţiile dintre moleculele
lichidului de răcire, favorizând vaporizarea acestuia.
6. Când tot lichidul de răcire a vaporizat, ciclul poate reîncepe.

Ciclul acesta nu continuă la infinit, ci este controlat de un termostat. Atunci când temperatura
din interiorul frigiderului creşte peste valoarea setată, termostatul porneşte compresorul. În
momentul în care interiorul frigiderului a fost adus sub temperatura de răcire dorită,
compresorul este oprit. Acest mecanism de control permite economisirea energiei electrice.

1.1. Caracteristicile frigiderelor


Caracteristicile de calitate selecţionate pentru această analiză comparativă sunt urmatoarele :
● C1 - Volum net total (l)
● C2 - Numar rafturi
● C3 - Capacitate de congelare (kg/24 h)
● C4 – Consum energetic (kWh/an)
● C5 - Nivel de zgomot (dB)
● C6 – Dimensiuni (I x L x A) (mm)
1.2 Clasificarea Caracteristicilor de Calitate
1.2.1Caracteristici tehnico – funcţionale:
-capacitate totală
-capacitate frigider (capacitatea cuvei)
-capacitate a compartimentului de temperaturi joase
-capacitate congelator
-capacitate utilă totală
-capacitate utilă frigider
-capacitate utilă a compartimentului de temperaturi joase
-capacitate utilă congelator
-capacitate de congelare
-putere nominală
-tensiune nominală
-frecvenţă
-număr de compresoare
-dimensiuni de gabarit
-masă
-clasă de funcţionare
-număr de uşi
-indicator de temperatură
-compartiment congelare rapidă
-semnalizare de funcţionare
-semnalizare avarie

1.2.2 Caracteristici economice :


- Consum energetic (kWh/an)
- Clasa energetica
- Termostat reglabil

1.2.3Caracteristici psiho-senzoriale:
- culoare
- design

1.2.4 Caracteristici ergonomice si de protecţie a utilizatorului:


-manevrare facilă: ~ grătare reglabile
~ rafturi reglabile pentru uşi
~ sertare detaşabile
~ degivrare semiautomata sau automată
~ canal de scurgere a apei
~ uşi reversibile
-siguranţă în exploatare prin protejare împotrivă electrocutării

1.2.5Caracteristici ecologice:
- nivelul de zgomot
- materialul din care este facut
- agent frigorigen ecologic

1.3 Clasificarea caracteristicilor:

1.3.1 Caracteristici direct proporţionale cu calitatea:

- capacitate totală

- capacitate frigider

- capacitate compartiment de temperaturi joase

- capacitate congelator

- capacitate utilă totală

- capacitate utilă frigider

- capacitate utilă a compartimentului de temperaturi joase

- capacitate utilă congelator

- capacitate de congelare

- termostat reglabil

- indicator de temperatură

- autonomie de la -18○C la -9○C în caz de defecţiune sau întrerupere a

curentului

- grătare reglabile şi interschimbabile

- rafturi reglabile pentru uşi

- compartiment precongelare
- compartiment congelare rapidă

- semnalizare de funcţionare
- semnalizare de avarie
- semnalizare funcţionare în regim de congelare rapidă
- sertare detaşabile
- canal de scurgere pentru apa de degivrare
1.3.2 Caracteristici invers proporţionale cu calitatea:
- consum de energie electrică
- putere nominală
- masă
- dimensiuni de gabarit
- nivel de zgomot
1.4.Prezentarea firmelor

1.4.1.Bosch
Firma Robert Bosch SRL. este reprezentanţa regională a firmei Bosch, unul din cele mai
mari grupuri din domeniul industrial privat, având aproximativ 200.000 de angajaţi şi o
cifră anuală de afaceri de peste
25 de miliarde de EURO.
Reprezentanţa Bosch în România
a fost înfiinţată în anul 1994. De
atunci numele Bosch reprezintă şi
în România simbolul inovaţiei şi
calităţii, al produselor şi
serviciilor care fac viaţa mai
sugura, mai simplă şi mai
comodă. Firma Bosch România
are în prezent 63 de angajaţi şi a
realizat în anul 2001 o cifră de
afaceri de 26.050 de mii de
EURO. În domeniile sculelor
electrice portabile, al pieselor şi
accesoriilor auto şi al centralelor
termice, Bosch se situează printre
liderii pieţei româneşti. Micul ,,
atelier de precizie macanica şi
ingineriat mecanic” pe care Robert Bosch l-a fondat în 1886 la Stuttgart şi care la puţin
timp s-a specializat în aprinderea sistemelor pentru vehiculele motorizate şi motoarelor
de toate felurile, a devenit acum firma Bosch care este prezentă în toată lumea, ea fiind
una dintre cele mai mari companii în Germania. Orientarea internaţională a firmei a
încăput la sfârşitul secolului XIX ,primele reprezentanţe fiind stabilite în afară
graniţelor. Astăzi, firma Bosch are aproximativ 221.000 de angajaţi şi 250 de filiale şi
companii asociatein peste 50 de ţări. Un total de 227 de locuri de fabricare, dintre care
171 sunt situte în afară Germaniei, sprijină activităţile internaţionale. În toată lumea,
Bosch are 18.550 de oameni de ştiinţă, ingineri şi tehnicieni care lucrează la
îmbunătăţirea funcţionării şi siguranţei produselor existenţe, şi la dezvoltarea noilor
produse şi sisteme. Firma Bosch pune accent pe dezvoltare, producţie, şi vânzare a
produselor în comparaţie cu un înalt standard tehnic. Bosch se diferenţiază de celelalte
companii nu numai prin întindere şi varietate a produselor sale, dar şi prin construcţia să
sub legile companiei. Ea este renumită într-un mare număr de domenii, de la tehnologia
auto electrică şi electronică, unelte electrice, aplicaţii casnice, termotehnologie la
tehnnologia automatizării şi împachetării.

1.4.2. LG Electronics

Designul joacă un rol crucial în armonizarea


tehnologiei cu nevoile umane. În efortul de a previziona nevoile emergente şi de a
oferi produse inovatoare publicului, LG a dezvoltat o filosofie de design multilaterală,
care se reduce la patru elemente de bază: concept, stil, interfaţă şi finisare. Tehnologia
digitală devine un instrument tot mai important în viaţa noastră modernă.
Un număr din ce în ce mai mare de produse este prevăzut cu microcipuri
„inteligente” şi opţiuni de reţea. Deşi se află încă în etapele incipiente, această
tehnologie prezintă un mare potenţial—impunându-le designerilor LG să fie inventivi
în previzionarea tendinţelor emergente, dezvoltarea de noi concepte de stil de viaţă şi
testarea designurilor lor pe un public pretenţios.
LG forţează constant limitele tehnologiei digitale şi sofisticării stilistice, pentru a
reflecta dorinţele clienţilor noştri. Scopul lor este să creeze frigidere convenabile,
spaţioase şi elegante pentru consumatori cu nevoi diferite. Două exemple le reprezintă
combinele noastre frigorifice şi frigiderele noastre side-by-side. Prin inovaţii unice,
cum ar fi Moisture BalanceTM Crisper, care controlează umiditatea din sertarul pentru
legume, şi până la ingeniosul XtraSpace Icer, care eliberează spaţiul de stocare prin
amplasarea aparatului de gheaţă în uşa congelatorului, LG depune mari eforturi pentru
a-şi menţine reputaţia de lider al industriei în materie de design inovator.
1.4.3.Whirlpool

În mai puţin de 15 ani, Whirlpool a devenit


numărul unu în Europa pe segmentul de aparate electrocasnice. Această performanţă a fost
atinsă prin efortul constant de cercetare şi inovare, prin lansarea de produse ce propun soluţii
inedite de design şi funcţii îndrăzneţe, adaptate nevoilor consumatorilor, aflate în permanentă
schimbare.
Senzorii tehnologiei unice Al 6-lea Simţ detectează schimbarea de temperatură şi
direcţionează rapid curenţii de aer rece către zonele afectate, restabilind temperatura necesară
de până la 5 ori mai rapid decât un frigider obişnuit. Sistemul No frost conduce aerul rece în
compartimentele frigiderului reducând umiditatea pentru a preveni formarea gheţii. Această
funcţie elimină complet necesitatea dezgheţării. Clasă energetică A+ are un uimitor consum
de energie cu până la 25% mai mic decât clasa energetică A, iar consumul redus de energie
este benefic atât pentru mediul înconjurător cât şi pentru bugetul dvs.

1.4.4.Siemens

De mai bine de 150 ani Siemens revoluţionează lumea electrocasnicelor, promovând


noi standarde de calitate. Inovaţia tehnologică, designul excepţional şi fiabilitatea produselor
vin în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră şi împlinesc şi cele mai exigente cerinţe. Site-ul
nostru de internet vă oferă informaţii complete despre produse, menite să vă sprijine în
alegerea perfectă: un produs electrocasnic Siemens. Economie de energie electrică de până la
45% şi protejarea mediului înconjurător: cu aparatele frigorifice din clasa de eficienţă
energetică A+ şi A++.
Frigiderele şi congelatoarele sunt în funcţiune non-stop. Ele reprezintă până la 21%
din consumul de curent de pe factura dumneavoastră, în uzul casnic. Din 1994 s-a reuşit
scăderea consumului mediu de energie al aparatelor frigorifice până la 74%. 50 % din
consumul de energie al unei case - pentru încălzire, apa caldă şi gătit - este legat de aparatele
electrocasnice.
Pionier în materie de dezvoltare durabilă, Siemens se angajează şi inovează de ani de
zile în luptă pentru conservarea mediului înconjurător. Peste 1700 de cercetători lucrează în
prezent pentru a reduce consumul aparatelor electrocasnice Siemens, care se număra printre
cele mai economice de pe piaţă din punct de vedere al consumului de energie şi de apa.

1.4.5.Electrolux
Electrolux este o companie producătoare de electrocasnice din Suedia. Compania este al doilea mare
producător mondial de electrocasnice, după Whirlpool[1]. Electrolux este producător de aspiratoare,
maşini de spălat, congelatoare şi frigidere, iar
printre brandurile sale se numără AEG,
Zanussi, Eureka şi Frigidaire.

În luna mai 2008, compania a anunţat că va


închide fabrica de frigidere din Italia,
Scandicci, operaţiune care va costa
aproximativ 102 milioane USD. Compania a
mutat deja majoritatea producţiei sale spre
zonele mai ieftine din afara Europei
Occidentale şi America de Nord.

În 2007, Electrolux a realizat un profit


operaţional de 510 milioane Euro.
Compania este prezentă şi în România
din anul 1995 şi cuprinde o divizie de
vânzări şi marketing în Bucureşti şi o
fabrică de aragazuri la Satu Mare, la care deţine 99,52% din acţiuni. Principalele ţări în care
este exportată producţia din România sunt Rusia, Suedia, Norvegia şi Israel.
2.Clasificarea caracteristicilor de calitate

2.1.Caracterizarea frigiderelor evaluate

În cadrul studiului, au fost evaluate următoarele aparate:

 Frigider ELECTROLUX ERN34800

 Frigider cu 2 usi WHIRLPOOL ARC4198IX

 Frigider cu 2 usi LG GR-B652YVSK

 Frigider cu 2 usi SIEMENS KD40NA74

 Frigider cu 2 usi BOSCH KDN32X03


Caracteristicile de calitate folosite pentru analiză sunt:

Caracteristici direct proportionale cu calitatea produsului:


1. Volum net total (l) C1
2. Numar rafturi C2
3. Capacitate de congelare (kg/24 h) C3
Caracteristici invers proportionale cu calitatea produsului:
1. Consum energetic (kWh/an) C4
2. Nivel de zgomot (dB) C5

3. Dimensiuni (I x L x A) (mm) C6

2.2. Prezentarea frigiderului de referinţă LG GR-B652YVSK

Caracteristici generale:
Tip: Frigider cu 2 usi
Mod de instalare: Independent
Volum brut total (l): 533
Volum brut frigider (l): 382
Volum brut congelator (l): 151
Volum net total (l): 529
Volum net frigider (l): 378
Volum net congelator (l): 151
Clasa energetica : A+
Numar compresoare: 1
Afisaj: Da
Mod afisaj: Exterior

Frigider:
Sistem de racire: Multiflow
Full No Frost
Sistem dezghetare: Automat
Control temperatura: Electronic
Tip rafturi: Sticla
Numar rafturi: 4
Rafturi pe usa: 4
Rafturi pentru lactate: Da
Fresh box (Compartiment pentru Da
alimente proaspete):
Cutie pentru legume/fructe: Da
Suporturi pentru oua: Da
Sertare: Culisante
Transparente
Suport orizontal pentru sticle: Da

Congelator:
Sistem de racire: Full No Frost
Sistem dezghetare: Automat
Control temperatura: Electronic
Sertare: 2
Functii si optiuni:
Anti-Bacteria: Da
Door open alarm (Alarma usa Da
deschisa):
Eco: Da
Holiday: Da
Ice Device (Suport pentru cuburi de Da
gheata):

Caracteristici tehnice:
Consum energetic (kWh/an): 426
Agent frigorific: R600a
Iluminare interioara: Da
Numar de usi: 2
Balamale ascunse: Da
Maner: Da
Picioare: Da
Roti in partea din spate: Da

Altele:
Culoare: Alb

Garantie:
Garantie comerciala: Conform certificatului de garantie emis de producator
Garantie de conformitate: 2 ani
Dimensiuni:
Dimensiuni (I x L x A) (mm): 1794.0 x 860.0 x 733.0

Preţurile de achiziţie, de la diferiţi furnizori ai aparatului:


 http://www.altex.ro/ - 2.799,90 Lei

 http://www.domo.ro - 2.899,90 Lei

 http:// www.marketonline.ro - 3.000,00 Lei

 http:// www.neomax.ro - 3.299,00 Lei

 http://www.electroland.ro - 3.129,00 Lei

3.300,00
3.200,00
3.100,00 1
3.000,00 2
2.900,00 3
2.800,00 4
2.700,00 5

2.600,00
2.500,00
2.3. Selectarea caracteristicilor de calitate pentru analiza comparativă
2.3.1.Caracterizarea aparatelor studiate

Frigider WHIRLPOOL ARC4198IX

Caracteristici generale:
Tip: Frigider cu 2 usi
Mod de instalare: Independent
Volum brut total (l): 443
Volum net total (l): 439
Volum net frigider (l): 332
Volum net congelator (l): 107
Clasa energetica : A
Numar compresoare: 1
Afisaj: Lcd

Frigider:
Sistem de racire: No Frost
Control temperatura: Digital
Tip rafturi: Sarma
Reglabile
Numar rafturi: 4
Rafturi pe usa: 4
Fresh box (Compartiment pentru Da
alimente proaspete):
Cutie pentru legume/fructe: Da
Suporturi pentru oua: Da
Suport pentru conserve: 2
Sertare: Culisante
Transparente
Suport orizontal pentru sticle: Da

Congelator:
Sistem de racire: Static
Sistem dezghetare: Manual
Numar de recipiente pentru cuburi 2
de gheata:
Sertare: 2

Functii si optiuni:
Air Box (Ventilator cu filtru): Da
Air Flow (Circulatia controlata a Da
aerului):
Alarma pentru temperatura ridicata: Luminoasa
Anti-Bacteria: Da
Door open alarm (Alarma usa Da
deschisa):
Fast Freeze: Da
Tehnologie "Al 6-lea Simt": Da
Super Cool (Racire rapida): Da

Caracteristici tehnice:
Clasa climatica: T (18 - 43 grade)
Consum energetic (kWh/24h): 1
Consum energetic (kWh/an): 512
Capacitate de congelare (kg/24 h): 8
Agent frigorific: R600a
Iluminare interioara: Da
Nivel de zgomot (dB): 44
Autonomie in cazul intreruperii 12
alimentarii cu curent electric (h):
Tip usa: Reversibila
Numar de usi: 2
Maner: Da
Picioare: Da

Altele:
Culoare: Argintiu

Garantie:
Garantie comerciala: Conform certificatului de garantie emis de producator
Garantie de conformitate: 2 ani
Dimensiuni:
Dimensiuni (I x L x A) (mm): 1870.0 x 710.0 x 770.3
Greutate (kg): 82.0

Frigider ELECTROLUX ERN34800

Caracteristici generale:
Tip: Frigider cu 1 usa
Mod de instalare: Incorporabil
Volum brut total (l): 332
Volum net total (l): 330
Clasa energetica : A+
Numar compresoare: 1
Afisaj: LCD
Mod afisaj: Interior

Frigider:
Sistem dezghetare: Automat
Tip rafturi: Sticla
Suporturi pentru oua: Da
Sertare: Sticla rezistenta
Raft pentru sticle: Da
Sertare pentru legume: Da

Caracteristici tehnice:
Clasa climatica: SN (10 - 32 grade)
N (16 - 32 grade)
ST (18 - 38 grade)
Consum energetic (kWh/24h): 0.397
Consum energetic (kWh/an): 145
Agent frigorific: R600a
Nivel de zgomot (dB): 34
Tip usa: Reversibila
Numar de usi: 1

Altele:
Culoare: Alb

Garantie:
Garantie comerciala: Conform certificatului de garantie emis de producator
Garantie de conformitate: 2 ani
Dimensiuni:
Dimensiuni (I x L x A) (mm): 1772.0 x 540.0 x 547.0
Greutate (kg): 59.5

Frigider cu 2 usi SIEMENS KD40NA74


Caracteristici generale:
Tip: Frigider cu 2 usi
Mod de instalare: Independent
Volum net total (l): 375
Volum net frigider (l): 297
Volum net congelator (l): 78
Clasa energetica : A+
Numar compresoare: 1
Afisaj: Led
Mod afisaj: Exterior

Frigider:
Sistem de racire: Multi Airflow
No Frost
Sistem dezghetare: Automat
Control temperatura: Electronic
Tip rafturi: Sticla
Numar rafturi: 4
Cutie pentru legume/fructe: Da
Suporturi pentru oua: Da
Sertare: Transparente
Suport orizontal pentru sticle: Da

Congelator:
Sistem de racire: Multi Airflow
No Frost
Sistem dezghetare: Automat
Numar de compartimente: 2
Compartiment congelare rapida: Da

Functii si optiuni:
Functie Super Freeze (congelare Da
rapida):
Ice Maker (Dispozitiv pentru cuburi Da
de gheata ):

Caracteristici tehnice:
Clasa climatica: SN (10 - 32 grade)
T (18 - 43 grade)
Consum energetic (kWh/24h): 0,88
Consum energetic (kWh/an): 321
Capacitate de congelare (kg/24 h): 8
Iluminare interioara: Da
Nivel de zgomot (dB): 43
Autonomie in cazul intreruperii 17
alimentarii cu curent electric (h):
Tip usa: Reversibila
Numar de usi: 2
Picioare: Da
Roti in partea din spate: Da
Altele:
Culoare: Argintiu

Garantie:
Garantie comerciala: Conform certificatului de garantie emis de producator
Garantie de conformitate: 2 ani
Dimensiuni:
Dimensiuni (I x L x A) (mm): 1850.0 x 700.0 x 650.0
Greutate (kg): 87.0

Frigider cu 2 usi BOSCH KDN32X03


Caracteristici generale:
Tip: Frigider cu 2 usi
Mod de instalare: Independent
Volum net total (l): 309
Volum net frigider (l): 246
Volum net congelator (l): 63
Clasa energetica : A
Numar compresoare: 1
Afisaj: LED
Mod afisaj: Exterior

Frigider:
Sistem de racire: Multi Airflow
No Frost
Sistem dezghetare: Automat
Tip rafturi: Sticla
Numar rafturi: 4
Cutie pentru unt: Da
Suporturi pentru oua: Da
Sertare: Transparente

Congelator:
Sistem de racire: Multi Airflow
Full No Frost
Numar de compartimente: 1
Numar de recipiente pentru cuburi 1
de gheata:
Compartiment congelare rapida: Da

Functii si optiuni:
Anti-Bacteria: Da

Caracteristici tehnice:
Clasa climatica: SN (10 - 32 grade)
ST (18 - 38 grade)
Consum energetic (kWh/24h): 0.99
Consum energetic (kWh/an): 362
Capacitate de congelare (kg/24 h): 6
Iluminare interioara: Da
Nivel de zgomot (dB): 42
Autonomie in cazul intreruperii 16
alimentarii cu curent electric (h):
Tip usa: Arcuita
Numar de usi: 2
Usa: Reversibila
Maner: Da
Picioare: Da

Altele:
Culoare: Alb

Garantie:
Garantie comerciala: Conform certificatului de garantie emis de producator
Garantie de conformitate: 2 ani
Dimensiuni:
Dimensiuni (I x L x A) (mm): 1850.0 x 600.0 x 650.0
Greutate (kg): 68.0

2.3.2.Evaluarea aparatelor studiate


Caracteristicile de calitate ale produselor supuse analizei sunt prezentate in Tabelul nr.1

Tabel nr. 1 – Caracteristicile de calitate ale produselor supuse analizei

Nr. crt Caracteristici Caracteristici direct Caracteristici invers PREŢ (lei)


proporţionale proporţionale
C1 C2 C3 C4 C5 C6
Volu Numar Consu Nivel Dimensiun
m net rafturi Capacita m de e (L x l x A/
total te de energe zgomot mm)
(l) congelare tic (dB)
Produs (kg/24 h) (kWh/
an)
1. 330 2 5 145 45 1772.0 x 2.999,90 lei
ELECTROLUX 540.0 x
ERN34 547.0
800
2. WHIRLPOOL 439 1 7 512 43 1870.0 x 2.799,90 lei
ARC4198IX 710.0 x
770.3
3. LG GR- 529 4 8 426 41 1794.0 x 2.799,90 lei
B652YVSK 860.0 x
733.0
4. SIEMENS 375 4 6 321 47 1850.0 x 2.999,90 lei
KD40NA74 700.0 x
650.0
5. BOSCH 375 4 8 442 44 1850.0 x 2.899,90 lei
KDN32X03 600.0 x
650.0

Figura nr2: Variaţia Volumului net total la produsele analizate

4
3,5 ELECTROLUX
ERN34800
3
WHIRLPOOL
2,5 ARC4198IX
2 LG GR-
1,5 B652YVSK
SIEMENS
1
KD40NA74
0,5 BOSCH
0 KDN32X03
1 2 3 4 5
Figura nr.3:Variaţia numarului de rafturi la produsele analizate
8
7 ELECTROLUX
ERN34800
6
WHIRLPOOL
5 ARC4198IX
4 LG GR-
3 B652YVSK
SIEMENS
2
KD40NA74
1 BOSCH
0 KDN32X03
1 2 3 4 5
Figura nr.4:Variaţia capacitaţii de congelare la produsele analizate

600
ELECTROLUX
500 ERN34800
400 WHIRLPOOL
ARC4198IX
300 LG GR-
B652YVSK
200
SIEMENS
100 KD40NA74
BOSCH
0 KDN32X03
1 2 3 4 5
Figura nr.5:Variaţia consumului energetic la produsele studiate
47
46 ELECTROLUX
45 ERN34800
44 WHIRLPOOL
ARC4198IX
43
LG GR-
42
B652YVSK
41
SIEMENS
40 KD40NA74
39 BOSCH
38 KDN32X03
1 2 3 4 5

Figura nr.6:Variaţia nivelului de zgomot la produsele studiate

2.4. Calculcarea coeficienţilor de importanţă(ponderilor)


Punctaj acordat de specialişti
Caracteristici Si Pi
I II III IV V
C1 7 9 10 8 8 42 0,18
C2 6 5 10 10 10 41 0,17
C3 7 9 10 8 10 38 0,16
C4 10 7 8 10 8 44 0,19
C5 7 6 8 6 7 34 0,14
C6 9 6 8 7 7 37 0,15
235 1
Tabel nr. 2 Acordarea punctajului

Tabel nr. 3 – Centralizarea datelor

Caracteristici Caracteristici direct Caracteristici invers


proporţionale proporţionale
C3 C4
C1 Consu C5
C6
Nr. crt Volu C2 m Nivel PREŢ (lei)
Capacita Dimensiun
m net Numar energe de
te de e (L x l x A/
total rafturi tic zgomot
Produs congelare mm)
(l) (kWh/ (dB)
(kg/24 h) an)
1. 330 2 5 145 45 1772.0 x 2.999,90 lei
ELECTROLUX 540.0 x
ERN34 547.0
800
2. WHIRLPOOL 439 1 7 512 43 1870.0 x 2.799,90 lei
ARC4198IX 710.0 x
770.3
3. LG GR- 529 4 8 426 41 1794.0 x 2.799,90 lei
B652YVSK 860.0 x
733.0
4. SIEMENS 375 4 6 321 47 1850.0 x 2.999,90 lei
KD40NA74 700.0 x
650.0
5. BOSCH 375 4 8 442 44 1850.0 x 2.899,90 lei
KDN32X03 600.0 x
650.0
Ponderile caracteristicilor 0,18 0,17 0,16 0,19 0,14 0,15 -
de calitate

2.5. Calculul indicatorului sintetic al calităţii


IcN/M = [5/5 x 0,20 +6/9,5 x 0,16 + 74/350 x 0,19 + 74/76 x 0,15 +114/128 x 0,14 +
117x51x16/103x50x16 x 0,16]=0,20 + 0,10 + 0,04 + 0,14 + 0,12 + 0,18= 0,78

IcL/M = [5/5 x 0,20 +3,5/9,5 x 0,16 + 60/350 x 0,19 + 74/68 x 0,15 +114/98 x 0,14 +
117x51x16/107x55x12 x 0,16]=0,20 + 0,05 + 0,03 +0.16 + 0,16 + 0,21=0,81

IcS/M = [5/5 x 0,20 +9/9,5 x 0,16 + 25/350 x 0,19 + 74/63,1 x 0,15 +114/99,8 x 0,14
+
117x51x16/110x49x11,7 x 0,16]=0,20 + 0,15 + 0,01 + 0,17 +0,15 +0,24=0,92

IcNc/M= [5/5 x 0,20 +8,8/9,5 x 0,16 + 50/350 x 0,19 + 74/64 x 0,15 +114/110 x 0,14
+
117x51x16/110x45x14 x 0,16]= 0,20 + 0,14 + 0,02 + 0,17 + 0,14 + 0,22=0,89

BIBLIOGRAFIE

1. Emilia Pascu, 2013, Notiuni privind calitatea produselor si serviciilor, Editura


Universitara, Bucuresti
2. Redes Alexandru,Petrescu Viorel, 1999, Merceologie industriala, Editura Eficient,
Bucuresti
3. www.scientia.ro
4. www.altex.ro
5. www.bosch.com.ro
6. www.lge.com/ro