You are on page 1of 4

Skupljanje betona

Prema EC2

t - Ukupno vrijeme ( t + ts)

ts- Vrijeme nakon prestanka njege betona

𝟎.𝟓
𝜷𝒂𝒔(𝒕) = 𝟏 − 𝒆−𝟎.𝟐∗𝒕
Tecenje betona
Prema EC2
Relaksacija Celika
Prema EC2

Relaksacija nakon 1000h:

Za klasu 1 ---- 8 %
𝝆𝟏𝟎𝟎𝟎 Za klasu 2 ----2.5 %
Za klasu 3 ---- 4 %
Relaksacija Celika
Prema PBAB 87'