You are on page 1of 5

CALCULUL BILANŢULUI TERMIC LA UN CONDENSATOR DE

SUPRAFAŢĂ
SCOPUL LUCRĂRII
În lucrare se urmăreşte întocmirea bilanţului termic la un condensator de suprafaţa, pe baza
datelor experimentale.

NOTAŢII
Simbol Semnificaţia Unitatea de
masură
A1 suprafaţa de transfer termic necesară condensării m2
A2 suprafaţa de transfer termic necesară răcirii m2
condensatului
cp2 ′′ capacitatea termica masică a condensatului J/(kg·K)
′ capacitatea termică masică a apei de răcire la
cp3 , cp3 ′′ J/(kg·K)
temperaturile t2' şi respectiv t2''
cp4 capacitatea termică masică a apei rămasă în bomba J/(kg·K)
calorimetrică
de diametrul exterior al ţevii schimbătorului de căldură m
di diametrul interior al ţevii schimbătorului de căldură m
dmed diametrul mediu al ţevii schimbătorului de căldură m
h'' entalpia masică a vaporilor saturaţi J/kg
h' entalpia masică a lichidului saturat J/kg
I Intensitatea curentului electric A
L lungimea ţevii schimbătorului de căldură m
t1'' temperatura condensatului la ieşirea din schimbătorul °C
de căldură
t2' temperatura apei de răcire la intrare în schimbătorul de °C
căldură
t2'' temperatura apei de răcire la ieşire din schimbătorul de °C
căldură
t4 Temperatura apei rămasă în bomba calorimetrică °C
m2 cantitatea de condensat colectată în timpul (τ2 + τ3) kg
m3 cantitatea de apă de răcire colectată în timpul (τ2 + τ3) kg
m4 cantitatea de apă rămasă în bomba calorimetrică kg
Qr căldura de radiaţie J
Q1 căldura cedată în timpul operaţiei de condensare J
Q2 căldura cedată în timpul operaţiei de răcire J
U Tensiunea V
τ1 durata operaţiei de încălzire a apei până la temperatura s
de fierbere
τ2 durata operaţiei de condensare s
τ3 durata operaţiei de răcire a condensatului s

INSTALAŢIA EXPERIMENTALĂ
Agenţi de schimb termic
În recipientul (1) încălzirea apei şi fierberea se realizează cu ajutorul energiei electrice. În
schimbătorul de căldură (3):
 fluidul cald: vapori saturaţi de apă la temperatura t1', °C;

1
 fluidul rece: apă de la reţea, cu temperatura de intrare t2', °C.

Figura nr. 1. Schema de principiu pentru întocmirea bilanţului termic la un condensator de


suprafaţă
1 - recipient de încălzire a apei; 2 - rezistenţă de încălzire; 3 - schimbător de căldură tip ţeavă în
ţeavă; 4 - vas colectare condensat; 5 - vas colectare apă de răcire; 6 - reostat; 7 - întrerupător.
Apa din recipientul (1), m1, kg, se încălzeşte până la fierbere pentru obţinerea de vapori
saturaţi, m2, kg, care sunt condensaţi şi răciţi cu apă, m3, kg, până la temperatura t1", °C.

Diagrama termică

MOD DE LUCRU
 se introduce volumul de 150 mL apă distilată în bomba calorimetrică. Se măsoară
temperatura apei, t1,°C (se calculează m1, kg);
 se etanşează instalaţia şi se face legătura cu reţeaua electrică a sistemului de încălzire;
 se cronometrează timpul τ1 necesar ca lichidul să se încălzească până la 100 °C
(t1' = 100 °C);

2
 în acest timp se dă drumul să circule apa de la robinet între cele două ţevi ale
condensatorului, aruncându-se la canal apa care curge;
 când t1' = 100 °C se notează τ1 şi se începe cronometrarea operaţiei de condensare-
răcire (τ2+τ3) = τfierbere;
 la temperatura t1' = 100 °C apa din bomba calorimetrică începe să se evapore;
 apa de răcire se colectează şi se reglează astfel ca diferenţa de temperatura t2'' – t2' să
fie de maximum 5 °C şi să se menţină constantă;
 se citesc indicaţiile voltmetrului şi ampermetrului (U, I);
 se colectează condensatul m2, kg (o cantitate dată) în vasul (4) şi apa de răcire, m3, kg
în vasul (5);
 se înregistrează temperaturile t1'', t2' şi t2";
 se cronometrează sfârşitul operaţiei τ = τ1 + τ2 + τ3;
 se măsoară volumul de condensat, apă de răcire colectată şi lichidul rămas în bomba
calorimetrică;

REZULTATE EXPERIMENTALE ŞI INTERPRETAREA LOR


1. Calculul bilanţului termic
Varianta a: bilanţul termic pentru schimbătorul de căldură tip ţeavă în ţeavă. Operaţia:
condensare – răcire.

𝑚2 · ℎ′′ + 𝑚3 · 𝑐𝑝3 · 𝑡2′ = 𝑚2 · 𝑐𝑝2
′′
· 𝑡1′′ + 𝑚3 · 𝑐𝑝3
′′
· 𝑡2′′ + 𝑄𝑝1
Din ecuaţie se determină 𝑸𝒑𝟏 , 𝐽.
Varianta b: bilanţul termic întocmit pentru întreaga instalaţie. Operaţia: încălzire – evaporare –
condensare – răcire.

𝑚1 · 𝑐𝑝1 · 𝑡1 + 𝑄𝑟 + 𝑚3 · 𝑐𝑝3 · 𝑡2′ = 𝑚2 · 𝑐𝑝2
′′
· 𝑡1′′ + 𝑚3 · 𝑐𝑝3
′′
· 𝑡2′′ + 𝑚4 · 𝑐𝑝4 · 𝑡4 + 𝑄𝑝2
în care: Qr = U·I·τ, J;
τ = τ1 + τ2 + τ3 – durata experimentului, s.
Din ecuaţie se determină 𝑸𝒑𝟐 , 𝐽.
Varianta c: Operaţia: condensare.

𝑚2 · ℎ′′ + 𝑚3 · 𝑐𝑝3 · 𝑡2 = 𝑚2 · ℎ′ + 𝑚3 · 𝑐𝑝3 ′′ · 𝑡2 ′′
Din ecuaţie se determină temperatura t2, °C.

2. Calculul căldurii cedate în timpul operaţiei de condensare a vaporilor, 𝑸𝟏 , 𝑱, în timpul


τ2, respectiv căldura cedată în timpul operaţiei de răcire a condensatului, 𝑸𝟐 , 𝑱, în timpul
τ3
𝑄1 = 𝑚2 · (ℎ′′ − ℎ′)
𝑄2 = 𝑚2 · ℎ′ − 𝑚2 · 𝑐𝑝2 ′′ · 𝑡1 ′′

3. Se trasează diagrama termică

3
Tabelul nr. 1. Proprietăţile termofizice ale apei (pe linia de saturaţie)
p, at t, oC , kg/m3 h, cp , 102, a107, 106, 106, Pr
kJ/kg kJ/(kgK) W/(mK) m2/s Pas m2/s
1 0 1000 0 4,23 55,1 1,31 1790 1,79 13,7
1 10 1000 41,9 4,19 57,5 1,37 1310 1,31 9,52
1 20 998 83,8 4,19 59,9 1,43 1000 1,01 7,02
1 30 996 126 4,18 61,8 1,49 804 0,81 5,42
1 40 992 168 4,18 63,4 1,53 657 0,66 4,31
1 50 988 210 4,18 64,8 1,57 549 0,556 3,54
1 60 983 251 4,18 65,9 1,61 470 0,478 2,98
1 70 978 293 4,19 66,8 1,63 406 0,415 2,55
1 80 972 335 4,19 67,5 1,66 355 0,365 2,21
1 90 865 377 4,19 68,0 1,68 315 0,326 1,95
1,03 100 958 491 4,23 68,3 1,69 282 0,295 1,75
1,46 110 951 461 4,23 68,5 1,69 256 0,268 1,58
2,02 120 943 503 4,23 68,6 1,72 231 0,244 1,43
2,75 130 935 545 4,27 68,6 1,72 212 0,226 1,32
3,68 140 926 587 4,27 68,5 1,72 196 0,212 1,23
4,85 150 917 629 4,32 68,4 1,72 185 0,202 1,17
630 160 907 671 4,36 68,3 1,72 174 0,191 1,10
8,08 170 897 713 4,40 67,9 1,72 163 0,181 1,05
10,23 180 887 755 4,44 67,5 1,72 153 0,173 1,01

4
Tabelul nr. 2. Proprietăţile vaporilor de apă saturaţi în funcţie de temperatură
Căldura
Presiunea Volumul Entalpia Entalpia
Temperatura Densitatea latentă de
absolută specific vapporilor lichidului
t, ºC ρ, kg/m3 condensare
p, ata v, m3/kg h, kJ/kg h', kJ/kg
lC, kJ/kg
0 0,0062 0,00484 206,5 2493,1 0 2493,1
5 0,0089 0,00680 147,1 2502,7 20,95 2481,7
10 0,0125 0,00940 106,4 2512,3 41,9 2470,4
15 0,0174 0,01283 77,9 2522,4 62,85 2459,5
20 0,0238 0,01729 57,8 2532,0 83,8 2448,2
25 0,0323 0,02304 43,4 2541,7 104,75 2436,9
30 0,0433 0,03036 32,93 2551,3 125,7 2425,6
35 0,0573 0,03960 25,25 2561 146,65 2414,3
40 0,0752 0,05114 19,55 2570,6 167,6 2403
45 0,0977 0,06543 15,28 2579,8 188,55 2391,3
50 0,1258 0,0830 12,054 2589,5 209,5 2380
55 0,1605 0,1043 9,589 2598,7 230,45 2368,2
60 0,2031 0,1301 7,687 2608,3 251,4 2356,9
65 0,2550 0,1611 6,209 2617,5 272,35 2345,2
70 0,3177 0,1979 5,052 2626,3 293,3 2333
75 0,393 0,2416 4,139 2636 314,3 2321
80 0,483 0,2929 3,414 2644 335,2 2310
85 0,590 0,3531 2,832 2653 356,2 2297
90 0,715 0,4229 2,365 2662 377,1 2285
95 0,862 0,5039 1,985 2671 398,1 2273
100 1,033 0,5970 1,675 2679 419 2260
105 1,232 0,7036 1,421 2687 440,4 2248
110 1,461 0,8254 1,212 2696 461,3 2234
115 1,724 0,9635 1,038 2704 482,7 2221
120 2,025 1,1199 0,893 2711 504,1 2207
125 2,367 1,296 0,7715 2718 525,4 2194
130 2,755 1,494 0,6693 2726 546,8 2179
135 3,192 1,715 0,5831 2733 568,2 2165
140 3,685 1,962 0,5096 2740 589,5 2150
145 4,238 2,238 0,4469 2747 611,3 2125
150 4,855 2,543 0,3933 2753 632,7 2120
160 6,303 3,252 0,3075 2765 654,1 2089
170 8,080 4,113 0,2431 2776 719,8 2056
180 10,23 5,145 0,1944 2785 763,8 2021