You are on page 1of 1

Cuprins.

Capitolul I : Documentare de proiect.

1. Descrierea succinta a operațiilor din cadrul schemei bloc de obținerea a brânzei Cottage ;
2. Schimbătoare cu căldură cu placi - particularități constructive și functionale;
3. Instalații de pasteorizare s laptelui.

Capitolul II : Calcul de proiectare.

1. Bilanțul de materiale cu determinarea debitelor de material în circulație;


2. Bilanțul termic pentru cele doua zone ale schimbătorului de căldură ;
3. Calcul termic:
3.1. Calculul coeficienților totali de transfer de căldură pe zone;
3.2. Determinarea ariei suprafeței de transfer de căldură pe zone și a numărului de placi pe
zone;
3.3. Calculul de dimensionare a schimbătorului de căldură cu plăci.

Capitolul ||| : Partea grafică.

1. Schema tehnologică bloc;


2. Schema instalației de pasteorizare proiectată cu evidențierea circulației materialelor;
3. Diagrama Sankey pentru circulația fluxurilor termice pentru o zona la alegere.