You are on page 1of 49

15-May-17 BAHAGIAN

BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK 1
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI

DEFINISI
ALIRAN KERJA MENUNJUKKAN HUBUNGAN DI ANTARA SESEORANG
PENGGUNA (PENGHANTAR) DAN PENGGUNA LAIN (PENERIMA)
DIKONFIGURASIKAN DENGAN BETUL BAGI MENYEMPURNAKAN SESUATU
TUGAS

TUGAS:
WORKFLOW
ADMINISTRATOR
(LEAVE)

PENYALURAN (ROUTING) OLEH SISTEM HRMIS:

MEMASTIKAN MAKLUMAT DARI PENGHANTAR Penerima


Penghantar DISALURKAN KEPADA PENERIMA YANG
DIKEHENDAKI

Laluan Penghantaran (Route)

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
2 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI

SENARAI KOD ALIRAN KERJA CUTI

SET A
KATEGORI CUTI JENIS CUTI
Cuti Kerana Perkhidmatan 1. Cuti Rehat
2. Cuti Rehat Khas
Cuti-Cuti Lain 1. Cuti Sambilan
2. Cuti Rehat Selepas Berkursus Lebih 12 Bulan

LV-001

PENYOKONG CUTI
(LEAVE VERIFIER)

PEMOHON / PEMILIK PELULUS CUTI


KOMPETENSI (CO) LV-002 (LEAVE APPROVER)

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN 3
PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
3 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI

SENARAI KOD ALIRAN KERJA CUTI

SET B
KATEGORI CUTI JENIS CUTI
Cuti Kerana Perubatan 1. Cuti Sakit (Awam)
2. Cuti Sakit (Swasta)
3. Cuti Bersalin
4. Cuti Sakit Lanjutan (Bergaji Penuh)
5. Cuti Kuarantin
Cuti Tidak Berekod Semua

Kebenaran Tidak Hadir Bekerja Atas Sebab Kecemasan Am -

LV-003 LV-004

PEMOHON / PEMILIK PENYOKONG CUTI PELULUS CUTI


KOMPETENSI (CO) (LEAVE VERIFIER) (LEAVE APPROVER)

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN 4
PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
4 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI

SENARAI KOD ALIRAN KERJA CUTI

SET C
KATEGORI CUTI JENIS CUTI
Cuti Kerana Perkhidmatan 1. Cuti Separuh Gaji

Cuti Kerana Perubatan 1. Cuti Kerantina


2. Cuti Kecederaan
3. Cuti Perubatan Khas
4. Cuti Tibi
5. Cuti Kusta
6. Cuti Barah
7. Cuti Tambahan (Atas Sebab Kesihatan Guru)
8. Cuti Sakit Lanjutan (Separuh Gaji)
9. Cuti Sakit Lanjutan (Tanpa Gaji)

LV-005 LV-006 LV-007

PEMOHON / PEMILIK PENYOKONG CUTI PELULUS CUTI PELULUS CUTI KEDUA


KOMPETENSI (CO) (LEAVE VERIFIER) (LEAVE APPROVER) (SECOND APPROVER)

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN 5
PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
5 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI

SENARAI KOD ALIRAN KERJA CUTI

SET D
KATEGORI CUTI JENIS CUTI
Cuti Kerana Perkhidmatan 1. Cuti Tanpa Gaji

Cuti-cuti Lain 1. Cuti Mengikut Pasangan Bertugas/Berkursus Di Dalam/Luar


Negeri (Tanpa Gaji)
2. Cuti Bagi Kursus Luar Kampus Di Malaysia (Tanpa Gaji)
3. Cuti Menjaga Anak

LV-009 LV-008

PEMOHON / PEMILIK PENYOKONG CUTI PELULUS CUTI


KOMPETENSI (CO) (LEAVE VERIFIER) (LEAVE APPROVER)

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN 6
PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
6 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI

SENARAI KOD ALIRAN KERJA CUTI

SET E
KATEGORI CUTI JENIS CUTI
Cuti Kerana Perkhidmatan 1. Cuti Penggal

Cuti-cuti Lain 1. Cuti Kerana Berkursus/Belajar


2. Cuti Sabbatical
3. Pelepasan Bagi Petugas Lembaga Tabung Haji
4. Cuti Haji

LV-014 LV-018

PEMOHON / PEMILIK PENYOKONG CUTI PELULUS CUTI


KOMPETENSI (CO) (LEAVE VERIFIER) (LEAVE APPROVER)

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN 7
PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
7 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
MENU PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN 8
PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
8 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
MENU PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN 9
PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
9 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI SET A

PEMOHON / PEMILIK PENYOKONG CUTI PELULUS CUTI


KOMPETENSI (CO) (LEAVE VERIFIER) (LEAVE APPROVER)

1
1
SET A
* LV-001
LV-002 1
(Cuti Rehat)
*

1 1. Pilih Modul Penghantar


2. Klik butang TERUSKAN

3. Klik hyperlink Nama


Aliran Kerja LV-001

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
10 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI SET A

4. Klik butang TAMBAH


1

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
11 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI SET A

5. Masukkan NAMA KUMPULAN


PENGHANTAR yang dikehendaki
1

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
12 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI SET A

6. Klik tab Penghantar

7. Pilih PERATURAN 1 sebagai


BUSINESS UNIT

8. Klik butang CARI

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
13 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI SET A

10. Tick kotak ini

9. Pilih BUSINESS UNIT

11. Klik butang TAMBAH

12. Pastikan BUSINESS


UNIT yang dipilih
terpapar di sini

1 13. Klik butang OK

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
14 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI SET A

14. Klik tab Penerima

15. Klik butang CARI

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
15 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI SET A

1
16. Pilih nama Penerima

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
16 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI SET A

1
17. Pastikan maklumat penerima
yang dipilih terpapar di sini

19. Pastikan mesej ini


18. Klik butang HANTAR
1 terpapar selepas klik
butang HANTAR di
20. Klik butang OK

langkah 18

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
17 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI SET A

1
21. Pastikan aliran kerja yang telah
ditambah terpapar di sini

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
18 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI SET A

PEMOHON / PEMILIK PENYOKONG CUTI PELULUS CUTI


KOMPETENSI (CO) (LEAVE VERIFIER) (LEAVE APPROVER)

1
SET A
* LV-001
LV-002 1
(Cuti Rehat)
*

1 1. Pilih Modul Penghantar


2. Klik butang TERUSKAN

3. Klik hyperlink Nama


Aliran Kerja LV-002

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
19 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI SET A

4. Klik butang TAMBAH


1

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
20 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI SET A

5. Masukkan NAMA KUMPULAN


PENGHANTAR yang dikehendaki
1

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
21 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI SET A

6. Klik tab Penghantar

7. Pilih PERATURAN 1 sebagai


BUSINESS UNIT

8. Klik butang CARI

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
22 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH
PENETAPAN
PENETAPAN
ALIRAN
ALIRAN
KERJA
KERJA
CUTICUTI
REHTSET A

10. Tick kotak ini

9. Pilih BUSINESS UNIT

11. Klik butang TAMBAH

12. Pastikan BUSINESS


UNIT yang dipilih
terpapar di sini

1 13. Klik butang OK

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
23 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI SET A

14. Klik tab Penerima

15. Klik butang CARI

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
24 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI SET A

16. Pilih nama Penerima

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
25 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI SET A

17. Pastikan maklumat penerima


yang dipilih terpapar di sini

19. Pastikan mesej ini


18. Klik butang HANTAR
terpapar selepas klik 20. Klik butang OK
butang HANTAR di
langkah 18

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
26 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI SET A

1
21. Pastikan aliran kerja yang telah
ditambah terpapar di sini

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
27 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

PEMOHON / PEMILIK PENYOKONG CUTI PELULUS CUTI


KOMPETENSI (CO) (LEAVE VERIFIER) (LEAVE APPROVER)

SET B * LV-003 1
1 LV-004 1

LV-009 1
SET D
* 1 LV-008 1

LV-014 1
SET E
* 1 LV-018 1

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
28 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

PEMOHON / PEMILIK PENYOKONG CUTI PELULUS CUTI PELULUS CUTI KEDUA


KOMPETENSI (CO) (LEAVE VERIFIER) (LEAVE APPROVER) (SECOND LEAVE APPROVER)

SET C * LV-005 1
1 LV-006 1
1 LV-007 1

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
29 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-003, LV-005, LV-009 & LV-014 ADALAH SAMA

1. Pilih Modul Penghantar


2. Klik butang TERUSKAN

3. Klik hyperlink Nama


Aliran Kerja LV-003
BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
30 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-003, LV-005, LV-009 & LV-014 ADALAH SAMA

1
4. Klik butang TAMBAH

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
31 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-003, LV-005, LV-009 & LV-014 ADALAH SAMA

5. Masukkan NAMA KUMPULAN


PENGHANTAR yang dikehendaki

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
32 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-003, LV-005, LV-009 & LV-014 ADALAH SAMA

6. Klik tab Penghantar

7. Pilih PERATURAN 1 sebagai


BUSINESS UNIT
1
8. Klik butang CARI

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
33 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-003, LV-005, LV-009 & LV-014 ADALAH SAMA

10. Tick kotak ini

9. Pilih BUSINESS UNIT

11. Klik butang TAMBAH

12. Pastikan BUSINESS


UNIT yang dipilih
terpapar di sini
1
13. Klik butang OK

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
34 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-003, LV-005, LV-009 & LV-014 ADALAH SAMA

14. Klik tab Penerima

1 15. Klik butang CARI

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
35 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-003, LV-005, LV-009 & LV-014 ADALAH SAMA

16. Pilih nama Penerima

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
36 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-003, LV-005, LV-009 & LV-014 ADALAH SAMA

19. Pastikan mesej ini


17. Pastikan maklumat penerima
terpapar selepas klik 20. Klik butang OK
yang dipilih terpapar di sini
butang HANTAR di
langkah 18 21. Klik butang OK
18. Klik butang HANTAR

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
37 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-003, LV-005, LV-009 & LV-014 ADALAH SAMA

1
22. Pastikan aliran kerja yang telah
ditambah terpapar di sini

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
38 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-004, LV-006, LV-007, LV-008 & LV-018 ADALAH SAMA

1. Pilih Modul Penghantar


2. Klik butang TERUSKAN

3. Klik hyperlink Nama


Aliran Kerja LV-004

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
39 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-004, LV-006, LV-007, LV-008 & LV-018 ADALAH SAMA

1
4. Klik butang TAMBAH

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
40 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-004, LV-006, LV-007, LV-008 & LV-018 ADALAH SAMA

5. Masukkan NAMA KUMPULAN


PENGHANTAR yang dikehendaki

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
41 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-004, LV-006, LV-007, LV-008 & LV-018 ADALAH SAMA

6. Klik tab Penghantar

7. Pastikan PERATURAN 1
adalah AGENCY

8. Pastikan nama AGENCY


yang terpapar adalah tepat

9. Pilih PERATURAN 2 sebagai


ACTUAL POSITION

10. Klik butang CARI

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
42 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-004, LV-006, LV-007, LV-008 & LV-018 ADALAH SAMA

11. Pilih Nama Penghantar (Penerima


pada aliran kerja LV-003)

12. Klik butang OK

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
43 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-004, LV-006, LV-007, LV-008 & LV-018 ADALAH SAMA

13. Pastikan Nama Penghantar telah


terpapar di sini

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
44 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-004, LV-006, LV-007, LV-008 & LV-018 ADALAH SAMA

14. Klik tab Penerima

1 15. Klik butang CARI

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
45 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-004, LV-006, LV-007, LV-008 & LV-018 ADALAH SAMA

16. Pilih nama Penerima

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
46 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-004, LV-006, LV-007, LV-008 & LV-018 ADALAH SAMA

19. Pastikan mesej ini


17. Pastikan maklumat penerima
terpapar selepas klik 20. Klik butang OK
yang dipilih terpapar di sini
butang HANTAR di
langkah 18 21. Klik butang OK
18. Klik butang HANTAR

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
47 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA CUTI
SET B, SET C, SET D & SET E

*LANGKAH PENETAPAN ALIRAN KERJA LV-004, LV-006, LV-007, LV-008 & LV-018 ADALAH SAMA

1
22. Pastikan aliran kerja yang telah
ditambah terpapar di sini

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
48 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI
SEKIAN,
TERIMA KASIH

BAHAGIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
SUBMODUL PENGURUSAN CUTI