You are on page 1of 12

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.

quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO CÁC BẠN
TR
B

GVHD: PGS. TS. Nguyễn Văn A


00
10

SVTH:Trần Quỳnh Bê
A

MSSV: 19001020
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

TP. HCM, Tháng ….

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

MỤC LỤC

N
Ơ
1 TRÍCH LY DẦU TẢO BẰNG SOXHLET ...................................................................................................... 1

H
1.1 Tổng quan về dầu tảo ................................................................................................................... 1

N
Y
1.2 Cơ sở lý thuyết trích ly dầu ........................................................................................................... 3

U
1.3 Nội dung thí nghiệm...................................................................................................................... 3

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1.3.1 Nguyên liệu ,dụng cụ ,hóa chất . ........................................................................................... 3

TP
1.3.2 Phương pháp >ến hành thí nghiệm ...................................................................................... 4

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


1.4 Kết quả và thảo luận ..................................................................................................................... 4
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
1.4.1 Kết quả .................................................................................................................................. 4

G
N
1.4.2 Thảo luận nhóm .................................................................................................................... 4
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


2 SẮC KÍ BẢN MỎNG ................................................................................................................................ 6

H
2.1 Giới thiệu sắc kí bản mỏng ............................................................................................................ 6
ẦN
2.2 Dụng cụ và hóa chất thí nghiệm.................................................................................................... 6
TR

2.3 Tiến hành thí nghiệm .................................................................................................................... 7


B

2.3.1 Mục đích thí nghiệm ............................................................................................................. 7


00

2.3.2 Phương pháp thực hiện ........................................................................................................ 7


10

2.4 Kết quả và thảo luận ..................................................................................................................... 8


A
Ó

2.4.1 Kết quả .................................................................................................................................. 8


-H

2.4.2 Nhận xét, thảo luận............................................................................................................... 9


Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
NHÓM 9 TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

1 TRÍCH LY DẦUTẢO BẰNG SOXHLET

N
1.1 Tổng quan về dầu tảo

Ơ
Nguồn nguyên liệu từ dầu thực vật đều có hạn chế về diện tích đất trồng và ảnh hưởng

H
N
đến vấn đề an ninh lương thực. Để không cạnh tranh với nguồn nguyên liệu dầu thực

Y
U
phẩm, biodiesel nên được sản xuất từ những nguyên liệu giá rẻ như là các nguồn dầu phi

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

thực phẩm, sử dụng dầu rán, mỡ động vật, dầu cặn và dầu nhờn.

TP
Vi tảo hiện nay có thể được xem là giải pháp cho vấn đề này, góp phần giảm bớt những

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

đòi hỏi bức thiết về mặt bằng nhờ hiệu suất năng lượng cao hơn trên mỗi đơn vị diện tích

Đ
G
đất cũng như không cạnh tranh với đất trồng nông nghiệp.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


Thực tế vi tảo có hiệu suất dầu cao nhất trong số các cây trồng lấy dầu đa dạng khác.

H
ẦN
Bảng 1: Hàm lượng dầu và năng suất dầu của vi tảo và một số loại cây khác
TR

Hàm lượng dầu


Năng suất lipid
Nguồn
B

(% khối lượng sinh (ldầu/ha.năm)


00

khối)
10

Bắp 44 172
A
Ó

Gai dầu 33 363


-H

Đậu nành 18 636


Ý
-L

Jatropha 28 741
ÁN

Canola 41 974
TO

Hướng dương 40 1070


ÀN

Hải ly 48 1307
Đ
N

Cọ dầu 36 5366
IỄ
D

Vi tảo (lượng dầu thấp) 30 58700

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
NHÓM 9 TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

Vi tảo (lượng dầu trung bình) 50 97800

Vi tảo (lượng dầu cao) 70 136900

N
Ơ
Các vi sinh vật được kỳ vọng nhiều nhờ có chu kỳ sinh trưởng ngắn, hàm lượng lipid cao

H
N
và dễ dàng được cải tạo giống bởi các phương tiện sinh học. Các loài vi tảo được xem là

Y
U
đối tượng tiềm năng để sản xuất nhiên liệu bởi rất nhiều ưu điểm như là hiệu suất quang

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

hợp cao, sinh khối lớn và mức độ tăng trưởng cao hơn khi so sánh với các loài cây trồng

TP
sản xuất năng lượng khác.

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Trong tự nhiên có rất nhiều loài vi tảo có lượng dầu cao như: Nannochloropsis sp. có từ

G
31 - 68%, Chlorella sp. có từ 28 - 32% nên rất thích hợp để sản xuất năng lượng sinh học.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


Thành phần dầu trong tế bào vi tảo cũng khác nhau tùy theo chủng loại. Thành phần dầu
H
ẦN
trong vi tảo gồm có các acid béo bão hòa và chưa bão hòa, chứa 12 - 20 nguyên tử
TR

carbon, và một số thuộc họ ω3 và ω6.


B

Bảng 2: Thành phần các loại acid béo trong dầu tảo
00
10

Công thức phân Khối lượng % Khối


A

Tên acid
Ó

tử phân tử lượng
-H
Ý

Acid Myristic (C14:0) C14H28O2 228 0.7


-L

Acid Palmitic (C16:0) C16H32O2 256 46.08


ÁN
TO

Acid Palmitoleic (C16:1) C16H30O2 254 2.62


ÀN

Acid Stearic (C18:0) C18H36O2 284 0.79


Đ

Acid Oleic (C18:1) C18H34O2 282 11.33


N
IỄ

Acid Linoleic (C18:2) C18H32O2 280 30.81


D

Acid Linolenic (C18:3) C18H30O2 278 4.33

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
NHÓM 9 TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

Acid Arachidic (C20:0) C20H40O2 312 3.35

1.2 Cơ sở lý thuyết trích ly dầu

N
Ơ
Quá trình trích ly được dựa trên tính toán hòa tan của dầu trong dung môi hữu cơ không

H
N
phân cực (xăng, n-hexan…). Độ hòa tan vào nhau của hai chất lỏng phụ thuộc vào hằng

Y
số điện môi ,hai chất lỏng có hằng số điện môi càng gần nhau thì khả năng hòa tan vào

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

nhau càng lớn . Dầu có hằng số điện môi khoảng 2-3 ,các dung môi hữu cơ có hằng số

TP
điện môi khoảng 2-10 ,do đó có thể dùng các dung môi hữu có trích ly dầu chứa trong

ẠO
nguyên liệu (như cám …).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Điều chế

G
- n-Hexane chủ yếu được lấy từ dầu mỏ, thành phần chính xác của phân đoạn phụ thuộc

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


chủ yếu vào nguồn dầu và việc tinh chế. Sản phẩm công nghiệp (thường chứa khoảng

H
ẦN
50% dạng mạnh thẳng, còn lại là các đồng phân như 2-MP, 3-MP, MCP, 2,2-
dimethylbutane, neohexane) được chưng cất ở nhiệt độ sôi 65-70oC
TR

Ứng dụng
B
00

- Li trích dầu thực vật: Hexane làm dung môi ly trích dầu thực vật. Chúng giúp thu hẹp
10

phạm vi chưng cất từ dầu trích, với hàm lượng aromatic thấp giúp loại bỏ hàm lượng màu
A

aromatic không cần thiết. Do vậy chúng được dùng làm dung môi ly trích của nhiều loại
Ó
-H

dầu thực vật như : dầu đậu nành, dầu dừa, dầu đậu phụng, dầu cọ và dầu lanh.
Ý

- Keo dán và băng dính: Hàm lượng lớn hexane sử dụng làm tác nhân kết dính nhanh
-L

khô. Hexane được sử dụng làm dung môi cơ bản trong công thức keo xi măng,kiểm soát
ÁN

độ nhớt trong sản xuất keo dán và xi măng.


TO

1.3 Nội dung thí nghiệm


ÀN

1.3.1 Nguyên liệu ,dụng cụ ,hóa chất .


Đ

• Nguyên liệu : bột tảo khô


N

• Dụng cụ thiết bị : hệ thống Soxhlet, ray 0.5mesh, giấy lọc, máy cô quay chân không,
IỄ
D

tủ sấy chân không, tủ sấy thường, cân 4 số, 3 số …


• Hóa chất : dung môi n-hexan (xuất xứ Trung Quốc),Vaseline.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
NHÓM 9 TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

1.3.2 Phương pháp tiến hành thí nghiệm


- Chuẩn bị mẫu:Tảo tươi được sấy bằng máy sấy khây ở nhiệt độ khoảng 40oC đến khi
khô hoàn toàn, sau đó được nghiền nhỏ bằng máy nghiền và lọc qua rây 0.5mm để thu

N
được bột tảo khô.

Ơ
H
- Chiết Soxhlet:Cân 2gram tảo qua rây 0.5mm, cho vào túi lọc. Sau đó tiến hành

N
soxhlet với 300ml dung môi n-hexane, thời gian soxhlet 8h, ở nhiệt độ 80oC.

Y
U
- Cô quay: Sau khi chiết xong ,ta lấy dịch sau chiết đi cô quay ở nhiệt độ 80oC,xác

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

đinh tỉ lệ thu hồi dung môi ,dầu sau khi cô quay cho vào lọ bi đem đi sấy chân không

TP
trong 48h để thu khối lượng dầu thô.

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
1.4 Kết quả và thảo luận

G
1.4.1 Kết quả

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Bảng 3:Kết quả thí nghiệm được cho trong bảng sau:

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Thông số Giá trị Đơn vị
ẦN
Khối lượng mẫu 2 gram
TR

Thể tích dung môi 300 ml


B

Khối lượng lọ bi 10.7201 gram


00
10

Khối lượng dầu + khối lượng lọ bi 11.1968 gram


A

Khối lượng dầu thô 0.4767 gram


Ó
-H

Thể tích dung môi thu hồi sau cô quay 230 ml


Hiệu suất thu hồi dung môi 76.67 %
Ý
-L

Hàm lượng dầu thô 23.835 %


ÁN
TO

1.4.2 Thảo luận nhóm


ÀN

Hàm lượng dầu thu thô thu được tương đối cao, tuy nhiên kết quả này có thể sai lệch so
Đ

với thực tế vì một số nguyên nhân sau:


N

• Tảo khô đã được bảo quản khá lâu trước khi soxhlet nên chất lượng có thể bị thay
IỄ
D

đổi.
• Tủ sấy chân không bị hỏng nên dầu thu được có thể còn dung môi.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
NHÓM 9 TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

Hiệu suất thu hồi dung môi chưa cao. Cần có những phương pháp tránh hiện tượng thất
thoát dung môi trong soxhlet cũng như trong cô quay.

N
Tìm ra dung môi mới thay thế hexan ( hoặc hệ dung môi) phù hợp với đặc tính của dầu

Ơ
H
tảo nhằm thu hồi dầu thô cao nhất và giảm độ độc hại cho sản phẩm thu được.

N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
NHÓM 9 TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

2 SẮC KÍ BẢN MỎNG


2.1 Giới thiệu sắc kí bản mỏng
Sắc ký lớp mỏng còn đươc gọi là sắc ký phẳng (plannar chromatophy), dựa chủ yếu vào

N
Ơ
hiện tượng hấp thu trong đó pha động là một dung môi hoặc hỗn hợp dung môi,di chuyển

H
N
ngang qua một pha tĩnh là một chất hấp thu trơ, ví dụ như: silicagel hoặc oxit alumin.

Y
Pha tĩnh này được trán thành một lớp mỏng đều, phủ lên một chất nền phẳng như tấm

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

kiếng, tấm nhôm hoặc tấm plastic. Do chất hấp thu được tráng thành một lớp mỏng nên

TP
phương pháp này được gọi là sắc ký lớp mỏng.

ẠO
Để triển khai sắc ký bản mỏng :

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Bình sắc ký: là chậu, hũ, lọ…bằng thủy tinh, nhiều kích cỡ và hình dạng, có nắp đậy

G
N
dùng để giải ly bản mỏng.
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


Pha động: là một loại dung môi hoặc hỗn hợp hai dung môi, di chuyển chậm dọc theo

H
ẦN
tấm sắc ký lớp mỏng và lôi kéo mẫu chất đi theo nó. Vận tốc di chuyển dung môi tùy
TR

thuộc vào các lực tương tác tĩnh điện mà pha tĩnh muốn níu giữ các mẫu chất ở lại pha
tĩnh (hiện tượng hấp thụ của pha tĩnh) và tùy vào độ hòa tan của mẫu chất trong dung
B
00

môi.
10

Mẫu cần phân tích: thường là hỗn hợp gồm nhiều hợp chất với độ phân cực khác. Sử
A

dụng khoảng 1 microlit (1µL) dung dịch mẫu với nồng độ loãng 2-5%, nhờ một ống vi
Ó
-H

quản để chấm mẫu thành một điểm (vết) gọn trên pha tĩnh, ở vị trí cao hơn một chút so
Ý

với mặt thoáng của dung môi đang chứa trong bình.
-L

Để quá trình sắc ký lớp mỏng đạt kết quả tốt, ta thấy cần phải lưu ý một số điểm như sau:
ÁN

khi chấm mẫu không được để vết chấm loang quá rộng, không chấm quá nhiều mẫu lên
TO

bản mỏng, phải sấy khô bản mỏng trước khi giải ly. Bình (hay cốc) giải ly phải được bão
ÀN

hòa dung môi, phải che kín để dung môi tránh bị bay hơi, làm sai lệch tỷ lệ, quan sát quá
Đ

trình giải ly để biết các vết chấm có tách hay không.


N

2.2 Dụng cụ và hóa chất thí nghiệm


IỄ
D

• Bản sắc kí lớp mỏng loại Silica gel 60 F254


• Becher 250ml

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
NHÓM 9 TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

• Dung môi hexan, acid đậm đặc, ống mao quản, màng bao thực phẩm
• Thước kẻ
• Kéo cắt giấy

N
Ơ
• pipet

H
2.3 Tiến hành thí nghiệm

N
Y
2.3.1 Mục đích thí nghiệm

U
.Q
Kiểm tra các thành phần bằng sắc ký bản mỏng của dầu đã thu được từ quá trình

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
soxhlet.

ẠO
2.3.2 Phương pháp thực hiện

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Chuẩn bị mẫu dầu tảo

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Chuẩn bị tấm bản mỏng, ống
ẦN
vi quản, dung môi giải ly
TR
B
00

Dùng ống vi quản chấm ít


mẫu lên bản mỏng
10
A
Ó
-H

Khai triển giải ly để dung môi


di chuyển lên
Ý
-L
ÁN

Sấy khô tấm bản mỏng


TO
ÀN

Hiện hình các vết trên bảng


Đ

mỏng bằng H2SO4 50%


N
IỄ
D

Mô tả thí nghiệm:

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
NHÓM 9 TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

Chuẩn bị bản mỏng: bản mỏng có kích thước 5x8 cm, dùng bút chì vót nhọn vạch mức
xuất phát cách mép dưới bản mỏng 1 cm, mức tiền tuyến dung môi cách mép trên 0,3 cm
Lựa chọn dung môi: chọn hệ dung môi là hexan tinh khiết 96%

N
Chuẩn bị mao quản: được thầy cung cấp, một đầu có màu đỏ một đầu không màu.

Ơ
H
Đưa mẫu lên bản mỏng: hòa tan mẫu bằng 2 ml hexan để dầu tan ra. Dùng mao quản

N
nhúng nhẹ phần đầu không màu vào dung dịch mẫu, lực mao dẫn sẽ hút dung dịch mẫu

Y
U
vào mao quản. Cẩn thận nhẹ nhàng chấm mẫu lên bảng mỏng tại vạch xuất phát. Chạm

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
vào và lấy mao quản ra khỏi bề mặt bản mỏng thật nhanh để dung dịch mẫu thấm vào bản
mỏng tạo thành một điểm tròn nhỏ vì nếu chạm lâu điểm này sẽ lan rất to. Để khô dung

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

môi hexan ngoài không khí khoảng 5 phút. Lặp lại 3 lần như trên ta được một bản mỏng

Đ
G
có chứa mẫu dùng để chạy sắc ký.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Tiến hành triển khai dung môi: 15 ml dung môi hexan để trong lọ tiêu bản để yên trong

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
15-30 phút cho bão hòa. Cầm bản mỏng thẳng đứng và nhúng vào lọ tiêu bảng có chứa
ẦN
dung môi, nhẹ nhàng để bản mỏng tựa vào thành cốc nghiêng một góc khoảng 15o. vị trí
TR

vết chấm mẫu nằm trên cao cách mặt thoáng của dung môi khoảng 0,5 cm.
B

Hiện hình các vết chấm mẫu sau khi triển khai bằng H2SO4 98%, sấy 105 oC trong 15
00

phút.
10
A

2.4 Kết quả và thảo luận


Ó
-H

2.4.1 Kết quả


Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
NHÓM 9 TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
TR
B
00

Theo như hình, mẫu dầu thô được định tính bằng sắc kí bản mỏng có cho vết, tuy nhiên
10

vết phân tích được không rõ ( vết cách vạch dưới 3.2cm).
A
Ó

Tất cả các màu đều hiện vết sau khi nhúng acid sunfuric 98%.
-H

Theo như kết quả cho thấy chỉ có 1 thành phần trong dầu tảo thể hiện ở vạch màu cam.
Ý
-L

2.4.2 Nhận xét, thảo luận


ÁN

Đã xác định được thành phần dầu tảo chiết được bằng sắc ký bản mỏng.
TO

Trong dầu tảo thu được bằng phương pháp soxhlet chỉ có một thành phần mà không có
sản phẩm phụ. Tuy nhiên kết quả có thể chưa chính xác vì một số nguyên nhân sau:
ÀN

• Thời gian bảo quản dầu khá lâu nên có thể dầu đã bị biến tính.
Đ
N

• Thao tác thí nghiệm có thể chưa chính xác.


IỄ

• Quá trình sấy dầu không đạt hiệu quả vì tủ sấy chân không bị hỏng.
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
http://daykemquynhon.ucoz.com
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định
D
IỄ
N
Đ
ÀN
NHÓM 9

TO
ÁN
-L
Ý
https://twitter.com/daykemquynhon

-H

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú


Ó
A
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

10
00
B

10
TR
ẦN
H
Ư
N
G
Đ
ẠO
TP
.Q
U
Y
TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

N
H
Ơ
N
MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
https://daykemquynhon.blogspot.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN