You are on page 1of 2

IES VILA-ROJA. 16 – 17.

TEMA 9: PROPORCIONALITAT I PERCENTATGES

NOM:.................................................................................... GRUP:……………DATA:…………………..

1. (1p) Determina si els següents parells de magnituds són directament proporcionals, inversament
proporcionals o no proporcional (subratlla les magnituds, i raona) :
a) El nombre de llibres comprats i el preu que paguem per ells.
b) El nombre d’assistents a una excursió i la quantitat que aporta cadascú per a pagar l’autobús.
c) L’edat d’una persona i l’alçada.
d) El temps que roman oberta una aixeta i la quantitat d’aigua que aboca .
e) La velocitat d’un cotxe i el temps que tarda a cobrir la distancia entre dues ciutats.
f) El nombre de rodes d’un vehicle i la velocitat que aconsegueix
g) El nombre de pintors que treballen en un pis i els dies que necessiten pintar-lo.
2. (1p) Completa la taula de valors directament proporcionals, esbrinant en primer lloc si es tracta
de proporció directa o inversa i per què?. Indica la raó o constant de proporció en ambdós
casos.

3 6 9 12 Es ________ perquè:

9 27

1 2 3 5 Es _________perquè:

30 10

En els problemes de proporcionalitat recorda: Indicar quines són les magnituds, unitats de mesura i si

són directament proporcionals o inversament proporcional, l’esquema de la proporció i la solució.

(ESQUEMA DE CLASSE)

3. (0.75p) ( resoldre per proporció o regla de tres) Si per 5 dotzenes d’ous s’han pagat 10€,
quant costaran 13 dotzenes?

4. (0.75p) ( Resol per proporció o regla de tres)Per a construir una paret en 10 dies, es
necessiten 18 treballadors. Quants treballadors són necessaris per a fer eixe mateix treball en 5
dies?
5. (0.75p) (Resol per reducció a la unitat) En quinze dies un obrer guanya 750€. Quant guanyarà
en 8 dies?

6. (0.75p) (Resol per reduccció a la untat)Ens han manat fer un treball a classe i el podem fer en
grup. Si ens ajuntem 3 amics tardarem 5 hores en fer-ho. Però quant tardarem si al final podem
ser-ne 4? D’altra banda si només disposem de 3 hores per fer-ho, quants ens caldria ser?

RECORDA POSAR LES DADES I LA FORMULA QUE UTILITZARÀS.


7. (1p) En un concessionari es venen 8100 vehicles a l’any, dels quals el 67% són turismes.
Trobar el nombre de turismes que es venen a l’any en aquest concessionari.

8. (1p) Dels 4200 alumnes matriculats en institut 462 estudien anglès, quin percentatge
representen?

9. (1p) Una agència de viatges trau una oferta d’un viatge al Carib i en la primera setmana es
venen 75 places, la qual cosa representa el 15% del total de places. De quantes places
constaba el viatge?

10. (1p) Pel lloguer del pis pagavem 354€, però l’amo ens ha dit que per a l’any que ve vol
augmentar-ne el 8%. Quant pagarem pel lloguer el proper any?

11. (1p) El preu d’una CD, que costava 17,25 € euros fins la setmana pasada, aconseguim un
descompte del 20%. Quin n’ès el preu actual?