You are on page 1of 1

Dostum Dostum

Bin cefalar etsen almam üstüme oy

Gayet şirin geldi dillerin dostum oy

Varıp yadellere meyil verirsen oy

Gış ola bağlana yolların dostum dostum

Dostum dostum, dostum gelsene canım

İlahi onmaya yardan ayıran oy

Bahçede bülbüller ötüyor uyar oy

Kula gölge ise Allah’a ayan oy

Senden ayrılalı gülmedim dostum dostum

Dostum dostum, dostum gelsene canım